Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Budowa węzła Granitowa

* * *

Przy opracowaniu materiału o historii budowy węzła Granitowa posiłkowałem się materiałami własnymi jak i opracowaniami artykułami mediów szczecińskich.

* * *

Rozpoczęły się pierwsze prace związane z budową nowego mostu

Na budowie węzła Granitowa rozpoczęto wycinanie stalowych blach, z których wykonana zostanie konstrukcja nowego mostu nad Regalicą. Trwają również prace ziemne, w różnych częściach rozległego placu budowy

Nowa przeprawa powstanie w miejscu wyłączonego od lat z ruchu mostu im. 1 Armii Wojska Polskiego. Kierowcy będą mogli więc z przyszłości korzystać z dwóch mostów, jeden będzie dla jadących w kierunku Podjuch, a drugi dla zmierzających na lewobrzeże. Głównie prace przy podziemnej infrastrukturze. Czytaj więcej: wszczecinie.pl

Opracowanie: "Marcin Gigiel", "wszczecinie.pl", 17 stycznia 2020


Węzeł Granitowa – wieści z budowy #3

Od kilu tygodni obserwujemy zmiany na placu budowy przy powstającym „Węźle Granitowa”. Roboty toczą się aktualnie w wielu miejscach tej rozległej inwestycji. Prace prowadzone są m.in. przy przebudowie gazociągów oraz przy sieciach podziemnych – budowana jest kanalizacja deszczowa i kanalizacja teletechniczna. Wykonawca kontynuuje roboty przy wykopach na ul. Krygiera. Trwa pogrążanie ścianek szczelnych przy murach oporowych, wykonywany jest także materac z kruszywa. Rozpoczęło się również wycinanie stalowych blach, z których wykonania zostanie konstrukcja nowego mostu.

Źródło: , 15 stycznia 2020


Drogowe roboty w Podjuchach

Potocznie zwany nowym węzłem drogowym „Granitowa” nowy układ komunikacyjny na prawobrzeżu Szczecina na razie w obecnym kształcie niewiele ma wspólnego z samą ul. Granitową w Podjuchach. Rozpoczęta w czerwcu tego roku w tamtym rejonie inwestycja na razie dotyczy głównie okolic mostu Gryfitów nad Regalicą wzdłuż ul. Floriana Krygiera oraz terenów między nią i ul. Ciasną, jak też pasa ziemi znajdującego się między zabudowaniami ulic Zakręt i Radosnej do wysokości ul. Dzikiej. Tam powstanie nowy odcinek drogi w kierunku autostrady A6.

Oto nasz aktualny raport o postępie prac przy inwestycji wartej obecnie ponad 104,5 min zł. Na taką kwotę miasto zakontraktowało całe zadanie z konsorcjum spółek Roverpol z Warszawy i Rover Infraestructuras z Walencji. Czytaj więcej: Kurier Szczeciński

Opracowanie: "Mirosław Winconek", "Kurier Szczeciński (243)", 17 grudnia 2019


Widać już ogrom węzła Granitowa.
Zdjęcia z lotu ptaka nad Podjuchami. A co się dzieje na ziemi?

Spychacze zgarniają wierzchnią warstwę ziemi, trwa także przebudowa instalacji podziemnych. Skalę inwestycji widać na zdjęciach z powietrza

Obecnie prowadzone są roboty związane z odhumusowaniem (czyli właśnie usuwaniem warstwy ziemi) i wykopami w ciągu ul. Krygiera. Trwa także przebudowa instalacji podziemnych. Budowana jest kanalizacja deszczowa, przebudowywany jest wodociąg. Prace toczą się także przy montażu gazociągu. Czytaj więcej: wyborcza.pl

Opracowanie: "akr", "wyborcza.pl", 5 grudnia 2019


Kiedy nowy most nad Odrą Wschodnią?

Rozmowa z Piotrem Arabczykiem przedstawicielem wykonawcy konsorcjum firm Roverpol i Rover Infraestructuras

Przebudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową rozpoczęła się oficjalnie 29 maja 2019 r. Na jakim etapie prac jesteśmy obecnie? Czytaj więcej: Kurier Szczeciński

Opracowanie: "wl", "Kurier Szczeciński (200)", 15 października 2019


Węzeł Granitowa — wieści z budowy #1

Trwa budowa Węzła Granitowa w szczecińskich Podjuchach. Wykonawca wkrótce rozpocznie prace przy kanalizacji deszczowej.

W dużej mierze, aktualne prace skupiają się na pracach rozbiórkowych. Wykonano częściowe rozbiórki nawierzchni bitumicznej na ul. Krygiera i te prace będą konturowane w najbliższych dniach. Trwają prace porządkowe zieleni będącej w kolizji z inwestycją, jak również usuwanie instalacji podziemnych kolidujących z budowaną infrastrukturą. W najbliższych dnia rozpoczną się prace przy budowie kanalizacji deszczowej. Wykonawca kontynuuje także prace przy montażu gazociągu średniego ciśnienia.

Źródło: Urząd Miasta, 4 października 2019


Węzeł Granitowa — organizacja ruchu #3

 Foto: zditm
źródło:ZDiTM
W poniedziałek 16 września 2019 roku, w związku z budową Węzła Granitowa, wprowadzone zostaną kolejne zmiany w organizacji ruchu. Zmiany zostaną wprowadzone w pasie drogowym ul. Krygiera przed wjazdem na most Gryfitów. Z ruchu wyłączony zostanie fragment ul. Krygiera. Ruch pojazdów odbywać się będzie po przygotowanym bypasie. W obrębie drogi tymczasowej przejezdność zostanie zachowana bez utrudnień w obu kierunkach. Zmiany związane są z kontynuowaniem prac przy przebudowie gazociągu średniego ciśnienia.

Źródło: ZDiTM, 13 września 2019


Przebudowa gazociągu. Utrudnienia na moście Gryfitów

Tymczasowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona we wtorek (20 sierpnia) na moście Gryfitów w ciągu ul. Floriana Krygiera w Szczecinie. Będziemy jeździć tylko po południowej części jezdni – z wykorzystaniem pasa awaryjnego

Zmiana organizacji ruchu na moście Gryfitów zostanie wprowadzona po porannym szczycie komunikacyjnym. Kiedy ruch na ul. Krygiera się uspokoi, nastąpi całkowite zamknięcie północnej części jezdni, a ciąg komunikacyjny zostanie przesunięty na południową krawędź mostu – aby umożliwić kierowcom poruszanie się po ul. Krygiera w obu kierunkach (do Podjuch i na lewobrzeże), wykorzystany zostanie również pas awaryjny jezdni. Wprowadzane zmiany są związane z rozpoczęciem prac przy przebudowie gazociągu średniego ciśnienia. Czytaj więcej: 24kurier.pl

Opracowanie: "Leszek Wójcik", "24kurier.pl", 19.08.2019


Węzeł Granitowa i pierwsze zmiany w organizacji ruchu

W czwartek, 18 lipca, po godzinie 10 zmotoryzowanych czekają pierwsze zmiany w organizacji ruchu na ulicach Floriana Krygiera i Granitowej w Szczecinie. Rozpoczynają się prace przy budowie w tamtym rejonie nowego węzła drogowego

Wprowadzenie zmian jest koniecznie z uwagi na wyznaczenie tymczasowych wjazdów oraz wyjazdów z placu budowy oraz na czas prac związanych z rozbiórkami i wyburzeniami starych budynków - tłumaczy Piotr Zieliński z Centrum Informacji Miasta UM Szczecin. Czytaj więcej: 24kurier.pl

Opracowanie: "MIR", "24kurier.pl", 18.07.2019


Węzeł Granitowa – plac budowy przekazany

4 czerwca 2019 odbyło się przekazanie placu budowy na inwestycji związanej z budową Węzła Granitowa.

Konsorcjum firm Roverpol sp. z o.o. oraz Rover Infraestructuras S.A., zajmie się teraz porządkowaniem i zabezpieczeniem terenu, na którym będą prowadzone prace. Wykonawca musi m.in. przemieścić sprzęt, zabezpieczyć bazę materiałową oraz kadrę pracowniczą. Zgodnie z założonym harmonogramem, wykonawca w pierwszej kolejności zajmie się robotami związanymi z budową mostu na Regalicy. Budowa nowego skrzyżowania powinna sie natomiast rozpocząć po wakacjach.

Inwestycja obejmuje budowę skrzyżowania jednopoziomowego z wyspą centralną z sygnalizacją świetlną oraz przebudowę ulic Krygiera i Granitowej, znajdujących się w sąsiedztwie skrzyżowania. W ramach prac rozebrany zostanie istniejący, wyłączony z ruchu most drogowy nad rzeką Regalicą. W jego miejsce pojawi się nowa przeprawa. Prace obejmą również budowę chodników i ścieżek rowerowych; oznakowania dróg oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego; kanalizacji deszczowej; oświetlenia; ekranów akustycznych. Prace powinny się zakończyć w drugiej połowie przyszłego roku. Koszt to ponad 104 mln zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania 72 797 093,95 zł.

Źródło: Urząd Miasta, 05.06.2019


Plac budowy Węzła Granitowa przekazany.
Wiadomo już, od czego zacznie się wielka inwestycja

Najpierw prace przy rozbiórce starego i budowie nowego mostu nad Regalicą. Przebudowa skrzyżowania na styku ul. Granitowej i Krygiera zacznie się po wakacjach

Urząd miasta poinformował, że konsorcjum firm Roverpol sp. z o.o. oraz Rover Infraestructuras SA przejęło plac budowy we wtorek. To samo konsorcjum, które od końca ubiegłego roku buduje Węzeł Łękno i nowy kawałek obwodnicy śródmiejskiej. Czytaj więcej: wyborcza.pl

Opracowanie: "Andrzej Kraśnicki jr ", "wyborcza.pl", 05.06.2019


Hiszpanie uratują węzeł Granitowa?
Prezydent o inwestycji: "Huśtawka nastrojów"

Konsorcjum, które zajęło drugie miejsce w przetargu na budowę węzła i mostu w Podjuchach oświadczyło, że jest gotowe przejąć kontrakt od Budimexu, który zrezygnował z podpisania umowy z miastem

To, co wydarzyło się z środowy wieczór w sprawie wielkiej inwestycji w Podjuchach to istny horror wart ponad 100 mln zł. Ostatnie kilkanaście godzin to huśtawka nastrojów – przyznał dziś na Facebooku prezydent Piotr Krzystek. Czytaj więcej: wyborcza.pl

Opracowanie: "Andrzej Kraśnicki jr ", "wyborcza.pl", 29.11.2018


Budowa węzła Granitowa w Podjuchach zagrożona.
Zwycięzca przetargu nie podpisał umowy

Budimex zrezygnował z budowy węzła Granitowa i nowego mostu nad Regalicą. Firma nie widzi szans, by zrealizować zadanie w wymaganym przez miasto terminie. To jest pat, który oznacza, że inwestycja w ogóle nie powstanie

To jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w Szczecinie. W ramach budowy węzła Granitowa miało powstać nowe, wielkie skrzyżowanie w Podjuchach na styku ulic Krygiera i Granitowej oraz nowy most nad Regalicą. Przeprawa miała być wstępem do budowy drugiej nitki ulicy Krygiera. Czytaj więcej: wyborcza.pl

Opracowanie: "Andrzej Kraśnicki jr ", "wyborcza.pl", 28.11.2018


Wszystkie oferty na węzeł w Podjuchach za ponad 100 milionów.
To dużo drożej, niż chciało miasto

Trzy firmy chcą zbudować węzeł Granitowa, który całkiem zmieni układ najważniejszych dróg w szczecińskich Podjuchach. Najtańsza z ofert - warszawskiego Budimeksu - opiewa na 101,6 mln zł

To zdecydowanie drożej, niż planował inwestor, czyli miasto Szczecin. Urzędnicy zamierzali przeznaczyć na inwestycję 85,6 mln, z czego 72,8 mln zł jest zagwarantowane z rozdzielanej przez rząd puli ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Czytaj więcej: wyborcza.pl

Opracowanie: "lop", "wyborcza.pl", 11.07.2018


Przetarg na przebudowę kawałka Podjuch ogłoszony. Inwestycja za 85 mln zł

Powstanie kolejny most nad Regalicą, nowe, wielkie skrzyżowanie i nowe połączenie z autostradą A6. Miasto ogłosiło w środę przetarg na rozbudowę skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową

Budowa tego wielkiego węzła zupełnie zmieni krajobraz północnej części Podjuch. Inwestycja ma jednak znaczenie ogólnomiejskie. Czytaj więcej: wyborcza.pl

Opracowanie: "akr", "wyborcza.pl", 31.01.2018


Można ogłosić przetarg na budowę węzła Granitowa.
Umowa o dofinansowaniu podpisana

Szczecin ma już oficjalnie zapewnione unijne dofinansowanie budowy nowego węzła komunikacyjnego w Podjuchach. - Teraz najważniejszą kwestią jest sprawne przeprowadzenie przetargu i wyłonienie w nim rzetelnego wykonawcy - mówi Michał Przepiera, zastępca prezydenta ds. inwestycji

Szczeciński projekt „wskoczył” na listę tych, które mają otrzymać unijne dofinansowanie, w połowie marca tego roku. Wcześniej był tylko na liście rezerwowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ministerstwo Rozwoju przesunęło jednak 1,2 mld zł z niewykorzystanej puli, do tej, która cieszyła się największym zainteresowaniem wnioskodawców. Czytaj więcej: wyborcza.pl

Opracowanie: "akr", "wyborcza.pl", 27.04.2017


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.