Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Spalarnia odpadów ropopochodnych cd

* * *

W listopadowym biuletynie (nr 2 z 1991 roku) pisałam o tym, że zlecono Przedsiębiorstwu Ekspertyz i Usług Technicznych "Ekolog" opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę spalarni odpadów ropopochodnych. Obecnie jesteśmy w posiadaniu tej dokumentacji. Przewidywany koszt inwestycji wynosi 1.800 mln złotych.

Do prawidłowej gospodarki ściekowej w zakładzie należy przede wszystkim odpowiednia eksploatacja urządzeń podczyszczających ścieki a w tym i osadników błota i tłuszczu. Prawidłowa eksploatacja tych urządzeń, to usuwanie olejów gromadzących się na powierzchni oraz okresowe wybieranie z dna zaolejonego szlamu.

Zgromadzoną emulsję olejowo - wodną przyjmowało odpłatnie Przedsiębiorstwo Usług Morskich "Shipservice". Obecnie zostanie wykorzystany zbiornik do gromadzenia odpadów olejowych na ulicy Klonowica. Po okresowym odpompowaniu nadmiaru oddzielonej od oleju wody, zużyty olej będzie można sprzedawać CPN.

Największy problem stanowi zaolejony szlam z dna osadnika. Dział BHP i Ochrony Środowiska wykonał badania składu tego szlamu. Został on zakwalifikowany jako odpad przemysłowy i jako taki może być składowany jedynie na wysypisku odpadów przemysłowych. Takiego jednak nie ma. Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego odpowiedział odmownie na pytanie o wskazanie miejsca składowania takich odpadów. Jednym, jak do tej pory sposobem jest zlecanie czyszczenia osadników firmie "Baltic Steevedoring Company", która razem z czyszczeniem zajmuje się utylizacją szlamów z osadnika. Jest jednak wyjście tymczasowe i bardzo drogie. Wyczyszczenie jednego osadnika kosztuje 40 mln złotych. Na terenie MZK znajduje się 16 osadników i większość należy czyścić dwa razy w roku.

Wynika z tego, że jest potrzebna spalarnia odpadów ropopochodnych. Dział BHP i Ochrony Środowiska wystąpił do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego z prośbą o dotację do spalarni z Funduszu Ochrony Środowiska. Niestety nasza inwestycja nie została uznana za najważniejszą i z powodu braku środków finansowych nie otrzymaliśmy żadnej dotacji.

W związku z tym, że lokalizacja spalarni została wstępnie ustalona na terenie zajezdni autobusowej w Policach, zwrócono się o pomoc także do Burmistrza Gminy Police.

Spalarnia z jednej strony umożliwiłaby wyeliminowanie toksycznych odpadów ropopochodnych, a z drugiej strony dzięki świadczeniu usług w tym zakresie innym zakładom stałaby się inwestycją przynoszącą zyski MZK. Projektowana spalarnia posiada decyzję o dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego.


* * *

Artykuł z "Biuletynu Informacyjnego" Miejskich Zakładów Komunikacyjnych nr 9 z czerwca 1992 roku. Opracowanie Ewa Szczepaniak.

* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.