Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Szczeciński Szybki Tramwaj

* * *

Biorąc pod uwagę fakt zaawansowania prac przygotowawczych do przeprowadzenia przetargu na wybór koncesjonariusza-przewoźnika, który by zaprojektował, wybudował, a następnie realizował przewozy, pozwalam sobie wnieść parę uwag do tego projektu, a mianowicie:
- uważam, że sam pomysł realizacji w tym systemie tak bardzo ważnej inwestycji komunikacyjnej dla m. Szczecina jest nowatorskim i bardzo interesującym. Inwestycja, która od wielu lat była dyskutowana, planowana może wreszcie doczekać się realizacji.

Linia S.S.T moim zdaniem nie powinna kończyć swojego biegu na Basenie Górniczym, ale powinna być wydłużona, tak, aby mogła dowozić bez przesiadki pasażerów prawobrzeża do centrum Szczecina i dalej. Byłoby to zgodne z preferencjami mieszkańców Szczecina. Takim rozwiązaniem mogłoby być np. wydłużenie linii do Gumieniec w rejon ul. Hrubieszowskiej. Wymaga to jednak wybudowania drugiego i wyremontowania istniejącego toru na odcinku od ul. Derdowskiego do ul. Kwiatowej oraz wybudowanie torowiska na odcinku od ul. Kwiatowej do pętli tramwajowej wraz z jej budową w rejonie ul. Hrubieszowskiej.

Na realizację takiej inwestycji Biuro Architektoniczne „DEDECO" opracowało w lutym 2001 roku na zlecenie Centrum Handlowego „King Cross"-Geant dokumentację techniczną. Kompletna dokumentacja została przekazana do Wydziału Inwestycji Miejskich U.M. Szczecina i jest w posiadaniu tego wydziału. Dokumentacja oprócz budowy infrastruktury tramwajowej obejmuje przebudowę całego węzła komunikacyjnego ulic :Ku Słońcu, Derdowskiego, Okulickiego i Dworskiej.

[ W.I.M. w tegorocznym budżecie posiada 1,0 min PLN ] Nadmieniam, że w Szczecińskim Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta przewidziane są odpowiednie tereny potrzebne dla realizacji takiej inwestycji.

Przed uruchomieniem linii S.S.T o takim zasięgu wymagany jest remont połączony z modernizacją torowiska w ul. Krzywoustego oraz remont torowiska w ul. Ku Słońcu na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Karola Miarki. Przy ewentualnym wdrożeniu takiego wydłużenia S.S.T pętla na Basenie Górniczym nie byłaby głównym punktem przesiadkowym, a po jej zmodyfikowaniu pełniłaby rolę pętli awaryjnej-manewrowej, gdzie również mogłyby zawracać tramwaje w przypadku utrzymania zwykłej linii nr 7 kursującej na dotychczasowej trasie t.j. Basen Górniczy - Krzekowo. Po przeprowadzeniu analizy przewidywanych potoków pasażerskich można ewentualnie linię nr 7 skrócić do ul. Dworcowej lub wydłużyć do Klęskowa. Wówczas mogłyby kursować dwie linie tramwajowe - jedna dowoziłaby pasażerów z prawobrzeża do Gumieniec, a druga do Krzekowa pod warunkiem wcześniejszego remontu torowiska tramwajowego w ul. Boh. Warszawy. Wydłużenie linii tramwajowej do ul. Hrubieszowskiej wyeliminowałoby przejazd tramwaju przez ul. Okulickiego, co spełniłoby oczekiwania jej mieszkańców.

Ta propozycja nie zamyka możliwości skierowania w przyszłości Linii Szybkiego Tramwaju w innym kierunku po wybudowaniu torów np. w ul. Mieszka I-go w kierunku ul. Bronowickiej, gdzie budowany jest cmentarz komunalny, czy w ul. 26 Kwietnia w kierunku Krzekowa lub w innym. Uważam jednak, że ta propozycja ma największe i najszybsze szanse realizacji.

Linia S.S.T o proponowanym układzie miałaby długość około 17 km [obecna długość linii nr 8 to 9,20 km, projektowana linia S.S.T - 6,8 km i wydłużenie linii za ul. Hrubieszowską •*—- 0,9 km ] posiadałaby tor wydzielony na odcinku około 94% swojej długości, co pozwoli na uzyskanie wysokiej sprawności eksploatacyjnej tramwajów na tej trasie.

Ograniczenia prędkości to: Most Długi, Brama Portowa,ul. B. Krzywoustego i PI. Kościuszki. Na zmodernizowanym węźle ulic Ku Słońcu, Derdowskiego, Okulickiego, Dworska może być zastosowany priorytet dla tramwaju [ temat trudny ale do zrealizowania ]. Taki przebieg linii S.S.T pozwoliłby mieszkańcom prawobrzeża na szybki i bez przesiadek dojazd do centralnych punktów miasta i do przesiadkowych węzłów komunikacyjnych tj. do:

- ul. Wyszyńskiego - przesiadka w kierunku Pomorzan [ dworzec PKP, szpital ], Gocławia [ Stocznie, Stołczyn, Skolwin ], osiedla Reda, Uniwersytetu Sz-go [ linia autob. Nr 81 ], osiedla Kaliny, osiedla Szafera [ linia autob. Nr 75 ].
- Bramy Portowej - centralny punkt m. Szczecina oraz punkt przesiadkowy w kierunku Lasu Arkońskiego [ szpital ],Niebuszewa, ul. Potulickiej, al. Wojska Polskiego, Pomorzan, Pogodna.
- pl. Kościuszki - przesiadka w kierunku dzielnicy Pogodno, Pomorzany i do Centrum.
- całego Cmentarza Centralnego
- os. mieszkaniowego zlokalizowanego w rejonie ul. Hrubieszowskiej i Spiskiej.

Obecnie mieszkańcy tego rejonu nie posiadają zbiorowej komunikacji publicznej. Ponadto tym tramwajem pasażerowie-klienci dojeżdżaliby do dużych centrów handlowych - Carrefour, King Cross" - Geant. Z tego względu instytucje te powinny partycypować w kosztach przygotowania takiej trasy.

Uwzględniając fakt, że wozy tramwajowe przewidywane do eksploatacji na linii S.S.T będą posiadały podstawowe parametry techniczne takie same, jak obecnie eksploatowane tj. zasilanie energetyczne z górnej sieci trakcyjnej o napięciu 600 V DC i poruszać się po torach o tych samych parametrach, jak obecne, można będzie jeździć nimi w każdym kierunku.

Dzięki temu ich obsługa i naprawa będzie mogła odbywać się w istniejącym zapleczu technicznym, które posiada duże rezerwy terenowe i obsługowo-naprawcze.[ W tej sytuacji nie jest wymagana budowa w przyszłości zajezdni tramwajowej w Klęsko wie ].

Dla zapewnienia odpowiednie ilości pasażerów dla linii S.S.T wymagane jest przeprojektowanie całego układu sieci linii autobusowych kursujących na trasie prawobrzeże - lewobrzeże. Przebieg linii autobusowych nie powinien pokrywać się z przebiegiem trasy S.S.T.

Komunikacja autobusowa kursująca na prawobrzeżu powinna zapewnić dowóz pasażerów do głównych przystanków S.S.T np. Gryfińska, Łubinowa, Klęskowo. Przykładowo: autobusy kursujące na trasie Klucz-Żydowce - Podjuchy - Zdroje oraz na kierunku Załom, Wielgowo, Dąbie - powinny kończyć swój bieg na przystanku S.S.T - Gryfińska.

Autobusy kursujące na kierunku Jezierzyce -Płonia, Zdunowo, os. Bukowe powinny dowozić pasażerów na przystanek Łubinowa. W ten sposób zaoszczędzone środki finansowe pozwoliłyby na obniżenie kosztów utrzymania tej komunikacji oraz na objęcie komunikacją zbiorową nowych terenów, gdzie w ostatnich latach powstały osiedla mieszkaniowe ,które cały czas są rozbudowywane [ os. Bukowe, Słoneczne, Nad Rudzianką, Dąbie, os. przy Łuczniczej i Duńskiej ].

Nową sieć linii komunikacji autobusowej wraz z określeniem parametrów jakościowych [ ilość autobusów, częstotliwość, czas kursowania, pojemność autobusów ] odpowiadających potrzebom przewozowym oraz wielkość końcowych przystanków - pętli przy ul. Gryfińskiej - powinien określić Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego jako miejski organizator komunikacji zbiorowej. Dla początkowego i końcowego biegu autobusów przy przystanku „Łubinowa" można wykorzystać istniejącą pętlę autobusową.

Taka dokumentacja powinna być przygotowana jeszcze przed wyborem koncesjonariusza [ tj. lipiec ], aby na etapie projektu technicznego zarezerwować odpowiedni teren do budowy przystanków końcowych przy ul. Gryfińskiej i przewidzieć ich budowę.

Opracowanie Zbigniew Wicik maj 2002 roku.


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.