...
www.swiatowy.org – Historia komunikacji miejskiej w Szczecinie

Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku

Wydarzenia w komunikacji


* * *

Przebudowa pętli Głębokie – ruszają konsultacje

Jaki powinien być układ przystanków, czy rondo będzie lepsze niż tradycyjne skrzyżowanie? Ruszają konsultacje społeczne związane z przebudową pętli tramwajowo-autobusowej przy jeziorze Głębokim.


W ramach inwestycji planuje się m.in. przebudowę pętli tramwajowo-autobusowej wraz z wykonaniem miejsc postojowych, parkingu rowerowego, stacji roweru miejskiego, przebudowę skrzyżowania ulic: Kupczyka, Wojska Polskiego, Zegadłowicza, Miodowej, budowę parkingu oraz przebudowę ulicy Kupczyka. Szacunkowy koszt inwestycji to ok. 20 mln zł.

Konsultacje odbędą się w dniach 12.12.2016 – 11.01.2017. Ich celem będzie zebranie propozycji zmian, opinii oraz uwag dot. projektowanej pętli od mieszkańców Szczecina, które należy przesyłać na adres mailowy wim@um.szczecin.pl.

Z projektem można się zapoznać na stronie www.konsultuj.szczecin.pl. Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Źródło: UM, 9 grudnia 2016.

* * *

Węzeł przesiadkowy Głębokie – otwarcie ofert

Jedna firma zgłosiła się do przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina.

Wykonawcą dokumentacji będzie Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. ul. Jana Uphagena 27 80-237 Gdańsk, która chce ją wykonać za kwotę 1 085 106,00 złotych.

Na wykonanie dokumentacji oraz uzyskanie decyzji na prowadzenie robót budowlanych, przyszły wykonawca będzie mieć 14 miesięcy do dnia podpisania umowy.

Źródło: "Urząd Miasta", 13.07.2016

* * *

Gdańszczanie opracują nową organizację ruchu przy Głębokim

Dobra informacja dla kierowców - z mapy Szczecina może zniknąć jedno z najbardziej korkujących się skrzyżowań

Gdańskie biuro projektów budownictwa stworzy nową organizację ruchu w pobliżu jeziora Głębokie. Przygotowanie dokumentacji będzie kosztowało szczeciński magistrat nieco ponad milion złotych. Na wykonanie dokumentacji oraz uzyskanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych, firma ma 14 miesięcy. Czytaj Radio Szczecin

Opracowanie: "Marek Borowiec", Radio Szczecin, 13 lipca 2016

* * *

Węzeł przesiadkowy Głębokie – przetarg na dokumentację

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta ukazało się w dniu 29 czerwca 2016 roku ogłoszenie o przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego, Zegadłowicza, Kupczyka, Miodowa wraz z remontem ulicy Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina. Termin nadsyłania ofert mija 12 lipca 2016 roku.

Inwestycja obejmuje:

• przebudowę skrzyżowania ulic Kupczyka, Wojska Polskiego, Zegadłowicza, Miodowej wraz z zagospodarowaniem terenów wokół skrzyżowania i elementami małej architektury (budową oświetlenia, odwodnienia, dróg rowerowych i chodników),
• przebudowę pętli tramwajowo – autobusowej,
• rozbudowę „parkingu leśnego” przy ul. Kupczyka z zachowaniem charakteru parkingu „leśnego”,
• budowę stacji roweru miejskiego oraz parkingu dla rowerów,
• przebudowę ulicy Kupczyka.

Na wykonanie dokumentacji oraz uzyskanie decyzji na prowadzenie robót budowlanych, przyszły wykonawca będzie mieć 14 miesięcy do dnia podpisania umowy. Czytaj siwz

* * *

Węzeł przesiadkowy Głębokie – stan na dzień 30 czerwca 2016

* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Optymalizacja pod Internet Explorer