Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Wagony doczepne z Niemiec

* * *Opracowanie: Grzegorz Stasiński, Bożena Waszczuk. Grudzień /Nr 62/ 1997 rok


* * *

Na przełomie pażdziernika i listopada dostarczono z Frankfurtu nad Menem ostatnie 2 wagony doczepne do dziesięciu, które zakupiono w Niemczech.

Po przeprowadzeniu niezbędnych prac adaptacyjnych zostaną skierowane do eksploatacji w zajezdniach Goleęcin i Niemierzyn. Pierwsze z nich o numerach od 951 - 954 są w eksploatacji od połowy ubiegłego roku na linii "6" w godzinach szczytu.

To właśnie na tej lini stwierdzono bardzo duże napełnienie pasażerów jadących w kierunku Gocławia na wysokości Mostu Długiego. Docelowo przewiduje się eksploatację doczep dla wszystkich wagonów jeżdżących w szczycie na lini "6".

Doczepa typu Düwag jest doczepą bierną ciągnioną przez wagon GT-6 z własnym źródłem napięcia, zabierającą 113 pasażerów, co w zestawieniu z wagonem GT-6 w pełni zaspakaja potrzeby przewozowe na tej zatłoczonej linii. Rozważa się także wprowadzenie doczep na linię "3", która cieszy się dużym powodzeniem po powrocie na "starą" trasę do Lasu Arkońskiego.


* * *

Projekt jeden z wielu czy rychła rzeczywistość

Związki zawodowe działające w naszym zakładzie otrzymały do zaopiniowania kolejny projekt uchwały, która ma się znaleźć w proponowanym porządku obrad na najbliższej sesji Rady Miasta 29 grudnia br.

Projekt uchwały dotyczy utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "Gminy Szczecin o nazwie Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe "Dąbie" Spółka z o.o.". Oprócz majątku dotychczasowego Bazy Autobusowej Dąbie, spółka ma otrzymać aport rzeczowy o wartości 12.600.000,- zł w postaci nowego taboru autobusowego zakupionego przez Gminę ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Miasta na 1998 r. lub w postaci wkładu pieniężnego, o tej samej wartości, przeznaczonego na zakup taboru autobusowego.

Wszystkich pracowników Bazy Autobusowej Dąbie, którzy wyrażą na to zgodę, spółka ma przyjąć na dotychczasowych warunkach. Proponowany "zabieg" ma być kolejnym etapem przed definitywną restrukturyzacją MZK, którą obecna Rada pozostawia do załatwienia nowej Radzie. Wnioski z doświadczeń powstałej spółki, według pomysłodawcy, mogą być pomocne w przyjęciu ostatecznej formy organizacyjnej MZK /o czym napisał w uzasadnieniu/.

Jednak przy prowadzonej polityce preferencji spółek wnioski te będą niestety mało miarodajne. Nowo powstałemu podmiotowi gospodarczemu w formie spółki umożliwia się bowiem "pomyślny start", podczas gdy wszelkie zobowiązania finansowe pozostaną w zakładzie budżetowym jakim jest MZK. Czy sztuczne tworzenie konkurencji — "nowych przewoźników" — okaże się korzystne dla szczecińskiej komunikacji zobaczymy...? Czy dojdzie do utworzenia dąbskiej spółki, czy w ogóle projekt wejdzie pod obrady sesji, dowiemy się niebawem.

* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.