Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Historia linii

* * *

Temat linii 531 na trasie Krzekowo - Osiedle Bukowe opracował Michał Szczerbiński na podstawie informacji własnych.

Linia 531: Krzekowo < -- > Osiedle Bukowe

Trasa linii:
Krzekowo – Klonowica – Zawadzkiego – Szafera – Aleja Wojska Polskiego – Plac Sprzymierzonych – Aleja Piłsudskiego – Plac Odrodzenia – Aleja Piłsudskiego – Plac Grunwaldzki – Aleja Piłsudskiego – Plac Rodła – Aleja Wyzwolenia – Plac Żołnierza Polskiego – Aleja Niepodległości – Brama Portowa – Wyszyńskiego – Most Długi – Energetyków – Most Portowy – Gdańska – Estakada Pomorska – Gdańska – Most Pionierów Miasta Szczecina – Eskadrowa – Leszczynowa – Batalionów Chłopskich – Gryfińska – Struga – Jasna – Przelotowa – Handlowa – Chłopska – Kolorowych Domów – Osiedle Bukowe

Pierwsza wzmianka o kursowaniu linii nocnej łączącej prawobrzeże z zachodnimi dzielnicami miasta pojawia się w 1985 roku. Powstaje wtedy linia 201N kursująca na trasie: Osiedle Słoneczne – Łubinowa – Aleja Struga – Batalionów Chłopskich – Leszczynowa – Eskadrowa – Gdańska – Energetyków – Dworzec Główny – Wyszyńskiego – Brama Portowa – Plac Zwycięstwa – Aleja Wojska Polskiego – Szafera – Zawadzkiego – Zajezdnia Klonowica.

W 1995 roku postanowiono wydłużyć linię do wciąż rozwijającego się Osiedla Bukowego, likwidując jednocześnie podjazd pod Dworzec Główny.

Linia 201N
• odjazdy z Klonowica: 23:20, 23:53, 0:52, 2:44, 3:25
• odjazdy z Osiedla Bukowego: 23:07, 0:05, 1:40, 2:36, 3:32, 4:08*
• *kurs do placu Kościuszki

1 lipca 1997 roku przeprowadzono reformę nocnej komunikacji miejskiej. Przenumerowano linię na 511, oraz wydłużono trasę do Krzekowa. Linia kursowała pod tym numerem do 1 października 2003 roku, wtedy to w ramach kolejnej reformy zmieniono numer na 531.

Obecnie linia 531 jest obsługiwana przez dwie brygady PKS Szczecin, i kursują na niej pojazdy zarówno solowe jak i przegubowe. Kursuje z częstotliwością od 40 do 60 minut, czas przejazdu wynosi około 38 minut, a długość trasy to około 20 kilometrów.

Z powodu remontu mostu Długiego, który trwał od 26 czerwca 2000 roku do 23 października 2000 roku, linię skierowano przez Trasę Zamkową.

12 lipca 2003 roku roku została otwarta dla ruchu drogowego nitka wjazdowa mostu Pionierów Miasta Szczecina, co pozwoliło na skrócenie przejazdu z Basenu Górniczego do przystanku „Zdroje Krzyżówka” o prawie połowę.

W dniach 6 marca - 2 kwietnia 2010 roku z powodu remontu pętli "Krzekowo" linię 531 skrócono do przystanku "Klonowica Zajezdnia".

Od 25 listopada 2019 - 27 kwietnia 2020 roku, linia w związku z I etapem przebudowy ulicy Szafera na odcinku od Wojska Polskiego do Szerokiej jeździła według normalnego rozkładu jazdy objazdem (w obu kierunkach): od ronda Olszewskiego przez Wojska Polskiego, Jarzyńskiego i Szafera do przystanku „Zawadzkiego” i dalej bez zmian.

Krzekowo <—> Osiedle Bukowe
Żołnierska — Klonowica — Zawadzkiego — rondo Szczecińskich Olimpijczyków — Szafera — Jarzyńskiego — aleja Wojska Polskiego — rondo Olszewskiego — aleja Wojska Polskiego — plac Szarych Szeregów — Piłsudskiego — plac Odrodzenia — Piłsudskiego — plac Grunwaldzki — Piłsudskiego — plac Rodła — aleja Wyzwolenia — plac Żołnierza Polskiego — aleja Niepodległości — plac Brama Portowa — Wyszyńskiego — most Długi — Energetyków — most Portowy — Gdańska — Estakada Pomorska — Gdańska — most Pionierów Miasta Szczecina — Eskadrowa — Leszczynowa — rondo Ułanów Podolskich — Batalionów Chłopskich — Gryfińska — Struga — Jasna — Przelotowa — Handlowa (z powrotem: Handlowa — Łubinowa — Przelotowa) — rondo Reagana — Chłopska — Kolorowych Domów

W piątek 14 lutego 2020 roku otwarta dla ruchu została zmodernizowana ulica Arkońska na odcinku od pętli Las Arkoński do ronda Olszewskiego. W związku z tym na linii na linii 531 uruchomiono przystanki „Rondo Olszewskiego” wspólne z liniami 1 i 9 w obu kierunkach. Autobusy linii 80, 529 i 531 w dalszym ciągu kursować będą objazdem przez ulicę Jarzyńskiego. Dodatkowo dla linii 531 i 532 uruchomione zostały przystanki „Jaśminowa ZUS” w obu kierunkach.

Projekt obejmował przebudowę ulicy Arkońskiej, budowę torowiska tramwajowego oraz pętli tramwajowo-autobusowej „Las Arkoński”, budowę ronda oraz parkingu przy stadionie K.S. Arkonia. Pracami objęto również budowę chodników oraz ścieżek rowerowych. Wykonawcą była firma Eurovia Polska S.A. Koszt inwestycji to ponad 90 mln zł. Nadzór nad realizacją sprawował Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020. Oś priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach. Działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.

Od 27 kwietnia 2020 roku, z powodu sygnałów od pasażerów, dotyczących niedogodności związanych z przejazdem autobusami przez plac budowy, została podjęta decyzja o wycofaniu kursujących linii z ulicy Szafera, aż do odwołania. Linia 531 jeździła objazdem. Pozwoli to także wykonawcy na sprawniejsze prowadzenie robót na odcinku, po którym do tej pory odbywa się ruch pojazdów.

Autobusy linii w obu kierunkach kursowały zmienioną trasą od przystanku „Klonowica Zajezdnia” ulicami Klonowica, Unii Lubelskiej i alei Wojska Polskiego do ronda Olszewskiego i dalej bez zmian.

Krzekowo <—> Osiedle Bukowe
Żołnierska — Klonowica — Unii Lubelskiej — aleja Wojska Polskiego — rondo Olszewskiego — aleja Wojska Polskiego — plac Szarych Szeregów — Piłsudskiego — plac Odrodzenia — Piłsudskiego — plac Grunwaldzki — Piłsudskiego — plac Rodła — aleja Wyzwolenia — plac Żołnierza Polskiego — aleja Niepodległości — plac Brama Portowa — Wyszyńskiego — most Długi — Energetyków — most Portowy — Gdańska — Estakada Pomorska — Gdańska — most Pionierów Miasta Szczecina — Eskadrowa — Leszczynowa — rondo Ułanów Podolskich — Batalionów Chłopskich — Gryfińska — Struga — Jasna — Przelotowa — Handlowa (z powrotem: Handlowa — Łubinowa — Przelotowa) — rondo Reagana — Chłopska — Kolorowych Domów

Od 1 czerwca 2020 roku do odwołania wstrzymany został ruch tramwajowy w ciągu Piastów na odcinku Jagiellońska - plac Szarych Szeregów, jak też ruch kołowy na przejeździe przy Piastów. W związku z powyższym linia zmieniła dotychczasową trasę w rejonie placu Szarych Szeregów. Nowa trasa to:

Krzekowo <—> Osiedle Bukowe
Żołnierska — Klonowica — Unii Lubelskiej — aleja Wojska Polskiego — rondo Olszewskiego — aleja Wojska Polskiego — plac Szarych Szeregów — Piastów — Jagiellońską — Zamenhofa — Rayskiego — plac Grunwaldzki — Piłsudskiego — plac Rodła — aleja Wyzwolenia — plac Żołnierza Polskiego — aleja Niepodległości — plac Brama Portowa — Wyszyńskiego — most Długi — Energetyków — most Portowy — Gdańska — Estakada Pomorska — Gdańska — most Pionierów Miasta Szczecina — Eskadrowa — Leszczynowa — rondo Ułanów Podolskich — Batalionów Chłopskich — Gryfińska — Struga — Jasna — Przelotowa — Handlowa (z powrotem: Handlowa — Łubinowa — Przelotowa) — rondo Reagana — Chłopska — Kolorowych Domów

6 lipca 2020 roku przywrócono ruch na Szafera na odcinku rondo Olszewskiego - rondo Szczecińskich Olimpijczyków. W związku z tym autobusy linii powróciły na swoją starą trasę przez Szafera i Zawadzkiego (w obu kierunkach) według stałego rozkładu jazdy.

Krzekowo < — > Osiedle Bukowe
Żołnierska — Klonowica — Zawadzkiego — rondo Szczecińskich Olimpijczyków — Szafera — rondo Olszewskiego — aleja Wojska Polskiego — plac Szarych Szeregów — Piłsudskiego — plac Odrodzenia — Piłsudskiego — plac Grunwaldzki — Piłsudskiego — plac Rodła — aleja Wyzwolenia — plac Żołnierza Polskiego — aleja Niepodległości — plac Brama Portowa — Wyszyńskiego — most Długi — Energetyków — most Portowy — Gdańska — Estakada Pomorska — Gdańska — most Pionierów Miasta Szczecina — Eskadrowa — Leszczynowa — rondo Ułanów Podolskich — Batalionów Chłopskich — Gryfińska — Struga — Jasna — Przelotowa — Handlowa (z powrotem: Handlowa — Łubinowa — Przelotowa) — rondo Reagana — Chłopska — Kolorowych Domów.

Od 29 maja - 23 lipca 2021 roku z powodu zamknięcia przejazdu w ciągu alei Wyzwolenia na odcinku od placu Żołnierza do placu Rodła linia jeździła objazdem w kierunku placu Rodła przez plac Żołnierza Polskiego, plac Hołdu Pruskiego i ulice Matejki.

Przystanek „Plac Rodła” dla linii 531 w kierunku Krzekowa zlokalizowano w ciągu alei Piłsudskiego za placem Rodła (przystanek linii 70 w kierunku Urzędu Miasta, nr 11543).

Z dniem 24 lipca 2021 roku z powodu kolejnego etapu przebudowy torowisk w rejonie placu Żołnierza Polskiego i Matejki, ZDiTM wprowadził kolejne zmiany w kursowaniu linii. Autobusy linii 531 między przystankami „Brama Portowa” a „Plac Grunwaldzki” w kierunku Krzekowa kursowały przez Niepodległości, Wyzwolenia, nawrót na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Matejki i dalej przez Piłsudskiego. Przystanek „Plac Rodła” zlokalizowany był w ciągu Wyzwolenia na odcinku pomiędzy ulicami Małopolską i Mazowiecką (nr 11532). Uruchomiony też został przystanek „Plac Żołnierza Polskiego” w kierunku placu Rodła (wspólny z linią 835, nr 11330).

Od 18 gruda 2021 roku linia kursowała od przystanku „Plac Żołnierza Polskiego” przez plac Lotników i aleje Jana Pawła II do przystanku „Plac Grunwaldzki”. W przeciwnym kierunku obowiązywała trasa przez Piłsudskiego, Mazurską, plac Lotników, Kaszubską i Bałuki. Nie był obsługiwany przystanek „Plac Rodła” i przystanek „Plac Żołnierza Polskiego” (w kierunku Osiedla Bukowego). W zamian uruchomiono przystanki „Plac Lotników” (w obu kierunkach) oraz „Mazurska” (tylko w kierunku Osiedla Bukowego, zlokalizowany w ciągu Piłsudskiego przed skrzyżowaniem z Mazurską).

Rozpoczęcie kolejnego etapu przebudowy torowisk tramwajowych w rejonie placu Rodła wymusiło od dnia 16 czerwca 2022 roku zmiany na okres około dwóch tygodni wprowadzenie zmian w kursowaniu linii.

• Autobusy linii 531 w kierunku pętli „Osiedle Bukowe” od przystanku „Plac Grunwaldzki” kursowały przez ul. Piłsudskiego, al. Wyzwolenia, pl. Żołnierza Polskiego, al. Niepodległości do przystanku „Brama Portowa” i dalej bez zmian. Zlikwidowano przystanki „Mazurska” (nr 18811) i „Plac Lotników” (nr 17851). W zamian uruchomiono przystanki „Plac Rodła” (nr 11535), zlokalizowany w ciągu al. Wyzwolenia za pl. Rodła, oraz „Plac Żołnierza Polskiego” (nr 11311), zlokalizowany w ciągu al. Wyzwolenia przed pl. Żołnierza Polskiego.

Przywrócenia ruchu drogowego w rejonie placu Rodła, po jego generalnym remoncie z dniem 1 lipca 2022 roku (dla linii nocnych od nocy z 1 na 2 lipca) wprowadzono zmiany w kursowaniu linii autobusowych. I tak autobusy linii kursują:

Autobusy linii 531 między przystankami „Plac Grunwaldzki” i „Plac Żołnierza Polskiego” w obu kierunkach kursowały stałą trasą przez plac Rodła. W kierunku pętli „Krzekowo” likwidacji uległ przystanek „Plac Lotników” (nr 17831). W zamian uruchomiono przystanek „Plac Rodła” (nr 11532), zlokalizowany w ciągu Wyzwolenia przed skrzyżowaniem z Mazowiecką.

Likwidacji uległ przystanek tymczasowy „Kołłątaja” (nr 12720), zlokalizowany w ciągu Staszica pod kładką (kier. rondo Giedroycia). Autobusy linii 53, 60, 67, 87, B, 522, 523, 525 i 532 ponownie zatrzymywać się będą na przystanku zlokalizowanym w zatoce (nr 12721).

6 lutego 2023 roku na liniach 2, 7, 8, 522, 531 i 532 uruchomiono nowe przystanki „Celna” (nr 60711 w kierunku centrum, nr 60712 w kierunku Turkusowej) w obu kierunkach, zlokalizowano je w ciągu ulicy Energetyków na wysokości Urzędu Celnego i Przychodni Portowej. Przystanki mają status na żądanie. Jednocześnie nastąpiła zmiana statusu przystanków „Energetyków” ze stałego na żądanie.

* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


Linki


Copyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.