Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Rewitalizacja alei Wojska Polskiego
przywrócenie tramwaju


* * *

Przebudowa alei Wojska Polskiego w Szczecinie. Jaki jest postęp prac?

Do połowy roku ma być gotowy projekt przebudowy śródmiejskiego odcinka alei Wojska Polskiego. Jak zapewniają urzędnicy, wszystko przebiega terminowo

Harmonogram prac projektowych jest aktualny. Przekazanie projektu wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót nastąpi do 15 maja tego roku. Po odebraniu projektu będzie możliwe określenie terminu ogłoszenia przetargu - informuje Sylwia Cyza - Słomska z Centrum Informacji Miasta. Czytaj więcej gs24.pl

Opracowanie: "Marek Jaszczyński", "gs24.pl", 4 marca 2019

* * *

Trwają prace nad projektem alei Wojska Polskiego w Szczecinie.
Wiemy, kiedy zakończą się prace nad dokumentacją

Do połowy przyszłego roku ma być gotowy projekt przebudowy śródmiejskiego odcinka alei Wojska Polskiego. Sprawdziliśmy aktualny stan prac nad dokumentacją

Dużo dzieje się pod ziemią. To obecnie nasz główny obszar działań, czyli znalezienia miejsca pod projektowane instalacje podziemne - mówi Jacek Szewczyk z Pracowni Architektonicznej Archaid, który wykonuje projekt alei. Doszło od zmian w stosunku do pierwotnej koncepcji. Czytaj więcej gs24.pl

Opracowanie: "Marek Jaszczyński", "gs24.pl", 9 października 2018

* * *

Śródmieście po rewitalizacji
ma być przyjazne pieszym i rowerzystom

Mniej miejsc parkingowych, bezpieczne przejścia dla pieszych. więcej kursów autobusowych. To propozycje dla Śródmieścia

Model ruchu dla Śródmieścia przygotowała firma WYG International z Warszawy. Efekty swojej pracy zaprezentowała na otwartym spotkaniu. Zadaniem firmy było opracowanie modelu ruchu dla Śródmieścia oraz zaprojektowanie spójnych rozwiązań w zakresie przestrzeni publicznych - ulic i placów - tj. analizy parkowania, koncepcji uspokojenia ruchu i zwiększenia dostępności komunikacji publicznej dla obszaru rewitalizacji, w obszarze ulic: Piłsudskiego, al. Piastów, Krzywoustego, pl. Zwycięstwa, al. Niepodległości i al. Jana Pawła II. Czytaj więcej Głos Szczeciński

Opracowanie: "Marek Jaszczyński", "Głos Szczeciński (220)", 21 września 2018

* * *

Propozycje zmian dla Śródmieścia.
Bezpieczni piesi, mniej miejsc parkingowych

Model ruchu dla Śródmieścia przygotowała firma WYG International z Warszawy. Efekty pracy zaprezentowała na otwartym spotkaniu

Zadaniem firmy było opracowanie modelu ruchu dla Śródmieścia oraz zaprojektowanie spójnych rozwiązań w zakresie przestrzeni publicznych - ulic i placów - tj. analizy parkowania w śródmieściu, koncepcji uspokojenia ruchu i zwiększenia dostępności komunikacji publicznej dla obszaru rewitalizacji, w obszarze ulic: Piłsudskiego, al. Piastów, Krzywoustego, placu Zwycięstwa, Niepodległości i alei Jana Pawła II. Czytaj więcej gs24.pl

Opracowanie: "Marek Jaszczyński", "gs24,pl ", 13 września 2018

* * *

Kiedy wielka przebudowa Wojska Polskiego w Szczecinie?
Jeszcze nie ruszyła a już opóźnienia

Pod koniec listopada ubiegłego roku poznaliśmy koncepcję przebudowy dawniej reprezentacyjnej, a dziś trochę zaniedbanej głównej alei centrum Szczecina. Projekt wykonawczy ma być gotowy na początku 2019 roku

W ogłoszonym przez miasto konkursie stanęło pięć pracowni architektoniczych. Wygrała koncepcja Jacka Szewczyka z pracowni projektowej Archaid. Podstawą projektu są założenia przedstawione przez miasto. Czytaj więcej gs24.pl

Opracowanie: "Oskar Masternak", "gs24,pl ", 9 sierpnia 2018

* * *

Zwycięska wizja alei

Zwycięską koncepcją w konkursie architektonicznym na zagospodarowanie przestrzeni publicznych w obszarze śródmiejskiego odcinka szczecińskiej alei Wojska Polskiego między placami Zwycięstwa i Szarych Szeregów, jak też jej najbliższej okolicy, okazała się ta przygotowana przez szczecińską Pracownię Architektoniczną ARCHAID Jacka Szewczyka. W czwartek sąd konkursowy ogłosił swój werdykt

Podstawą wszystkich opracowań była wybrana już jakiś czas temu opcja przekształcenia śródmiejskiego odcinka al. Wojska Polskiego w trakt spacerowy o ruchu uspokojonym. Bez trasy tramwaju, za to z autobusami miejskimi jak do tej pory, ale z napędem elektrycznym, ewentualnie hybrydowym. Z pasem zieleni urządzonej rozdzielającym jezdnie między placami i wyznaczonymi pośrodku parkingami. Czytaj więcej 24Kurier.pl

Opracowanie: "Mirosław Winconek", "24Kurier,pl ", 30 listopada 2017

* * *

Ledwie pięć wizji i... dywan

Tylko pięć prac ostatecznie wpłynęło na konkurs architektoniczny dotyczący opracowania koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznych w obszarze alei Wojska Polskiego w Szczecinie

Chodzi o śródmiejski jej odcinek (na zdjęciu) między placami Szarych Szeregów i Zwycięstwa. Prezydent Szczecina Piotr Krzystek z Jarosławem Bondarem, architektem miasta, ogłosili konkurs w czerwcu tego roku. Według składanych wtedy deklaracji, w 2019 r. miałaby rozpocząć się faktyczna przebudowa alei. Czytaj więcej 24Kurier.pl

Opracowanie: "Mir", "24Kurier,pl ", 24 listopada 2017

* * *

27 podmiotów powalczy w konkursie architektonicznym

Spośród 29 wniosków, o dopuszczenie do udziału w konkursie na zagospodarowanie alei Wojska Polskiego, które wpłynęły w terminie do Urzędu Miasta, do składania ofert zaproszonych zostało 27 podmiotów. Dwie oferty zostały odrzucone z powodu błędów formalnych, jedna wpłynęła po terminie.

Rozstrzygnięcie konkursu zostało zaplanowane na 30 listopada 2017 roku. Zwycięzca, oprócz nagrody – 35 tys zł brutto, zostanie zaproszony do udziału i negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zdobywca drugiej nagrody otrzyma 20 tys zł brutto, a trzech zdobywców wyróżnień po 5 tys zł brutto.

Projekt pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 i został wybrany w konkursie na „Modelową rewitalizację miast”. Umowa dotacyjna z Ministerstwem Rozwoju została podpisana w dniu 1 sierpnia 2016 r. Wysokość przyznanej dotacji: 3.762.090 zł. Łączna wysokość projektu (kwota dotacji 90% i wkład własny 10%) wynosi 4.180.100 zł. Dotacja współfinansowana jest w 85% ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa. Więcej o konkursie biuletyn informacji publicznej

Opracowanie: "wiadomosci.szczecin.eu" 1 sierpnia 2017

* * *

Powstanie model ruchu dla śródmieścia

Opracowanie modelu ruchu dla śródmieścia oraz zaprojektowanie spójnych rozwiązań w zakresie przestrzeni publicznych – to główne zadanie przed którym stanie przyszły wykonawca wyłoniony w ramach trwającego postępowania przetargowego

W czerwcu tego roku Miasto ogłosiło przetarg pn. „Wykonanie modelu ruchu, analizy parkowania, koncepcji uspokojenia ruchu samochodowego oraz zwiększenia dostępności obszaru komunikacją publiczną dla Śródmieścia Szczecina na potrzeby realizacji projektu pn. Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”. Do przetargu przystąpiły trzy firmy: REFUNDA Sp. z o.o. z Wrocławia, WYG International Sp. z o.o. z Warszawy oraz Collect Consulting S.A z Katowic. Czytaj więcej wiadomosci.szczecin.eu

Opracowanie: "wiadomosci.szczecin.eu" 19 lipca 2017

* * *

Duże zainteresowanie konkursem

29 wniosków wpłynęło do Urzędu Miasta o dopuszczenie do udziału w „Konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznych w obszarze Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”.

Złożone wnioski są obecnie weryfikowane. Ilość wniosków złożonych to: Szczecin 13, Łódź 3, Gliwice 3, Wrocław 2, Gdańsk 1, Gdynia 1, Koszalin 1, Warszawa 1, Kraków 1, Poznań 1, Skwierzyna 1, Jaworzno 1. Rozstrzygnięcie konkursu zostało zaplanowane na 30 listopada 2017 roku. Czytaj więcej wiadomosci.szczecin.eu

Opracowanie: "wiadomosci.szczecin.eu" 17 lipca 2017

* * *

Tramwaj obywatelski czy radnego?

Niby to samo, ale chyba nie do końca. Czy mieszkańcy Szczecina, którzy podpisywali się pod obywatelskim projektem uchwały tramwaju w alei Wojska Polskiego, zostali wprowadzeni w błąd? Wnioskodawcy twierdzą, że nie. Niektórzy radni, że tak. Bo pod jednym projektem ludzie składali podpisy, a inny trafił pod obrady Rady Miasta!

W maju tego roku powstała koalicja tzw. społeczników oraz lokalnych polityków różnych formacji, którzy wspólnie postanowili walczyć o odbudowę tramwaju w alei Wojska Polskiego na odcinku od placu Szarych Szeregów do Bramy Portowej. Poza tym nie spodobał im się pomysł miasta oraz prezydenta Szczecina Piotra Krzystka, że tramwaju na tej trasie nie będzie (dwie jezdnie po jednym pasie ruchu, ponad 200 miejsc parkingowych wśród szpaleru drzew w osi alei i elektryczny autobus). Bo według nich, nie było żadnej debaty społecznej na ten temat. Czytaj więcej Kurier Szczeciński

Opracowanie: "D.Staniewski", "Kurier Szczeciński (135)" 14 lipca 2017

* * *

Radni nie poparli odbudowy tramwaju
na Wojska Polskiego w Szczecinie

Uchwała w sprawie odbudowy linii tramwajowej na al. Wojska Polskiego nie przeszła w głosowaniu na dzisiejszej sesji

9 radnych "za", tyle samo przeciw i dwa głosy wstrzymujące. Tak upadła obywatelska uchwała o odbudowie tramwaju na alei Wojska Polskiego - Będziemy walczyć do końca - zapowiedział przed głosowaniem Wojciech Dorżynkiewicz, radny niezrzeszony i jeden z inicjatorów odbudowy linii tramwajowej. Pod obywatelskim projektem uchwały podpisy złożyło 1 554 mieszkańców miasta, około 40 procent z nich to mieszkańcy Śródmieścia. Czytaj więcej gs24.pl

Opracowanie: "Marek Jaszczyński", "gs24.pl" 5 lipca 2017


* * *

Pytamy o konsultacje dotyczące przyszłości alei Wojska Polskiego

„Głos” : czy Miasto zrobiło konsultacje fasadowe? Czy zdanie wielu osób zostało pominięte? Magistrat odpowiada na zarzuty dotyczące przeprowadzenia dyskusji o losach arterii

N asza redakcja pyta magistrat o to, czy właściwie zostały przeprowadzone konsultacje. Zadaliśmy kilka pytań pytań. Dlaczego Miasto nie korzysta ze znanych narzędzi, stosowanych w udanych procesach rewitalizacyjnych z całego świata?

Sukcesywnie od 2014 roku realizowany jest scenariusz modelowej rewitalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem partycypacji społecznej na każdym jego etapie - mówi Sylwia Cyza- Słomska z Centrum Informacji Miasta. Czytaj więcej Głos Szczeciński

Opracowanie: "Marek Jaszczyński", "Głos Szczeciński (144)" 23 czerwca 2017

* * *

Tramwaje na al. Wojska Polskiego w Szczecinie?
Zbierają podpisy "za" [WIDEO]

Chcą zebrać minimum 400 podpisów odbudową torowiska na Wojska Polskiego w Szczecinie. Powstał sojusz za powrotem tramwaju na aleję

Pomysł zebrania podpisów pod obywatelskim projektem uchwały do rady miasta, w sprawie odbudowy linii tramwajowej na alei Wojska Polskiego, powstał po ostatniej debacie, dotyczącej rewitalizacji śródmiejskiego odcinka alei. - Wyszliśmy niezadowoleni z debaty. Nie padł żaden argument za tym, żeby wybrać wariant numer 1 (wariant bez tramwaju, ale z parkingiem pośrodku alei - przyp. red.). Czytaj więcej gs24.pl

Opracowanie: "Marek Jaszczyński", "gs24.pl" 18 maja 2017

* * *

Co będą opiniować osiedlowcy?

Przedstawiamy cztery warianty przebudowy al. Wojska Polskiego w Szczecinie między placami Szarych Szeregów i Zwycięstwa. Wybrane zostały spośród kilkunastu, a przygotowane w opracowaniu, jakie na zlecenie władz miasta wykonało Biuro Inżynierskie Damart

Są one obecnie przedmiotem zarządzonych i rozpoczętych przez prezydenta Piotra Krzystka nowych konsultacji z radami osiedlowymi o tym, jak powinien wyglądać w przyszłości ten fragment miasta.

Na opinie, sugestie i uwagi na temat kierunku przemian i zmian w alei na jej śródmiejskim odcinku osiedlowcy dostali czas do 17 lutego. Potem, tj. do końca czerwca br., architekt miasta – wedle najnowszych zapowiedzi – ma ogłosić konkurs architektonicznourbanistyczny w tej sprawie. Czytaj więcej 24Kurier.pl

Opracowanie: "Mirosław Winconek", "24Kurier,pl ", 26 stycznia 2017

* * *

Jaka będzie przyszłość al. Wojska Polskiego? Trwa dyskusja

Osiedlowcy wypowiedzą się o przyszłości śródmiejskiego odcinka arterii. Mają czas do 17 lutego

Wszystkie szczecińskie rady osiedli otrzymały komplet materiałów w ramach konsultacji dotyczących przyszłości fragmentu alei Wojska Polskiego, do placu Zwycięstwa aż do placu Szarych Szeregów. Miasto zachęca, żeby oprócz osiedlowców, w konsultacjach wzięli również udział mieszkańcy. - W drugim kwartale 2017 roku zostanie ogłoszony konkurs architektoniczno- urbanistyczny na koncepcję zagospodarowania przestrzeni publicznych w rejonie alei Wojska Polskiego. Czytaj więcej gs24.pl

Opracowanie: "Marek Jaszczyński", "gs24.pl" 22 stycznia 2017

* * *

Bez tramwajów? Dlaczego?

Konsultacje od nowa o przyszłym kształcie przebudowy szczecińskiej alei Wojska Polskiego na jej odcinku od pl. Szarych Szeregów do pl. Zwycięstwa. W listopadzie ogłosił je prezydent Piotr Krzystek. Dokładnie tego samego dnia debatowali nad tematem radni Komisji ds. Komunalnych, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska Rady Miasta z urbanistami, architektami i inżynierami. Przypadek? Nie. To skutek głosów krytyki, kiedy okazało się, że urzędnicy magistratu lansują - po kolejnej selekcji - spośród czterech wariantów koncepcji jej zagospodarowania te, które wykluczają powrót w nią tramwajów

Badania ankietowe już w zeszłym roku w lipcu i w sierpniu przeprowadziły Szczecińskie Towarzystwo Socjologiczne oraz Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Próba ankietowanych to ponad tysiąc osób. Efekt sondowania był taki, że przeważyło poparcie dla alei jako instytucji kultury z galeriami artystycznymi i handlem. Czytaj więcej Kurier Szczeciński

Opracowanie: "Mirosław Winconek", "Kurier Szczeciński (233)", 2 grudnia 2016

* * *

Jest jeszcze szansa na tramwaj w al. Wojska Polskiego

Prezydent Szczecina Piotr Krzystek podjął decyzję o konsultacjach z Radami Osiedli i kolejnych badaniach socjologicznych wśród mieszkańców na temat planowanej przebudowy śródmiejskiego odcinka al. Wojska Polskiego

To o tyle zaskakująca decyzja, że miesiąc temu przedstawiciele magistratu, prezentując wizję przebudowy alei, podkreślali, że istotnym elementem jej przygotowania były odpowiednie badania socjologiczne. Swój głos w tej sprawie zabrało wtedy ponad tysiąc ankietowanych osób. Projekt poprzedzony został szerokimi konsultacjami społecznymi po to aby uzyskać jak najlepsze rozwiązania. Czytaj więcej wszczecinie.pl

Opracowanie: "Marcin Gigiel", "wszczecinie.pl" 18 listopada 2016

* * *

Aleja Wojska Polskiego bez tramwaju?
Totalna krytyka pomysłu na modernizację alei

To decyzja sprzeczna z obowiązującymi, miejskimi dokumentami i nawet najbardziej ekologiczne autobusy nie rozwiążą problemu. Decyzja władz Szczecina o modernizacji alei Wojska Polskiego bez odbudowy linii tramwajowej wywołała falę krytyki

W czwartek architekt miasta Jarosław Bondar oraz zastępca prezydenta Szczecina Piotr Mync przedstawili najnowszą koncepcję modernizacji śródmiejskiego odcinka alei Wojska Polskiego. Czytaj więcej gazeta wyborcza.pl

Opracowanie: "Andrzej Kraśnicki jr.", "gazeta wyborcza.pl", 7 października 2016

* * *

Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy
śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej – Pion Architekta Miasta wydał broszurę na temat "Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego".

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rozwoju RP i Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 i został wybrany w konkursie na „Modelową rewitalizację miast”. Wysokość przyznanej dotacji - 3.762.090 złotych. Czytaj więcej Urząd Miejski

Opracowanie: Urząd Miejski, 6 października 2016

* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Optymalizacja pod Internet Explorer