Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku

Wiadukt nad torami kolejowymi w ciągu alei Wojska Polskiego


* * *

Wiadukt nad torami kolejowymi w ciągu alei Wojska Polskiego znajduje się przy stacji kolejowej Szczecin - Łękno na trasie (Dworzec Główny - Trzebież) oraz części drogowo - tramwajowej na powierzchni na trasie (plac Zwycięstwa - Głębokie).

Konstrukcja wiaduktu składa się z trzech niezależnych części oddylatowanych od siebie, dwie są wykonane w konstrukcji murowanej licząc od strony południowej (Pogodno), trzecia część to konstrukcja żelbetowa od strony północnej (Niebuszewo).

Część środkowa murowana została zbudowana w roku 1896 z cegły klinkierowej (archiwum PKP). Konstrukcja nośna stanowi sklepienie ceglane oparte na ceglanych przyczółkach o ściankach pochyłych. Ustrój nośny nie wykazuje pęknięć, ani większych uszkodzeń mechanicznych. Część ceglana, środkowa posiada wstawkę żelbetową, która wskazuje na to, że konstrukcja była uszkodzona. Jednakże prawidłowe wykonanie wstawki nie zmniejszyło nośności tej części obiektu.

Część południowa murowana prawdopodobnie została zbudowana w 1928 roku. Również ta część wykazuje dawne uszkodzenia w miejscu dylatacji z częścia środkową. Wstawka klinkieru wykonana została prawidłowo. Na wskutek nieszczelności nawierzchni oraz uszkodzonej izolacji(w miescu ułożenia klinkieru) na części łuku w pobliżu dylatacji obu części murowanych wiaduktu widoczne są zacieki. Wiadukt był również naprawiany po wojnie w 1945 roku (źródło DOKP).

Część żelbetonowa konstrukcji wiaduktu została wykonana około 1947 roku i spoczywa na żelbetonowych przyczółkach zbudowanych w okresie międzywojennym.(Prawdopodobnie żelbetonowe przyczółki budowano w latach 05.1933 - 02.1934 roku. Wynika to z oryginalnych planów Deutsche Reichsbahn - Gesellschäft Reichsbahndirektion Stettin. Reichsbahn - Betriebsamt 2 Stettin. Strecke: Stettin - Ziegenort bei Bahnhof - Westend. Dostarczycielami betonu dla tej inwestycji byli właściciele betoniarni "Betonbaugeschaft 'Pommern' Eccardt & Ehlers G.m.b.H Stettin Moltkestr. 21 (obecna Wyzwolenia)").

Na poszerzenie wiaduktu wpłynęła konieczność poszerzenia jezdni, oraz podwieszenia rurociągów pod chodnikiem. Stan części żelbetonowej jest zadowalający. Po moście mogą przejeżdżać samochody ciężarowe o wadze 20 ton ( II klasa obciążeń), tramwaj oraz jako obciążenie wyjątkowe ciągnik gąsienicowy o wadze 40 ton.
Charakterystyka obiektu:
- Rozpiętość części o konstrukcji murowej: 11,96 m,
- rozpiętość części o konstrukcji żelbetowej: 12,84 m,
- Szerokość części o konstrukcji murowej: 1.820 m i 11,78 m,
- Szerokość części żelbetowej: zmienna śr. 7,52 m.
Szerokość poszczególnych pasm komunikacyjnych:
- chodników: 3,00 m i 3,14 m,
- pas zieleni: 4 m,
- dwie ścieżki rowerowe: 2,40 mm i 2,12 m,
- jezdnie: 5,98 m i 8,50 m,
- torowisko tramwajowe: 7,60 m.
Sumaryczna szerokość wiaduktu 36,81 m.

Nawierzchnia jezdni na wiadukcie jest asfaltowa, a na chodnikach betonowa. Barierki wykonano ze stali o wysokości 1,04 m. Pod wiaduktem od strony Niebuszewa obie skarpy są umocnione brukiem i płytami betonowym. Przyczółek wiaduktu o konstrukcji żelbetowej.


* * *

Zdjęcia z 1985 roku od strony Pogodna i Niebuszewa oraz przekrój poprzeczny


wiadukt.jpg
wiadukt_1.jpg
wiadukt_2.jpg

* * *

Do opracowania tematu wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu alei Wojska Polskiego posłużyłem się materiałami zawartymi w planach i ekspertyzach technicznych z lat 1960, 1964, 1976, 1985 opracowanych przez inżynierów BPBK z Gdańska - Wrzeszcza i BPK DOKP Szczecin. Posłużyłem się również dokumentacją techniczną z przed 1945 roku Dyrekcji kolei ze Szczecina (Reichbahndirektion Stettin) opracowanych przez techników i inżynierów niemieckich. Niżej trochę dokumentów z 1896 i 1933/34.


* * *


westend_1.jpg
cement.jpg
beton.jpg

westend_1.jpg
cement.jpg
beton.jpg

westend_1.jpg
cement.jpg
beton.jpg

westend_1.jpg

* * *

Przy al. Wojska Polskiego - niepewny wiadukt

W coraz gorszym stanie jest wiadukt nad torami kolejowymi w al. Wojska Polskiego w Szczecinie. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego wprowadził właśnie ograniczenie dotyczące masy pojazdów, które z tej trasy mogą korzystać. To oznacza, że większość ciężarówek i TIR-ów przeniesie się na równoległą ul. Mickiewicza. Pozostali będą ryzykować mandaty.

 Wiadukt nad al. Wojska Polskiego 9 marca 2007 roku, Foto: M.Niedzielski To nie jest tak, że ten wiadukt się już wali i może się załamać w każdej chwili - zapewnia Irena Starosta z ZDiTM. Ale wprowadzenie ograniczeń było niezbędne, wolimy dmuchać na zimne. Obecnie z prawego pasa mogą korzystać tylko pojazdy, których masa nie przekracza 15 t. Pas lewy zniesie podobno auta o 5 t cięższe. Tak przynajmniej wynika z kolejnej ekspertyzy wykonanej na zlecenie ZDiTM. Zleciliśmy ją, ponieważ podczas bieżących przeglądów, wykonywanych przez naszych pracowników, stwierdzono uszkodzenia konstrukcji nośnej wiaduktu pod skrajnym pasem ruchu - tłumaczy I. Starosta.

Przeprowadzona ekspertyza potwierdziła konieczność przebudowy części żelbetowej. Na to jednak nie ma pieniędzy. Nie ma ich ani w budżecie ZDiTM, ani w UM. Tak zwany węzeł Traugutta jest wprawdzie przewidziany do przebudowy, ale... dopiero w 2012 r. Tyle wiadukt w al. Wojska Polskiego nie wytrzyma. Tym bardziej że każdego dnia korzystają z niego także autobusy przegubowe, których masa przekracza 20 t. Ich wprowadzone ograniczenie ma nie dotyczyć, stosowne tabliczki ZDiTM obiecał dowiesić.

Odwlekanie remontu konstrukcji może doprowadzić do takiej sytuacji, jaką przed laty mieliśmy na moście Cłowym. Tamta przeprawa też groziła zawaleniem, a wprowadzone ograniczenia w ruchu dały się wszystkim we znaki. W al. Wojska Polskiego może być podobnie, bo jedyne, co ZDiTM mógł zrobić, to wystąpienie z prośbą do Wydziału Inwestycji Miejskich UM o przyspieszenie przebudowy całego węzła. Taka pozycja widnieje nawet w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Jednak na ile skuteczna będzie prośba ZDiTM?

Opracowanie "ToT" "Kurier Szczeciński", 9 marca 2007 roku.

* * *

Mosty i wiadukty Szczecina - stare, kruche, rozkradane...

W coraz gorszym stanie są szczecińskie mosty i wiadukty. Wie o tym każdy kierowca, bo niemal każdy przejeżdża przez taki obiekt codziennie. Niestety, może być coraz gorzej, bo pieniędzy na przebudowę starych lub budowę nowych konstrukcji jest wciąż za mało.

 Widok wiaduktu od strony torów - aleja Wojska Polskiego. Foto: M.Niedzielski Kilka tygodni temu jadący al.Wojska Polskiego w kierunku Głębokiego ujrzeli nowe znaki. Na prawympasie nie mają prawa znajdować się pojazdy, których masa własna przekracza 15 ton, na lewym - powyżej20 ton. Znaki tu ustawiono, gdyż stan techniczny obiektu wymusza ograniczenie nośności - przypomina Marta Kwiecień-Zwierzyńska z ZDiTM. Docelowo wymagana jest przebudowa całego obiektu.

Nim to nastąpi, minie jeszcze przynajmniej kilka lat. Tymczasem każdego dnia, mimo zakazu, wiaduktem przejeżdża wiele cięższych pojazdów. Zakaz łamią też przegubowe autobusy dwóch linii i zjeżdżające do zajezdni przy ul. Klonowica. ZDiTM trzy tygodnie temu miał dokręcić tabliczkę z informacją, że zakaz nie dotyczy komunikacji miejskiej. Dziś twierdzi, że przykręci ją po zakończeniu kolejnych badań. Jeśli kierowcy będą przestrzegać ograniczeń, wiadukt wytrzyma jeszcze trzy lata. Jak nie...
Inny kłopot mają od wczoraj kierowcy, którzy do centrum jeździli wiaduktem na ul. Lubeckiego. Na cztery miesiące został on całkowicie zamknięty dla ruch, choć remont, który trwa od listopada ub.r., aż takich utrudnień nie przewidywał.

Zamknięcie wiaduktu spowodowane jest betonowaniem płyty pomostowej oraz stwierdzonymi w trakcie rozbiórek uszkodzeniami elementów konstrukcji stalowej - przyznaje ZDiTM. Remont zakończy się dopiero w lipcu.
Najtrwalsze są prowizorki. Tak było m.in. z wiaduktem nad torami przy ul. Rugiańskiej. Konstrukcja tymczasowa służyła kilkadziesiąt lat, nim zastąpiono ją nową. Wymiana czeka też tymczasowe mosty nad Autostradą Poznańską. Są w fatalnym stanie, ale zamknąć ich nie można, póki nie zakończy się budowy nowych.

Najlepiej wśród najważniejszych przepraw prezentują się most Długi i konstrukcja Trasy Zamkowej. W ocenie ZDiTM ich stan techniczny jest dobry. W przeciwieństwie do mostu Cłowego, na którym w nie- dzielę stwierdzono „zniknięcie" części dylatacji. Metalowy element prawdopodobnie trafił na złom. Doraźnie ubytek naprawiono wczoraj, docelowa reperacja ma być przeprowadzona w ciągu dwóch tygodni. Ale stan tego mostu nie pozwala na wjazd pojazdów cięższych niż 30 ton. ZDiTM chce przeprowadzić remont przęsła środkowego najdalej w przyszłym roku.

Opracowanie "ToT" "Kurier Szczeciński", 27 marca 2007 roku.

* * *

A co jeśli wiadukty się zawalą?

Wiadukt w ciągu al. Wojska Polskiego (w okolicach stacji Łękno) w Szczecinie jest w złym stanie technicznym. Choć inspektorzy mostowi z ZDiTM dopuścili go do eksploatacji, to nieoficjalnie mówi się, że powinien być zamknięty. I tak się najprawdopodobniej stanie - w 2013 r., kiedy przeprowadzony zostanie jego gruntowny przegląd

 Widok wiaduktu od strony torów - aleja Wojska Polskiego. Foto:  Ryszard PAKIESER Na razie na wiadukt nie powinny wjeżdżać ciężarówki, których ciężar przekracza 15 i 20 ton (w zależności od pasa). A jeśli się zawali? - pytamy Jerzego Barańskiego, zastępcę dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Nie zawali się - zapewnia. Wiadukt jest bezpieczny. Ale jeżdżą po nim autobusy ważące więcej niż jego nośność! Zapewniam, nie ma zagrożenia.

Mimo to na wiadukt na al. Wojska Polskiego mogą wjeżdżać wyłącznie pojazdy lżejsze niż 15 i 20 ton. Na pierwszy rzut oka widać, że obiekt jest zużyty do granic wytrzymałości. Wystarczy spojrzeć na niego od spodu. Dosłownie się sypie. Tymczasowe remonty nic nie dadzą - tłumaczy Jerzy Barański. Wiadukt musi być jak najszybciej przebudowany.

Jaki jest szacunkowy koszt przebudowy? 15 mln zł! Miasto takich pieniędzy nie ma. Ma tylko ekspertyzę dopuszczającą most do eksploatacji. W maju 2013 przeprowadzony zostanie kolejny przegląd. Jeśli do tego czasu nic się przy nim nie zrobi, most nie zostanie dopuszczony do użytku. Pozostanie objazd, którego organizację na zlecenie ZDiTM już przygotowała Pracownia Projektowa Maciej Kasprzak z Gryfina. Ruch ciężarówek poprowadzony został przez ścisłe centrum miasta: pl. Żołnierza, al. Niepodległości, Bramę Portową, ul. Krzywoustego i dalej przez Pogodno: ul. 26-Kwietnia, ul. Santocką, ul. Poniatowskiego, ul. Traugutta.

Objazd miał być wprowadzony 27 maja, czyli dzień przed zamknięciem al. Niepodległości (czyli jednej z ulic objazdu) z powodu przebudowy układu dróg wokół powstającego CH „Kaskada". Obowiązywanie objazdu wstrzymano w ostatniej chwili (po naszej interwencji? - tekst o tym absurdzie napisaliśmy w przeddzień obowiązywania nowej organizacji ruchu). Objazd zacznie obowiązywać w październiku.

Ale to nie wszystko. Oprócz wiaduktu przy Łęknie zakaz wjazdu (dla samochodów, których ciężar całkowity przekracza 30 ton) obowiązywać będzie jeszcze na Moście Długim i na Moście Portowym. Obiekty te zostały zaprojektowane jako klasa C - mówi dyrektor Barański. Cięższe pojazdy nie powinny się po nich poruszać.

To sprawia, że do szczecińskiego portu można się będzie dostać wyłącznie ul. Gdańską. Ale Estakada Pomorska i wiadukt nad torami prowadzącymi do elektrowni również mają nośność 30 ton! Z projektu wyznaczającego nową organizację ruchu wynika, że te dwie konstrukcje też należy wyłączyć z ruchu TIR-ów. Estakadę można ominąć drogami równoległymi - pokazuje na planie nasz rozmówca. I wyjedziemy wprost na drugi wiadukt, ten nad torami do elektrowni. Objazd kieruje ciężarówki na obiekt, na który nie można wjeżdżać! W takim razie trzeba będzie wyłączyć oba obiekty z zakazu. Musimy przecież zapewnić dojazd do Portu!

* * *

Miasto utrzyma wjazd do portu godząc się na nadmierne obciążenie przynajmniej jednego wiaduktu! A co na to policja, która nota bene wystawiła pozytywną opinię nowej organizacji ruchu? Ul. Gdańska, to jedyna droga do szczecińskiego portu. Jeśli z powodu nieodpowiedniego użytkowania za rok któryś z wiaduktów zostanie wyeksploatowany, firma ta zostanie odcięta od świata. Tak jak Pogodno i Głębokie. Bo przebudowa wiaduktu przy ul. Traugutta prawdopodobnie rozpocznie się wtedy, kiedy nie będzie już można po nim jeździć.

Opracowanie "Leszek Wójcik" "24 Kurier", 7 czerwca 2011 roku.

* * *

Wiadukt się sypie, ale remontu nie będzie

Jest stary i kruchy, ale w ocenie specjalistów nie powoduje zagrożenia dla kierowców. Mimo iż wiadukt w alei Wojska Polskiego w Szczecinie potrzebuje gruntownej modernizacji, to w tym roku ZDiTM wykona tylko doraźny remont

Wiadukt na Łęknie jest w złym stanie technicznym, szczególnie na części w stronę Głębokiego. Niszczy go postępująca korozja. Dlatego już kilka lat temu zdecydowano się na ograniczenie nośności ciężarówek do 15 ton. Urzędnicy przyznają, że jeśli nic nie zostanie naprawione, to pojawią się kolejne ograniczenia - nawet do 10 ton.

W tym roku szczeciński Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego zabezpieczy zbrojenie. To niewiele, ale na więcej nie ma pieniędzy. Specjaliści szacują, że na modernizację należałoby przeznaczyć 15 milionów złotych. Zarząd Dróg informuje jednak, że sytuacja będzie rozwiązana dopiero po powstaniu nowego wiaduktu w ramach budowy szóstego etapu obwodnicy śródmiejskiej. Obiekt na Łęknie wybudowano w 1896 roku. Od tego czasu miał kilka remontów.

Opracowanie "Magdalena Nieniewska" "Polskie Radio Szczecin", 13 marca 2012 roku.

* * *

Spacerkiem na Pogodno i Głębokie?

Al. Wojska Polskiego zostanie zamknięta? To całkiem prawdopodobne. Wszystko zależy od tego, w jakim stanie technicznym jest wiadukt drogowy nad torami kolejowymi przy skrzyżowaniu alei z ul. Traugutta

Ważą się losy wiaduktu drogowego na al. Wojska Polskiego. Do połowy grudnia eksperci mają się wypowiedzieć, czy obiekt nadaje się do użytku. Jeśli uznają, że można jeszcze jakiś czas z niego korzystać, to muszą dodatkowo zdecydować, czy mogą po nim jeździć autobusy i tramwaje.

Przypomnijmy, że od kilku lat samochody ciężarowe na wiadukt nie mają prawa wjeżdżać - z tego powodu ruch ciężarówek poprowadzony jest przez ścisłe centrum miasta: pl. Żołnierza, al. Niepodległości, Bramę Portową, ul. Krzywoustego i dalej przez Pogodno: ul. 26-Kwietnia, ul. Santocką, ul. Poniatowskiego i ul. Traugutta.

Przeczytaj całość w artykule: Kurier Szczeciński

Opracowanie: "Leszek Wójcik", "Kurier Szczeciński", 17 listopada 2015

* * *

Wiadukt wytrzyma dwa lata

Aleja Wojska Polskiego nie zostanie zamknięta

Eksperci oceniający w listopadzie i grudniu stan techniczny wiaduktu drogowego na skrzyżowaniu z ul. Traugutta zgodzili się na jego dalszą eksploatację - przez kolejne dwa lata - do końca 2017 roku. Organizacja ruchu pozostaje tam więc bez zmian. Przeczytaj całość w artykule: Kurier Szczeciński

Opracowanie: "Leszek Wójcik", "Kurier Szczeciński", 29 grudnia 2015

* * *

Budowa węzła Łękno coraz bliżej

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska podtrzymała oprotestowaną zgodę na realizację inwestycji

Na alei Wojska Polskiego powstanie węzeł drogowy, który docelowo połączy kolejne dwa odcinki szczecińskiej trasy średnicowej, która wcześniej była zwana obwodnicą śródmiejską.

Do miasta wpłynęła właśnie ostateczna decyzja z GDOŚ. Odnosi się do odwołania, które wniosła fundacja szczecińska od decyzji wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i tę decyzję Generalny Dyrektor OŚ podtrzymał i ruszamy dalej, czyli składamy wniosek o pozwolenie na budowę - informuje Agnieszka Belina, zastępca dyrektora Wydziału Inwestycji w magistracie. Przeczytaj całość w artykule: Radio Szczecin

Opracowanie: "Marek Borowiec", "Radio Szczecin", 28 czerwca 2016

* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


Linki


Copyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Optymalizacja pod Internet Explorer