Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Bandyci w tramwajach i autobusach

* * *

Wandalizm, chuligańskie wybryki w wyniku których uszkodzeniom ulega mienie naszego zakładu to istna plaga. Uszkodzenia taboru, kasowników, urządzeń przystankowych, rozkładów jazdy itp. przynoszą idące w miliardy złotych straty MZK.

Jednak wydarzenia z października i listopada, kiedy to oprócz materialnych szkód w wyniku bandyckich działań doszło do zagrożenia życia naszych pracowników - tak służb ruchu jak i nadzoru, spowodowały zrozumiały niepokój załogi i zdecydowane działania dyrekcji zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom.

Najbardziej bulwersujące fakty przypominam w skrócie:

- 11.10.92 roku godz. 0,20 - pełniący służbę na zmianie nocnej kontroler Robert Łobacz podejmuje kontrolę w tramwaju linii 7N. Pasażer bez biletu atakuje go nożem. Próba obrony przed ciosem w brzuch kończy się poważnym zranieniem prawej ręki. Koledzy spieszą z pomocą - bandyta zostaje zatrzymany i przekazany Policji, następnie osadzony w areszcie. Kontroler poddany operacji ręki, aktualnie oczekuje na następną, aby przywrócić sprawność palcom. Lekarze przewidują wielomiesięczną rehabilitację.

- 13.11.92 roku godz. 5,14 przystanek przy ul.Matejki. Podczas wymiany pasażerów w tramwaju linii nr 2 kolejny zbir po nieudanej próbie ataku na motorniczą Halinę Kuzę uderza siekierą w szybę czołowa i wybija ją.

- I4.11.92 roku godz.3,55 tramwaj linii 5N/1. Jadący do pracy motorniczy Ryszard Staszkiewicz, pełniący jednocześnie funkcję kontrolera społecznego działając w interesie firmy podejmuje kontrolę biletów. Atakuje go trzech bandziorów. Jeden uderza w twarz kastetem, po chwili drugi zadaje cios nożem w bok. Dwóch sprawców ucieka przez okno. 18-letniego zbira udaje się zatrzymać. Na słowa uznania zasługuje motornicza tramwaju pani Ewa Bielak. Dzięki jej zdecydowanej postawie i przytomności umysłu sprawca zostaje przekazany Policji.

- 15.11.92 roku godz. 11,40 - tramwaj linii nr 6 prowadzony przez motorniczą Stanisławę Ostasz. Dwóch pijaków dobija się do kabiny prowadzącej pojazd. Interwencja kończy się uderzeniem w kark motorniczej, a pijani sprawcy uciekają z miejsca zdarzenia.

Opisane zdarzenia zostały zgłoszone organom ścigania. Niezbędne jest również podjęcie wszelkich możliwych działań, które w sposób istotny ograniczą bandytyzm i wynikające z niego zagrożenie bezpieczeństwa. Wymaga to wielokierunkowych, przedsięwzięć, które spowodują, że załoga będzie czuła się w pracy niezagrożona.

Temat ten został podjęty na naradzie kierowników zakładu jako niezwykle pilny i wymagający natychmiastowych działań. Dyrektor MZK podjął następujące działania:

- wystąpienie do komendanta Wojewódzkiej Komendy Policji z żądaniem zwiększenia nadzoru i patrolowania tras komunikacyjnych i pojazdów MZK,

- wystąpienie do Zarządu Miasta o przyznanie dodatkowych środków inwestycyjnych na cele związane z poprawą ochrony pracowników.

Stworzenie systemów alarmowych w pojazdach umożliwiających natychmiastowe świetlno-dźwiękowe zasygnalizowanie niebezpieczeństwa,

- bezwzględne wyposażenie wszystkich pojazdów, zwłaszcza nocnych w radiotelefony i utrzymanie ich w ciągłej sprawności.

- nawiązanie ściślejszej współpracy ze Strażą Miejską i zainteresowanie prezydenta Szczecina kierowaniem tych funkcjonariuszy do akcyjnych działań porządkowo-interwencyjnych na trasach zbiorowej komunikacji miejskie,

- wobec niemożliwości zbiorowych wystąpień o wydanie zezwoleń na miotacze gazu - wystąpienie do Policji z poparciem o pozytywne rozpatrywanie wniosków indywidualnych pracowników MZK i przyspieszenie ich załatwiania.

Perspektywiczne rozwiązanie to wykorzystanie komputerowego systemu sterowania ruchem również w celach szybkiej lokalizacji każdego pojazdu i przekazywanie informacji o zagrożeniach czy niebezpieczeństwach. Tam, gdzie narażone jest na niebezpieczeństwo życie czy zdrowie pracowników, gdzie wskutek zaistniałych faktów powstają obawy i niepokoje, konieczne jest realizowanie w sposób konsekwentny i systematyczny wymienionych zamierzeń i poszukiwanie nowych, równie skutecznych. Innej możliwości nie ma. Z całą mocą i stanowczością dyrekcja MZK podjęła temat zwalczania, przy pomocy służb do tego powołanych, bandytyzmu, chuligaństwa, awanturnictwa oraz dewastacji mienia zakładu.

Opracowanie artykułu Izabela Stępczyńska. "Biuletyn Informacyjny" MZK nr 14 - listopad 1992 roku.


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.