Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Tabor tramwajowy jeżdżący
w Szczecinie w wieku XIX, XX, i obecnie.
Tabor liniowy

* * *

Nr taboru Typ Rok produkcji Rok
ekspl.
Zakoń.
eksploatacji
Ozn. Nast.
Nr
Uwagi
392 4ND 1955 06.07.1968 18.07.1994 G 1730 z Warszawy
393 4ND 1955 31.08.1968 01.09.1995 G 1723 z Warszawy
394 4ND 1955 04.10.1968 07.08.1995 G 1742 z Warszawy
395 ND 1951 04.10.1968 26.05.1995 G 1617 z Warszawy;(Sanocka F.Wag.)
396 ND 1949 31.12.1968 27.07.1984   1502 z Warszawy;(Sanocka F.Wag.)
397 ND 1951 12.11.1968 31.03.1995 N 1595 z Warszawy;(Sanocka F.Wag.)
398 ND 1951 30.12.1968 22.07.1996 G 1597 z Warszawy;(Sanocka F.Wag.)
399 ND 1953 24.07.1969 31.05.1992 N 1667 z Warszawy
400 ND 1952 24.07.1969 25.03.1991 N 1653 z Warszawy
401 ND 1956 17.07.1969 30.06.1992 N 1773 z Warszawy
402 ND 1955 16.07.1969 15.04.1996 N 1747 z Warszawy
403 ND 1956 16.07.1969 04.11.1996 N 1770 z i do Warszawy
404 ND 1952 29.02.1972 01.03.1994 N 129 z Warszawy
405 ND 1952 29.02.1972   13.12.1984 113 LXXIV z silnikowego na szkoleniowy
406 ND 1953 01.07.1972 01.04.1986   152 z silnikowego
407 4ND1 1960 06.11.1972 15.12.1992 N 647 z Krakowa
408 4ND1 1960 30.11.1972 01.04.1994 N 652 z Krakowa
409 4ND1 1960 30.11.1972 31.12.1994 N 646 z Krakowa
410 4ND1 1958 30.11.1972 01.04.1995 G 670/410 z Krakowa
411 4ND1 1960 30.11.1972 01.02.1993 N 653 z Krakowa
412 4ND1 1959 31.12.1975 18.02.1986   265 z silnikowego
413 4ND1 1958 31.12.1975 30.06.1993 N 246 z silnikowego
414 4ND1   10.12.1975 17.07.1991 G   z Katowic
415 ND 1955 31.12.1975 01.05.1992 G 122 z silnikowego
416 ND 1956 18.06.1976 01.10.1994 G 3528 z Wrocławia
417 ND 1952 16.07.1976 01.10.1994 G 3511 z Wrocławia
418 4ND1 1961 23.07.1976 01.01.1994 G 3607 z Wrocławia
419 4ND1 1960 08.04.1976 01.11.1992 G 3601/3603 z Wrocławia
420 4ND1 1958 30.01.1976 01.04.1993 G 247 z silnikowego
421 4ND1 1958 11.05.1976   22.07.1996 G 3742 do Wrocławia
422 4ND1 1960 01.05.1976 01.12.1991 G 3782 z Wrocławia
423 4ND1 1960 08.04.1976 14.04.1995 G 423/
3601/3603
z Wrocławia
424 ND 1952 16.02.1982 11.09.1996 G 115 z silnikowego
425 ND 1950 30.09.1982   23.07.1993 G LXVII z silnikowego gosp.
501 GT6 1957 26.03.1996 09.07.2001 N 2307
Dusseldorf
 
502 GT6 1958 18.04.1996 26.02.2001 N 2314
Dusseldorf
 
503 GT6 1956 01.04.1996     N 2302
Dusseldorf
 
504 GT6 1958 10.04.1996     N 2315
Dusseldorf
 
505 GT6 1957 16.04.1996 31.10.2001 N 2306
Dusseldorf
na historyczny?
506 GT6 1956 02.09.1996     N 2508
Dusseldorf
 
507 GT6 1957 16.11.1996 02.07.1999 N 2310
Dusseldorf
ex GT8, przeb. na GT6 w 1969
508 GT6 1957 02.09.1996     N 2311
Dusseldorf
 
509 GT6 1958 02.09.1996     N 2316
Dusseldorf
 
510 GT6 1958 02.09.1996     N 2319
Dusseldorf
 
511 GT6 1958 22.11.1996 27.04.2001 N 2416
Dusseldorf
 
512 GT6 1957 31.12.1996     N 2510
Dusseldorf
 
513 GT6 1957 31.12.1996     N 2514
Dusseldorf
 
551 I 1957 30.11.1997   25.07.2007 N 1236/FFM na historyczny
552 I 1957 30.11.1997   01.12.2001 N 1241/FFM na historyczny
553 I 1957 30.11.1997     N 1232/FFM  
554 I 1957 30.11.1997 02.07.1999 N 1237/FFM  
594 105Na 1985 01.07.2001     N 769 nr.fabr. 2165
595 105Na 1985 01.07.2001     N 770 nr fabr. 2166
596 105Na 1981 01.07.2001     N 736 nr fabr. 1394
597 105Na 1981 01.07.2001     N 737 nr fabr. 737
598 105Na 1992 01.07.2001     N 1029 nr fabr.3187
599 105Na 1992 01.07.2001     N 1030 nr fabr. 3188
600 105N 1976 01.04.2001     N 672 nr fabr. 427
601 102Na 1971 13.12.1971 01.07.1991 P   nr fabr. 283
601" 102Na 1971
nr fabr. 268
31.03.1994 06.03.2007 N 121 z Katowic via
MZNT Kraków
602 102Na 1971 15.12.1971 06.03.2007 P   nr fabr. 284
602" 102Na 1973
nr fabr. 567
31.05.1994 06.03.2007 N 5179 z Łodzi via
MZNT Kraków
603 102Na 1971 15.12.1971 29.05.1991 P   nr fabr. 285
603" 102Na 1974
nr fabr. 632?
31.10.1974   06.03.2007 MTiK N 208? z Torunia
MZNT Kraków
604 102Na 1971 15.12.1971   06.03.2007 MTiK N   nr fabr. 286
605 102Na 1971 23.12.1971 02.11.1990 P   nr fabr. 287
605" 102Na 1974
nr fabr. 634?
30.11.1994 06.03.2007 N 210? z Torunia via
MZNT Kraków
606 102Na 1971 15.12.1971   06.03.2007 MTiK N   nr fabr. 288
607" 102Na 1974
nr fabr. 633
30.12.1994 01.2005 N+P 209? z Torunia via
MZNT Kraków
608 102Na 1971 31.12.1971 06.03.2007 N   nr fabr. 290
609 102Na 1971 31.12.1971 06.03.2007 N   nr fabr. 291
610 102Na 1971 31.12.1971 07.08.1989 P   nr fabr. 292
610" 102Na     06.03.2007 N 2001? ex 102N z Wrocławia
via MZNT Kraków
611 102Na 1972 03.1972 02.11.1990 P   nr fabr. 319
611"" 102Na     06.03.2007 N 2105? ex 102N z Wrocławia
via MZNT Kraków
612 102Na 1972 03.1972 06.03.2007 N   nr fabr. 320
613 102Na 1972 03.1972 15.03.1991 P   nr fabr. 321
614 102Na 1972 03.1972 26.07.1991 P   nr fabr. 322
615 102Na 1972 28.03.1972 06.03.2007 N   nr fabr. 323
616 102Na 1972 03.1972 04.05.1987 P   nr fabr. 324
617 102Na 1921 31.03.1972 06.03.2007 N   nr fabr. 325
618 102Na 1972 03.05.1972 26.07.1991 P   nr fabr. 326
619 102Na 1972 03.05.1972 06.03.2007 N   nr fabr. 327
620 102Na 1972 03.05.1972 06.03.2007 N   nr fabr. 328
621 102Na 1972 03.05.1972 25.02.1992 P   nr fabr. 329
622 102Na 1972 03.05.1972 12.2004 N+P   nr fabr. 330
623 102Na 1972 03.05.1972 19.11.1990 P   nr fabr. 331
624 102Na 1972 03.05.1972 06.03.2007 N   nr fabr. 332
625 102Na 1972 03.05.1972 06.03.2007 N   nr fabr. 333
626 102Na 1972 06.10.1972 12.2004 N+P   nr fabr. 397
627 102Na 1972 06.10.1972 26.07.1991 P   nr fabr. 398
628 102Na 1972 07.10.1972 01.2005 622'' N   nr fabr. 399
629 102Na 1972 10.10.1972 06.03.2007 N   nr fabr. 400
630 102Na 1972 13.10.1972 29.09.2006 N   nr fabr. 401
631 105N 1975 18.03.1975     P   nr fabr. 48
632 105N 1975 18.03.1975     P   nr fabr. 49
633 105N 1975 18.03.1975 1997 P   nr fabr.50
634 105N 1975
nr fabr. 139
24.08.1975   01.06.1998 P 1052 na Golęcin

* * *

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18,Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


Linki


Copyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.