Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Tabor tramwajowy jeżdżący
w Szczecinie w wieku XIX, XX, i obecnie.
Tabor liniowy

* * *

Nr taboru Typ Rok produkcji Rok
ekspl.
Zakoń.
eksploatacji
Ozn. Nast. Nr Uwagi
157 N 1954 07.11.1968   30.11.1979   LXI ex nr 738 z Warszawy, na gosp.
158 N 1954 23.12.1968   17.12.1975   LVII nr ex 736 z Warszawy, na gosp.
159 N 1954 04.10.1968 15.02.1995 G   ex nr 743 z Warszawy
160 N 1954 31.12.1968   31.12.1971   LIV ex nr 757 z Warszawy, na gosp.
161 N 1952 25.05.1968   27.12.1984   LXVIII ex nr 693 z Warszawy, na gosp.
162 N 1954 08.03.1968   02.07.1976   1365 ex nr 767 z Warszawy, do Wrocławia
163 N 1950 31.07.1968   1984   LXIX ex nr 625 z Warszawy, na gosp.
164 N 1951 31.07.1968   24.08.1984   b.nr ex nr 667 z Warszawy, do Warszawy
165 N 1953 14.10.1968   24.08.1984   S14 ex nr 719 z Warszawy, do Warszawy
166 N 1954 31.12.1968   31.12.1971   LVI ex nr 744 z Warszawy, na gosp.
167 N 1954 31.12.1968   1975   LVIII ex nr 761 z Warszawy, na gosp.
170 N 1951 25.05.1968   06.11.1972   88 ex nr 668 z Warszawy, do Krakowa
171 N 1954 25.05.1968   31.12.1971   LV ex nr 737 z Warszawy, na gosp.
172 N 1950 25.05.1968   06.11.1972   198 ex nr 633 z Warszawy, do Krakowa
173 N 1953 1968   24.08.1984   S13 ex nr 717 z Warszawy, do Warszawy
174 N 1954 31.07.1968   06.11.1972   87 ex nr 749 z Warszawy, do Krakowa
175 N 1954 15.07.1968 01.08.1991 G   ex nr 739 z Warszawy
176 N 1954 24.09.1968   01.11.1992 G 176 ex nr 741 z Warszawy, na gosp.
177 N 1953 09.11.1968   31.08.1995 N 177 ex nr 716 z Warszawy, na dodatek
178 N 1954 30.12.1968   31.08.1995 N 178 ex nr 764 z Warszawy, na dodatek
201 N 1955 30.12.1968 31.06.1996 N    
202 N 1955 20.06.1955   31.12.1976   LIX na gosp.
203 N 1955 20.06.1955   26.01.1993 N LXXVI na gosp.
204 N 1955 30.06.1955   02.12.1996 N 204 na dodatek
205 N 1955 30.06.1955   01.12.1986   LXX na gosp.
206 N 1956 31.08.1956 01.02.1993 N    
207 N 1956 31.08.1956 15.04.1996 N    
208 N 1956 31.08.1956   31.07.1996 N 208 na dodatek
209 N 1955 31.08.1956   06.10.1976   LXIII na gosp.
210 N 1956 31.08.1956 29.07.1991 N    
211 N 1956 31.08.1956 01.04.1993 N    
212 N 1956 31.08.1956 31.03.1995 N    
213 N 1956 31.08.1956 01.02.1994 N    
214 N 1956 31.08.1956 01.03.1994 N    
215 N 1956 31.08.1956   06.10.1978   LXIV na gosp.
216 N 1956 31.08.1956   01.08.1990 N LXX" na gosp.
217 N
1956 31.08.1956 01.10.1994 N    
218 4N 1956 07.12.1956 01.04.1993 N    
219 4N 1956 07.12.1956 01.11.1992 N    
220 4N 1956 07.12.1956 24.08.1984      
221 4N 1956 07.12.1956   01.09.1993 G    
222 4N 1956 07.12.1956 01.07.1986      
223 4N 1956 20.12.1956   01.07.1994 G 01 do Gorzowa na gosp.
224 4N 1956 20.12.1956   01.40.1995 G 224 na dodatek do Krakowa
225 4N 1956 30.12.1956 10.03.1994 G    
226 4N 1956 20.12.1956 01.02.1993 N    
227 4N 1956 20.12.1956 01.11.1992 N    
228 4N 1957 04.12.1957 17.09.1991 G    
229 4N 1957 04.12.1957 16.04.1996 G    
230 4N 1957 04.12.1957 11.10.1996 G   na roboczy

* * *

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


Linki


Copyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.