Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Historia budowy Mostu Cłowego
i dalsze jego perypetie


foto: Janusz Światowy

* * *

0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9

* * *

Plac budowy - 30 grudnia 2016

Od kilku dni trwają przygotowania do rozbiórki przęsła od strony ulicy Przestrzennej. Zamontowano już konstrukcje podpierające, jak i elementy urządzenia pozwalającego na podniesienie przęsła.

Przy nabrzeżu od strony ulicy Ks. Anny na barkach utylizowane są ściągnięte wcześniej przęsła. Praca idzie pełną parą, bo opróżnione barki są niezbędne do przyjęcia następnej partii konstrukcji rozbieranego mostu.


* * *

Plac budowy - 6 - 23 grudnia 2016

Most Cłowy z dnia na dzień, kawałek po kawałku znika z dotychczasowej przestrzeni. Chyba jest lekkie opóźnienie, bo według zapowiedzi wykonawcy konstrukcja miała zniknąć do końca roku. Po rozbiórce wykonawca ma przystąpić do następnego etapu, czyli prac konserwacyjnych i zabezpieczających filary i przyczółki mostu.

Zrzuty zdjęć z kamery umieszczonej na moście Pionierów: tutaj

* * *

Zdemontowany Cłowy wzmocni teren portu

Jak podają szczecińskie media(6 grudnia 2016), zdemontowana konstrukcja Mostu Cłowego, jego część betonowa zostanie wykorzystana do wzmocnienia terenu portu znajdującego się na półwyspie Katowickim.

Utylizacji mostu dokona szczecińska firma "UW Service" podwykonawca prac przy moście, która sprzeda pokruszony beton spółce portowej na wzmocnienie bagnistego terenu szczecińskiego portu.

* * *

Plac budowy - 4 grudnia 2016

Inżynierowie, technicy, robotnicy firmy "Vistal" uporali się z przygotowaniami do rozbiórki przęseł Mostu Cłowego. Od kilku dni stoją już pontony szczecińskiej spółki "Marine Crane Polska", na które zostaną położone przęsła demontowanego mostu (Carrier 4 i 10 tysiecy ton). Przygotowania do demontażu trwały kilka tygodni.

Ponad pół wieku (od 1960) Most Cłowy służył mieszkańcom miasta i w pierwszym etapie prac środkowa część konstrukcji przęsła została zdemontowana i odholowana na pontonie do nabrzeża Regalica na półwyspie Katowickim.

Pracownicy firmy "Vistal" na początku zabezpieczyli - podparli przęsło, które uległo awarii. Przez dwa dni trwały prace nad podniesieniem i wysunięciem przęsła środkowego ze względu na skomplikowanie prac.

Najbardziej widowiskowo było 4 grudnia, kiedy zrobiło się jasno. Wtedy rozpoczęło się podnoszenie części środkowej konstrukcji przęsła kablobetonowego Mostu Cłowego. Była to, bardzo precyzyjna praca. Zamontowane na pontonie dźwigary podnosiły przęsło rytmicznie, zachowując równowagę z obydwu stron. Prace zakończono około godziny 15.

Pozostałe części zostaną pocięte i także opuszczone.

Zrzuty zdjęć z kamery umieszczonej na moście Pionierów: tutaj

Zgodnie z zawarta umową, demontaż starej konstrukcji mostu ma zakończyć się do końca roku.

* * *

Plac budowy - 29 października 2016

Na placu budowy wiele się dzieje. Zdemontowano już latarnie, usunięto barierki, dylatacje. W jezdni przęseł wykonano otwory technologiczne oraz zamontowano wiele elementów umożliwiających rozbiórkę i opuszczanie przęseł.

Pod przęsłem mostu od strony Basenu Górniczego zacumowane są barki z ciężkim sprzętem, które umożliwiają prace robotnikom. Przy środkowym przęśle wbito w dno pale, które przydadzą się do rozbiórki.
* * *

Przygotowania do demontażu mostu Cłowego

Trwają przygotowania do demontażu przęseł mostu Cłowego oraz ostatnie uzgodnienia i prace projektowe związane z rozbiórką. Część nośna obiektu zostanie usunięta jeszcze w tym roku.

W ramach podpisanej z firmą Vistal umowy planowany jest następujący zakres prac:

• Rozbiórka istniejących przęseł kablobetonowych
• Remont przyczółków i podpór
• Wykonanie i montaż nowych przęseł o konstrukcji zespolonej
• Wykonanie robót nawierzchniowych na obiekcie i dojazdach
• Wykonanie wyposażenia na obiekcie

Na moście demontowane jest oświetlenie, barierki, dylatacje i inne urządzenia. Aby zmniejszyć ciężar przęseł frezowana jest także jezdnia. Następnie w jezdni wykonane zostaną otwory technologiczne oraz zamontowany będzie szereg elementów umożliwiających rozbiórkę i opuszczanie przęseł. Po takim przygotowaniu wykonawca przystąpi do ich demontażu.

Będzie to skomplikowane przedsięwzięcie, wymagające specjalistycznych obliczeń. W pierwszej kolejności podparte zostanie przęsło, które uległo awarii. Następnie w całości usunięte będzie przęsło środkowe. Będzie ono w podniesione, wysunięte i spuszczone na specjalny ponton. Dwie pozostałe części zostaną pocięte podłużnie i poprzecznie i także opuszczone.

Po realizacji tej części umowy fachowcy przystąpią do prac naprawczych i konserwacyjnych na filarach i przyczółkach. Przekazanie projektu wykonawczego i budowlanego obiektu ma nastąpić do końca stycznia.

Przygotowane w 9 częściach stalowe konstrukcje przypłyną do Szczecina z Gdyni. Z uwagi na wymagany krótki czas remontu i wykorzystanie istniejących podpór zdecydowano się na odtworzenie istniejących przęseł jako konstrukcji zespolonej o wyglądzie podobnym do poprzedniej. W przekroju poprzecznym ustrój nośny składa się z trzech skrzynek stalowych o wymiarach podobnych do oryginału i płyty żelbetowej współpracującej. Konstrukcja została zaprojektowana tak, aby można było ją zmontować z wykorzystaniem transportu wodnego.

Program Funkcjonalno-Użytkowy remontu wykonało „Konsultacyjne Biuro Projektowe Krzysztof Żółtowski”. PFU zawiera opis techniczny sposobu przeprowadzenia remontu wraz ze wskazaniem materiałów konstrukcyjnych i wyposażenia, jakie należy użyć podczas prac.

Źródło "ZDiTM", 19 października 2016 roku

* * *

Cłowy wreszcie rozbierają [GALERIA, FILM]

Trwają przygotowania do demontażu przęseł na szczecińskim Moście Cłowym oraz ostatnie uzgodnienia i prace projektowe związane z rozbiórką. Stara część nośna przeprawy zostanie usunięta jeszcze w tym roku. W połowie lutego 2017 r. powinny rozpocząć się roboty przy wznoszeniu nowej konstrukcji nad Regalicą. Po kapitalnej przebudowie nowy most ma być oddany do użytku przed przyszłorocznym sierpniowym zlotem żaglowców na finał regat The Tall Ship Races

Od kilku dni trwają roboty na górnym pomoście. Sfrezowana została nawierzchnia asfaltowa jezdni, robotnicy demontują również elementy bezpieczeństwa ruchu, w tym bariery ochronne oddzielające jezdnię od pasów poboczy dla pieszych i rowerzystów oraz wszystkich instalacji. Następnie przyjdzie kolej m.in. na krawężniki, oświetlenie balustrady. Na początku listopada ruszą zasadnicze roboty rozbiórkowe. Czytaj więcej: 24kurier.pl

Opracowanie "Mirosław Winconek" "24kurier,pl ", 19 października 2016 roku

* * *

Plac budowy - 18 października 2016

17 października 2016 roku brygady firmy Vistal Gdynia S.A przystąpiły do pierwszego etapu prac związanego z demontażem uszkodzonego mostu grożącego zawaleniem.

W tej chwili prowadzone są prace zdzierające nakładkę asfaltową z powierzchni jezdni. Teren został zabezpieczony i jest pilnowany, aby nikt nie powołany dostał się na plac budowy.

* * *

Ruszyła rozbiórka Mostu Cłowego [ZDJĘCIA]

Rozpoczęła się rozbiórka Mostu Cłowego w Szczecinie. Uszkodzona przeprawa przejdzie generalny remont

Gdyńska firma Vistal, która przebuduje most, ma trzy miesiące na rozebranie starej konstrukcji. Pierwsze prace rozpoczęły się w poniedziałek (17 października 2016). Robotnicy demontują lampy, urządzenia elektryczne i krawężniki. Czytaj więcej: Polskie Radio Szczecin

Opracowanie "Łukasz Rabikowski" "Polskie Radio Szczecin", 17 października 2016 roku

* * *

Dofinansowanie przebudowy Mostu Cłowego

Jak informuje prasa szczecińska (12 października 2016), rząd podjął decyzje o dofinansowaniu przebudowy Mostu Cłowego w wysokości 10 mln złotych. To połowa przewidywanych kosztów. Dofinansowanie będzie pochodzić z funduszów pomocowych uruchamianych w sytuacjach kryzysowych. Przewidywany koszt wymiany trzech przęseł to ponad 18,5 mln złotych.

* * *

Umowa podpisana.
Przebudowanym Mostem Cłowym przejedziemy już w lipcu?

Firma Vistal Gdynia wraz z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego podpisały niezbędne dokumenty na przebudowę Mostu Cłowego. Remont, którego koszt szacuje się na 18,6 mln złotych, ma objąć budowę trzech nowych przęseł przeprawy - ze starej konstrukcji pozostaną tylko filary

Vistal ma duże doświadczenie w tej branży. Inżynierowie tej spółki stawiali już mosty między innymi w Polsce, Szwecji, Norwegii i Niemczech.

Do awarii stalowych elementów konstrukcji doszło w maju, o głośnym huku dobiegającym spod przeprawy miasto poinformowali wędkarze. Po ekspertyzach okazało się, że uszkodzenia Mostu Cłowego są znaczne i jego część grozi zawaleniem. Czytaj więcej: Polskie Radio Szczecin

Opracowanie "Łukasz Rabikowski" "Polskie Radio Szczecin", 27 września 2016 roku

* * *

Wynik postępowania na remont Mostu Cłowego

ZDiTM w dniu 24 sierpnia 2016 roku, na swojej stronie internetowej umieścił wynik postępowania na remont Mostu Cłowego. Tryb negocjacji bez ogłoszenia na: Wykonanie na zasadzie zaprojektuj i zbuduj zadania pn „Remont mostu Cłowego nad rz. Odrą w ciągu ul. Gdańskiej i ul. Eskadrowej w Szczecinie”.

W postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał ofertę 2 opiewającą na kwotę 18 679 527 zł złożoną przez konsorcjum firm:

Lider Konsorcjum VISTAL GDYNIA S.A. ul. Hutnicza 40, 81-061 Gdynia, Partner Konsorcjum VISTAL INFRASTRUCTURE Sp. z o.o. ul. Czechosłowacka 3, 81-969 Gdynia. Wykonawca spełnia warunki stawiane przez Zamawiającego w siwz. Oferta jest kompletna i zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.

Na wykonanie remontu wpłynęło 5 ofert z:

• Oferta 1: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „INTERCOR” Sp. z o.o. ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie
• Oferta 2: Konsorcjum firm: Lider Konsorcjum VISTAL GDYNIA S.A. ul. Hutnicza 40, 81-061 Gdynia, Partner Konsorcjum VISTAL INFRASTRUCTURE Sp. z o.o. ul. Czechosłowacka 3, 81-969 Gdynia
• Oferta 3: PORR Polska Infrastructure S.A. ul. Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa
• Oferta 4: BUDIMEX Spółka Akcyjna ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
• Oferta 5: STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty (art. 94 ust. 1 pkt 1 Prawo zamówień publicznych) i nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

Przypominamy, że PFU remontu wykonało "Konsultacyjne Biuro Projektowe Krzysztof Żółtowski". Program Funkcjonalno - Użytkowy zawiera opis techniczny sposobu przeprowadzenia remontu wraz ze wskazaniem materiałów konstrukcyjnych i wyposażenia, jakie należy użyć podczas prac. Z uwagi na stan techniczny mostu przeprowadzony zostanie jego remont polegający na wymianie przęseł i renowacji podpór. Zakres prac obejmie przede wszystkim rozbiórkę istniejących przęseł kablobetonowych, remont przyczółków, wykonanie i montaż nowych przęseł o konstrukcji zespolonej.

W maju awarii uległy stalowe cięgna sprężające umieszczone w opasce żelbetowej, wykonanej pomiędzy belkami. Zniszczeniu uległa część cięgien w przęśle od strony centrum, pasmo po stronie południowej. Dodatkowo stwierdzono zarysowania poprzecznicy i pęknięcie opaski żelbetowej. Most został zamknięty dla ruchu kołowego i pieszego.

Most Cłowy zlokalizowany nad rzeką Regalicą został oddany do użytku w 1960 r. Powstał na miejscu starego mostu stalowego, zniszczonego podczas wojny. Konstrukcja mostu jest kablobetonowa, trójprzęsłowa o schemacie belki ciągłej przegubowej. Całkowita długość mostu wynosi 204,85, a szerokość 18.80 m, w tym jezdnia ma szerokość 12,0 m, a chodniki 3,40 m.

* * *

Most Cłowy w Szczecinie. 20 milionów złotych na remont

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego wysłał do firm zaproszenie do złożenia oferty na remont mostu Cłowego

Do końca sierpnia ma być wybrana firma, która dokona rozbiórki przeprawy nad Regalicą. Remont odbędzie się w formule „Zaprojektuj i zbuduj”, w trybie negocjacji bez ogłoszenia.

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego wysłał do firm zaproszenie do złożenia oferty na remont mostu Cłowego. Zgodnie z założonym harmonogramem, ZDiTM jest już także w posiadaniu Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla tego zadania - mówi Marta Kwiecień -Zwierzyńska, rzecznik ZDiTM. Czytaj więcej: Nasze Miasto

Opracowanie "Marek Jaszczyński" "Nasze Miasto", 15 sierpnia 2016 roku

* * *

Most Cłowy - aktualne informacje

11 sierpnia 2016, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego wysłał do firm zaproszenie do złożenia oferty na remont Mostu Cłowego. Zgodnie z założonym harmonogramem ZDiTM jest w posiadaniu Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla tego zadania. Program Funkcjonalno Użytkowy remontu mostu został przekazany z końcem lipca. Dokument wykonało Konsultacyjne Biuro Projektowe Krzysztof Żółtowski w Gdańsku.

Program ten, zawiera opis techniczny sposobu przeprowadzenia remontu wraz ze wskazaniem materiałów konstrukcyjnych i wyposażenia, jakie należy użyć podczas prac. Z uwagi na stan techniczny mostu przeprowadzony zostanie jego remont polegający na wymianie przęseł i renowacji podpór. Zakres prac obejmie przede wszystkim rozbiórkę istniejących przęseł kablobetonowych, remont przyczółków, wykonanie i montaż nowych przęseł o konstrukcji zespolonej.

Obecnie prowadzona jest procedura udzielenia zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia zgodnie z art. 61 i art. 62 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w formule zaprojektuj i zbuduj.

ZDiTM planuje do końca sierpnia br. dokonać wyboru wykonawcy, a następnie zawrzeć umowę, tak by jak najszybciej przywrócić obiekt do użytkowania. Przewidywany koszt remontu mostu to kwota powyżej 20 000 000 zł.

Jaj już informowaliśmy, w maju awarii uległy stalowe cięgna sprężające umieszczone w opasce żelbetowej, wykonanej pomiędzy belkami. Zniszczeniu uległa część cięgien w przęśle od strony centrum, pasmo po stronie południowej. Dodatkowo stwierdzono zarysowania poprzecznicy i pęknięcie opaski żelbetowej. Most został zamknięty dla ruchu kołowego i pieszego.

* * *

Cłowego reanimacja przez rozbiórkę

Opis techniczny koncepcji remontu, a precyzyjnie rozbiórki i wymiany na nowe sypiących się przęseł mostu Cłowego w Szczecinie jest gotowa

Przygotowało Konsultacyjne Biuro Projektowe Krzysztof Żółtowski na zlecenie szczecińskiego Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, który szuka wykonawcy zadania. To ekspert, na co dzień profesor Politechniki Gdańskiej, który wcześniej był zatrudniony także do oceny stanu technicznego przeprawy nad Regalicą po jej awaryjnym najpierw częściowym, a w konsekwencji całkowitym zamknięciu dla ruchu pod koniec maja. Czytaj więcej: 24Kurier.pl

Opracowanie "Mirosław Winconek" "24Kurier.pl", 10 sierpnia 2016 roku

* * *

Nim most Cłowy doczeka przebudowy

Do końca lipca powinien być opracowany program funkcjonalno-użytkowy remontu, a dokładniej kapitalnej przebudowy mostu Cłowego nad Regalicą w Szczecinie. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego wybrał wykonawcę tego opracowania w trybie zapytania ofertowego

Zlecenie na przygotowanie dokumentu otrzymało Konsultacyjne Biuro Projektowe Krzysztof Żółtowski. Będzie on kosztować 119 tys. zł netto. Czytaj więcej: Kurier Szczeciński

Opracowanie "Mirosław Winconek" "Kurier Szczeciński (144)", 27 lipca 2016 roku

* * *

Barykady i okopy na Cłowym

Sposób blokady przejazdu przez zamknięty dla wszelkiego ruchu, z pieszym włącznie, wyłączonego z eksploatacji w zeszłym tygodniu szczecińskiego Mostu Cłowego budzi nasze zdziwienie. Na dojazdach do obu przyczółków przeprawy nad Regalicą potrójne szańce. Poza podwójnymi standardowymi barierami, opatrzonymi znakami zakazu, między nimi zwały żółciutkiego piachu

Na pomysł urządzenia takiej ziemnej bariery urzędnicy szczecińskiego Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego rzekomo wpadli, po licznych sygnałach, że część kierowców ignoruje zakazy i blokady, odstawia je sobie i przejeżdża sobie mostem jak gdyby nigdy nic. Dlatego właśnie względy bezpieczeństwa zdecydowały o wysypaniu tam na całej szerokości jezdni hałd piasku – tłumaczy nam Hanna Pieczyńska, rzeczniczka prasowa ZDiTM. Czytaj więcej: 24kurier.pl

Opracowanie "Mirosław Winconek" "24kurier.pl", 21 czerwca 2016 roku

* * *

Zamknięty Cłowy, zamknięta żegluga

Most Cłowy w Szczecinie został w środę całkowicie zamknięty dla ruchu. Nie można po nim jeździć, ani chodzić. Okazuje się, że awaria przeprawy przez Regalicę zatrzymała też żeglugę pod mostem. Na jak długo, na razie nie wiadomo

W związku z możliwością wystąpienia katastrofy budowlanej, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie 15 bm. zamknął dla żeglugi Regalicę pod mostem Cłowym – do odwołania.

Stałe zamknięcie dla żeglugi Regalicy spowoduje poważne utrudnienia dla pracy naszego portu – martwi się Wojciech Pysiak, wiceprezes spółki Bulk Cargo-Port Szczecin. Jest alternatywna droga wodna przez Odrę Zachodnią, ale tam dwa mosty mają prześwity o dwa metry mniejsze niż Cłowy. Czytaj więcej: 24kurier.pl

Opracowanie "Mirosław Winconek" "24kurier.pl", 16 czerwca 2016 roku

* * *

Zamknięcie Mostu Cłowego

Z dniem 15 czerwca 2016 roku ZDiTM wraz z Urzędem Miasta podjęli decyzje o zamknięciu Mostu Cłowego zgodnie z ekspertyzą wykonaną przez zespół prof. Krzysztofa Żółtowskiego z Politechniki Gdańskiej z Katedry Transportu Szynowego i Mostów.

W ekspertyzie stwierdzono, że 30 maja 2016 roku, awarii uległy stalowe cięgna sprężające umieszczone w opasce żelbetowej, wykonanej pomiędzy belkami. Zniszczeniu uległa część cięgien w przęśle od strony centrum, pasmo po stronie południowej. Dodatkowo stwierdzono zarysowania poprzecznicy i pęknięcie opaski żelbetowej. Zespół zarekomendował wymianę konstrukcji nośnej.

Z istniejącego mostu zostaną tylko przyczółki i filary. Resztę zostanie rozebrana i zbudowana na nowo z powodu tych uszkodzeń.

W chwili obecnej prowadzone są wszelkie prace związane z wyłonieniem wykonawców, który ma zrealizować inwestycję w formule zaprojektuj i zbuduj, budowa nowego mostu potrwa rok. Inwestycja zostanie przeprowadzona tzw. "warszawską formułą" polegająca na negocjacjach z wytypowanymi firmami. Zastosowana została po pożarze Trasy Łazienkowskiej w Warszawie.

Stan mostu na dzień 15 czerwca 2016 roku* * *

Remont Cłowego nieopłacalny". Kiedy budowa nowego mostu?

Ratowanie szczecińskiego Mostu Cłowego nie miałoby sensu - twierdzi główny autor jego wstępnej ekspertyzy

Zgodnie z jej wynikami uszkodzenia przeprawy są bardzo duże - doszło do zerwania kabli nośnych, co spowodowało utratę nośności konstrukcji. Most ma być niemal cały wyburzony i zbudowany od nowa. Remont konstrukcji byłby nieopłacalny - przekonywał w magazynie "Radio Szczecin na wieczór" prof. Krzysztof Żółtowski z Politechniki Gdańskiej. Czytaj więcej: Polskie Radio Szczecin

Opracowanie "Wojciech Zagaj" "Polskie Radio Szczecin", 14 czerwca 2016 roku

* * *

Decyzje w sprawie Mostu Cłowego podjęte przez UM I ZDiTM

Jeszcze w tym roku rozpoczną się prace związane z remontem Mostu Cłowego. Po awarii, do której doszło 30 maja 2016 wymieniona zostanie cała konstrukcja nośna obiektu.

Z uwagi na to, że Most Cłowy jest jedną z najważniejszych przepraw w naszym mieście, plan naprawczy będzie wprowadzony w najkrótszym możliwym czasie. Do końca miesiąca zlecimy wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dotyczącego wymiany przęseł mostu w zakresie nowej konstrukcji nośnej. Jednocześnie przystąpimy do opracowania projektu organizacji ruchu na czas całkowitego wyłączenia mostu.

Następnie przeprowadzimy procedurę w formule zaprojektuj i zbuduj, w trybie negocjacji bez ogłoszenia. Taką formułę, przewidują przepisy w awaryjnych sytuacjach. Z podobnej procedury skorzystała Warszawa przy okazji remontu Mostu Łazienkowskiego. Pozwoli ona nam na szybki wybór wykonawcy i szybkie podpisanie umowy.

Planowane jest, całkowite wyłączenie mostu z ruchu na wczesną jesienią, chociaż nie wykluczamy sytuacji, że most trzeba będzie zamknąć z dnia na dzień. Obiekt jest na bieżąco monitorowany.

W momencie całkowitego zamknięcia obiektu wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu, zmiany pojawią się także w komunikacji miejskiej. Autobusy będą prowadzone objazdem, a dla wygody pasażerów trasa tramwaju linii 7 poprowadzona będzie z Krzekowa do Pętli Turkusowa. Dodatkowo mieszkańcy Szczecina będą mieli możliwość korzystania z przejazdów komunikacją kolejową. W pociągach PKP Przewozy Regionalne, w granicach administracyjnych miasta honorowane będą bilety komunikacji miejskiej.

Dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski, prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej z Katedry Transportu Szynowego i Mostów wraz ze swoim zespołem potwierdził przypuszczenia specjalistów ze Szczecina.

Awarii uległy stalowe cięgna sprężające umieszczone w opasce żelbetowej, wykonanej pomiędzy belkami. Zniszczeniu uległa część cięgien w przęśle od strony centrum, pasmo po stronie południowej. Dodatkowo stwierdzono zarysowania poprzecznicy i pęknięcie opaski żelbetowej. Specjaliści z Gdańska potwierdzają także, że wykonanie trzech nowych przęseł jest decyzją dobrą z punktu widzenia ekonomicznego i technologicznego.

Źródło: UM i ZDiTM, 13 czerwca 2016 roku

* * *

Most Cłowy idzie do rozbiórki

Konstrukcja Mostu Cłowego jest poważnie nadwyrężona w związku z czym część nośna przeprawy (ta po której poruszają się pojazdy) zostanie wymieniona. Prace potrwają około roku, termin ich rozpoczęcia będzie znany po wyborze wykonawcy

W wyniku wieloletniej eksploatacji, nieszczelnych elementów odwodnienia i nieszczelnej izolacji kable sprężające, które znajdują się w przęśle zachodnim mostu uległy degradacji – wyjaśnia prof. Krzysztof Żółtowski z Politechniki Gdańskiej, który przeprowadza ekspertyzę Mostu Cłowego. - Ten proces cały czas się rozwijał, aż doszło do tego co się wydarzyło dwa tygodnie temu, kiedy to jeden z pakietów kabli nośnych uległ zerwaniu, a konstrukcja mostu utraciła nośność. Czytaj więcej: wSzczecinie.pl

Opracowanie "Maja Pietrzak" "wSzczecinie.pl", 13 czerwca 2016 roku

* * *

PILNE! Most Cłowy do remontu

Jeszcze w tym roku rozpoczną się prace związane z remontem Mostu Cłowego. Po awarii, do której doszło 30 maja, wymieniona zostanie cała konstrukcja nośna obiektu

Plan naprawczy ma być wprowadzony w najkrótszym możliwym czasie. Do końca miesiąca ZDiTM zleci wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dotyczącego wymiany przęseł mostu w zakresie nowej konstrukcji nośnej. Jednocześnie przystąpi do opracowania projektu organizacji ruchu na czas całkowitego wyłączenia mostu. Czytaj więcej: 24kurier.pl

Opracowanie "t" "24kurier.pl", 13 czerwca 2016 roku

* * *

Zamknięty most Cłowy w Szczecinie.
Czy przeprawa może się zerwać? ZDiTM odpowiada

Do najbliższego tygodnia będzie gotowa wstępna ekspertyza dotycząca Mostu Cłowego w Szczecinie. W przyszłym tygodniu przyjedzie do nas ekspert z Gdańska

Awarii uległy elementy nośne, ale nie ma powodów do obaw: przeprawa się nie zarwie zapewniają pracownicy ZDiTM. W Polsce są dwa zespoły ekspercie, które zajmują się oceną mostów. Niedługo przyjedzie do nas zespół z Gdańska. - Do najbliższego tygodnia będzie gotowa wstępna ekspertyza dotycząca Mostu Cłowego - mówi Andrzej Grabiec, zastępca dyrektora ZDiTM. Czytaj więcej: gs24.pl

Opracowanie "Marek Jaszczyński" "gs24.pl", 2 czerwca 2016 roku

* * *

Cłowy do remontu lub wymiany

Eksperci z Politechniki Gdańskiej mają ocenić stan techniczny szczecińskiego mostu Cłowego po tym, jak w miniony poniedziałek (30 maja) niektóre z jego elementów po awarii posypały się do Regalicy. Wstępna ich diagnoza powinna być znana najwcześniej za tydzień. Taka informacja padła podczas czwartkowego (2 czerwca) posiedzenia komisji ds. komunalnych szczecińskiej rady miasta z udziałem magistrackich służb i urzędników odpowiedzialnych za infrastrukturę drogową. Od tej opinii zależy dalszy los przeprawy

O tym, kto wykona ekspertyzę radnych poinformowała w czwartek Katarzyna Bukowiecka, kierownik działu utrzymania pasa drogowego z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Ocenę zlecono Krzysztofowi Żółtowskiemu, profesorowi Politechniki Gdańskiej z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska. W 2011 roku, jako pierwszy Polak, został zaangażowany do grupy ekspertów European Civil Protection, która działa przy Komisji Europejskiej. Czytaj więcej: 24kurier.pl

Opracowanie "Mirosław Winconek" "24kurier.pl", 2 czerwca 2016 roku

* * *

Mostu Cłowego dalsze perypetie

Od 30 maja 2016, do odwołania zostaje zamknięty w kierunku Dąbia Most Cłowy. W kierunku miasta przejezdny będzie tylko dla aut o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony i komunikacji miejskiej, jedną nitką.

W poniedziałek po południu wędkarze poinformowali służby o głośnym huku, który dobiegał spod mostu. Na miejsce zdarzenia wezwano Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, ZDiTM, Policję i rzeczoznawcę w zakresie konstrukcji mostowych. Po analizie powstałych uszkodzeń podjęto decyzję o częściowym zamknięciu mostu, gdyż pojawiły się elementy, które budzą wątpliwości fachowców.

Awarii uległy stalowe cięgna sprężające umieszczone w opasce żelbetowej, wykonanej pomiędzy belkami. Zniszczeniu uległa część cięgien w przęśle od strony centrum, pasmo po stronie południowej. Dodatkowo stwierdzono zarysowania poprzecznicy i pęknięcie opaski żelbetowej.

ZDiTM zlecił wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej przegląd szczegółowy, określający rozmiar awarii i uszkodzeń konstrukcji, który będzie podstawą ekspertyzy wraz programem naprawczym. Nie możemy jednoznacznie podać informacji kiedy nastąpi naprawa i otwarcie obiektu dla ruchu.

Jak każdy wie, most został oddany do użytku w 1960 roku. Przechodził gruntowny przegląd w 2013 roku – zgodnie z prawem budowlanym musi to następować co 5 lat. Dodatkowo przegląd roczny w listopadzie zeszłego roku oraz 3 miesiące temu oględziny. Nic nie wskazywało na to, że może mogło się coś wydarzyć. Nie wykluczamy, że powodem zaistniałej sytuacji mógł być przeładowany pojazd ciężarowy.

Przeprawa będzie częściowo zamknięta, dopóki nie będzie pełnej gwarancji, że nie stanowi ona niebezpieczeństwa dla kierowców. Prosimy zatem o wybór tras alternatywnych. Pasażerów komunikacji miejskiej informujemy, że ruch w kierunku centrum odbywał się będzie bez zmian. Osoby jeżdżące autobusami linii 56,72,73,93,96 i C uspakajamy, pojazdy będą kierowane objazdami, ale komunikacja do Dąbia nie zostanie przerwana. Zwieszony czasowo zostanie przystanek „Księżnej Anny”.

Remonty

• rok 1978 - remont obejmował zabezpieczenie kabli liniowych i poprawę odwodnienia,
• rok 1993 - remont dotyczył naprawy izolacji, nawierzchni i urządzeń dylatacyjnych,
• rok 1994 - wykonano wzmocnienie obu przyczółków, które były w stanie przed awaryjnym,
• rok 1998 - remont obejmował ponownie nawierzchnie i dylatacje,
• lata 2008 - 2010 - remont przęsła środkowego polegający na wymianie dylatacji, części pomostu, remontu łożysk stalowych w przegubach, naprawę i iniekcje rys i pęknięć, naprawę ubytków oraz wykonanie powłok ochronnych. Wykonano również poszerzenie chodników poprzez wydłużenie wsporników chodnikowych o 0.25m.

* * *

0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


Linki


Copyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Optymalizacja pod Internet Explorer