Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Historia linii

* * *

Temat linii 521 na trasie Krzekowo - Dworzec Główny opracował Michał Szczerbiński na podstawie kalendarium KOMIS-u, schematów komunikacji nocnej oraz informacji własnych, komunikatów ZDiTM.

Linia 521: Szafera Osiedle Zawadzkiego< –– > Dworzec Główny

Trasa linii:
Krzekowo – Żołnierska – Szeroka – Szafera – Zawadzkiego – Klonowica – Wernyhory – Reduty Ordona – Witkiewicza (z powrotem: Witkiewicza - Żwirki i Wigury – Czorsztyńska – Mickiewicza) – Santocka – 26 Kwietnia – Krzywoustego – Plac Kościuszki – Krzywoustego – Plac Zwycięstwa – Brama Portowa – Wyszyńskiego – Nabrzeże Wieleckie – Kolumba – Dworzec Główny

Linia powstała na przełomie lat 80 i 90-tych i kursowała, jako 75N na trasie Krzekowo – Dworzec Główny. Obsługiwana była przez zajezdnię Klonowica jedną brygadą kursującą średnio, co godzinę, z przerwą o godzinie 2:00. Pierwsza wielka reforma dotycząca linii nocnych, która nadeszła 1 lipca 1997 roku sprawiła, iż linię przenumerowano na 501. Pod tym oznaczeniem funkcjonowała do 1 października 2003 roku, kiedy to kolejna zmiana numeracji przyniosła linii nowy numer, tym razem 521. Z oznaczeniem takim linia kursuje po dziś dzień.

Linia 75N:
• Odjazdy z Krzekowa: 22:55, 00:00, 01:00, 03:05, 04:05
• Odjazdy z Dworca Głównego: 23:30, 00:30, 01:30, 03:35, 04:35

Od początku swego istnienia linia obsługiwana była przez zajezdnię SPAK. Dominowały na niej pojazdy z klasą taboru MAXI, co aktualne jest po dziś dzień. Na 521 standardowo kursował Jelcz 120M. Niekiedy jednak z okazji dużych imprez kulturalnych na popularny "nocny 75" dyspozytor wypuszczał pojazdy przegubowe, będące zazwyczaj Ikarusami 280. Ostatnio te sytuacje miały miejsce:

10 czerwca 2007 roku, kiedy na nocce zagościł bliżej niezidentyfikowany Ikarus 280
13 i 15 czerwca 2008 roku kiedy to na 521 wystawiono kolejno Ikarusa 280 1191 oraz Volvo B10MA 1589
9 sierpnia 2009 roku, gdy z okazji festiwalu "Pyromagic" na 521 wystawiono Volvo B10MA 1563

W nocy z 1 na 2 lutego 2005 roku nastąpiła zmiana rozkładu linii. Przesunięto godziny odjazdów z Krzekowa z 2:13 na 2:48 i z 3:35 na 3:36 oraz z Dworca Głównego z 3:10 na 3:13 oraz z 4:20 na 4:24. 19 maja tego samego roku przystanek "Chłopickiego" na którym zatrzymywały się autobusy linii przeniesiony został na wysokość posesji numer 57 na ulicy Reduty Ordona.

W dniach 13 - 20 lipca 2005 roku z powodu remontu ulicy Szerokiej autobusy kursowały od Krzekowa do Dworca Głównego przez ulice Klonowica, Benesza, Romera do przystanku Romera i dalej po stałej trasie.

Większy objazd miał miejsce w dniach 29 czerwca 2005 - 27 stycznia 2006 roku z powodu remontu ulicy Krzywoustego. Od placu Kościuszki autobusy linii 521 kursowały przez ulicę Łokietka zatrzymując się na przystanku plac Kościuszki zlokalizowanym opodal skrzyżowania ulic Łokietka i Piastów. Zamknięcie ulicy Szerokiej powróciło 24 września a trasa 521 znów uległa zmianie. Autobusy kursowały ulicami Klonowica, Zawadzkiego, Benesza, Romera do przystanku Romera i dalej po stałej trasie. Powrót linii na normalną trasę nastąpił dopiero 26 stycznia następnego roku.

Brygada, która obsługuje linię kursuje w godzinach 23:05-4:46. Czas przejazdu linii w obu kierunkach jest taki sam i wynosi 22 minuty. Inna jest natomiast długość trasy która w kierunku Dworca Głównego wynosi 9,95 km zaś w kierunku Krzekowa 10,25 km.

Konieczność odtworzenia nawierzchni asfaltowej jezdni po zakończeniu budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla lewobrzeżnej części miasta w dniach 11 - 17 maja 2009 roku nastąpiło zamknięcie dla ruchu ulicy Szerokiej na odcinku od ulicy Żołnierskiej do ulicy Modrej. Na czas prac obowiązywał objazd ulicami Klonowica – Zawadzkiego – Szafera. Linia 521 – kursuje na trasie: Krzekowo – Dworzec Główny częściowo zmienioną trasą wg normalnego rozkładu jazdy:

• w kierunku Dworca Głównego od Krzekowa przez ulice Klonowica – Benesza – Romera do przystanku „Romera” i dalej po stałej trasie,
• w kierunku Krzekowa od przystanku „Romera” ulicami Romera – Benesza – Klonowica do Krzekowa.

Realizacja kolejnego etapu remontu torów i sieci trakcyjnej na placu Kościuszki, w dniach 27 - 30 listopada 2009 roku wprowadzono zmienioną organizacja kursowania środków komunikacji miejskiej.

• linie 75, 521 i 527 w kierunku Dworca Głównego kursowały objazdem od ulicy Krzywoustego przez ulice Bolesława Śmiałego, Pułaskiego, Sikorskiego. Przystanek „Turzyn Dworzec” przeniesiono na ulice Krzywoustego za skrzyżowaniem z aleją Bohaterów Warszawy.

W dniach 6 marca - 2 kwietnia 2010 roku z powodu remontu pętli "Krzekowo" zmieniono trasę linii 521. Od ulicy Zawadzkiego autobusy kursują ulicami Benesza i Romera do tymczasowej pętli "Romera" umiejscowionej przed skrzyżowaniem z ulicą Szafera. Autobusy linii 521 odjeżdżające w kierunku Dworca Głównego włączając się do ruchu od razu w ulicę Szafera.

Z dniem 1 kwietnia 2011 roku na wniosek pasażerów wprowadzono dla nocnej linii autobusowej 521 przystanek "Turzyn Dworzec" w kierunku Krzekowa.

Budową ronda u zbiegu ulic Szerokiej i Żołnierskiej i zamknięcie dla ruchu kołowego skrzyżowania, w okresie 24 - 28 sierpnia 2011 roku wprowadzono się zmiany w kursowaniu linii autobusowych 74, 75, 521 i 527.

• linia 521 kursowała na trasie częściowo zmienioną trasą, ulicami: Klonowica - Zawadzkiego - Benesza - Romera wg normalnego rozkładu jazdy. Autobusy nie zatrzymywały się na przystanku „Krzekowo Kościół" w obu kierunkach.

Prace torowe w ciągu Wyszyńskiego - Brama Portowa na wysokości alei Niepodległości w dniach 1 - 4 czerwca 2012 roku uległy zmianie trasy linii 61, 75, 81, 521, 527, 528 na kierunku do placu Zwycięstwa.

• od ulicy Wyszyńskiego linie kursowały ulicami Niepodległości później następował nawrót na placu Żołnierza i jechały Niepodległości do placu Zwycięstwa i dalej po stałych trasach wg obowiązujących rozkładów jazdy. W kierunku powrotnym autobusy kursowały po stałej trasie.

Etapowanie prac związanych z przebudową skrzyżowania ulic Wernyhory, Żołnierskiej, Mickiewicza i Reduty Ordona w dniach 7 czerwca - 9 listopada 2016 roku wymuszały częste zmiany tras i likalizacji przystanków linii kursujących w tym rejonie.

Prace prowadzone przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji, w dniach 13 - 14 lipca 2016 roku nastąpiło wyłączenie z ruchu ulicy Reduty Ordona na odcinku od Mickiewicza do Łukasińskiego. Zmianie uległy trasy linii: 53, 74, 75, 80, 521, 527, 529.

• linia 521 jadąc w kierunku Dw. Głównego kursowała od przystanku ,,Wernyhory", ulicami Żołnierską, Somosierry, Łukasińskiego, Reduty Ordona i od przystanku ,,Chłopickiego’’ stałą trasą.

Od dnia 25 listopada 2019 roku, linia aż do odwołania, w związku z I etapem przebudowy ulicy Szafera na odcinku od Wojska Polskiego do Szerokiej, jeździła według normalnego rozkładu jazdy na zmienionej trasie jak linia 75, tzn. objazdem (w obu kierunkach): od przystanku „Zawadzkiego Kościół” ulicami Marlicza i Romera do ulicy Szafera i dalej bez zmian do przystanku „Krzekowo Kościół”. Na trasie objazdu uruchomione zostały przystanki:

• „Marlicza” – na ul. Marlicza przy skrzyżowaniu z ul. Zawadzkiego (nr 39911 w kierunku Krzekowa i 39912 w kierunku centrum),
• „Romera Szkoła” – na ul. Romera przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 (nr 39412 i 39411),
• „Romera” – na ul. Romera w odległości ok. 100 m od skrzyżowania z ul. Szafera (nr 32421 i 32422).

Od dnia 25 listopada 2019 roku aż do odwołania, z powodu przebudowy ulicy i budowy trasy tramwajowe na ulicy Szafera linia zmieniła trasę i jeździła:
Krzekowo <—> Dworzec Główny
Żołnierska — rondo Prymy — Szeroka — Szafera — Romera — Marlicza — Zawadzkiego — Klonowica — Wernyhory — rondo Karskiego — Reduty Ordona — Witkiewicza (z powrotem: Witkiewicza — Żwirki i Wigury — Czorsztyńska — Mickiewicza — rondo Karskiego) — Santocka — 26 Kwietnia — Krzywoustego — plac Kościuszki — Krzywoustego — plac Zwycięstwa — plac Brama Portowa — Wyszyńskiego — Nabrzeże Wieleckie — Kolumba

Od 27 czerwca - 30 października 2020 roku wstrzymano ruch tramwajowy na odcinku Brama Portowa – Turkusowa. Wstrzymanie nastąpiło z powodu prowadzenia prac związanych z przebudową węzła na Wyszyńskiego, które objęły między innymi: przebudowę infrastruktury tramwajowej, drogowej, oświetlenia oraz uzbrojenia podziemnego. Na torowisku pojawiło się dodatkowa dwukierunkowa relacja tramwajowa na kierunku Wyszyńskiego — Stocznia Szczecińska. W związku z powyższym przejazd autobusów linii 521 wycofano z Wyszyńskiego i skierowano go przez ulice Nową i Dworcową.

Krzekowo <—> Dworzec Główny
Żołnierska — rondo Prymy — Szeroka — Szafera — Romera — Marlicza — Zawadzkiego — Klonowica — Wernyhory — rondo Karskiego — Reduty Ordona — Witkiewicza (z powrotem: Witkiewicza — Żwirki i Wigury — Czorsztyńska — Mickiewicza — rondo Karskiego) — Santocka — 26 Kwietnia — Krzywoustego — plac Kościuszki — Krzywoustego — plac Zwycięstwa — plac Brama Portowa — Dworcowa — Nowa — Kolumba

W dniach 4 marca - 19 sierpnia 2021 roku linia jeździła na skróconej trasie do ulicy Romera z powodu kolejnego etapu przebudowy ulicy Szafera i zamknięciem jej dla komunikacji miejskiej. Skrócono trasy linii do/z przystanku Romera i zawieszono ich kursowanie na odcinku Romera — Krzekowo. Autobusy zawracały przez plac budowy na rondzie Błękitnej Armii, a przejazd był wykonywany bez pasażerów. Przystanki „Krzekowo” i „Krzekowo Kościół” dla linii 521 zostały zawieszone do odwołania.

Romera < — > Dworzec Główny
Romera — Marlicza — Zawadzkiego — Klonowica — Wernyhory — rondo Karskiego — Reduty Ordona — Witkiewicza (z powrotem: Witkiewicza — Żwirki i Wigury — Czorsztyńska — Mickiewicza — rondo Karskiego) — Santocka — 26 Kwietnia — Krzywoustego — plac Kościuszki — Krzywoustego — plac Zwycięstwa — plac Brama Portowa — Wyszyńskiego — Nabrzeże Wieleckie — Kolumba

Od 20 sierpnia 2021 roku po przebudowie, otwarto dla ruchu ogólnego ulice Szafera. Linia 521 powraca na swoją starą trasę z jednym wyjątkiem - od tej pory przystanek końcowy/początkowy będzie znajdował się nie na Krzekowie ale na Szafera. Kursować na tej trasie będzie w obu kierunkach od przystanku „Zawadzkiego Kościół” ulicą Zawadzkiego do ulicy Szafera. Linia kursuje według dotychczasowego rozkładu jazdy. Zlikwidowano tymczasowe przystanki „Romera”, „Romera Szkoła” i „Marlicza”. W związku z powyższym trasa przedstawia się następująco:

Szafera <—> Dworzec Główny
Szafera — rondo Szczecińskich Olimpijczyków — Zawadzkiego — Klonowica — Wernyhory — rondo Karskiego — Reduty Ordona — Witkiewicza (z powrotem: Witkiewicza — Żwirki i Wigury — Czorsztyńska — Mickiewicza — rondo Karskiego) — Santocka — 26 Kwietnia — Krzywoustego — plac Kościuszki — Krzywoustego — plac Zwycięstwa — plac Brama Portowa — Wyszyńskiego — Nabrzeże Wieleckie — Kolumba

Na trasie uruchomiono przystanki:
• „Zawadzkiego” – po południowej stronie ronda Szczecińskich Olimpijczyków,
• „Arena Szczecin” – na ulicy Szafera po zachodniej stronie ronda Szczecińskich Olimpijczyków, zlokalizowany na torowisku tramwajowym,
• „Szafera” – na ulicy Szafera po wschodniej stronie ronda Błękitnej Armii, zlokalizowany na torowisku tramwajowym, będący przystankiem dla wysiadających dla linii 75 i 521,
• „Szafera” – na ulicy Szafera po wschodniej stronie ronda Błękitnej Armii, zlokalizowany na torowisku tramwajowym w kierunku centrum, będący przystankiem początkowym dla linii 75 i 521.

Z dniem 1 listopada 2021 roku została uruchomiona część autobusowa wybudowanej pętli tranwajowo - autobusowej przy Netto Arenie - roboczo nazywanej "Szafera". ZDiTM zmienił nazwę pętli na "Osiedle Zawadzkiego".

Od tego dnia na pętlę "Osiedle Zawadzkiego" zajeżdżają autobusy linii 521 kursujące na trasie Dworzec Główny – Osiedle Zawadzkiego (w obu kierunkach). W związku z powyższym uruchomiono nowy przystanek (początkowy i końcowy) „Osiedle Zawadzkiego” (nr 37621), znajdujący się na pętli autobusowo-tramwajowej.

Linie 521 kursowała według tymczasowego rozkładu jazdy. Na wybranych kursach skorygowano godziny odjazdów i czasów przejazdu. Częstotliwość kursowania nie uległa zmianie.

Osiedle Zawadzkiego <—> Dworzec Główny
Szafera — rondo Szczecińskich Olimpijczyków — Zawadzkiego — Klonowica — Wernyhory — rondo Karskiego — Reduty Ordona — Witkiewicza (z powrotem: Witkiewicza — Żwirki i Wigury — Czorsztyńska — Mickiewicza — rondo Karskiego) — Santocka — 26 Kwietnia — Krzywoustego — plac Kościuszki — Krzywoustego — plac Zwycięstwa — plac Brama Portowa — Wyszyńskiego — Nabrzeże Wieleckie — Kolumba

Od 18 gruda 2021 roku linia kursowała o obu kierunkach od Bramy Portowej ulicami Dworcową i Nową do Dworca Głównego, z powodu rozpoczęcia prac związanych z przebudową układu drogowego w rejonie ulicy Smolańskiej i wzdłuż ulicy Nabrzeże Wieleckie, Dworcowej, Nowej i Kolumba.

Osiedle Zawadzkiego <—> Dworzec Główny
Szafera — rondo Szczecińskich Olimpijczyków — Zawadzkiego — Klonowica — Wernyhory — rondo Karskiego — Reduty Ordona — Witkiewicza (z powrotem: Witkiewicza — Żwirki i Wigury — Czorsztyńska — Mickiewicza — rondo Karskiego) — Santocka — 26 Kwietnia — Krzywoustego — plac Kościuszki — Krzywoustego — plac Zwycięstwa — plac Brama Portowa — Niepodległości — Dworcowa — Nowa — Kolumba

Rozpoczęcie kolejnego etapu przebudowy torowisk tramwajowych na ulicy Kolumba z dniem 8 stycznia 2022 wprowadzono zmianę trasy kursowania linii. W związku z powyższym linia jeździła następująco:

Osiedle Zawadzkiego < — > Dworzec Główny (Owocowa)
Szafera — rondo Szczecińskich Olimpijczyków — Zawadzkiego — Klonowica — Wernyhory — rondo Karskiego — Reduty Ordona — Witkiewicza (z powrotem: Witkiewicza — Żwirki i Wigury — Czorsztyńska — Mickiewicza — rondo Karskiego) — Santocka — 26 Kwietnia — Krzywoustego — plac Kościuszki — Krzywoustego — plac Zwycięstwa — plac Brama Portowa — aleja Niepodległości — 3 Maja — Owocowa — z powrotem Nowa

1 stycznia 2023 nastąpiła zmiana operatora linii na PKS Szczecin. Skorygowano też również rozkład jazdy, bez zmiany częstotliwości kursowania.

· kurs o godz. 23:06 z pętli „Osiedle Zawadzkiego” przesunięty zostanie na godz. 23:26,
· kurs o godz. 4:24 z pętli „Dworzec Główny (Owocowa)” przesunięty zostanie na godz. 4:14.

Rozpoczęcie kolejnego etapu przebudowy torowiska tramwajowego w ciągu ulicy Kolumba, po uporaniu się z niezinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną i zmianą harmonogramu prac, z dniem 8 stycznia 2023 roku nastąpiły korekty w kursowaniu linii. Autobusy linii 75, 521 i 527 powróciły na stałą trasę do pętli „Dworzec Główny” (przez Wyszyńskiego i Nabrzeże Wieleckie). Wyłączone z użytkowania dla tych linii zostały przystanki:

· „Brama Portowa” (pod budynkiem „Posejdona”, nr 10832 i 10833),
· „Plac Zawiszy”,
· „Dworzec Główny (Owocowa)”,
· „Plac Tobrucki”.

Uruchomione zostały przystanki:

· „Brama Portowa” przy kwiaciarkach (tylko w kierunku Dworca Głównego, nr 10823),
· „Wyszyńskiego” w zatoce przystankowej w kierunku Dworca Głównego (nr 10911),
· „Wyszyńskiego” w zatoce przystankowej w kierunku Bramy Portowej – dla linii 521 i 527 (nr 10916),
· „Wyszyńskiego” na torowisku tramwajowym w kierunku Bramy Portowej – dla linii 75 (nr 10915),
· „Dworzec Główny” – przystanek tymczasowy na dolnym tarasie ul. Kolumba (nr 22539).
Przystanki „Dworcowa” w obu kierunkach tymczasowo są nieczynne.

Osiedle Zawadzkiego < — > Dworzec Główny (dolny taras Kolumba)
Szafera — rondo Szczecińskich Olimpijczyków — Zawadzkiego — Klonowica — Wernyhory — rondo Karskiego — Reduty Ordona — Witkiewicza (z powrotem: Witkiewicza — Żwirki i Wigury — Czorsztyńska — Mickiewicza — rondo Karskiego) — Santocka — 26 Kwietnia — Krzywoustego — plac Kościuszki — Krzywoustego — plac Zwycięstwa — plac Brama Portowa — Wyszyńskiego — Nabrzeże Wieleckie — Kolumba

* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


Linki


Copyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.