Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku

Wydarzenie w komunikacji - budowa torowisk do pętli tramwajowo-autobusowej Mierzyn


* * *

Kwiatowa jeszcze trochę poczeka

Mija miesiąc od rozpisania przetargu na przebudowę ul. Kwiatowej na szczecińskich Gumieńcach. A Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, któremu magistrat przekazał zadanie do realizacji, zdążył już wyznaczyć trzeci termin składania ofert. Aktualny to 28 marca

Przypomnijmy, że w budżetach samorządowych Szczecina ta ulica wśród inwestycji pojawiała się regularnie już od 2009 roku. I za każdym razem z listy wypadała. Dokumentacja projektowa zadania gotowa była od 2012 roku. Po licznych deklaracjach z lat minionych ZDiTM wreszcie ogłosił w lutym tego roku przetarg na roboty. Czytaj więcej: 24kurier.pl

Opracowanie "Mirosław Winconek", "24kurier.pl" 22 marzec 2017 roku

* * *

Miasto pokazuje projekt nowej pętli na Gumieńcach [WIZUALIZACJE]

Projekt przedłużenia linii tramwajowej "ósemki" do centrum handlowego na Gumieńcach coraz bliżej realizacji

Wizualizację zamieścił na swoim profilu facebookowym prezydent Szczecina Piotr Krzystek. A to oznacza, że po konsultacjach z Radą Osiedla, projekt jest już gotowy i można ubiegać się o dofinansowanie unijne. Czytaj więcej: Polskie Radio Szczecin

Opracowanie "Marek Borowiec", "Polskie Radio Szczecin" 25 lipca 2016 roku

* * *

Ulica Kwiatowa ciągle czeka na remont. Jest nowy termin

Mieszkańcy Gumieniec dopytują się, kiedy zostanie ogłoszony przetarg na przebudowę ulicy Kwiatowej. Najnowszy termin to jesień tego roku

Pomimo wielokrotnych deklaracji oraz upływu drugiego kwartału 2016 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania „Przebudowa ul. Kwiatowej” do dzisiaj nie ogłoszono - mówi Michał Wilkocki, radny rady miasta i gumieniecki osiedlowiec.

Przetarg na przebudowę tej ulicy miał być ogłoszony już w drugiej połowie 2015 roku. Czas mijał. Pod koniec ubiegłego roku Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego poinformował, że przetarg odbędzie się w pierwszej połowie 2016 roku. Czytaj więcej gs24.pl

Opracowanie "Marek Jaszczyński, "gs24.pl" 18 lipca 2016 roku

* * *

Fanaberia czy realna potrzeba?

Czy w związku z projektowanym wydłużeniem torowiska tramwajów z Gumieniec do rogatek Szczecina pod CH Ster zlikwidować obecną pętlę dla linii 8 i 10 na ul. Kwiatowej i pojedynczy tor w ul. Okulickiego, istniejący od 1956 roku? Czy w ogóle jest sens tej inwestycji za prawie 31 milionów złotych?

Powyższa wątpliwość rodzi się z niepewności w kwestii realnej liczby przyszłych użytkowników i wobec braku postępów w budowie nowych tras tramwajowych do innych, liczebnie dużo większych osiedli w mieście.

W miniony wtorek odbyła się kolejna, ostatnia runda tzw. konsultacji społecznych nad projektem tej inwestycji tramwajowej, która wciąż budzi wiele zastrzeżeń tak wśród mieszkańców, jak i radnych Szczecina. Do lobby wspierającego pomysł dołączyli mieszkańcy, radni gminy Dobra i pobliskiego sołectwa Mierzyn. Czytaj więcej: 24kurier.pl

Opracowanie "Mirosław Winconek", "24kurier.pl" 6 kwietnia 2016 roku

* * *

Budowa torowiska do pętli tramwajowej Mierzyn – konsultacje społeczne

We wtorek, 5 kwietnia 2016 odbędzie się drugie spotkanie dotyczące konsultacji społecznych budowy torowiska do pętli tramwajowej Mierzyn. Spotkanie odbędzie się w Sali sesyjnej Rady Miasta Szczecin. Początek o godz. 17.00.

* * *

Tramwaje i sprzeczne interesy

W tym miesiącu na kolejnym spotkaniu z mieszkańcami Gumieniec urzędnicy magistratu mają pokazać przyjęte rozwiązania po analizie wnoszonych uwag, sugestii, a także stan projektu budowy torowiska tramwajów do granic administracyjnych miasta z nową pętlą przy CH Ster

Minął właśnie kwartał od spotkania konsultacyjnego w tej sprawie z 30 listopada 2015 r. Inwestycja ta wciąż wywołuje kontrowersje. Ekonomiczny sens całego przedsięwzięcia od zarania pomysłu kwestionuje część radnych. Czytaj więcej: Kurier Szczeciński

Opracowanie "Mirosław Winconek", "Kurier Szczeciński" 3 marca 2016 roku

* * *

Osiedlowcy chcą, żeby pętla zniknęła

Wydział inwestycji miejskich weźmie pod uwagę opinie Rady Osiedla Gumieńce, którą wystosowali w ramach konsultacji społecznych

W tym roku ma być realizowana przebudowa ul. Kwiatowej. Tymczasem osiedlowcy wystosowali uwagi dotyczące budowy nowej pętli przy granicy z Mierzynem, ale odnoszące się do wspomnianej inwestycji. Najważniejszy postulat rady osiedla to likwidacja pętli na ul. Kwiatowej wraz z przeniesieniem autobusów komunikacji miejskiej z obecnej pętli na teren przystanku przesiadkowego, w rejonie skrzyżowania ul. Ku Słońcu i ul. Kwiatowej. Czytaj więcej: gs24.pl

Opracowanie "Marek Jaszczyński", "gs24.pl" 28 stycznia 2016 roku

* * *

Stanowisko Rady Osiedla Gumieńce dot. “Budowy torowiska do pętli Mierzyn”

"Uważamy, iż powyższa inwestycja powinna być przeanalizowana pod kątem spowolnienia ruchu na ulicy Ku Słońcu, który wystąpi ze względu na wprowadzenie tak wielu przejść dla pieszych i sygnalizacji świetlnych. Pragniemy zaznaczyć, iż wskazane w koncepcji miejsca przejść w większości wydają się zasadne i oddają potrzeby mieszkańców jak i obrazują faktyczny ruch pieszych."

To jedna z opinii Rady zawarta w stanowisku odnośnie tej inwestycji, wyrażająca zgodę na budowę pętli ale bez wycinki drzew oraz po rozwiązaniu kilku problemów nurtujących mieszkańców podanych niżej.

Opinia ta została przesłana przez Pana Michała Wilkockiego Przewodniczącego Rady Osiedla Gumieńce na adres portalu.

Komunikacja, ruch
• o sporządzenie wieloletniej analizy komunikacyjnej uwzględniającej powstającą zabudowę w gm. Dobra, powstającą zabudowę w dzielnicy Gumieńce i planowaną rozbudowę centrum handlowego,

Przejścia dla pieszych
• o rozważenie miejsca tego przejścia zawłaszcza mając na uwadze budowę w przyszłości ronda,

Zieleń
• kategorycznie nie zgadzamy się na wycinkę drzew wzdłuż ulicy Ku Słońcu tj., od skrzyżowania z osiedlem Kapitanów Polskich do ul. Kwiatowej. Drzewa te są bardzo ważnym elementem, który kształtuje charakter tego odcinka ulicy,

Centrum przesiadkowe, park and ride
• o uwzględnienie parkingu tzw,, park and ride’’ w projekcie. Zdajemy sobie że teren jest ograniczony więc może taki parking mógłby powstać po drugiej stronie ulicy (na zachód), albo w miejscu istniejących ogrodów działkowych (na południe od pętli),

Pętla na ul. Kwiatowej
• o likwidację pętli na ul. Kwiatowej, przeniesienie autobusów komunikacji miejskiej z obecnej pętli na teren przystanku przesiadkowego na skrzyżowaniu ul. Ku Słońcu i Kwiatowej. Likwidacja pętli nie jest równoznaczna z rezygnacją z przebudowy w zakresie pozostałej infrastruktury. Tym samym wnioskujemy o niezwłoczne skoordynowanie projektów przebudowy ul. Kwiatowej wraz z projektem nowej pętli, tak ażeby przebudowa Kwiatowej nie była dłużej wstrzymywana,

Projekt obwodnicy oraz przebudowy drogi DK10
• o uwzględnienie projektu ronda przy ustalaniu kształtu pętli. Wnioskujemy o wystąpienie do GDDKiA celem uzgodnienia projektu pętli,

Wartości estetyczne
• o ogłoszenie konkursu na pawilony oraz zadaszenia pętli Gumieńce.

Rada Osiedla Gumieńce w dniu 7 stycznia 2016 przekazała do Urzędu Miasta swoje uwagi dotyczące “Budowy torowiska do pętli Mierzyn”. Rada osiedla domaga się kolejnych konsultacji społecznych w tej sprawie.

Czytaj więcej w stanowisku Rady Osiedla Gumieńce

* * *

O przyszłości torowiska

Trzy warianty koncepcji były trzymane w tajemnicy do ostatniej chwili

Zostały ujawnione dopiero na konsultacjach w sali sesyjnej Urzędu Miasta. Wariant 1 zakłada budowę linii dwutorowej na odcinku od Ronda Gierosa do planowanej pętli przy centrum handlowym „Ster”. Zaletą tego wariantu jest to, że zakres przebudowy infrastruktury drogowej oraz technicznej ograniczony zostałby do minimum. Czytaj więcej w artykule: Głosu Szczecińskiego

Opracowanie "Marek Jaszczyński", "Głos Szczeciński" 2 grudnia 2015 roku

* * *

Powstanie pętla przy centrum handlowym. Czy o to chodziło?

Nowa pętla przy Centrum Handlowym "Ster", cztery przystanki wraz z nowym torowiskiem w obie strony, przejścia dla pieszych z upragnioną sygnalizacją świetlną – to wszystko stanie się już niedługo rzeczywistością na styku Gumieniec i Mierzyna. Miasto startuje z nową inwestycją tramwajową za 31 mln złotych. Najpierw jednak urzędnicy skonsultowali się z mieszkańcami

Zarzuty, zarzuty i jeszcze raz zarzuty

W poniedziałkowy wieczór w Urzędzie Miejskim odbyły się konsultacje społeczne budowy nowego odcinka linii tramwajowej wraz z pętlą zlokalizowaną przy Centrum Handlowym "Ster". Poza głosami zadowolenia z planowanej inwestycji, pojawiły się krytyczne uwagi. Obawy mieszkańców skupiły się głównie wokół wycinki ponad 150 drzew. Prowadzący konsultacje wiceprezydent Szczecina Michał Przepiera zapewnił jednak, że miasto planuje nasadzenia kompensacyjne. Czytaj więcej: wszczecinie.pl

Opracowanie "Katarzyna Marciszewska", "wszczecinie.pl", 1 grudnia 2015 roku

* * *

Jakie będzie torowisko na Gumieńcach? Konsultują trzy warianty

Do godz. 20 potrwają konsultacje dotyczące wyboru wariantu torowiska do planowanej pętli tramwajowej przy ul. Ku Słońcu

Przedstawiono trzy warianty

Wariant 1 zakłada budowę linii dwutorowej na odcinku od Ronda Gierosa do planowanej pętli przy centrum handlowym STER. Poszerzenie pasa rozdziału pomiędzy jezdniami ulicy Ku Słońcu do minimum 8 m. Ograniczono ilość przystanków do dwóch. Zakres przebudowy infrastruktury drogowej oraz technicznej ograniczony został do minimum. Czytaj więcej: gs24.pl

Opracowanie "Marek Jaszczyński", "gs24.pl" 30 listopada 2015 roku

* * *

Jak będzie wyglądała pętla tramwajowa Mierzyn?

W poniedziałek mieszkańcy Szczecina będą mogli proponować rozwiązania związane z pętlą tramwajową "Mierzyn" oraz prowadzącą do niej trasą

Od godziny 17 do 20 w sali sesyjnej Rady Miasta przy placu Armii Krajowej 1 odbędą się konsultacje społeczne ws. inwestycji. Urzędnicy pokażą trzy koncepcje opracowane przez Biuro Projektów Komunikacyjnych z Poznania, każdy z mieszkańców będzie mógł zgłosić uwagi. Czytaj więcej: Polskie Radio Szczecin

Opracowanie "Tobiasz Madejski", "Polskie Radio Szczecin" 30 listopada 2015 roku

* * *

Konsultacje

25 listopada 2015, Urząd Miejski upublicznił ogłoszenie o konsultacji w sprawie zadania budżetowego pn: "BUDOWA TOROWISKA DO PĘTLI TRAMWAJOWEJ MIERZYN (PRZY CENTRUM HANDLOWYM STER)" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 410/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 listopada 2015 r., zarządza się przeprowadzenie na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin, których celem jest zebranie od mieszkańców propozycji, uwag i opinii dotyczących budowy torowiska do pętli tramwajowej Mierzyn (przy Centrum Handlowym STER).

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie otwartego spotkania z mieszkańcami zwanego spotkaniem konsultacyjnym, które odbędzie się w dniu 30 listopada 2015 r. (poniedziałek) w godzinach od 17:00 do 20:00 w sali sesyjnej Rady Miasta Szczecin przy Pl. Armii Krajowej 1.

Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do wiadomości publicznej w terminie 30 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej: http://konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin. Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Źródło "Urząd Miasta" 25 listopada 2015 roku

* * *

Tramwaj do Mierzyna. Kiedy zobaczymy projekt?

Jak mogą przebiegać tory tramwajowe w kierunku Mierzyna i pętla obok centrum handlowego "Ster" w Szczecinie?

Wiedzą to już prezydent i jego zastępcy. Chodzi o przedłużenie torów na Gumieńcach. Teraz tramwaje linii 8 i 10 zawracają na ul. Kwiatowej, po ukończonej inwestycji mają dojeżdżać pod granice Szczecina. Czytaj więcej: Polskie Radio Szczecin

Opracowanie "Tobiasz Madejski", "Polskie Radio Szczecin" 5 listopada 2015 roku

* * *

Wybór najkorzystniejszej oferty

Urząd Miasta w dniu 19 czerwca 2015 roku poinformował o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa torowiska do pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”.

Wybrano firmę - Biuro Projektów Komunikacyjnych z Poznania sp. z o.o. z ulicy Kościuszki 68, jako najkorzystniejszą z 6 firm startujących w przetargu.

* * *

Tak to wygląda w tej chwili - 5 czerwca 2015 roku

* * *

Torowisko do CH Ster – otwarcie ofert

W Urzędzie Miasta otwarto oferty dotyczące przetargu na „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa torowiska do pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”. 6 firm chce zaprojektować nową trasę tramwajową na Gumieńcach. W postępowaniu udział biorą:

• Progreg sp. z o.o. ul. Dekarzy 7c 30-414 Kraków - 2.442.780,00 zł
• Schuessler – Plan Inżynierzy sp. z o.o. ul. Grzybowska 12/14 00-132 Warszawa - 2.679.801,00 zł.
• BBF sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 461 60-451 Poznań - 1.835.160,00 zł.
• Egis Polska Inżynieria sp. z o.o. ul. Puławska 182 02-670 Warszawa - 1.851.673,22 zł,
• Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. ul. Jana Uphagena 27 80-237 Gdańsk - 1.826.550,00 zł,
• Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu sp. z o.o. ul. Kościuszki 68 61-891 Poznań - 1.792.356,00 zł.

Komisja przetargowa bada złożone oferty. W ramach inwestycji powstanie nowe torowisko tramwajowe wraz z pętlą tramwajowo-autobusową. Zmieniony będzie także układ drogowy oraz infrastruktura towarzysząca m.in.: perony przystankowe, chodniki, ścieżki rowerowe oraz zagospodarowanie terenu. Torowisko będzie przebiegać w pasie rozdziału na ul. Ku Słońcu, pętla zaś powstanie na przeciwko CH Ster. Dodatkowo przy pętli zaplanowano budowę parkingu rowerowego oraz budynku socjalno-kasowego.

Na opracowanie dokumentacji projektowej przyszły wykonawca będzie miał 17 miesięcy. Natomiast w ciągu 3 miesięcy jest zobowiązany przedstawić minimum trzy warianty zawierające nowy układ torowiska wraz z przyległymi jezdniami.

W Wieloletnim Programie Rozwoju Szczecina na budowę zapisano 31 milionów złotych. Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2019-2020. W załączeniu siwz

Źródło "Urząd Miasta" 1 czerwiec 2015 roku

* * * * *

W tej chwili linią tramwajową 8 i 10 dojeżdżamy do pętli na Gumieńcach, która znajduje się na rozwidleniu ulic Ku Słońcu i Kwiatowej. Miasto i Tramwaje Szczecińskie zamierzają wydłużyć linie do CH "Ster" w ciągu drogi krajowej "10", która ma się zakończyć pętlą naprzeciwko centrum handlowego.

Wg założeń, istniejące jednotorowe torowisko w ciągu ulicy Ku Słońcu, na jej odcinku za placem Gierosa do zjazdu na obecną pętlę przy ulicy Kwiatowej, zostałoby przekształcone w wydzielone torowisko dwutorowe z włączeniem w nie ułożonego na samym rondzie drugiego toru, który trzeba by połączyć z torem wyjazdowym z ulicy Okulickiego w ulicę Ku Słońcu i dalej od ulicy Kwiatowej do centrum handlowego położone byłoby nowe samodzielne torowiska z niezależnymi torami w obu kierunkach do mającej powstać nowej pętli tramwajowo-autobusowej z rozjazdami umożliwiającymi wjazd z nich w ulicę Kwiatową tramwajom, które będą kursowały do nowej pętli.

* * *


Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


Linki


Copyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Optymalizacja pod Internet Explorer