Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku

Most Kłodny


* * *

Na potrzeby opracowania tematu historii Mostu Kłodnego (Baumbrücke) wykorzystałem materiały zawarte w Zeszytach Szczecińskich - Zeszyt 6 opracowanego przez pana Ryszarda Kotlę.
Tytuł zeszytu Lange Brücke, Hansa Brücke, Most Długi - Historia Szczecińskich Mostów. Wydawca "Publisher's" z 2002 roku.


* * *

Historia mostu

* * *

Zdjęcie z zeszytu 6 - Lange Brücke, Hansa Brücke, Most Długi - Historia Szczecińskich Mostów. Wydawca Publisher's z 2002 roku - Most Kłodny ze sztychu Brauna i Hogenberga z 1589 roku
Most Kłodny (Baumbrücke) powstał z przedłużenia pomostu portowego o którym wspominało się już w latach 1310 i 1312 (Kuterbrücke) oraz zbudowanego w późniejszym okresie pomostu na wschodnim brzegu Odry od strony Łasztowni. Między pomostami umieszczona była kłoda pozwalająca na zamykanie i otwieranie wejścia do portu, którą obsługiwał pracownik portowy. Statki były wypuszczane z portu po dopełnieniu wszystkich formalności związanych ze składem towarów.

Odra pomiędzy Mostem Długim a pomostami z kłodą była obszarem zamkniętym, służącym jako port, który w końcu XIII wieku był miejscem, gdzie były już nabrzeża wraz z urządzeniami do załadunku i wyładunku towarów. Mosty Długi i Kłodny łączyły miasto z Łasztownią i znajdującą się tam rzeźnią.

W pierwszej połowie XVI wieku przy Moście Kłodnym zbudowano nową rzeźnię. W 1731 roku dla ułatwienia żeglugi w górę Odry przebudowano Most Drzewny na zwodzony.

Zdjęcie z zeszytu 6 - Lange Brücke, Hansa Brücke, Most Długi - Historia Szczecińskich Mostów. Wydawca Publisher's z 2002 roku - Drewniany Most Kłodny eksploatowany do 1909 roku
Na przebudowanym moście zamontowano przęsło zwodzone z dwoma klapami jednocześnie poszerzając go z 24 na 34 stopy, co umożliwiało przejazd furmankom. Zwodzony Most Kłodny widoczny jest na litografii Ludwiga E. Lüttke z 1840 roku. W 1873 roku wykonano remont generalny mostu.

Zdjęcie z zeszytu 6 - Lange Brücke, Hansa Brücke, Most Długi - Historia Szczecińskich Mostów. Wydawca Publisher's z 2002 roku - Nie istniejący stalowy Most Kłodny, wybudowany w latach 1907 - 1909
Po wybudowaniu Mostu Hanzy w 1903 roku podjęto decyzję o budowie nowego Mostu Kłodnego. W latach 1907 - 1909 obok istniejącego mostu postawiono nową konstrukcję stalową według projektu Wilhelma Meyera Schwartau. Wykonawcą była firma Beuchelt & Co. Z Zielonej Góry, a dekoracje wykonała firma Schwartz & Schrõder).

Most o długości ok. 121 metrów oddano do użytku 23 grudnia 1909 roku. Odległość między filarami przęsła zwodzonego wynosiła 18 metrów, co pozwalało na przepływanie między nimi także dużym statkom. Most przystosowano także do przejazdu tramwaju, który dojeżdżał do Portu Wolnocłowego (linia 5).

Autor zdjęcia nieznany - na zdjęciu widok zburzonych domów znajdujących się nad samym brzegiem Odry oraz zwalone dźwigary mostu Kłodnego na wysokości dzisiejszej ul. Wyszaka. W głębi budynek mało zniszczonego Teatru Miejskiego, a po lewej stronie bryła zamku Książąt Pomorskich z charakterystyczną wieżą, której już nie ma
Most Kłodny, podobnie jak inne mosty został wysadzony w ostatnich dniach wojny. Jeszcze przez wiele lat po jej zakończeniu jego zarwane przęsła utrudniały ruch statków po Odrze, wszelkie pozostałości konstrukcji usunięto dopiero u schyłku lat 50. Od 1987 roku rolę zniszczonego Mostu Kłodnego przejęła Trasa Zamkowa.

* * *

foto: Janusz Światowy

* * *

Co się stanie nad Odrą?

Koszt budowy Mostu Kłodnego w Szczecinie wyniesie kilkadziesiąt milionów złotych i będzie tylko elementem całościowej modernizacji układu komunikacyjnego prowadzącego do portu

Łącznie inwestycja będzie kosztować 350 mln zł. Budową Mostu Kłodnego zainteresowali się we wtorek radni z Komisji Rozwoju, Promocji i Gospodarki Wodnej Rady Miasta. Pytali m.in. dlaczego miasto zdecydowało się na wybranie projektu mostu pylonowego (proponowano jeszcze konstrukcję łukową i kratową - red.), jak inwestycja wpłynie na skomunikowanie nabrzeży i Łasztowni z sąsiadującymi terenami. Przeczytaj całość na stronie: 24kurier.pl

Opracowanie: "Szymon Wasilewski", "24kurier.pl", 09.06.2015

* * *

Nowa przeprawa przez Odrę. Tak będzie wyglądał Most Kłodny

100 metrów wysokości i ponad 150 długości – taki będzie kolejny symbol miasta, jakim niewątpliwie stanie się Most Kłodny

W urzędzie miasta zaprezentowano dziś wybraną koncepcję architektoniczno-konstrukcyjną planowanej przeprawy przez Odrę. Most połączy Nabrzeże Wieleckie z Łasztownią. Przeczytaj całość na stronie: Moje Miasto

Opracowanie: "Alicja", "Moje Miasto", 20.05.2015

* * *

Most Kłodny zawiśnie nad Odrą

Za mniej więcej pięć lat Łasztownia już nie będzie tak daleko od centrum miasta jak jest dzisiaj. Jest bowiem szansa, że jeszcze przed 2020 r. na wyspę przejdziemy albo przejedziemy nowym mostem, Kłodnym

Wiemy już jak będzie wyglądać: to będzie most „wiszący" z jednym, około stumetrowym pylonem na prawym brzegu Odry Zachodniej. Przeczytaj całość na stronie: 24kurier.pl

Opracowanie: "Leszek Wójcik ", "24kurier.pl", 20.05.2015

* * *

Modernizacja dróg w rejonie Międzyodrza

EGIS Polska Inżynieria sp. z o.o. z Warszawy wykona dokumentację projektową dla zadania „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”. Wartość umowy 4 797 000,00 zł

Na wykonanie dokumentacji projektowej firma będzie miała 24 miesiące od momentu podpisania umowy. W ciągu 4 miesięcy przedstawi z kolei trzy koncepcje architektoniczno-konstrukcyjne Mostu Kłodnego.

Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa i organizacji ruchu oraz zapewnienie obsługi komunikacyjnej dla szczecińskiego portu. W jej ramach zmodernizowane zostaną m.in. ulice: Gdańska, Energetyków, Basenowa, Górnośląska, Bytomska, Rybnicka. Zmieni się także układ dróg na Łasztowni, którą z Nabrzeżem Wieleckim połączy Most Kłodny. Szacunkowy koszt inwestycji wynosi ponad 280 mln złotych.

Opracowanie "mo" "24kurier.pl" 1 grudnia 2014 roku

* * *

Budowa Mostu Kłodnego w Szczecinie. Wpłynęły trzy oferty

Otwarto oferty na wykonanie dokumentacji Mostu Kłodnego, który jest elementem przebudowy dróg dojazdowych do portu w Szczecinie

Najdroższa propozycja, za 7,49 mln zł wpłynęła od spółki Aecom Consulting z Warszawy. Biuro Projektowe Budownictwa Komunalnego z Gdańska złożyło ofertę za ponad 6 mln zł. Natomiast kolejna warszawska spółka - Egis Polska Inżynieria złożyła ofertę wartą 4,79 mln zł.

Na przygotowanie dokumentacji projektowej przyszły wykonawca będzie miał 24 miesiące od momentu podpisania umowy - informuje Łukasz Kolasa ze szczecińskiego magistratu. W ciągu 4 miesięcy przedstawi z kolei trzy koncepcje architektoniczno-konstrukcyjne Mostu Kłodnego.

Historia mostu w pigułce

Most Kłodny (Baumbrücke) powstał na przełomie XV i XVI w. w miejscu dawnej kłody regulującej ruch na Odrze, przebudowany w XVIII w., w latach 70-tych XIX w. wymieniony na nowy.

Jednym z ładniejszych szczecińskich mostów był z pewnością Most Kłodny, znajdujący się mniej więcej w miejscy, gdzie Odrę przecina Trasa Zamkowa - mówi Michał Rembas, historyk regionalista. To była jedna z najstarszych przepraw w mieście. Jej początki sięgają XV wieku. Drewniany, wiele razy przebudowywany, umożliwiał komunikację z rzeźnią miejską na Łasztowni.

Nazwa „Most Kłodny” wzięła się od kłody, zagradzającej pod mostem dostęp do portu: statki wpuszczano dopiero po zapłaceniu myta. W latach 1907-1909 kilkadziesiąt metrów w dół rzeki wzniesiono nowoczesną, żelazną konstrukcję, a stary most rozebrano. Choć zachowały się zdjęcia, na których stary i nowy Most Kłodny stoją jeszcze obok siebie. Po nowym moście, wzniesionym przez firmę z Zielonej Góry jeździły tramwaje.

Opracowanie "redakcja" "Moje Miasto" 5 listopada 2014 roku

* * *

Przetarg na na zagospodarowanie Międzyodrza i budowę mostu Kłodnego

Urząd Miasta ogłosił w dniu 29 września 2014 roku przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie - przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego".

materiał Urzędu Miasta
Dokumentacja projektowa ma powstać w oparciu o Program Funkcjonalno Użytkowy zawarty w przetargu, która ukształtuje budowę dróg na Łasztowni oraz budowę Mostu Kłodnego, co będzie wiązało się ze zmianami w rejonie Podzamcza.

Dokumentacja projektowa ma powstać w ciągu 24 miesięcy od podpisania umowy, w tym musi być zawarte opracowanie i uzyskanie wymaganych opinii, jak również prezentacja 3 koncepcji architektoniczno-konstrukcyjnych mostu Kłodnego w terminie 4 miesięcy od podpisania umowy.

Po prezentacji Zamawiający dokona, w ciągu miesiąca, wyboru docelowego wariantu, na podstawie, którego Wykonawca opracuje projekt budowlany oraz wykonawczy.

Termin składania ofert został ustalony na dzień 4 listopada 2014 roku do godziny 11:30 w siedzibie Urzędu Miasta. Więcej w siwz

Źródło "Urząd Miasta" 29 września 2014 roku

* * *

Most Kłodny ożywi Łasztownię i ułatwi komunikację między brzegami Odry

Most Kłodny pozwoli ożywić Łasztownię i ułatwić komunikację między brzegami Odry. Sprawi też, że przy Odrze będą mogły powstać nowe kamienice

Wizualizacja Maciej Sochanowski, Jedna z wizji jak mógłby wyglądać Most Kłodny
Zadanie budowy nowej przeprawy przez Odrę jest planowane w ramach poprawy drogowego dostępu do portu w Szczecinie. To będzie II etap inwestycji. Pierwszym etapem była modernizacja ulicy Struga.

Jest jednym z priorytetowych zadań miasta w nowej perspektywie unijnej - mówi Łukasz Kolasa z biura prasowe Urzędu Miasta Szczecin. W ramach tej inwestycji powstanie Most Kłodny oraz modernizowany będzie układ dróg na Łasztowni. Szacujemy, że koszt inwestycji wyniesie około 284 mln złotych. W ciągu miesiąca ukaże się przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla tego zadania.

Nowa przeprawa przez Odrę miałaby powstać, tuż obok Trasy Zamkowej. Most Kłodny ma przejąć ruch kołowy oraz umożliwić pieszym i rowerzystom wygodną komunikację między Starym Miastem a Łasztownią.

Informacje o budowie mostu pojawiły się kilka miesięcy temu przy okazji prezentacji dwóch wariantów zmian na ul. Nabrzeże Wieleckie. Pierwszy wariant Biura Planowania Przestrzennego Miasta zakłada zwężenie istniejącej ulicy - Nabrzeża Wieleckiego do dwóch pasów ruchu w każdym kierunku, bez wydzielonego torowiska (min. 15 metrów szerokości) . Takie samo rozwiązanie funkcjonuje na ulicy Krzywoustego. Dzięki temu będzie możliwe zbudowanie kamienic nad rzeką. Szerokość planowanej zabudowy mogłaby wynosić od 40 do 50 metrów. Odległość nowej zabudowy od rzeki miałaby wynieść min. 18 metrów, tyle wystarczy na wykonanie gastronomicznych ogródków (6 metrów) i zachowanie bulwaru spacerowego.

Drugi wariant to również zwężenie ulicy między Mostem Długim a Trasą Zamkową, ale zwężona ulica (około 12 m) miałaby obsługiwać wyłącznie ruch pieszo-rowerowy. Tramwaje miałyby zostać przesunięte między planowane kamienice a Odrę. W tym przypadku odległość od kamienic do Odry miałaby wynieść min. 25 metrów. Pod ogródki miałby zostać zagospodarowany pas o szerokości 7 metrówe, 6 metrów pod torowisko tramwajowe i bulwar spacerowy.

Oba warianty zakładają likwidację łącznic z Trasą Zamkową, za wyjątkiem wjazdowej z ulicy Jana z Kolna. Obecnie Arterią Nadodrzańską (Nabrzeże Wieleckie, ulica Jana z Kolna, ul. Łady) w godzinach szczytu przejeżdża 1500 pojazdów na godzinę w obu kierunkach.

Szerokość ulicy nie decyduje o przepustowości, ale skrzyżowania - tłumaczy Maciej Sochanowski, inżynier budownictwa drogowego. A przez skrzyżowanie przy Moście Długim przejedzie w ciągu godziny tylko 1200 aut.

Historia w pigułce

Jednym z ładniejszych szczecińskich mostów był z pewnością Most Kłodny, znajdujący się mniej więcej w miejscy, gdzie Odrę przecina Trasa Zamkowa. To była jedna z najstarszych przepraw w mieście. Jej początki sięgają XV wieku. Drewniany, wiele razy przebudowywany, umożliwiał komunikację z rzeźnią miejską na Łasztowni.

Most Kłodny (Baumbrücke) powstał na przełomie XV i XVI w. w miejscu dawnej kłody regulującej ruch na Odrze, przebudowany w XVIII w., w latach 70-tych XIX w. wymieniony na nowy.

Nazwa „Most Kłodny” wzięła się od kłody, zagradzającej pod mostem dostęp do portu: statki wpuszczano dopiero po zapłaceniu myta. W latach 1907-1909 kilkadziesiąt metrów w dół rzeki wzniesiono nowoczesną, żelazną konstrukcję, a stary most rozebrano. Choć zachowały się zdjęcia, na których stary i nowy Most Kłodny stoją jeszcze obok siebie. Po nowym moście, wzniesionym przez firmę z Zielonej Góry jeździły tramwaje.

Opracowanie "redakcja" "Moje Miasto" 20 września 2014 roku

* * *

Tramwaj na Łasztownię. Czy to SENSowny pomysł?

Koncepcja nawiązuje do przedwojennych rozwiązań. Stowarzyszenie Estetycznego i Nowoczesnego Szczecina SENS proponuje, że poprowadzić linię tramwajową na wyspę Łasztownię

Wizualizacja - Szymon Skorupski, SENS
Koncepcję poprowadzenia tej linii opracował i wizualizację wykonał Szymon Skorupski. Wygląda imponująco. Wizualizacja powstała na potrzeby konsultacji społecznych i wniosków związanych z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Starego Miasta czyli Podzamcza oraz planowanym układem komunikacyjnym wysp Śródodrza - mówi prezes SENS-u, Damian Lachowski. Mamy bowiem oplatającą stare miasto sieć linii tramwajowych, ale żeby dojść do konkretnego zabytku, trzeba przejść spory kawałek drogi na piechotę. A przecież nie wszyscy zwiedzający, to ludzie młodzi.

Tłumaczy też, że nowa linia z prawobrzeża na Niebuszewo, zahaczająca o Łasztownię, uzupełniłaby doskonale sieć linii tramwajowych, które nie wszędzie dochodzą.

Jest to jeden z proponowanych wariantów, wśród których były już Aleja Zamkowa, Aleja Domków Profesorskich oraz dwa warianty przebiegu linii tramwajowej do podnóża Baszty i dalej Mostem Kłodnym na Łasztownię - dodaje.

Wizualizacja - Szymon Skorupski, SENS
Przypomnijmy, że przed wojną sieć tramwajowa byłą znacznie gęstsza niż obecnie. Tramwaj jeździł m.in. na lotnisko, a także właśnie przez Most Kłodny na Łasztownię. Działania wojenne nie zniszczyły tej sieci, a tylko ją nadwyrężyły. Dzięki tramwajarzom z Poznania szybko większosć linii uruchomiono. Później jednak, gdy uwierzono, że rozwój motoryzacji zmieni świat, zaczęto je likwidować. Poza tym uwierzono w radziecki wzór powszechnych trolejbusów i autobusów i to wówczas część linii znikła.

M.in. rozebrano tory na ulicy Staszica (jeździły nimi tramwaje z Niebuszewa do stoczni), linie biegnące przez Stare Miasto, ulice Sołtysią i Staromłyńską, aleję Wojska Polskiego (od pl. Lenina do pl. Zwycięstwa) itp. Planowano też budowę kolei podziemnej, która przyszłościowo miała rozwiązać przewidywane kłopoty z natężeniem ruchu, ale na planach wizje zakończono.

Wizualizacja - Szymon Skorupski, SENS
Linia tramwajowa przez Łasztownię ma też dodatkowy plus - tłumaczy Damian Lachowski. Most Długi za jakiś czas będzie musiał być poddany generalnemu remontowi. I wówczas zamknięty zostanie na nim ruch. Alternatywna linia przez Łasztownię rozładuje ewentualne kłopoty transportowe. Poza tym na co dzień widać, co dzieje się w szczycie w Szczecinie. Most Kłodny i nowa linia przez Łasztownie bardzo udrożni wjazd i wyjazd z lewej części miasta.

Póki co Most Kłodny jest w dalekich planach miasta, a linia przez Łasztownię tylko w sensownych i racjonalnych wizjach SENS-u.

Opracowanie "Marek Rudnicki" "gs24.pl" 26 luty 2014 roku

* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Optymalizacja pod Internet Explorer