Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Fałszywe bilety również w Szczecinie
śledztwo trwa


Mając na uwadze troskę o zabezpieczenie wpływów finansowych naszego zakładu, wcześniejsze doświadczenia z fałszowaniem biletów dziesięcioprzejazdowych oraz biorąc pod uwagę sygnały z innych miast, gdzie na szeroka skalę pojawił się problem fałszowania biletów komunikacji miejskiej np. Warszawa, Kraków, Wydział Kontroli Ruchu Pasażerskiego podjął działania mające na celu sprawdzenie czy problem ten dotyczy również "terenu naszego działania", w odniesieniu do masowo sprzedawanych biletów jednorazowych.

Wzorem MZK Warszawa przeprowadzona została przez służbę kontrolerską akcja polegająca na wymianie biletów skasowanych przez pasażerów na pochodzące z naszego magazynu. Wszystkie te bilety komisja złożona z pracowników Działu Biletowego i Wydz. Kontroli Ruchu Pasażerskiego dokładnie sprawdziła dokonując porównań z wzorami autentycznych "biletów". Zakwestionowano 6 biletów - o nominałach 2.600 zł i 2.800 zł. Potwierdzenie faktu pojawienia się w sieci sprzedaży fałszywych biletów przyniosły zakupy kontrolne dokonywane w różnych punktach sprzedaży. W tej sytuacji powiadomiono Policję, występując z wnioskiem o wszczęcie śledztwa i wskazując punkty sprzedaży, w których stwierdzono sprzedawanie fałszywych biletów.

Energiczne i szybkie czynności Policji doprowadziły do zatrzymania ajenta prowadzącego kioski wprowadzające do sprzedaży fałszywki. Bardzo trudno ocenić straty poniesione przez MZK. Sama wartość biletów zatrzymanych przez funkcjonariuszy Policji podczas dochodzenia przekracza 40 mln zł. Od jakiego czasu proceder ten był prowadzony i jaka ilość fałszywych biletów trafiła do obrotu wykaże prowadzone dalej śledztwo.

MZK dostarcza wszelkich informacji mogących mieć wpływ na wynik i ustalenia dochodzenia jak również intensywnie współpracuje z Policją przekazując nowe spostrzeżenia i sygnały. Stwierdzono, że w dalszym ciągu pasażerowie zupełnie tego nieświadomi dysponują fałszywymi biletami. Kilka takich przypadków stwierdzili w ostatnich dniach kontrolerzy. Fałszerstwa te spowodowały konieczność zabezpieczenia interesów zakładu.

Przyspieszony został termin wprowadzenia do sprzedaży wyłącznie biletów z nową szatą graficzną drukowanych na papierze ze znakami wodnymi zastrzeżonymi dla komunikacji miejskiej. Tylko do 24 listopada 1992 roku w rozliczeniach z pasażerami występować będą stare i nowe bilety, od tego dnia całkowicie tracą ważność bilety starego typu. Stosownych informacji udzielono pasażerom w środkach masowego przekazu, łącząc je z instrukcją o możliwościach i zasadach wymiany biletów.

Przedsięwzięcie takie jest konieczne. Pozwoli zmniejszyć straty MZK. Zdecydowanie kontynuować będziemy różne formy działań zmierzających do stwierdzenia autentyczności biletów komunikacji miejskiej.

Opracowanie artykułu Izabela Stępczyńska. "Biuletyn Informacyjny" MZK nr 15 z grudnia 1992 roku.


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.