Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


* * *

Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną
na placu Szarych Szeregów i Wyszyńskiego

* * *

Węzeł Wyszyńskiego całkowicie przejezdny dla tramwajów

W sobotę 12 grudnia 2020 na swoją stałą trasę wrócił tramwaj linii 6 ciągu Nabrzeża Wieleckiego. Ułatwienia wprowadzone zostały także dla kierowców. Prace na ulicy Wyszyńskiego wchodzą w ostatnią fazę, a ich zakończenie planowane jest, zgodnie z umową, na koniec stycznia.

Dla kierowców wprowadzony został kolejny etap czasowej organizacji ruchu w celu wykończenia prac w strefie okołoszynowej. Udrożniona została możliwość skrętu w lewo z mostu Długiego poprzez tzw. Ucho Sternickiego. W dalszym ciągu jest wyłączony jeden pas jezdni do jazdy w kierunku Bramy Portowej.

Źródło: Foto: zditm, 9 grudnia 2020 roku


Zmiany na węźle Wyszyńskiego

Wielkimi krokami zbliża się zakończenie prac na węźle Wyszyńskiego. W czwartek pomyślnie zakończył się przejazd techniczny na wyłączonej do tej pory z użytku relacji tramwajowej. W połowie grudnia możliwe będzie zatem przywrócenie docelowych rozwiązań w komunikacji miejskiej. Zanim to jednak nastąpi potrzebne jest między innymi zakończenie prac w strefach przyszynowych, co będzie powodowało dodatkowe utrudnienia dla kierowców.

30 listopada, na czas około 2 tygodni zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu zawężająca do jednego pasa ul. Wyszyńskiego w kierunku Bramy Portowej oraz czasowe wyłączenie z ruchu Ucha Sternickiego. Po zakończeniu prac w strefie przyszynowej, przystanków oraz dojść do nich, możliwe będzie uruchomienie tramwajów we wszystkich relacjach oraz zniesienie utrudnień dla kierowców.

W ramach umowy pozostało wykonanie prac przy zieleni, uporządkowanie torowiska, wykonanie utwardzenia przy peronach oraz wykończenie stref przy torowisku. Umowne zakończenie całego zadania to koniec stycznia przyszłego roku.

Źródło: Foto: zditm, 26 listopada 2020 roku


Plac budowy 23 października - 3 listopada 2020

Brygady ZUE i podwykonawców spieszą z pracami na węźle, celem jest udrożnienie trasy tramwajowej, jak też ruchu samochodowego przed dniami Wszystkich Świętych.

Trasę udrożniono już 30 października 2020, puszczając tramwaje linii 2, 7, 8 po zmodernizowanym węźle w kierunku Turkusowej. Natomiast linia 6 pojedzie dopiero pod koniec listopada ze względu na trwające jeszcze prace przy odbudowie peronów przystankowych na kierunku Pomorzany i Gocław.


foto: Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy

Niebawem tramwaj na prawobrzeże, jednak wcześniej weekendowe utrudnienia

W czwartek 22 października 2020 odbył się przejazd kontrolny przez ulicę Wyszyńskiego w kierunku Turkusowej. Wszystko wskazuje na to, że po zakończeniu prac w rejonie przejść dla pieszych i przystanków 31 października pasażerowie będą mogli korzystać z komunikacji tramwajowej na prawobrzeże. Zanim to jednak nastąpi, kolejne utrudnienia czekają na kierowców.

W sobotę 24 października od godzin porannych wyłączona zostanie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu przy ulicy Wyszyńskiego. Wynika to z konieczności wprowadzenia zmian w sygnalizacji wynikających z przebudowy torowisk tramwajowych i dodatkowej relacji skrętnej. Wyłączenie może potrwać do niedzieli włącznie. Odpowiednie służby zostały o tej sytuacji powiadomione. Prosimy kierowców o szczególną uwagę.

Na tym etapie prac na ulicy Wyszyńskiego wykonane są wszystkie instalacje pod jezdnią północną i nowa relacja tramwajowa na kierunku Wyszyńskiego — Gocław. Trwa zabudowa torów w ciągu Nabrzeża Wieleckiego. Aby pasażerowie mogli korzystać z tego węzła komunikacyjnego, w pełni trwają prace przy peronach tramwajowo-autobusowych w ciągu ul. Wyszyńskiego, ustawiane są wiaty i wygrodzenia peronów oraz tablice Systemu Informacji Pasażerskiej.

Dodatkowo rozwieszana jest siec trakcyjna, trwają prace związane z usuwaniem kolizji z infrastrukturą podziemną oraz budową nowej infrastruktury podziemnej, układana jest nawierzchni bitumiczna na jezdni południowej, ciągi piesze i rowerowe.

Zakres przebudowy węzła „Wyszyńskiego” obejmował między innymi: przebudowę infrastruktury tramwajowej, drogowej, oświetlenia oraz częściowo uzbrojenia podziemnego. Skorzystają na zmianach także pasażerowie komunikacji miejskiej dzięki nowym przystankom i przebudowie peronów. Roboty prowadzone są również na jezdni, chodnikach i ścieżce rowerowej. Przebudowywane są sieci podziemne, a w infrastrukturze tramwajowej pojawią się nowe elementy takie jak sterowanie i ogrzewanie zwrotnic oraz system smarownic. Wzdłuż Nabrzeża Wieleckiego tory przebiegają po istniejącym śladzie. W ciągu ul. Wyszyńskiego zaprojektowany został dwukierunkowy pas autobusowo tramwajowy, natomiast na torowisku pojawiła się dodatkowa dwukierunkowa relacja tramwajowa na kierunku Wyszyńskiego — Stocznia Szczecińska. Długość projektowanych torów to blisko 1150 metrów toru pojedynczego.

Źródło: Foto: zditm, 22 października 2020 roku


Postęp prac na Wyszyńskiego

Gotowa jest większość torowiska w ciągu ulicy Wyszyńskiego oraz Nabrzeża Wieleckiego, widoczne są już także nowe perony tramwajowo-autobusowe. Wielkimi krokami zbliżają się również ułatwienia dla pasażerów podróżujących pomiędzy brzegami Odry

W tej chwili ruch odbywa się dwukierunkowo jezdnią północną, pod którą gotowe są już wszystkie instalacje. Udrożnione dla ruchu jest także tak zwane „Ucho sternickiego”. Widoczna jest nowa relacja tramwajów na kierunku Wyszyńskiego – Gocław.

Źródło: Foto: ws, 9 października 2020


Plac budowy Wyszyńskiego - 3 października 2020

Firma ZUE S.A z podwykonawcami spieszy się, bo niewiele już czasu zostało do zakończenia przebudowy. Od strony ulicy Sołtysiej trwają prace przy połączeniu torów z istniejącym torowiskiem w ciągu Wyszyńskiego. W stronę mostu Długiego położono tory na przygotowanej betonowej podbudowie, częściowo już zalano asfaltem miedzytorza. W dalszym ciągu trwają prace brukarskie, odtwarzane są perony tramwajowe. Na skręcie w stronę dworca przygotowano też betonową podbudowę pod torowiska.

Budowana jest od podstaw część Wyszyńskiego w stronę mostu Długiego - położono nową kanalizę i inne media znajdujące się pod jezdnią. Ustawiono 23 słupy trakcyjne na wcześniej przygotowanych fundamentach. Zamontowano już torowiska w ciągu Nabrzeża Wieleckiego na belkach żelbetowych, które oczekuje na zasypanie tłuczniem, jak też połączeniem z torowiskiem biegnącym przez skrzyżowanie w stronę ucha Sternickiego.


foto: Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy

Zmiany na ulicy Wyszyńskiego

Informujemy, że w nocy z 11 na 12 września 2020 ruch na ulicy Wyszyńskiego zostanie przerzucony na drugą nitkę jezdni, dwukierunkowo. Zmianie ulegną także lokalizacje niektórych przystanków autobusowych.

Trwają ostatnie przygotowania do zmian na tym ważnym węźle komunikacyjnym. Prace prowadzone są na wielu frontach. Torowisko tramwajowe wykonane jest już w ponad połowie. Trwają roboty związane z budową kanalizacji deszczowej, roboty drogowe, brukarskie, sieciowe. W ramach sieci trakcyjnej zrobiono 24 fundamenty, ustawiono 23 sztuki słupów trakcyjnych.

W najbliższym czasie planowane jest dokończenie montażu torowiska w ul. Wyszyńskiego, montaż torowiska klasycznego w ul. Nabrzeże Wieleckie, montaż na belkach żelbetowych w ul. Nabrzeże Wieleckie. Do tego budowa kanalizacji teletechnicznej oraz kanalizacji pod sygnalizację uliczną wraz z sygnalizatorami. W planach jest także dokończenie budowy peronu tramwajowego w ul. Wyszyńskiego dalsze układanie nawierzchni z płytek betonowych na chodnikach oraz układanie nawierzchni asfaltowych.

ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU

Przystanek dla pasażerów autobusów w kierunku mostu Długiego będzie zlokalizowany w okolicy ul. Mściwoja, a dla pasażerów autobusów w kierunku Bramy Portowej zostanie przywrócony. Zostanie utworzony tymczasowy przystanek dla autobusów jadących w kierunku dworca PKP na wyspie pomiędzy ulicami Mała Odrzańska, a Nabrzeże Wieleckie. Dostępna dla kierowców będzie ulica Mała Odrzańska.

Źródło: , 9 września 2020


Węzeł "Wyszyńskiego" w Szczecinie w przebudowie. Co nas czeka w najbliższym czasie?

Sprawdzamy stan prac na najważniejszej obecnie inwestycji komunikacyjnej miasta. Według zapewnień inwestora nie ma opóźnień. Zakończenie inwestycji jest zaplanowane na listopad tego roku. W przyszłym tygodniu czekają nas istotne zmiany w organizacji ruchu

Prace prowadzone są na wielu frontach. Torowisko tramwajowe wykonane jest już w ponad połowie. Trwają roboty związane z budową kanalizacji deszczowej, roboty drogowe, brukarskie, sieciowe. Czytaj więcej: "gs24.pl",

Opracowanie: "Marek Jaszczyński", "gs24.pl", 4 września 2020


Plac budowy Wyszyńskiego - 3 września 2020

Krajobraz na przebudowywanym węźle zmienia się z dnia na dzień. Pracownicy ZUE i podwykonawców zwijają się jak w ukropie. Pozostało już niewiele czasu do końca października, kiedy ma nastąpić przekazanie do eksploatacji przebudowanego węzła. Jednocześnie na ZUE czeka następna praca w mieście, jak przebudowa alei Wyzwolenia z przyległościami, Aasnyka i pętla przy dworcu na Niebuszewie. Oczywiście, wszystko to po podpisaniu umowy na wykonanie zadania.


foto: Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy

Przy moście Długim nowych torów coraz więcej [GALERIA]

Tempo prac przy przebudowie torowisk wraz ze skrzyżowaniem w węźle komunikacyjnym przy szczecińskim moście Długim wskazuje, że jeszcze we wrześniu zmotoryzowanych czeka w tym rejonie kolejna zmiana organizacji ruchu

Na ukończeniu jest bowiem urządzanie nowej relacji skrętnej dla tramwajów z ul. Nabrzeże Wieleckie w ul. Wyszyńskiego - od strony tzw. ucha Skotnickiego przy podzamczu z przejazdem przez pas jezdni w kierunku Bramy Portowej.

W części wykonanych już fragmentów torowiska na płycie betonowej podbudowy z rozjazdami i krzyżownicami w ostatnich dniach sierpnia wylana została warstwa nawierzchni z asfaltu. Podobnie jak w pasie nowego przez nie przejazdu na wysokości wjazdu tuż za skrzyżowaniem. Czytaj więcej: "24kurier.pl",

Opracowanie: "Mirosław Winconek", "24kurier.pl", 2 września 2020


Plac budowy Wyszyńskiego - 28 sierpnia 2020

Dobre tempo robót sprawia, że jest nadzieja na zakończenie prac na węźle w terminie. Układane są w dalszym ciągu nowe torowiska na już przygotowanych odcinkach ław betonowych. Przygotowywane są dalsze w kierunku ulicy Sołtysiej. Od strony ucha Sternickiego przygotowywane jest podłoże pod torowiska, a po drugiej stronie ulicy Wyszyńskiego w kierunku poczty położone są już tory na podkładach betonowych.

Przy uchu Sternickiego kładziona jest warstwa asfaltu pomiędzy torami, ja i na jezdni. Z oglądu sytuacji w miejscu inwestycji wynika, że już we wrześniu można spodziewać się przeniesienia brygad ZUE i podwykonawców na drugą stronę Wyszyńskiego, co wiąże się ze zmianą organizacji ruch w tym rejonie.


foto: Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy

Plac budowy Wyszyńskiego - 6 sierpnia 2020

Pracownicy firmy ZUE i podwykonawców uwijają się jak w ukropie, dosłownie, żar się leje z nieba na odkrytej przestrzeni placu budowy. Układane są w dalszym ciągu tory na przygotowanej wcześniej podbudowie betonowej. Na odcinku od przejścia dla pieszych w kierunku ulicy Sołtysiej montowana jest w głębokich wykopach infrastruktura podziemna. Położono też dalszą część podbudowy w miejscu po rozebranych starych torowiskach, pod nowe torowiska.

Od Wyszyńskiego w kierunku ulicy Dworcowej robotnicy też przygotowują infrastrukturę niezbędną do położenia torów. Po drugiej stronie przy uchu Sternickiego w korycie przyszłej jezdni i torowisk położono włókninę zabezpieczającą przed wilgocią i trwają prace przygotowawcze do położenia podbudowy.


foto: Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy

Prace na ulicy Wyszyńskiego

Zaawansowanie prac na ulicy Wyszyńskiego jest bardzo duże. Postępy widać doskonale każdego dnia. Na szczęście kierowcy przyzwyczaili się już do wprowadzonej czasowej organizacji ruchu i na samym skrzyżowaniu nie dochodzi już do niebezpiecznych sytuacji

Wykonawca kontynuuje roboty rozbiórkowe, roboty kanalizacyjne oraz prace związane z wykonaniem fundamentów pod słupy trakcyjne. Rozpoczęło się między innymi wykonywanie korytowania i podbudów oraz rozbiórka torowiska w ulicy Wyszyńskiego.

Źródło: Foto: ws, 30 lipca 2020


Plac budowy Wyszyńskiego - 21 - 29 lipca 2020

Przebudowa węzła na styku ulic Wyszyńskiego i Nabrzeże Wieleckie idzie w dobrym tempie. Położono już nową podbudowę z betonu. Montowane są już pierwsze krzyżownice i elementy rozjazdów z łukami przekraczającymi jezdnię na skręcie od strony Jana z Kolna w Wyszyńskiego do centrum.

Usypywane są kolejne warstwy konstrukcyjne pod nowe tory na wysokości przejścia dla pieszych przez Wyszyńskiego, a w kierunku Bramy Portowej prowadzone są prace ziemne. W głębokich wykopach układane są m.in. rury kanalizacyjne, a z podłoża wydobywane są fragmenty murów ceglanych, po zburzonych budynkach, które stanowiły gęstą zabudowę tej części miasta przed II WŚ, a w czasie działań II wojny światowej zostały zburzone w czasie nalotów dywanowych na miasto. Tak samo jest wzdłuż Nabrzeża Wieleckiego.


foto: Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy

Plac Szarych Szeregów oddany

Przebudowa placu Szarych Szeregów zakończona. Z dniem 25 lipca 2020 roku tramwaje jeżdżące dotychczas objazdami wracają na swoje trasy. Udostępniona została cała tarcza ronda. Dodatkowo na stałe wprowadzono zmiany w rejonie ulicy Jagiellońskiej i alei Bohaterów Warszawy.

Z powodu opóźnień linii tramwajowych na odcinku ul. Jagiellońskiej pomiędzy al. Piastów a al. Bohaterów Warszawy, zaproponowana została zmiana na wlotach ul. Jagiellońskiej związana z zamianą relacji na poszczególnych pasach ruchu.

Na wlocie ul. Jagiellońskiej od al. Piastów kierowcy poruszający się w stronę ul. Witkiewicza mają do dyspozycji pas prawy wspólny z relacją skrętu w prawo, natomiast z pasa lewego można jedynie wykonać manewr skrętu w lewo w stronę ul. Krzywoustego. Wlot ul. Jagiellońskiej od ul. Witkiewicza posiada układ pasów ruchu — pas prawy do skrętu w prawo, pas lewy do jazdy prosto i skrętu w lewo. Taki układ funkcjonuje obecnie jako czasowa organizacja ruchu, ale po zakończeniu prac będzie pozostawiona jako stała.

Po przebudowie plac i układ komunikacyjny w jego obrębie został dostosowany do aktualnie obowiązujących standardów. Przebudowa węzła „Szarych Szeregów” objęła między innymi całkowitą zmianę konstrukcji torów, na trójwlotowej siatce rozjazdów, zabudowę torowiska wraz z przebudową przystanków w ulicy Piłsudskiego (do jezdni placu Odrodzenia), przebudowę torowiska w alei Wojska Polskiego oraz alei Piastów wraz z rozjazdami.

Wykonany został również remont jezdni ronda placu Szarych Szeregów oraz zagospodarowanie samej wyspy ronda i peronów przystankowych. Prace objęły również sieć trakcyjną, system ogrzewania i sterowania zwrotnic, smarownice oraz częściowo uzbrojenie terenu. Układ relacji torowych na węźle trójwlotowym trójkątnym na placu Szarych Szeregów pozostał niezmieniony. Długość położonych nowych torów, to prawie 900 metrów toru pojedynczego.

Źródło: , 20 lipca 2020


Pl. Szarych Szeregów w Szczecinie. Nowe tory, jazdy próbne i odbiory [GALERIA, FILM]

W czwartek rano (23 lipca) wykonane zostały przejazdy techniczne tramwajów nowymi odcinkami torów z krzyżownicami i rozjazdami na przebudowanym pl. Szarych Szeregów w Szczecinie

Testy z udziałem przedstawicieli ZUE S.A., wykonawcy prac, jak również spółki Tramwaje Szczecińskiego, zlecającego zadanie, przeprowadzono na dotąd zamkniętych odcinkach torów w relacjach do i z Pomorzan od strony al. Piastów. Jazdy próbne są zawsze częścią procedury odbiorów inwestycji komunikacyjnych i poprzedzają za każdym razem wznawianie ruchu po wymianie na nową infrastruktury. Podczas takich testów sprawdzone zostały też system zasilania i funkcjonowania sieci trakcyjnej i sprawność działania zamontowanych tam urządzeń automatycznego sterowania zwrotnicami. Czytaj więcej: "24kurier.pl",

Opracowanie: "Mirosław Winconek", "24kurier.pl", 23 lipca 2020


Plac budowy Szarych Szeregów i Wyszyńskiego - 8 lipca 2020

W szybkim tempie prace na placu Szarych Szeregów zbliżają się do końca. Położono i zabetonowano tory na kierunku Piastów. Trwają prace przy kładzeniu asfaltu pomiędzy torami. Niedługo przywrócona zostanie kursowanie linii 5, 11, 12 na swoich stałych trasach.

Natomiast prace przy budowie torowiska na Wyszyńskiego coraz bardziej się rozkręcają. Zdemontowano torowiska z prawej i lewej strony Wyszyńskiego idąc w stronę mostu Długiego, jak również w ciągu Wyszyńskiego w stronę ulicy Sołtysiej. Plantowany jest teren, wywożona jest niepotrzebna ziemia. Położono kanalizę, zbudowano też pierwsze betonowe fundamenty pod przyszłe słupy trakcyjne.


foto: Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy

Wyszyńskiego - następny etap prac

27 czerwca 2020 roku rozpoczyna się następny etap przebudowy skrzyżowania ulic Wyszyńskiego – Nabrzeże Wieleckie. W związku z tym do odwołania wstrzymany został ruch tramwajowy na odcinku Brama Portowa – Turkusowa jak też wprowadzono zmiany w kursowaniu linii autobusowych, których trasa przebiega przez ulicę Wyszyńskiego.

W tym etapie nastąpi demontaż trakcji oraz torowiska na Wyszyńskiego i Mała Odrzańska. Przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa i odwodnienia zwrotnic. Prace prowadzone pomiędzy i przy korycie torowiska, podbudowie, torach, rozjazdach, nawierzchni na przejeździe przez torowisko i przez Małą Odrzańską.

Zakres przebudowy węzła "Wyszyńskiego" obejmuje między innymi: przebudowę infrastruktury tramwajowej, drogowej, oświetlenia oraz częściowo uzbrojenie podziemne. Zmiany będą odczuwalne także dla pasażerów komunikacji miejskiej dzięki nowym przystankom i przebudowie peronów. Roboty prowadzone będą również na jezdni, chodnikach i ścieżce rowerowej. Przebudowane będą sieci podziemne, a w infrastrukturze tramwajowej pojawią się nowe elementy takie jak sterowanie i ogrzewanie zwrotnic oraz system smarownic. Wzdłuż Nabrzeża Wieleckiego tory przebiegać będą po istniejącym śladzie.

W ciągu ulicy Wyszyńskiego zaprojektowany został dwukierunkowy pas autobusowo - tramwajowy, natomiast na torowisku pojawi się dodatkowa dwukierunkowa relacja tramwajowa na kierunku Wyszyńskiego - Stocznia Szczecińska. Długość projektowanych torów to blisko 1150 metrów toru pojedynczego. Roboty powinny zakończyć się jesienią tego roku.

Źródło: Foto: ws, 22 czerwca 2020


Szarych Szeregów - 12 czerwca 2020

W czasie długiego weekendu (11 - 14 czerwca) plac Szarych Szeregów był zamknięty dla ruchu samochodowego. Objazdem jeździły autobusy linii 87 (11 czerwca 2020). Zamknięcie placu (tramwaje kursowały) spowodowane było kładzeniem na jezdni ronda nowej nawierzchni.

W dalszym ciągu zamknięty jest przejazd przez tory między rondem, a Piastów, gdzie trwa przebudowa torów. Prace mają potrwać do połowy lipca, kiedy w tym rejonie inwestycja zostanie zakończona.


foto: Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy

Szarych Szeregów - 30 maja 2020 - ostatnie przygotowania

Trwają ostatnie przygotowania do uruchomienia zmodernizowanej trasy tramwajowej na kierunku Wojska Polskiego < -- > Piłsudskiego. Od 1 czerwca 2020 wznowiony zostanie ruch tramwajowy, po której pojadą tramwaje linii 1 na stałej trasie, a linie 5, 11 objazdami. Jednocześnie do odwołania wstrzymany został ruch tramwajowy w alei Piastów na odcinku od Jagiellońskiej do Szarych Szeregów, gdzie prowadzone są prace przy wymianie torowisk z placu w kierunku Piastów.


foto: Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy

Torowa rewolucja na Wyszyńskiego. Start robót w sobotę

Przed nami kolejny etap torowej rewolucji. Przebudowa infrastruktury torowej, drogowej, pieszej, oświetlenia, nowa relacja skrętna dla tramwajów – to tylko część zmian, które wprowadzone zostaną na ulicy Wyszyńskiego

W najbliższą sobotę (23 maja 2020) startują prace na ważnym węźle komunikacyjnym w naszym mieście. Ich zakończenie planowane jest na jesień tego roku.

W pierwszym etapie prac zaplanowane zostało zdjęcie sieci trakcyjnej wzdłuż Nabrzeża Wieleckiego i na łuku w ul. Kardynała Wyszyńskiego, demontaż słupów trakcyjnych oraz wiercenie i wykonanie nowych fundamentów słupów - informuje Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy spółki Tramwaje Szczecińskie. Dzięki zawieszeniu linii 6 możliwa będzie także rozbiórka torowiska Nabrzeże Wieleckie od strony dworca, następnie od Jana z Kolna bez rozbiórki przejazdu na Małej Odrzańskiej.

Źródło: Foto: ws, 20 maja 2020


Szarych Szeregów - 19 maja 2020

Od ostanie pobytu na placu budowy wiele się zmieniło. Wypełniono warstwą asfaltu międzytorza torowiska. Asfaltowane są też fragmenty pomiędzy rozjazdami na jezdni i w większości na wyspie centralnej placu. Na nowo położono chodniki na przystankach po obu stronach alei Piłsudskiego wzdłuż całej długości poboczy. Większość z prac brukarskich została wykonana, a na przystankach ustawione zostały nowe wiaty. Ustawiono też płotki odgradzające chodniki od strony torów i od strony jezdni. Na nowych słupach rozwieszona została sieć trakcyjna.

Trwają prace ziemne przy usypywaniu podbudowy ostatniego z fragmentów torowiska w relacji do Piastów oraz przy uzbrajaniu terenu w odcinki nowych instalacji. Położono również nową nakładkę asfaltową wokół ronda. Wewnątrz ronda wykonane zostały nasadzenia zieleni m.in. magnolie i krzewy róż. Widać gołym okiem, że inwestycja zbliża się powoli ku końcowi.


foto: Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy

Szarych Szeregów - 8 maja 2020

Prace na Szarych Szeregów dużymi krokami zbliżają się do końca. Na odcinku od placu Odrodzenia do placu Szarych Szeregów i w jego obrębie tory zostały zabetonowane. Budowane są od nowa perony z obu stron Piłsudskiego.

Prowadzone są prace ziemne i przygotowywany jest front robót pod odcinek torów w kierunku alei Piastów wewnątrz ronda.


foto: Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy

Szarych Szeregów - 28 kwietnia 2020

Pomimo pandemii koronawirusa brygady ZUE i podwykonawców ostro pracują. Widać już efekty ich działań. Na przygotowanym pasie betonowej podbudowy między jezdniami i w wokół ronda trwają prace przy spawaniu szyn i mocowaniu nowych torów do podłoża. Trwają też prace na samym rondzie na rozwidleniu na kierunkach do Piastów i Wojska Polskiego.

Przebudowany jest też gazociąg, kanalizacja deszczowa trwa likwidacja kolizji elektrycznych. Jak na razie pogoda sprzyja drogowcom. Widać, że ta część inwestycji zliża się dużymi krokami do jej końca.


foto: Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy

Szarych Szeregów placem budowy

Zakończyły się już prace rozbiórkowe i ziemne w korycie torowiska tramwajowego na etapie II prac na Placu Szarych Szeregów

Zakończono także roboty rozbiórkowe starych fundamentów i słupów trakcyjnych. Nie ma też śladu po dawnych peronach tramwajowych i wygrodzeniach. Prace w rejonie Placu Szarych Szeregów nie zwalniają. Wykonane są już fundamenty wraz z posadowieniem nowych, na ten moment, 27 słupów.

Źródło: Foto: ws, 15 kwietnia 2020


Wiosna na przebudowie placu Szarych Szeregów

Z każdym tygodniem zmienia się krajobraz na placu przebudowy torowiska w rejonie szczecińskiego pl. Szarych Szeregów

Inwestycja trwa od niespełna trzech miesięcy. Spółka ZUE z Krakowa, jej wykonawca, z pracami przy wymianie infrastruktury przeniosła się w połowie marca w przyległy do niego odcinek ul. Piłsudskiego do wysokości pl. Odrodzenia. Czytaj więcej: 24kurier.pl

Opracowanie: "Mirosław Winconek", "24kurier.pl", 11 kwietnia 2020


ZUE z wymianą torów nie zwalnia [GALERIA]

W rejonie szczecińskiego pl. Szarych Szeregów przebudowa torowiska dla tramwajów trwa od połowy stycznia. Spółka ZUE z Krakowa, wykonawca inwestycji, z pracami przy wymianie infrastruktury przeniosła się w połowie marca w przyległy do niego odcinek ul. Piłsudskiego do wysokości pl. Odrodzenia

Na wyłączonym teraz z ruchu pasie dotąd drogowcy zdążyli zdemontować starą sieć trakcyjną i słupy oraz dokonać rozbiórki samych torów, peronów przystankowych, wiat i wygrodzeń obu przystanków. Rozpoczęli wykonywanie fundamentów pod nowe słupy trakcyjne. Te czekają już na ustawienie zwiezione na plac budowy urządzony w obrębie ronda. Czytaj więcej: 24kurier.pl

Opracowanie: "Mirosław Winconek", "24kurier.pl", 1 kwietnia 2020


Drugi etap przebudowy placu Szarych Szeregów - 14 marca 2020

14 marca 2020 roku, rozpoczął się drugi etap przebudowy torowisk w rejonie placu Szarych Szeregów. Udostępniony dla ruchu został wlot od strony alei Wojska Polskiego, a wyłączony wlot od strony ulicy Piłsudskiego. Tramwaje linii 1, 5, 11, 12 dotychczas kursujące przez plac Szarych Szeregów skierowano na inne trasy i objazdy. Patrz komunikat

Na okres przebudowy uruchomiono linie autobusową zastępczą 812 na trasie Plac Rodła – Piastów jeżdżącą ulicami: Piłsudskiego – al. Piastów – Ściegiennego – Bolesława Śmiałego – Jagiellońska i tramwajową 14 wspomagającą linie 4 kursująca na trasie Pomorzany – Jagiellońska – Plac Gałczyńskiego (powrót przez aleję Wojska Polskiego).

W pierwszym dniu drugiego etapu brygady przystąpiły do demontażu trakcji napowietrznej na rondzie na kierunku Piłsudskiego, jak i samej Piłsudskiego na docinku do placu Odrodzenia. Rozpoczęto też demontaż barierek, jak też torowiska znajdującego się na tym odcinku.


foto: Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy

Plac Szarych Szeregów - 5 marca 2020

ZUE z Krakowa i podwykonawcy prowadzą dalej prace na rondzie. Częściowo już położono torowisko wraz z rozjazdami na wykonanej podbudowie i zabetonowano już międzytorza nowych rozjazdów i odcinków torów. Prowadzone są prace przy słupach trakcyjnych czy też przy infrastrukturze podziemnej wewnątrz ronda w kierunku ulicy Piłsudskiego. Widać końcowe efekty pierwszego etapu inwestycji. Po ich zakończeniu ZUE przystąpi do drugiego etapu tzn. brygady przeniosą się w aleję Piłsudskiego, gdzie dalej będą prowadzone prace przy modernizacji tego odcinka trasy tramwajowej. Najprawdopodobniej nastąpi to w połowie marca o ile nie zdarzy się coś nieprzewidzianego.


foto: Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy

Plac Szarych Szeregów w pełni przebudowy

W miniony piątek na szczecińskim placu Szarych Szeregów rozpoczęło się wylewanie warstwy betonu w międzytorza nowych rozjazdów i odcinków torów po ich zmontowaniu i osadzeniu na wykonanych wcześniej podbudowach. A już wkrótce, bo w połowie marca, zmotoryzowanych i pasażerów komunikacji miejskiej czekają kolejne zmiany w tym rejonie miasta w związku z planowanym rozpoczęciem drugiego podetapu przebudowy

Krajobraz w obrębie wyspy centralnej placu i zamkniętego przejazdu dla samochodów od strony al. Wojska Polskiego z każdym dniem się zmienia. Przebudowa torowiska dla tramwajów trwa w tej okolicy od połowy stycznia. Spółka ZUE z Krakowa, wykonawca inwestycji, nie zwalnia tempa, wykorzystując na prace do maksimum sprzyjającą tej zimy aurę. Czytaj więcej: Kurier Szczeciński

Opracowanie: "Mirosław Winconek", Kurier Szczeciński (42)", 3 marca 2020


Nowe rozjazdy już na placu Szarych Szeregów

Z każdym dniem zmienia się krajobraz w obrębie wyspy centralnej w rejonie szczecińskiego pl. Szarych Szeregów, gdzie od połowy stycznia br. trwa przebudowa torowiska dla tramwajów. Spółka ZUE z Krakowa, wykonawca inwestycji, nie zwalnia tempa, wykorzystując na prace do maksimum sprzyjającą tej zimy aurę

To jeden z najważniejszych węzłów komunikacyjnych w mieście modernizowany dopiero teraz jako pierwszy z pakietu inwestycji zaplanowanych do wykonania ze wsparciem finansowym z funduszy Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Czytaj więcej: 24kurier.pl

Opracowanie: "Mirosław Winconek", "24kurier.pl", 17 lutego 2020


Plac Szarych Szeregów - 7 lutego 2020

Pomimo soboty prace trwają. W części placu, idąc w Piastów uporano się już z kolizjami infrastruktury podziemnej, a prace od strony Piłsudskiego trwają. Przygotowywane jest podłoże do wylewki betonu, na którym położone zostaną rozjazdy torowisk - już oczekują na montaż.


foto: Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy

Rozbiórki na Placu Szarych Szeregów

Nie ma już części torowiska na Placu Szarych Szeregów, zniknęły także słupy trakcyjne. Zakończyły się prace rozbiórkowe związane z I etapem robót na tym ważnym węźle komunikacyjnym. Postępy widoczne są każdego dnia.

Na środku ronda widoczna jest wielka dziura, w której prowadzone są prace związane z usuwaniem kolizji istniejącej infrastruktury podziemnej, odwodnieniem, kanalizacją i przyłączami. Gotowe jest już zbrojenie do nowych słupów trakcyjnych, a na plac budowy przyjechały nowe rozjazdy. To pokazuje ogromne tempo prac na węźle.

Źródło: Foto: ws, 28 stycznia 2020


Plac Szarych Szeregów - 15 stycznia 2020

Drogowcom sprzyja pogoda jak na połowę stycznia. Jest temperatura w granicach 10 -14 stopni Celsjusza. Prace rozpoczęto od wyłączenia wewnętrznego pasa jezdni ronda i całkowicie zablokowano przejazd przez torowisko od strony Wojska Polskiego. Brygady ostro zabrały się za demontaż torowiska. Koszt przebudowy węzła, to nieco ponad 19 mln zł. Prace prowadzi ZUE S.A. z Krakowa i podwykonawcy.


foto: Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy

Plac Szarych Szeregów. Przebudowy dzień pierwszy

W środę, 15 stycznia, ruszyła przebudowa placu Szarych Szeregów i odcinka ul. Piłsudskiego do pl. Odrodzenia w Szczecinie

To jeden z najważniejszych węzłów komunikacyjnych w mieście - modernizowany dopiero teraz jako pierwszy z pakietu inwestycji zaplanowanych do wykonania ze wsparciem finansowym z funduszy Unii Europejskiej na lata 2014-2020 (z opcją możliwości wykorzystania z nich środków do 2023 roku). Koszt realizacji projektu - według kalkulacji ZUE S.A. z Krakowa i zawartej z miastem umowy - to 19 013 894,31 zł. Czytaj więcej: 24kurier.pl

Opracowanie: "MIR", "24kurier.pl", 15 stycznia 2020


Klimat, drzewa i szkodniki z magistratu. Włącz zielone myślenie

"Ludzie już nie dadzą sobie wmówić, że rozwój Szczecina jest warunkowany koniecznością wycinania drzew. To anachroniczne, złe myślenie urzędników magistratu, którzy dopuszczają do realizacji fatalnie przygotowane inwestycje: niszczące miasto i czyniące z niego miejsce, w jakim coraz trudniej żyć" - przekonywały przedstawicielki Społecznej Straży Ochrony Zieleni Szczecina podczas manifestacji na pl. Szarych Szeregów

Nie przez przypadek właśnie w tym miejscu (14 stycznia) spotkali się szczecinianie zaniepokojeni pogarszającą się kondycją klimatu oraz stanem miejskiej zieleni. Protest odbywał się w przeddzień rozpoczęcia inwestycji pn. węzeł Szarych Szeregów, czyli przebudowy torowiska wraz z siecią trakcyjną, a kosztem - jak początkowo planował magistrat - 13 drzew, zakwalifikowanych do wycinki w obrębie placu i przyległego odcinka ul. Piłsudskiego. Jednak po fali społecznej krytyki, protestach i petycji do władz miasta, a też za sprawą analizy Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, ostatecznie do usunięcia zostały zakwalifikowane trzy: faktycznie martwe - jak wykazała ekspertyza dendrologiczna - dwie lipy oraz zamierający świerk. Czytaj więcej: 24kurier.pl

Opracowanie: "an", "24kurier.pl", 14 stycznia 2020


Alert w obronie zieleni.
Protest na pl. Szarych Szeregów w Szczecinie

„W dobie kryzysu klimatycznego, przegrzania ziemi, zamiast dać prymat zielonej infrastrukturze, budować zielone torowiska, sadzić drzewa - hołdują infrastrukturze szarej: betonują, asfaltują i wycinają nam drzewa" - przekonuje Społeczna Straż Ochrony Zieleni Szczecina i zachęca szczecinian do udziału w proteście na pl. Szarych Szeregów. We wtorek (14 stycznia) - w obronie drzew zagrożonych przez inwestycje

Przyczynkiem do manifestacji ma być planowana przez magistrat wycinka 13 drzew kolidujących z budową węzła Szarych Szeregów - przebudową torowiska wraz z siecią trakcyjną zarówno na pl. Szarych Szeregów (6 szt.) oraz przyległym odcinku ul. Piłsudskiego, po pl. Odrodzenia (7 szt.). Skala planowanej ingerencji w zieleń tej części miasta wywołała falę społecznego oburzenia. Radni składali interpelacje, a aktywiści ze Społecznej Straży Ochrony Zieleni Szczecina (SSOZS) zorganizowali happening (pn. Marsz Duchów Drzew) oraz przygotowali petycję o zachowanie drzew, jaka miała trafić do do Prezydenta Szczecina. Czytaj więcej: 24kurier.pl

Opracowanie: "Arleta Nalewajko", "24kurier.pl", 14 stycznia 2020


W środę rusza remont placu Szarych Szeregów.
Kierowców czeka spore zamieszanie i zmiany

Od godziny piątej będzie obowiązywać nowa organizacja ruchu. Inaczej pojadą kierowcy. tramwaje i autobusy. Zmiany pojawią się też w innych punktach miasta

Pierwszy etap remontu, który rozpocznie się piętnastego stycznia, obejmuje prace na samej tarczy ronda. W ciągu sześciu tygodni nastąpi wymiana całego układu torowego na tarczy placu wraz z dojazdem do alei Wojska Polskiego. Powstaną nowe rozjazdy, torowisko i wymieniona zostanie cała, bardzo gęsta w tym miejscu instalacja podziemna oraz słupy trakcyjne - informuje Kiystian Wawrzyniak, prezes zarządu spółki Tramwaje Szczecińskie. Czytaj więcej: Głos Szczeciński

Opracowanie: "Oskar Masternak", "Głos Szczeciński (7)", 10 stycznia 2020


Już pomyślcie, jak omijać plac Szarych Szeregów.
Zaczyna się gruntowna modernizacja torów i jezdni na rondzie

Lada dzień rozpoczną się prace przy modernizacji placu Szarych Szeregów. Na czwartek miasto zapowiedziało konferencję prasową, na której podane zostaną informacje o tymczasowej organizacji ruchu

Konferencja rozpocznie się o godzinie 9.30, tak więc jeszcze przed południem będziemy mogli przekazać na szczecin.wyborcza.pl informacje na temat spodziewanych utrudnień. Będą one dotyczyć kierowców samochodów, ale także pasażerów komunikacji miejskiej. Należy spodziewać się zmiany tras linii tramwajowych. Czytaj więcej: wyborcza.pl

Opracowanie: "akr", wyborcza.pl, 8 stycznia 2020


Protest na Szarych Szeregów

Jeszcze nie rozpoczęły się prace przy przebudowie węzła Szarych Szeregów, a już trwają protesty w sprawie wycinki 13 drzew na samym placu jak też w ciągu alei Piłsudskiego. Szczeciński Ruch Miejski o 15.30 9 listopada 2019 roku organizuje manifestację przeciwko wycince drzew w centrum miasta.

Drzewa mają zostać wycięte, bo jak informuje Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy spółki Tramwaje Szczecińskie, są w kolizji z zaplanowaną na placu Szarych Szeregów i przy ul. Piłsudskiego przebudową tramwajowych torów i budową nowych przystanków. Dodatkowy argument jest taki, że 6 z tych drzew jest w złym stanie – usychają. Na wycinkę zgodził się miejski ogrodnik. Prace budowlane na placu Szarych Szeregów i przy alei Piłsudskiego moją ruszyć już w grudniu. Większość drzew uniknie jednak topora – na czas prac budowlanych mają zostać odpowiednio zabezpieczone.


Umowa na przebudowę węzłów Wyszyńskiego i Placu Szarych Szeregów podpisana

4 listopada 2019 roku została podpisana umowa na przebudowę węzłów Wyszyńskiego i Placu Szarych Szeregów pomiędzy Tramwajami Szczecińskim a firmą ZUE S.A z Krakowa. Zadanie ma na celu dostosowanie istniejącego układu komunikacyjnego do aktualnie obowiązujących standardów. Po przebudowie przejazd tramwajami będzie bardziej komfortowy, przyjazny i proekologiczny, a przez to konkurencyjny do transportu indywidualnego.

To kolejne ważne zadanie, które niebawem się rozpocznie w naszym mieście. Duży projekt poprawiający infrastrukturę tramwajową. Istotny w kontekście poprawy jakości komunikacji miejskiej i przewozów tramwajowych, ale także, komfortu i bezpieczeństwa pasażerów oraz kierowców. Termin rozpoczęcia robót nie został jeszcze ustalony, a wiadomo tylko, że prace będą etapowane. Na pierwszy ogień ma być przeprowadzona modernizacja na placu Szarych Szeregów z przyległościami.

Jak już wspomniałem niżej ZUE S.A Kraków na przebudowę dwóch węzłów będzie miało 450 dni.


Nadzór inwestorski

18 września 2019 roku, Tramwaje Szczecińskie ogłosiły przetarg na wyłonienie firmy, która będzie pełniła funkcję nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy przebudowie węzłów Szarych Szeregów i Wyszyńskiego. Termin składania ofert do 3 października, później przedłużono dp 7 października 2019 roku.

Otwarcie ofert nastąpiło 10 października w siedzibie Tramwajów Szczecińskich, wpłynęły 4 oferty - wykaz tutaj


Wykonawca przebudowy węzłów plac Szarych Szeregów i Wyszyńskiego wybrany

Urząd Miasta, 22 lipca 2019 roku poinformował o wyborze wykonawcy przebudowy węzłów plac Szarych Szeregów i Wyszyńskiego. Zastała wybrana firma ZUE S.A. z Krakowa, która zaproponowała kwotę 44.894.559,07 zł za wykonanie zadania.

Na wykonanie całości zadania, firma będzie miała 450 dni na przebudowę tych dwu węzłów. W tym terminie przewidziano czas na opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu oraz okres oczekiwania na wyprodukowanie i dostarczenie elementów rozjazdów, których wytworzenie może trwać nawet kilka miesięcy. Same prace budowlane, to okres około 120 dni dla każdego "węzła". Wykonawca w pierwszej kolejności rozpocznie prace na ulicy Szarych Szeregów.

Prace realizowane są w ramach projektu pn.: „Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – etap II” (umowa o dofinansowanie nr POIS.06.01.00-00-016/16-00) w ramach działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach oś Priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Zakres przebudowy na Wyszyńskiego

Zakres przebudowy węzła "Wyszyńskiego" obejmuje między innymi: przebudowę infrastruktury tramwajowo - drogowej oraz częściowo uzbrojenie podziemne. Zmiany będą odczuwalne także dla pasażerów komunikacji miejskiej dzięki nowym przystankom i przebudowie peronów.

Roboty prowadzone będą również na jezdni, chodnikach i ścieżce rowerowej. Przebudowane będą sieci podziemne, a w infrastrukturze tramwajowej pojawią się nowe elementy takie jak sterowanie i ogrzewanie zwrotnic oraz system smarownic.

Wzdłuż Nabrzeża Wieleckiego tory przebiegać będą po istniejącym śladzie. W ciągu ul. Wyszyńskiego zaprojektowany został dwukierunkowy pas autobusowo tramwajowy, natomiast na torowisku pojawi się dodatkowa dwukierunkowa relacja tramwajowa na kierunku Wyszyńskiego - Stocznia Szczecińska. Długość projektowanych torów to blisko 1150 metrów toru pojedynczego.


Wyszyńskiego przed przebudową - 8 grudnia 2019

foto: Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy

Zakres przebudowy na placu Szarych Szeregów

Prace na Placu Szarych Szeregów wg. projektu firmy "PROGREG" z Krakowa, będą obejmowały przebudowę torowiska tramwajowego wraz z przebudową sieci trakcyjnej i oświetlenia ulicznego oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej, sieci gazowej, sieci wodociągowej, sieci telekomunikacyjnej i sieci elektroenergetycznej.

Układ węzła trzykierunkowego w postaci trójkąta na Placu Szarych Szeregów, pozostanie nie zmieniony. Zmianie ulegnie geometria torów na poszczególnych kierunkach, co wymuszone zostało koniecznością wyprowadzenia poza obręb jezdni ronda zwrotnic rozjazdów, oraz zmiany rozstawu osiowego torów w ciągu Piłsudskiego dla wprowadzenia pasów autobusowo-tramwajowych. Pas autobusowo - tramwajowy zaprojektowano od Placu Odrodzenia, gdzie następuje wjazd i wyjazd autobusów.

Torowisko zostanie wybudowane od podstaw, ale w takim samym układzie jak do tej pory. Nowością będą zbudowane od podstaw, a więc wygodniejsze dla pasażerów, przystanki na Piłsudskiego – tuż przy placu. Nowością będzie też nawierzchnia asfaltowa między torami na placu Szarych Szeregów oraz na odcinku do placu Odrodzenia. Długość przebudowywanych torów to prawie 900 metrów toru pojedynczego.


Plac Szarych Szeregów przed przebudową - 5 listopada 2019

foto: Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy

Przetarg na przebudowę węzłów Szarych Szeregów i Wyszyńskiego

3 stycznia 2019 na stronie internetowej Tramwajów Szczecińskich ukazało się ogłoszenie o przetargu na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie torowisk wraz z siecią trakcyjną na węźle "Wyszyńskiego" oraz na placu Szarych Szeregów. Termin składania ofert wyznaczono na 28 lutego, a później przesunięto termin na 15 marca 2019 roku ze względu na wielość zadawanych pytań.

• modernizacja torów zostanie wykonana na placu Szarych Szeregów wraz z odcinkiem Piłsudskiego do placu Odrodzenia. Torowisko będzie wybudowane od podstaw, ale w takim samym układzie jak obecnie. Zbudowane będą od podstaw przystanki na Piłsudskiego. Nowością natomiast będzie nawierzchnia asfaltowa między torami na placu Szarych Szeregów oraz na odcinku do placu Odrodzenia.

• na węźle Wyszyńskiego pojawią się dwa nowe skręty z Wyszyńskiego w stronę Stoczni i z powrotem.

15 marca 2019 otwarto oferty. Na sfinansowanie zamówienia Tramwaje Szczecińskie przeznaczyły kwotę w wysokości 31 294 957,20 zł brutto. Zgłosiły się 4 firmy chcące wykonać zadanie. Są to:

• TOR-MEL Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum ul. Poznańska 105 Komorniki, TERLAN Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum ul. Przemyska 5 Poznań. Konsorcjum chce wykonać zadanie za 46.867.667,17 zł brutto,

• TOR-KAR-SSON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. Marymoncka 42 WARSZAWA. Spółka wyliczyła zadanie na 52.883.502,97 zł brutto,

• Balzola Polska Sp. z o.o. Aleja Jana Pawła II 12 WARSZAWA(Lider konsorcjum) Construcciones y Promociones Balzola S.A. Avenida Sabino Arana 20 3°, 48013 BILBAO HISZPANIA, która chce wykonać zadanie za 45.721.916,17 zł brutto,

• ZUE S.A. ul. Kazimierza Czapińskiego 3 KRAKÓW za 44.894.559,07 zł brutto.

Wszystkie firmy zgodziły się na 96 miesięczny okres gwarancji. Ceny zaproponowane przez oferentów są dużo wyższe niż kwota, którą TS chcą przeznaczyć. Komisja przetargowa będzie badała złożone oferty.


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


Linki


Copyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.