Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Kontynuacja szlaku tramwajowego do Krzekowa - budowa nowej ulicy Sosabowskiego

* * *

Odhumusowanie i roboty sanitarne, czyli raport z budowy nowej drogi i torowiska

Widać może niewiele, ale dzieje się bardzo dużo. Teren placu budowy jest uprzątnięty, a wykonawca robót związanych z budową nowej ulicy Sosabowskiego, która włączy się w istniejącą ulicę Sosabowskiego i torowiska do pętli Krzekowo realizuje swoje działania zgodnie z planem

Trwają prace związane odhumusowaniem terenu, czyli zdjęciem wartościowej dla roślin gleby, która nie ma parametrów gruntu do budowy. Kontynuowane są roboty sanitarne takie jak układanie kanalizacji deszczowej oraz korytowanie. Widoczne są już ścianki oporowe, wykonawca na poszczególnych fragmentach wykonuje ich izolację i zasypuje.

Czytaj więcej: Foto: wyb , 30maja 2023

Plac budowy - 22 kwietnia 2023

Brygady pracujące przy budowie nowego odcinka ulicy Sosabowskiego uporały się już z drzewami i krzewami. Splantowano teren i prowadzone są na chwilę obecną prace ziemne przy instalacjach infrastruktury podziemnej jak - gazowych, energetycznych, telekomunikacyjnych, kanalizacyjnych i wodociągowych. Widać już zarys nowej ulicy.

 Foto: js, 22 kwietnia 2023

foto: Janusz Światowy
foto:
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto:
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy

"Stara" ulica Sosabowskiego z ekranami dźwiękochłonnymi, a nowy odcinek bez.
Dlaczego? Wyjaśnienia zastępcy prezydenta

Mieszkańcy Krzekowa dziwią się, że na nowym odcinku ulicy Sosabowskiego nie będzie ekranów dźwiękochłonnych, mimo że są na wybudowanym przed laty fragmencie, gdzie budynki mieszkalne są znacznie dalej od jezdni

Sprawą zainteresował się radny Patryk Jaskulski z PO, który złożył w tej sprawie interpelację do prezydenta Szczecina.

"Mieszkańcy sąsiadującej z inwestycją zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej w pasie między ul. Szeroką a budowaną ul. Sosabowskiego obawiają się, że będą narażeni na hałas, który będzie miał niekorzystny wpływ na jakość życia w związku z sąsiedztwem ruchliwej drogi z infrastrukturą tramwajową włącznie" – napisał radny.

Czytaj więcej: Foto: wyb , "akr", 18 kwietnia 2023

Tak wygląda plac budowy nowej arterii z góry.
Mieszkańcy zwracają uwagę, że w projekcie zapomniano o ważnych elementach

Trwa pierwszy etap prac związanych z przedłużeniem ul. Sosabowskiego i połączeniem jej z ul. Szafera. Za niecałe dwa lata powinna być gotowa zupełnie nowa arteria z torowiskiem tramwajowym. Okoliczni mieszkańcy zwracają jednak uwagę, ze w projekcie zapomniano o ekranach dźwiękochłonnych, które ich zdaniem powinny stanąć przy zabudowie mieszkaniowej

Ślad planowanej ulicy wyznaczono przed laty równolegle do ulicy Szerokiej, na tyłach domów. Aby mogła tam powstać droga, wycięto w ostatnich tygodniach 460 drzew. Samochody przejeżdżać będą z jednej strony blisko zabudowy jednorodzinnej, a z drugiej planowane jest duże osiedle z zabudową wielorodzinną. Dlatego pojawiły się głosy, że w newralgicznych miejscach powinny pojawić się ekrany akustyczne, czego jednak nie uwzględniono w dokumentacji projektowej.

Czytaj więcej: Foto: wsz, "Marcin Gigiel", 5 kwietnia 2023

Wycięli blisko pół tysiąca drzew pod budowę nowej drogi.
„Miejsce na nowe nasadzenia jest wzdłuż planowanych torów”

Pod koniec lutego miała miejsca wielka wycinka drzew w związku z budową nowej ulicy na Krzekowie. Aby wybudować nową arterię, która będzie przedłużeniem Sosabowskiego w kierunku Szafera, wyciętych zostało blisko 460 drzew. „Na nowe nasadzenia miejsce jest chociażby wzdłuż nowo powstających torów” – proponuje radny miejski Przemysław Słowik

Oficjalne prace związane z budową nowej ulicy na Krzekowie ruszyły 21 lutego. Pierwsze z nich polegały na usunięciu drzew, które kolidowały z przebiegiem nowej drogi. Jak czytamy, do usunięcia wskazano 417 drzew o obwodzie pnia powyżej 50, 65 lub 80 cm oraz 39 sztuk o obwodzie pnia do 50, 65 lub 80 cm.

Czytaj więcej: Foto: wsz, "Karolina Naweocka", 21 marca 2023

W miejscu, gdzie ma przebiegać nowa ulica w Szczecinie
może być masowy grób niemieckich jeńców z czasów tuż po wojnie

W mroźną zimę przełomu lat 1945-1946 w radzieckim obozie jenieckim na Krzekowie w Szczecinie mogło umrzeć nawet kilka tysięcy Niemców. Mieli zostać pochowani w pobliskim rowie przeciwczołgowym. W jego miejscu powstaje dziś ulica Sosabowskiego. Czy robotnicy natkną się na szczątki żołnierzy?

Szczecińskie Krzekowo to obszar z długą wojskową tradycją. Zaczęło się od poligonu, który powstał już w 1862 roku. Zajmował obszar dzisiejszego osiedla Zawadzkiego, zajezdni autobusowej przy ul. Klonowica i sięgał niemal pod starą zabudowę Krzekowa rozciągniętą wzdłuż obecnej ulicy Szerokiej.

Czytaj więcej: Foto: wyb , "Andrzej Kraśnicki jr.", 3 marca 2023

Te trzy domy nowa ulica Sosabowskiego zmieni w gruzy. Już są opuszczone. Spotkaliśmy smutnych lokatorów

W najbliższych dniach znikną z krajobrazu Krzekowa. Trzy przedwojenne domy stoją na trasie nowego odcinka ulicy Sosabowskiego, której budowa zaczęła się tydzień temu. W środku już stały się ruiną. Dawni lokatorzy już tęsknią za tym, co tu mieli

Nowy odcinek ulicy Sosabowskiego połączy ten już istniejący, czyli krótką, dwujezdniową trasę od strony ul. Łukasińskiego i Taczaka, z ulicą Szafera. Inwestycja przetnie teren obecnej pętli tramwajowej Krzekowo, czyli skrzyżowanie ulic Żołnierskiej i Klonowica. Tory z ul. Żołnierskiej zostaną poprowadzone wzdłuż nowej ulicy do ul. Szafera.

Czytaj więcej: Foto: wyb , "Andrzej Kraśnicki jr.", 1 marca 2023

Droga na Krzekowie już otwarta

Przejazd w okolicy pętli na Krzekowie jest już drożny. To koniec utrudnień dla kierowców na najbliższy czas. Prace będą teraz skoncentrowane w rejonie poza pasem drogowym. Kontynuowane będzie porządkowanie terenu i przygotowywanie do docelowych prac ziemnych.

Źródło: Foto: zditm, 1 marzec 2023

Historyczna ciekawostka z okolic budowy za 100 mln zł.
Nitowany słup. Zainteresowaliśmy muzeum, a tam niespodzianka

Dokumentując przemiany na Krzekowie związane z budową nowego odcinka ulicy Sosabowskiego, natknęliśmy się na historyczną ciekawostką - przedwojenny, nitowany słup trakcyjny. Nie trafi jednak do Muzeum Techniki i Komunikacji

Budowa za 100 mln zł nowego odcinka ulicy Sosabowskiego, która przetnie rejon obecnej pętli tramwajowo-autobusowej Krzekowo, zaczęła się w miniony wtorek. Niemal cała nowa trasa powstanie na nieużytkach i terenach od lat zarezerwowanych pod arterię. Największą przemianę przejdzie obecne skrzyżowanie ulic Żołnierskiej i Klonowica.

Czytaj więcej: Foto: wyb , "Andrzej Kraśnicki jr.", 25 luty 2023

Budowa ulicy generała Stanisława Sosabowskiego - roboczo zwana Szafera

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta NR XIX/506/08 z 26 lutego 2008 roku nadano nazwę ulicy Gen. Stanisława Sosabowskiego projektowanej drodze roboczo w dokumentacji nazwanej "Szafera". Jest przedłużeniem ulicy Gen. Stanisława Taczaka, rozpoczynającą swój bieg od skrzyżowania ulic Gen. Stanisława Taczaka/Waleriana Łukasińskiego, biegnącą w kierunku północnym, przecinającą ulice Żołnierską i dochodzącą do skrzyżowania ulic Szerokiej, Władysława Szafera i Eugeniusza Romera. Ulica Szafera kończy się na rondzie Żołnierzy Polskich Misji Pokojowych ONZ. Tak samo było z nazwą pętli roboczo zwanej "Szafera", która 1 listopada 2021 roku zmieniono na "Osiedle Zawadzkiego". Tyle tytułem wstępu. Od 21 lutego 2023 roku wszystko co będzie budowane i robione na inwestycji, jest budową kolejnego odcinka ulicy Sosabowskiego, a nie Szafera.

Ruszyły prace przy budowie nowego odcinka ulicy Sosabowskiego. 20 lutego 2023 podpisano umowę wykonawczą na budowę ulicy z Konsorcjum firm - TORMEL Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum STANLED I Sp. z o.o. Partner Konsorcjum. Dokument podpisał Michał Przepiera, zastępca prezydenta Szczecina, oraz szefowie konsorcjum firm, a już 21 lutego 2023 roku zaczęły się prace przygotowawcze, po zabezpieczeniu zaplecza budowy, brygady firmy "Stanled" zajęły się rugowaniem kolidujących z inwestycją drzew w rejonie, jak na razie istniejącej jeszcze pętli "Krzekowo", które powodowały pierwsze utrudnienia w ruchu w rejonie pętli. Prace te mają potrwać około dwu tygodni i w związku z niniejszym zamknięto rejon pętli i ulic Żołnierskiej, Klonowica i wjazd z ronda w ciągu ulicy Szerokiej dla ruchu samochodowego. W tyn podetapie utrzymana została komunikacja tramwajowo - autobusowa. Są to ostatnie dni i tygodnie istnienia pętli tramwajowo - autobusowej w tym miejscu. Kiedy roboty na inwestycji rozkręcą się zostanie ona zlikwidowana.

 Foto: js, 22 luty 2023

foto: Janusz Światowy
foto:
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto:
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto:
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto:
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy

Prezydent, media, Tramwaje Szczecińskie. Wszyscy się mylą w sprawie ulicy Szafera. Za 100 mln zł powstaje inna ulica

„Wykonawca dalszej części budowy ul. Szafera wybrany" - ogłaszał prezydent Piotr Krzystek. W dokumentacji planistycznej też jest mowa o budowie nowego odcinka ulicy pod tą nazwą. I tak inwestycję przedstawiają od miesięcy także media, również "Wyborcza". Okazuje się, że to wielka pomyłka. Budujemy zupełnie inną ulicę

Na początku podziękowania dla dwóch czytelników „Wyborczej", którzy wskazali na tą, w sumie nieco komiczną sytuację. Cenną informację zamieścili w swoich komentarzach pod moim ostatnim artykułem na temat rozpoczynającej się inwestycji za 100 mln zł, którą wszyscy nazywają „dalszą częścią budowy ul. Szafera". Tak naprawdę chodzi o zupełnie inną ulicę.

Czytaj więcej: Foto: wyb , "Andrzej Kraśnicki jr.", 22 luty 2023

Prace na Szafera ruszyły. Na razie wycinka i objazdy [GALERIA]

Wprawdzie oficjalnie prace rozpoczęły się we wtorek (21 lutego), ale póki co nie można mówić o wbiciu pierwszej łopaty. Na razie wygrodzono część terenu, a ekipy rozpoczęły wycinkę drzew kolidujących z inwestycją. Budowa nowego odcinka ul. Szafera w Szczecinie stała się jednak faktem

Informacja o podpisaniu umowy i rozpoczęciu prac przygotowawczych pojawiła się w poniedziałkowe popołudnie. Wtedy też ekipy rozpoczęły ustawianie znaków wytyczających objazdy. Od wtorkowego poranka nieprzejezdny jest bowiem fragment od ronda im. ks. Piotra Prymy, czyli skrzyżowania ul. Szafera z Żołnierską, do okolic pętli, czyli ul. Żołnierskiej i Klonowica.

Czytaj więcej: Foto: 24Kurier.pl "Tomasz Tokarzewski", 21 luty 2023

Umowa za ponad 100 mln zł podpisana. Już od wtorku zamknięty przejazd przez Krzekowo.
Zaczyna się budowa nowej ul. Szafera

Dzień po podpisaniu umowy konsorcjum, które zbuduje nowy odcinek ulicy Szafera wraz z nową linią tramwajową, zamknie przejazd przez ważne skrzyżowanie na Krzekowie. Zmiany już od wtorkowego poranka

W poniedziałek po południu spółka Tramwaje Szczecińskie poinformowała o podpisaniu umowy na budowę nowego odcinka ulicy Szafera. Dokument podpisał Michał Przepiera, zastępca prezydenta Szczecina, oraz szefowie konsorcjum firm Tormel i Stanled I, które zrealizują inwestycję. Wartość kontraktu to 101 781 430,46 zł. Okazuje się, że konsorcjum chce do budowy przystąpić już od jutra.

Czytaj więcej: Foto: wyb , "Andrzej Kraśnicki jr.", 20 luty 2023

Przebudowa ul. Szafera: można podpisać umowę

Umowa na przebudowę kolejnego odcinka ul. Szafera w Szczecinie może być podpisana. Trwają przygotowania w tej sprawie. Firma, która oprotestowała wyniki przetargu, wycofała swoje zarzuty

Tak naprawdę nowy odcinek ul. Szafera ma powstać od podstaw. Będzie przebiegał równolegle do ul. Szerokiej. Ulica ma być dwujezdniowa z torowiskiem tramwajowym po środku i połączyć niedawno przebudowaną część tej ulicy z Krzekowem.

Czytaj więcej: Foto: Kurier Szczeciński "Tomasz Tokarzewski", 13 stycznia 2023

Wykonawca nowej ul. Szafera wybrany

Prawie czterech miesięcy potrzebowała komisja przetargowa Tramwajów Szczecińskich na ocenę ofert potencjalnych wykonawców na budowę nowej drogi - przedłużenia ul. Władysława Szafera z fragmentem nowego torowiska przez Krzekowo i dalej do nowego ronda w okolicy ulic Szerokiej i Żniwnej z wylotem w ul. Sosabowskiego. Decyzja o wyborze spośród nich tej najkorzystniejszej opublikowana została w minioną środę. Wykonawcą inwestycji ma być konsorcjum spółek Tormel z Poznania i Stanled I ze Stargardu. Zaproponowało ono, że zrealizuje całe przedsięwzięcie za 101 781 430,47 zł

To była najtańsza z ofert, które wpłynęły. A i tak przekraczała założony wówczas przez TS łączny koszt na poziomie 90 890 923 zł brutto. Dodatkową pulę pieniędzy zabezpieczyli jednak radni, uchwalając wraz z budżetem na 2023 r. skorygowany Wieloletni Program Rozwoju Szczecina do 2027 roku. Do tego wpisali na sfinansowanie całego zadania łączną kwotę 107 095 278 zł.

Czytaj więcej: Foto: Kurier Szczeciński (249), "Mirosław Wiconek", 27 grudnia 2022

Mieszkańcy Krzekowa chcą zmian w projekcie budowy ulicy Nowoszerokiej. Ma to zapobiec zatorom

Czeka nas kolejny etap przebudowy ul. Szafera od ul. Modrej do ul. Sosabowskiego. W sieci trwa zbieranie podpisów pod petycją dotyczącą zmian w projekcie budowy nowej ulicy

Ulica Nowoszeroka będzie usytuowana równolegle do istniejącej ulicy Szerokiej, tuż za linią obecnych zabudowań, w tym kościoła w Krzekowie. Problem z zatorami może być na styku ulicy Żniwnej z Nowoszeroką. Zaprojektowany tylko jeden pas ruch dla pojazdów jadących zarówno w kierunku centrum miasta, jak i w stronę ul. Szafera jest niewystarczający.

Czytaj więcej: , "Marek Jaszczyński", 6 grudnia 2022

Przedłużenie ulicy Szafera - co z remontem? [WIZUALIZACJE]

Mamy te dodatkowe pieniądze, ale to wymaga nowelizacji budżetu miasta - mówi Michał Przepiera, zastępca prezydenta Szczecina do spraw inwestycji

Decyzja o zmianach w budżecie i planie finansowym na kolejne lata zapadnie podczas dzisiejszej sesji rady miasta. Zmian jest kilkadziesiąt, ale przedłużenie ulicy Szafera (tzw. II etap) należy do najbardziej pilnych. Bez dodatkowych pieniędzy nie da się rozstrzygnąć przetargu na wykonawcę, a w efekcie ruszyć z pracami.

Czytaj więcej: Foto: wsz, "Mariusz Parkitny", 18 października 2022

Miasto jest zdecydowane, by dołożyć pieniądze do budowy nowej ulicy z torowiskiem [wizualizacje]

Budżet na przedłużenie ulicy Szafera ma zostać zwiększony o około 10 mln zł, by można było rozstrzygnąć przetarg na wykonawcę. Zgodę muszą jeszcze wyrazić radni, którzy podczas najbliższej sesji Rady Miasta (wtorek 18 października) będą zajmować się projektami zmian w dokumentach finansowych

Celem inwestycji jest budowa nowej ulicy z torowiskiem, która rozpocznie się na rondzie u zbiegu ul. Szafera i ul. Romera. Będzie równoległa do ul. Szerokiej, przetnie ul. Żołnierską na wysokości przeznaczonej do likwidacji pętli tramwajowo-autobusowej, a później połączy się z ul. Sosabowskiego. Miejska spółka Tramwaje Szczecińskie zamierzała wydać na jej budowę maksymalnie 90,9 mln zł.

Czytaj więcej: Foto: wsz, "Marcin Gigiel", 16 października 2022

Budowa nowej ulicy z torowiskiem tramwajowym może kosztować ponad 100 mln zł [wizualizacje]

Poznaliśmy oferty potencjalnych wykonawców w przetargu na przedłużenie ulicy Szafera, nowym śladem poprowadzonym równolegle do ul. Szerokiej. Wszystkie cztery propozycje są znacząco wyższe niż budżet przygotowany wcześniej na ten cel

Podczas przebudowy ul. Szafera, na nowym rondzie Żołnierzy Polskich Misji Pokojowych ONZ (skrzyżowanie z Romera) wybudowano zjazd, który urywa się po zaledwie kilkunastu metrach. To zalążek nowej ulicy, która poprowadzi równolegle do ul. Szerokiej, przetnie ul. Żołnierską na wysokości przeznaczonej do likwidacji pętli tramwajowo-autobusowej, a później połączy się z ul. Sosabowskiego. Miejska spółka Tramwaje Szczecińskie zamierzała wydać na ten cel maksymalnie 90,9 mln zł.

Czytaj więcej: Foto: wsz, "Marcin Gigiel", 26 sierpnia 2022

Są chętni na budowę nowego torowiska

Rozbudowa części torowej i drogowej na ulicy Szafera może stać się faktem. To znaczy, że oprócz części drogowej do ul. Sosabowskiego, wybudowane zostanie również torowisko, które połączy się z istniejącym w ciągu ul. Żołnierskiej

Trasa projektowanej drogi będzie rozpoczynała się od ronda Romera i zakończy się włączeniem w ul. Sosabowskiego. Przebudowie ulegnie również skrzyżowanie ul. Żołnierskiej z ul. Sebastiana Klonowica. Trasa będzie przebiegała nowym śladem równolegle do ul. Szerokiej.

Wybudowana zostanie droga dwupasmowa dwukierunkowa do ulicy Sosabowskiego/Taczaka wraz ze ścieżką rowerową i chodnikami. Da nam to ciągłość drogi dwupasowej dwukierunkowej praktycznie od Krzywoustego do Wojska Polskiego/Głębokiego. Znacząco odmieni to komunikację w rejonie ul. Szerokiej, dojazd do Bezrzecza i Osiedla Zawadzkiego. Rozbiórce ulegnie pętla Krzekowo, a obsługa linii będzie przejęta przez pętlę Szafera. Torowisko zostanie połączone z ul. Żołnierską i tam się zakończy w tym etapie. Wybudowane zostanie blisko 2000 mtp, 3 przystanki autobusowo-tramwajowe, 1 tramwajowy i 2 zatoki autobusowe.

W postępowaniu wzięło udział 4 oferentów:

• TORMEL Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum STANLED I Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum ul. Przemyska 5 61-324 Poznań ul. Pierwszej Brygady 35 73-110 Stargard - 101 781 430,46 zł
• STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków - 105 790 495,23 zł
• BUDIMEX S.A. ul. Siedmiogrodzka 9 01-204 Warszawa - 102 870 349,91 zł
• ZUE S.A. ul. Kazimierza Czapińskiego 3 30-048 Kraków - 123 800 000,00 zł

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę w wysokości 90 890 923,00 zł brutto. Trwa weryfikacja dokumentów i możliwości finansowych miasta. Potencjalny wykonawca będzie miał 2 lata na zrealizowanie zadania. Numer postępowania 14/ZP/DZ/7/UM/2022

Czytaj więcej: , 26 sierpnia 2022

Terminowy przekładaniec

Kolejne już przesunięcie terminu otwarcia ofert w przetargu na kontynuację inwestycji drogowo-tramwajowej od przebudowanej ul. Szafera przez szczecińskie Krzekowo do obrzeży Pogodna. Tym razem spółka Tramwaje Szczecińskie, która odpowiada za tę inwestycję, wydłużyła go aż o ponad miesiąc. Pierwotnie wyznaczony był na 1 lipca, potem na 15 bm., aktualny to dopiero 19 sierpnia

Szczegółowe pytania potencjalnych oferentów dotyczą m.in. rodzaju materiałów i tego, o jakich parametrach mają być wykonane instalacje sanitarne, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowe, podbudowy i nawierzchnie jezdni. Do tej pory padło ich już przeszło 170 wobec wątpliwości co do zapisów, jakie zawierają przedmiary robót, sama dokumentacja, jak i projekt umowy co do warunków zabezpieczenia finansowej strony realizacji inwestycji, co do wymogów odnośnie do kwalifikacji kadry kierowniczej czy wreszcie treści przygotowanej przez TS specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Czytaj więcej: Foto: Kurier Szczeciński (144), "Mirosław Wiconek", 27 lipca 2022

Ogłoszenie przetargu

Tramwaje Szczecińskie w dniu 20 maja 2022 ogłosiły przetarg nieogranicznony na kolejny odcinek budowy ulicy Szafera wraz z wydzielonym pasem torowisk w kierunku ulicy Żołnierskiej i dalej do ulicy Sosabowskiego, etap realizacyjny II i III z terminem zgłaszania ofert do 1 lipca 2022 roku. Sprawa nr 14/ZP/DZ/7/UM/2022. Termin wykonania prac – 24 miesiące od podpisania umowy. Ze względu na mnogość pytań od potencjalnych wykonawców przedłużano termin zgłaszania ofert na 15 lipca, a później na 19 sierpnia, 26 sierpnia 2022 roku

To będzie nowa ulica z torowiskiem tramwajowym.
Dokumentacja przetargowa już gotowa [wizualizacje]

Planowana ulica będzie przedłużeniem przebudowanej ul. Szafera w kierunku ul. Sosabowskiego, równolegle do ul. Szerokiej. Miasto gotowe jest do ogłoszenia przetargu na wykonawcę prac budowlanych

Przetarg na kontynuację przebudowy ul. Szafera (przez wielu nazywany ul. Nowoszeroką) wysłany do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej! Kilka dni na niezbędne formalności i będzie w pełni dostępny. Kolejna inwestycja, która w tym rejonie zmieni bardzo wiele. Działamy” – napisał prezydent Piotr Krzystek na Facebooku.

Czytaj więcej: Foto: wsz, "Marcin Gigiel", 16 maja 2022

Przetarg na nową trasę od ul. Szafera w maju

To już pewne - do połowy maja br. spółka Tramwaje Szczecińskie ogłosi przetarg na wybór wykonawcy nowej drogi z torowiskiem dla tramwajów będącej przedłużeniem przebudowanej ul. Władysława Szafera. Teraz szlak kończy się ślepym wylotem tuż za rondem Żołnierzy Polskich Misji Pokojowych ONZ, jakie powstało przy skrzyżowaniu z ul. Romera. Nowa trasa biec ma nowym śladem równolegle do ul. Szerokiej obrzeżami Krzekowa do dotychczasowej pętli przy ul. Żołnierskiej, która będzie zlikwidowana, a stąd dotrze dalej skrajem Pogodna na razie do ul. Sosabowskiego

Inwestycja związana z kolejnym etapem przebudowy ul. W Szafera jest na etapie przygotowania do ogłoszenia przetargu. Postępowanie powinno zostać ogłoszone w najbliższych tygodniach - informuje Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji. Kompletowana jest pełna dokumentacja niezbędna do ogłoszenia postępowania. Spółka Tramwaje Szczecińskie w imieniu miasta będzie koordynować jej realizację.

Czytaj więcej: Foto: Kurier Szczeciński (73), "Mirosław Wiconek", 14 kwietnia 2022

* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


Linki


Copyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.