Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Historia linii

* * *

Linia 75: Krzekowo < -- > Dworzec Główny

Trasa:
Dworzec Główny PKP – Kolumba – Nabrzeże Wieleckie – Wyszyńskiego – Plac Brama Portowa – Plac Zwycięstwa – Krzywoustego – Plac Kościuszki – Krzywoustego – 26 Kwietnia – Santocka – Witkiewicza – Żwirki i Wigury – Czorsztyńska – Mickiewicza – Wernyhory (z powrotem: Wernyhory – Reduty Ordona – Witkiewicza) – Klonowica – Zawadzkiego – Szafera – Szeroka – Żołnierska – Krzekowo

2 stycznia 1973 roku na trasie Basen Górniczy – Krzekowo pojawia się linia 75 o długości 12,6 km. Przelot z Krzekowa wynosił 29/30 minut, a z Basenu Górniczego 28/29 minut. Linię obsługiwało siedem autobusów w szczycie i 3 wozy po szczycie, z co 10 minutową częstotliwością kursowania w szczycie i 23-minutową częstotliwością po szczycie.

29 kwietnia 1973 roku nastąpiła częściowa zmiana trasy linii od ulicy Santockiej wjazd w Nowokrzywoustego (26 Kwietnia) dalej do Krzywoustego, Bolesława Śmiałego, Pułaskiego, Piastów, Łokietka, Brama Portowa. Po zmianie częściowej długość trasy wyniosła 11,9 km, a przelot na trasie wynosił 27/29 minut z 9-10/21 minutową częstotliwością kursowanie w szczycie i po szczycie.

W tym samym dniu wprowadzono świąteczny rozkład jazdy. Świąteczny rozkład jazdy realizowały 3 brygady. Przelot trasy w ciągu całego dnia wynosił 27 minut z co 21 minutową częstotliwością kursowania.

Od 15 września do 30 października 1973 roku linia 75 jeździła po częściowo zmienionej trasie: ulicą Pułaskiego, Bohaterów Warszawy, Ku Słońcu, Santocka, Witkiewicza i dalej bez zmian. Powodem zmiany trasy były roboty drogowe odcinka ulicy Nowokrzywoustego (26 Kwietnia).

17 listopada 1973 roku została zwiększona obsada linii 75 do 10 autobusów w szczycie i 5 autobusów po szczycie. Trasa wynosiła 12,9 km. Przelot z Krzekowa i Basenu Górniczego wynosił 30/27 minut. Częstotliwość kursowania 7/13 minut w szczycie i po szczycie.

Od 25 lutego 1974 roku trasa wynosi 11,3 km, przelot trasy 30/27 minut przez cały dzień, 10/5 autobusami w szczycie i po szczycie. Częstotliwość kursowania 7/13 minut w szczycie i po szczycie. Nastąpiła częściowa zmiana trasy w związku z otwarciem ulicy Krzywoustego na odcinku od placu Zwycięstwa do placu Kościuszki po remoncie.

Od 8 marca 1974 roku skrócono trasę linii 75 po szczycie do Portu Centralnego w związku z wydanym zarządzeniem o oszczędności paliwa. Trasa Krzekowo – Port Centralny wynosiła 8,8 km, przelot trasy w ciągu 27 minut z co 7/13 minutowa częstotliwością kursowania. W dni świąteczne również jeździła do Portu Centralnego. Linia na tej trasie jeździła do 1 października 1974 roku.

Natomiast od 1 października 1974 roku linia 75 kursuje na trasie Krzekowo – Basen Górniczy w szczycie (11,2 km) a po szczycie jest kierowana z Krzekowa na Dworcową (7,7 km). Jednocześnie zwiększono ilość taboru obsługującego linię 75 o 2 autobusy. W związku z tym linia 75 obsługiwana jest przez 12 autobusów w szczycie, przelot trasy trwa 29 minut z co 5-6 minutową częstotliwością kursowania. Po szczycie do Dworcowej jeździ 3-5 autobusów, z co 9-15 minutową częstotliwością kursowania. Przelot trasy 19/20 minut. W dni świąteczne również kursuje tylko do ulicy Dworcowej. Przelot z Krzekowa 19 minut, a z Dworcowej 20 minut z 15/22 minutową częstotliwością kursowania. Obsługiwana była 2-3 autobusami w szczycie i po szczycie. Zwiększono również ilość taboru z związku z potrzebami przewozowymi.

Warto również wspomnieć, że 18 lutego 1976 roku uruchomiono nowa linię 75 BIS w związku zmianą rozkładów jazdy i wprowadzeniem na trasę wozów krótkich.
Linia 75 kursuje na tej trasie (Dworcowa) do 1 grudnia 1976 roku. W tym okresie zwiększano i zmniejszano ilość taboru, zwiększał się lub zmniejszał się przelot na trasie, zmniejszała i zwiększała się częstotliwość kursowania na trasie.

Od grudnia 1976 roku do chwili obecnej linia 75 jeździ na trasie Krzekowo – Dworzec Główny. Długość trasy w początkowym okresie wynosiła 8 kilometrów.
- 16 kwietnia 1980 roku wydłużono trasę linii przez ulicę Szafera, Zawadzkiego. Zwiększono również ilość taboru. Zwiększyło to długość trasy do 10,2 km i przelotu 31-35 minut.

- w tym okresie zwiększano i zmniejszano ilość taboru obsługującego linię, zwiększano i zmniejszano minutowy przelot trasy, zwiększano i zmniejszano minutową częstotliwość kursowania na trasie.

- przez pewien czas linię 75 obsługiwała również zajezdnia w Dąbiu (14.02.78 – 01.02.84).
- od 1 lutego 1984 roku linę 75 obsługuje już tylko zajezdnia Klonowica.
- 12 sierpnia 1991 roku wydłużono trasę linii 75 do nowo wybudowanej pętli przy ulicy Kolumba. Długość trasy w związku z tym wynosi 10,7 kilometra.
- 1 maja 1995 roku nastąpiła korekta odległości między przystankami i długości linii. Długość wynosi 10.320 metrów.
- 18 lipca 1996 roku rozpoczęto budowę kładki z dworca na ulicę Kolumba i w związku z tym przeniesiono przystanek końcowy koło Dworca Głównego.
- również w lipcu 1996 roku remontowano ulicę Reduty Ordona – skierowano objazd przez ulicę Łukasińskiego, Grota Roweckiego, Witkiewicza. 28 sierpnia zakończono remont ulicy i linia 75 wraca na swoją stałą trasę.
- w sierpniu 1996 roku rozpoczyna się remont ulicy Łukasińskiego – objazd od Wernyhory przez Żołnierską, Samosierry, Grota Roweckiego.
- 1 lipca 1997 roku rozpoczęto remont ulicy Wyszyńskiego i linia 75 jeździ w obu kierunkach przez ulicę Dworcową i Nową. Remont zakończono 29 października i linia wraca na swoją stałą trasę.
- 1 grudnia 1997 roku zakończono budowę kładki z dworca na ulicę Kolumba. Linia wraca na pętlę.
- 1 stycznia 1999 roku zlikwidowano rozkładowy dzień „soboty robocze”. Autobusy w sobotę kursują wg świątecznego rozkładu jazdy.

Od 3 lipca 2005 roku do 31 stycznia 2006 roku ulica Krzywoustego została wyłączona z ruchu na czas kapitalnego remontu. W związku z tym linie jeżdżące przez ulicę Krzywoustego zostają skierowane objazdem przez ulicę Łokietka między innymi linia 75.

Zawirowania na trasie linii 75 w kierunku Dworca Głównego i Pomorzan. Następuje likwidacja przystanku „Reduty Ordona” na wniosek mieszkańców dla linii 75 i 53 z dniem 28 sierpnia 2006 roku. Ta sytuacja trwa do 18 września 2006 roku, kiedy to linia powraca na przystanek „Reduty Ordona” i ulicę Reduty Ordona.

Z powodu okresu wakacyjno - urlopowego, wprowadzone zostały od 1 sierpnia - 30 września 2007 roku na linii 75 wprowadzono letnie rozkłady jazdy.

Z powodu budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej od dnia od 1 października 2007 roku do odwołania (przewidywano, że prace zakończą się - 31 grudnia 2007) zamknięta dla ruchu została ul. Szeroka na odcinku od ulicy Drozdowej do ulicy Modrej.

Linia 75 – kursowała wg specjalnego rozkładu jazdy, częściowo zmienioną trasa: od przystanku „Zawadzkiego Kościół” ulicami: Benesza – Romera do przystanku „Romera” gdzie autobus oczekiwał do czasu odjazdu w kierunku Dworca Głównego.

Na czas zmiany trasy uległy zawieszeniu przystanki:
- w kierunku Krzekowa: „Zawadzkiego” – „Szafera” – „Romera” – „Krzekowo Kościół” – „Krzekowo” - w kierunku Dworca Głównego: „Krzekowo” „Krzekowo Kościół”. Na czas zmiany trasy uruchomione zostały tymczasowe przystanki na ul. Benesza i Romera. Dojazd do Krzekowa od przystanku „Wernyhory” możliwy będzie tramwajami linii 5, 7.

Od 26 stycznia 2008 roku linia 75 po zakończeniu budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na ulicy Szerokiej, na odcinku od ulicy Drozdowej do ulicy Modrej – kursuje na trasie Dworzec Główny – Krzekowo wg normalnego rozkładu jazdy.

W kierunku Krzekowa uruchomione zostały przystanki: „Zawadzkiego” – „Szafera” – „Romera” – „Krzekowo Kościół” – „Krzekowo” a w kierunku Dworca Głównego: „Krzekowo” „Krzekowo Kościół”. Uległy likwidacji tymczasowe przystanki na ulicach Benesza i Romera.
W chwili obecnej na linii 75 kursuje:

- w dni powszednie 12 autobusów przegubowych (Volvo B10MA, Ikarusy 280, MAN-y NG272 oraz Solarisy Urbino 18), przelot trasy wynosi od 29 – 33 minut.
75/1 (04:31–19:48)
75/2 (06:51–23:23)
75/3 (05:45–23:43)
75/4 (04:46–20:09)
75/5 (07:10–18:45)
75/6 (05:01–19:05)
75/7 (06:16–22:41)
75/8 (05:11–19:20)
75/9 (06:26–22:55)
75/10 (05:21–19:34)
75/11 (06:36-10:18, 14:24–18:09) 75/12 (05:29–23:09)

W dni świąteczne 8 autobusów przegubowych (Volvo B10MA, MAN-y NG272 oraz Solarisy Urbino 18), przelot trasy od 23 – 31 minut.

75/1 (04:43–19:57)
75/2 (04:55–18:47)
75/3 (05:07–23:27)
75/4 (05:19–23:41)
75/5 (05:31–22:46)
75/6 (05:43–19:24)
75/7 (08:19–23:00)
75/8 (08:31–23:14)
Linię obsługuje zajezdnia Klonowica.

Asfaltowanie jezdni po zakończeniu budowy sieci kanalizacyjno - wodociągowej w dniach 11 - 17 maja 2009 roku wymusiło zamknięcie dla ruchu ulicy Szerokiej na odcinku ulic Żołnierskiej i Modrej. Na czas prac obowiązywał objazd ulicami Klonowica – Zawadzkiego – Szafera.

• linia 75 – kursowała wg specjalnego rozkładu jazdy, częściowo zmienioną trasą od przystanku „Zawadzkiego Kościół” ulicami: Benesza – Romera do przystanku „Romera” gdzie autobus oczekiwał do czasu odjazdu w kierunku Dworca Głównego. Na czas zmiany trasy uległy zawieszeniu przystanki:

• w kierunku Krzekowa: „Zawadzkiego” – „Szafera” – „Romera” – „Krzekowo Kościół” – „Krzekowo”,
• w kierunku Dworca Głównego: „Krzekowo” „Krzekowo Kościół”.
• uruchomiono tymczasowe przystanki na ulicach Benesza i Romera. Dojazd do Krzekowa od przystanku „Wernyhory” tramwajami linii 5, 7.

W dniach 6 marca - 2 kwietnia 2010 roku z powodu remontu pętli "Krzekowo" zmieniono trasę linii 75. Autobusy od ulicy Zawadzkiego kursowały ulicami Benesza i Romera do tymczasowej pętli "Romera" umiejscowionej przed skrzyżowaniem z ulicą Szafera. Autobusy odjeżdżające w kierunku Dworca Głównego włączały się do ruchu od razu w ulicę Szafera.

Od 5 czerwca 2011 roku ZDiTM wprowadził nową organizację parkowania w rejonie Dworca Głównego. W innych miejscach też zatrzymują się autobusy komunikacji miejskiej i taksówki. Organizacja ruchu wprowadzona została na liczne wnioski kierowców, przewoźników i pasażerów. Obowiązywała na fragmencie ulicy Kolumba (wzdłuż budynku Dworca Głównego do torowiska tramwajowego). Cały teren podzielony został na cztery umowne strefy: strefę autobusów komunikacji miejskiej, strefę parkingową ogólnodostępną, strefę postoju prywatnych przewoźników.

Pracami torowe w ciągu Wyszyńskiego - Brama Portowa na wysokości alei Niepodległości w dnia 1 - 4 czerwca 2012 roku wymusiły zmianie trasy linii 61, 75, 81, 521, 527, 528 na kierunku do placu Zwycięstwa. Od ulicy Wyszyńskiego linie kursowały ulicami Niepodległości – nawrót na placu Żołnierza – Niepodległości do placu Zwycięstwa i dalej po stałych trasach wg obowiązujących rozkładów jazdy. W kierunku powrotnym autobusy kursowały po stałej trasie.

Z powodu prac remontowych ulicy Wernyhory i występującymi w dniach 12 - 16 lipca 2013 roku utrudnieniami drogowymi, autobusy linii 74, 75, 53 i 80 zostały skierowane na trasę przez ulice Żołnierską i Klonowica.

Prace wykonywane w dniach 20 - 21 września 2014 roku (sobota i niedziela) na zlecenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na skrzyżowaniu ulic Witkiewicza, Santocka i Poniatowskiego spowodowały, że linie 75 obsługiwały autobusy solowe 12-metrowe. Podobne prace wykonywane były na tym skrzyżowaniu w dniach 28 i 29 września.

Przebudowa Dworca Głównego od soboty 22 listopada 2014 roku wymusił zmianę na linii 75, gdzie linia omijała przystanek „Dworzec Główny” przy budynku dworca. Dopuszczono przejazd dolną jezdnią lub łukiem torowiska przy poczcie, zgodnie z obowiązującą organizacją ruchu.

Prace związane z przebudową skrzyżowania ulic Wernyhory, Żołnierskiej, Mickiewicza i Reduty Ordona w dniach 7 czerwca - 31 października 2016 roku spowodowały perturbacje w kursowaniu linii 53, 74, 75, 80, 521, 527 i 529, które w czasie trwania inwestycji często zmieniały trasy z powodu etapowania tych prac. Tramwaje i autobusy wróciły na swoje trasy 9 listopada 2016 roku.

26 września 2016 roku nastąpiło częściowe zamknięcie ulicy Reduty Ordona. Awarii uległ kanał deszczowy na wysokości przystanku „Chłopickiego”. Prace wykonywał ZWiK na Reduty Ordona przy budynku 52.

• linia 75 w kierunku Dworca Głównego jedzie po częściowo zmienionej trasie — od przystanku zlokalizowanego na ulicy Żołnierskiej (przed skrętem w ulicą Somosierry) ulicami: Somosierry — Grota Roweckiego — Witkiewicza, dalej po stałej trasie wg normalnego rozkładu jazdy.

Na czas zmiany trasy uległy likwidacji przystanki: „Chłopickiego” i „Wita Stwosza”. Na trasie objazdu autobusy zatrzymywały się na istniejących przystankach dla linii 53, przystanek „Berlinga” i „Roweckiego”.

Organizacja w dniu 27 sierpnia 2017 roku w godzinach 8:00 - 14:00 biegu XXXVIII PKO Półmaratonu Szczecińskiego wymusiła zmianę trasy linii.

• autobusy linii 75 w obu kierunkach jeździły z pominięciem ulicy Wernyhory od ulicy Klonowica jeździły przez Żołnierską – Szeroką – Sosabowskiego – Łukasińskiego – Reduty Ordona (w kierunku Krzekowa przez ulice Czorsztyńską) i dalej po swojej trasie z pominięciem przystanków: ,,Klonowica Zajezdnia’’, ,,Wernyhory’’.


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.