Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Historia linii

* * *

Temat linii 528 na trasie Gumieńce - Pomorzany Dobrzyńska opracował Darek Krukowski na podstawie informacji własnych.

Linia 528: Gumieńce < -- > Pomorzany Dobrzyńska

Trasa linii:
Ku Słońcu — rondo Gierosa — Ku Słońcu — rondo Pileckiego — Sikorskiego — rondo Siwka — Sikorskiego — plac Kościuszki — Krzywoustego — plac Zwycięstwa — plac Brama Portowa — Wyszyńskiego — Nabrzeże Wieleckie — Kolumba — Chmielewskiego — Smolańska — Budziszyńska — Inowrocławska — Dobrzyńska (z powrotem: Dobrzyńska — Budziszyńska)

Okoliczności powstania linii nocnej na Gumieńce, podobnie jak wielu innych linii nocnych w Szczecinie, związane są z likwidacją tramwajów nocnych. To właśnie pojazdy szynowe w postaci linii 8N stanowiły trzon nocnej komunikacji miejskiej na Gumieńcach i okolicach aż do grudnia 1996 roku. Likwidacja tramwajów nocnych wiązała się z uruchomieniem zamian komunikacji autobusowej. Sfinalizowane zostało to 1 lipca 1997 roku wraz z wielką reformą nocnej komunikacji miejskiej. Od tej pory mieszkańcy Gumieniec korzystali już z autobusu o oznaczeniu 508 kursującego na trasie:

Gumieńce – Kwiatowa – Okulickiego – Ku Słońcu – Sikorskiego – plac Kościuszki – Krzywoustego – plac Zwycięstwa – Brama Portowa – Wyszyńskiego – Nabrzeże Wieleckie – Dworzec Główny PKP

Latem 2000 roku dokonano wydłużenia trasy linii. Od Dworca Głównego PKP autobus kursował ulicami Kolumba – Chmielewskiego – Smolańską – Budziszyńską aż do pętli Pomorzany Dobrzyńska.

Trasa taka obowiązuje do dziś. Jest jedną z mniej stabilnych tras linii nocnych, o czym świadczy kilka dość poważnych objazdów wynikających z większych inwestycji drogowych.

Od 3 lipca 2005 roku linia zmieniła trasę z powodu remontu ulicy Krzywoustego. Od Placu Kościuszki kursowała objazdem przez ulicę Łokietka, na której dodatkowo uruchomiono dwa przystanki – „Plac Kościuszki” i „Łokietka”. Na stałą trasę autobusy powróciły dopiero 31 stycznia następnego roku.

Kolejny ważny objazd miał miejsce w 2007 roku, a był związany z szeregiem zmian związanych z budową ronda Gierosa. Objazdy w tym rejonie miały miejsce od 11 stycznia do 1 sierpnia 2007 roku.

Od początku istnienia linia obsługiwana była przez zajezdnię Klonowica. Standardowo kursował na niej Autosan H6. Zdarzają się wyjątki że pojawiają się inne pojazdy, np. 21 sierpnia 2007 roku na 528 kursował Jelcz 120M 1407, zaś 13 czerwca z racji organizowanych imprez kulturalnych na 528 kursował Ikarus 280 1183.

Długość trasy wynosi 10 kilometrów, zaś czas przejazdu od 18 do 20 minut.

19 kwietnia 2009 roku zmieniono trasę linii 528 by omijała teren budowy ronda u skrzyżowaniu ulic Ku Słońcu i Sikorskiego. Kursowała ona trasą Pomorzany Dobrzyńska - ulica Budziszyńska - ulica Smolańska - ulica Chmielewskiego - ulica Kolumba - Nabrzeże Wieleckie - ulica Wyszyńskiego - Plac Zwycięstwa - ulica Krzywoustego - ulica 26-go Kwietnia - ulica Santocka - ulica Ku Słońcu - Gumieńce W nocy 27/28 lipca 2009 roku po uruchomieniu ruchu samochodowego na wybudowanym już rondzie Pileckiego linia 528 wraca na swoją dawną trasę.

Realizacja zadania pn. ”Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z przyłączem na skrzyżowaniu ulic Ku Słońcu – Santocka oraz remontem ulicy Ku Słońcu na odcinku od ulicy Karola Miarki do ronda Lucjana Gierosa, w dniach 18 - 22 października 2010 roku zamknięto dla ruchu jezdnie południową (po stronie cmentarza) ulicy Ku Słońcu na odcinku od ronda Gierosa do ulicy Karola Miarki w związku z układaniem masy bitumicznej na całej szerokości jezdni.

Objazd w kierunku centrum miasta wytyczony został zgodnie z zatwierdzoną czasową organizacją ruchu przez ulicę 26 Kwietnia. Ruch w kierunku ronda Gierosa będzie odbywała się na dotychczasowych zasadach.

• linia 528 w kierunku Pomorzany Dobrzyńska od przystanku „Ku Słońcu” kursuje przez ulice Ku Słońcu – rondo Gierosa - Derdowskiego – Świerczewską – Karola Miarki do ulicy Ku Słońcu i dalej po stałej trasie wg normalnego rozkładu jazdy. W kierunku Gumieniec linia kursowała po stałej trasie. Przystanek „Szkoła Saleziańska” czasowo został przeniesiony na ulice Derdowskiego na zjazd z ronda Gierosa. Przystanek „Karola Miarki” czasowo został przeniesiony z ulicy. Ku Słońcu na ulice Karola Miarki (przystanek wspólny z linią 67).

Prace torowe w ciągu Wyszyńskiego - Brama Portowa na wysokości alei Niepodległości w dniach 1 - 4 czerwca 2012 roku uległy zmianie trasy linii 61, 75, 81, 521, 527, 528 na kierunku do placu Zwycięstwa.

• od ulicy Wyszyńskiego linie kursowały ulicami Niepodległości później następował nawrót na placu Żołnierza i jechały Niepodległości do placu Zwycięstwa i dalej po stałych trasach wg obowiązujących rozkładów jazdy. W kierunku powrotnym autobusy kursowały po stałej trasie.

Z dniem 15 czerwca 2012 roku, na wniosek pasażerów wprowadzono skomunikowanie linii 7 i 528 w dni powszednie na przystanku „Wyszyńskiego” o godzinie 4:52, z uwagi na połączenie na Basenie Górniczym z autobusem linii 73 D o godzinie 5:04.

Odjazd tramwaju linii 7 (brygada 7/7 w aktualnie obowiązującym rozkładzie jazdy, brygada 7/6 w letnim - dopuszczono opóźnienie o 1 minutę w kierunku Basenu Górniczego, po przesiadce pasażerów z linii 528.

Organizacją imprez „The Tali Ships’ Races” (zlot wielkich żaglowców) oraz „Pyromagic” (festiwal sztucznych ogni), w dniach 24 lipca - 12 sierpnia 2013 roku, wymusiły zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

• linia 528 kursowała objazdem w obu kierunkach od przystanku „Wyszyńskiego” (przeniesiony do zatoki na ulicy Wyszyńskiego, słupek nr 10916) przez: Wyszyńskiego - Bramę Portową - Niepodległości - Plac Żołnierza Polskiego - Plac Hołdu Pruskiego - Matejki/Malczewskiego - Parkowa - Dubois, do przystanku „Dubois” i dalej swoją stała trasą, wg normalnego rozkładu jazdy.

Zaplanowane prace torowe wykonywane przez pracowników spółki Tramwaje Szczecińskie, w nocy z 13/14/, 14/15 i 15/16 kwietnia 2015 roku od godziny 23:00 do godziny 4:00, wymusiły przeniesienie przystanku Dworzec Główny w kierunku Pomorzan, dla linii 528 na przystanek dla linii 87, o tej samej nazwie.

• w kierunku Gumieniec linia 528 kursowała dolną jezdnią ulicy Kolumba, na której na wysokości schodów prowadzących na przystanek tramwajowy, przed przejściem dla pieszych, zlokalizowany został tymczasowy przystanek dla linii. Tym samym czasowej likwidacji uległ przystanek Dworzec Główny (w kierunku Gumieniec) dla linii 528, zlokalizowany na górnej jezdni ulicy Kolumba.

Od 1 lipca 2016 roku wprowadzono skomunikowanie autobusów nocnych.

• linia 528 z Gumieniec 1:55 z linią 536 przyjazd 1:50 (tylko w noce z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę). Dopuszczalne opóźnienie odjazdu 5 min.

1 czerwca 2017 roku, na wniosek pasażerów i Rady Osiedla Gumieńce, ZDiTM uruchomił dodatkowy przystanek "Ku Słońcu" nr 20424 dla linii nocnych 528 i 529 w kierunku Pomorzan i Krzekowa. Przystanek zlokalizowany został w istniejącej zatoce autobusowej przy kompleksie Szkół Salezjańskich na ulicy Ku Słońcu pomiędzy przystankami "Ku Słońcu" na ulicy Okulickiego a "Szkoła Salezjańska".

Od 27 czerwca - 30 października 2020 roku wstrzymano ruch tramwajowy na odcinku Brama Portowa – Turkusowa. Wstrzymanie nastąpiło z powodu prowadzenia prac związanych z przebudową węzła na Wyszyńskiego, które objęły między innymi: przebudowę infrastruktury tramwajowej, drogowej, oświetlenia oraz uzbrojenia podziemnego. Na torowisku pojawiła się dodatkowa dwukierunkowa relacja tramwajowa na kierunku Wyszyńskiego — Stocznia Szczecińska. W związku z powyższym przejazd autobusów linii 528 wycofano z Wyszyńskiego i skierowano go przez ulice Nową i Dworcową.

Gumieńce <—> Pomorzany Dobrzyńska
Kwiatowa — Okulickiego — rondo Gierosa (z powrotem: rondo Gierosa — Ku Słońcu — Kwiatowa) — Ku Słońcu — rondo Pileckiego — Sikorskiego — rondo Siwka — Sikorskiego — plac Kościuszki — Krzywoustego — plac Zwycięstwa — plac Brama Portowa — Dworcowa — Nowa — Kolumba — Chmielewskiego — Smolańska — Budziszyńska — Inowrocławska — Dobrzyńska (z powrotem: Dobrzyńska — Budziszyńska)

Od 18 gruda 2021 roku linia kursowała o obu kierunkach od Bramy Portowej ulicami Dworcową i Nową do Dworca Głównego, z powodu rozpoczęcia prac związanych z przebudową układu drogowego w rejonie ulicy Smolańskiej i wzdłuż ulicy Nabrzeże Wieleckie, Dworcowej, Nowej i Kolumba. W obu kierunkach kursowała ulicami Dworcową i Nową, z pominięciem Wyszyńskiego.

Jednocześnie od przystanku „Nadodrzańska” kursowała ulicami Kolumba, Dąbrowskiego, Starkiewicza, Boczną, Połabską, Szpitalną do Powstańców Wlkp. i dalej do pętli „Pomorzany Dobrzyńska”. W przeciwnym kierunku od al. Powstańców Wlkp. obowiązywała trasa przez ulice Starkiewicza i Dąbrowskiego do Kolumba i dalej bez zmian.

Gumieńce <—> Pomorzany Dobrzyńska
Kwiatowa — Okulickiego — rondo Gierosa (z powrotem: rondo Gierosa — Ku Słońcu — Kwiatowa) — Ku Słońcu — rondo Pileckiego — Sikorskiego — rondo Siwka — Sikorskiego — plac Kościuszki — Krzywoustego — plac Zwycięstwa — plac Brama Portowa — Niepodległości — Dworcowa — Nowa — Kolumba — Dąbrowskiego — Boczna — Połabska — Szpitalna — Powstańców Wlkp — Dobrzyńska (w przeciwnym kierunku Powstańców Wlkp. — Starkiewicza — Dąbrowskiego — Kolumba)

Na zmienionej trasie uruchomiono przystanki:
• „Zapadła” (tylko w kierunku Gumieniec, zlokalizowany w ciągu ul. Kolumba za skrzyżowaniem z ul. Dąbrowskiego – nr 29511),
• „Dąbrowskiego” (tylko w kierunku Pomorzan, zlokalizowany w ciągu ul. Starkiewicza za skrzyżowaniem z ul. Dąbrowskiego – nr 29311),
• „Boczna” (w obu kierunkach, zlokalizowane w ciągu ul. Starkiewicza przy skrzyżowaniu z ul. Boczną – nr 29411 w kierunku Pomorzan i 29412 w kierunku Gumieniec),
• „Świętego Józefa” (tylko w kierunku Pomorzan, zlokalizowany w ciągu ul. Połabskiej przy za skrzyżowaniem z ul. Św. Józefa – nr 22121),
• „Starkiewicza” (tylko w kierunku Gumieniec, zlokalizowany w ciągu ul. Starkiewicza za skrzyżowaniem z al. Powstańców Wlkp. – nr 21321),
• „Szpitalna”, „Frysztacka” – wspólne z linią 524.

Rozpoczęcie kolejnego etapu przebudowy torowisk tramwajowych na ulicy Kolumba z dniem 8 stycznia 2022 wprowadzono zmianę trasy kursowania linii. W związku z powyższym linia jeździła następująco:

Gumieńce < — > Pomorzany Dobrzyńska
Kwiatowa — Okulickiego — rondo Gierosa (z powrotem: rondo Gierosa — Ku Słońcu — Kwiatowa) — Ku Słońcu — rondo Pileckiego — Sikorskiego — rondo Siwka — Sikorskiego — plac Kościuszki — Krzywoustego — plac Zwycięstwa — plac Brama Portowa — aleja Niepodległości — 3 Maja — Czarnieckiego — Potulicką — Piekary — Dąbrowskiego — Starkiewicza — Boczna — Połabska — Szpitalna — aleja Powstańców Wielkopolskich (z powrotem: aleja Powstańców Wielkopolskich — Starkiewicza) — Budziszyńska — Inowrocławska — Dobrzyńska (z powrotem: Dobrzyńska — Budziszyńska)

1 stycznia 2023 nastąpiła zmiana operatora linii na PKS Szczecin. Skorygowano też rozkład jazdy, bez zmiany częstotliwości kursowania.

• Kurs o godz. 23:20 z pętli „Pomorzany Dobrzyńska” przesunięty został na godz. 23:35.

Rozpoczęcie kolejnego etapu przebudowy torowiska tramwajowego w ciągu ulicy Kolumba, po uporaniu się z niezinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną i zmianą harmonogramu prac, z dniem 8 stycznia 2023 roku nastąpiły korekty w kursowaniu linii. Autobusy linii 528 w kierunku pętli „Gumieńce” od przystanku „Boczna” kursowały przez Dąbrowskiego, Piekary, Potulicką, Czarnieckiego, 3 Maja do przystanku „Brama Portowa” i dalej bez zmian. Wyłączono z użytkowania dla tej linii zostały przystanki: „Zapadła”, „Kolumba”, „Dworzec Główny” i „Plac Tobrucki”. Uruchomione zostaną przystanki:

· „Dąbrowskiego” w ciągu ul. Dąbrowskiego za skrzyżowaniem z ul. Starkiewicza (nr 29321),
· „Piekary” wspólny z linią 242 (nr 29122),
· „Potulicka” wspólny z linią 529 (nr 23112),
· „Sowińskiego” wspólny z liniami 1, 9 i 529 (nr 23012),
· „Dworzec Główny (Owocowa)” wspólny z linią 529 (nr 22931),
· „Plac Zawiszy” wspólny z liniami 90 i 529 (nr 22814).

* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


Linki


Copyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.