Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Przebudowa ulicy Szafera i budowa
torowisk tramwajowych wraz z pętlą

* * *

foto: Janusz Światowy - ulica Szafera

* * *

Umowy na Szafera wciąż nie ma

Nie wcześniej niż za kilka tygodni dojdzie do podpisania umowy między władzami Szczecina i przedstawicielami Eurovii Polska S.A. na przebudowę ul. Władysława Szafera. Tym samym pobożnymi życzeniami okazały się wielokrotnie składane przez minione miesiące zapowiedzi, graniczące z pewnością, a padające z ust Michała Przepiery, zastępcy prezydenta miasta odpowiedzialnego za realizację inwestycji drogowo-komunikacyjnych w mieście, że do zawarcia umowy dojdzie na tyle szybko, że na przełomie września i października wejdzie on na plac przebudowy

Aktualnie trwa załatwianie formalności koniecznych do podpisania umowy. Zakładamy, że umowę będzie można podpisać za kilka tygodni. Mając na uwadze powyższe, dokładny termin przekazania placu budowy jest na ten moment trudny do określenia, ponieważ jest zależny od dokładnej daty podpisania umowy - odpowiada na nasze pytania Piotr Zieliński z Centrum Informacji Miasta Urzędu Miasta Szczecin. Czytaj więcej: 24kurier.pl

Opracowanie: "Mirosław Winconek", "24kurier.pl", 2 października 2019

* * *

Pełnienie funkcji zastępstwa inwestorskiego

Urząd Miasta 17 września 2019 roku ogłosił przetarg na pełnienie funkcji zastępstwa inwestorskiego oraz funkcji Inżyniera kontraktu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Szafera (od al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego), Etap realizacyjny I – Przebudowa ul. Szafera od skrzyżowania z al. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Romera i z ul. Modrą. Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki.Szacunkowa wartość zamówienia: 2 035 616,66 zł netto. Planowany termin realizacji i czas trwania umowy: 21 miesięcy od dnia zawarcia Kontraktu. Więcej: bip.um.szczecin.pl

* * *

Eurovia przebuduje ulicę Szafera

Nowa dwujezdniowa droga z wydzielonym pośrodku pasem dla tramwajów i autobusów, z czterema nowymi rondami i pętlą na ugorach za halą widowiskowo-sportową. Wysadzana szpalerami drzew, z nowymi chodnikami i drogami dla rowerów oraz parkingami

Tak ma wyglądać po przebudowie w 2021 roku ul. Władysława Szafera. Jest wreszcie wybrany wykonawca inwestycji. Będzie nim Eurovia Polska SA. Koszt całości to ponad 125 min zł. W przetargu ogłoszonym w połowie lutego br. kilkakrotnie przekładane były terminy składania fert, a aż kilkanaście razy modyfikowane zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Czytaj więcej: Kurier Szczeciński

Opracowanie: "Mirosław Winconek", "Kurier Szczeciński (151)", 6 sierpnia 2019

* * *

Przebudowa ul. Szafera – wykonawca wybrany

Rozstrzygnięty został przetarg na przebudowę ul. Szafera. Za realizację tej inwestycji odpowiedzialna będzie firma EUROVIA POLSKA S.A.

foto: UM - ulica Szafera
foto:UM, ulica Szafera,
wizualizacja
Koszt inwestycji zgodnie ze złożoną ofertą to 125 190 424,45 zł brutto. Teraz zgodnie z przepisami musi upłynąć czas na wniesienie ewentualnych odwołań. W dalszej kolejności konieczne będzie przygotowanie dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy. Wejście na plac budowy przewidziano na wrzesień/październik tego roku. Inwestycja obejmuje przebudowę ul. Szafera na odcinku od skrzyżowania z Al. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Romera i ul. Modrą.

W zakres prac wchodzi m.in.:

• Budowa ul. Szafera na odcinku ok 1,2 km o dwóch jezdniach każda po dwa pasy ruchu.
• Budowa obustronnych chodników i dróg rowerowych.
• Przebudowa uzbrojenia podziemnego i oświetlenia nowego układu drogowego.
• Przebudowa skrzyżowania z ul. Zawadzkiego na trójwlotowe rondo dwupasowe o średnicy zewnętrznej 50 m.
• Przebudowa skrzyżowania z ul. Jarzyńskiego na trójwlotowe rondo dwupasowe o średnicy zewnętrznej 44 m.
• Przebudowa skrzyżowania z ul. Romera i Modrą na czterowlotowe rondo dwupasowe o średnicy zewnętrznej 77 m.
• Budowa skrzyżowania ul. Modrej i ul. Szerokiej w postaci ronda turbinowego o średnicy zewnętrznej 40 m.
• Budowa dwukierunkowego torowiska tramwajowego w pasie rozdzielającym jezdnie (torowisko umożliwiać będzie poruszanie się autobusów komunikacji miejskiej).
• Budowa pętli tramwajowo-autobusowej przy hali widowiskowo-sportowej z czterema torami przy peronach tramwajowych i peronie autobusowo-tramwajowym oraz stanowiskami postojowymi dla autobusów.
• Budowa budynku socjalnego z kasami biletowymi.
• Budowa parkingu dla rowerów oraz elementów małej architektury i zieleni.
• Budowa parkingu dla samochodów osobowych (187 stanowisk w tym 11 dla osób niepełnosprawnych).

Inwestycja powinna być zrealizowana w terminie nie dłuższym niż 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Projekt przebudowy ul. Szafera objęty jest dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i działania 6.1. Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.

Źródło: Urząd Miejski, 2 sierpnia 2019

* * *

Dziewięciu chętnych do przebudowy Szafera

7 czerwca 2019 roku odbyło się otwarcie ofert w przetargu na przebudowę ulicy Szafera od skrzyżowania z aleją Wojska Polskiego do skrzyżowania z ulicami Romera i Modrą. Wpłynęło dziewięć ofert od potencjalnych wykonawców. Miasto zamierza przeznaczyć na realizację tego zamówienia 115 mln złotych. Zainteresowane firmy, które złożyły oferty do przetargu:

• Eurovia Polska z Kobierzyc – 125 mln zł;
• Strabag z Pruszkowa – 131 mln zł;
• Konsorcjum firm Roverpol z Warszawy i Rover Infraestructuras z Walencji – 132 mln zł;
• Budimex z Warszawy – 132 mln zł;
• Konsorcjum firm Aldesa Construcciones Polska z Warszawy, Aldesa Construcciones z Madrytu i Coalvi z Saragossy – 138 mln zł;
• Konsorcjum firm Balzola Polska z Warszawy i Construcciones y Promociones Balzola S.A. z Bilbao – 139 mln zł;
• Firma Budowlano-Drogowa MTM z Gdyni – 140 mln zł;
• ZUE z Krakowa – 156 mln zł;
• Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor z Zawiercia – 221 mln zł.

Inwestycja powinna być zrealizowana w terminie nie dłuższym niż 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Wszystkie firmy, poza Intercorem z Zawiercia, zaproponowaly 72 miesiące okresu rękojmi i gwarancji oraz 10 tys. zł kary umownej za każdy dzień opóźnienia. Intercor zaoferował 60 miesięcy okresu rękojmi i gwarancji oraz 5 tys. zł kary umownej za każdy dzień opóźnienia.

Po rozpatrzeniu ofert zapadnie decyzja, czy zwiększyć budżet inwestycji i podpisać umowę z wybranym wykonawcą, czy unieważnić przetarg.

Źródło: Urząd Miejski, 7 czerwca 2019

* * *

Co z przetargiem na nową linię tramwajową na ul. Szafera? Mnóstwo pytań i nowy termin

Nie 24 maja, ale 7 czerwca. To nowy termin otwarcia kopert w przetargu na budowę nowej linii i pętli tramwajowej na ul. Szafera. Potencjalni wykonawcy zasypują miasto uwagami do dokumentacji.

To kolejne przesunięcie terminu otwarcia oferty, który był pierwotnie ustalony na 23 marca. Właśnie zapadła decyzja, że nie poznamy ich 24 maja, ale najwcześniej 7 czerwca. Czytaj więcej: wyborcza.pl

Opracowanie: "Andrzej Kraśnicki jr.", "wyborcza.pl", 23 maja 2019

* * *

"Krytyki w realizacji inwestycji miastotwórczych nie będzie"

Obie budowy powinny być realizowane równocześnie - powiedział w "Samorządowej Przeplatance" Radia Szczecin Bartłomiej Sochański

Radny PiS w szczecińskiej radzie miasta tak skomentował plany budowy torów i pętli przy ul. Szafera oraz torów na ul. Ku Słońcu i pętli Mierzyn w Szczecinie.

Obie inwestycje są ważne; nie potrafię w tej chwili zmierzyć tej "ważności". Myślę, że powinniśmy robić te inwestycje razem. Czytaj więcej: radioszczecin.pl

Opracowanie: "Anna Łukaszek", "radioszczecin.pl", 7 maja 2019

* * *

Prawdopodobne opóźnienie inwestycji miejskich przy Netto Arenie

Nowe tory i nowa pętla naprzeciwko Netto Areny powstaną później dlatego, by pieniędzy wystarczyło na podobną inwestycję w innym rejonie miasta

Według nieoficjalnych informacji Radia Szczecin to poważnie brana pod uwagę przez władze Szczecina możliwość. Urzędnicy zastanawiają się skąd wziąć brakujące prawie 30 mln złotych na tory na Ku Słońcu i pętlę na granicy Szczecina i Mierzyna. Czytaj więcej: radioszczecin.pl

Opracowanie: "Tobiasz Madejski", "radioszczecin.pl", 7 maja 2019

* * *

Za mało czasu na budowę nowych torów i ulicy Szafera? Tak sugeruje jedna z firm

Nie 18 miesięcy, ale minimum dwa lata. Tyle czasu powinien mieć wykonawca na budowę nowej trasy tramwajowej i pętli wzdłuż przebudowanej ulicy Szafera

Taka sugestia padła ze strony jednego z potencjalnych wykonawców, który planuje złożyć ofertę w trwającym przetargu na realizację wspomnianej inwestycji. Czytaj więcej: wyborcza.pl

Opracowanie: "Andrzej Kraśnicki jr.", "wyborcza.pl", 23 kwietnia 2019

* * *

Oferty na ul. Szafera może w maju

O kolejne cztery tygodnie przełożony został termin składania ofert w przetargu na wykonawcę przebudowy ul. Władysława Szafera w Szczecinie. Tym razem wyznaczony on został na 10 maja. Być może dopiero wtedy dowiemy się, czy są chętni i za jakie kwoty oferują swe usługi na realizację tej inwestycji

Mam nadzieję, że do września uda się wyłonić wykonawcę i podpisać z nim umowę na realizację tej inwestycji – mówi Michał Przepiera, zastępca prezydenta Szczecina.

Jedno wiadomo już, że jeśli nawet znajdzie się wykonawca i miasto w tym roku podpisze z nim umowę, to na placu zakładanej przebudowy w tym roku wydarzy się niewiele. W tegorocznym budżecie miasta na inwestycję zabezpieczona została pierwotnie kwota nieco ponad 38 mln zł, przy łącznych nakładach założonych do 2021 r. na poziomie ponad 157,6 mln zł, wliczając w nie wypłaty odszkodowań za przejęte pod nią nieruchomości. Czytaj więcej: 24Kurier.pl

Opracowanie: "Mirosław Winconek", "24Kurier.pl", 16 kwietnia 2019

* * *

Oferty w połowie kwietnia

Nie wcześniej niż w połowie kwietnia dowiemy się, czy są chętni i za jakie kwoty oferują swe usługi na przebudowę ul. Władysława Szafera w Szczecinie. Termin składania ofert z 28 marca został przesunięty na 15 kwietnia. Choć potencjalni wykonawcy sugerowali, by go jeszcze wydłużyć o miesiąc

Przypomnijmy, że przetarg na tę kolejną dużą inwestycję drogową w mieście urzędnicy szczecińskiego magistratu ogłosili w lutym. To ledwie pierwszy etap zadania, które podzielone zostało na trzy odrębne. A ma on objąć przebudowę całej ul. Władysława Szafera do rejonu, gdzie zbiegają się z nią ulice: Eugeniusza Romera, Modra i Szeroka. Czytaj więcej: Kurier Szczeciński

Opracowanie: "Mirosław Winconek", "Kurier Szczeciński (65)", 2 kwietnia 2019

* * *

Przetarg na przebudowę ulicy Szafera

Miasto ogłosiło 19 lutego 2019 roku przetarg na przebudowę ulicy Szafera wraz z budową pętli tramwajowo-autobusowej przy hali widowiskowo-sportowej. Otwarcie ofert odbędzie się 28 marca, 14 kwietnia 2019 roku.

Inwestycja obejmuje I etap przebudowy ulicy Szafera na odcinku od Al. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ulicami Romera i Modrą. W zakres prac wchodzi m.in.:

• Budowa ul. Szafera na odcinku ok 1,2 km o dwóch jezdniach każda po dwa pasy ruchu.
• Budowę obustronnych chodników i dróg rowerowych.
• Przebudowę uzbrojenia podziemnego i oświetlenia nowego układu drogowego.
• Przebudowę skrzyżowania z ul. Zawadzkiego na trójwlotowe rondo dwupasowe o średnicy zewnętrznej 50 m.
• Przebudowę skrzyżowania z ul. Jarzyńskiego na trójwlotowe rondo dwupasowe o średnicy zewnętrznej 44 m.
• Przebudowę skrzyżowania z ul. Romera i Modrą na czterowlotowe rondo dwupasowe o średnicy zewnętrznej 77 m.
• Budowę skrzyżowania ul. Modrej i ul. Szerokiej w postaci ronda turbinowego o średnicy zewnętrznej 40 m.
• Budowę dwukierunkowego torowiska tramwajowego w pasie rozdzielającym jezdnie (torowisko umożliwiać będzie poruszanie się autobusów komunikacji miejskiej.
• Budowę pętli tramwajowo-autobusowej przy hali widowiskowo-sportowej z czterema torami przy peronach tramwajowych i peronie autobusowo-tramwajowym oraz stanowiskami postojowymi dla autobusów.
• Budowę budynku socjalnego z kasami biletowymi.
• Budowę parkingu dla rowerów oraz elementów małej architektury i zieleni.
• Budowę parkingu dla samochodów osobowych (187 stanowisk w tym 11 dla osób niepełnosprawnych).

Inwestycja powinna być zrealizowana w terminie nie dłuższym niż 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Projekt przebudowy ul. Szafera objęty jest dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i działania 6.1. Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.

Źródło: "Urząd Miasta", 19 lutego 2019

* * *

Przebudowa ul. Szafera bliżej niż dalej

Jeszcze w tym miesiącu ma być rozpisany przetarg na pierwszy z etapów nowej inwestycji tramwajowej połączonej z przebudową kolejnego odcinka ul. Władysława Szafera w Szczecinie. To będzie drugi element nowej trasy, jaka powinna w przyszłości spiąć Osiedla Arkońskie-Niemierzyn, Zawadzkiego-Klonowica i Krzekowo-Bezrzecze ze Świerczewem, a w perspektywie również z Turzynem

W tegorocznym budżecie miasta na realizację tego przedsięwzięcia ma znaleźć się 38 011 019 zł. Ta pula pieniędzy przeznaczona została na wypłaty odszkodowań za przejęte pod inwestycję nieruchomości, a także powinna wystarczyć na rozpoczęcie robót budowlanych.

Została opracowana dokumentacja, został wydany też ZRID. W tej chwili prowadzimy postępowania o wypłaty odszkodowań. Czytaj więcej: 24kurier.pl

Opracowanie: "Mirosław Winconek", "24kurier.pl", 18 stycznia 2019

* * *

Nowa pętla tramwajowa powstanie w Szczecinie. Na dniach ma być ogłoszony przetarg

W najbliższym czasie wyłoniony ma zostać wykonawca przebudowy ul. Szafera wraz z budową nowej pętli autobusowo-tramwajowej przy Netto Arenie. To pierwszy etap inwestycji. W kolejnych powstanie nowa dwupasmowa ulica aż do ul. Sosabowskiego, a tramwaje dotrą nową trasą na Krzekowo

W tej chwili trwa budowa ronda na skrzyżowaniu al. Wojska Polskiego, ul. Arkońskiej i ul. Szafera. Część z zaplanowanych robót to prace przygotowujące do kolejnej inwestycji w tej okolicy. Zakłada ona przebudowę ul. Szafera, przedłużenie torowiska i budowę nowej pętli tramwajowo-autobusowej przy wojskowej strzelnicy, tuż obok hali widowiskowo-sportowej Netto Arena. Czytaj więcej: wszczecinie.pl

Opracowanie: "Marcin Gigiel", "wszczecinie.pl", 18 października 2018

* * *

Remont ul. Szafera i budowa arterii

Do końca roku ma być ogłoszony przetarg na modernizację ulicy Szafera oraz budowę nowej pętli obok strzelnicy „Krzekowo". W kolejce czeka budowa nowej arterii, dwupasmowej ulicy Nowoszerokiej

Budowa ulicy Nowoszerokiej stanowi jedno zadanie z przebudową ul. Szafera oraz budową torowiska i nowej pętli tramwajowo - autobusowej na Krzekowie - wyjaśnia Paulina Łątka z Centrum Inoformacji Miasta. Posiadamy pełną dokumentację oraz zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. W pierwszej kolejności, w ostatnim kwartale tego roku, ogłoszony zostanie przetarg na budowę ul. Szafera i pętli. Czytaj więcej: Głos Szczeciński

Opracowanie: "Marek Jaszczyński", "Głos Szczeciński", 4 października 2018

* * *

Arkońska, Szafera, Mierzyn i Krzekowo.
Przebudowa z większym rozmachem

Podjęliśmy ważną decyzję, że inwestycja będzie większa niż tylko przebudowa ulicy vis a vis Netto Areny oraz budowa pętli tramwajowo-autobusowej - zapowiedział Piotr Krzystek, prezydent Szczecina na Facebooku

W kontekście przekazania placu budowy na Arkońskiej pytaliście o ciąg dalszy, czyli ulicę Szafera - poinformował Piotr Krzystek. - Samo torowisko pójdzie dalej, aż do pętli na Krzekowie (która ostatecznie zniknie). Wybudowana będzie także nowa, dwupasmowa ulica aż do Sosabowskiego. Czytaj więcej: gs24.pl

Opracowanie: "red", gs24.pl, 25 stycznia 2018

* * *

By ominąć centrum

Dobra wiadomość dla szczecińskich kierowców: przebudowa ul. Szafera staje się coraz bardziej realna

Prawdopodobnie już w 2020 r. przecinając ul. Łukasińskiego dojedziemy ulicami Sosabowskiego i Szafera z ul. Taczaka aż do al. Wojska Polskiego. A że będziemy jechać dwupasmówką, nareszcie nie będziemy stać w korkach. Czytaj więcej: 24kurier.pl

Opracowanie: "lw", 24kurier.pl, 11 marzec 2016

* * *

Wybór oferty

Urząd Miasta wybrał ofertę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”.

Została wybrana firma - Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. z ulicy Jana Uphagena 27 z Gdańska.

* * *

Tak to wygląda w chwili obecnej - 6 czerwiec 2015
* * *

Projekt przebudowy ul. Szafera – otwarcie ofert

Dwie firmy chcą zaprojektować przebudowę ul. Szafera w Szczecinie

W urzędzie miasta otwarto oferty w ramach przetargu na „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”.

W postępowaniu udział biorą:
• TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o. – 4 007 340,00 zł
• Biuro Budownictwa Komunalnego S.A. Gdańsk – 2 201 700,00 zł

Komisja przetargowa bada złożone oferty.

Przedmiotem zamówienia jest stworzenie kompleksowej dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ul. Szafera. W miejscu dzisiejszej ulicy powstaną dwie jezdnie dwupasmowe. W ramach inwestycji wybudowane będzie także m.in. torowisko tramwajowe, nowe chodniki oraz ścieżki rowerowe. Realizację robót zaplanowano na lata 2018-2020.

Na przygotowanie dokumentacji przyszły wykonawca będzie miał 17 miesięcy.

Źródło "Urząd Miasta" 11 maj 2015 roku

* * *

Czas na ulice Szafera

Po dwa pasy ruchu w każdym kierunku z torowiskiem tramwajowym - na razie to wciąż dość odległa przyszłość, ale właśnie tak ma wyglądać korkująca sią w Szczecinie od lat ulica Szafera po przebudowie

Planowana inwestycja to w istocie budowa nowej ponad 3,7 kilometrowej trasy z dwoma rondami, w tym głównego jej odcinka o długości 2464 m jako przedłużenia ul. Sosabowskiego do włączenia z al. Wojska Polskiego. Integralną jej częścią będzie likwidacja obecnej pętli na Krzekowie i budowa nowej pętli autobusowo-tramwajowej w bliskim sąsiedztwie hali widowiskowo-sportowej przy ul. Szafera. Przeczytaj całość w: artykule

Opracowanie: "Mirosław Winconek", "Kurier Szczeciński", 07.04.2015

* * *

Przebudowa ulicy Szafera – przetarg na projekt

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta ukazało się ogłoszenie o przetargu pn. ‘Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”. Na złożenie swoich ofert zainteresowane firmy mają czas do 11.05.2015.

Przedmiotem zamówienia jest stworzenie kompleksowej dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ul. Szafera. W miejscu dzisiejszej ulicy powstaną dwie jezdnie dwupasmowe. W ramach inwestycji wybudowane będzie także m.in. torowisko tramwajowe, nowe chodniki oraz ścieżki rowerowe. Realizację robót zaplanowano na lata 2018-2020.

Na przygotowanie dokumentacji przyszły wykonawca będzie miał 17 miesięcy. Więcej w siwz

Dokumentację projektową należy skoordynować z innymi opracowaniami projektowymi dotyczącymi przedmiotowej inwestycji. W tym między innym - „Przebudowa ulic Niemierzyńska, Arkońska do al. Wojska Polskiego w Szczecinie – Etap III Przebudowa ul. Arkońskiej od pętli tramwajowej „Las Arkoński” (wraz z pętlą) do al. Wojska Polskiego”. Dokumentacja aktualizowana na zlecenie Gminy Miasto Szczecin.


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.