Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Remont zajezdni Pogodno

* * *

Przejście do następnych podstron 0, 1, 3, 4


Zajezdni od strony ulicy Litewskiej - 18 maj 2015 - foto: Janusz Światowy

* * *

Plac budowy - 30 czerwca 2015

Drugi etap przebudowy zajezdni idzie pełną parą i konsekwentnie. Oczywiście trwają też prace na innych obiektach kompleksu zajezdni, gdzie zatrudnione jako podwykonawcy przez ZUE z Krakowa firmy takie, jak Atlas Ward, KML, Konsart wykonują swoje zadania.

W remontowanym budynku administracyjno-dyspozytorskim, środkowym i bocznym budynku przeznaczonym dla pracowników ochrony obiektu, pracownicy firmy "Calbud" powoli kończą prace przy okładaniu ścian zewnętrznych cegłą klinkierową.

Na zapleczu budynku administracyjnego, gdzie w latach powojennych dostawiono dobudówkę pracownicy firmy "Calbud" przy współpracy z ochroną zabytków, przystosowali tę część obiektu do wyglądu historycznego budynku administracyjnego tzn. wstawiono łukowate okna i przystosowano je do wyglądu murów zewnętrznych obiektu robiąc nad nimi łukowate zwieńczenia. Trwają dalej prace przy zabezpieczeniu budynku przed wilgocią, a od strony ulicy odtwarzane są schody wejściowe do budynku.

Natomiast wewnątrz budynku w stosunku do tego co było poprzednio przed remontem, zmieniło się diametralnie. Przebito ściany, tworząc w ten sposób inny układ pomieszczeń w budynku. Wybudowano zaplecze sanitarne dla pracowników (wc, łazienki z prysznicami), wybudowano klimatyzacje wyposażając ją w najnowsze rozwiązania techniczne. Wybudowano już nową dyspozytornię wraz z serwerownią, gdzie firma WASKO montuje urządzenia zarządzające sterowaniem taborem na zajezdni, systemy dostępu, monitoringu, identyfikacji taboru, infrastrukturę przeciwpożarową i telekomunikacyjną i innymi modułami przewidzianym w kontrakcie. Niedługo przeniosą się tam dyspozytorzy, zwalniając pomieszczenie w którym do tej pory byli - do remontu.

Na skarpie od strony byłego budynku mieszkalnego powoli ustawiany jest plot odgradzający zajezdnie od firm znajdujących się za nim. Magazynek podręczny znajdujący się w skarpie został częściową odsłonięty i jest przygotowywany do renowacji i nieznacznej przebudowy. Poniemieckie drzwi zostały już poddane renowacji i zostaną wstawione na swoje miejsce po niezbędnych pracach budowlanych.

Na hali postojowej 2 - 6 położono już nakładkę z żywicy epoksydowej, która pozwala na utrzymanie czystości hali i zapobieganiu kurzu. Stwarza to przyjemne wrażenie.

W hali 7 - 11 przekopano całe podłoże i budowane są elementy pogłębionych kanałów rewizyjnych przystosowanych do nowego typu tramwajów (poprzednie były za płytkie). Ściany zostały już wyczyszczone i zakonserwowane. Na nowe wymieniono świetliki na dachu, a sufit także wyczyszczono i zakonserwowano. W części hali położono tory na betonowych podbudowach i zalano betonem pomiędzy torami. Za obiektem 7 - 11 stoi już ażurowa konstrukcja hali. Również są wybudowane tory postojowe czekające na połączenie z torami na hali. Brygady ZUE i podwykonawców w niedługim czasie położą asfalt pomiędzy torami na wybudowanym odcinku. Trwają przygotowania do montażu płyt na dachu ażurowej konstrukcji.

Równocześnie z remontem dachu i wstawianiem nowych świetlików na hali 7 - 11 trwają te same prace na hali 12 - 16. Za halą 12 - 16 leżą elementy przywiezionej ażurowej konstrukcji wiat i czekają na montaż.

Z kolei na na hali 17 w środku są już oczyszczone i zakonserwowane mury. Zbudowano konstrukcję kanału rewizyjnego wraz z konstrukcją pod urządzenia umożliwiające przemieszczanie pomiędzy halami wymontowanych z pod tramwajów wózków jezdnych na przeglądy i naprawy. Budowana jest też pomieszczenie dla obsługi na tyłach hali. Postawiona hala wraz z wybudowanym torami i leżem dla potrzeb tokarki podtorowej (w tej chwili jest budowana u producenta) oczekuję na montaż zamówionych okien.

Pomimo, że do zakończenia prac zostało jeszcze trochę czasu, już wykonane prace stwarzają pozytywne wrażenie. Nawet cieszy wybudowanie kilkumetrowej ścieżki dla rowerów przed zajezdnią. Cieszy również, że wybudowano wyjazdy z zajezdni w stronę śródmieścia (do tej pory ich nie było).

To co napisałem i udokumentowałem zdjęciami jest pokłosiem ogromnej cierpliwości szefostwa zajezdni, które opowiadało o wykonanych już pracach i oczekujący na wykonanie, jak również oprowadzało po znanych sobie zakamarkach zajezdni.

* * ** * *

Plac budowy - 19 - 27 maja 2015


* * *

W zajezdni przebudowy etap drugi

Drugi etap przebudowy zajezdni Pogodno przy al. Wojska Polskiego na pełnych obrotach

Przewidziany jest - według harmonogramu robót - na dwa miesiące. Roboty ruszyły tuż po oddaniu w maju tymczasowo w użytkowanie pierwszej części zabytkowego kompleksu, gdzie mogą stacjonować normalnie tramwaje. Przeczytaj całość na stronie: 24kurier.pl

Opracowanie: "Mirosław Winconek", "24kurier.pl", 30.05.2015

* * *

Plac budowy - 18 maj 2015

Jak każdy wie, 12 maja 2015 roku oddano do eksploatacji wyremontowaną hale wraz z postawioną na zapleczu ażurową wiatą postojową. Odnowiona hala 2 - 6 prezentuję się okazale po wyczyszczeniu i zakonserwowaniu murów oraz wstawieniu nowych plastikowych okien. W suficie hali wymieniono stare i zamontowano nowe świetliki, które oświetlają halę, co daje wrażenie, że jest większa. Ale to nie koniec prac na tej hali, za kilka dni zostanie położona jeszcze nakładka antypoślizgowa i przeciwkurzowa, która będzie dawała możliwość utrzymania czystości hali. Jednocześnie oddano tor 21, po którym poruszają się tramwaje wjeżdżające na teren zajezdni.

Po oddaniu zmodernizowanej pierwszej hali, brygady ZUE i podwykonawców przeniosły się do następnej hali (7 – 11), gdzie znajduje się kolejnych pięć torów wraz z kanałami serwisowymi. Z pięciu kanałów serwisowych, jak mówi szef zajezdni pan Grzegorz Stasiński pozostaną tylko dwa kanały - zostaną pogłębione, a pozostała reszta zostanie zasypana. W tej chwili trwają prace przy oczyszczaniu i konserwowaniu murów. Trwają prace przy demontażu starych świetlików znajdujących się w dachu hali. W hali i na zewnątrz demontowane są stare torowiska i przygotowywany jest front robót do dalszych prac. Powstanie też kolejna część wiaty przynależna do hali postojowej. Prace potrwają około dwóch miesięcy.

Jednocześnie prowadzone są roboty przy innych obiektach znajdujących się na terenie i wokół zajezdni. Postawiono już hale w której znajdowała się będzie tokarka podtorowa. W następnym tygodniu zostaną zamontowane okna w hali. Pod dachem jest również budynek podstacji transformatorowej, która będzie zasilała zajezdnię. W dalszym ciągu remontowany jest budynek dyspozytorsko-administracyjny. Położono już nowy dach, wyczyszczono i zakonserwowano mury. Prowadzone są prace zabezpieczające mury przed wilgocią.

Postawiono nową stróżówkę na fundamencie starej, w której montowane będą okna i drzwi. Stróżówka będzie obłożona cegłą klinkierową nawiązującą kolorystycznie do znajdujących się obiektów zajezdni.

Również magazynek podręczny znajdujący się w skarpie od strony byłego budynku mieszkalnego zostanie poddanych renowacji i nieznacznej przebudowie. Stare ponad osiedziesięcioletnie drzwi magazynku zostały przekazane do renowacji, gdzie przejdą piaskowanie i konserwacje, a po przebudowie wrócą na swoje miejsce. Lico magazynu również zostanie obłożone cegłą klinkierową nawiązującą kolorystycznie do pozostałych budowli.
* * *

Nowa hala dla tramwajów

Spółka Tramwaje Szczecińskie może już korzystać z pierwszej zmodernizowanej hali w zajezdni tramwajowej w al. Wojska Polskiego. Przed południem we wtorek 12 maja pierwsze tramwaje wjechały do wyremontowanego obiektu, z którego po raz pierwszy w godzinach popołudniowego szczytu wyruszyły w trasy.

Firma ZUE SA z Krakowa będąca generalnym wykonawcą modernizacji zajezdni przekazała do eksploatacji pierwszą zmodernizowaną halę. Obecnie do dyspozycji spółki Tramwaje Szczecińskiego jest pięć torów w odrestaurowanym zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków obiekcie. W ciągu najbliższych dni do dyspozycji obsługi zajezdni będzie także przebudowany tor objazdowy.

Wraz z udostępnieniem tej części zajezdni prace będą modernizacyjne rozpoczynają się w kolejnej hali. Z eksploatacji wyłączonych zostanie kolejnych pięć torów (o numerach 7 – 12). Prace potrwają około dwóch miesięcy. W tym etapie odrestaurowana będzie ta część obiektu a także wymieniona sieć trakcyjna oraz torowisko.

W związku z przystąpieniem do kolejnego etapu przebudowy i ponownym brakiem możliwości wyjazdu z zajezdni w stronę Głębokiego zmieniona zostanie organizacja pracy zajezdni. Od 13 maja część porannych kursów wyjazdowych na trasie Spacerowa – Głębokie realizowana będzie ponownie przez zastępczą komunikację autobusową. Zmiany dotyczą kursów z przystanku Spacerowa o godz. 4:51, 5:06, 5:21, 5:36 (dni powszednie) oraz o godz. 5:09 i 5:29 (pozostałe dni). Kursy tramwajów linii 1 i 9 z pętli Głębokie będą realizowane bez zmian.

Modernizacja zajezdni Pogodno zakończy się jesienią. W ramach inwestycji zajezdnia jest gruntownie przebudowywana i dostosowywana do obsługi pojazdów niskopodłogowych. Dobudowywany jest nowy dwudziesty pierwszy tor, który będzie pełnił funkcję toru objazdowego. Wszystkie tory na terenie zajezdni zostaną zmodernizowane: łącznie zmodernizowanych zostanie 5 750 metrów toru pojedynczego. Część torów zyska nowe funkcje. : np. przeznaczone będą do mycia wózków tramwajowych, demontażu pantografów za pomocą specjalnego żurawia czy obsługi wyłącznie pojazdów niskopodłogowych. Jeden z torów będzie przeznaczony do obsługi taboru za pomocą tokarki podtorowej. Miejsce na to urządzenie już zostało przygotowane.

Wykonawca poza wykonaniem prac budowlanych musi także wyposażyć obiekty zajezdni w specjalistyczny sprzęt do obsługi pojazdów (m.in. zakupione będą tokarka podtorowa, żuraw, suwnice, podnośniki taboru, urządzenia do napełniania piasku, urządzenia do mycia tramwajów, system identyfikacji taboru). Zakres przebudowy obejmuje także prace rekonstrukcyjne wraz z przebudową i rozbudową istniejących budynków będących w większości pod opieką konserwatorską. Nowością będzie wybudowanie wiaty odstawczej o wymiarach ok. 62 x 96 m..

Wartość tego zadania wynosi 135 300 000 zł brutto. Przebudowa zajezdni zakończy się w drugiej połowie 2015 roku.Zadanie to jest elementem realizowanego przez Miasto Szczecin projektu „Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie”. Wartość projektu wynosi 273 443 215, 80 zł (brutto) z czego dofinansowanie wynosi 131 170 000 zł (netto).

Źródło "Urząd Miasta", 12 maj 2015 roku

* * *

Plac budowy - 11 - 13 maj 2015* * *

Plac budowy - 4 - 8 maj 2015
* * *

W zajezdni pierwsze odbiory

Nowy tor objazdowy w przebudowywanej zajezdni tramwajów prawie gotowy, podobnie jak pięć torów z rozjazdami w pierwszej z wyłączonych z eksploatacji jesienią ubiegłego roku części kompleksu przy al. Wojska Polskiego

Do poniedziałku trwały ostatnie prace przy montażu sieci trakcyjnej przed zaplanowanym odbiorem technicznym. Od wtorku stacjonować tu będą ponownie tramwaje, a na czas modernizacji przez najbliższe dwa miesiące wyłączona będzie z użytkowania druga z hal z pięcioma torami. Przeczytaj całość na stronie: 24kurier.pl

Opracowanie: "Mirosław Winconek", "24kurier.pl", 11.05.2015

* * *

Tramwaje wjadą pod nowe wiaty

Po raz pierwszy od rozpoczęcia modernizacji Zajezdni Pogodno w Szczecinie pod nowe wiaty ustawione przy alei Wojska Polskiego wjadą tramwaje

Firma ZUE z Krakowa kończy kolejny etap przebudowy. Modernizacja i rozbudowa zabytkowej zajezdni z 1934 roku jest częścią wartego ponad 273 miliony złotych projektu realizowanego dla spółki Tramwaje Szczecińskie. Przeczytaj całość na stronie: radioszczecin.pl

Opracowanie: "Marek Borowiec", "radioszczecin.pl", 11.05.2015

* * *

Plac budowy - 20 - 30 kwietnia 2015* * *

Plac budowy - 16 kwietnia 2015

Jak widać na zdjęciach niżej, modernizacja ponad osiemdziesięcioletniej zajezdni tramwajowej idzie pełną parą. Od strony ulicy Litewskiej widok jest imponujący. Widać postawioną ażurową, jak na razie halę za odrestaurowaną starą halą z torami 2 - 6. W dalszym ciągu trwają tam prace przy torach, które niedługo zostaną wypełnione wzmocnioną masą bitumiczną.

Idąc Wojska Polskiego w stronę zajezdni, widać pracowników kręcących się przy krzyżownicy, przy wyjeździe z zajezdni w stronę centrum, układający krawężniki. Idąc dalej pojawia się odrestaurowany front budki strażnika i budujące się od nowa nieco większe pomieszczenia tego obiektu. W dalszym ciągu trwają prace przy układaniu nowych dachówek na budynku administracyjnym, gdzie będzie nowa dyspozytornia zarządzająca systemem sterowniczym zajezdni, również prowadzone są prace przy czyszczeniu murów budynku.

Wchodząc na teren zajezdni jawią się przygotowywane już fundamenty podstaw pod kolejne odcinki torów na wysokości hali 2 - 6. Idąc dalej w oczy rzuca się obraz już wypiaskowanego i zabezpieczonego wzmocnienia skarp od strony centrum i ulicy Litewskiej. Trwają prace konserwacyjne przy zabezpieczeniach skarp od strony ogródków działkowych. Położoną już fundamenty pod nowe torowisko 21, gdzie już częściowo leżą krzyżownice i odcinki torów.

Od wewnątrz, postawiona ażurowa hala przez brygady firmy "Atlas Ward" z Wrocławia robi duże wrażenie. W tej chwili układane są zadaszenia hali. Trwają prace przy i w budynku nowej podstacji zasilającej zajezdnie. Dalej widać postawioną już konstrukcję hali, gdzie zostania umieszczona tokarka podtorowa. W hali 17 trwa budowa konstrukcji pod przyszłe kanały przeglądowe.

Jak mówi szef zajezdni pan Grzegorz Stasiński, w poniedziałek 20 kwietnia będzie demontowany odcinek torowiska znajdujący się przed zajezdnią. W związku z tym nie będzie możliwości wjazdu/wyjazdu tramwajów. Tymczasowa zajezdnia na czas położenia nowych torów będzie znajdowała się na pętli Głębokie.* * *

Plac budowy - 26 marzec - 14 kwietnia 2015* * *

Przejście do następnych podstron 0, 1, 3, 4
Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Optymalizacja pod Internet Explorer