Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku

Nowe oznakowanie przystanków

* * *

a1.gif1 października 1989 roku wprowadzono przepisy dotyczące nowego oznakowania i wyposażenia przystanków tramwajowych, autobusowych i trolejbusowych w komunikacji miejskiej (norma branżowa nr BN-89/9396-01). t1.gif

Zgodnie z tą normą znaki przystankowe "A" i "T" zastąpione zostały znakami nowego typu zgodnie z przepisami o Ruchu Drogowym, które kolorystyką i rysunkiem powinny odpowiadać znakom informacyjnym D-15 i D-17. Będą to tablice koloru niebieskiego, gdzie na białym tle zostaną umieszczone piktogramy z symbolem tramwaju lub autobusu w zależności od rodzaju przystanku. Dolna część znaku może być wykorzystana na dodatkowe informacje np.: "Na Żądanie" lub symbole przystanku wspólnego dla komunikacji miejskiej autobusowej "A" i międzymiastowej "PKS".d15.gif

Wydane przepisy nakładały również obowiązek umieszczenia na każdym przystanku jego nazwy na osobnej tabliczce określającej jego lokalizację np: Brama Portowa, Plac Żołnierza Polskiego itp. Ponadto na osobnej tabliczce powinien być namalowany symbol cyfrowy z numerami linii dziennych i nocnych z zachowaniem dotychczasowej kolorystyki. W przypadku, gdy przystanek jest przystankiem mieszanym, stałym, a tylko dla niektórych linii przystankiem "NA ŻĄDANIE" wówczas na tabliczce z numerem linii winien być umieszczony napis w kolorze zielonym. Przepisy te zalegalizowały także stosowane przez wiele przedsiębiorstw przystanki tzw."techniczne". d17.gif

Wymianę znaków przystankowych rozpocżęto w 1990 roku i rozłożono tę operację na 3 lata ze względu na spore koszty tej wymiany. Firma musiała wymienić 1.200 znaków dotychczasowych i wykonać tyle samo tabliczek z nazwami przystanków. Symbol przystanku musiał być wykonany z blachy stalowej o wymiarach 650 x 500mm i grubości 2mm. Biorąc pod uwagę ilość przystanków firma musiała zakupić 2 tony blachy, gdzie 1 kg blachy kosztował w tamtym okresie 5.000 zł co dawało łączną kwotę 10 mln zł. Ponadto uwzględniając wykonanie tych znaków i tablic, ich malowanie a następnie koszty transportu i przemalowanie słupków przystankowych na kolor biały potrajało to koszty tej operacji.


* * *


Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


Linki


Copyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.