Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Zmniejszyliśmy się...

* * *Opracowanie: Krzysztof Putiatycki. Nr 1-2 1997 rok


* * *

Na przełomie roku 1996 i 1997 radni Miasta Szczecina i Gminy Police podjęli Uchwałę o utworzeniu spółki z o.o. pn. Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. Trzeba przyznać, że już od wielu miesięcy oczekiwaliśmy na tę decyzję.

Wobec takich faktów na przełomie stycznia i lutego 1997 r. Sąd Rejonowy w Szczecinie zarejestrował spółkę, której udziałowcami w równych częściach jest Miasto Szczecin i Gmina Police. Przedsiębiorstwo powstało w oparciu o ludzi i sprzęt Bazy Autobusowej MZK w Policach.

Niestety trzeba przyznać, że trudna to sytuacja dla nas, bowiem przez wiele lat współpracowaliśmy razem, a teraz przyjdzie nam konkurować. 29 stycznia odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział pracownicy bazy, przedstawiciele Miasta Szczecina, Gminy Police oraz zarządu MZK, a także nowo powołany prezes spółki.

Wszyscy zabierający głos dziękowali załodze za dotychczasową pracę i życzyli powodzenia na przyszłość. Warto wspomnieć, że wszyscy pracownicy mają zagwarantowaną pracę na dotychczasowych warunkach co najmniej przez okres 24 miesięcy. Ewentualne zmiany muszą być zaopiniowane przez związek zawodowy wskazany przez zainteresowanego pracownika. Koszty koniecznych przekwalifikowań będzie ponosić spółka. Pracownicy Bazy Autobusowej w Policach zatrudnieni w spółce będą wynagradzani według dotychczasowych zasad do czasu ustanowienia nowych zasad wynagradzania. Obejmie ich także Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy przyjęty u nas.

Na podstawie oddzielnie zawartej umowy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i PKZP pozostaną nadal wspólne dla pracowników spółki i MZK. Wszystko to ustalono w porozumieniu zawartym 23.01.1997 roku przez przedstawicieli związków zawodowych, udziałowców spółki oraz dyrektora MZK i prezesa spółki.

Obecnie spółka posiada 55 autobusów /29 przegubowych i 36 solowych/ o średniej wieku ponad 9 lat. Do końca marca 1997 r. otrzyma dalsze 4 autobusy Jelcz 120 H. Zatrudnienie w spółce wynosi 212 pracowników na pełnym etacie i 14 pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Czy to dużo, czy mało, okaże się, gdy będzie można już ocenić działalność spółki. Życząc pracownikom i zarządowi spółki pomyślności nam nadzieję na dobrą współpracę pomiędzy naszymi zakładami dla dobra mieszkańców korzystających z komunikacji miejskiej.


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.