Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Historia budowy Mostu Cłowego w Szczecinie. cd


0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9

* * *

Budowę mostu w czasie budowy wizytowali


* Premier - Józef Cyrankiewicz.
* Wicepremier - dr. Stefan Jędrychowski,
* Marszałej Sejmu - Wycech,
* Wicepremier - Zenon Nowak.
* Ministrowie - St.Sroka, J.Albrecht, K.Zemajtis,
* wiceministrowie - J.Goryński, S.Olewiński,
* Generałowie dywizji - W.Jaruzelski, Z.Huszcza,
* Generał brygady - J.Szymanowski,
* Politechnika Gdańska
- Prof.dr.inż. St.Błaszkowiak i Br.Bukowski,
- Doc.dr.inż. J.Szcygieł i Doc.inż. R.Kazimierczak,
* Politechnika Warszawska
- Prof.dr.inż. Z.Wasiutyński, Muttermilch, W.Poniż, Hildenbrandt,
- Doc.dr.inż. St.Kajfasz i Doc.inż. Grzegorzewski,
* Politechnika Krakowska
- Prof.dr.inż. - B.Kopyciński,
- Doc.dr.inż. - W.Detko,
* Politechika Śląska
- Prof.dr.inż. - Kaufman,
* Politechnika Szczecińska
- Prof.dr.inż. P.Zaremba,
- Doc.dr.inż. J.Łempicki,
- oraz pracownicy naukowi Wydziału Budownictwa Lądowego,
* Politechnika Wrocławska
- Doc.inż. B.Stróżecki,
* ZSRR
- Prof.dr.inż. Jefgrafow,
- Generał - Popow,
* NRD
- Prof.dr.inż. H.Rühle,
- wycieczka inżynierów budownictwa lądowego,
* Węgry
- Dr.inż. Lajos Garay,
* Belgia
- Prof.dr.inż. Willems i Waldeke,
* NRF
- Prof.dr.inż. F.Leonhardt i W.Zernau,
* Egipt
- inż. Mustafa Abed i Hasam Ibrahim Gaballa,
* CHRL
- wycieczka inżynierów architektów i inżynierów budownictwa lądowego,
* Jugosławia
- grupa inżynierów budowy mostów.


* * *

0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


Linki


Copyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Optymalizacja pod Internet Explorer