Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Szybki tramwaj na Słoneczne. Blisko coraz bliżej

* * *

Rozmowa z Witoldem Buczyńskim, z-cą dyr. Wydziału Inwestycji Miejskich.
Opracowanie Andrzej Gedymin - "Kurier Szczeciński"

Szacuje się, że cała inwestycja zostanie zrealizowana w okresie najbliższych kilku lat

O tej potrzebnej Szczecinowi inwestycji pisano już wielokrotnie. Pierwszy raz było to w latach 70 XX wieku, gdy powstała koncepcja połączenia Polic z centrum Szczecina i dalej z Os. Słonecznym. Miało to być metro lub szybka kolej biegnąca częściowo nad lub na ziemi, a w centrum miasta pod ziemią. W rejonie dworca Szczecin Główny metro miało łączyć się z siecią PKP i dalej po przekroczeniu Odry i Regalicy, prowadzić do Os. Słonecznego. Konieczność szybkiej komunikacji między Szczecinem na lewym brzegu Odry(stare centrum) z tym co wyrosło w Zdrojach, na osiedlach: Słonecznym, Majowym, Bukowym było dostrzegane przez miejskich planistów już od dawna. Połączenie usprawniające komunikację powstawało prze wiele lat, że przypomnę przebudowę ul. Gdańskiej i estakady nad torami kolejowymi, Trasę Zamkową z nowymi przeprawami przez Odrę i wreszcie największe przedsięwzięcia - mosty i estakady przez Regalicę. Nowa przeprawa łączy obie części miasta z wieloma zakładami pracy pomiędzy Odrą i Regalicą. Ostatnim ważnym elementem tej klamry spinającej Szczecin leżący po obu brzegach rzek jest zapowiadany od lat szybki tramwaj.

Czy już można mówić o znaczącym przybliżeniu się daty uruchomienia na tej trasie szybkiego tramwaju?

Tak. Daty uruchomienia tramwaju wprawdzie nie mogę podać, ale wszystkie działania zmierzają do jej znacznego przybliżenia. Najważniejsze decyzje zapadły już kilka lat temu, gdy budowano nową przeprawę przez Regalicę i środkowe mosty oraz wiadukty przeznaczono dla komunikacji tramwajowej. W 2002 roku zatwierdzono koncepcję szybkiego tramwaju i wytyczono jego trasę. Biegnie ona z obecnej pętli komunikacji tramwajowej przy Basenie Górniczym do Zdrojów i dalej Osiedlami Słonecznym i Majowym.

Jedna z wcześniejszych koncepcji mówiła o specjalnym, nowoczesnym, szybkim taborze szynowym, kursującym od nowej pętli przy Urzędzie Celnym (ul.Energetyków)na prawobrzeże
Na obecnym etapie wybrano rozwiązanie polegające na przedłużeniu linii tramwajowej z Basenu Górniczego na prawobrzeże z tym zastrzeżeniem, że nowa trasa na całej długości będzie miała bezkolizyjny przebieg. Będzie na niej można wykorzystać dotychczasowy, nieco wolniejszy tabor tramwajowy, ale dzięki bezkolizyjnym skrzyżowaniom i odpowiednim rozmieszczeniom nowych przystanków podróż na Słoneczne nie będzie znacząco dłuższa. Nie trzeba się będzie także przy Urzędzie Celnym przesiadać z dotychczasowych tramwajów do innych.
Jak przebiegnie realizacja tego kolejnego, ogromnego przedsięwzięcia komunikacyjnego w Szczecinie?
Podzielona została na kilka etapów. Obecnie dobiega końca przygotowanie szczegółowego projektu budowlano-wykonawczego, którego autorem jest BPBK z Gdańska Wrzeszcza, a podwykonawcą dokumentacji w Szczecinie Biuro Projektów"INBUD". Zgodnie z procedurami, występujemy także do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie na tę inwestycję funduszy z Unii Europejskiej. Można się spodziewać, że decyzję w sprawie funduszy zapadną jeszcze pod koniec tego roku i wówczas będziemy mogli wyłonić wykonawcę i przystąpić do realizacji. W pierwszym etapie przebuduje ul. Hangarową w taki sposób, aby tramwaj poruszający się dotąd na wydzielonym torowisku między obydwoma nitkami tras samochodowych mógł - patrząc od strony mostu na Regalicy - skręcić wprawo do Zdrojów, i dotrzeć na tyły megasamu"Selgros" pod istniejącym wiaduktem kolejowym przy ul. Jaśminowej. Będzie tam pętla tramwajowa i koniec pierwszego etapu budowy. Drugi etap to poprowadzenie trasy z tego miejsca równolegle do istniejącego nasypu bocznicy kolejowej w kierunku Kijewa. Za przystankiem "ul. Dąbska planowana jest końcowa pętla tramwajowa.
W jaki sposób tramwaj przetnie Zdroje?
Przystanek tramwajowy przed skrętem do Zdrojów nosi nazw "Lotnisko"i będzie zlokalizowany na wysokości budynków energetyki szczecińskiej, jeszcze przed istniejącym(patrząc od Regalicy)wiaduktem drogowym ze Zdrojów. Mijając ten przystanek i wiadukt, linia tramwajowa pobiegnie poniżej terenu, a dotychczasowa jezdnia (wyjazd do centrum)zostanie odsunięta w prawo i podniesiona powyżej terenu. W sumie obniżenie tramwaju oraz odsunięcie i podwyższenie jezdni pozwoli na skręt linii tramwajowej w prawo, a także bezkolizyjny przejazd pod nią. Dalej tramwaj również pobiegnie poniżej terenu w tzw. wannie wzdłuż ul. Winogronowej i Jaśminowej pod przebudowaną w podobny sposób do ul.Hangarowej ul. Gryfińską, a następnie pod wiaduktem kolejowym do pętli na tyłach "Selgrosa". Od przystanku "Lotnisko" będzie w tym rejonie jeszcze jeden przystanek "Gryfińska" a tzw. pętla tymczasowa na tyłach megasamu "Selgros" spełni rolę dworca tramwajowo-autobusowego, gdyż kilkanaście obecnych stanowisk autobusowych przy Basenie Górniczym ulegnie likwidacji.
Zlikwidujemy w tym rejonie połączenia autobusowe?
Ależ nie. Zlikwidujemy dublujące się z nowym tramwajem linie autobusowe od Basenu Górniczego do Zdrojów. Proszę spojrzeć na plan Szczecina. Zamiast na przykład jadąc do Podjuch, Żydowiec czy Klucza lub w drugą stronę do Dąbia i wsiadać do autobusu na pętli przy Basenie Górniczym, pojedziemy tramwajem dalej właśnie do "Selgrosa" i tu przesiądziemy się do autobusów rozjeżdżających się z tego miejsca gwiaździście we wszystkich kierunkach. Niewątpliwie będzie to znacznie rozsądniejsze i wygodniejsze dla pasażerów. Drugi etap tej wielkiej inwestycji miejskiej to, jak wspomniałem, przedłużenie linii do docelowej pętli tramwajowej za ul. Dąbską czyli w pobliżu autostrady A-6 do Kołbaskowa. Trasa tam także pobiegnie w płytkim wykopie, bezkolizyjnie skrzyżuje się z istniejącymi ul.Lnianą, Handlową, i Dąbską. Przy tych bezkolizyjnych skrzyżowaniach usytuowane zostaną nowe przystanki i znów w tych miejscach można będzie przesiąść się do biegnących poprzecznie linii autobusowych.

Ile ta wielka inwestycja będzie kosztować?.
Szacuje się, że nowe połączenie tramwajowe będzie kosztowało ok.326 milionów zł. Oczywiście czynić będziemy starania, aby otrzymać dofinansowanie z Unii Europejskiej, które w sprzyjających okolicznościach może wynieść nawet do do trzech czwartych całego kosztu inwestycji. W zależności posiadanych środków prace mogą przebiegać szybciej lub wolniej, ale szacuję się, że cała inwestycja zostanie zrealizowana w okresie kilku lat.


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


Linki


Copyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.