Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


31 sierpnia - czy tylko koniec wakacji?

* * *

Dzisiaj, gdy na aleję Piłsudskiego wróciły tramwaje, zakończono tak istotny dla usprawnienia komunikacji w naszym mieście remont, rozpoczął się nowy rozdział szczecińskiej komunikacji.

Rozpoczął się okres wdrażania wcześniej przygotowanych opracowań zmierzających do restrukturyzacji sieci komunikacyjnej miasta Szczecina. Program przygotowany został z inicjatywy Dyrektora Naczelnego przez pracowników Działu Rozkładów Jazdy i Pomiarów Ruchu oraz Działu Inwestycji i Rozwoju, pod kierunkiem I Z-cy Dyrektora d/s Ruchu. W tym celu konieczne było przeprowadzenie wnikliwych badań następnie zebranie ich wyników, wykonanie szczegółowych wykresów ilustrujących napełnienie na poszczególnych liniach, migracja na węzłach i przystankach. Następnie porównano potoki pasażerskie z oferowaną zdolnością przewozową na liniach i ciągach komunikacyjnych. Na tej podstawie podzielono linie na podstawowe i uzupełniające. Do pierwszej grupy w trakcji tramwajowej zaliczone zostały linie 2,6,7,8,9 i 12, do drugiej zaś linie 3,4 i 5 likwidując najmniej wykorzystaną linię 10.

Cechą charakteryzującą pierwszą grupę jest duża, bo 6 minutowa częstotliwość kursowania w godzinach szczytów przewozowych dnia powszedniego, dla drugiej grupy linii przyjęto 12 minutową częstotliwość w ciągu całego dnia. Z taką też częstotliwością kursować będą linie podstawowe w okresach poszczytowych oraz wszystkie linie w dni świąteczne (poza linią 4, która w dni świąteczne nie kursuje w ogóle). 12 minutowa częstotliwość przyjęto została również dla większości linii w soboty robocze.

Po godz. 20,00 w dni powszednie, a także do godz. 9,00 i po godz. 19,00 w dni świąteczne pociągi wszystkich linii kursować będą co 18 minut. Przyjęcie jednakowej (lub jej krotności) częstotliwości kursowania tramwajów pozwoli na takie opracowanie rozkładów jazdy, by pociągi poszczególnych linii wyjeżdżających lub dojeżdżających do tych samych pętli kursowały na wspólnych odcinkach tras w stałych odstępach czasowych. I tak np. linie kursujące od pl.Grunwaldzkiego do Pomorzan i z powrotem, przy pełnej dyscyplinie prowadzących i właściwej pracy nadzoru, będą kursowały w równych tj. 2 i 4 minutowych odstępach w ciągu dnia oraz co 6 minut wieczorem i w dni świąteczne.

Po zakończeniu wdrażania opracowań taki stan rzeczy zaobserwować będzie można na innych liniach wybiegających lub zmierzających do tej samej pętli. Pozwoli to na uniknięcie tzw. "stad", które denerwowały nie tylko użytkowników, były solą w oku służb ruchu i powodem krytyki z różnych stron. Nie było to jednak wynikiem nieudolności dyletanctwa czy złej woli właściwych służb. Najczęściej tworzące się stada, poza przypadkami utrudnień w ruchu ulicznym, były wynikiem różnych częstotliwości dla poszczególnych linii, kursujących na wspólnych odcinkach, bo jak np. zsynchronizować linie, których częstotliwość kursowania wynosi 6,7,5 i 3 minut. Iloczyn poszczególnych liczb powodował, że w pewnych kursach występowały takie same godziny odjazdu. Biorąc pod uwagę zasadę cykliczności kursowania środków komunikacji miejskiej, takie zjawisko było-nie do uniknięcia, zatem by je eliminować zdecydowano się na odstępstwo od wspomnianej zasady, przesuwając poszczególne godziny odjazdów.

Wprowadzenie omówionych pokrótce zmian powinno pozwolić na racjonalniejsze wykorzystanie kursującego taboru, umożliwiając równomierne jego napełnienie. Zakończony remont torowiska tramwajowego na odcinku od pl.Rodła do ul. Jagiellońskiej pozwolił na zapoczątkowanie wspomnianych zmian. I tak od 1 września z docelową dla całej sieci częstotliwością kursują tramwaje linii 4,5 i 11. Kolejnym etapem będą zmiany na linii nr 9. Z uwagi na rozpoczynający się remont torowisk na ul. Gdańskiej, a z nim związany ruch wahadłowy tramwajów, niemożliwe jest wprowadzenie tam większej ilości kursujących pociągów.

Zakończenie robót warunkuje wprowadzenie zmian dla linii 2,7 i 8, a także ściśle powiązanych z nimi linii 3,6 i 12.

31 sierpnia zatem to nie tylko koniec wakacji, a 1 września nie tylko początek roku szkolnego. Wspomniane daty to koniec utrudnień dla naszych, klientów, o których jak wszyscy również i my musimy dzisiaj zabiegać.

Opracowanie artykułu Marek Tątarski. "Biuletyn Informacyjny" MZK nr 12 wrzesień 1992 roku..


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.