Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Sytuacja taborowa w trakcji autobusowej


MZK Szczecin posiada na stanie 360 autobusów. Bilans taboru wg kryterium wieku przedstawia się następująco: 166 "Ikarusów 280" o średniej wieku 7 lat, 129 "Jelczy M-11" o średniej wieku 6 lat i 67 "Jelczy PR-110M" eksploatowanych od ponad 8 lat.

Taka ilość taboru autobusowego znacznie przekracza potrzeby naszego zakładu, dotyczy to jednak tylko tzw. autobusów solowych. W przypadku autobusów przegubowych już obecnie sporadycznie występują trudności w obsadzeniu linii o dużym napełnieniu.

Z uwagi na długi okres eksploatacji większość autobusów jest w nie najlepszym stanie technicznym, zwłaszcza autobusy przegubowe z lat 1982-1984, których na stanie są 94 sztuki i do 1992 r. żaden z nich nie przechodził naprawy głównej.

W tej sytuacji, wozy te nie powinny znajdować się w eksploatacji, ponieważ zgodnie z założeniami producenta autobus "Ikarus" może być eksploatowany bez naprawy głównej (NG) przez 6 lat, a z naprawą główną do 9 lat. Dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu załóg i kierownictwa wydziałów autobusowych udało się utrzymać ten tabor w eksploatacji aż do obecnej chwili. Jednak część z tych autobusów w najbliższym czasie będzie musiała ulec kasacji, co wiąże się z koniecznością nabycia nowego taboru.

Należy zaznaczyć, że utrzymanie w pełnej sprawności technicznej taboru o długim okresie eksploatacji wymaga dużej pracochłonności i wysokich nakładów finansowych. Pod koniec 1991 r. został opracowany plan inwestycyjny na 1992 r, w którym założono zakup 45 autobusów przegubowych. Jednak ze względu na ograniczone środki finansowe Urzędu Miasta planowana kwota na inwestycje w wysokości 143,1 mld zł została zmniejszona do 50 mld. z tego na zakup taboru przeznaczono 21,5 mld zł. Z tej kwoty zakupiono 4 autobusy typu "Ikarus 280" po odbudowie z PUT Komunikacji Miejskiej "Jamna Bus" - Mikołów na łączną kwotę 3,2 mld zł. Mając na uwadze brak środków finansowych na zakup autobusów i aby nie dopuścić do pogorszenia komunikacji w ciągach komunikacyjnych o dużych potokach pasażerskich, na początku roku podjęto decyzję o rozpoczęciu napraw głównych /NG/ systemem zleconym. Zaplanowano NG 35 autobusów typu "Ikarus".

W wyniku dokładnego sondażu ustalono, że najkorzystniejsze warunki finansowe i techniczne proponują KPNA -Słupsk i Kujawskie Zakłady Napraw Samochodów w Solcu Kujawskim. Do KPNA-Słupsk zlecono 26 napraw, a do KZN3 w Solcu Kujawskim 15 napraw. W protokołach negocjacji wpisano zastrzeżenie, że z chwilą wygospodarowania przez nasz zakład środków finansowych na naprawy dodatkowych autobusów, ceny tych usług pozostaną bez zmian. Do obecnej chwili do KPNA - Słupsk wysłano 26 autobusów i odebrano 26, zaś do KZMS wysłano 15, a odebrano 13 wozów. Do końca roku planuje się naprawy 3 autobusów czyli łącznie w br. zostanie dokonanych 41 NG autobusów przegubowych.

Ponadto wykonano 2 naprawy główne autobusów tzw. salowych ze zlecenia z 1991 roku. Oprócz opisanych działań, rozważano możliwość kupna autobusów przegubowych, tak we własnym zakresie, jak i w oparciu o otrzymane oferty. Naszym zdaniem najciekawszą ofertę otrzymaliśmy w marcu 1992 r. z duńskiej firmy produkującej autobusy "DAB" - Silkeborg. Zaproponowano nam kupno w formie leasingu na 10 lat, nowych autobusów o wysokich walorach użytkowych i technicznych. Pismem z dnia 3O.O3.1992 r zwróciliśmy się do prezydenta m. Szczecina z prośbą o wyrażenie zgody na zakup w br. 10 autobusów tej firmy i wyasygnowanie na ten cel 8.6 mld zł.

Ze względu na brak środków finansowych otrzymaliśmy odpowiedź negatywną. W sierpniu br. firma duńska ponownie złożyła nam ofertę sprzedaży autobusów również w formie leasingu na 8 lat, obniżając cenę każdego wozu o 150 tys. DKK. Przy zakupie 10 szt. zaproponowano udzielenie rabatu w wysokości 75 tys. DKK od ceny każdego pojazdu. Ponownie skierowaliśmy pismo do prezydenta m. Szczecina i otrzymaliśmy odpowiedź negatywna.

W 1993 r. zaplanowaliśmy zakup 20 autobusów przegubowych. Brak środków finansowych na zakup taboru może doprowadzić do poważnych trudności obsadzenia linii komunikacyjnych o dużych potokach pasażerskich, co może doprowadzić do pogorszenia jakości świadczonych usług na tych szlakach.

Opracowanie artykułu Zbigniew Wicik. "Biuletyn Informacyjny" MZK nr 14 z listopada 1992 roku.


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.