Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Tabor tramwajowy jeżdżący
w Szczecinie w wieku XIX, XX, i obecnie.
Tabor liniowy

* * *

Nr taboru Typ Rok produkcji Rok
ekspl.
Zakoń.
eksploatacji
Ozn. Nast.
Nr
Uwagi
735 105Na 1981 25.07.1981     P    
736 105Na 1981 25.07.1981   01.07.2001 P 596 Niemierzyn
737 105Na 1981 25.07.1981   01.07.2001 P 597 Niemierzyn
738 105Na 1981 25.07.1981     P    
739 105Na 1981 25.07.1981     P    
740 105Na 1981 25.07.1981   01.10.1993 P 1034 na Golęcin
741 105Na 1981 25.07.1981     P    
742 105Na 1981 25.07.1981 24.03.1999 P    
743 105Na 1981 25.07.1981     P 1031 na Golęcin
744 105Na 1981 25.05.1981     P    
745 105Na 1981 25.07.1981     P   nowe pudło - 2000
746 105Na 1981 25.07.1981     P   nowe pudło - 2000
747 105Na 1983 16.09.1983     P    
748 105Na 1983 16.09.1983     P    
749 105Na 1983 31.10.1983     P    
750 105Na 1983 31.10.1983     P    
751 105Na 1983 31.10.1983     P    
752 105Na 1984 01.1984     P    
753 105Na 1984 01.1984     P    
754 105Na 1984 01.1976   P    
755 105Na 1984 01.1984     P   nowe pudło - 2000
756 105Na 1984 01.1984     P    
757 105Na 1984 09.1984     P   nowe pudło - 2000
758 105Na 1984 09.1984     P   nowe pudło - 2001
759 105Na 1984 09.1984     P   nowe pudło - 2001
760 105Na 1984 09.1984     P    
761 105Na 1984 09.1984     P    
762 105Na 1984 09.1984     P    
763 105Na 1984 09.1984     P    
764 105Na 1984 09.1984   01.06.1999 P 011 nauka jazdy
765 105Na 1984 09.1984     P    
766 105Na 1984 09.1984     P    
767 105Na 1985 31.12.1985     P    
768 105Na 1985 31.12.1985     P    
769 105Na 1985 31.12.1985   01.07.2001 P 594 Niemierzyn
770 105Na 1985 31.12.1985     P 595 Niemierzyn
771 105Na 1986 31.01.1986     P    
772 105Na 1986 31.12.1986     P    
773 105Na 1986 31.01.1986     P    
774 105Na 1986 31.01.1986     P    
775 105Na 1986 31.01.1986     P 1032 na Golęcin
776 105Na 1986 31.01.1986     P 1033 na Golęcin
777 105Na 1990 22.08.1990     P    
778 105Na 1990 22.084.1990     P    
779 105Na 1990 22.08.1990     P   nowe pudło - 2001
780 105Na 1990 22.08.1990     P   nowe podło - 2001
781 106Na 1991 30.11.1991 01.06.2000 P    
782 106Na 1991 30.11.1991   31.10.2001 P   historyczny
783 105N2k/S 2000 09.05.2001     P    
784 105N2k/S 2000 09.05.2000     P    
785 105N2k/S 2001 05.06.2001     P    
786 105N2k/S 2001 28.09.1977     P    
787 105N2k/S 2001 20.07.2001     P    
788 105N2k/S 2001 20.07.2001     P    
789 105N2k/S 2001 06.07.2001     P    
790 105N2k/S 2001 03.07.2001     P    
791 105N2k/S 2007 28.12.2007     P   doczepa - "Poltram"
792 105N2k/S 2007 28.12.2007     P   ""
793 105N2k/S 2007 28.12.2007     P   ""
794 105N2k/S 2007 28.12.2007     P   ""
901 GT6 1956 17.04.1996     G   2402 Düs
902 GT6 1957 29.42.1996     G   2312 Düs
903 GT6 1958 16.05.1996 03.03.2000 G   2317 Düs
904 GT6 1957 10.05.1996     G   2313 Düs
905 GT6 1956 16.05.1996 25.07.2007 G   2406 Düs
906 GT6 1957 22.05.1996 25.07.2007 G   2305 Düs
907 GT6 1958 12.06.1996     G   2320 Düs
908 GT6 1956 06.08.1996 09.07.1999 G   2505 Düs
909 GT6 1956 06.089.1996 03.03.2000 G   2506 Düs
910 GT6 1957 14.089.1996     G   2308 Düs
911 GT6 1957 12.08.1996     G   2303 Düs
912 GT6 1956 31.12.1996 15.10.1998 G   2503 Düs
913 GT6 1956 31.12.1996 03.03.2000 G   2301 Düs
914 GT6 1958 31.12.1996 09.07.1999 G   2318 Düs
915 GT6 1956 31.12.1996     G   2403 Düs
916 GT6 1956 31.12.1996     G   2404 Düs
917 GT6 1956 31.12.1996 01.12.2001 G   2407 Düs
918 GT6 1956 31.12.1996     G   2408 Düs
919 GT6 1958 31.12.1996     G   2420 Düs
951 B4 1960 31.12.1996 22.03.2001 zaplecze G   1635 Düs
952 B4 1960 31.12.1996 31.10.2001 G   1640 Düs
953 B4 1960 31.12.1996   30.11.1997 G 956 1690 Düs
953' B4 1960 30.11.1997   31.10.2001 MTiK Niemierzyn G   1678 Düs
954 B4 1966 31.12.1996 30.11.1997, dwu-
kierunkowy, skasowany 16.02.1999
G   1207 Düs
954' B4 1960 30.11.1997 09.07.1999 G   1642 Düs
955 B4 1960 30.11.1997 09.07.1997 G   1812 FFM
956 B4 1960 30.11.1997 16.02.1999 G   953 Düs
1001 105Na 1991 30.06.1991     G   nowe pudło - 2000
1002 105Na 1991 30.06.1991     G   nowe pudło - 2000
1003 105Na 1991 31.07.1991     G    
1004 105Na 1991 31.07.1991     G    
1005 105Na 1991 31.08.1991     G   nowe pudło - 2000
1006 105Na 1991 31.08.1991     G   nowe pudło - 2000
1007 105Na 1991 31.08.1991     G    
1008 105Na 1991 31.807.1991     G    
1009 105Na 1991 30.09.1991     G    
1010 105Na 1991 30.09.1991     G    
1011 105Na 1991 31.05.1991     G    

* * *

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18,Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


Linki


Copyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.