Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku

Wydarzenia w komunikacji - Szczeciński Szybki Tramwaj


* * *

Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju opracowania, analizy, rozmowy z 1976 roku, 1978 roku, 2002 roku, 2004 roku, 2008 roku

* * *

Przejście do następnych podstron 2, 3, 4, 5, 6


foto: Janusz Światowy

* * *

Zmiany w komunikacji na prawobrzeżu. Powstaje pętla autobusowa

Wykonawca prac - już drugi - zapewnia, że zdąży i zakończy prace zgodnie z terminem. Gotowa pętla oznacza zmiany w komunikacji na Prawobrzeżu

Zrobiliśmy część robót ziemnych, część robót kanalizacyjnych i oświetlenia. W tej chwili trwają prace brukarskie. Zdążymy z pracami zgodnie z umową - mówi Mateusz Dobroskok, kierownik budowy. Czytaj więcej gs24.pl

Opracowanie: "Marek Jaszczyński", gs24.pl, 20 kwiecień 2017

* * *

Plac budowy - 23 marca 2017

Po prawie trzech miesiącach krajobraz na budowanej pętli autobusowej radykalnie się zmienił. Zasypano głębokie wykopy, gdzie układano kanalizę, nawieziono ogromne masy ziemi do splantowania terenu pod przyszłe place postojowe dla autobusów i perony dla nich.

Na uformowanych jezdniach dojazdowych do przyszłej pętli od strony ulic Jasnej/Przelotowej i Walecznych, po ich "uleżeniu", trwa układanie krawężników jezdni i wytyczane są jezdnie i chodniki od strony ulicy Walecznych. Trwa również budowa jezdni po drugie stronie torów kolejowych na przecięciu ulic Jasnej i Przelotowej.

* * *

Plac budowy - 12 stycznia 2017

Po przerwie świąteczno-noworocznej pracownicy firmy "Müssing" przystąpili do prac ziemnych w rejonie nowo budowanej pętli autobusowej.

W dalszym ciągu trwają prace przy budowie infrastruktury podziemnej. W miejscu, gdzie będzie pętla autobusowa trwają prace zagęszczające podłoże - nawożone są masy ziemi przykrywające położoną kanalizację.

Uformowane jezdnie dojazdowe do przyszłej pętli od strony ulic Jasnej/Przelotowej i Walecznych przechodzą proces "ulegiwania" osiadania podłoża. Po tym okresie zostaną zbudowane chodniki i położony asfalt.

* * *

Plac budowy - 30 grudnia 2016

Prace przy budowie pętli autobusowej (punktu przesiadkowego) zostały wstrzymane, mam nadzieję, że tylko na okres swiąteczno - noworoczny.

Do tej pory wykonano m.in. prace zabezpieczające ciek melioracyjny i wybudowano od nowa węzeł ciepłowniczy. Wykarczowane też chaszcze przy skarpie kolejowej. Splantowano i utwardzono grunt pod przyszłe drogi dojazdowe do węzła przesiadkowego od ulicy Walecznych i Jasnej/Przelotowej.

W obrębie niecki przy blokach mieszkalnych przy ulicy Turkusowej - na przeciwko pętli tramwajowej trwają roboty ziemne i można zobaczyć głębokie wykopy, w których będzie kładziona infrastruktura podziemna niezbędna do funkcjonowania przyszłego węzła przesiadkowego.

* * *

Którędy pojedziemy szybkim tramwajem

Chodzi o drugi etap SST. Niestety, spotkanie w sali sesyjnej było słabe pod względem frekwencji. Plus? Było za to merytoryczne

Uczestnicy spotkania mogli zadawać pytania, przedstawiać propozycje i zgłaszać swoje wnioski. Podstawą dyskusji było studium korytarzowe z siedmioma wariantami przebiegu trasy, które opracowała firma Wyg International. Na spotkaniu padła teza, że Szczecin ma ostatnią szansę na przeprowadzenie tej inwestycji, dzięki wsparciu z kasy unijnej. Czytaj więcej Głos Szczeciński

Opracowanie: "Marek Jaszczyński", Głos Szczeciński (267), 16 listopada 2016

* * *

Jakie pomysły na rozbudowę szybkiego tramwaju Projektanci przedstawili warianty [MAPY]

Trzy warianty drugiego odcinka Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju zarekomendowali mieszkańcom projektanci. Koncepcje rozbudowy linii przedstawili w poniedziałek podczas konsultacji społecznych. Na spotkanie, które odbyło się w sali sesyjnej rady miasta, przyszło ok. 50 osób

Według pierwszego wariantu, trasa tramwaju zaczynałaby się na pętli Turkusowa, a kończyłaby się w Kijewie. Miałaby biegnąć równolegle z linią kolejową położoną między osiedlami: Słoneczne, Majowe, Bukowe. Zgodnie z wyliczeniami projektantów, z tego wariantu w promieniu 700 metrów od przystanków mogłoby skorzystać blisko 40 tysięcy osób. Czytaj więcej Polskie Radio Szczecin

Opracowanie: "Kamil Nieradka", Polskie Radio Szczecin, 14 listopada 2016

* * *

Konsultacje dotyczące II etapu SST

14 listopada 2016 Urząd Miasta zaprasza mieszkańców prawobrzeża na konsultacje dotyczące „Koncepcji Przebiegu Drugiego Etapu Szybkiego Tramwaju”.

Spotkanie konsultacyjne odbywało się będzie w sali sesyjnej Rady Miasta Szczecin (plac Armii Krajowej) w godzinach od 17:00 do 20:00.

W ramach przeprowadzonego studium korytarzowego firma WYG Internation Sp. z o.o z Warszawy przedstawiła 7 wariantów przebiegu drugiego etapu Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju.

wariant pierwszy, trasa prowadziłaby od istniejącej pętli Turkusowa wzdłuż linii kolejowej aż do pętli Kijewo. Przystanki powstałyby na ulicy Lnianej, ulicy Rydla, na węźle przesiadkowym Handlowa, na ulicy Dąbskiej, na pętli tramwajowej Kijewo.

Przy ulicy Handlowej miałby powstać parking park&ride na 400 samochodów, a przy pętli Kijewo (wjazd z ulicy łączącej ulicą Dąbską z ulicą Olszynki Grochowskiej) 50 miejscami. Zniknęłyby za to linie A, D, E, a wydłużona B do pętli na os. Bukowym i skrócona 54 do Ronda Ułanów Podolskich.

wariant drugi, to przedłużenie obecnej trakcji o odcinek do ulicy Handlowej, a więc wyłącznie o trzy przystanki: Lniana, Rydla, Handlowa oraz budowę parkingu przy pętli.

wariant trzeci jest bardziej rozbudowany. Trasa wiodłaby z Turkusowej do Handlowej, następnie wzdłuż Łubinowej do Struga, a stamtąd na Kijewo (pętla między ulicą Niedźwiedzią i Pawią). Planowane nowe przystanki: ulica Lniana, ulica Rydla, węzeł przesiadkowy Handlowa, ulica Łubinowa. Węzeł przesiadkowy Struga, ulica Botaniczna, ulica Szymborskiej, Os. Kijewo. Wariant zakłada budowę dwóch parkingów: przy węźle przesiadkowym Handlowa (400 miejsc) w Kijewie (200 miejsc).

wariant czwarty zakłada, że nowa trasa rozpoczyna się od przystanku Hangarowa, biegnie wzdłuż ulicy Leszczynowej do ulicy Batalionów Chłopskich, następnie wzdłuż ulicy Gryfińskiej do ulicy Andrzeja Struga. Dalej równolegle do ulicy Andrzeja Struga aż do pętli tramwajowej zlokalizowanej przy skrzyżowaniu z ulicą Pomorską. Planowane przystanki: węzeł przesiadkowy Gryfińska, węzeł przesiadkowy Struga, ul. Botaniczna, ul. Szymborskiej. W tym projektanci zaznaczają, że nie jest to korzystny wariant, bo występują kolizje z istniejącą już infrastrukturą.

wariant piąty, to koncepcja, gdzie tory biegłyby wzdłuż ulicy Hangarowej, Gryfińskiej, do ulicy Goleniowskiej i kończyły by się na pętli Osiedle Dąbie. Planowane przystanki: ulica Lotnicza, ulica Nurkowa, węzeł przesiadkowy Plac Słowiański, węzeł przesiadkowy Tczewska, ulica Warmińska, os. Dąbie.

wariant szósty kieruje STT do Podjuch, od ulicy Hangarowej, przez ulicę Batalionów Chłopskich, Granitową i Krzemienną). Planowane nowe przystanki: węzeł przesiadkowy Rondo Ułanów Podolskich, Jezioro Szmaragdowe, ulica Złota, ulica Granitowa, węzeł przesiadkowy Krzemienna, ulica Przewiewna.

wariant siódmy rozpoczyna się na pętli Turkusowa, następnie do Handlowej, Chłopskiej, Kolorowych Domów, do pętli Bukowe. Planowane nowe przystanki: ulica Lniana, ulica Rydla, węzeł przesiadkowy Handlowa, ulica Dąbska, ulica Brązowa (os. Bukowe).

Zainteresowani mieszkańcy poznają wszystkie szczegóły, wady i zalety każdego wariantu, a także zapoznają się z harmonogramem dalszych prac nad rozbudową STT.

Dla mnie najbardziej optymalnym rozwiązaniem II etapu budowy szybkiego tramwaju są warianty 3 i 7. Odcinek od pętli Turkusowa do osiedla Słonecznego (Handlowa) jest odcinkiem wspólnym.

Później trasa rozwidlałaby się w torowisko w ciągu ulicy Handlowej przez rondo Reagana, Chłopską i Kolorowych Domów do pętli na osiedlu Bukowym i w osiedle Słoneczne wzdłuż ulicy Łubinowej do ulicy Struga przez ulice Botaniczną, Szymborskiej do osiedla Kijewo.

Warianty 5 i 6 są warte uwagi. Jednak byłyby to potężne koszty budowy wiaduktów i przebudowy ulic. Nie bez znaczenia są też plany utworzenia Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej zakładającej lepszą, kolejową komunikację, która obejmie Dąbie i Podjuchy. Linia tramwajowa powielałaby te plany.

* * *

Plac budowy - 28 października 2016

Firma "Mussing", wykonawca części autobusowej pętli Turkusowa wykonał sporo prac przy budowie dróg dojazdowych do pętli tzn. teren został splantowany i wytyczony ślad dróg wy/dojazdowych. Wybudowano drogę nad ciekiem wodnym, wykonano przepust.

Chowane są w ziemi rury doprowadzające ciepło z ciepłowni, bo kolidowałyby z przyszłymi drogami dojazdowymi. Do tej pory były położone nad ziemią.

Na górnym tarasie zostały wycięte drzewa i krzaki, plantowany jest teren pod plac postojowy pętli autobusowej, na którym między innymi powstaną zadaszone perony, powstanie parking dla samochodów osobowych, jak też parking rowerowy.

Na razie pogoda sprzyja wykonawcy robót, więc prace idą pełną parą.

foto: Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy

* * *

Plac budowy - 18 października 2016

W ósmym dniu prac przy budowie części autobusowej pętli Turkusowa widać wyraźny postęp. Plantowany jest teren i prowadzone są roboty przy wytyczaniu jezdni wy/dojazdowej przy torach nieczynnej bocznicy kolejowej prowadzącej do ciepłowni.

Wcześniej wykarczowano krzaki i drzewa rosnące na trasie przyszłej jezdni. Zabezpieczono brzegi płynącego na tym terenie cieku wodnego. W dalszym ciągu wywożone są ogromne ilości śmieci zalegające od lat. Przy okazji tej inwestycji mieszkający tam bezdomni musieli opuścić ten teren.

Geodeci wytyczają trasę przyszłej jezdni na górny taras, gdzie będzie znajdowała się pętla autobusowa (teren tego miejsca został ogrodzony) vis a vis peronów tramwajowych.

Przy okazji robienia zdjęć, zwróciłem uwagę na tragiczny stan torów kolejowy biegnących po skarpie. Są one wykrzywione, podkłady kolejowe są zmurszałe, widać wyraźne ich ubytki. Widać, że właściciel nie dba o swoje mienie.
* * *

Firma Mussing w akcji - plac budowy 13 października 2016

Na początku tygodnia 10 października 2016 roku firma Mussing rozpoczęła prace przy budowie pętli autobusowej przy pętli tramwajowej "Turkusowa". Firma wygrała drugi przetarg na wykonanie tej inwestycji, po zerwaniu przez Urząd Miasta umowy z firmą "Zakład Robót Inżynieryjno- Budowlanym Andrzej Dykowski" za nie wywiązanie się z umowy na wykonanie tych prac.


Firma rozpoczęła prace od przygotowania sobie terenu do dalszych prac, poprzez wykarczowanie krzaków i drzew przy skarpie kolejowej biegnącej wzdłuż ulicy Turkusowej do skrzyżowania z ulicą Jasną/Przelotową. W tym miejscu powstanie przejazd przez istniejące tory kolejowe i ulica biegnąca wzdłuż skarpy w kierunku pętli tramwajowej. Do pętli prowadzić będzie też drugi wjazd od strony ulicy Walecznych.

Ogrodzony został teren, gdzie powstaną zadaszone perony dla autobusów oczekujących na pasażerów. Powstanie parking dla samochodów, zamontowane będą stojaki dla rowerów, wybudowana też zostanie toaleta.

* * *

Pętla w budowie

Od wykarczowania krzaków i samosiejek, rozpoczęła się budowa pętli autobusowej przy Szczecińskim Szybkim Tramwaju

Pętla powstaje tuż obok pętli Turkusowa. Wykonawcą prac jest firma Musing Bud, która w przetargu zaoferowała kwotę 9,96mln zł. Zakres prac jest dość szeroki bo do pętli prowadzić będą dwa wjazdy - od strony ulicy Walecznych i od strony skrzyżowania ulicy Jasnej z ulicą Przelotową. Tu powstanie nowy przejazd przez jednotorową linię kolejową, i dalej ulica pobiegnie przy nasypie w kierunku pętli tramwajowej.

Pętla będzie mieć przystanek dla wysiadających vis a vis peronów tramwajowych. Autobusy będą rozpoczynać kursy w różnych kierunkach z trzech zadaszonych peronów. Autobusy oczekujące na swój kurs będą parkować na placu postojowym. Poruszający się rowerami będą mieć do dyspozycji stojaki, a zmotoryzowani plac postojowy na 60 aut. Przewidziano też toalety dla pasażerów.

Jakie linie autobusowe będą tu kończyć bądź rozpoczynać kursy, będzie wiadomo latem przyszłego roku. Budowa pętli miała już być na finiszu, ale wykonawca nie był w stanie rozpocząć robót i miasto wypowiedziało umowę. Obecna zakłada, że budowa pętli zakończy się w ciągu 10 miesięcy.

Opracowanie: "EL", "prawobrzeże.info", 10 października 2016

* * *

Nadzór autorski

Biuro Zamówień Publicznych UM ogłosiło konkurs na pełnienie nadzoru autorskiego na zadaniu inwestycyjnym: „Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej ”.

Oferty należy składać do 18 października 2016 roku. Termin wykonania zamówienia – do czasu zakończenia robót budowlanych. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych 23 lipca 2017 roku.

* * *

Pętla przy ul. Turkusowej – otwarcie ofert

5 firm zainteresowanych budową układu dróg publicznych stanowiący dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej. Są to firmy:

Strabag sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków zaoferowała kwotę 8 578 721,56 zł
MUSING sp. z o.o. Sp. K. ul. Sanatoryjna 5, 70-775 Szczecin zaoferowała kwotę 7 205 374,56 zł
Usługi Transportowo-Budowlane Bernard Baranowski Glinna 4A, 74-106 Stare Czarnowo zaoferowała kwotę 8 092 525,12 zł
MAZUR Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inzynieryjnych ul. Prosta 26, Łozienica 72-100 Goleniów zaoferowała kwotę 8 145 460,50 zł
EUROVIA POLSKA S. A. Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce zaoferowała kwotę 7 584 165,41 zł

W ramach inwestycji powstanie pętla autobusowa, parking dla samochodów osobowych, parking Bike&Ride, a także układ dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli. Oprócz tego powstaną drogi dla rowerów, ciągi piesze, zadaszenia peronów, elementy Systemu Informacji Pasażerskiej oraz oświetlenie. Termin wykonania zadania nie może być dłuższy niż 10 miesięcy od daty przekazania placu budowy.

Źródło: "Urząd Miasta", 18.08.2016

* * * * * * *

1 września 2016 UM wybrał firmę, która wybuduje układ dróg stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ulicy Turkusowej. Wybrana została firma MUSING sp. z o.o. Sp. K. ulicy Sanatoryjnej 5, ze Szczecina, która będzie miała 10 miesięcy na wykonanie zadania od chwili przejęcia placu budowy.

* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Optymalizacja pod Internet Explorer