Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Tabor tramwajowy jeżdżący
w Szczecinie w wieku XIX, XX, i obecnie.
Tabor liniowy

* * *

Nr taboru Typ Rok produkcji Rok
ekspl.
Zakoń.
eksploatacji
Ozn. Nast. Nr Uwagi
446 St.St.E.G 1879-86 1915 1956-60     przeb.1915
447 St.St.E.G 1879-86 1915 1956-60     j.w
448 Wismar 1921 1921 1956-60      
449 Wismar 1921 1921 1956-60      
450 Wismar 1921 1921 1956-60      
451 Wismar 1921 1921 1956-60      
452 Wismar 1921 1921 1956-60      
453 Wismar 1921 1921 1956-60      
454 LHK 1920 1920 1960-61      
455 LHK 1920 1920 1960-61      
456 LHK 1920 1920 1960-61      
457 Dessau 1926 05.1926          
458 Dessau 1926 05.1926 19.07.1968      
459 Dessau 1926 05.1926 04.10.1968      
460 Dessau 1926 05.1926 24.01.1969      
461 Dessau 126 05.1926 30.04.1972      
462 Dessau 1926 05.1926 24.01.1969      
463 Dessau 1926 05.1926 przed 1967      
464 Dessau 1926 05.1926 30.05.1968      
465 Dessau 1926 05.1926 przed 1967     po wojnie zdemolowany
466 Dessau 1926 05.1926 przed 1967      
467 Vulcan 1927 10.1927 przed 1967     po wojnie spalony
468 Vulcan 1927 10.1927   12.1945   414 do Poznania
469 Vulcan 1927 10.1927 przed 1967      
470 Vulcan 1927 10.1927 1964-67      
470" Bremen
?
1926 2.11.1962 29.02.1968     z
silnikowego
471 Vulcan 1927 10.1927   12.1945   415 do Poznania
471" Bremen
?
1926 2.11.1962 29.02.1968     z silnikowego
472 Vulcan 1927 10.1927 przed 1967      
472" Bremen
?
1926 2.11.1962 29.02.1968     z silnikowego
473 Vulcan 1927 10.1927   12.1945   416 do Poznania
473" Bremen
?
1926 2.11.1962 1956-60     z silnikowego
474 Vulcan 1927 10.1927   12.1945   417 do Poznania
474" Bremen
?
1926 2.11.1962 31.12.1975     z silnikowego
475 Vulcan 1927 10.1927 przed 1967      
476 Vulcan 1927 10.1927   12.1945   418 do Poznania
476" Bremen
?
1926 2.11.1962 30.10.1970     z silnikowego
477 Vulcan 1927 10.1927 16.09.1973     z silnikowego
478 Vulcan 1927 10.1927   12.1945   419 do Poznania
479 Vulcan 1927 11.1927 04.10.1968      
480 Vulcan 1927 11.1927 04.10.1967      
481 Vulcan 1927 11.1927 19.07.1968      
482 Vulcan 1928 05.1928 19.07.1968      
483 Vulcan 1928 05.1928 06.07.1971      
484 Vulcan 1928 05.1928 01.03.1971      
485 Vulcan 1928 05.1928 30.04.1972      
486 Vulcan 1928 05.1928 przed 1967      
487 Vulcan 1928 05.1928 29.02.1968      
487" Falkenried 1913 1945 ? G?   z Oslo
488 Vulcan 1928 05.1928 24.01.1969      

* * *

0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


Linki


Copyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.