Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Remont kapitalny torów na alei Piłsudskiego

* * *

Poprzednio przebudowę torów w alei Piłsudskiego przeprowadzono w 1972 roku. Była to modernizacja układu torowo-drogowego, polegająca na likwidacji torów w jezdni i ułożeniu nowego torowiska w pasie wydzielonym w ich obecnym położeniu (tory z szyn kolejowych na podkładach żelbetowych). W wyniku 2O-letniej eksploatacji konstrukcja torów uległa znacznemu zużyciu i korozji, a w podłożu i podbudowie utworzyły się przełomy. Pod wpływem intensywnego ruchu zużyte szyny odkształciły się, nasiliły się nadmierne ugięcia i pękania szyn powodując liczne awarie, uszkodzenia podwozi i wykolejenia wagonów tramwajowych.

Dalsza eksploatacja torów w tym katastrofalnym stanie technicznym stwarzała poważne zagrożenia bezpieczeństwa ruchu i jazdy pasażerów, toteż remontu torów nie można było dłużej odwlekać. Biorąc pod uwagę newralgiczne usytuowanie ciągu alei Piłsudskiego w sieci komunikacji miejskiej (przebieg 5-ciu linii tramwajowych, intensywny ruch kołowy i pieszy) dla zminimalizowania niedogodności spowodowanych remontem - wybrano optymalny czasokres przeprowadzania remontu torów w dniach 26.06 - 31.08.92 r. tj. w okresie wakacyjno-urlopowym, kiedy to maleje liczba pasażerów.

W normalnych warunkach cykl realizacji przewidziany dla remontu niemal 2.000 m toru pojedynczego wynosi ok. 8 m-cy. Ze względu na założony bardzo krótki czasokres remontu - realizację robót powierzono dwóm wykonawcom.

Wykonawcą I odcinka torowiska od placu Grunwaldzkiego do placu Sprzymierzonych z wlotem do alei Piastów o długości 1.390 mtp. zostało Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "KAPRI" S.A. W/w wykonawca został wyłoniony w przetargu spośród 4-ch oferentów. Jednym z warunków przetargu było wykonanie robót torowych w założonym krótkim terminie.

Wykonawcą II odcinka torowiska od placu Grunwaldzkiego do placu Rodła o długości 600 mtp. był Wydział Drogowy MZK. Roboty przebiegały sprawnie, bardzo szybko przy dużym poświęceniu i zaangażowaniu brygad obydwu wykonawców. Ze względu na bardzo napięte terminy prace prowadzono na 2 zmiany lub w "wydłużonym" dniu pracy a podczas wykonywania torów przez przejazdy drogowe pracowano w dni wolne i świąteczne.

W wyniku przeprowadzonego remontu kapitalnego torowisko uzyskało nowe odwodnienie i podbudowę, co przywróci stabilność konstrukcji oraz tory z mocniejszych szyn tramwajowych - rowkowych ułożone na podkładach drewnianych, znacznie redukujących emisję hałasu. Podczas remontu torów na placu Sprzymierzonych wbudowano docelowy rozjazd tramwajowy w kierunku alei Wojska Polskiego co eliminuje potrzebę zamykania w tym celu ruchu tramwajowego w przyszłości.

Równocześnie Wydział Remontowo-Budowlany MZK wykonał remont kapitalny sygnalizacji świetlnej - najazdowej na wszystkich osygnalizowanych skrzyżowaniach i przejazdach.

Na całej trasie remontowanego toru Wydział Energetyczny przeprowadził konserwację sieci trakcyjnej i malowanie słupów. W ramach remontu zostały też odnowione wygrodzenia ochronne wzdłuż torowiska. Kompleksowy remont kapitalny torów został zakończony w przewidzianym terminie i w dniu 1.09.1992 r. zgodnie z założeniami po nowym torze ruszyły tramwaje. Zakończenie prac porządkowych i rekultywacja zieleni nastąpi zgodnie z umową do dnia 30.09.1992 roku.

Opracowanie artykułu Eligiusz Borkowski. "Biuletyn Informacyjny" MZK nr 12 z września 1992 roku..


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.