Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Historia linii

* * *

Linia 5: Stocznia Szczecińska < -- > Krzekowo

Przy opracowaniu materiału o historii linii 5 posiłkowałem się materiałami z archiwów MZK, WPKM, ZKM oraz informacji zawartych w książce pn "50 Jahre Stettiner Strassenbahn 1879 - 1929", opracowania „Tramwaje w Szczecinie 1879 – 2008 Kajetana Szmucińskiego i informacji własnych

Trasa:
Krzekowo – Żołnierska – Mickiewicza – Most Akademicki – Mickiewicza – Aleja Bohaterów Warszawy – Jagiellońska – Aleja Piastów – Plac Sprzymierzonych – Aleja Piłsudskiego – Plac Odrodzenia – Aleja Piłsudskiego – Plac Grunwaldzki – Aleja Piłsudskiego – Plac Rodła – Aleja Piłsudskiego – Matejki – Malczewskiego – Parkowa – Dubois – Firlika – Hutnicza – Nocznickiego – Firlika (z powrotem: Firlika – Dubois) – Stocznia Szczecińska

Historia starsza

W okresie 40 lat poprzedzających wybuch I Wojny Światowej, Szczecin jako organizm miejski szybko się rozwijał. W tym czasie powstawały dzielnice przemysłowo - handlowe i mieszkalne. Mieszkańcom miasta przestały wystarczać staroświeckie środki transportu takie jak: autobusy konne, dorożki, powozy. Powstał pomysł uruchomienia kolei żelaznej, która świetnie sprawdziła się w dalekich połączeniach. Mimo początkowych uprzedzeń, które pojawiają się przy wprowadzaniu nowości - zawładnął umysłami mieszkańców. Kiedy inne duże miasta wprowadzały "uliczną kolej żelazną", Szczecin pozostawał w okowach twierdzy. Przy rosnących odległościach pomiędzy dzielnicami przemysłowymi a mieszkalnymi od centrum (stare miasto), coraz bardziej stawało się jasne, że Szczecin będzie musiał też mieć "uliczną kolej żelazną".

Przed podjęciem decyzji o zburzeniu murów twierdzy szczecińskiej w dniu 21 października 1872 roku, została wydana inżynierowi Johanes'owi Büsing'owi koncesja przez Zarząd Szczecińskiej Policji Królewskiej na cztery linie kolei ulicznej:

- pierwsza zaczynała się po wschodniej stronie ulicy Lindenstraße (przy Victoriaplatz) – obecna Al.3 Maja i wiodła przez te ulice dalej przez boczną jezdnię Paradeplatz (Niepodległości) i Königsplatz (Pl.Żołnierza Polskiego) dalej przez Königstor (Brama Królewska), i dalej przez Pölitze Str.(Wyzwolenia) w kierunku Grünhof (Kilińskiego) i Mühlenstraße (Słowackiego).

- druga linia rozgałęziała się z pierwszej przez Berliner Tor (Br.Portowa) opuszczała miasto przez ostatnią bramę twierdzy po drodze gościńcem Falkenwalderstraße (Al.Wojska Polskiego) i dalej w kierunku Friedrichshof (Zaleskiego).

- trzecia linia mijała Berliner Tor (Br.Portowa) i przebiegała przez Grabow (Matejki) i Bredow (Rugiańska) prowadząc dalej obecnymi traktami w kierunku Frauendorf (Golęcin).

- czwarta linia stanowiła łącznik pomiędzy punktami końcowymi pierwszej i drugiej linii. Przebiegała prze grunty należące do spółek, towarzystw i firm.

Przed podpisaniem umowy na budowę sieci przy okazji nastąpiły kilkakrotne zmiany sieci linii, w porównaniu do ustaleń zawartych w koncesji. Miasto chciało aby spółka zbudowała jedną linię główną od Königstor (Br.Królewska) róg Grabower (Matejki) i Pölitzer Str.(Wyzwolenia) przez ulice Luisenstraße (Staromłyńska), Roßmarkt (Pl.Orła Białego), Mönchenstraße (Grodzka), Große Wollweberstraße (Tkacka) jak również Breite Str.(Wyszyńskiego) w kierunku Berliner Tor (Br.Portowa). Na linii głównej opierałyby się cztery linie boczne.

- pierwsza wiodła od Berliner Tor (Br.Portowa) aż do południowego końca ulicy Lindenstraße (3 Maja),

- druga od Berliner Tor (Br.Portowa) przez dawny Exerzierplatz dalej Falkenwalder Straße (Al.Wojska Polskiego) aż do Werderstraße (Kr.Korony Polskiej),

- trzecia od Berliner Tor (Br.Portowa) przez Grabower Straße (Matejki) oraz Birkenallee (Malczewskiego) aż do granicy Grabower Grenze,

- czwarta od Berliner Tor (Br.Portowa) do Grabower Straße (Matejki) i Pölitzer Straße (Wyzwolenia) przez Mühlenstraße (Słowackiego) i Grenzstraße (Staszica) aż do Pölitzer Str.(Wyzwolenia).

Budowę pierwszych torowisk rozpoczęto 6 maja 1879 roku, a 23 sierpnia tego roku oddano do eksploatacji pierwszą trasę linii o długości 5030 metrów: Łękno (Westend) – Staszica (Grenzstraße) przez Al.Wojska Polskiego (Falkenwalderstraße) – Br.Portową (Berliner Tor) – Mönchenstraße (Grodzka) – Pl.Orła Białego (Roßmarkt) – Staromłyńską (Luisenstraße) – Pl.Hołdu Pruskiego (Königstor)– Matejki (Grabower Straße) i Wyzwolenia (Pölitzer Str.).

Szybki rozwój miasta wymagał również szybkiej elektryfikacji i budowy nowych linii tramwajowych. Już w 1897 roku wyruszył na trasę pierwszy tramwaj, a pozostałe trasy sukcesywnie budowano i elektryfikowano. W tym roku wybudowano odcinek jednotorowy od placu Sprzymierzonych do skrzyżowania z ulicą Roosevelta. Do istniejącej sieci planowano dobudować następne trasy. Między innymi trasę na rogu Wojska Polskiego i Wawrzyniaka – Warzyniaka – Boh. Warszawy - Jagiellońską – do Wojska Polskiego. W następnych latach dobudowywano następne odcinki przyszłej linii 5.

W 1905 roku po nadaniu liniom tramwajowym numerów linia 5 jeździ już na trasie od ulicy Wawrzyniaka (Alleestrasse) przez Boh. Warszawy – Jagiellońską (Turnerstrasse) – Wojska Polskiego (Falkenwalderstrasse) – plac Zgody (Bismarkplatz) – Obr.Stalingradu (Bismarkstrasse) – plac Żołnierza Polskiego (Königsplatz) – Wyszaka (Klosterhof) – Syreny (Frauenstrasse) – Jana z Kolna (Dampschiffsbolleverk).

Szybki rozwój komunikacji tramwajowej w mieście wymagał również dostaw nowych wagonów tramwajowych. W latach 1905 – 1907 dostarczano wagony doczepne i motorowe. Przerabiano równie wagony byłego tramwaju konnego.

W latach 1905 – 1910 linia 5 kursowała na dotychczasowej trasie, ale od maja 1910 roku jeździ już po nowo oddanym dwutorowym odcinku trasy (940 metrów) przez Most Kłodny do promu na Duńczycy. Zwiększone potoki pasażerskie w 1911 roku wymusiły budowę drugiego odcinka torów w ciągu ulicy Obrońców Stalingradu (Bismarkstrasse). W 1912 roku linii 5 nadano kolor „niebieski”.

W latach 1910 – 1926 linia 5 jeździ na dotychczasowej trasie od Wawrzyniaka do Duńczycy Prom. W tym okresie z dalszym rozwojem miasta – budowa osiedla mieszkaniowego w willowej dzielnicy Szczecina – Pogdno wymusiła budowę następnych odcinków tras tramwajowych (torów).

I tak od marca 1927 roku linia 5 pojechała po wydłużonej trasie na odcinku Bohaterów Warszawy od Jagiellońskiej do Mickiewicza, gdzie położono 440 metrów torów, a od lipca tego roku po następnym odcinku torów położonych w ciągu ulicy Mickiewicza do ulicy Noakowskiego – 330 metrów. I w związku z tym trasa linii przebiegała od Mostu Akademickiego przez Mickiewicza do Jagiellońskiej i dalej po starej trasie.

W 1928 roku sukcesywnie oddawano nowo budowane odcinki torów tramwajowych. Linia 5 od czerwca tego roku przekracza nowo wybudowany wiadukt (Most Akademicki) i jedzie torem o długości około 1.200 metrów położonym na wydzielonym pasie do ulicy Grzegorza z Sanoka (Fontaneweg).

W latach 1928 – 34 linia kursuje na trasie Krzekowo – prom Duńczyca. Od 1934 linia 5 zmienia trasę i jeździ z promu na Duńczycy do Potulickiej. Zmiany wprowadzone między innym na linii 5 wymusiły przebudowę torowisk na ulicy 3 Maja i Dworcowej, jak również w rejonie placu Zwycięstwa. Linie 5 na początku wojny skrócono do Mostu Kłodnego, jakiś czas potem zawieszono jej kursowanie. Od 1940 – 45 roku linia 5 nie kursuje.

25 kwietnia 1945 roku niemiecka obsługa tramwajów szczecińskich została ewakuowana na zachód. W związku z tym zakończył się okres niemiecki w komunikacji szczecińskiej.

Historia nowsza

Po przekazaniu miasta Szczecina Polsce, w maju 1945 roku przyjechało z Poznania w grupie około 680 osób, 23 poznańskich tramwajarzy, którzy mieli uruchomić od nowa komunikację tramwajową. Pracownicy „Tramwajów i Autobusów Miasta Szczecina” otrzymali w spadku zdewastowane zajezdnie tramwajowe na Pogodnie, Golęcinie i Niemierzynie, gdzie ta ostatnia nadawała się do eksploatacji. Postanowili jak najszybciej uruchomić komunikację w zniszczonym mieście, gdyż zdawali sobie sprawę, że umożliwi to zasiedlenie miasta i powstanie firm.

Pierwszą linią jak każdy wie była linia 3 uruchomiona 12 sierpnia 1945 roku. Kolejne lata to sukcesywne odbudowywanie i oddawanie następnych odcinków trakcji i torów tramwajowych. W 1948 roku po oddaniu następnych odcinków torów w ciągu ulic Nocznickiego, Stalmacha i Druckiego – Lubeckiego uruchomiono linie 5, którą skierowano od Druckiego – Lubeckiego (wiadukt) przez Nocznickiego, Dubois, Parkową, Malczewskiego, Matejki, plac Żołnierza Poskiego, Niepodległości Bramę Portową, Krzywoustego, plac Kościuszki, Sikorskiego do Ku Słońcu. Nie każdy wie, że pasażerowie chcący dalej jechać od wiaduktu na ulicy Druckiego – Lubeckiego musieli przechodzić pod zwalonym wiaduktem na drugą stronę.

foto: Autor nieznany, z archiwum MZK, róg Wojska Polskiego a Obrońców Stalingradu - lata 50 XX wieku
Archiwum MZK
róg Wojska Polskiego
a Obrońców Stalingradu
lata 50 XX wieku
Od 1 listopada tego roku trasa 5 zmienia się i kursuje od Druckiego –Lubeckiego do placu Żołnierza Polskiego po starej trasie, a później przez Obr. Stalingradu (Ledóchowskiego), Wojska Polskiego, Jagiellońską, Boh. Warszawy, Mickiewicza do Żołnierskiej.

23 lutego 1950 roku zmieniono ruch w okolicach stoczni [ zlikwidowano trasę prowadzącą ulicami Stalmacha i Druckiego – Lubeckiego do wiaduktu, a puszczono tory przez ulicę Ludową (Przemysłowa)] i linie 5 wydłużono do Gocławia na odcinku Światowida, Debogórska, a z Gocławia do ulicy Żołnierskiej po starej trasie. Na tej trasie jeździła do 1952 roku.

Od 22 grudnia 1952 roku jeździ na trasie Stocznia Szczecińska do Żołnierskiej, a 1954 roku wydłużono linie o nowo oddanych odcinek torów do pętli na Krzekowie.

Lata 1945 – 1954, są latami intensywnego odgruzowywania miasta, oddawania następnych torów tramwajowych i budowy i odbudowy budynków mieszkalnych oraz zniszczonego nalotami przemysłu. Wzrastała ilość mieszkańców, którzy potrzebowali rozwiniętej komunikacji miejskiej. Zasoby mieszkaniowe śródmieścia kurczyły się, a trzeba było wykorzystać budynki znajdujące się w dzielnicach przemysłowych jak i willowych. W tym okresie tramwaje były jedynym środkiem transportu w mieście dla większości jej mieszkańców. Stąd, tak duży napór na rozwój komunikacji miejskiej.

W 1959 roku w dniach 11 – 15 stycznia komunikacja została sparaliżowana w związku z awarią prostowników z powodu ich przeciążenia ( mała moc) – nie dotrzymano terminów rozbudowy nowej podstacji zasilającej na ulicy Kolumba.

W dniach 2 luty do 1 kwietnia 1960 roku linia 5 kursuje do Krzekowa z placu Żołnierza Polskiego przez Bramę Portową z powodu remontu torowiska w ciągu ulicy Obrońców Stalingradu.

Od 23 sierpnia 1964 roku linie 5 wydłużono do ulicy Ludowej i kursuje na trasie Stocznia Remontowa – Stocznia Szczecińska – Krzekowo.

Od 1 stycznia 1967 roku montowano kasowniki „Krab” w wagonach motorowych, a od 27 października w doczepach.

W dniach 9 i 16 maja 1971 roku kursuje na trasie z Krzekowa do Stoczni Szczecińskiej z powodu remontów torowiska, a 8 czerwca kursuje trasą linii 10 w obydwu kierunkach. 1 października tego roku przystanek linii jadących w kierunku placu Żołnierza przeniesiono z placu Przyjaźni Polsko – Radzieckiej (plac Zgody) na ulicę Obr. Stalingradu przy posesji 20/21, a 18 października z powodu przebudowy torowisk w rejonie ulicy Żołnierskiej w kierunku Krzekowa zlikwidowano przystanek przy koszarach. Odcinek od Wernyhory do Żołnierskiej obsługiwany był przez tramwaj jeżdżący po jednym torze, natomiast 3 listopada cofnięto o 40 metrów przystanek znajdujący się przy Stoczni Warskiego przed ulicę Hutniczą.

Do 1 stycznia 1973 roku linia 5 kursowała na dotychczasowej trasie ze stoczni Remontowej przez plac Żołnierza Polskiego, Obr. Stalingradu Wojska Polskiego, Jagiellońską. Od tego dnia w związku z wyłączeniem tras tramwajowych właśnie na Obr. Stalingradu, Wojska Polskiego (od placu Zwycięstwa do placu Sprzymierzonych) i Jagiellońskiej (Wojska Polskiego do Piastów) składy linii 5 jeżdżą nową trasą od Stoczni Remontowej do Matejki po starej trasie a od Matejki skręca w Piłsudskiego (M. Buczka) i dalej do Piastów Jagiellońską do Krzekowa. Również po trasie linii jeździ linia nocna 5N.

Kolejne lata to stagnacja w komunikacji miejskiej z powodu zbyt małych środków na jej rozwój. Jest za to walka o jej bezpieczne utrzymanie. Pomimo dostaw nowych tramwajów nie ma nadwyżek taborowych – bo wycofywano stary tabor. Problemem również był stan torowisk, które nie remontowane zagrażały bezpieczeństwu użytkowników. Pomimo trudnych warunków finansowych remontowano torowiska i infrastrukturę, aby nie uległy całkowitej degradacji.

W latach 1973 do 1992 linia 5 jeździ na trasie Stocznia Remontowa – Krzekowo, a w 1992 roku zmienia trasę na Pomorzany – Krzekowo [Powstańców Wlkp, Piastów, Jagiellońska. Boh. Warszawy i dalej po starej trasie] w związku z remontem torowiska w ciągu ulicy Piłsudskiego. Po okresie dwumiesięcznych prac wraca na swoją starą trasę. Od lipca 1995 roku składy linii 5 kursują znowu na trasie Pomorzany – Krzekowo. Taki stan rzeczy trwał do 1996 roku.

foto: Autor nieznany, z archiwum MZK, wjazd na plac Grunwaldzki
Archiwum MZK
wjazd na plac Grunwaldzki
Od 1997 do dnia 26 czerwca 2000 roku linia kursuje na trasie od Stoczni Szczecińskiej do Krzekowa. 6 czerwca 2000 roku zmieniono trasę linii w związku z remontem ulicy Mickiewicza i linia jeździła na trasie Stocznia Szczecińska do Boh. Warszawy i później Wawrzyniaka, Wojska Polskiego do Głębokiego. Po zakończonym remoncie torowiska 31 października 2000 roku linia wraca na swoją starą trasę. Od tego czasu, aż do chwili obecnej linia 5 kursuje na dotychczasowej trasie. W 2002 roku pomimo cięć w tramwajowych rozkładach jazdy „reforma” ta ominęła rozkład linii 5.

Nie wiadomo jak na komunikację miejską, a szczególnie linii 5 będzie wpływał upadek Stoczni Szczecińskiej. Nie wyobrażam sobie Szczecina bez Stoczni, która jest (była?) markę Szczecina za granicą. Stocznia od niepamiętnych czasów była zawsze związana ze Szczecinem i jego rozwojem.

Objazd linii nastąpił od 25 listopada 2009 roku z powodu remontu torowiska na ulicy Żołnierskiej i pętli "Krzekowo" więc linię 5 skierowano ulicą Wawrzyniaka i aleją Wojska Polskiego do zajezdni Pogodno. Taki stan trwał do 7 grudnia 2009 roku. Na czas objazdu dla linii przygotowano następującą obsługę brygadową:

Dni powszednie:

5/1 (4:22 - 17:44; EZG)
5/2 (4:39 - 19:09; EZG)
5/3 (5:49 - 20:42; EZG)
5/4 (4:51 - 18:23; EZG)
5/5 (5:06 - 18:35; EZG)
5/6 (5:16 - 20:09; EZG)
5/7 (7:49 - 9:08 i dalej jako 11/8; EZG)
5/8 (17:27 - 23:07 z 4/6; EZP)
5/9 (17:51 - 22:23 z 4/3; EZP)
5/10 (18:04 - 22:43 z 4/5; EZP)
5/11 (18:03 - 23:03 z 4/2; EZP)

Soboty:

5/1 (9:09 - 23:03; EZP)
5/2 (5:02 - 20:23; EZP)
5/3 (5:22 - 23:07; EZP)
5/4 (4:37 - 18:02; EZP)
5/5 (7:22 - 22:23; EZP)
5/6 (4:53 - 22:43; EZP)

Dzień świąteczny:

5/1 (4:53 - 23:03; EZP)
5/2 (5:02 - 20:23; EZP)
5/3 (9:22 - 23:07; EZP)
5/4 (5:22 - 18:02; EZP)
5/5 (11:09 - 22:23; EZP)
5/6 (4:37 - 22:43; EZP)

Nowy Rok, Wielkanoc, Boże Narodzenie:

5/1 (4:34 - 22:34; EZP) - wybrane kursy posiadają zadania łączone z 7/1
5/2 (4:56 - 8:40, 18:26 - 19:36; EZP) - wybrane kursy posiadają zadania łączone z 7/2
5/3 (4:58 - 22:45; EZP) - wybrane kursy posiadają zadania łączone z 7/3
5/4 (5:04 - 9:04, 20:26 - 22:58; EZP) - wybrane kursy posiadają zadania łączone z 7/4
5/5 (5:16 - 22:50; EZP) - wybrane kursy posiadają zadania łączone z 7/5
5/6 (9:50 - 11:04, 20:50 - 23:18; EZP) - wybrane kursy posiadają zadania łączone z 7/6
5/7 (5:28 - 23:14; EZP) - wybrane kursy posiadają zadania łączone z 7/7
5/8 (4:48 - 8:16, 21:14 - 22:39; EZG) - wybrane kursy posiadają zadanie łącząne z 7/8

W dalszym ciągu trwa remont trasy w kierunku Krzekowa więc od 8 grudnia 2009 roku z powodu ścisku na terenie zajezdni Pogodno przez 3 linie tramwajowe kończące tam bieg, skierowano linię 5 do przystanku "Wawrzyniaka". Tym samym powstała duża pętla uliczna "Wawrzyniaka".

Aby dostać się do niej na placu Szarych Szeregów linia 5 skręca w aleję Wojska Polskiego, a następnie w ulicę Wawrzyniaka. Dalej krótkim odcinkiem ulicy Mickiewicza, z której skręca w aleję Bohaterów Warszawy, gdzie dojeżdża do przystanku końcowego, a zarazem początkowego "Wawrzyniaka". Dalej kieruje już się swoją stałą trasą do Stoczni Szczecińskiej.

Na czas objazdu dla linii przygotowano następującą obsługę brygadową:

Dni powszednie:

5/1 (4:29 - 18:23; EZG)
5/2 (4:44 - 17:44; EZG)
5/3 (4:51 - 18:45; EZG)
5/4 (5:00 - 18:57; EZG)
5/5 (7:13 - 9:08 i dalej jako 11/8; EZG)
5/6 (17:27 - 23:05 z 4/6; EZP)
5/7 (17:55 - 20:36 z 4/3; EZP)
5/8 (18:04 - 23:08 z 4/5; EZP)
5/9 (18:03 - 20:42 z 4/2; EZP)

Soboty:

5/1 (4:34 - 23:05; EZP)
5/2 (6:42 - 23:08; EZP)
5/3 (8:42 - 23:07; EZP)
5/4 (4:54 - 21:22; EZP)

Dzień świateczny:

5/1 (10:42 - 23:05; EZP)
5/2 (4:54 - 23:08; EZP)
5/3 (4:34 - 18:36; EZP)
5/4 (6:42 - 21:22; EZP)

Nowy Rok, Wielkanoc, Boże Narodzenie:

5/1 (4:56 - 18:23; EZP)
5/2 (9:49 - 23:14; EZP)
5/3 (5:04 - 22:50; EZP)

Po zakończonym remoncie linia od 2 kwietnia 2010 roku powróciła na swoją normalną trasę.

10 kwietnia 2010 roku z powodu remontu torowiska w alei Bohaterów Warszawy zmieniono trasę linii. Skierowano ją na trasę w relacji Krzekowo – ulica Żołnierska – ulica Mickiewicza – ulica Wawrzyniaka – aleja Wojska Polskiego – Plac Sprzymierzonych – Aleja Piłsudskiego – ulica Matejki – ulica Malczewskiego – ulica Parkowa – ulica Dubois – ulica Firlika – Stocznia Szczecińska.

W dni powszednie tramwaje linii 5 są obsługiwane przez tramwaje kategorii C z zajezdni Golęcin i kategorii B z zajezdni Pogodno. W soboty na linii pojawiają się tramwaje kategorii B z zajezdni Pogodno, a w dni świąteczne tramwaje kategorii A i B z zajezdni Pogodno.

Dzień powszedni:

5/1 (4:28 - 17:44; EZG)
5/2 (4:31 - 19:09; EZG)
5/3 (4:43 - 20:41; EZG)
5/4 (5:49 - 18:23; EZG)
5/5 (4:53 – 18:35; EZG
5/6 (5:07 - 20:09; EZG)
5/7 (6:25 - 9:08 i dalej jako 11/8; EZG)
5/8 (17:27 - 23:07 z 4/6; EZP)
5/9 (17:51 - 22:43 z 4/3; EZP)
5/10 (18:04 - 22:59 z 4/5; EZP)
5/11 (18:03 - 23:19 z 4/2; EZP)

Soboty:

5/1 (4:44 - 20:05)
5/2 (9:02 - 23:19)
5/3 (5:02 - 23:07)
5/4 (4:37 - 18:23)
5/5 (7:20 - 22:43)
5/6 (4:53 – 22:59

) Dzień świąteczny:

5/1 (4:53 - 20:05)B
5/2 (4:44 - 23:19)B
5/3 (9:20 - 23:07)B
5/4 (5:02 - 18:23)A
5/5 (4:37 - 22:43)B
5/6 (11:02 - 22:59)B

22 maja 2010 roku zakończono remont torowiska w alei Bohaterów Warszawy i linia 5 powróciła na swoją trasę.

Remont torów na alei Piastów

W związku z rozpoczęciem przebudowy torów w alei Piastów na odcinku od ulicy Jagiellońskiej do placu Szarych Szeregów, od 1 lutego 2014 roku wprowadzone zostały zmiany w kursowaniu linii. Linia kursuje na trasie Krzekowo – Wawrzyniaka – aleja Wojska Polskiego – Stocznia Szczecińska wg dotychczasowych rozkładów jazdy.

Na linii kursy zjazdowe w relacji Krzekowo – Zajezdnia Pogodno są wykonywane przez ulice Wawrzyniaka. Zmianie uległy godziny niektórych wyjazdów i zjazdów z/do zajezdni Pogodno.

W związku z zakończeniem remontu krzyżownic na skrzyżowaniu alei Bohaterów Warszawy i alei Piastów i wznowieniem komunikacji tramwajowej w ulicy Jagiellońskiej oraz zamknięciem dla tramwajów ulicy Wawrzyniaka jak również trwającym remontem ulicy Potulickiej, od 12 maja 2014 roku linia wraca na stałą trasę.

W dni powszednie obowiązuje specjalny rozkład jazdy wprowadzony 8 stycznia 2014 roku z przesunięciem o 2 min. pierwszych kursów brygad 5/8 i 5/9 (Plac Rodła – Stocznia Szczecińska 17:20/22 i 17:44/46).

Kursy wyjazdowe linii 5 w relacji Zajezdnia Pogodno – Krzekowo są wykonywane trasą okrężną przez ulice Jagiellońską, przywrócono również stała trasa kursów zjazdowych (przez ul. Jagiellońską).

Z powodu obchodów w rejonie placu Szarych Szeregów 99 rocznicy Odzyskania Niepodległości, ZDiTM zmienił organizacje ruchu w jego rejonie. W związku z tym 11 listopada 2017 roku w godzinach 10:00-13:00 zmieniono trasę linii 5, która w tych godzinach jeździła w obydwie strony przez:

Stocznia Szczecińska < — > Krzekowo
Firlika (z powrotem: Firlika — Antosiewicza — Nocznickiego — Firlika) — Dubois — Parkowa — Malczewskiego — Matejki — plac Rodła — Wyzwolenia — plac Żołnierza Polskiego — Niepodległości — plac Brama Portowa — plac Zwycięstwa — Krzywoustego — plac Kościuszki — Krzywoustego — aleja Bohaterów Warszawy — Mickiewicza — rondo Karskiego — Żołnierska

Z dniem 14 marca 2020 roku rozpoczął się drugi etap przebudowy torowisk na placu Szarych Szeregów. Roboty były skoncentrowane na przebudowie torowiska w obrębie alei Piłsudskiego do placu Odrodzenia. Od tego dnia wstrzymany został ruch tramwajów w ciągu ulicy Piłsudskiego na odcinku od placu Szarych Szeregów do placu Rodła tudzież zmieniła się organizacja ruchu kołowego na przejeździe przy ulicy Piłsudskiego. Od tego dnia zmieniono jej trasę i objazdem z Krzekowa kursowała:

Krzekowo <—> Stocznia Szczecińska
Żołnierska — rondo Karskiego — Mickiewicza — aleja Bohaterów Warszawy — Krzywoustego — plac Kościuszki — Krzywoustego — plac Brama Portowa — aleja Niepodległości — plac Żołnierza Polskiego — aleja Wyzwolenia — plac Rodła — Piłsudskiego — Matejki — Malczewskiego — Parkowa — Dubois — Firlika — Antosiewicza — Nocznickiego — Firlika (z powrotem: Firlika)

Aby utrzymać koordynację z linią 6, w dni powszednie w godzinach 5–20, w soboty w godzinach 9–18 i w dni świąteczne w godzinach 11–18 kursy były wydłużone do pętli Ludowa.

Z dniem 1 czerwca 2020 roku, w związku z ostatnim etapem (III) przebudowy torowisk na placu Szarych Szeregów (zamknięty przejazd dla tramwajów w stronę Piastów na odcinku rondo - Jagiellońska) linię skierowano z Krzekowa nowym objazdem. Ta sytuacja ma potrwać przez okres około półtora miesiąca.

Krzekowo <—> Stocznia Szczecińska
Żołnierska — rondo Karskiego — Mickiewicza — Wawrzyniaka — plac Gałczyńskiego — Wojska Polskiego — plac Szarych Szeregów — Piłsudskiego — plac Rodła — Piłsudskiego — Matejki — Malczewskiego — Parkowa — Dubois — Firlika — Antosiewicza — Nocznickiego — Firlika (z powrotem: Firlika)

Krzekowo <—> Ludowa
Żołnierska — rondo Karskiego — Mickiewicza — Wawrzyniaka — plac Gałczyńskiego — Wojska Polskiego — plac Szarych Szeregów — Piłsudskiego — plac Rodła — Piłsudskiego — Matejki — Malczewskiego — Parkowa — Dubois — Firlika — Antosiewicza — Nocznickiego (z powrotem: Nocznickiego — Firlika) — Stalmacha — Druckiego-Lubeckiego — Ludowa

W związku z zakończeniem modernizacji placu Szarych Szeregów, przywrócono od 25 lipca 2020 roku stałą trasę linii.

Krzekowo <—> Stocznia Szczecińska
Żołnierska — rondo Karskiego — Mickiewicza — aleja Bohaterów Warszawy — Jagiellońska — aleja Piastów — plac Szarych Szeregów — Piłsudskiego — plac Odrodzenia — Piłsudskiego — plac Grunwaldzki — Piłsudskiego — plac Rodła — Piłsudskiego — Matejki — Malczewskiego — Parkowa — Dubois — Firlika — Antosiewicza — Nocznickiego — Firlika (z powrotem: Firlika)

Kolejne zmiany na linii nastąpiły z dniem 29 maja 2021 roku z powodu wstrzymania ruchu tramwajowego na odcinku Brama Portowa — pl. Rodła — Dubois i przystąpienia ZUE i podwykonawców do następnych prac przy przebudowie trasy tramwajowej, tym razem w rejonie placu Rodła i wzdłuż alei Wyzwolenia pomiędzy placem Żołnierza a placem Rodła, jak również wzdłuż alei Niepodległości pomiędzy ulicą Bogurodzicy a placem Żołnierza Polskiego.

Tramwaje linii 5 kursowały do odwołania, według specjalnego rozkładu jazdy na trasie Krzekowo — plac Rodła — Las Arkoński (tor zewnętrzny), bez zmiany częstotliwości.

Krzekowo < — > Las Arkoński
Żołnierska — rondo Karskiego — Mickiewicza — aleja Bohaterów Warszawy — Jagiellońska — aleja Piastów — plac Szarych Szeregów — Piłsudskiego — plac Odrodzenia — Piłsudskiego — plac Grunwaldzki — Piłsudskiego — plac Rodła — Wyzwolenia - rondo Giedrojcia — Wyzwolenia — Krasińskiego — Niemierzyńska — Arkońska — Las Arkoński

22 lipca 2021 roku dodatkowy tramwaj linii 5 wykonał nietypowy kurs na swojej trasie z powodu zakończenia meczu Pogoń Szczecin – NK Osijek. Kurs zgodny z przebiegiem trasy do Zajezdni Golęcin i dalej do Gocławia.

Z dniem 18 grudnia 2021 roku zmieniono jej trasę kursowania. Zmiany związane z przystąpieniem ZUE do następnego etapu przebudowy torowisk na Wyzwolenia na odcinku plac Rodła - Rajskiego i zamknięcia odcinka trasy tramwajowej od placu Szarych Szeregów do placu Rodła, jak również przystąpienie do przebudowy tzw. ciągu Kolumba w podetapie na ulicy Nabrzeże Wieleckie i Smolańskiej.

Krzekowo <—> Stocznia Szczecińska
Żołnierska — rondo Karskiego — Mickiewicza — Most Akademicki – Mickiewicza – aleja Bohaterów Warszawy — Krzywoustego — plac Kościuszki — Krzywoustego — plac Zwycięstwa — plac Brama Portowa — Niepodległości — plac Żołnierza Polskiego — plac Hołdu Pruskiego — Matejki — Malczewskiego — Parkowa — Dubois – Firlika – Hutnicza – Nocznickiego – Firlika (z powrotem: Firlika – Dubois)

Od 27 czerwca 2022 dzięki oddaniu do eksploatacji nowo przebudowanego placu Rodła wraz z odcinkiem torów między placem Żołnierza a placem Rodła w ciągu alei Wyzwolenia oraz odcinka ulicy Piłsudskiego od ulicy Matejki do placu Szarych Szeregów.

W związku z powyższym linia powróciła na swoją stałą trasę przez plac Szarych Szeregów, Piłsudskiego, plac Rodła, Matejki, do pętli Stocznia Szczecińska.

Krzekowo < — > Stocznia Szczecińska
Żołnierska — rondo Karskiego — Mickiewicza — aleja Bohaterów Warszawy — Jagiellońska — Piastów — plac Szarych Szeregów — Piłsudskiego — plac Odrodzenia — Piłsudskiego — plac Grunwaldzki — Piłsudskiego — plac Rodła — Piłsudskiego — Matejki — Malczewskiego — Parkowa — Dubois — Firlika — Antosiewicza — Nocznickiego — Firlika (z powrotem: Firlika)

Z dniem 9 października 2022 roku na liniach 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11 wprowadzone zostały nowe rozkłady jazdy ze zmianą częstotliwości kursowania, z powodu braków kadrowych w Tramwajach Szczecińskich.


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.