Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


MZK ma 47 lat

* * *

Tyle właśnie lat minęło od chwili kiedy to 12 sierpnia 1945 roku pierwszy tramwaj linii nr 3 wyjechał na ulice powojennego Szczecina i kursem na trasie Dworzec Główny - Las Arkoński otworzył nową kartę historii komunikacji miejskiej i pięknych życiorysów ludzi, którzy ją tworzyli.

Przez ten okres wiele się zmieniło. Zmieniały się tramwaje i autobusy, warunki podróżowania i pracy, organizacja i nazwa_zakładu, zmieniali się również ludzie. I mimo tego, iż wśród czynnie pracujących brak jest pionierów z tamtych lat (przeszli na zasłużony odpoczynek), pozostał po nich dorobek ich pracy oraz przywiązanie (na dobre i złe) do zakładu. Dlatego właśnie teraz też trzon załogi stanowią pracownicy o długoletnim stażu pracy.

Z okazji jubileuszu, 25 września 1992 r. w klubie zakładowym odbyło się skromne ale uroczyste spotkanie kierownictwa z weteranami pracy i zaproszonymi gośćmi. Spośród zaproszonych na spotkanie przybyli:

Komendant Wojewódzki Policji inspektor mgr Jerzy Stańczyk, osobisty przedstawiciel Ministra Spraw Wewnętrznych Andrzeja Milczano wski ego (byłego pracownika naszego zakładu), który odczytał przesłane przez ministra gratulacje i życzenia dołączając od siebie i policji życzenia dla kierownictwa i załogi, oraz Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych mgr Marek Chmielewski.

Zabrakło natomiast przedstawicieli Zarządu Miasta, którzy w tym czasie zajęci byli opracowaniem budżetu miasta na konferencji wyjazdowej w Mrzeżynie.

Dyrektor mgr Jerzy Barański w wygłoszonym przemówieniu nawiązując do trudnych początków komunikacji miejskiej podkreślił, iż niekwestionowane osiągnięcia były i są możliwe dzięki wysiłkowi pokoleń pracowników.

Doceniając osiągnięcia z przeszłości, zwrócił uwagę na fakt, iż nowa rzeczywistość w jakiej obecnie pracujemy wymaga innego myślenia i jeszcze efektywniejszej pracy. Wyraził nadzieję, iż temu wyzwaniu sprostamy. W serdecznych słowach podziękował załodze za dotychczasowy wysiłek oraz życzył pomyślności w życiu osobistym.

Podczas uroczystości zasłużeni pracownicy uhonorowani zostali wpisem do "Księgi Zasłużonych dla MZK" są to:

Cukrowska Wiktoria, Ryżczak Wiesław, Czapski Edmund, Sądowski Ignacy, Hochajzer Jan, Stróżewski Bogdan, Jamrogowicz Emilia, Szcześniak Stanisław, Olszewski Alfons, Waszczuk Henryk, Prasałek Władysław, Wieland Stefania,
"Złotą Odznaką Za Zasługi dla Transportu RP"
Bogacki Kazimierz, Mączka Mieczysław, Szlauderbach Edward, Żaglewska Łucja, Żuchowski Jan
srebrną
Bielecki Czesław, Baliczak Ludwik, Grabek Władysława, Jamrogowicz Emilia, Kwiatkowski Zygmunt,
brązową

Obst Edmund, Sienkiewicz Janusz,
"Odznaką Zasłużony Pracownik Komunikacji Miejskiej w Szczecinie"
Orłowska Maria, Soroka Maria, Czuchaj Małgorzata, Strońska Agnieszka, Zakrzewska Ludwika, Szcześniak Halina, Rokicka Genowefa, Góral Zygmunt, Malawski Roman, Matynia Eugenia, Żydonis Czesława, Zając Krystyna, Marciniak Mirosław, Turzyniecka Zelmira, Łapińska Marianna, Buczkowski Marian, Lawer Regina, Żabicki Stanisław, Redlarska Anna, Naruszkiewicz Jan, Smaga Bronisław, Fąk Sławoj, Sokołowska Rozalia, Golon Krystyna, Piechota Jan, Adamkiewicz Krystyna, Chołodowski Mirosław, BisialskI Jan, Gruca Tadeusz, Nowak Henryk, Woźniak Ryszard, Steblecki Jan, Zientek Jerzy, Badzaj Roman, Forczmańska Helena, Kucz Jerzy, Marciszewski Teresa, Sikorska Zofia, Trzepiałowska Elżbieta, Ksycki Jerzy, Grygier Władysław, Kisiel Krystyna, Zgrzywa Bolesława.

Wyróżnionym gratulacje i życzenia składa również rzecznik prasowy, który opisał przebieg uroczystości. Kazimierz Trojnacki. "Biuletyn Informacyjny" MZK nr 13 październik 1992 roku.


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.