Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Wiadukt nad torami kolejowymi w ciągu alei Wojska Polskiego
Budowa nowego węzła Łękno


* * *

Budowa węzła Łękno. Zamykają popularny szlak spacerowy i rowerowy. Którędy iść? [MAPY]

W środę wprowadzone zostaną pierwsze zmiany w organizacji ruchu. Zmiany dotyczą trasy spacerowej oraz skrzyżowania al. Wojska Polskiego i Piotra Skargi. W planach są kolejne

Pierwsi skutki budowy węzła Łękno i kolejnego etapu obwodnicy śródmiejskiej odczują piesi i rowerzyści. Od środy zamknięta będzie część alei Fałata. To popularna aleja spacerowa, która łączy park Kasprowicza z Lasem Arkońskim. Czytaj więcej: wyborcza.pl

Opracowanie: "ps", "wyborcza.pl", 4 grudnia 2018

* * *

Łękno. Ograniczenia dla pieszych i cyklistów

W związku z przygotowaniami do budowy kolejnego odcinka tzw. trasy średnicowej z nowym węzłem komunikacyjnym Łękno, od środy (5 grudnia 2018) zaczną obowiązywać pierwsze zmiany w organizacji ruchu w rejonie rozpoczynanej właśnie inwestycji

Najpierw zablokowany zostanie ciąg pieszo-rowerowy biegnący parkową aleją Fałata na wysokości Różanki od ul. Bohdana Zaleskiego do okolic przejścia przez park im. Jana Kasprowicza w stronę ul. Bułgarskiej. Inaczej niż dotąd działać ma też - po przeprogramowaniu - sygnalizacja świetlna przy skrzyżowaniu al. Wojska Polskiego z ul. Piotra Skargi. Zamknięcie ścieżki podyktowane jest z jednym z etapów inwestycji, związanym z wyburzeniem istniejącego wiaduktu kolejowego i budową nowego. Czytaj więcej: 24kurier.pl

Opracowanie: "Mir" "24kurier.pl", 4 grudnia 2018

* * *

Węzeł Łękno – plac budowy przekazany

Wykonawca Węzła Łękno (konsorcjum firm Roverpol i Rover Alcisa) przejął plac budowy. To oznacza, że inwestycja wchodzi w fazę realizacyjną. Od postępu prac przygotowawczych, zależeć będzie termin rozpoczęcia budowy oraz wdrożenia czasowej organizacji ruchu

Najbliższe dni, to dla wykonawcy czas związany z organizowaniem się na obszarze inwestycji. Konieczne jest zabezpieczenie terenu, bazy sprzętowej, materiałowej i ludzkiej. Przed rozpoczęciem zasadniczych robót budowlanych, przeprowadzone zostaną prace związane m.in. z uporządkowaniem zieleni, jak również wyburzeniami budynków będących w kolizji z przebiegiem nowej trasy. Czytaj więcej: wiadomosci.szczecin.eu

Opracowanie: "wiadomosci.szczecin.eu", 23 listopada 2018

* * *

Umowa na węzeł Łękno podpisana

Umowa na przebudowę węzła przesiadkowego „Łękno" została we wtorek podpisana przez przedstawicieli miasta i wykonawcę prac, konsorcjum firm Roverpol i Rover Alcisa. Nie ma już żadnych przeszkód. Prace na krzyżówce al. Wojska Polskiego z ul. Traugutta ruszą lada dzień

Przebudowa węzła „Łękno", to jedna z największych i najważniejszych inwestycji drogowych w Szczecinie. Z projektów wynika, że będzie się składać z dwóch etapów: budowy kolejnego fragmentu obwodnicy śródmiejskiej (od ul. Arkońskiej, gdzie się do tej pory kończyła, do al. Wojska Polskiego) oraz całkowitej modernizacji skrzyżowania alei z ul. Traugutta (połączonej z przebudową linii kolejowej biegnącej wzdłuż nowej jezdni). „Łękno" bowiem ma w przyszłości pełnić funkcję centrum przesiadkowego dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Czytaj więcej: 24Kurier.pl

Opracowanie: "Leszek Wójcik", "24Kurier.pl", 23 października 2018

* * *

Budowa ruszy lada dzień

Znamy inżyniera kontraktu i wiemy, kto będzie wykonawcą prac (za nami są nawet długotrwałe procedury związane z przetargiem, choćby rozpatrywanie odwołań). Teraz czas na podpisanie umów i przekazanie placu budowy wykonawcy, który ma przedłużyć o kolejne kilkaset metrów obwodnicę śródmiejską i przebudować skrzyżowanie al. Wojska Polskiego z ul. Romualda Traugutta w Szczecinie

Można więc powiedzieć, że największa miejska inwestycja drogowa ruszy lada dzień. Konkretnie? Najpewniej na przełomie września i października. Obecnie trwa przygotowywanie umowy do podpisania. Czytaj więcej: Kurier Szczeciński

Opracowanie: "Leszek Wójcik", "Kurier Szczeciński (171)", 4 września 2018

* * *

Inżynier na węzeł Łękno poszukiwany

Pięć podmiotów zaoferowało swe usługi jako inżyniera kontraktu przy budowie węzła drogowego „Łękno”. Jego wybór to ostatni z wielu elementów układanki przed zapowiadanym jeszcze w tym roku rozpoczęciem robót

Wykonawca inwestycji jest znany już od połowy czerwca – ma nim być konsorcjum Roverpol sp. z o.o. z Warszawy i Rover Alcisa SA z Walencji. Koszt tej inwestycji z 2-letnim terminem realizacji wyceniło ono na 128 990 000 zł przy szacowanym wcześniej przez urzędników wydatku na poziomie 116 580 000 zł. Była najtańszą przy ofertach spółek Budimex i Strabag (każda z nich opiewała na kwoty powyżej 163 milionów złotych). Czytaj więcej: 24kurier.pl

Opracowanie: "Mirosław Winconek", "24kurier.pl", 21 sierpnia 2018

* * *

Obwodnica ruszy jeszcze latem?

Powoli, małymi kroczkami, zbliża się termin rozpoczęcia jednej z największych inwestycji drogowych w mieście: budowy kolejnego odcinka obwodnicy śródmiejskiej połączonej z gruntowną modernizacją skrzyżowania al. Wojska Polskiego z ul. Romualda Traugutta. Jeśli nic nie zakłóci harmonogramu, prace mogą się rozpocząć pod koniec lata

Wiemy już, kto wydłuży o następne kilkaset metrów obwodnicę śródmiejską i przebuduje wiecznie zakorkowaną krzyżówkę przy stacji Łękno. Przetarg na wykonanie tej inwestycji wygrało konsorcjum firm Roverpol z Warszawy i Rover Ałcisa z Walencji. Prace potrwają równo dwa lata. Czytaj więcej: Kurier Szczeciński

Opracowanie: "Leszek Wójcik", "Kurier Szczeciński (147)", 31 lipca 2018

* * *

Wykonawca wybrany

Urząd Miasta w dniu 15 czerwca 2018 roku ogłosił wyniki przetargu. Konsorcjum firm Roverpol Sp. z o.o. i Rover Alcisa SA wygrało przetarg na budowę Węzła Łękno. Wybrana oferta opiewa na kwotę 128 990 000,00 zł. brutto. Zanim miasto podpisze umowę z wybraną firmą musi upłynąć termin na złożenie odwołań.

Inwestycja powinna być ukończona w terminie 24 miesięcy. Projekt ten, otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Wysokość dofinansowania to 73 mln zł.

Źródło "Urząd Miasta", 15 czerwca 2018 roku.

* * *

Są chętni na budowę węzła Łękno

Trzy firmy zgłosiły się w przetargu na budowę kolejnego etapu szczecińskiej trasy średnicowej i węzła Łękno. Są to:

• Lider: Roverpol Sp. z o.o. ul. P. Gintrowskiego 30/221 02-697 Warszawa. Partner: Rover Alcisa SA C\Botanico Cavanilles, 28 46010 Walencja, Hiszpania wykonanie za 128.990.000,00 zł brutto.
BUDIMEX Spółka Akcyjna ul. Stawki 40 01-040 Warszawa. Wykonanie za 163.193.371,63 zł brutto.
STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków. Wykonanie za 163.964.567,23 zł brutto.

Kwota jaką Miasto zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 116.580.000,00 zł. brutto. Złożone oferty są analizowane.

W ramach inwestycji wykonane zostaną m.in. następujące prace:

1.budowa Obwodnicy Śródmieścia Szczecina od ul. Arkońskiej/Niemierzyńskiej do początku łącznic węzła;
2.przebudowa Al. Wojska Polskiego z budową skrzyżowania z wyspą centralną wraz z sygnalizacją świetlną;
3.przebudowa torowiska tramwajowego w Al. Wojska Polskiego, wykonanie pasa autobusowo-tramwajowego wraz z budową peronów na wysokości ul. Jasienicy;
4.przebudowa wlotu ul. Traugutta, ul. Zaleskiego;
5.przebudowa ul. Jasienicy, ul. Kochanowskiego;
6.przebudowa linii kolejowej 406 na długości 1,2km (zakończenie przebudowy przed wiaduktem w ciągu ul. Mickiewicza), wraz z peronami pod węzłem Łękno;
7.przebudowa przejazdu kolejowego w ul. Zaleskiego;
8.budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych;
9.budowa jednostronnej ścieżki rowerowej i ciągu pieszego wzdłuż Obwodnicy Śródmieścia Szczecina (od ul. Arkońskiej/Niemierzyńskiej do Al. Wojska Polskiego), obustronnych ścieżek i chodników wzdłuż Al. Wojska Polskiego;
10.budowa parkingu rowerowego;
11.budowa ekranu akustycznego;
12.budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej;
13.przebudowa kolidującego uzbrojenia;
14.wykonanie zieleni.

Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

Projekt pn: Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie, otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Wysokość dofinansowania to 73 mln zł.

Źródło "Urząd Miasta", 25 kwietnia 2018 roku.

* * *

Przetarg na wykonawcę zadania

Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie. UM Biuro ds. Zamówień Publicznych w dniu 2 lutego 2018 roku, ogłosiło przetarg nieograniczony, na wyłonienie wykonawcy zadania. Oferty należy składać do 19.03.2018 roku.

* * *

Zobacz, jak będzie wyglądał węzeł Łękno.
Przebudowa ma zakończyć się w 2020 roku [WIZUALIZACJE]

Ruszył przetarg na budowę kolejnego fragmentu Trasy Średnicowej oraz Węzła Łękno. Inwestycja, której koszt oszacowano na blisko 100 mln zł, ma zakończyć się w 2020 roku

Firmy zainteresowane udziałem w przetargu mają czas na przesyłanie swoich ofert do 19 marca br. W ramach inwestycji wykonane zostaną m.in. następujące prace:

• budowa Obwodnicy Śródmieścia Szczecina od ul. Arkońskiej/Niemierzyńskiej do początku łącznic węzła. Czytaj więcej: gs24.pl

Opracowanie: "red", "gs24.pl", 6 lutego 2018

* * *

Wiadukt z certyfikatem

Wiadukt na al. Wojska Polskiego, nad torami kolejowymi przy stacji PKP Łękno, jest dopuszczony do eksploatacji na rok. Z tym, że nie wszystkie pojazdy mogą się po nim poruszać. Obiekt ma ograniczoną nośność. Samochody cięższe niż 20 ton muszą kluczyć uliczkami Pogodna, by dotrzeć do Polic

Wiadukt jest w złym stanie już od 2013 r. Już wtedy usłyszeliśmy w szczecińskim Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego o konieczności jego natychmiastowego (!) remontu. Od tego czasu z powodu znacznego zużycia nie mogą po nim jeździć samochody ciężarowe (nośność konstrukcji wynosi w zależności od pasa ruchu 15 i 20 ton). Czytaj więcej: Kurier Szczeciński

Opracowanie: "Leszek Wójcik", "Kurier Szczeciński", 5 stycznia 2018

* * *

Inżynier Kontraktu

Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta 13 grudnia 2017 roku ogłosiło przetarg na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie.

Termin nadsyłania ofert wyznaczono na 17 stycznia 2018 roku.

* * *

Budowa węzła Łękno coraz bliżej

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska podtrzymała oprotestowaną zgodę na realizację inwestycji

Na alei Wojska Polskiego powstanie węzeł drogowy, który docelowo połączy kolejne dwa odcinki szczecińskiej trasy średnicowej, która wcześniej była zwana obwodnicą śródmiejską.

Do miasta wpłynęła właśnie ostateczna decyzja z GDOŚ. Odnosi się do odwołania, które wniosła fundacja szczecińska od decyzji wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i tę decyzję Generalny Dyrektor OŚ podtrzymał i ruszamy dalej, czyli składamy wniosek o pozwolenie na budowę - informuje Agnieszka Belina, zastępca dyrektora Wydziału Inwestycji w magistracie. Przeczytaj całość w artykule: Radio Szczecin

Opracowanie: "Marek Borowiec", "Radio Szczecin", 28 czerwca 2016

* * *

Wiadukt wytrzyma dwa lata

Aleja Wojska Polskiego nie zostanie zamknięta

Eksperci oceniający w listopadzie i grudniu stan techniczny wiaduktu drogowego na skrzyżowaniu z ul. Traugutta zgodzili się na jego dalszą eksploatację - przez kolejne dwa lata - do końca 2017 roku. Organizacja ruchu pozostaje tam więc bez zmian. Przeczytaj całość w artykule: Kurier Szczeciński

Opracowanie: "Leszek Wójcik", "Kurier Szczeciński", 29 grudnia 2015

* * *

Spacerkiem na Pogodno i Głębokie?

Al. Wojska Polskiego zostanie zamknięta? To całkiem prawdopodobne. Wszystko zależy od tego, w jakim stanie technicznym jest wiadukt drogowy nad torami kolejowymi przy skrzyżowaniu alei z ul. Traugutta

Ważą się losy wiaduktu drogowego na al. Wojska Polskiego. Do połowy grudnia eksperci mają się wypowiedzieć, czy obiekt nadaje się do użytku. Jeśli uznają, że można jeszcze jakiś czas z niego korzystać, to muszą dodatkowo zdecydować, czy mogą po nim jeździć autobusy i tramwaje.

Przypomnijmy, że od kilku lat samochody ciężarowe na wiadukt nie mają prawa wjeżdżać - z tego powodu ruch ciężarówek poprowadzony jest przez ścisłe centrum miasta: pl. Żołnierza, al. Niepodległości, Bramę Portową, ul. Krzywoustego i dalej przez Pogodno: ul. 26-Kwietnia, ul. Santocką, ul. Poniatowskiego i ul. Traugutta.

Przeczytaj całość w artykule: Kurier Szczeciński

Opracowanie: "Leszek Wójcik", "Kurier Szczeciński", 17 listopada 2015

* * *

Wiadukt się sypie, ale remontu nie będzie

Jest stary i kruchy, ale w ocenie specjalistów nie powoduje zagrożenia dla kierowców. Mimo iż wiadukt w alei Wojska Polskiego w Szczecinie potrzebuje gruntownej modernizacji, to w tym roku ZDiTM wykona tylko doraźny remont

Wiadukt na Łęknie jest w złym stanie technicznym, szczególnie na części w stronę Głębokiego. Niszczy go postępująca korozja. Dlatego już kilka lat temu zdecydowano się na ograniczenie nośności ciężarówek do 15 ton. Urzędnicy przyznają, że jeśli nic nie zostanie naprawione, to pojawią się kolejne ograniczenia - nawet do 10 ton.

W tym roku szczeciński Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego zabezpieczy zbrojenie. To niewiele, ale na więcej nie ma pieniędzy. Specjaliści szacują, że na modernizację należałoby przeznaczyć 15 milionów złotych. Zarząd Dróg informuje jednak, że sytuacja będzie rozwiązana dopiero po powstaniu nowego wiaduktu w ramach budowy szóstego etapu obwodnicy śródmiejskiej. Obiekt na Łęknie wybudowano w 1896 roku. Od tego czasu miał kilka remontów.

Opracowanie "Magdalena Nieniewska" "Polskie Radio Szczecin", 13 marca 2012 roku.

* * *

A co jeśli wiadukty się zawalą?

Wiadukt w ciągu al. Wojska Polskiego (w okolicach stacji Łękno) w Szczecinie jest w złym stanie technicznym. Choć inspektorzy mostowi z ZDiTM dopuścili go do eksploatacji, to nieoficjalnie mówi się, że powinien być zamknięty. I tak się najprawdopodobniej stanie - w 2013 r., kiedy przeprowadzony zostanie jego gruntowny przegląd

 Widok wiaduktu od strony torów - aleja Wojska Polskiego. Foto: Ryszard PAKIESER Na razie na wiadukt nie powinny wjeżdżać ciężarówki, których ciężar przekracza 15 i 20 ton (w zależności od pasa). A jeśli się zawali? - pytamy Jerzego Barańskiego, zastępcę dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Nie zawali się - zapewnia. Wiadukt jest bezpieczny. Ale jeżdżą po nim autobusy ważące więcej niż jego nośność! Zapewniam, nie ma zagrożenia.

Mimo to na wiadukt na al. Wojska Polskiego mogą wjeżdżać wyłącznie pojazdy lżejsze niż 15 i 20 ton. Na pierwszy rzut oka widać, że obiekt jest zużyty do granic wytrzymałości. Wystarczy spojrzeć na niego od spodu. Dosłownie się sypie. Tymczasowe remonty nic nie dadzą - tłumaczy Jerzy Barański. Wiadukt musi być jak najszybciej przebudowany.

Jaki jest szacunkowy koszt przebudowy? 15 mln zł! Miasto takich pieniędzy nie ma. Ma tylko ekspertyzę dopuszczającą most do eksploatacji. W maju 2013 przeprowadzony zostanie kolejny przegląd. Jeśli do tego czasu nic się przy nim nie zrobi, most nie zostanie dopuszczony do użytku. Pozostanie objazd, którego organizację na zlecenie ZDiTM już przygotowała Pracownia Projektowa Maciej Kasprzak z Gryfina. Ruch ciężarówek poprowadzony został przez ścisłe centrum miasta: pl. Żołnierza, al. Niepodległości, Bramę Portową, ul. Krzywoustego i dalej przez Pogodno: ul. 26-Kwietnia, ul. Santocką, ul. Poniatowskiego, ul. Traugutta.

Objazd miał być wprowadzony 27 maja, czyli dzień przed zamknięciem al. Niepodległości (czyli jednej z ulic objazdu) z powodu przebudowy układu dróg wokół powstającego CH „Kaskada". Obowiązywanie objazdu wstrzymano w ostatniej chwili (po naszej interwencji? - tekst o tym absurdzie napisaliśmy w przeddzień obowiązywania nowej organizacji ruchu). Objazd zacznie obowiązywać w październiku.

Ale to nie wszystko. Oprócz wiaduktu przy Łęknie zakaz wjazdu (dla samochodów, których ciężar całkowity przekracza 30 ton) obowiązywać będzie jeszcze na Moście Długim i na Moście Portowym. Obiekty te zostały zaprojektowane jako klasa C - mówi dyrektor Barański. Cięższe pojazdy nie powinny się po nich poruszać.

To sprawia, że do szczecińskiego portu można się będzie dostać wyłącznie ul. Gdańską. Ale Estakada Pomorska i wiadukt nad torami prowadzącymi do elektrowni również mają nośność 30 ton! Z projektu wyznaczającego nową organizację ruchu wynika, że te dwie konstrukcje też należy wyłączyć z ruchu TIR-ów. Estakadę można ominąć drogami równoległymi - pokazuje na planie nasz rozmówca. I wyjedziemy wprost na drugi wiadukt, ten nad torami do elektrowni. Objazd kieruje ciężarówki na obiekt, na który nie można wjeżdżać! W takim razie trzeba będzie wyłączyć oba obiekty z zakazu. Musimy przecież zapewnić dojazd do Portu!

* * *

Miasto utrzyma wjazd do portu godząc się na nadmierne obciążenie przynajmniej jednego wiaduktu! A co na to policja, która nota bene wystawiła pozytywną opinię nowej organizacji ruchu? Ul. Gdańska, to jedyna droga do szczecińskiego portu. Jeśli z powodu nieodpowiedniego użytkowania za rok któryś z wiaduktów zostanie wyeksploatowany, firma ta zostanie odcięta od świata. Tak jak Pogodno i Głębokie. Bo przebudowa wiaduktu przy ul. Traugutta prawdopodobnie rozpocznie się wtedy, kiedy nie będzie już można po nim jeździć.

Opracowanie "Leszek Wójcik" "24 Kurier", 7 czerwca 2011 roku.

* * *

Mosty i wiadukty Szczecina - stare, kruche, rozkradane...

W coraz gorszym stanie są szczecińskie mosty i wiadukty. Wie o tym każdy kierowca, bo niemal każdy przejeżdża przez taki obiekt codziennie. Niestety, może być coraz gorzej, bo pieniędzy na przebudowę starych lub budowę nowych konstrukcji jest wciąż za mało.

 Widok wiaduktu od strony torów - aleja Wojska Polskiego. Foto: M.Niedzielski Kilka tygodni temu jadący al.Wojska Polskiego w kierunku Głębokiego ujrzeli nowe znaki. Na prawympasie nie mają prawa znajdować się pojazdy, których masa własna przekracza 15 ton, na lewym - powyżej20 ton. Znaki tu ustawiono, gdyż stan techniczny obiektu wymusza ograniczenie nośności - przypomina Marta Kwiecień-Zwierzyńska z ZDiTM. Docelowo wymagana jest przebudowa całego obiektu.

Nim to nastąpi, minie jeszcze przynajmniej kilka lat. Tymczasem każdego dnia, mimo zakazu, wiaduktem przejeżdża wiele cięższych pojazdów. Zakaz łamią też przegubowe autobusy dwóch linii i zjeżdżające do zajezdni przy ul. Klonowica. ZDiTM trzy tygodnie temu miał dokręcić tabliczkę z informacją, że zakaz nie dotyczy komunikacji miejskiej. Dziś twierdzi, że przykręci ją po zakończeniu kolejnych badań. Jeśli kierowcy będą przestrzegać ograniczeń, wiadukt wytrzyma jeszcze trzy lata. Jak nie...
Inny kłopot mają od wczoraj kierowcy, którzy do centrum jeździli wiaduktem na ul. Lubeckiego. Na cztery miesiące został on całkowicie zamknięty dla ruch, choć remont, który trwa od listopada ub.r., aż takich utrudnień nie przewidywał.

Zamknięcie wiaduktu spowodowane jest betonowaniem płyty pomostowej oraz stwierdzonymi w trakcie rozbiórek uszkodzeniami elementów konstrukcji stalowej - przyznaje ZDiTM. Remont zakończy się dopiero w lipcu.
Najtrwalsze są prowizorki. Tak było m.in. z wiaduktem nad torami przy ul. Rugiańskiej. Konstrukcja tymczasowa służyła kilkadziesiąt lat, nim zastąpiono ją nową. Wymiana czeka też tymczasowe mosty nad Autostradą Poznańską. Są w fatalnym stanie, ale zamknąć ich nie można, póki nie zakończy się budowy nowych.

Najlepiej wśród najważniejszych przepraw prezentują się most Długi i konstrukcja Trasy Zamkowej. W ocenie ZDiTM ich stan techniczny jest dobry. W przeciwieństwie do mostu Cłowego, na którym w niedzielę stwierdzono „zniknięcie" części dylatacji. Metalowy element prawdopodobnie trafił na złom. Doraźnie ubytek naprawiono wczoraj, docelowa reperacja ma być przeprowadzona w ciągu dwóch tygodni. Ale stan tego mostu nie pozwala na wjazd pojazdów cięższych niż 30 ton. ZDiTM chce przeprowadzić remont przęsła środkowego najdalej w przyszłym roku.

Opracowanie "ToT" "Kurier Szczeciński", 27 marca 2007 roku.

* * *

Przy al. Wojska Polskiego - niepewny wiadukt

W coraz gorszym stanie jest wiadukt nad torami kolejowymi w al. Wojska Polskiego w Szczecinie. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego wprowadził właśnie ograniczenie dotyczące masy pojazdów, które z tej trasy mogą korzystać. To oznacza, że większość ciężarówek i TIR-ów przeniesie się na równoległą ul. Mickiewicza. Pozostali będą ryzykować mandaty.

 Wiadukt nad al. Wojska Polskiego 9 marca 2007 roku, Foto: M.Niedzielski To nie jest tak, że ten wiadukt się już wali i może się załamać w każdej chwili - zapewnia Irena Starosta z ZDiTM. Ale wprowadzenie ograniczeń było niezbędne, wolimy dmuchać na zimne. Obecnie z prawego pasa mogą korzystać tylko pojazdy, których masa nie przekracza 15 t. Pas lewy zniesie podobno auta o 5 t cięższe. Tak przynajmniej wynika z kolejnej ekspertyzy wykonanej na zlecenie ZDiTM. Zleciliśmy ją, ponieważ podczas bieżących przeglądów, wykonywanych przez naszych pracowników, stwierdzono uszkodzenia konstrukcji nośnej wiaduktu pod skrajnym pasem ruchu - tłumaczy I. Starosta.

Przeprowadzona ekspertyza potwierdziła konieczność przebudowy części żelbetowej. Na to jednak nie ma pieniędzy. Nie ma ich ani w budżecie ZDiTM, ani w UM. Tak zwany węzeł Traugutta jest wprawdzie przewidziany do przebudowy, ale... dopiero w 2012 r. Tyle wiadukt w al. Wojska Polskiego nie wytrzyma. Tym bardziej że każdego dnia korzystają z niego także autobusy przegubowe, których masa przekracza 20 t. Ich wprowadzone ograniczenie ma nie dotyczyć, stosowne tabliczki ZDiTM obiecał dowiesić.

Odwlekanie remontu konstrukcji może doprowadzić do takiej sytuacji, jaką przed laty mieliśmy na moście Cłowym. Tamta przeprawa też groziła zawaleniem, a wprowadzone ograniczenia w ruchu dały się wszystkim we znaki. W al. Wojska Polskiego może być podobnie, bo jedyne, co ZDiTM mógł zrobić, to wystąpienie z prośbą do Wydziału Inwestycji Miejskich UM o przyspieszenie przebudowy całego węzła. Taka pozycja widnieje nawet w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Jednak na ile skuteczna będzie prośba ZDiTM?

Opracowanie "ToT" "Kurier Szczeciński", 9 marca 2007 roku.

* * *

Wiadukt nad torami kolejowymi w ciągu alei Wojska Polskiego znajduje się przy stacji kolejowej Szczecin - Łękno na trasie (Dworzec Główny - Trzebież) oraz części drogowo - tramwajowej na powierzchni na trasie (plac Zwycięstwa - Głębokie).

Konstrukcja wiaduktu składa się z trzech niezależnych części oddylatowanych od siebie, dwie są wykonane w konstrukcji murowanej licząc od strony południowej (Pogodno), trzecia część to konstrukcja żelbetowa od strony północnej (Niebuszewo).

Część środkowa murowana została zbudowana w roku 1896 z cegły klinkierowej (archiwum PKP). Konstrukcja nośna stanowi sklepienie ceglane oparte na ceglanych przyczółkach o ściankach pochyłych. Ustrój nośny nie wykazuje pęknięć, ani większych uszkodzeń mechanicznych. Część ceglana, środkowa posiada wstawkę żelbetową, która wskazuje na to, że konstrukcja była uszkodzona. Jednakże prawidłowe wykonanie wstawki nie zmniejszyło nośności tej części obiektu.

Część południowa murowana prawdopodobnie została zbudowana w 1928 roku. Również ta część wykazuje dawne uszkodzenia w miejscu dylatacji z częścia środkową. Wstawka klinkieru wykonana została prawidłowo. Na wskutek nieszczelności nawierzchni oraz uszkodzonej izolacji(w miescu ułożenia klinkieru) na części łuku w pobliżu dylatacji obu części murowanych wiaduktu widoczne są zacieki. Wiadukt był również naprawiany po wojnie w 1945 roku (źródło DOKP).

Część żelbetonowa konstrukcji wiaduktu została wykonana około 1947 roku i spoczywa na żelbetonowych przyczółkach zbudowanych w okresie międzywojennym.(Prawdopodobnie żelbetonowe przyczółki budowano w latach 05.1933 - 02.1934 roku. Wynika to z oryginalnych planów Deutsche Reichsbahn - Gesellschäft Reichsbahndirektion Stettin. Reichsbahn - Betriebsamt 2 Stettin. Strecke: Stettin - Ziegenort bei Bahnhof - Westend. Dostarczycielami betonu dla tej inwestycji byli właściciele betoniarni "Betonbaugeschaft 'Pommern' Eccardt & Ehlers G.m.b.H Stettin Moltkestr. 21 (obecna Wyzwolenia)").

Na poszerzenie wiaduktu wpłynęła konieczność poszerzenia jezdni, oraz podwieszenia rurociągów pod chodnikiem. Stan części żelbetonowej jest zadowalający. Po moście mogą przejeżdżać samochody ciężarowe o wadze 20 ton ( II klasa obciążeń), tramwaj oraz jako obciążenie wyjątkowe ciągnik gąsienicowy o wadze 40 ton.
Charakterystyka obiektu:
- Rozpiętość części o konstrukcji murowej: 11,96 m,
- rozpiętość części o konstrukcji żelbetowej: 12,84 m,
- Szerokość części o konstrukcji murowej: 1.820 m i 11,78 m,
- Szerokość części żelbetowej: zmienna śr. 7,52 m.
Szerokość poszczególnych pasm komunikacyjnych:
- chodników: 3,00 m i 3,14 m,
- pas zieleni: 4 m,
- dwie ścieżki rowerowe: 2,40 mm i 2,12 m,
- jezdnie: 5,98 m i 8,50 m,
- torowisko tramwajowe: 7,60 m.
Sumaryczna szerokość wiaduktu 36,81 m.

Nawierzchnia jezdni na wiadukcie jest asfaltowa, a na chodnikach betonowa. Barierki wykonano ze stali o wysokości 1,04 m. Pod wiaduktem od strony Niebuszewa obie skarpy są umocnione brukiem i płytami betonowym. Przyczółek wiaduktu o konstrukcji żelbetowej.


* * *

Zdjęcia z 1985 roku od strony Pogodna i Niebuszewa
oraz przekrój poprzeczny


wiadukt.jpg
wiadukt_1.jpg
wiadukt_2.jpg

* * *

Do opracowania tematu wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu alei Wojska Polskiego posłużyłem się materiałami zawartymi w planach i ekspertyzach technicznych z lat 1960, 1964, 1976, 1985 opracowanych przez inżynierów BPBK z Gdańska - Wrzeszcza i BPK DOKP Szczecin. Posłużyłem się również dokumentacją techniczną z przed 1945 roku Dyrekcji kolei ze Szczecina (Reichbahndirektion Stettin) opracowanych przez techników i inżynierów niemieckich. Niżej trochę dokumentów z 1896 i 1933/34.


* * *


westend_1.jpg
cement.jpg
beton.jpg

westend_1.jpg
cement.jpg
beton.jpg

westend_1.jpg
cement.jpg
beton.jpg

westend_1.jpg

* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


Linki


Copyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.