Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Dwuszczotkowa automatyczna
myjnia autobusowa typu Hamburg

* * *

14 kwietnia 1992 roku uruchomiona została w zajezdni autobusowej "Klonowica" stacjonarną dwuszczotkową myjnię typu "Hamburg" do automatycznego mycia czołowych, bocznych i tylnych powierzchni autobusów podczas ich przejazdu przez to stanowisko.

Producentem myjni jest Fabryka Myjni Pojazdowych "FWAT" z Hamburga, która też dokonała montażu. Instalacja elektryczna oraz podłączenia myjni wykonał Wydział Remontowo - Budowlany firmy. Szczególną zaletą tej myjni jest wykorzystywanie siły napędu mytego pojazdu do wprawiania w ruch 2 szczotek myjących w układzie linowoobciążnikowym. Dzięki temu zbędne staje się zastosowanie elektroniki podwyższającej koszty. Włączanie i wyłączanie ruchu obrotowego szczotek oraz włączanie zasilania wodnego odbywa się automatycznie poprzez tablicę sterowniczą. Czas mycia wynosi około 1 minuty dla autobusów pojedynczych oraz około 1,5 minuty dla autobusów przegubowych. Szczotki czołowa i tylna dociskane do pojazdu metodami mechanicznymi, niezależnie od prędkości przejazdu pojazdu.

Kombinowany układ dysz o strumieniach wszechkierunkowych i płaskich wspiera dokładne i wodooszczędne mycie szczotek z zapewnia wystarczające zraszanie i spłukiwanie dachu.

Z uwagi na niskie ciśnienie wody w sieci miejskiej zastosowana została pompa podwyższająca ciśnienie wody, samozasysająca z kołnierzowym silnikiem elektrycznym oraz dwa zbiorniki z tworzywa sztucznego o pojemności 200 litrów każdy, zapewniające ciągły dopływ wody do myjni.

Firma FWAT z Hamburga dała gwarancję na myjnię wraz z osprzętem elektrycznym na okres 2 lat. W najbliższym czasie zamontowane zostaną urządzenia do zamkniętego obiegu wody w myjni, co wpłynie na dużą oszczędność wody.


* * *

Opracowanie Eugeniusz Marciniec - Kierownik Działu Inwestycji Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. Artykuł z "Biuletynu Informacyjnego" nr 8 z maja 1992 roku.


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


Linki


Copyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.