Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Przebudowa ulicy Szafera i budowa
torowisk tramwajowych wraz z pętlą

* * *

foto: Janusz Światowy - ulica Szafera

* * *

Oferty na ul. Szafera może w maju

O kolejne cztery tygodnie przełożony został termin składania ofert w przetargu na wykonawcę przebudowy ul. Władysława Szafera w Szczecinie. Tym razem wyznaczony on został na 10 maja. Być może dopiero wtedy dowiemy się, czy są chętni i za jakie kwoty oferują swe usługi na realizację tej inwestycji

Mam nadzieję, że do września uda się wyłonić wykonawcę i podpisać z nim umowę na realizację tej inwestycji – mówi Michał Przepiera, zastępca prezydenta Szczecina.

Jedno wiadomo już, że jeśli nawet znajdzie się wykonawca i miasto w tym roku podpisze z nim umowę, to na placu zakładanej przebudowy w tym roku wydarzy się niewiele. W tegorocznym budżecie miasta na inwestycję zabezpieczona została pierwotnie kwota nieco ponad 38 mln zł, przy łącznych nakładach założonych do 2021 r. na poziomie ponad 157,6 mln zł, wliczając w nie wypłaty odszkodowań za przejęte pod nią nieruchomości. Czytaj więcej: 24Kurier.pl

Opracowanie: "Mirosław Winconek", "24Kurier.pl", 16 kwietnia 2019

* * *

Oferty w połowie kwietnia

Nie wcześniej niż w połowie kwietnia dowiemy się, czy są chętni i za jakie kwoty oferują swe usługi na przebudowę ul. Władysława Szafera w Szczecinie. Termin składania ofert z 28 marca został przesunięty na 15 kwietnia. Choć potencjalni wykonawcy sugerowali, by go jeszcze wydłużyć o miesiąc

Przypomnijmy, że przetarg na tę kolejną dużą inwestycję drogową w mieście urzędnicy szczecińskiego magistratu ogłosili w lutym. To ledwie pierwszy etap zadania, które podzielone zostało na trzy odrębne. A ma on objąć przebudowę całej ul. Władysława Szafera do rejonu, gdzie zbiegają się z nią ulice: Eugeniusza Romera, Modra i Szeroka. Czytaj więcej: Kurier Szczeciński

Opracowanie: "Mirosław Winconek", "Kurier Szczeciński (65)", 2 kwietnia 2019

* * *

Przetarg na przebudowę ulicy Szafera

Miasto ogłosiło 19 lutego 2019 roku przetarg na przebudowę ulicy Szafera wraz z budową pętli tramwajowo-autobusowej przy hali widowiskowo-sportowej. Otwarcie ofert odbędzie się 28 marca, 14 kwietnia 2019 roku.

Inwestycja obejmuje I etap przebudowy ulicy Szafera na odcinku od Al. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ulicami Romera i Modrą. W zakres prac wchodzi m.in.:

• Budowa ul. Szafera na odcinku ok 1,2 km o dwóch jezdniach każda po dwa pasy ruchu.
• Budowę obustronnych chodników i dróg rowerowych.
• Przebudowę uzbrojenia podziemnego i oświetlenia nowego układu drogowego.
• Przebudowę skrzyżowania z ul. Zawadzkiego na trójwlotowe rondo dwupasowe o średnicy zewnętrznej 50 m.
• Przebudowę skrzyżowania z ul. Jarzyńskiego na trójwlotowe rondo dwupasowe o średnicy zewnętrznej 44 m.
• Przebudowę skrzyżowania z ul. Romera i Modrą na czterowlotowe rondo dwupasowe o średnicy zewnętrznej 77 m.
• Budowę skrzyżowania ul. Modrej i ul. Szerokiej w postaci ronda turbinowego o średnicy zewnętrznej 40 m.
• Budowę dwukierunkowego torowiska tramwajowego w pasie rozdzielającym jezdnie (torowisko umożliwiać będzie poruszanie się autobusów komunikacji miejskiej.
• Budowę pętli tramwajowo-autobusowej przy hali widowiskowo-sportowej z czterema torami przy peronach tramwajowych i peronie autobusowo-tramwajowym oraz stanowiskami postojowymi dla autobusów.
• Budowę budynku socjalnego z kasami biletowymi.
• Budowę parkingu dla rowerów oraz elementów małej architektury i zieleni.
• Budowę parkingu dla samochodów osobowych (187 stanowisk w tym 11 dla osób niepełnosprawnych).

Inwestycja powinna być zrealizowana w terminie nie dłuższym niż 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Projekt przebudowy ul. Szafera objęty jest dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i działania 6.1. Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.

Źródło: "Urząd Miasta", 19 lutego 2019

* * *

Przebudowa ul. Szafera bliżej niż dalej

Jeszcze w tym miesiącu ma być rozpisany przetarg na pierwszy z etapów nowej inwestycji tramwajowej połączonej z przebudową kolejnego odcinka ul. Władysława Szafera w Szczecinie. To będzie drugi element nowej trasy, jaka powinna w przyszłości spiąć Osiedla Arkońskie-Niemierzyn, Zawadzkiego-Klonowica i Krzekowo-Bezrzecze ze Świerczewem, a w perspektywie również z Turzynem

W tegorocznym budżecie miasta na realizację tego przedsięwzięcia ma znaleźć się 38 011 019 zł. Ta pula pieniędzy przeznaczona została na wypłaty odszkodowań za przejęte pod inwestycję nieruchomości, a także powinna wystarczyć na rozpoczęcie robót budowlanych.

Została opracowana dokumentacja, został wydany też ZRID. W tej chwili prowadzimy postępowania o wypłaty odszkodowań. Czytaj więcej: 24kurier.pl

Opracowanie: "Mirosław Winconek", "24kurier.pl", 18 stycznia 2019

* * *

Nowa pętla tramwajowa powstanie w Szczecinie. Na dniach ma być ogłoszony przetarg

W najbliższym czasie wyłoniony ma zostać wykonawca przebudowy ul. Szafera wraz z budową nowej pętli autobusowo-tramwajowej przy Netto Arenie. To pierwszy etap inwestycji. W kolejnych powstanie nowa dwupasmowa ulica aż do ul. Sosabowskiego, a tramwaje dotrą nową trasą na Krzekowo

W tej chwili trwa budowa ronda na skrzyżowaniu al. Wojska Polskiego, ul. Arkońskiej i ul. Szafera. Część z zaplanowanych robót to prace przygotowujące do kolejnej inwestycji w tej okolicy. Zakłada ona przebudowę ul. Szafera, przedłużenie torowiska i budowę nowej pętli tramwajowo-autobusowej przy wojskowej strzelnicy, tuż obok hali widowiskowo-sportowej Netto Arena. Czytaj więcej: wszczecinie.pl

Opracowanie: "Marcin Gigiel", "wszczecinie.pl", 18 października 2018

* * *

Remont ul. Szafera i budowa arterii

Do końca roku ma być ogłoszony przetarg na modernizację ulicy Szafera oraz budowę nowej pętli obok strzelnicy „Krzekowo". W kolejce czeka budowa nowej arterii, dwupasmowej ulicy Nowoszerokiej

Budowa ulicy Nowoszerokiej stanowi jedno zadanie z przebudową ul. Szafera oraz budową torowiska i nowej pętli tramwajowo - autobusowej na Krzekowie - wyjaśnia Paulina Łątka z Centrum Inoformacji Miasta. Posiadamy pełną dokumentację oraz zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. W pierwszej kolejności, w ostatnim kwartale tego roku, ogłoszony zostanie przetarg na budowę ul. Szafera i pętli. Czytaj więcej: Głos Szczeciński

Opracowanie: "Marek Jaszczyński", "Głos Szczeciński", 4 października 2018

* * *

Arkońska, Szafera, Mierzyn i Krzekowo.
Przebudowa z większym rozmachem

Podjęliśmy ważną decyzję, że inwestycja będzie większa niż tylko przebudowa ulicy vis a vis Netto Areny oraz budowa pętli tramwajowo-autobusowej - zapowiedział Piotr Krzystek, prezydent Szczecina na Facebooku

W kontekście przekazania placu budowy na Arkońskiej pytaliście o ciąg dalszy, czyli ulicę Szafera - poinformował Piotr Krzystek. - Samo torowisko pójdzie dalej, aż do pętli na Krzekowie (która ostatecznie zniknie). Wybudowana będzie także nowa, dwupasmowa ulica aż do Sosabowskiego. Czytaj więcej: gs24.pl

Opracowanie: "red", gs24.pl, 25 stycznia 2018

* * *

By ominąć centrum

Dobra wiadomość dla szczecińskich kierowców: przebudowa ul. Szafera staje się coraz bardziej realna

Prawdopodobnie już w 2020 r. przecinając ul. Łukasińskiego dojedziemy ulicami Sosabowskiego i Szafera z ul. Taczaka aż do al. Wojska Polskiego. A że będziemy jechać dwupasmówką, nareszcie nie będziemy stać w korkach. Czytaj więcej: 24kurier.pl

Opracowanie: "lw", 24kurier.pl, 11 marzec 2016

* * *

Wybór oferty

Urząd Miasta wybrał ofertę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”.

Została wybrana firma - Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. z ulicy Jana Uphagena 27 z Gdańska.

* * *

Tak to wygląda w chwili obecnej - 6 czerwiec 2015
* * *

Projekt przebudowy ul. Szafera – otwarcie ofert

Dwie firmy chcą zaprojektować przebudowę ul. Szafera w Szczecinie

W urzędzie miasta otwarto oferty w ramach przetargu na „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”.

W postępowaniu udział biorą:
• TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o. – 4 007 340,00 zł
• Biuro Budownictwa Komunalnego S.A. Gdańsk – 2 201 700,00 zł

Komisja przetargowa bada złożone oferty.

Przedmiotem zamówienia jest stworzenie kompleksowej dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ul. Szafera. W miejscu dzisiejszej ulicy powstaną dwie jezdnie dwupasmowe. W ramach inwestycji wybudowane będzie także m.in. torowisko tramwajowe, nowe chodniki oraz ścieżki rowerowe. Realizację robót zaplanowano na lata 2018-2020.

Na przygotowanie dokumentacji przyszły wykonawca będzie miał 17 miesięcy.

Źródło "Urząd Miasta" 11 maj 2015 roku

* * *

Czas na ulice Szafera

Po dwa pasy ruchu w każdym kierunku z torowiskiem tramwajowym - na razie to wciąż dość odległa przyszłość, ale właśnie tak ma wyglądać korkująca sią w Szczecinie od lat ulica Szafera po przebudowie

Planowana inwestycja to w istocie budowa nowej ponad 3,7 kilometrowej trasy z dwoma rondami, w tym głównego jej odcinka o długości 2464 m jako przedłużenia ul. Sosabowskiego do włączenia z al. Wojska Polskiego. Integralną jej częścią będzie likwidacja obecnej pętli na Krzekowie i budowa nowej pętli autobusowo-tramwajowej w bliskim sąsiedztwie hali widowiskowo-sportowej przy ul. Szafera. Przeczytaj całość w: artykule

Opracowanie: "Mirosław Winconek", "Kurier Szczeciński", 07.04.2015

* * *

Przebudowa ulicy Szafera – przetarg na projekt

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta ukazało się ogłoszenie o przetargu pn. ‘Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”. Na złożenie swoich ofert zainteresowane firmy mają czas do 11.05.2015.

Przedmiotem zamówienia jest stworzenie kompleksowej dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ul. Szafera. W miejscu dzisiejszej ulicy powstaną dwie jezdnie dwupasmowe. W ramach inwestycji wybudowane będzie także m.in. torowisko tramwajowe, nowe chodniki oraz ścieżki rowerowe. Realizację robót zaplanowano na lata 2018-2020.

Na przygotowanie dokumentacji przyszły wykonawca będzie miał 17 miesięcy. Więcej w siwz

Dokumentację projektową należy skoordynować z innymi opracowaniami projektowymi dotyczącymi przedmiotowej inwestycji. W tym między innym - „Przebudowa ulic Niemierzyńska, Arkońska do al. Wojska Polskiego w Szczecinie – Etap III Przebudowa ul. Arkońskiej od pętli tramwajowej „Las Arkoński” (wraz z pętlą) do al. Wojska Polskiego”. Dokumentacja aktualizowana na zlecenie Gminy Miasto Szczecin.


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.