Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Historia budowy Mostu Cłowego w Szczecinie. cd


0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

W 1957 roku po zakończeniu odbudowy podpór Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych nr 15 przystąpiło do zasadniczych robót konstrukcyjnych. Pierwszym etapem było wykonanie rusztowania dla budowy przęsła zachodniego. W nurcie rzeki zabite zostały pale drewniane, na których z kolei wykonano rusztowania i deskowania. Przy budowie rusztowań zaoszczędzono 480 metrów sześciennych drewna stosując inwentarzowe kratownice stalowe używając dwukrotnie rusztowania i deskowania.
Po zmontowaniu zbrojenia i kablowania oraz zabetonowania całości przęsła zachodniego konstrukcja ta została sprężona.


* * *

clowy_11.jpg
clowy_12.jpg
clowy_13.jpg
clowy_14.jpg
clowy_15.jpg

* * *


Betonowanie
Przęsła skrajne mostu podzielono na trzy pasma realizacyne. Każde pasmo obejmują dwa dźwigary oraz płytę pomostu o szerokości 6 metrów. Betonowanie jednego pasma odbyło się według następującej kolejności:
- płyta dolna,
- dźwigary główne do wysokości spodu płyty górnej,
- płyta górna,
- przerwa robocza nad filarem,
- belka policzkowa płyty chodnikowej.
Betonowanie rozpoczęto od środka przęsła posuwająć się w kierunku przyczółka i filara oraz od końca wspornika w kierunku filara. Ten sposób betonowania miał na celu uniknięcie rys od osiadania rusztowań.
Całkowicie zabetonowaną część przęsła i część wspornikową połączono przez wypełnienie betonem przerwy roboczej nad filarami. Przerwa wykonstruowana została z siatek drucianych ułożonych na całej wysokości belki i odchylonych pod kątem 30 stopni od pionu, co odpowiada prostopadłemu kierunkowi trajektorii naprężeń. Belkę policzkową wykonano po upływie tygodnia od zakończenia robót betonowych w celu uzyskania płynnej linii profiku podłużnego belki.
Skład betonu w przęśle zachodnim był następujący:
- cement marki "350" (cementownia "Pokój" i "Rejowiec") - 469 kg/m3 betonu,
- grys bazaltowy 16 - 28 mm - 468kg/m3 betonu,
- grys bazaltowy 8 - 16 mm - 468kg/m3 betonu,
- piasek z podżwirkiem 0 - 7 mm (w tym ziaren od 0 - 3 mm 75%)- 1.014kg/m3,
- woda 189 litrów,
- W/C = 0,40 opad Abramsa - 1 cm.
Wytrzymałość walcowa próbek po 28 dniach wahała się w granicach od 550 - 620 kg/cm2.
Skład betonu w przęśle wschodnim wykonany został wg następującej receptury:
- cement marki "350" - 450 kg/m3 betonu,
- grys bazaltowy 16 - 28 mm - 710kg/m3 betonu,
- grys bazaltowy 8 - 16 mm - 103 kg/m3 betonu,
- granit 0 - 7 mm - 208 kg/m3,
- woda 180 litrów,
- piasek 0 - 3 mm - 790 kg/m3 betonu,
- W/C = 0,40 opad stożka - 1,9 cm.
Uzuskano wytrzymałość od 409 - 521 kg/cm2.
W prefabrykatach przyjęto następujący skład:
- cement marki "350" - 470 kg/m3 betonu,
- grys bazaltowy 16 - 25 mm - 829 kg/m3 betonu,
- grys granitowy 0 - 8 mm - 184 kg/m3 betonu,
- piasek 0 - 3 mm - 827 kg/m3 betonu,
- woda - 170 litrów,
- W/C = 0,4 opad stożka 1,9 cm.
Uzyskane wytrzymałości od 409 - 475 kg/m2.
Beton był wibrowany mechanicznie przy użyciu wibratorów wgłębnych z giętkim wałem o napędzie elektrycznym i częstotliwości drgań 12 tysięcy na minutę(produkcji szwedzkiej) oraz wibratorów powietrznych o częstotliwości drgań 11 tysięcy na minutę (również produkcji szwedzkiej). Dozowania kruszywa odbywało się przy pomocy pojemników objętościowych. Betonowanie jednoczęśnie przy użyciu dwóch betoniarek o pojemności 500 litrów każda. Jedno pasmo o objętości betonu 360 m3 zabetonowano w ciągo 60 godzin. Całkowita objętość betonu ustroju niosącego wynośi 2.360 m3. Po rozdeskowaniu ustroju niosącego nie stwierdzono rys.
Przyjęta na moście Cłowym technologia betonowania stanowi znaczny postęp w budowaniu dużych obiektów mostowych. Doświadczenia z mostu Cłowego wskazują, że przy odpowiednim doborze kruszywa łamanego i piasku o niewielkim użyciu wody można uzyskach duże wytrzymałości betonu.


* * *

clowy_16.jpg
clowy_17.jpg
clowy_18.jpg
clowy_19.jpg
clowy_20.jpg

* * *

0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


Linki


Copyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Optymalizacja pod Internet Explorer