Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Tabor tramwajowy jeżdżący
w Szczecinie w wieku XX, i obecnie
Tabor historyczny

* * *

Nr taboru Typ Rok produkcji Rok
ekspl.
Zakoń.
eksploatacji
Ozn. Nast.
Nr
Uwagi
144 Bremen(siln.) 1926 18.04.1995     P   ex XI
167 N 1954 25.02.2000     P   ex LVIII
216 N 1956 25.02.2000     P   ex LXX'
286 4N 1961 25.02.2000     P   286 (z dodatku) mecze
293" 4N1 1962 15.07.2001     G   ex 031 hist./nauka jazdy
343 4ND 1958 25.02.2000     G   343 w ruchu od 01.06.2001
365 4ND 1961 25.02.2000     P   365 z dodatku (mecze)
505 GT6 1956 01.11.2001     P   505 odstawiony brak decyz.
953" B4 1960 01.11.2001     P   953" MTiK
782 106Na 1990 01.11.2001     P   782 odstawiony brak decyz.
XXXVIII           P   XXXVIII lorka do drutu
603" 102Na 1974 06.03.2007     P   MTiK
604 102Na 1971 06.03.2007     P   MTiK
606 102Na 1974 06.03.2007     P   MTiK
551 I 1957 25.07.2007     P   MTiK
552 I 1957 01.12.2001     P   MTiK
                 
                 
                 
                 
                 

* * *

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18,Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


Linki


Copyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.