Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Budowa torowiska do pętli
tramwajowo-autobusowej Mierzyn


* * *

Tramwaj bez kolizji

Na styku Mierzyna i szczecińskich Gumieniec planowane są dwie duże inwestycje. To wydłużenie linii tramwajowej w ul. Ku Słońcu do granicy miasta i obejście drogowe Mierzyna. Oba zadania „spotkają się” w pobliżu CH Ster. Stąd obawy, czy nie będą ze sobą kolidowały. Takie wątpliwości ma m.in. miejska radna Agnieszka Kurzawa. Miasto zapewnia jednak, że nie ma podstaw do niepokoju

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o inwestycji w ramach DK 10 o obejściu drogowym dla ul. Weleckiej w podszczecińskim Mierzynie. Zastanawiające jest to, że obwodnica zaczyna się w miejscu, w którym docelowo miałaby być pętla tramwajowa, która funkcjonowałaby w ramach tramwaju w stronę Mierzyna - pisze w interpelacji do prezydenta miasta radna Kurzawa. W związku z powyższym proszę o informacje dotyczące rzeczywistego planu miasta, co do inwestycji tramwaju do Mierzyna i czy plany dotyczące infrastruktury drogowej są już ustalone?

Czytaj więcej:  Foto: kurier szczecinski (17), "Tomasz Tokarzewski", 26 stycznia 2022

* * *

„Tramwaj do Mierzyna” po konsultacjach.
Większość głosujących zaakceptowało związaną z inwestycją wycinkę drzew

Znane są wyniki konsultacji w sprawie „Tramwaju do Mierzyna”. Udział w nich wzięło 1140 mieszkańców, z których większość chce wydłużenia linii tramwajowej do CH „Ster”. Za projektem przebudowy idzie również wycinka około 168 drzew, którą zaakceptowało 75 procent głosujących (859 osób). Jak każda miejska inwestycja, „Tramwaj do Mierzyna” po raz kolejny wywołał publiczną dyskusję, w której nie brakuje głosów zarówno głosów pochwał, jak i krytyki

Przypomnijmy, że konsultacje zostały przeprowadzone na wniosek Rady Osiedla Gumieńce. Polegały one na wypełnieniu przez mieszkańców ankiet, które składały się z 12 zamkniętych pytań. Jak informuje magistrat, udział w nich wzięły 994 osoby, a ankietę w formie drukowanej wypełniło 146 osób. Większość chce tramwaju do „Stera”

Czytaj więcej:  Foto: wsz, "Karolina Nawrocka", 5 stycznia 2021

* * *

Tramwaj do Mierzyna po konsultacjach

Zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie budowy "Tramwaju do Mierzyna". Ich wyniki powinniśmy poznać jeszcze przed świętami. Nie wiadomo natomiast, kiedy inwestycja będzie zrealizowana

Konsultacje trwały przez miesiąc, odbywały się w formie elektronicznej i papierowej. Pytania dotyczyły m.in. tego, czy mieszkańcy są za budową tradycyjnej pętli, czy może krańcówki z wykorzystaniem wagonów dwukierunkowych, czy są za jednoczesnym utrzymaniem dotychczasowej pętli autobusowej przy ul. Kwiatowej, likwidacją ogródków działkowych przy ul. Przygodnej i czy zgadzają się na wycinkę drzew na wysokości CH "Ster", dokąd ma być wydłużona linia tramwajowa w ul. Ku Słońcu.

Czytaj więcej:  Foto: 24kurier.pl , "ToT", 4 grudnia 2021

* * *

Tramwaj do Mierzyna według obecnego projektu to wyrzucenie 100 mln zł w błoto.
Jest sensowna alternatywa

Budowa za 100 mln zł linii tramwajowej do Mierzyna według projektu, w którym nie ma miejsca na park&ride, nie ma sensu. Samochody dalej będą korkować ul. Ku Słońcu. Jakie są alternatywy? Jedna z nich to wyłożenie kolejnych 200 mln zł. Może więc lepiej najpierw zbudować linię wzdłuż ul. Mieszka I?

Miasto powraca do projektu budowy tramwaju do Mierzyna, czyli przedłużenia linii wzdłuż ul. Ku Słońca od ronda Gierosa do Centrum Handlowego Ster. Ogłoszone zostały nawet tzw. konsultacje, czyli tak naprawdę rodzaj internetowego plebiscytu z niejasnymi pytaniami. Przebija się przez nie jeden wątek: miasto wydaje się stawiać warunek: chcecie ocalić 168 drzew stojących na trasie? OK, ale w takim razie nie będzie tramwaju.

Czytaj więcej:  Foto: wyborcza , "Andrzej Kraśnicki jr", 12 listopada 2021 roku

* * *

Fasadowe konsultacje w sprawie tramwaju do Mierzyna, czyli ankieta o wszystkim i o niczym

Jaki sens ma ankieta na temat przedłużenia linii tramwajowej do CH Ster na Gumieńcach? Bo jeśli ma dać odpowiedź na pytanie, czy mieszkańcy chcą tej inwestycji, czy nie, to nie wiadomo, na jakiej podstawie

Sprawa przedłużenia linii tramwajowej na Gumieńcach nie jest nowa. W skrócie chodzi o poprowadzenie linii od ulicy Kwiatowej, gdzie znajduje się obecna pętla, do CH Ster, niedaleko granic miasta z Mierzynem. Z tym związana jest także budowa nowej pętli na wysokości Steru, drugiego toru między rondem Gierosa a starą pętlą a także przebudowa szeregu skrzyżowań.

Czytaj więcej:  Foto: wyborcza , "Piotr Szyliński", 11 listopada 2021 roku

* * *

Tramwaj do Mierzyna.
Partia Zieloni krytycznie o konsultacjach i wycince drzew pod przedłużenie linii tramwajowej

Projekt przedłużenia linii tramwajowej do granic Mierzyna jest przestarzały, a 150 drzew można byłoby ocalić - uważają przedstawiciele Partii Zielonych. Zwracają uwagę, że sposób prowadzenia konsultacji jest niewystarczający

Zieloni popierają rozwój transportu zbiorowego, w tym pomysł budowy nowej linii przez ul. Ku Słońcu do granicy miasta. Mają jednak uwagi co do zbierania opinii dotyczących modernizacji trasy tramwajowej na drodze od Ronda Gierosa do ul. Kwiatowej (z dobudową drugiego toru) oraz budowy nowego, dwutorowego odcinka od ul. Kwiatowej do nowoprojektowanej pętli ,,Mierzyn”.

Czytaj więcej:  Foto: gs24 , "Marek Jaszczyński", 11 listopada 2021 roku

* * *

Konsultacje w sprawie tramwaju do Mierzyna. Miasto czeka na opinie mieszkańców [WIZUALIZACJE]

Trwają konsultacje dotyczące budowy nowej linii tramwajowej przez ulicę Ku Słońcu do granic Szczecina. Czy głos mieszkańców będzie brany pod uwagę przy zmianie projektu? Tego urzędnicy nie przyznają

Opinie są zbierane do 25 listopada. Chodzi o modernizację trasy tramwajowej na drodze od Ronda Gierosa do ul. Kwiatowej (z dobudową drugiego toru) oraz budowę nowego, dwutorowego odcinka od ul. Kwiatowej do nowoprojektowanej pętli ,,Mierzyn”.

Czytaj więcej:  Foto: gs24 , "Marek Jaszczyński", 9 listopada 2021 roku

* * *

Pomysł na tramwaj do Mierzyna wraca po dwóch latach. Mieszkańcy chcą konsultacji

Osiedlowcy z Gumieniec wyszli z pomysłem przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budowy nowej linii tramwajowej do granic Mierzyna. Pismo trafiło do prezydenta Szczecina

W imieniu mieszkańców wnioskuję o przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin, których celem jest zebranie propozycji, uwag i wniosków dotyczących budowy torowiska do pętli tramwajowej Mierzyn - czytamy w liście Andrzeja Kamrowskiego, wiceprzewodniczącego Rady Osiedla Gumieńce do Piotra Krzystka, prezydenta Szczecina. Konsultacje powinny być przeprowadzone w roku bieżącym przed przyjęciem budżetu na 2022 rok w formule otwartej ankiety.

Czytaj więcej:  Foto: gs24 , "Marek Jaszczyński", 15 września 2021 roku

* * *

Czy koniec marzeń o trasie tramwajowej do Mierzyna?

W 10 września 2019 roku radni miejscy bez dyskusji przyjęli zmiany w budżecie na 2019 dotyczą głównie wycięcia inwestycji na łączną kwotę 68 mln zł. Z planu wydatków radni ostatecznie zdjęli między innymi prawie 16 mln zł na budowę tramwajowych torów do Mierzyna (koło CH Ster). Ta inwestycja nie będzie realizowana, bo startujące w przetargu firmy zaproponowały kwoty za wykonanie zadania od 90 - 140 mln złotych brutto, a miasto na nie stać. Tramwaj do Mierzyna musi poczekać.

* * *

Przetarg na Mierzyn będzie powtórzony

Dziś (2 lipca 2019) unieważnione zostało postępowanie przetargowe na budowę torowiska i pętli tramwajowej do Mierzyna. Unieważnienie postępowania nie oznacza rezygnacji Miasta z tej inwestycji. Po ponownej analizie i optymalizacji dokumentacji projektowej, przetarg zostanie powtórzony.

W postępowaniu przetargowym, które zostało ogłoszone w ubiegłym roku wpłynęło aż 6 ofert, których ceny znacząco przekraczały zakładany budżet na inwestycję - 64 100 000,00 zł brutto. Jednocześnie z uwagi na doniesienia dot. realizacji inwestycji w kraju przez jednego z wykonawców, który zaproponował najniższą cenę, Miasto Szczecin zdecydowało się wykluczyć tego wykonawcę z postępowania przetargowego. Po postępowaniu w Krajowej Izbie Odwoławczej firma ta została przywrócona do przetargu. Ponowna ocena najtańszej oferty z uwagi na przekroczenie budżetu, nie pozwala na rozstrzygnięcie przetargu.

Miasto Szczecin mając na uwadze, że dla mieszkańców Osiedla Gumieńce przedmiotowa inwestycja w sposób znaczący przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej oraz poprawy bezpieczeństwa w ciągu ul. Ku Słońcu, po ponownej analizie i optymalizacji dokumentacji projektowej, powtórzy postępowanie przetargowe.

Miasto nie odpuszcza inwestycji w torowiska. Po raz kolejny podkreślamy, że projekty tramwajowe to jeden z priorytetów inwestycyjnych Miasta w tej perspektywie unijnej. W najbliższym czasie po zwiększeniu budżetu rozstrzygany będzie przetarg na przebudowę ul. Szafera, jak również przetarg na torowiska na Placu Szarych Szeregów i Wyszyńskiego. Niedługo ogłoszone zostaną postępowania przetargowe na przebudowę Kolumba i Powstańców Wielkopolskich. Przygotowania trwają też do przetargu na przebudowę Wyzwolenia do dworca Niebuszewo. Pod koniec tego roku, ogłoszony zostanie przetarg na przebudowę Węzła Głębokie. Na to zadanie w ostatnim czasie zwiększono budżet oraz dofinansowanie.

Źródło: Urząd Miasta, 2 lipca 2019 roku

* * *

Tramwaj do Mierzyna. Hiszpanie nie chcą zrezygnować z inwestycji.
Dlaczego zostali wykluczeni?

Kontrakt jest na tyle intratny, że wykluczony wykonawca wniósł odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Teraz ponownie ma wrócić do gry o budowę nowej linii tramwajowej do granic Mierzyna

Firma Balzola Polska i Construcciones y Promociones Balzola S.A. wniosły odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołanie dotyczy wykluczenia z przetargu na budowę nowej linii i pętli tramwajowej do granic Mierzyna. Z naszych informacji wynika, że orzeczenie KIO było przychylne dla hiszpańskiego konsorcjum. Czytaj więcej: szczecin.naszemiasto.pl

Opracowanie "Marek Jaszcyński", "szczecin.naszemiasto.pl" 28 czerwca 2019 roku

* * *

Hiszpanie nie chcą oddać inwestycji

Kontrakt jest na tyle intratny, że wykluczony z przetargu wykonawca wniósł odwołanie do Krajowej izby Odwoławczej. Teraz ponownie ma wrócić do gry o budowę nowej linii tramwajowej w Szczecinie.

Firma Balzola Polska i Construcciones y Promociones Balzola S.A. wniosły odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Dotyczyło wykluczenia z przetargu na budowę nowej linii i pętli tramwajowej do granic Mierzyna. Odwołanie zostało uwzględnione - mówi Magdalena Grabarczyk, rzecznik prasowy Krajowej Izby Odwoławczej. Czytaj więcej: Głos Szczeciński

Opracowanie "Marek Jaszcyński", "Głos Szczeciński (142)" 19 czerwca 2019 roku

* * *

Najtańszy wykonawca nie chce zrezygnować z budowy tramwaju do granic Mierzyna

Firma Balzola Polska i Construcciones y Promociones Balzola S.A. wniosły odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej

Odwołanie dotyczy wykluczenia z przetargu na budowę nowej linii i pętli tramwajowej. Krajowa Izba Odwoławcza ma rozstrzygnąć odwołanie do połowy czerwca. Czytaj więcej: naszemiasto.pl

Opracowanie "redakcja", "naszemiasto.pl" 31 maja 2019 roku

* * *

Tramwaj do Mierzyna. Nowa linia tramwajowa na Gumieńcach.
Wciąż czekamy na wybór wykonawcy

Od otwarcia ofert minęły już ponad dwa miesiące. Nadal nie wiemy, kto zbuduje linię tramwajową do granic Mierzyna. Chociaż, jak ustaliliśmy, została odrzucona oferta najtańszego wykonawcy

Postępowanie trwa. Oferty są nadal ważne - mówi Piotr Zieliński z Centrum Informacji Miasta. Przypomnijmy, że zgłosiło się sześciu chętnych do budowy linii. Miasto oszacowało koszt prac na 64,1 mln zł. Każda oferta jest wyższa. Czytaj więcej: gs24.pl

Opracowanie "Marek Jaszczyński", "gs24.pl" 25 maja 2019 roku

* * *

Gumieńce chcą tramwaju!

Do końca tygodnia zbierane będą podpisy w sprawie budowy linii tramwajowej do CH „Ster” na szczecińskich Gumieńcach

To efekt opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej szczecińskiego UM komunikatu o aktualizacji „dokumentacji aplikacyjnej projektu pn. Budowa nowych tras tramwajowych w Szczecinie, w związku z planowaną rezygnacją z zadania 1 - Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn”. Czytaj więcej: Kurier Szczeciński

Opracowanie "Tomasz Tokarzewski", "Kurier Szczeciński (64)" 1 kwietnia 2019 roku

* * *

Nie będzie tramwaju do Mierzyna? Nie ma wiążących decyzji

Ta informacja zelektryzowała nie tylko mieszkańców Gumieniec, ale również Mierzyna. Urzędnicy odpowiadają, że nie zapadły żadne wiążące decyzje w sprawie rezygnacji z tej inwestycji

W rejestrze umów zawartych przez Szczecin pojawiła się informacja o aktualizacji dokumentacji aplikacyjnej projektu „Budowa nowych tras tramwajowych w Szczecinie”, w związku z planowaną rezygnacją z zadania 1 -„Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn”. Aktualizację ma wykonać firma Wyg Intemational za 34 440 złotych. Czytaj więcej: Głos Szczeciński

Opracowanie "Marek Jaszczyński", "Głos Szczeciński (74)" 28 marca 2019 roku

* * *

Prezydent obiecuje tramwaj

Nie będzie tramwaju do Mierzyna, miasto rezygnuje z budowy! - taka informacja obiegła we wtorkowy wieczór szczecińskie Gumieńce. To koniec marzeń o usprawnieniu komunikacji, mniejszych korkach, ciszy na ul. Okulickiego i przede wszystkim bezpiecznych przejściach dla pieszych - komentowali mieszkańcy. Wszystko przez zapis, jaki pojawił się w Biuletynie Informacji Publicznej szczecińskiego UM. Prezydent jednak uspokaja: linia tramwajowa powstanie!

Zamieszanie powstało, gdy w BIP pojawił się zapis o treści "aktualizacja dokumentacji aplikacyjnej projektu pn. Budowa nowych tras tramwajowych w Szczecinie, w związku z planowaną rezygnacją z zadania 1 - Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn". Na lokalnym forum od razu zawrzało. Czytaj więcej: 24kurier.pl

Opracowanie "Tomasz Tokarzewski", "24kurier.pl" 27 marca 2019 roku

* * *

Otwarcie ofert

13 lutego 2019 roku otwarto oferty na budowę torowiska do nowej pętli tramwajowo - autobusowej Mierzyn (przy CH Ster). Wpłynęło 6 ofert. Urząd Miasta chce wydać na inwestycje kwotę w wysokości 64 100 000,00 zł brutto. Złożone oferty, zostaną teraz poddane ocenie przez komisję przetargową. W przetargu wystartowały:

• Budimex S.A. Warszawa - chce wykonać zadanie za 104 790 735,61 zł brutto,

• Konsorcjum w składzie: Balzola Polska Sp. z o.o. Warszawa, Construcciones y Promociones Balzola S.A. Avenida Sabino Arana, Bilbao, Hiszpania - chce wykonać zadanie za 89 998 785,85 zł brutto,

• Konsorcjum w składzie: Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. Warszawa, Aldesa Construcciones S.A. c/Bahia de Pollensa Madryt, Hiszpania - chce wykonać zadanie za 93 646 800,19 zł brutto,

• Konsorcjum w składzie: Trakcja PRKiI S.A. Warszawa, Tor-Kar-Sson Sp. z o.o. Sp.k. Warszawa, AB Kauno Tiltai Ateities Kowno, Litwa - chce wykonać zadanie za 138 611 732,21 zł brutto,

• Konsorcjum w składzie: Roverpol Sp. z o.o. Warszawa, Rover Infraestructureas, S.A. C/Botanico Canvanilles, Walencja, Hiszpania - chce wykonać zadanie za 110 577 000,00 zł brutto.

• EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie Kobierzyce - chce wykonać zadanie za 109 771 528,37 zł brutto.

Przyszły wykonawca na zrealizowanie prac będzie miał nie więcej niż 24 miesiące od dnia podpisania umowy. Inwestycja jest objęta dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 6.1. Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.

Źródło: Urząd Miasta 13 lutego 2019 roku

* * *

Przetarg na tory do CH Ster się ślimaczy[GALERIA]

Urzędnicy szczecińskiego magistratu o kolejny tydzień wydłużyli termin składania ofert przez firmy gotowe podjąć się przebudowy torowiska na szczecińskich Gumieńcach i dobudowy jego nowego odcinka z pętlą na wysokości CH Ster

To już piąty razy od minionej jesieni, kiedy to w apogeum samorządowej kampanii wyborczej ogłoszono zamiar realizacji tej inwestycji.

Najnowsze z ogłoszeń o kolejnym wydłużeniu czasu na składanie ofert zostało przekazane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 25 stycznia. Teraz jest mowa o dacie 7 lutego, która została przesunięta z czwartku 31 stycznia. Czytaj więcej: 24kurier.pl

Opracowanie "Mirosław Winconek", "24kurier.pl" 31 stycznia 2019 roku

* * *

Kolejna data otwarcia ofert

Urząd Miasta Biuro ds. Zamówień Publicznych czwarty raz zmieniło datę otwarcia ofert, tym razem termin wyznaczono na 31 stycznia 2019 roku. Powodem przesunięcia terminu, to ujawnienie przez potencjalnych wykonawców kolejnych braków w dokumentacji, które uniemożliwiały im przygotowanie oferty. Ogłoszenie zostało przekazane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 8 stycznia 2019 roku.

* * *

Tramwaj do nowej pętli to także korzyść dla mieszkańców Mierzyna

Na początku 2019 roku planowany jest wybór wykonawcy nowej linii tramwajowej na Gumieńcach. Pytamy eksperta jak i czy linia przyda się także mieszkańcom Mierzyna? Jeśli tak to pod jakimi warunkami?

Przypomnijmy, że inwestycja obejmuje modernizację trasy tramwajowej na odcinku od Ronda Gierosa do ul. Kwiatowej z dobudową drugiego toru oraz budowę nowego odcinka dwutorowego od ul. Kwiatowej do nowoprojektowanej pętli Mierzyn. Czytaj więcej: Głos Szczeciński

Opracowanie "Marek Jaszczyński", "Głos Szczeciński (3)" 4 stycznia 2019 roku

* * *

Przetarg na tory w poślizgach

Nim zdążył upłynąć już przesunięty na grudzień drugi termin składania ofert, pojawiło się ogłoszenie o trzecim - tym razem styczniowym. Chodzi o przetarg na wykonawcę przebudowy ul. Ku Słońcu wraz z budową nowego odcinka torowiska na Gumieńcach - od ronda Gierosa z nową pętlą przy CH Ster. Najwcześniej za miesiąc dowiemy się, czy, kto i za ile gotów jest wykonać tę inwestycję

Do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej przekazane zostało kolejne ogłoszenie o zmianach terminów i korektach zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W wyniku licznych dotąd zapytań potencjalnych oferentów zainteresowanych tym zleceniem okazało się, że przygotowany przez urzędników szczecińskiego magistratu pakiet dokumentacji do całego postępowania ma braki i nieścisłości. Dlatego kolejne zmiany precyzujące zapisy i kolejny termin na składanie ofert - do 15 stycznia 2019 roku. Czytaj więcej: Kurier Szczeciński

Opracowanie "Mirosław Winconek", "Kurier Szczeciński (239)" 11 grudnia 2018 roku

* * *

Tramwajem do CH Ster. Za ile i kiedy?

W grudniu, a nie w listopadzie dowiemy się, czy są chętni do budowy odcinka nowego torowiska wzdłuż ul. Ku Słońcu od ronda Gierosa do rogatek Szczecina przed Mierzynem oraz pętli na wysokości CH Ster. Do wybudowania jest nieco ponad 1 km trasy. Realizacja inwestycji przy łącznych na nią nakładach, obliczanych do 2021 r. na poziomie ponad 70 min zł, miałaby potrwać do dwóch lat od daty zawarcia umowy z wykonawcą. Do projektu budżetu miasta na 2019 r. wpisana została jak na razie konkretna kwota 16 min zł na sfinansowanie rozpoczęcia robót

Sam projekt zlecony został przez magistrackich urzędników jeszcze w 2015 roku. Sporządzony był w marcu 2017 r., a pełna dokumentacja wykonawcza zadania czeka gotowa od stycznia tego roku. Opracowało je Biuro Projektów Komunikacyjnych, spółka z Poznania. Czytaj więcej: Kurier Szczeciński

Opracowanie "Mirosław Winconek", "Kurier Szczeciński (225)" 21 listopada 2018 roku

* * *

Przetarg na tory do Mierzyna

foto: UM
foto: UM
Urząd Miasta 16 października 2018 roku ogłosił przetarg na budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn przy CH Ster. Termin składania ofert przez potencjalnych wykonawców upływa 22 listopada, 4 grudnia 2018, 15 stycznia 2019 roku.

Następne przesunięcie daty otwarcia ofert na wspomniany przetarg wynika z luki w dokumentacji przetargowej wypatrzonej przez zainteresowaną firmę. Jena z części dokumentacji tj: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót miała tylko stronę tytułową. Brakowało opisu, co ma wpływ na wycenę prac. Zainteresowany wykonawca zwrócił się w tej sytuacji o uzupełnienie dokumentów, ale także wyznaczenie nowego terminu otwarcia ofert, wydłużonego o tyle dni, ile będzie trwało uzupełnienie brakujących danych.

W ramach inwestycji wybudowane zostanie dwutorowe torowisko w ciągu ulicy Ku Słońcu od ronda Gierosa do nowej pętli, która pełnić będzie rolę pętli tramwajowo - autobusowej. Dotychczasowa pętla przy ulicy Kwiatowej zostanie zachowana. W planach jest również zabudowa rozjazdu w torze 2 przed wjazdem na rondo Gierosa, który będzie umożliwiał wjazd na torowisko od strony ulic Leopolda Okulickiego i Kwiatowej. Wykonawca będzie miał 24 miesiące na wykonanie prac budowlanych od chwili podpisania umowy.

* * *

Przetarg na inżyniera kontraktu

11 września 2018 roku, Urząd Miasta Biuro ds. Zamówień Publicznych wystawiło ogłoszenie na usługę pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH Ster)” w Szczecinie. Termin otwarcia ofert mija z dniem 18 października 2018 roku.

* * *

Przetarg na linię we wrześniu

Z oporami idzie ogłoszenie przetargu na najnowszą inwestycję komunikacyjną, jaką jest budowa linii tramwajowej przez ui. Ku Słońcu do granic miasta

Przetarg na inżyniera kontraktu zostanie ogłoszony w najbliższych dniach, prawdopodobnie w przyszłym tygodniu, a na budowę, zgodnie z zapowiedzią, do końca miesiąca -zapewnia Paulina Łątka z Centrum Informacji Miejskiej. Według wcześniejszych zapewnień przetarg na inżyniera konraktu miał być ogłoszony na przełomie lipca i sierpnia. Inwestycja ma być realizowana w latach 2019-2021, szacunkowy koszt to ponad 30 min zł. Czytaj więcej: Głos Szczeciński

Opracowanie "Jasz", "Głos Szczeciński (209)" 8 września 2018 roku

* * *

Poślizg z przetargami na nową trasę i pętlę tramwajową

Dopiero we wrześniu magistrat ogłosi przetarg na roboty budowlane. Według wcześniejszej wersji przetargu na inżyniera kontraktu mieliśmy się spodziewać w marcu, a na wykonawcę prac, w czerwcu

O wyjaśnienia opóźnienia poprosił Michał Wilkocki, radny klubu Bezpartyjni i osiedlowiec z Gumieniec. Magistrat w odpowiedzi przedstawił nowe terminy. Przedłożona przez projektanta dokumentacja projektowo-kosztorysowa uzyskała pozytywną ocenę Komisji Oceny Dokumentacji Projektowej Zamawiającego - informuje Michał Przepiera, zastępca prezydenta Szczecina. Czytaj więcej: gs24.pl

Opracowanie "Marek Jaszczyński", "gs24.pl" 23 lipca 2018 roku

* * *

To już pewne. Będzie tramwaj do Mierzyna

Nowa trasa i nowa pętla przy granicy Szczecina. Za trzy lata mamy pojechać tramwajem do zachodnich granic miasta. Wkrótce poznamy wykonawcę najnowszej linii tramwajowe

Przetarg zostanie ogłoszony po sprawdzeniu dokumentacji projektowej i zatwierdzeniu jej przez miasto - mówi Piotr Zieliński ze szczecińskiego magistratu. Kiedy się to stanie? W tym roku - odpowiada urzędnik. Czytaj więcej: Głos Szczeciński

Opracowanie "redakcja", "Głos Szczeciński (149)" 29 czerwca 2018 roku

* * *

Tramwajem do granicy miasta

Jest szansa, że za 3 lata dojedziemy tramwajem do pętli „Mierzyn”. Wprawdzie będzie ona usytuowana na terenie Szczecina, ale niemal na granicy miasta. To dobra wiadomość nie tylko dla mieszkańców Gumieniec, ale także: Mierzyna, Dotuj, Skarbimierzyc, Kościna i wielu okolicznych miejscowości

Budowa torowiska w ul. Ku Słońcu do nowej pętli, która będzie usytuowana na wysokości CH „Ster”, z pewnością skróci dojazd do centrum Szczecina. Dziś nawet pokonanie jednego przystanku autobusem - od ul. Hrubieszowskiej do pętli „Gu-mieńce” zajmuje w godzinach szczytu ponad 10 min. Drugie tyle pasażerowie tracą, gdy tramwaj utknie w korku na ul. Okulickiego, a to również codzienna norma. Czytaj więcej: Kurier Szczeciński

Opracowanie "Tomasz Tokarzewski", "Kurier Szczeciński (18)" 22 stycznia 2018 roku

* * *

Wybudują nową pętlę tramwajową. Wkrótce ruszą przetargi

W 2021 roku tramwaje mają dojeżdżać ul. Ku Słońcu do nowej pętli przy CH Ster na granicy Szczecina i Mierzyna. Miasto uzyskało dofinansowanie na budowę torowiska, znany jest harmonogram inwestycji

Magistrat ujawnił szczegóły w odpowiedzi na interpelację Michała Wilkockiego. Radny prezydenckiego klubu Bezpartyjnych (i radny osiedla Gumieńce) pytał na jakim etapie jest przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania "Budowa torowiska do pętli tramwajowej Mierzyn".

Z odpowiedzi Michała Przepiery, zastępcy prezydenta Szczecina, wynika, że w marcu 2018 roku ma zostać ogłoszony przetarg na inżyniera kontraktu, a w czerwcu na roboty budowlane, które ruszą w 2019 r. i potrwają do 2021 r. Czytaj więcej: wszczecinie.pl

Opracowanie "Marcin Gigiel", "wszczecinie.pl" 22 stycznia 2018 roku

* * *

Kwiatowa jeszcze trochę poczeka

Mija miesiąc od rozpisania przetargu na przebudowę ul. Kwiatowej na szczecińskich Gumieńcach. A Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, któremu magistrat przekazał zadanie do realizacji, zdążył już wyznaczyć trzeci termin składania ofert. Aktualny to 28 marca

Przypomnijmy, że w budżetach samorządowych Szczecina ta ulica wśród inwestycji pojawiała się regularnie już od 2009 roku. I za każdym razem z listy wypadała. Dokumentacja projektowa zadania gotowa była od 2012 roku. Po licznych deklaracjach z lat minionych ZDiTM wreszcie ogłosił w lutym tego roku przetarg na roboty. Czytaj więcej: 24kurier.pl

Opracowanie "Mirosław Winconek", "24kurier.pl" 22 marzec 2017 roku

* * *

Miasto pokazuje projekt nowej pętli na Gumieńcach [WIZUALIZACJE]

Projekt przedłużenia linii tramwajowej "ósemki" do centrum handlowego na Gumieńcach coraz bliżej realizacji

Wizualizację zamieścił na swoim profilu facebookowym prezydent Szczecina Piotr Krzystek. A to oznacza, że po konsultacjach z Radą Osiedla, projekt jest już gotowy i można ubiegać się o dofinansowanie unijne. Czytaj więcej: Polskie Radio Szczecin

Opracowanie "Marek Borowiec", "Polskie Radio Szczecin" 25 lipca 2016 roku

* * *

Ulica Kwiatowa ciągle czeka na remont. Jest nowy termin

Mieszkańcy Gumieniec dopytują się, kiedy zostanie ogłoszony przetarg na przebudowę ulicy Kwiatowej. Najnowszy termin to jesień tego roku

Pomimo wielokrotnych deklaracji oraz upływu drugiego kwartału 2016 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania „Przebudowa ul. Kwiatowej” do dzisiaj nie ogłoszono - mówi Michał Wilkocki, radny rady miasta i gumieniecki osiedlowiec.

Przetarg na przebudowę tej ulicy miał być ogłoszony już w drugiej połowie 2015 roku. Czas mijał. Pod koniec ubiegłego roku Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego poinformował, że przetarg odbędzie się w pierwszej połowie 2016 roku. Czytaj więcej gs24.pl

Opracowanie "Marek Jaszczyński, "gs24.pl" 18 lipca 2016 roku

* * *

Fanaberia czy realna potrzeba?

Czy w związku z projektowanym wydłużeniem torowiska tramwajów z Gumieniec do rogatek Szczecina pod CH Ster zlikwidować obecną pętlę dla linii 8 i 10 na ul. Kwiatowej i pojedynczy tor w ul. Okulickiego, istniejący od 1956 roku? Czy w ogóle jest sens tej inwestycji za prawie 31 milionów złotych?

Powyższa wątpliwość rodzi się z niepewności w kwestii realnej liczby przyszłych użytkowników i wobec braku postępów w budowie nowych tras tramwajowych do innych, liczebnie dużo większych osiedli w mieście.

W miniony wtorek odbyła się kolejna, ostatnia runda tzw. konsultacji społecznych nad projektem tej inwestycji tramwajowej, która wciąż budzi wiele zastrzeżeń tak wśród mieszkańców, jak i radnych Szczecina. Do lobby wspierającego pomysł dołączyli mieszkańcy, radni gminy Dobra i pobliskiego sołectwa Mierzyn. Czytaj więcej: 24kurier.pl

Opracowanie "Mirosław Winconek", "24kurier.pl" 6 kwietnia 2016 roku

* * *

Budowa torowiska do pętli tramwajowej Mierzyn – konsultacje społeczne

We wtorek, 5 kwietnia 2016 odbędzie się drugie spotkanie dotyczące konsultacji społecznych budowy torowiska do pętli tramwajowej Mierzyn. Spotkanie odbędzie się w Sali sesyjnej Rady Miasta Szczecin. Początek o godz. 17.00.

* * *

Tramwaje i sprzeczne interesy

W tym miesiącu na kolejnym spotkaniu z mieszkańcami Gumieniec urzędnicy magistratu mają pokazać przyjęte rozwiązania po analizie wnoszonych uwag, sugestii, a także stan projektu budowy torowiska tramwajów do granic administracyjnych miasta z nową pętlą przy CH Ster

Minął właśnie kwartał od spotkania konsultacyjnego w tej sprawie z 30 listopada 2015 r. Inwestycja ta wciąż wywołuje kontrowersje. Ekonomiczny sens całego przedsięwzięcia od zarania pomysłu kwestionuje część radnych. Czytaj więcej: Kurier Szczeciński

Opracowanie "Mirosław Winconek", "Kurier Szczeciński" 3 marca 2016 roku

* * *

Osiedlowcy chcą, żeby pętla zniknęła

Wydział inwestycji miejskich weźmie pod uwagę opinie Rady Osiedla Gumieńce, którą wystosowali w ramach konsultacji społecznych

W tym roku ma być realizowana przebudowa ul. Kwiatowej. Tymczasem osiedlowcy wystosowali uwagi dotyczące budowy nowej pętli przy granicy z Mierzynem, ale odnoszące się do wspomnianej inwestycji. Najważniejszy postulat rady osiedla to likwidacja pętli na ul. Kwiatowej wraz z przeniesieniem autobusów komunikacji miejskiej z obecnej pętli na teren przystanku przesiadkowego, w rejonie skrzyżowania ul. Ku Słońcu i ul. Kwiatowej. Czytaj więcej: gs24.pl

Opracowanie "Marek Jaszczyński", "gs24.pl" 28 stycznia 2016 roku

* * *

Stanowisko Rady Osiedla Gumieńce dot. “Budowy torowiska do pętli Mierzyn”

"Uważamy, iż powyższa inwestycja powinna być przeanalizowana pod kątem spowolnienia ruchu na ulicy Ku Słońcu, który wystąpi ze względu na wprowadzenie tak wielu przejść dla pieszych i sygnalizacji świetlnych. Pragniemy zaznaczyć, iż wskazane w koncepcji miejsca przejść w większości wydają się zasadne i oddają potrzeby mieszkańców jak i obrazują faktyczny ruch pieszych."

To jedna z opinii Rady zawarta w stanowisku odnośnie tej inwestycji, wyrażająca zgodę na budowę pętli ale bez wycinki drzew oraz po rozwiązaniu kilku problemów nurtujących mieszkańców podanych niżej.

Opinia ta została przesłana przez Pana Michała Wilkockiego Przewodniczącego Rady Osiedla Gumieńce na adres portalu.

Komunikacja, ruch
• o sporządzenie wieloletniej analizy komunikacyjnej uwzględniającej powstającą zabudowę w gm. Dobra, powstającą zabudowę w dzielnicy Gumieńce i planowaną rozbudowę centrum handlowego,

Przejścia dla pieszych
• o rozważenie miejsca tego przejścia zawłaszcza mając na uwadze budowę w przyszłości ronda,

Zieleń
• kategorycznie nie zgadzamy się na wycinkę drzew wzdłuż ulicy Ku Słońcu tj., od skrzyżowania z osiedlem Kapitanów Polskich do ul. Kwiatowej. Drzewa te są bardzo ważnym elementem, który kształtuje charakter tego odcinka ulicy,

Centrum przesiadkowe, park and ride
• o uwzględnienie parkingu tzw,, park and ride’’ w projekcie. Zdajemy sobie że teren jest ograniczony więc może taki parking mógłby powstać po drugiej stronie ulicy (na zachód), albo w miejscu istniejących ogrodów działkowych (na południe od pętli),

Pętla na ul. Kwiatowej
• o likwidację pętli na ul. Kwiatowej, przeniesienie autobusów komunikacji miejskiej z obecnej pętli na teren przystanku przesiadkowego na skrzyżowaniu ul. Ku Słońcu i Kwiatowej. Likwidacja pętli nie jest równoznaczna z rezygnacją z przebudowy w zakresie pozostałej infrastruktury. Tym samym wnioskujemy o niezwłoczne skoordynowanie projektów przebudowy ul. Kwiatowej wraz z projektem nowej pętli, tak ażeby przebudowa Kwiatowej nie była dłużej wstrzymywana,

Projekt obwodnicy oraz przebudowy drogi DK10
• o uwzględnienie projektu ronda przy ustalaniu kształtu pętli. Wnioskujemy o wystąpienie do GDDKiA celem uzgodnienia projektu pętli,

Wartości estetyczne
• o ogłoszenie konkursu na pawilony oraz zadaszenia pętli Gumieńce.

Rada Osiedla Gumieńce w dniu 7 stycznia 2016 przekazała do Urzędu Miasta swoje uwagi dotyczące “Budowy torowiska do pętli Mierzyn”. Rada osiedla domaga się kolejnych konsultacji społecznych w tej sprawie.

Czytaj więcej w stanowisku Rady Osiedla Gumieńce

* * *

O przyszłości torowiska

Trzy warianty koncepcji były trzymane w tajemnicy do ostatniej chwili

Zostały ujawnione dopiero na konsultacjach w sali sesyjnej Urzędu Miasta. Wariant 1 zakłada budowę linii dwutorowej na odcinku od Ronda Gierosa do planowanej pętli przy centrum handlowym „Ster”. Zaletą tego wariantu jest to, że zakres przebudowy infrastruktury drogowej oraz technicznej ograniczony zostałby do minimum. Czytaj więcej w artykule: Głosu Szczecińskiego

Opracowanie "Marek Jaszczyński", "Głos Szczeciński" 2 grudnia 2015 roku

* * *

Powstanie pętla przy centrum handlowym. Czy o to chodziło?

Nowa pętla przy Centrum Handlowym "Ster", cztery przystanki wraz z nowym torowiskiem w obie strony, przejścia dla pieszych z upragnioną sygnalizacją świetlną – to wszystko stanie się już niedługo rzeczywistością na styku Gumieniec i Mierzyna. Miasto startuje z nową inwestycją tramwajową za 31 mln złotych. Najpierw jednak urzędnicy skonsultowali się z mieszkańcami

Zarzuty, zarzuty i jeszcze raz zarzuty

W poniedziałkowy wieczór w Urzędzie Miejskim odbyły się konsultacje społeczne budowy nowego odcinka linii tramwajowej wraz z pętlą zlokalizowaną przy Centrum Handlowym "Ster". Poza głosami zadowolenia z planowanej inwestycji, pojawiły się krytyczne uwagi. Obawy mieszkańców skupiły się głównie wokół wycinki ponad 150 drzew. Prowadzący konsultacje wiceprezydent Szczecina Michał Przepiera zapewnił jednak, że miasto planuje nasadzenia kompensacyjne. Czytaj więcej: wszczecinie.pl

Opracowanie "Katarzyna Marciszewska", "wszczecinie.pl", 1 grudnia 2015 roku

* * *

Jakie będzie torowisko na Gumieńcach? Konsultują trzy warianty

Do godz. 20 potrwają konsultacje dotyczące wyboru wariantu torowiska do planowanej pętli tramwajowej przy ul. Ku Słońcu

Przedstawiono trzy warianty

Wariant 1 zakłada budowę linii dwutorowej na odcinku od Ronda Gierosa do planowanej pętli przy centrum handlowym STER. Poszerzenie pasa rozdziału pomiędzy jezdniami ulicy Ku Słońcu do minimum 8 m. Ograniczono ilość przystanków do dwóch. Zakres przebudowy infrastruktury drogowej oraz technicznej ograniczony został do minimum. Czytaj więcej: gs24.pl

Opracowanie "Marek Jaszczyński", "gs24.pl" 30 listopada 2015 roku

* * *

Jak będzie wyglądała pętla tramwajowa Mierzyn?

W poniedziałek mieszkańcy Szczecina będą mogli proponować rozwiązania związane z pętlą tramwajową "Mierzyn" oraz prowadzącą do niej trasą

Od godziny 17 do 20 w sali sesyjnej Rady Miasta przy placu Armii Krajowej 1 odbędą się konsultacje społeczne ws. inwestycji. Urzędnicy pokażą trzy koncepcje opracowane przez Biuro Projektów Komunikacyjnych z Poznania, każdy z mieszkańców będzie mógł zgłosić uwagi. Czytaj więcej: Polskie Radio Szczecin

Opracowanie "Tobiasz Madejski", "Polskie Radio Szczecin" 30 listopada 2015 roku

* * *

Konsultacje

25 listopada 2015, Urząd Miejski upublicznił ogłoszenie o konsultacji w sprawie zadania budżetowego pn: "BUDOWA TOROWISKA DO PĘTLI TRAMWAJOWEJ MIERZYN (PRZY CENTRUM HANDLOWYM STER)" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 410/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 listopada 2015 r., zarządza się przeprowadzenie na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin, których celem jest zebranie od mieszkańców propozycji, uwag i opinii dotyczących budowy torowiska do pętli tramwajowej Mierzyn (przy Centrum Handlowym STER).

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie otwartego spotkania z mieszkańcami zwanego spotkaniem konsultacyjnym, które odbędzie się w dniu 30 listopada 2015 r. (poniedziałek) w godzinach od 17:00 do 20:00 w sali sesyjnej Rady Miasta Szczecin przy Pl. Armii Krajowej 1.

Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do wiadomości publicznej w terminie 30 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej: http://konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin. Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Źródło "Urząd Miasta" 25 listopada 2015 roku

* * *

Tramwaj do Mierzyna. Kiedy zobaczymy projekt?

Jak mogą przebiegać tory tramwajowe w kierunku Mierzyna i pętla obok centrum handlowego "Ster" w Szczecinie?

Wiedzą to już prezydent i jego zastępcy. Chodzi o przedłużenie torów na Gumieńcach. Teraz tramwaje linii 8 i 10 zawracają na ul. Kwiatowej, po ukończonej inwestycji mają dojeżdżać pod granice Szczecina. Czytaj więcej: Polskie Radio Szczecin

Opracowanie "Tobiasz Madejski", "Polskie Radio Szczecin" 5 listopada 2015 roku

* * *

Wybór najkorzystniejszej oferty

Urząd Miasta w dniu 19 czerwca 2015 roku poinformował o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa torowiska do pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”.

Wybrano firmę - Biuro Projektów Komunikacyjnych z Poznania sp. z o.o. z ulicy Kościuszki 68, jako najkorzystniejszą z 6 firm startujących w przetargu.

* * *

Tak to wygląda w tej chwili - 5 czerwca 2015 roku

* * *

Torowisko do CH Ster – otwarcie ofert

W Urzędzie Miasta otwarto oferty dotyczące przetargu na „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa torowiska do pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”. 6 firm chce zaprojektować nową trasę tramwajową na Gumieńcach. W postępowaniu udział biorą:

• Progreg sp. z o.o. ul. Dekarzy 7c 30-414 Kraków - 2.442.780,00 zł
• Schuessler – Plan Inżynierzy sp. z o.o. ul. Grzybowska 12/14 00-132 Warszawa - 2.679.801,00 zł.
• BBF sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 461 60-451 Poznań - 1.835.160,00 zł.
• Egis Polska Inżynieria sp. z o.o. ul. Puławska 182 02-670 Warszawa - 1.851.673,22 zł,
• Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. ul. Jana Uphagena 27 80-237 Gdańsk - 1.826.550,00 zł,
• Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu sp. z o.o. ul. Kościuszki 68 61-891 Poznań - 1.792.356,00 zł.

Komisja przetargowa bada złożone oferty. W ramach inwestycji powstanie nowe torowisko tramwajowe wraz z pętlą tramwajowo-autobusową. Zmieniony będzie także układ drogowy oraz infrastruktura towarzysząca m.in.: perony przystankowe, chodniki, ścieżki rowerowe oraz zagospodarowanie terenu. Torowisko będzie przebiegać w pasie rozdziału na ul. Ku Słońcu, pętla zaś powstanie na przeciwko CH Ster. Dodatkowo przy pętli zaplanowano budowę parkingu rowerowego oraz budynku socjalno-kasowego.

Na opracowanie dokumentacji projektowej przyszły wykonawca będzie miał 17 miesięcy. Natomiast w ciągu 3 miesięcy jest zobowiązany przedstawić minimum trzy warianty zawierające nowy układ torowiska wraz z przyległymi jezdniami.

W Wieloletnim Programie Rozwoju Szczecina na budowę zapisano 31 milionów złotych. Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2019-2020. W załączeniu siwz

Źródło "Urząd Miasta" 1 czerwiec 2015 roku

* * * * *

W tej chwili linią tramwajową 8 i 10 dojeżdżamy do pętli na Gumieńcach, która znajduje się na rozwidleniu ulic Ku Słońcu i Kwiatowej. Miasto i Tramwaje Szczecińskie zamierzają wydłużyć linie do CH "Ster" w ciągu drogi krajowej "10", która ma się zakończyć pętlą naprzeciwko centrum handlowego.

Wg założeń, istniejące jednotorowe torowisko w ciągu ulicy Ku Słońcu, na jej odcinku za placem Gierosa do zjazdu na obecną pętlę przy ulicy Kwiatowej, zostałoby przekształcone w wydzielone torowisko dwutorowe z włączeniem w nie ułożonego na samym rondzie drugiego toru, który trzeba by połączyć z torem wyjazdowym z ulicy Okulickiego w ulicę Ku Słońcu i dalej od ulicy Kwiatowej do centrum handlowego położone byłoby nowe samodzielne torowiska z niezależnymi torami w obu kierunkach do mającej powstać nowej pętli tramwajowo-autobusowej z rozjazdami umożliwiającymi wjazd z nich w ulicę Kwiatową tramwajom, które będą kursowały do nowej pętli.

* * *


Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


Linki


Copyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.