Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Przebudowa Autostrady Poznańskiej
(Krygiera)) i mostów w ciągu ulicy

* * *

Rewolucja drogowa na prawobrzeżu

Już wiadomo, że przebudowę węzła drogowego w szczecińskich Podjuchach wykona firma Budimex SA

Wybór wykonawcy oznacza tylko jedno: zapowiadana od lat rewolucja drogowa na prawobrzeżu już wkrótce wybuchnie. Bo planowane prace nie ograniczą się do przebudowy krzyżówki ulic Floriana Krygiera i Granitowej. Jak wynika z przygotowanego już zakresu prac, po ich zakończeniu w szczecińskich Podjuchach układ drogowy całkowicie się zmieni. Czytaj więcej: Kurier Szczeciński

Opracowanie: "lw", "Kurier Szczeciński (183)" 20września 2018

* * *

Węzeł Granitowa – są chętni do przebudowy

Trzy firmy zgłosiły się w przetargu na budowę węzła Granitowa w szczecińskich Podjuchach. Są to:

• Konsorcjum firm: Lider: Roverpol Sp. z o.o. ul. P. Gintrowskiego 30/221, Warszawa
Partner: Rover Alcisa S.A. C\Botanico Cavanilles, 28, 46010 Walencja, Hiszpania, które zaproponowały kwotę 104.537.700,00 zł brutto

• Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. ul. Okólna 10 z Zawiercia, zaproponowała kwotę 123 000 000,00 zł brutto

• BUDIMEX Spółka Akcyjna ul. Stawki 40 Warszawa, zaproponowała kwotę 101 627 225,44 zł brutto

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 78.200.000,00 zł. brutto.

Zakres inwestycji obejmuje m.in.:
1.Przebudowę ul. Krygiera. Ulica w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania zostanie wyposażona w dwie jezdnie, trzy pasy ruchu na dojeździe do skrzyżowania oraz dwa pasy ruchu na wylocie ze skrzyżowania;
2.Przebudowę ul. Granitowej. Zostanie wybudowana jezdnia dwupasmowa o szerokości 7 metrów, a także chodnikii ścieżki rowerowe.
3.Budowę skrzyżowania jednopoziomowego z wyspą centralną z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ul. Krygiera z ul. Granitową;
4.Rozbiórkę istniejącego wyłączonego z ruchu mostu drogowego przez rzekę Regalicę, w miejsce którego wybudowany zostanie nowy trójprzęsłowy most;
5.Budowę ul. Nowej Marmurowej na odcinku od ul. Piwnej do ul. Krygiera;
6.Budowę dojazdu do ul. Ciasnej;
7.Przebudowę skrzyżowania ul. Granitowej z ul. Marmurową;
8.Budowę układu chodników i ścieżek rowerowych;
9.Budowę oznakowania dróg oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
10.Budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia; elementów ochrony środowiska m.in. ekranów akustycznych.

Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 15 miesięcy od dnia podpisania umowy. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Oferty złożone w przetargu będą teraz analizowane.

Źródło "UM", 11 lipca 2018

* * *

Przed nami drogowa rewolucja w Podjuchach.
Zobacz, co się zmieni

Nowy most, skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną oraz całkowicie zmieniony układ drogowy - zapowiadają urzędnicy

Miasto Szczecin ogłosiło przetarg na rozbudowę skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową. Zainteresowane firmy mogą przesyłać swoje oferty do 9 marca 2018 roku. Czytaj więcej: gs24.pl

Opracowanie: "red", "gs24.pl" 31 stycznia 2018

* * *

Węzeł Granitowa coraz bliżej.
Umowa na dofinansowanie podpisana

Miasto Szczecin podpisało umowę na dofinansowanie przebudowy skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową. To oznacza, że można uruchamiać przetarg na prace budowlane

To kolejny ważny krok, który przybliża nas do realizacji tej inwestycji. Teraz najważniejszą kwestią jest sprawne przeprowadzenie przetargu i wyłonienie w nim rzetelnego wykonawcy. – mówi Michał Przepiera Zastępca Prezydenta Miasta ds. inwestycji. Projekt Zakłada przebudowę węzła „Granitowa” w Podjuchach, rozbiórkę starego i budowę nowego mostu. Czytaj więcej gs24.pl

Opracowanie: "red", "gs24.pl" 26 kwietnia 2017

* * *

Remont skrzyżowania w Podjuchach.
Powstanie duży węzeł

Na styku ulic Krygiera i Granitowej, gdzie obecnie jest ciasne skrzyżowanie, ma powstać duży węzeł. Przebudowa jest potrzebna, ale nie aż z takim rozmachem - pojawiły się głosy krytyczne

To miejsce znają z zatorów mieszkańcy nie tylko Podjuch, ale również innych osiedli. Informacja o tym, że Szczecin otrzymał dofinansowanie na jedną z najważniejszych inwestycji drogowych wywołała radość, ale pojawiły się też wątpliwości.

W sytuacji, gdy połączenie A6 z rondem Hakena jest przesądzone i powstanie w ciągu kilku lat nie widzę sensu w tak wielkiej inwestycji. Czytaj więcej gs24.pl

Opracowanie: "Marek Jaszczyński", "gs24.pl" 22 marca 2017

* * *

Remont - tak, ale skromny

Na styku ulic Krygiera i Granitowej, gdzie obecnie jest ciasne skrzyżowanie, ma powstać duży węzeł. Przebudowa jest potrzebna, ale nie aż z takim rozmachem - pojawiły się głosy krytyczne

To miejsce znają z zatorów mieszkańcy nie tylko Podjuch, ale również innych osiedli. Informacja o tym, że Szczecin otrzymał dofinansowanie na jedną z najważniejszych inwestycji drogowych wywołała radość, ale pojawiły się też wątpliwości.

W sytuacji, gdy połączenie A6 z rondem Hakena jest przesądzone i powstanie w ciągu kilku lat nie widzę sensu w tak wielkiej inwestycji. To, że skrzyżowanie wymaga przebudowy tak, ale nie w takiej skali. Wystarczyłoby kilka milionów złotych na rondo - mówi Piotr Czypicki ze Stowarzyszenia Estetycznego i Nowoczesnego Szczecina. Czytaj więcej Głos Szczeciński

Opracowanie: "Marek Jaszczyński", "Głos Szczeciński (67)" 21 marca 2017

* * *

Zagubiona Autostrada (Poznańska). Jak u Lyncha

Za Autostradą Poznańską przemawiają twarde argumenty. Jeśli nasi włodarze przez lata nie potrafili wystarać się o pieniądze na tę drogę, będą to musieli zrobić, trąbiąc niecierpliwie klaksonami, kierowcy stojący w korku - pisze Mariusz Rabenda

Foto: Cezary Aszkiełowicz / Agencja Gazeta, Zjazd z autostrady A6 koło hotelu Panorama. To tu będą za rok gigantyczne korki
Foto: Cezary Aszkiełowicz/AG,
Zjazd z autostrady A6
koło hotelu Panorama
Film Davida Lyncha "Lost Highway" zaczyna się obrazem drogi widzianym z pozycji jadącego samochodem. W ciemnościach mknie biała, przerywana linia na ciemnym asfalcie. Po bokach ciemność. Droga zdaje się nie mieć końca - jakby biegła donikąd. Kto jechał w nocy Autostradą Poznańską, wie o czym mówię. Najważniejszą z dróg łączących centrum miasta z autostradą A6 nie wyposażono nawet w przydrożne latarnie. Niestety, nie widać też przyszłości dla tej drogi.

Gdy siedem lat temu podjęto mądrą decyzję o zmianie przebiegu drogi krajowej nr 31 (wcześniej była nią ul. Batalionów Chłopskich, teraz Autostrada Poznańska), wydawało się, że miasto chce mieć w przyszłości alternatywne połączenie centrum z prawobrzeżem. Nadanie Autostradzie Poznańskiej statusu drogi krajowej otworzyło bowiem dostęp do pieniędzy przyznawanych w Warszawie. Zaraz potem udało się zdobyć pierwsze fundusze. Za ponad 80 mln zł zbudowane zostały nowe mosty. Rok temu okazało się, że zrobiliśmy to dosłownie w ostatniej chwili - stary most na Odrze Zachodniej popadł w taką ruinę, że dalsza jego eksploatacja groziła katastrofą. Jeszcze przed uruchomieniem mostu Pomorzan trzeba było ograniczyć ruch na moście Karola Świerczewskiego. Niestety, na tym miasto skończyło budowanie. Kawałek drogi zmodernizował jeszcze Auchan, ale na tym koniec. Kiedy ruszy dalsza modernizacja? Jedyna odpowiedź, jaką uzyskaliśmy, brzmi: nie wiadomo.

Miasto zaniedbało tę inwestycję. Po zbudowaniu mostu Pionierów należało z marszu zabrać się za budowę drogi alternatywnej. Teraz urzędnicy mówią: nie stać nas na inwestowanie w Autostradę Poznańską z budżetu, a pieniądze unijne są już rozdzielone. Następne będą po 2013 r.

W przyszłym roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odda do użytku nową drogę S3. Przez lata była ona postrzegana jako szansa dla rozwoju regionu. Teraz stanie się przekleństwem dla Szczecina. To przez nią Autostradą Poznańską będzie chciało przejechać od kilkuset do kilku tysięcy pojazdów na godzinę więcej niż teraz.

GDDKiA ostrzega: jeśli drogi miejskie nie przyjmą tych aut, zamkniemy wjazd do miasta przy hotelu Panorama. Pozostaną dwa inne wjazdy: przez Kołbaskowo i Przecław oraz przez ul. Struga. W obu przypadkach korzystający z nowej S3 będą musieli nadłożyć drogi. W dodatku miasto chce w przyszłym roku rozpocząć przebudowę ul. Struga. To poważnie utrudni wjazd przez prawobrzeże. Zostanie tylko Przecław. Już miałem telefony od mieszkańców Przecławia i Warzymic: - Będziemy protestować. Wyjdziemy na ulicę, jak miasto nic nie zrobi. Przecież zwiększenie ruchu na drodze Kołbaskowo - Szczecin sprawi, że w ogóle nie wyjedziemy ze swoich osiedli!

Decyzja o budowie S3 zapadła kilka lat temu. Przetargi na jej budowę rozpisano cztery lata temu. Wystarczająco dawno, by przygotować miasto na uruchomienie nowej trasy. Tymczasem kolejne ekipy w magistracie odsuwały temat. Opłakanych efektów doczekamy się za rok. Ale nawet teraz nikt nie stara się zmierzyć z problemem.

Zamiast tego miasto i władze regionu mamią nas wizją zachodniego obejścia Szczecina z przeprawą Police - Święta. Na samą przeprawę będzie trzeba wydać ponad miliard zł. Jeśli nawet powstanie, co godzinę po wysokowodnym moście przejedzie kilkadziesiąt samochodów. Prognozy dotyczące ruchu na Autostradzie Poznańskiej mówią o liczbach znacznie przekraczających tysiąc aut na godzinę. Centralne urzędy przyznając pieniądze na inwestycje kierują się opłacalnością budowy trasy. Za Autostradą Poznańską przemawiają twarde argumenty. Jeśli nasi włodarze przez lata nie potrafili wystarać się o pieniądze na tę drogę, będą to musieli zrobić, trąbiąc niecierpliwie klaksonami, kierowcy stojący w korku na wjeździe do miasta. Tylko czy te klaksony będzie słychać w Warszawie?

Opracowanie "Mariusz Rabenda", "Gazeta Wyborcza", 5 października 2009 roku

* * *

Trzeba będzie omijać Podjuchy?

Na nowe jezdnie Autostrady Poznańskiej potrzebujemy ok. 200 mln zł, na rondo przy Panoramie 10 mln zł, a na połączenie jego estakadami z mostami na Regalicy kolejne 250 mln zł. Szczecina na to nie stać - mówi Paweł Sikorski, dyrektor wydziału inwestycji miejskich UM

Tekstem "Utkniemy w megakorku" zaalarmowaliśmy w poniedziałek, że po uruchomieniu trasy S3 czeka nas kataklizm komunikacyjny. Wzrośnie wówczas znaczenie Autostrady Poznańskiej, czyli łącznika między centrum Szczecina a autostradą A6. Najkrótsza droga do i z S3 będzie wiodła przez węzeł Morwowa, przy hotelu Panorama. Tymczasem inwestycje drogowe pomiędzy rondem Hakena a węzłem Morwowa zakończyły się przed rokiem. Wówczas Auchan zmodernizował fragment drogi od ronda Hakena do krzyżówki z ul. Ustowską. Komercyjna inwestycja była wykonana zgodnie z koncepcją miasta. Stąd wiemy, jak ma w przyszłości wyglądać cała droga: dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, chodniki, ścieżka rowerowa.

Rozmowa z Pawłem Sikorskim

Mariusz Rabenda: Jaką miasto ma wizję dalszej przebudowy Autostrady Poznańskiej?

Paweł Sikorski: Podzieliliśmy ją na trzy etapy. Pierwszy to budowa nowych jezdni i dwóch mostów, którymi będziemy wjeżdżali do Szczecina, drugi to budowa ronda przy hotelu Panorama, trzeci - zbudowanie drogi łączącej most nad Regalicą z rondem w rejonie hotelu Panorama.

Jaka powinna być kolejność realizacji tych etapów?

Nie ma wątpliwości, że teraz najważniejszy z punktu widzenia potrzeb kierowców jest ten ostatni etap. Ruch na krzyżówkach ulicy Granitowej z Autostradą Poznańską oraz z Radosną już teraz jest bardzo duży. W szczycie korki sięgają do ronda w Zdrojach z jednej strony, z drugiej jest niewiele lepiej. A jeśli dojdą jeszcze samochody z S3, na pewno korki będą większe.

Od czasu oddania mostów Gryfitów i Pomorzan oraz przebudowy fragmentu Autostrady Poznańskiej przez Auchan robót budowlanych tam nie widać.

Problemem są pieniądze. Na nowe jezdnie Autostrady Poznańskiej potrzebujemy ok. 200 mln zł, na rondo przy Panoramie 10 mln zł, a na połączenie jego estakadami z mostami na Regalicy kolejne 250 mln zł. Miasta nie stać teraz na tak duże wydatki, zwłaszcza że musimy pamiętać, iż w przyszłym roku ruszamy z halą widowiskowo-sportową, filharmonią być może też przebudową ul. Struga.

To znaczy, że nic się nie dzieje w kontekście przebudowy tego połączenia?

Rozmawiamy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, by nieco zmodyfikować rondo przy hotelu Panorama, tak, by łatwiej było włączyć się z niego w autostradę A6. Trwają prace projektowe tego najważniejszego odcinka między rondem i Ragalicą. Wiosną będziemy mieli gotowy projekt wraz ze ZRID-em [zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej - red.]. Korespondowaliśmy z instytucjami centralnymi, by dostać dofinansowanie unijne, ale ciągle nam odpowiadano, że pieniądze się skończyły. Być może pod koniec okresu finansowego 2007-2013 okaże się, że nie wszystkie pieniądze w kraju wykorzystano i coś dostaniemy.

Którędy więc za rok będziemy wjeżdżać do centrum miasta, jeśli Podjuchy będą zakorkowane?

Najkorzystniej będzie wjechać przez Przecław. Szkoda, że GDDKiA nie zbudowała nowej drogi łączącej autostradę A6 z rondem Hakena. Taka droga jest od kilku lat w planach. My nawet specjalnie dla niej przygotowaliśmy rondo. Byłby to na wiele lat najlepszy wjazd do miasta, ale mam informacje z GDDKiA, że w najbliższym czasie tez nie powstanie.

Opracowanie "Mariusz Rabenda", "Gazeta Wyborcza", 2 października 2009 roku

* * *

Poznańską widzą jak autostradę

Dwie jezdnie, dodatkowe mosty, dwa ronda w Podjuchach i estakady ponad ul. Granitową - to architektoniczna wizja modernizacji Autostrady Poznańskiej. By stała się rzeczywistością, potrzeba prawie pół miliarda złotych

Foto: Materiały Damart 2009-10-01, Tak według projektu ma wyglądać Autostrada Poznańska z nowymi mostami nad Regalicą. Z lewej most kolejowy
Foto: Damart 2009_10_01
Tak według projektu ma wyglądać
Autostrada Poznańska z nowymi
mostami nad Regalicą
Autostrada Poznańska to łącznik między centrum Szczecina a autostradą A6. To połączenie nabierze szczególnego znaczenia w przyszłe wakacje, kiedy otwarta zostanie nowa droga S3. Przez węzeł Morwowa przy hotelu Panorama będzie wiodła najkrótsza droga do i z S3.

Inwestycje drogowe między rondem Hakena a węzłem Morwowa zakończyły się rok temu. Wówczas Auchan zmodernizował fragment drogi od ronda Hakena do krzyżówki z ul. Ustowską. Komercyjna inwestycja była wykonana zgodnie z koncepcją miasta. Stąd wiemy jak ma w przyszłości wyglądać cała droga: dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, chodniki, ścieżka rowerowa.

Dalsze roboty podzielono na trzy zadania. Etap III to budowa dwóch jezdni na odcinku od ul. Ustowskiej do krzyżówki z ul. Granitową w Podjuchach (obejmuje budowę dwóch nowych mostów w sąsiedztwie mostów Pomorzan i Gryfitów z wykorzystaniem elementów nieczynnych już mostów Karola Świerczewskiego i I Armii Wojska Polskiego). Etap IV to budowa ronda przy hotelu Panorama, które ma usprawnić zjazd z węzła autostrady A6 i zapewnić dojazd do lokalnych uliczek (m.in. dojazd do samego hotelu). Wreszcie etap V - połączenie tegoż ronda z mostami na Regalicy. Najbardziej zaawansowane są prace na etapie III.

Jeszcze gdy pracowałem w wydziale inwestycji miejskich, uzyskaliśmy pozwolenie na budowę nowych dróg - mówi Witold Buczyński, obecnie zastępca dyrektora szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zwolniony z miasta w listopadzie 2005 r.

Pozwolenie na budowę podtrzymywane jest drobnymi pracami - typu przełożenie kabla. Niestety pieniędzy na zbudowanie dróg i nowych mostów nie ma (ok. 190 mln zł).

Nie te drogi są teraz najistotniejsze, a wyprowadzenie ruchu z A6 z ominięciem korkujących się ulic Radosnej i Granitowej - mówią zgodnie architekci i miejscy decydenci. Tu jednak prace są na etapie projektowania.

Mamy dwie koncepcje, które różnią się przede wszystkim rozprowadzeniem ruchu w Podjuchach w miejscu obecnej krzyżówki Autostrady Poznańskiej z ul. Granitową - mówi Józef Kraśniański z Damartu, projektującego tę część drogi. Miasto skłania się ku opcji z 70-metrowym rondem, które znacznie poprawiłoby ruch lokalny między Podjuchami i Zdrojami.

Obie koncepcje przewidują, że tuż za mostem Gryfitów droga zostanie poprowadzona estakadą ponad obecną krzyżówką. Dzięki temu bezkolizyjnie dojechalibyśmy do ronda przy węźle Morwowa. Koszt: 200-250 mln zł.

Projekty budowlane i wykonawcze wraz z zezwoleniem na realizację inwestycji powinny trafić do magistratu wiosną.

Najtańszym elementem całej układanki (szacowanym na ok. 10 mln zł) jest przyszłe rondo przy hotelu Panorama. Obecnie w tym miejscu jest kolizyjna krzyżówka. I to tu od przyszłorocznych wakacji mogą powstawać potężne korki.

Opracowanie "mpr", "Gazeta Wyborcza", 2 października 2009 roku

* * *

Może zamkniemy węzeł przy Panoramie

Jeśli korki na wjeździe do miasta będą blokować ruch na autostradzie A6, będziemy musieli zamknąć węzeł przy hotelu Panorama - mówi Witold Buczyński, zastępca dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

O tym, że kolejka aut na krzyżówce w Szczecinie może zablokować międzynarodową autostradę, pisaliśmy wczoraj. Miastu został równo rok, by wymyślić coś, co może usprawnić ruch na wjeździe do centrum.

W sierpniu przyszłego roku chcielibyśmy otworzyć nową S3 na całej długości pomiędzy Gorzowem Wlkp. i Szczecinem - mówi Witold Buczyński, zastępca dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odpowiadający za inwestycje.

Nowa, ekspresowa "trójka" połączy się z autostradą A6 niedaleko dawnego wysypiska śmieci w Kluczu. Stąd kierowcy jadący z południa do centrum Szczecina najbliżej będą mieli przez węzeł Morwowa (przy hotelu Panorama). GDDKiA ma szacunkowe dane dotyczące liczby aut, które pojawią się na odcinku między oboma węzłami. Będzie ich średnio ponad 15 tys. na dobę. Czy uda się tym samochodom wjechać do miasta?

Wierzę, że nie wszyscy będą chcieli wjeżdżać właśnie przez węzeł w Podjuchach - mówi Grzegorz Dziedzina, zastępca dyrektora GDDKiA ds. eksploatacji i utrzymania dróg. Ktoś jadący do Dąbia nie pojedzie tędy, tylko przez węzeł w Kijewie. Jednak na pewno największe obciążenie przeniesie się tutaj.

Budowa S3 była planowana od kilku lat. Miasto mogło się na to przygotować budując nowe połączenie w Podjuchach. Na razie są jedynie koncepcje dróg, które miałyby łączyć autostradę A6 z mostem Gryfitów na Autostradzie Poznańskiej.

Pierwszy punkt, gdzie może powstawać korek, jest tuż przy hotelu Panorama. Pierwszeństwo będzie tu miała droga wyjazdowa z miasta na autostradę w stronę S3. Ustąpić im będą musieli zjeżdżający z autostrady, to może powodować korki. Nie wykluczam, że na tyle długie, iż ich koniec będzie stał na A6 - mówi Buczyński. Jeśli będzie się to działo permanentnie, nie wykluczamy, że ze względu na bezpieczeństwo trzeba będzie zamknąć ten węzeł.

Jeśli tak się stanie, kierowcom pozostaną wjazdy do miasta przez Kołbaskowo i Przecław lub przez Kijewo. Już teraz wielu mieszkańców zachodnich dzielnic Szczecina jadąc do domu wybiera drogę przez Przecław.

Jedynie dywersyfikacja ruchu na dwa pozostałe węzły może spowodować odciążenie wjazdu przez Podjuchy do czasu, aż powstanie tam nowa droga - uważa Buczyński.

Jeśli będzie tego wymagać sytuacja, już przed zjazdem z S3 na A6 będziemy instalowali aktywne znaki drogowe informujące kierowców o korkach w Podjuchach. Wówczas z odpowiednim wyprzedzeniem będą mogli zdecydować, którędy wjechać do Szczecina - mówi Dziedzina.

Przystanek Szczecin: Co robić, by po uruchomieniu S3 odciążyć wjazd do miasta przez Podjuchy i Autostradę Poznańską? Piszcie: listy@szczecin.agora.pl

Opracowanie "Mariusz Rabenda", "Gazeta Wyborcza", 30 września 2009 roku

* * *

Kiedy ruszy S3, utkniemy w megakorku

Czy kolejka aut na krzyżówce w Szczecinie może zablokować międzynarodową autostradę? Może. Przekonacie się w przyszłe wakacje

Foto: Wojciech Królak / Agencja Gazeta, Krzyżówka Autostrada Poznańska - Granitowa już teraz w szczycie się korkuje, po otwarciu S3 co godzinę będzie tędy jechać dodatkowych kilka tysięcy aut
Foto: Wojciech Królak/AG,
Krzyżówka Autostrada
Poznańska - Granitowa
"Budujemy mosty dla pana starosty...". Słowa ludowej piosenki pasują jak ulał do tego, co się dzieje na Autostradzie Poznańskiej. Dwa nowe mosty (Pomorzan i Gryfitów) uroczyście otworzył tam w wakacje ubiegłego roku prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

Obie przeprawy są ważne, ale nie rozwiązują problemu drugiego (poza ul. Gdańską) wjazdu do centrum miasta. Niestety, choć od ich uruchomienia minął rok, nie doczekaliśmy się kolejnych inwestycji (czyli np. budowy nowych jezdni Autostrady Poznańskiej). To źle, bo w połowie przyszłego roku ma być uruchomiona droga ekspresowa S3 (zaczynać się będzie węzłem z autostradą A6, który powstanie w Kluczu, między obecnymi zjazdami do Gryfina i do Podjuch).

Dla kierowców z Wrocławia, Poznania czy Gorzowa najkrótszym połączeniem S3 z centrum Szczecina będzie właśnie Autostrada Poznańska. W szczycie samochodów będzie kilka tysięcy na godzinę. Jeśli nowe inwestycje się nie rozpoczną, wszystkie te auta utkną na już teraz niewydolnej krzyżówce ulic Granitowej i Radosnej. Kilkukilometrowy korek będzie się zapewne kończył na autostradzie A6, blokując tranzyt z Niemiec nad morze.

O tym zagrożeniu pisaliśmy już w styczniu 2008 roku, w cyklu artykułów "Zaniechana autostrada". Bez skutku - niniejszy artykuł mógłby nosić tytuł "Zaniechana autostrada II".

Co trzeba jeszcze zbudować?

Roboty zostało sporo. Najdrobniejsza - konieczna - inwestycja, to przebudowa mostku (nie wszyscy wiedzą nawet, że takowy jest) pomiędzy mostami Pomorzan i Gryfitów, który ogranicza nośność drogi do 30 ton.

Zbudować drugie nitki Autostrady Poznańskiej na odcinku od Podjuch do wiaduktu przy centrum Auchan. Wyremontować istniejącą jezdnię. Zbudować bliźniacze mosty w miejscu zamkniętych i na przyczółkach mostów: I Armii Wojska Polskiego (na Regalicy) i Karola Świerczewskiego (na Odrze Zachodniej).

Zbudować nowe połączenie drogowe pomiędzy Autostradą Poznańską a autostradą A6.
Ostatni punkt tej wyliczanki jest najważniejszy. Jego realizacja powinna być dla miasta priorytetem.

Papierowe rondo

Zaczniemy od budowy ronda przy hotelu Panorama. Sfinansujemy je z budżetu miasta, by pokazać decydentom przydzielającym środki unijne, że miasto jest zdeterminowane, aby kontynuować budowę połączenia drogowego między centrum a autostradą A6 - mówił w połowie 2008 roku Paweł Sikorski, dyrektor wydziału inwestycji miejskich. - Gdy tylko rondo będzie gotowe, postaramy się tak szybko jak będzie to możliwe zbudować drogę łączącą je z mostem Gryfitów.

Rondo miało kosztować 17 mln zł i być częścią węzła umożliwiającego zjazd z A6 w ul. Morwową i Radosną w Podjuchach oraz dostęp do tzw. Śnieżnej górki. Tworząc tegoroczny budżet miasto wycofało się koncepcji budowy ronda, argumentując, że nie jest potrzebne, skoro nic nie wyszło z planów inwestowania na "Śnieżnej górce" (Antoni Ptak, były właściciel Pogoni planował postawić tam m.in. hale handlowe).

Niestety, rezygnując z budowy ronda władze Szczecina nie zaproponowały nic w zamian. Owszem, toczą się prace nad koncepcją połączenia A6 z mostem Gryfitów. Nad ulicą Granitową ma powstać estakada. Nie ma jeszcze jednak nawet projektu tej drogi, nie wiadomo, ile miałby kosztować, ani skąd wziąć na nią pieniądze. Można więc szacować, że zanim estakada powstanie, minie kilka lat. Jaki więc władze Szczecina zaproponują plan B?

Przystanek Szczecin

Co zrobić, aby odciążyć krzyżówkę Granitowa-Radosna w Podjuchach? Jak uniknąć katastrofy komunikacyjnej po uruchomieniu S3? Piszcie: listy@szczecin.agora.pl

Opracowanie "Mariusz Rabenda", "Gazeta Wyborcza", 28 września 2009 roku

* * *

Nowe mosty na Autostradzie Poznańskiej otwarte

Mosty Pomorzan i Gryfitów oficjalnie udostępniono kierowcom.

Oba mają po ponad 200 metrów długości i kosztowały ponad 83 miliony złotych. Oba mosty poświęcił Metropolita Szczecińsko-Kamieński abp Zygmunt Kamiński. Chwilę później nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi.

Foto: Urząd Miejski, Prezydent Miasta Piotr Krzystek przecina wstęgę.
Foto: UM, Prezydent
Miasta Piotr Krzystek
przecina wstęgę
Foto: Urząd Miejski, Oficjele na moście.
Foto: UM, Oficjele na moście
Inwestycja rozpoczęła się w kwietniu 2006 r. i kosztowała około 83,44 mln zł. Miasto pozyskało na nią dofinansowanie z Sektorowego Programu Operacyjnego "Transport" w wysokości 44,2 mln zł. Prace wykonywało Płockie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych przejęte przez firmę Bilfinger Berger Polska.
Konstrukcja obu mostów utrzymuje się na trzech przęsłach. Mają podobne wymiary - przeprawa nad Odrą ma prawie 206, a nad Regalicą blisko 228 metrów długości. Mogą po nich jeździć pojazdy o masie do 50 ton. Są oświetlone, zabezpieczone stalowymi barierami i posiadają sygnalizację nawigacyjną dla barek, jachtów i statków.
Przeprawa nad Odrą nosi nazwę Pomorzan, a nad Regalicą Gryfitów. Nazwy zostały zaproponowane przez mieszkańców w konkursie zorganizowanym przez Urząd Miasta, Gazetę Wyborczą oraz Polskie Radio Szczecin.

Opracowanie "Marek Borowiec, Grzegorz Kaźmierczak ", "Polskie Radio Szczecin", 29 sierpnia 2008 roku

* * *

Wkrótce nowe mosty na Autostradzie Poznańskiej

Prawdopodobnie pod koniec miesiąca pojedziemy już po obu nowych mostach budowanych na Autostradzie Poznańskiej.

Pozostaje jeszcze do wykonania tylko podjazd na most nad Regalicą od strony Podjuch. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał zgodę na tymczasowe wprowadzenie ruchu na moście nad Regalicą. Dziś rano inżynier kontraktu polecił wykonawcy wykonanie oznakowania i przystąpienie do prac związanych z dobudową nowego wjazdu na most. Układanie docelowej nawierzchni może potrwać 3-4 dni.

Nadal więc ruch wahadłowy będzie obowiązywał, ale samochody w obu kierunkach pojadą przez Regalicę już po nowym obiekcie. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego przystępuje jutro do odbioru mostu nad Odrą. Kolejne prace związane z odbiorem, ale już przez Wydział Inwestycji szczecińskiego magistratu rozpoczną się w czwartek. Procedury odbiorcze mogą potrwać około 2 tygodni.

Opracowanie "Marek Borowiec", "Polskie Radio Szczecin", 18 sierpnia 2008 roku

* * *

Kuszące, nowiutkie mosty, ale zamknięte

Choć gotowe, mosty Gryfitów i Pomorzan nadal są zamknięte. Wielu kierowców, zmuszonych tkwić w korkach na Autostradzie Poznańskiej, lekceważy zakaz wjazdu

Foto: Cezary Aszkiełowicz / AG, Most Gryfitów. Nie musieliśmy długo czekać, aby zrobić zdjęcie kierowcy, który zdecydował się wbrew przepisom pojechać nowym mostem
Foto: Cezary Aszkiełowicz/AG,
Most Gryfitów
Korki na Autostradzie Poznańskiej to codzienność od kilku miesięcy. Powód: wprowadzenie ruchu wahadłowego na wysłużonych mostach im. Karola Świerczewskiego i im. I Armii Wojska Polskiego.
Droga do pracy zajmuje mi 45 minut. Trzy razy dłużej niż normalnie - żali się pani Anna z Podjuch. Aby uniknąć korka, jeździłam przez Zdroje, ale teraz z powodu remontu ul. Granitowej, tam także trzeba stać. Z Podjuch nie można się wydostać. Jak długo może trwać budowanie nowych mostów?
Przeprawy imienia Gryfitów i Pomorzan (nazwy wybrane w konkursie "Gazety Wyborczej", Polskiego Radia Szczecin i Urzędu Miasta) powstają od dwóch lat. Wyglądają na gotowe i już teraz - mimo zakazów - korzysta z nich wielu kierowców. Omijają w ten sposób kolejkę samochodów, ale i łamią przepisy.
Nie wolno tamtędy jeździć, bo przeprawy nie są dopuszczone do ruchu - podkreśla Sebastian Wypych z biura promocji UM. Na miejscu jest odpowiednie oznakowanie.
Mosty Gryfitów i Pomorzan nad Regalicą i Odrą Zachodnią miały być otwarte w maju. Termin oddania ich do użytku przesuwano na czerwiec, lipiec, w końcu na połowę sierpnia. Ostatnio magistrat zapowiedział oficjalne otwarcie na 18 sierpnia. Czy termin zostanie dotrzymany? Miasto nadal czeka na dokumenty dopuszczające obiekty do użytku. - Prace podstawowe są zakończone, pozostała drobna kosmetyka. Trwają odbiory. Do 14 sierpnia, zgodnie z umową, będziemy gotowi, by przekazać mosty miastu - zapewnia Tomasz Granops z firmy Komplet Inwest, pełniący nadzór nad budową.

Opracowanie "Mikołaj Radomski", "Gazeta Wyborcza", 11 sierpnia 2008 roku

* * *

Na sesji głosowanie nad mostami

Pomorzan i Gryfitów - takie nazwy dla nowych przepraw na Odrze Zachodniej i Regalicy zaproponowali szczecinianie. Czy spodobają się radnym - dowiemy się w poniedziałek.

Konkurs na nazwy dla nowych mostów ogłosiła "Gazeta Wyborcza" wraz z Radiem Szczecin i Urzędem Miasta. Odzew był ogromny: nadeszło kilkaset propozycji. Jury najbardziej spodobały się pomysły Łukasza Nawrota (most Pomorzan - na Odrze) oraz Daniela Hofa (most Gryfitów - bliżej Podjuch).

Projekt uchwały w sprawie nowych nazw jest już przygotowany i trafił do porządku obrad sesji, która odbędzie się w poniedziałek 28 lipca - informuje Piotr Landowski z biura prasowego magistratu.

Paweł Bartnik, szef klubu radnych PO jest przekonany, że zaproponowane przez szczecinian nazwy bez problemu przejdą procedurę uchwalania w radzie. Ja, jako historyk jestem za tym, by te nazwy przyjęto - podkreśla. Mój klub też będzie głosował za.

Sprzeciwiać nie powinny się kluby PiS i SLD, których przedstawiciele byli w jury konkursu i którym nazwy Gryfitów i Pomorzan również przypadły go gustu.

Kierowcy będą mogli korzystać z nowych mostów nie wcześniej niż w połowie sierpnia, choć obie przeprawy są niemal gotowe. Kilka dni temu na starym moście im. I Armii Wojska Polskiego w Podjuchach wprowadzono ruch wahadłowy. - Musieliśmy to zrobić, bo podłączamy autostradę poznańską do nowego mostu, a różnica poziomu terenu wynosi metr [most jest wyżej - red.] - mówi Tomasz Granops z firmy Komplet Inwest, która pełni rolę inżyniera kontraktu. Trzeba dostosować odpowiednie przechyłki na połączeniu starej i nowej drogi. Po oddaniu do ruchu nowego mostu, powrotu na stary już nie będzie.

Włączenie drogowe mostu Gryfitów od strony Szczecina jest już gotowe. Do zrobienia zostało połączenie od strony Podjuch. Oba mosty przeszły już badania obciążenia. Wykonywali je specjaliści z Politechniki Wrocławskiej. Wyniki są pomyślne i obie przeprawy można bezpiecznie oddać w użytkowanie - twierdzi Granops.

Most ponad Odrą Zachodnią ma 206 m długości, prowadzące do niego wiadukty dojazdowe mają łącznie 238 m. Ten nad Regalicą jest o 21 m dłuższy, za to jego wiadukty dojazdowe mają 202 m. Po ich uruchomieniu stare mosty Karola Świerczewskiego i I Armii Wojska Polskiego zostaną zamknięte, a potem rozebrane. W przyszłości w ich miejsce staną dwie nowe przeprawy.

Opracowanie "Mariusz Rabenda", "Gazeta Wyborcza", 23 lipca 2008 roku

* * *

Próby obciążeniowe nowego mostu

Dzisiaj odbyła się druga próba obciążeniowa nowego mostu nad Regalicą - jednej z przepraw budowanych w ciągu ul. Autostrada Poznańska.

Foto: UM Szczecin
Foto: UM Szczecin
Pierwsza próba odbyła się w ubiegłą środę. Wczoraj pracownicy Politechniki Wrocławskiej wykonali drugą. Terasz wyniki obu prób będą analizowane przez naukowców - prawidłowość przeprowadzonych badań sprawdzą uczeni z Politechniki Szczecińskiej.

Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu podobne próby odbędą się na drugim z budowanych obecnie mostów na ul. Autostrada Poznańska - tym powstającym nad Odrą Zachodnią.

Budowa nowych mostów przez Odrę i Regalicę odbywa się w ramach I i II etapu przebudowy ul. Autostrada Poznańska. Prace rozpoczęły się w kwietniu 2006 r. Zadanie kosztować będzie 78,6 mln zł. Większość kwoty (44,2 mln zł) pochodzi z Sektorowego Programu Operacyjnego ”Transport”

Opracowanie "lw", "Kurier Szczeciński", 11 lipca 2008 roku

* * *

Nazwijmy nowe szczecińskie mosty!

Kierowcy, którzy cierpią katusze w korkach, wkrótce odetchną z ulgą: w lipcu i sierpniu otwarte zostaną nowe mosty na Autostradzie Poznańskiej. Już teraz możemy zdecydować, jak je nazwać. Za najlepsze pomysły - nagrody!

Istniejące mosty imienia I Armii Wojska Polskiego i Karola Świerczewskiego miały służyć szczecinianom tylko tymczasowo, góra kilka lat. Obydwa dożywają półwiecza: uroczyste otwarcie Autostrady Poznańskiej nastąpiło 19 grudnia 1959.

Budujący mosty wojskowi nie mieli pojęcia, że kiedyś będzie po nich jeździć kilkanaście tysięcy aut na dobę: ciężkie tiry (teraz im zakazano, ale są tacy, którzy się tym nie przejmują), przegubowe autobusy i masa aut osobowych. Efekt? Nadwyrężone mosty pękają. Drogowcy je łatają, ale coraz mniej to daje. W lutym trzeba było ograniczyć obciążenie mostu Świerczewskiego. Wprowadzono ruch wahadłowy. Kierowcy w godzinach szczytu wściekają się, stojąc w gigantycznych korkach. Była to jednak jedyna recepta na przedłużenie żywota tego mostu choćby o kilka miesięcy. Do czasu puszczenia ruchu na sąsiedniej przeprawie.

Most nad Odrą powinien być gotowy na koniec lipca. Przeprawa na Regalicy - nie wcześniej jak w połowie sierpnia - mówi Tomasz Granops, sprawujący nadzór nad budową.

Pierwotnie planowano zakończenie budowy w maju, ale roboty ruszyły z poślizgiem, najpierw trzeba było usunąć z zamulonego dna rzeki szczątki starych filarów. Ministerstwo Transportu zgodziło się na przedłużenie budowy do 14 sierpnia. To ważne, bo dzięki temu niezagrożone jest dofinansowanie unijne inwestycji.

Oba mosty warte są 78,6 mln zł. Kontrakt realizowany przez firmę Bilfinger Berger Polska obejmuje budowę nowych mostów nad Odrą i Regalicą oraz tymczasowych dojazdów do nich. Umowa z wykonawcą podpisana została w kwietniu 2006 r. Most ponad Odrą Zachodnią będzie miał 206 m długości, prowadzące do niego wiadukty dojazdowe mają łącznie 238 m. Sąsiad nad Regalicą jest o 21 m dłuższy, za to jego wiadukty dojazdowe mają 202 m. Obie przeprawy będą mieć najwyższą klasę nośności.

Jak nazwać nowe mosty?

Szczecinianie mogą o tym zdecydować sami. Razem z Urzędem Miasta i Radiem Szczecin ogłaszamy wielki konkurs na nazwy dla nowych mostów. Do północy w sobotę, 14 maja, będziemy zbierali Państwa propozycje. Jury złożone z przedstawicieli redakcji "Gazety Wyborczej", Polskiego Radia Szczecin, magistratu i rady miasta wybierze z tych propozycji dwie. Werdykt ogłosimy 20 czerwca. Zwycięskie nazwy prezydent Szczecina zarekomenduje radzie miasta w projekcie uchwały o nadaniu nazw nowym mostom.

Weź udział w konkursie i wygraj wycieczkę

Wyślij swoje propozycje na numer 71 007 (1,22 zł z VAT). Wzór SMS-a: GRAJ.proponowane nazwy. Autorzy dwóch najlepszych pomysłów pojadą w nagrodę na trzydniowe wycieczki "Mostem do Kopenhagi". To okazja, by przejechać spektakularną przeprawą łączącą brzegi południowej Szwecji z Danią. Nagrodę ufundowała firma Polferries.

Opracowanie "Mariusz Rabenda ", "Gazeta Wyborcza", 9 czerwca 2008 roku

* * *

Kończą się prace na mostach nad Odrą i Regalicą

Jeszcze do połowy sierpnia kierowcy jadący Autostradą Poznańską będą musieli przejeżdżać przez Most Świerczewskiego przy ruchu wahadłowym sterowanym światłami.

Foto: PR Szczecin [MB]
Foto: PR Szczecin [MB]
Do tego czasu muszą być gotowe nowe przeprawy przez Odrę i Regalicę. Największe kłopoty mamy już za sobą i praca przynosi widoczne efekty. Mosty będą gotowe - zapewnia inżynier kontraktu Tomasz Granops. Most nad Regalicą będzie przygotowany do końca miesiąca do włączenia w istniejące sieci, a na moście nad Odrą wszystkie roboty będą zakończone do końca czerwca i przygotowane do robót drogowych.

Opracowanie "Marek Borowiec ", "Polskie Radio Szczecin", 15 maja 2008 roku

* * *

Więcej czasu na budowę mostów

Nie przepadną unijne pieniądze na realizację inwestycji na Autostradzie Poznańskiej. Ministerstwo Infrastruktury zgodziło się na przesunięcie terminu końca budowy na 14 sierpnia.

Początkowo inwestycja miała się zakończyć 28 maja. Wykonawca wystąpił jednak do Urzędu Miasta z prośbą o przedłużenie terminu. Jednym z powodów wydłużenia prac była konieczność usunięcia szczątków starego mostu i niewybuchów zalegających pod dnem rzeki.

Dzięki temu że udało się przesunąć termin, będziemy mogli spokojnie prowadzić prace do końca, bez obaw o utratę unijnego dofinansowania - cieszy się Tomasz Granops, sprawujący nadzór nad budową.

Ile miasto mogło stracić? Czy tylko część kwoty, która nie została rozliczona, czy całe dofinansowanie z Sektorowego Programu Operacyjnego "Transport", wynoszące 44,2 mln zł? Trudno powiedzieć, jak by to oceniono w Warszawie - mówi Granops. Na szczęście nie musimy się nad tym zastanawiać.

Inwestycja warta jest 78,6 mln zł. Obejmuje przebudowę części Autostrady Poznańskiej, w tym głównie budowę nowych mostów nad Odrą i Regalicą oraz tymczasowych dojazdów do nich. Najpoważniejsze roboty są już na ukończeniu. W maju będziemy mieli gotowe dokumenty odbiorowe, które już przygotowujemy. W lipcu chcemy przeprowadzić próby obciążenia - wylicza Granops. W sierpniu na pewno po obu mostach będzie można jeździć.

Szczecinianie korzystający z Autostrady Poznańskiej nie mogą się doczekać końca budowy, zwłaszcza nowego mostu na Odrze Zachodniej. Od lutego bowiem częściowo zamknięty (ze względów bezpieczeństwa) jest wysłużony most im. Karola Świerczewskiego. Ruch odbywa się wahadłowo, co w szczycie powoduje spore korki.

Opracowanie "Mariusz Rabenda", "Gazeta Wyborcza", 20 kwietnia 2008 roku

* * *

Wiszące rondo powstaje przy sklepie Auchan

Nietypowe rondo powstaje kilka metrów nad Autostradą Poznańską. Będzie gotowe przed końcem roku.

Foto: Cezary Aszkiełowicz / AG, Budowa estakady wyjazdowej z Auchan w stronę centrum Szczecina.
Foto: Cezary Aszkiełowicz/AG,
Budowa estakady wyjazdowej
z Auchan w stronę centrum Szczecina
Umożliwi dojazd i wyjazd z powstającego na południe od drogi centrum handlowego Auchan. Rondo ma mieć 40 m średnicy wewnętrznej i jezdnię o szerokości ośmiu metrów.

Przebudowany układ drogowy planujemy oddać do użytku do końca roku - mówi Dorota Patejko, rzecznik prasowy francuskiego koncernu handlowego.

Wiszące rondo jest już budowane pół kilometra od ronda Hakena (w stronę Dziewoklicza). Wjazd do centrum handlowego od strony Redy będzie się odbywał prawoskrętem z poszerzonej o jeden pas Autostrady Poznańskiej. Wyjazd w kierunku centrum miasta oraz wjazd od strony Podjuch - przez rondo.

To miasto życzyło sobie, by centrum handlowe skomunikować z Autostradą Poznańską poprzez węzeł dwupoziomowy - mówi Krzysztof Kołodziejski z firmy Coplan Polska, która projektowała układ drogowy dla Auchan. Gdyby powstało tam skrzyżowanie jednopoziomowe z sygnalizacją świetlną, mielibyście tam wieczny korek.

Rondo będą podtrzymywać cztery filary. Po północnej stronie widać już 200-metrową estakadę, którą będzie można wrócić na autostradę.

Policji, która zatwierdzała projekt, pomysł z rondem nad drogą się podoba. Adam Szefler, specjalista od inżynierii ruchu w KMP wylicza jego zalety: - To rozwiązanie bezkolizyjne. Uspokoi ruch pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z Auchana. A dodatkowo może uwolnić tereny inwestycyjne po północnej stronie Autostrady Poznańskiej. Przyszły inwestor będzie mógł się włączyć w rondo od drugiej strony.

Auchan przebuduje też samą Autostradę Poznańską - na odcinku 800 m (od ronda Hakena do ul. Ustowskiej). Miasto nie dokłada do tej inwestycji ani złotówki - zapewnia Paweł Sikorski, dyrektor wydziału inwestycji miejskich.

Auchan modernizuje także skrzyżowanie Autostrady Poznańskiej z ul. Ustowską. Powstanie tam czterofazowa sygnalizacja świetlna. Dzięki niej będzie można skręcić z ul. Ustowskiej w lewo (dziś w szczycie to prawie niemożliwe). To niestety - po zbudowaniu centrum handlowego - oznaczać będzie korki na głównej trasie łączącej centrum miasta z autostradą A6 i powstającą drogą ekspresową S3. Miasto planuje także w tym miejscu wybudowanie węzła dwupoziomowego, co docelowo pozwoli na zdemontowanie sygnalizatorów. Nie wiadomo jednak, kiedy ta inwestycja będzie zrealizowana.

Opracowanie "Mariusz Rabenda", "Gazeta Wyborcza", 17 kwietnia 2008 roku

* * *

Mosty bez dotacji

Władze Szczecina będą walczyć o zachowanie 44 mln złotych dotacji na budowę dwóch mostów w ciągu Autostrady Poznańskiej. Wykonawca nie zmieścił się w terminie

Foto: Marcin Bielecki, Budowniczowie mostów na zakończenie prac mają czas do końca maja. Czasu zostało niewiele.
Foto: Marcin Bielecki,
Budowniczowie mostów na zakończenie
prac mają czas do końca maja
Jeżdżę przez Autostradę Poznańską niemal codziennie. Coraz więcej osób mieszka na prawobrzeżu i droga jest zapchana. Teraz jeszcze wprowadzono ruch wahadłowy na moście Świerczewskiego i stoi się w korkach - twierdzi Andrzej Zacharski. Przydałaby się druga nitka drogi, bo czasami szybciej jest dojechać przez Kołbaskowo. Miasto buduje dwa mosty przez Odrę i Regalicę. Inwestycja od początku ma duże problemy.

Wykonawca mostów zwrócił się z wnioskiem o przesuniecie terminu zakończenia inwestycji o prawie dwa miesiące, do połowy sierpnia - przyznaje Paweł Sikorski, dyrektor wydziału inwestycji miejskich. Podczas budowy trafiono bowiem na niewybuchy oraz zatopioną konstrukcję stalową, którą trzeba było usunąć.

Kłopoty z terminem

Na resztki przedwojennego mostu firma budująca mosty trafiła przy wbijaniu pali. Okazało się, że pod wodą są elementy starej konstrukcji i wielkie betonowe bloki. W tym miejscu Odra ma 9 metrów głębokości, to wszystko było dodatkowo przykryte dwoma metrami mułu. Nurek, sprawdzając dno, nie był w stanie tego zobaczyć. Trzeba było sprowadzić specjalny dźwig do wyciągnięcia stali.

By Szczecin nie miał kłopotu z wykorzystaniem unijnej dotacji, roboty powinny zakończyć się, tak jak planowano, 28 maja. Miasto ma czas do 30 czerwca, by rozliczyć się z wykorzystanych pieniędzy.

Rozmawiamy z ministerstwem infrastruktury o przedłużeniu terminu rozliczeń - przyznaje Piotr Krzystek, prezydent Szczecina. Mamy na to spore nadzieje.
Tomasz Granops, inżynier kontraktu twierdzi, że teoretycznie roboty mają szanse zakończyć się w maju. Przekazanie mostów do użytkowania trwa około dwóch miesięcy. To są papierkowe procedury - dodaje Tomasz Granops. Może trzeba będzie jeszcze w tym czasie coś zagrabić, poprawić. Ale główne roboty zostaną zakończone.

Wykonawcą prac jest Płockie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych. O problemach z zachowaniem terminu radni wiedzieli już w chwili podpisywania umowy. Ponad rok trwał przetarg na roboty.

Droga bez dotacji

Cała inwestycja obejmuje zbudowanie drugiej nitki Autostrady Poznańskiej na odcinku od wiaduktu drogowego nad ul. Poznańską do ul. Granitowej wraz z budową mostów nad Odrą oraz nad Regalicą. Do tego wliczona jest modernizacja obecnego układu drogowego oraz przebudowa istniejących mostów. Całkowita długość planowanej drogi wynosi ok. 8,0 km. Płocka firma wykona tylko I i II etap prac, czyli zbuduje mosty i włączy je w obecną drogę.

Koszt obecnie prowadzonych robót wynosi 70 mln złotych. Całość prac wyceniono na 240 mln złotych. Kolejne etapy prac nie uzyskały dofinansowania - twierdzi prezydent Piotr Krzystek. Będziemy się starali wziąć udział w konkursie, ale pieniędzy jest bardzo mało.

Opracowanie "Ynona Husaim-Sobecka", "Głos Szczeciński", 6 marca 2008 roku

* * *

Wahadłowy przejazd przez Odrę. Korki pewne

Lewo- i prawobrzeżny Szczecin coraz dalej od siebie. Na Autostradzie Poznańskiej na stałe wprowadzony zostaje w piątek ruch wahadłowy. Korki są nieuniknione. Jak długo? Do czasu wybudowania nowych mostów, czyli do czerwca. Albo do sierpnia.

Formalnie ruch wahadłowy zostanie wprowadzony dziś wieczorem na moście im. Karola Świerczewskiego nad Odrą Zachodnią (pierwszy jadąc od ronda Hakena). Faktycznie funkcjonuje już jednak od poniedziałku - wtedy jednak zakładano, że potrwa nie dłużej niż dzień. Okazało się, że most ledwo dyszy.

Foto:Dariusz GORAJSKI / AG Przebudowa Autostrady Poznaskiej
Foto:Dariusz GORAJSKI/AG
Przebudowa Autostrady Poznaskiej
W miniony piątek rozpoczęliśmy naprawę jezdni, bo asfalt zaczął odpryskiwać. Kiedy odsłoniliśmy fragment tego, co jest pod spodem, okazało się, że blachy są popękane - mówi Wacław Pawluć, właściciel firmy Stalmont opiekującej się szczecińskimi mostami. Co odkryliśmy kolejny kawałek, zobaczyliśmy kolejne usterki. I tak już pięć dni siedzimy tam z robotą.

Poważniejsza naprawa nie ma sensu, gdyż obok budują się już nowe mosty. Stary trzeba było jednak odciążyć - stąd decyzja o utrzymaniu ruchu wahadłowego. Jak długo? Co najmniej do czerwca. Termin oddania do użytku nowych mostów na Odrze i Regalicy wyznaczono w umowie z wykonawcą na 28 maja. Wszystko wskazuje jednak na to, że przed wakacjami to się nie uda.

Niemożliwe, by inwestycja została zakończona w tym terminie - stwierdza Tomasz Granops z firmy Komplet Inwest, pełniącej rolę inżyniera kontraktu. Most na Regalicy może być gotowy w lipcu, na Odrze Zachodniej w sierpniu. Wykonawca już złożył w wydziale inwestycji miejskich dokumenty o przedłużenie terminu realizacji oraz dopłatę za dodatkowe prace.

Jesteśmy w trakcie negocjacji z wykonawcą terminu zakończenia - mówi zastępca dyrektora WIM Bożena Kowalewska-Jurek. Jeśli nawet zgodzimy się na wydłużenie terminu budowy, to nie dłużej niż o dwa, trzy miesiące. Na ostatniej radzie budowy poinformowaliśmy wykonawcę, że bardzo nam zależy, aby jak najszybciej oddał do użytku właśnie ten most, który ma zastąpić wysłużonego "Świerczewskiego".

Dla kierowców podróżujących między lewą i prawą częścią Szczecina oznacza to korki. Wprowadzona w poniedziałek wahadłowa organizacja ruchu na moście nie sprawdza się.

Rano nie ma problemu z wyjazdem z miasta, po południu z wjazdem, ale po drugiej stronie zawsze jest korek - mówi pan Leszek, dojeżdżający z prawobrzeża do pracy w centrum.

Sprawdziliśmy. W środę po południu jadąc do Podjuch staliśmy w korku przed mostem ponad 20 min, w czwartek po godz. 8 rano tyle czasu przestaliśmy w przeciwnym kierunku. Wahadło, które zostanie ustawione na stałe, ma działać sprawniej. Sygnalizacja będzie sterowana poprzez fotokomórkę i reagowała na natężenie ruchu - mówi Ryszard Brzozowski, odpowiedzialny za miejskie sygnalizacje w ZDiTM.

W pierwszych dniach funkcjonowania wahadła na miejscu będzie też policja. Jednak nie ma się co oszukiwać. O płynnym przejeździe przez Autostradę Poznańską na razie musimy zapomnieć. Alternatywą dla kierowców jest równie zatłoczona ul. Gdańska lub (dla mieszkańców dzielnic zachodnich i Podjuch) droga nr 13 przez Przecław i Kołbaskowo oraz autostrada A6. To wydłuża przejazd o ponad 20 km, ale może okazać się on szybszy.

Opracowanie "Mariusz Rabenda", "Gazeta Wyborcza", 21 lutego 2008 roku

* * *

Na mostach praca wre

O konieczności budowy tras komunikacyjnych, łączących obie części miasta piszemy nie od dziś. Doglądamy też na bieżąco postępów prac przy budowie przepraw mostowych przez Odrę i Regalicę

Przy przeprawie przez Odrę, na estakadzie dojazdowej od strony Śródmieścia wylane betonem są wszystkie jej przęsła, a obecnie trwa tam montaż krawężników i gzymsów prefabrykowanych.

Pięć pierwszych przęseł estakady od strony Podjuch jest już zabetonowanych, przy pozostałych 10 trwa montaż zbrojenia i przygotowanie do wylewania kolejnych odcinków. Przy moście nad Odrą zakończono spawanie jego głównych segmentów i montowane są poprzecznice. Natomiast przy przeprawie przez Regalicę, na estakadzie dojazdowej od strony Śródmieścia, wylano betonem 4 przęsła, a pod 4 pozostałe prowadzony jest montaż szalunków.

Na estakadzie od strony Podjuch wszystkie przęsła są już wylane betonem, a obecnie trwa budowa połączenia estakady z istniejącą drogą. Na moście nad Regalicą jeszcze w styczniu ma być wylewana płyta jezdni. Zauważymy też prace na odcinku od ronda Hackena do wiaduktu, gdzie wybudowana będzie druga jezdnia.

Nim jednak dwujezdniowa Autostrada Poznańska połączy się z prawdziwą autostradą A6 minie jeszcze troczę czasu. Są to jednak zadania planowane do realizacji wraz z obwodnicą śródmiejską, szybkim tramwajem i ulicą Nowoszeroką. Zadania te mogą być zrealizowane, dzięki ich dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Opracowanie "MS", "Panorama 7", 24 stycznia 2008 roku

* * *

Obwodnica do autostrady A6
plany robót przy Szosie Poznańskiej

Dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym utrzymuje się dobre tempo prac przy budowie mostów na Autostradzie Poznańskiej

Pierwszy z mostów, który właśnie jest asfaltowany, będzie gotowy na koniec maja. Z drugim wykonawca też powinien zdążyć do końca lata, bo taki termin zakończenia prac i ich rozliczenia zakłada umowa podpisana przez Miasto Szczecin z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego. Oba mosty będą kosztować 80 mln złotych, z czego EFRR pokryje 44,2 mln złotych, mówi Agnieszka Belina, kierownik inwestycji komunikacyjnych Wydziału Inwestycji UM w Szczecinie.

Autostrada Poznańska to część przyszłej obwodnicy zachodniej Szczecina. Osobiście zabiegałem o przyśpieszenie prac związanych z budową obwodnicy, bo coraz szybciej korkujące się miasto i groźba krachu komunikacyjnego w przypadku jakichkolwiek utrudnień na Trasie Zamkowej lub na Moście Pionierów wymagała natychmiastowych działań, mówi Piotr Krzystek, prezydent Szczecina. Już niedługo od Niebuszewa pojedziemy dwupasmową jezdnią do Mieszka I, a tu, niemal do wyjazdu z miasta, tj. do ulicy Ustowskiej, możemy już jechać w obu kierunkach dwupasmowymi jezdniami. Po oddaniu mostów i wybudowaniu drugiej nitki Autostrady Poznańkiej, a następnie przejścia przez Podjuchy do Autostrady A6, będziemy mieć niemal bezkolizyjne obejście Szczecina.

Jak popatrzymy na rozrysowane plany całej obwodnicy, wraz z przeprawą na wysokości Polic przez Odrę do miejscowości Święta, mamy niemal zamknięty ciąg od Polic, przez Szczecin i do Goleniowa, lub w drugą stronę, od Goleniowa, przez Police, do Szczecina - mówi Wiesław Makay z Biua Planowania Przestrzennego Miasta. Plany są rzeczywiście imponujące trzeba przyznać, że ich realizacja nabierała istotnego przyśpieszenia, ale jeśli starania miasta nie zostaną ukoronowane sukcesem, na Autostradzie będzie wąskie gardło. Koszt budowy drugiej nitki Autostrady Poznańskiej to około 140 min złotych, i o takie kwoty aplikował Szczecin do Ministerstwa Infrastruktury w ramach Sektorowego Programu Transport, ale Szczecin nie znalazł się na tzw. liście indykatywnej. Jednak jeszcze w tym roku możliwe jest, że będzie etap konkursu na środki z Ministerstwa Infrastruktury i być może uda się po nie sięgnąć, mówi Agnieszka Belina.

Wtedy wiosną przyszłego roku ruszyłaby budowa drugiej nitki Poznańskiej. Po jej wybudowaniu ekipy wykonawcze przystąpią do rozbiórki dwóch starych mostów, budowy nowych i remontu starej jezdni Autostrady. W tym etapie byłoby też wykonane przejście do A6. Pracy jest więc sporo, a gdy uda się zakończyć budowę, Szczecin zyska piękną obwodnicę od Polic, przez Szczecin, do już wyremontowanej drogi ku granicy państwa, lub w kierunku na południe i północ Polski.

Dodajmy też, że nieco dalej, bo pomiędzy rondem Hakena a ul. Ustowską, są poważne utrudnienia dla kierowców. W związku z budową hipermarketu Auchan powstaje tam już druga nitka ulicy i nowatorskie w Szczecinie skrzyżowanie, mówi Agnieszka Belina. Powstanie estakada w kształcie minironda. Firma realizująca inwestycję wycięła już topole, ścięto wysoką skarpę ziemną i zniwelowano teren pod drugą jezdnię. Pod koniec ub.r. rozpoczęło się palowanie pod dwupoziomowe skrzyżowanie. Będzie to bezkolizyjne skrzyżowanie na tej drodze krajowej, której dalsza przebudowa uzależniona jest od funduszy pomocowych, które powinniśmy otrzymać, kończy A. Belina.

Opracowanie "Leszek Bochnacki", "Panorama 7", 24 stycznia 2008 roku

* * *

Most na Regalicy

Połączenie osiedli Prawobrzeża z zachodnią częścią miasta jest, przy stale wzrastającej liczbie pojazdów, sprawą niezwykle ważną

Foto:Panorama 7
Foto:Panorama 7
Odetchnęliśmy nieco, gdy oddano do użytku most Pionierów, lecz teraz okazuje się, że wystarczy stłuczka na tej trasie, by skutecznie zablokować ruch. Dużą wagę przykładamy więc do modernizacji Autostrady Poznańskiej. Pierwsza część modernizacji tej trasy obejmuje budowę mostów przez Odrę i Regalicę wraz z estakadami dojazdowymi.

Gdy poprzednio gościliśmy na tym placu budowy, stalowe elementy konstrukcji mostu spięły właśnie oba brzegi Regalicy. W drugiej połowie października połączono elementy konstrukcji mostu z obu stron Odry. Obecnie trwa spawanie elementów tej konstrukcji — informuje inżynier kontraktu TOMASZ GRANOPS. Przy przeprawie odrzańskiej trwa montaż szalunków pod płyty pomostu estakady dojazdowej od strony Pomorzan.

Od strony Dziewoklicza natomiast zakończono już montaż tych szalunków. Przy przeprawie mostowej przez Regalicę trwają przygotowania do wylewania płyty jezdni mostu. Jezdnia estakady dojazdowej od strony Podjuch już jest wylana betonem. Trwa demontaż zastosowanych tu elementów oszalowania i przenoszenie ich na drugą stronę Regalicy, celem wykorzystania do budowy szalunków jezdni estakady wjazdowej po tamtej stronie.

Postęp prac, zdaniem inż. Granopsa, jest zadowalający. Obecnie przy obu mostach pracuje stale 70 wysoko wykwalifikowanych robotników. Jeżeli pogoda na to pozwoli, prace prowadzone będą również zimą.

Przypomnijmy, że po zbudowaniu tych mostów zostanie przeniesiony na nie ruch, zaś istniejące mosty zostaną wyremontowane. Będąca dziś autostradą tylko z nazwy Autostrada Poznańska stanie się docelowo dwujezdniową trasą szybkiego ruchu łączącą się w Podjuchach z autostradą A6.

Mamy nadzieję, że zadania te zostaną w miarę szybko zrealizowane. Dziś natomiast należy czynić przygotowania do budowy kolejnej trasy łączącej obie części Szczecina, która powinna powstać przed2015 rokiem.

Opracowanie "SM", "Panorama 7", 8 listopada 2007 roku

* * *

Mosty w terminie

Terminarz budowy dwóch mostów na Odrze i Regalicy jest napięty, ale jest szansa, że konstrukcje będą gotowe w połowie przyszłego roku

Na dziś mosty się budują zgodnie z harmonogramem - mówi Krystyna Bartnik, zastępca dyrektora wydziału inwestycji miejskich w szczecińskim magistracie. Termin zakończenia robót wartych ok. 80 mln zł to połowa przyszłego roku. Budowę prowadzi Płockie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych. Terminy są bardzo napięte - wyjaśnia Tomasz Granops, inżynier kontraktu. Ale chyba nikt się nie spodziewał tylu problemów, głównie z wydobywaniem przeszkód z wody.

Przypomnijmy, że firma budująca mosty podczas wbijania pali trafiła na resztki przedwojennego mostu i niewybuchy z czasów II wojny światowej. Okazało się, że pod wodą są elementy starej konstrukcji i wielkie betonowe bloki. Wszystko spoczywało na ok. 9 metrach głębokości, przykryte dwoma metrami mułu. Prowadzący wcześniej badania dna rzeki nurkowie nie byli w stanie znaleźć przeszkód. Ich usuwanie zajęło sporo czasu i pochłonęło sporo pieniędzy. Teraz wszystkie roboty wyszły już ponad lustro wody.

Nad Regalicą leży już sześć przęseł mostu, zaczyna się właśnie scalanie - relacjonuje Tomasz Granpos. Już niedługo będzie betonowana estakada od strony Podjuch. Po drugiej stronie są już wbite wszystkie pale pod estakadę, trwa montaż szalunków.

Z kolei konstrukcja nad Odrą jest przykryta tylko dwoma przęsłami. Kolejne cztery czekają na transport w stoczni. Powinny być zamontowane do końca września.
Na estakadzie pale są powbijane z obu stron - wylicza Granops. Krok następny, to podszalowanie pod płytę estakady. Zostały wykonane już prawie wszystkie przekładki instalacji, poza jedną, gazową.

Tymczasem miasto szuka możliwości dofinansowania kolejnego etapu przebudowy Autostrady Poznańskiej. Przewiduje on m. in. budowę zupełnie nowej jezdni, przebudowę istniejącej oraz przebudowę dwóch istniejących mostów. Pierwszy będzie niższy od dzisiejszego o 3 metry, a drugi podniesiony do wysokości powstającej konstrukcji. Kolejny etap, to budowa ronda Morwowa przy włączeniu w autostradę.

Obecnie miasto ma dokumentację projektową i pozwolenie na budowę nowej drogi. Plany są takie, żeby z robotami ruszyć po zakończeniu budowy mostów. Wszystko zależy jednak od tego, czy znajdą się na to pieniądze w kasie Unii Europejskiej. Cały czas szukamy takiej możliwości - zapewnia Krystyna Bartnik.

Budowa mostów nad Ordą i Regalicą jest pierwszym etapem modernizacji Autostrady Poznańskiej. Obie konstrukcje mają ok. 200 metrów długości. Na nich będzie siedem metrów jezdni, do tego chodnik i ścieżka rowerowa. Około 44 mln zł przyznała Szczecinowi Unia Europejska.

Opracowanie "Maciej Janiak", "Głos Szczeciński", 27 sierpnia 2007 roku

* * *

Stoczniowcy budują most

Szczecińscy stoczniowcy kończą budowę mostu. Przez kilka ostatnich miesięcy na pochylni Odra Nowa montowano przęsła przeprawy, która będzie elementem Autostrady Poznańskiej.

Pochylnia wciąż jednak służy gównie do budowy statków. Razem z mostem budowany jest też kontenerowiec dla armatora włoskiego.

Mniejsze fragmenty scalone w długie przęsło przetransportowano suwnicą na barkę - informuje Bogusław Adamski, wiceprezes Stoczni Szczecińskiej Nowa. W zakładzie już montowano przęsła służące do budowy mostów. Pochylnia jest bardzo dobrym miejscem do montażu, ponieważ elementy przeprawy można dostarczyć barkami.

Na pochylni Odra Nowa równocześnie z przęsłami mostu budowany jest kolejny kontenerowiec.

Opracowanie "Grzegorz Gibas ", "Polskie Radio Szczecin", 15 sierpnia 2007 roku

* * *

Pierwsze przęsła nad Regalicą

Jak widać na zdjęciach niżej pierwsze przęsła nowobudowanej przeprawy nad Regalicą zostały już posadowione na nowych filarach. W tym miejscu prace są bardziej zaawansowne niż na przeprawie na Dziewokliczu. Ale może się to zmienić, gdyż prace na obydwu przeprawach mają imponujące tempo. Kiedy byłem ostatnio na placu budowy chyba w kwietniu tego roku nie było widać efektów, gdyż trwały prace ziemne, wbijano setki pali wzmacniających podłoże pod przyszłe filary, drogi dojazdowe i inne prace związane z budową.* * *

I prace na Dziewokliczu* * *

Rosną przęsła nowej przeprawy nad Regalicą

Nowy potężny most rośnie na Autostradzie Poznańskiej. W ciągu kilkunastu dni pojawiły się trzy przęsła. W czwartek montowano czwarte

Plac budowy nowego mostu nad Regalicą. Obok - skazany na rozbiórkę most I Armii Wojska Polskiego. Foto:  Dariusz GORAJSKI / AG
Foto: Dariusz GORAJSKI/AG
Plac budowy nowego mostu nad Regalicą
Tempo zmian zaskakuje, bo przez rok postępu robót prawie nie było widać. Prace przygotowawcze są mało widowiskowe, podobnie jak wbijanie dziesiątków pali na każdym moście czy estakadzie. A my łącznie musieliśmy wbić trzy kilometry pali - mówi Tomasz Granops z firmy Komplet Inwest, pełniącej rolę inżyniera kontraktu.

Przęsła są scalane w suchym doku Stoczni Szczecińskiej Nowa i z niej przyjeżdżają na budowę. W przyszłym tygodniu zaczniemy układanie przęseł na drugiej z budowanych przepraw, na Odrze Zachodniej - mówi Granops.

Płockie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych ma na zakończenie budowy jeszcze prawie rok. Termin zapisany w umowie z miastem mija 20 maja 2008 r. Mimo to budowlańcy twierdzą, że harmonogram jest napięty. Po ułożeniu wszystkich przęseł wykonawca będzie scalał kolejne segmenty mostów i płytę, na której powstanie nowa droga. Jadąc starym mostem przez Regalicę, widać, że nowy jest wyższy.

W kolejnym etapie budowy, stary most I Armii Wojska Polskiego zostanie zburzony, a na jego podporach zbudujemy nowy, na tym samym poziomie, co obecnie powstający - wyjaśnia Granops.
Z kolei mosty na Odrze Zachodniej będą o trzy metry poniżej poziomu obecnego mostu Świerczewskiego. Po oddaniu do użytku nowych mostów ruch będzie przekierowany na nie, by można było wyburzyć i odbudować stare. Obie nowe przeprawy mają kosztować 80 mln zł (z czego 44,26 mln zł pochodzi z unijnego Sektorowego Programu Operacyjnego Transport). Docelowo Autostrada Poznańska ma być dwupasmową, bezkolizyjną drogą.

Opracowanie "Mariusz Rabenda", "Gazeta Wyborcza", 12 lipca 2007 roku

* * *

Pierwszy segment nad Odrą

Największą miejską inwestycją drogową w Szczecinie jest przebudowa ciągu komunikacyjnego noszącego nazwę Autostrada Poznańska

Widok na pierwszy segment położony na filarach mostu. Foto:  Panorama 7
Widok na pierwszy segment
położony na filarach mostu.
Foto: Panorama 7
Pierwszym etapem tej inwestycji jest budowa nowych mostów przez Odrę i Regalicę wraz z drogami dojazdowymi. W ostatniej naszej relacji z tego placu budowy informowaliśmy o planowanym na czerwiec montażu pierwszych przęseł na filarachmostu nad Regalicą.

Tak się też stało i zarys nowej przeprawy w Podjuchach stał się dobrze widoczny. Obecnie montowane są tam dwa kolejne przęsła. Montaż elementów przęseł tego mostu trwał będzie do października tego roku - informuje TOMASZ GRANOPS reprezentujący zespół inżyniera kontraktu tej budowy. W stoczni przygotowywane są kolejne elementy przęseł, gdyż jeszcze w lipcu zacznie się ich montaż, także na przeprawie odrzańskiej. Obecnie trwa tam jeszcze betonowanie podpór nurtowych.

Trwają również prace budowlane na estakadach dojazdowych. Na początku lipca ruszą też prace zasadnicze przy budowie estakady prowadzącej do mostu przez Regalicę od strony Podjuch. By dotrzymać terminów, wykonawca inwestycji, którym jest Płockie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych, zwiększył obsadę ludzką i prace przebiegają bez przeszkód. Naszym zdaniem dobrze byłoby rozpocząć jednocześnie prace przy budowie drugiej jezdni Autostrady Poznańskiej.

Opracowanie "J.Kastor", "Panorama 7", 5 lipca 2007 roku

* * *

Pierwsze przęsła nad Regalicą - w czerwcu

Postępy na budowie przepraw mostowych przez Odrę i Regalicę są bacznie śledzone przez szczecinian

Widok na gotowy przyczółek mostu. Foto: Panorama 7
Widok na gotowy przyczółek mostu.
Foto: Panorama 7
Jest to wszak ważna trasa, łącząca obie części miasta, a od jej przepustowości zależy funkcjonowanie całej aglomeracji. Od kwietnia funkcję inżyniera kontraktu tej inwestycji pełni spółka jawna Komplet Inwest. O zaawansowaniu realizowanego zadania rozmawialiśmy z jednym ze wspólników tej firmy Tomaszem Granopsem.

Aktualnie zaawansowanie prac wynosi w odniesieniu do przeprawy odrzańskiej 25 proc, a w zakresie konstrukcji stalowych — 50 proc, na przeprawie przez Regalicę prace wykonane są w 35 proc, a w zakresie konstrukcji stalowych w 70 proc. Przy nowym moście przez Odrę wykonywane są stopy nurtowe. Podpory lądowe są już zbudowane. W najbliższym czasie prowadzone będą prace przy podporach nurtowych. Kolejno elementy filarów będą wylewane, uzbrajane i przygotowywane do montażu przęseł. Prace te trwać będą do lipca tego roku. Konstrukcje stalowe przęseł wykonywane są w Stoczni Szczecińskiej. Prowadzony jest tam montaż głównych części przęseł. Po ich wykonaniu na plac budowy przetransportowane zostaną drogą wodną. Ich montaż na filarach nastąpi w sierpniu.

Podobna technologia ma zastosowanie przy budowie nowego mostu przez Regalicę. Przyczółki są już gotowe.

Pierwszy z dwóch filarów nurtowych jest już zabetonowany, drugi zaś jest przygotowywany do betonowania. Montaż pierwszych elementów przęseł na filarach nastąpi w połowie czerwca. Przy obu mostach trwa budowa estakad dojazdowych. Większość kolidujących z budową instalacji została już przełożona.

Największą przekładankę stanowił 500-metrowej długości odcinek wodociągu magistrali miedwiańskiej, wykorzystujący rury stalowe o średnicy 1000 mm, położony w pobliżu mostu nad Regalicą.

Harmonogramy prac są napięte, lecz możliwe do realizacji w przewidzianych terminach — zapewnia inżynier Granops.

Opracowanie "sm", "Panorama 7", 6 czerwca 2007 roku

* * *

Nowy most w kawałkach

Na razie przęsła mostu na Odrze Wschodniej, który ma powstać w ciągu Autostrady Poznańskiej, są jeszcze w częściach

Widok na gotowy przyczółek mostu. Foto: Panorama 7
Widok na gotowy przyczółek mostu.
Foto: Panorama 7
Za rok, jeśli nie będzie opóźnień, będziemy mogli po nich przejechać. Pierwszy, ponad 40-tonowy element przewieziono już z Chojnic do Stoczni Szczecińskiej Nowej. Stalowe elementy powstały w chojnickim Mostostalu. Elementy mostu przewożone są do oddalonego o 290 km Szczecina jedynie nocą. Montażu konstrukcji podjął się Montostal Police.

Gdy nowe przeprawy włączone zostaną do ruchu, stare zostaną rozebrane. Koszt tej inwestycji to około 80 min zł, z czego 44,2 min zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W przyszłości Autostrada Poznańska ma mieć parametry dwujezdniowej drogi szybkiego ruchu.

Opracowanie "r.c", "Kurier Szczeciński" 27 kwietnia 2007 roku

* * *

Plac budowy Dziewoklicz

Plac budowy Dziewoklicz - Odra Zachodnia. Zdjęcia z dnia 21.04.2007 roku. Tak tutaj jak i na Regalicy trwają prace przy robotach ziemnych i tworzeniu przyszłych przyczółków i filarów mostu. Dostarczane są na plac budowy materiały potrzebne do kontynuowania prac.

Rozładunek kontenera. Foto 21.04.07
 Kafar. Foto 21.04.07
 Barka z dzwigiem przy przyszłym filarze mostu. Foto 21.04.07
 Barka przy filarze. Foto 21.04.07
 Stawianie ścianek przy konstrukcji przyczółka. 21.04.07
 Barka z tłuczniem i przyszły przyczółek. Foto 21.04.07
 Przyczółek mostu przygotowany do betonowania. Foto 21.04.07
 Spychacz i koparka przy równaniu terenu. Foto 21.04.07
 Rozładunek samochodu. Foto 21.04.07
 Wyrównywanie terenu. 21.04.07
 Rozładunek. Foto 21.04.07
 Następna dostawa. Foto 21.04.07
 Spychacz i koparka przy równaniu terenu i widok na plac budowy. Foto 21.04.07
 Szefostwo budowy. Foto 21.04.07
 Widok na przyczółki mostowe. 21.04.07
 Widok z góry na budowany filar mostu. Foto 21.04.07
 Prace spawalnicze przy filarze. Foto 21.04.07
 Widok z góry na barkę i filar. Foto 21.04.07
 Widok ze starego mostu na przyszły filar i przyczółek. Foto 21.04.07
 Przyszły filar mostu w całej okazałości. 21.04.07
 Ażurowa konstrukcja przyczółka. Foto 21.04.07
 Ażurowy przyczółek mostu przygotowywany do betonowania. Foto 21.04.07
 Barka z tłuczniem. Foto 21.04.07
 Ażurowa konstrukcja z boku. Foto 21.04.07

* * *

Plac budowy Regalica

Zdjęcia zrobione w dniu 15 kwietnia 2007 roku na placu budowy mostu na rzeką Regalicą. Trwają roboty ziemne i przygotowanie miejsca pod przyszłe przyczółki i filary mostu. Trwa szalowanie przyczółków mostowych i filarów do przyszłego wylania betonu.

Tablica informacyjna. Foto 15.04.07
Tablica informacyjna Płockiego Przedsiębiorstwa Robót Mostowych. Foto 15.04.07
Tablica informuacyjna budowy. Foto 15.04.07
Belki stalowe do budowy. Foto 15.04.07
Maszyna do wbijania i wyciągania ścianek szczelnych i rur. 15.04.07
 Wbite ścianki szczelne pod przyczółek nowobudowanego mostu - wjazd w stronę Gumieniec. Foto 15.04.07
 Wbite ścianki szczelne. Foto 15.04.07
 Widok na most kolejowy i leżące pale żelbetowe firmy Aarsleff . Foto 15.04.07
 Pale żelbetowe firmy Aarsleff. Foto 15.04.07
 Widok na powstający przyczółek. 15.04.07
 Widok na budowane filary mostu. Foto 15.04.07
 Zaplecze techniczne budowy. Foto 15.04.07
 Widok na powstający przyczółek mostu w stronę zjazdu z Autostrady Poznańskiej. Foto 15.04.07
 Widok na przyczółek mostu przygotowany do zabetonowania w stronę zjazdu z Autostrady Poznańskiej. Foto 15.04.07
 Widok na powstający przyczółek. 15.04.07
 Widok na budowane filary mostu. Foto 15.04.07
 Zaplecze techniczno - socjalne budowy. Foto 15.04.07
 Tablica informacyjna. Foto 15.04.07
 Ścianki szczelne pod przyczółek. Foto 15.04.07
 Widok na powstający przyczółek - palowanie. 15.04.07
 Widok na budowane filary mostu. Foto 15.04.07
 Widok na szalunek po drugiej stronie rzeki. Foto 15.04.07
 Widok na budowane filary. Foto 15.04.07
 Stary i nowobudowany przyczółek. Foto 15.04.07

* * *

Uwaga na korki na Autostradzie Poznańskiej

Jeden pas ruchu na Autostradzie Poznańskiej jest zamknięty.

We wtorek (03.04.07)podczas prac przy budowie mostu koło Dziewoklicza w tym rejonie zapadła się część jezdni. Jeden pas ruchu prowadzący w kierunku Podjuch został zamknięty.

W obu kierunkach pojedziemy więc tylko lewą strona drogi, a ruch sterowany jest wahadłowo. Czas oczekiwania na przejazd w środowe popołudnie sięgał 10 minut. Niestety, wiąże się to też z opóźnieniami w kursowaniu autobusów. Utrudnienia potrwają do piątku.

Opracowanie "akr", "Gazeta Wyborcza" 4 kwietnia 2007 roku

* * *

Rosną mosty

Gdy pod koniec jesieni 2006 roku odwiedziliśmy place budów nowych przepraw mostowych przez Odrę i Regalicę, stanowiących ciąg komunikacyjny ulicy Autostrada Poznańska, prace szły pełną parą

Jedyną przeszkodą było natrafienie na spoczywające głęboko w mule elementy starej konstrukcji mostowej w miejscu projektowanej w nurcie Odry podpory przyszłego mostu.

Prace przy palowaniu podpór mostu. Foto: J.Kastor Elementy przęsła zniszczonego w czasie II wojny światowej mostu, po ich pocięciu, wydobyto z kolizyjnej strefy - mówi inżynier kontraktu KRZYSZTOF JASIAK, reprezentujący konsorcjum firm PM Group, Nicolas 0'Dwyer i Ekocentrum. Przy okazji natrafiono tam na niewybuchy. Były to pociski artyleryjskie, przeciwlotnicze oraz miny przeciwczołgowe. Wydobyciem i wywozem wybuchowego złomu zajęli się saperzy z Marynarki Wojennej. Obecność niewybuchów wstrzymała na trzy tygodnie prace w rejonie zagrożenia.

Po oczyszczeniu bezpośredniej strefy robót, odtworzeniu dna i wbiciu pozostałych 61 pali przystąpiono do wykonywania ścianki szczelnej przyszłej podpory. Ścianka ta gotowa jest już na drugiej z podpór nurtowych Odry. Trwają też prace na podporach brzegowych. Na każdym z brzegów podpory spoczną na 41 prefabrykowanych palach żelbetowych o przekroju 400 x 400 mm i długości 21 metrów. Gotowa jest już podpora brzegowa od strony Podjuch. Na Regalicy natomiast obie podpory nurtowe wykonane są do poziomu umożliwiającego wykonanie ław fundamentowych przyszłego filaru. Umacniane są też brzegi pod przyszłe podpory brzegowe. Każda z podpór posadowiona będzie na 13 palach wierconych o średnicy 1500 mm i długości 18,3 metra każdy. Palowanie wykonano na jednej z podpór, na drugiej natomiast brakuje jeszcze 4 pali. Wykonane zostaną one po przebudowie odcinka gazociągu, którego przebieg koliduje z prowadzeniem prac przy tej przeprawie.

Przebudowywany jest tam też odcinek magistrali wodociągowej z rurami o średnicy 1000 mm, a prace z tym związane prowadzone będą do połowy kwietnia. W rejonie Odry natomiast przesunięcia wymaga napowietrzna linia energetyczna o napięciu 15 kV, a pracę przy tej przebudowie potrwają do połowy marca.
Przy przeprawie odrzańskiej wykonano prace zabezpieczające stateczność istniejących nasypów i na czas budowy estakad dojazdowych. Trwają prace przygotowawcze do palowania gruntu pod podpory estakad.Estakady dojazdowe spoczną na 44 podporach, z których każda posadowiona będzie na 5 palach. Zastosowane będą tu pale o przekroju 400 x 400 mm, a pod każdą z podpór jeden pal wbijany będzie prostopadle do powierzchni gruntu, natomiast cztery pozostałe pod odpowiednim kątem. Prace przy tym palowaniu trwać będą około dwóch miesięcy.
Brak mrozów podczas kończącej się zimy pozwolił na prowadzenie praktycznie wszystkich niezbędnych prac, w tym na zalewanie betonem. Tak więc mosty już rosną, a dobrze byłoby rozpocząć też przewidzianą w kolejnym etapie przebudowę jezdni całej Autostrady Poznańskiej.

Opracowanie "J. Kastor", "Panorama 7" 8 marca 2007 roku

* * *

Kosztowna niespodzianka

Już ponad 4 mln złotych zapłacił Szczecin za wyciąganie z dna rzek pozostałości przedwojennych mostów oraz niewybuchów.

Na resztki przedwojennej przeprawy firma budująca mosty trafiła przy wbijaniu pali. Okazało się, że pod wodą są elementy starej konstrukcji i wielkie betonowe bloki. W tym miejscu Odra ma 9 metrów głębokości, to wszystko było dodatkowo przykryte dwoma metrami mułu. Trzeba było sprowadzić specjalny dźwig do wyciągnięcia konstrukcji.

Przy okazji co rusz natrafiano na niewybuchy z czasów II wojny światowej - dodaje Tadeusz Żabiński, dyrektor wydziału inwestycji miejskich. Trzeba było podpisywać umowy na dodatkowe prace. Budowa mostów nad Odrą i Regalicą jest pierwszym etapem modernizacji Autostrady Poznańskiej. Obie estakady kosztować maja prawie 80 min złotych. Około 44 min zł przyznała Szczecinowi Unia Europejska. Umowa z wykonawcą dwóch mostów zakłada, że roboty zakończą się w lipcu 2008 roku.

Opracowanie "IKA", "Głos Szczeciński" 2 marca 2007 roku

* * *

Budują mosty

Do końca maja 2008 roku potrwa budowa mostów na Odrze i Regalicy w Szczecinie Podjuchach

Prace przy budowie mostu. Foto: R.Stachnik Inwestycję realizuje firma "Mosty Płock". Do tej pory mimo prowadzonych prac nie odnotowano większych utrudnień w ruchu pojazdów. Kierowcy powinni jednak uważać na ciężki sprzęt dojeżdżających do miejsca budowy.

Opracowanie "chor", "Panorama 7" 25 stycznia 2007 roku

* * *

Wydobywają pociski z Odry

Z głębokości 10-12 metrów, nurkowie z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża ze Świnoujściab wydobywają poniemieckie uzbrojenie, które leży w wodzie w rejonie mostu na Autostradzie Poznańskiej

Na znalezisko trafiono przy okazji sprawdzania dna w miejscu, w którym stanie nowy most. Wśród sporej ilości złomu i śmieci oczom nurków ukazały sie przedmioty, które budziły niepokój. Dopiero po wyciągnięciu 9 pocisków artyleryjskich, granatów i miny okazało się, że były one niegroźne.

Nurkowie Marynarki Wojennej RP przekazują saperom z Podjuch korpus miny wyłowiony z rzeki. Wszystkie znaleziska zostaną zniszczone. Foto: Marcin Bielecki To same korpusy, które nie zostały napełnione materiałem wybuchowym - wyjaśnia st. chor. Jarosław Zych, dowódca patrolu saperskiego z 5. Pułku Inżynieryjnego w Podjuchach. Tego pod wodą stwierdzić nie było można. Skąd puste puszki pocisków w Odrze? Wszystko wskazuje na to, że w czasie II Wojny Światowej w tym miejscu został zniszczony transport wiozący pociski do uzbrojenia.

Opracowanie "Maciej Janiak", "Głos Szczeciński" 4 stycznia 2007 roku

* * *

Budujemy - mosty na Autostradzie Poznańskiej

O tym, że istniejące połączenia drogowe pomiędzy podzielonymi Odrą i jej odnogami obiema częściami Szczecina nie są wystarczające, wiedzą chyba wszyscy

Sytuację poprawił nieco most Pionierów, lecz niezbędna jest budowa kolejnych przepraw. Jedną z nich prezentuje projekt przebudowy ulicy Autostrada Poznańska wraz z budową mostów przez Odrę i Regalicę. Projekt otrzymał dofinansowanie z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Transport. Pierwszą część projektu, dotyczącą budowy nowych mostów wraz z włączeniem ich w układ drogowy, realizuje Płockie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych.

O postępach prac na tej budowie rozmawialiśmy z inżynierem kontraktu Krzysztofem Jasiakiem, reprezentującym konsorcjum, firm PM Group, Nicholas 0'Dwyer i Ekocentrum. Most w ciągu Autostrady Poznańskiej. Foto: J.Kastor Przekazanie placu budowy nastąpiło w maju tego roku, w lipcu organizowano zaplecze, by w sierpniu przystąpić do prac zasadniczych. Przygotowano brzegi obu odnóg rzeki, zdejmując warstwę humusu i wycinając przewidziane do tego drzewa. Rozpoczęto roboty palowe w nurtach Odry Zachodniej i Regalicy. Pale stanowić będą podłoże do posadowienia podpór. Głębokość wody w rejonie przyszłych przepraw wynosi od 8 do 12 metrów. Na Odrze powstaną dwie podpory oparte na 68 palach każda. Są to pale żelbetowe o przekroju 40 na 40 centymetrów i długości 21 metrów każdy. Takie same pale zastosowano w nurcie Regalicy, z tym że pod każdą z dwóch podpór wbito tam po 84 pale. Na Regalicy palowanie zakończono, przestrzeń zamknięto ściankami szczelnymi i przygotowano przestrzeń do wypełnienia betonem, celem budowy ław podpór mostu. Na Odrze zaś zakończono palowanie pod jedną z podpór, natomiast przy wbijaniu ósmego pala pod drugą z nich natrafiono na przeszkodę. Stanowi ją fragment przęsła starego mostu zniszczonego w czasie II wojny światowej.

Zatopiona konstrukcja spoczywała w mule, 2 metry poniżej poziomu dna, a jej określone przez nurków wymiary to 6 x 8 x 14 metrów. Przez lata konstrukcja ta osiadała w ilastym gruncie i jej wydobycie jest trudnym zadaniem.

Wypłukano już tam muł do głębokości 6 metrów poniżej dotychczasowego poziomu dna. W wydobyciu zniszczonego przęsła mają pomóc dwa sprowadzane dźwigi o udźwigu 70 ton każdy. Obecnie kratownice tworzące zatopione przęsło cięte są pod wodą i wydobywane fragmentami. Ponadto prowadzone jest przekładanie poza teren objęty pracami budowlanymi istniejących tu różnorodnych instalacji. Zabezpieczana jest też nośność nasypów dróg dojazdowych. Po nadejściu mrozów prace przeniosą się na brzegi. Prowadzone będzie palowanie nabrzeży. Planowany termin zakończenia budowy nowych mostów, to maj 2008 roku. Potem ruch przeniesiony zostanie na nowe mosty, a stare będą remontowane. Budowa drugiej dwupasmowej nitki drogi pomiędzy oboma mostami realizowana będzie w ramach odrębnego zadania. Pogoda jak do tej pory sprzyja budowlańcom, a ich humory psuje jedynie podwodny złom.

W 1948 r. w miejsce tymczasowych drewnianych mostów na Odrze i Regalicy wybudowano stalowe. Elementy konstrukcyjne podarowali Anglicy. Otrzymaliśmy trzy przęsła do obiektu na Odrze i jedno na Regalicy. 8 lutego 1948 r. ambasador Wielkiej Brytanii otworzył przeprawy. Mało kto pamięta, że most na Odrze przy Dziewokliczu nosi imię gen. Karola Świerczewskiego, a przeprawa drogowo-kolejowa na Regalicy imię I Armii Wojska Polskiego. Most Świerczewskiego składa się z pięciu przęseł, a I Armii Wojska Polskiego jest sześcioprzęsłowy. Ze względu na zły stan techniczny oba obiekty wymagały corocznych napraw. Najszybszej degradacji ulegała nawierzchnia asfaltowa na mostach drogowych. Kolejowe trzymają się dobrze.

Opracowanie J.Kastor, "Panorama 7" 21 grudnia 2006 roku.

* * *

Przebudowa ul. Autostrada Poznańska,
etap I i II - budowa nowych mostów przez rz. Odrę i Regalicę.

Przebudowa ulicy Autostrada Poznańska na odcinku od ulicy Ustowskiej do ulicy Granitowej a następnie do połączenia z autostradą A6.
Dnia 26.04.2005 roku podpisano umowę z Ministerstwem Infrastruktury na dofinansowanie projektu pn.: "Przebudowa ulicy Autostrada Poznańska, Etap I i II - budowa nowych mostów przez rzeki Odrę i Regalicę" numer SPOT/2.2/64/04

Etap I i II otrzymał dofinansowanie z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Transport w wysokości 44,26 mln PLN.
Etap I - Budowa mostu nad rzeką Odrą wraz z włączeniem w układ drogowy.

Zadanie obejmuje budowę nowego mostu o konstrukcji trzyprzęsłowej, szerokości 14,4 m z dwoma pasami ruchu, ścieżką rowerową, chodnikiem wraz z włączeniem w istniejący układ drogowy za pomocą wiaduktów dojazdowych.

Długość wiaduktów dojazdowych wynosi 96 i 160 m. Długość nowego mostu wynosi 206 m (rozpiętość przęseł 60m / 83 / 60m)
Etap II - Budowa mostu nad rzeką Regalicą wraz z włączeniem w układ drogowy.
Zadanie obejmuje budowę nowego mostu o konstrukcji trzy przęsłowej, szerokości 17,9 m z trzema pasami ruchu ścieżką rowerową, chodnikiem wraz z włączeniem w istniejący układ drogowy za pomocą wiaduktów dojazdowych.
Długość wiaduktów dojazdowych wynosi 100 i 130 m. Długość nowego mostu wynosi 227,5 m (rozpiętość 62,5m / 100m / 62,5m).
W ramach projektu podpisano umowy z wykonawcami:

* na wykonanie robót budowlanych z Płockim Przedsiębiorstwem Robót Mostowych,
* na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu z konsorcjum firm PM Group, Nicholas O'Dwyer, Ekocentrum,
* na nadzór autorski nad zadaniem z konsorcjum firm Damart, Pont-Projekt.
W dniu 19 maja 2006 roku nastąpiło przekazanie placu budowy pod realizację zadania. Całkowity zakładany koszt realizacji Etapu I - II wynosi 79,97 mln PLN.

* * *

Problemy z budową mostów w ciągu Autostrady Poznańskiej.

20.09 - 3.10.2006 roku.

Mostowcy budujący nowe przeprawy na Odrze Zachodniej mają problemy. Natrafili na na dnie rzeki na stare przęsło mostu i inne części składowe starej budowli.

Przy próbie wbicia kolejnego pala natrafili na opór. Zaczęli więc wyciągać to, co przeszkadzało. Okazały się nimi okazałe betonowe głazy. Zostali wezwani nurkowie celem sprawdzenia, co jeszcze znajduje się pod warstwą mułu.

Jak twierdzą inżynierowie od budowy mostów są to prawdopodobnie pozostałości po przyczółku mostu jak również fragmenty barierek i przęsła. Jest prawdopodobnym, że podczas działań wojennych do Odry spadło całe przęsło, i zaczepiło się o przyczółek. Przed przystąpieniem do budowy mostowcy nic o tym nie wiedzieli. Na dnie zamulonego koryta rzeki wydawało się, że nic tam się nie znajduje. Prace zostały wstrzymane i nie wiadomo, kiedy palowanie będzie wznowione.

Mostowcy poradzili sobie z wyciągnięciem mniejszych elementów, a później zostanie podjęta decyzja, co zrobić z większymi kawałkami przęsła. Tymczasem prace zostały przeniesione na Regalicę.

Do wyciągnięcia bardzo dużych gabarytowo pozostałości trzeba ściągnąć dźwig, który będzie umieszczony na barce, i który podoła temu zadaniu. Ściągnięcie tego urządzenie potrwa trochę czasu bo w kraju niewiele firm je posiada. Wykonawcy mają nadzieję, że oczyszczanie dna rzeki z pozostałości po wysadzonym moście odbędzie się w najbliższym czasie.

Mosty w ciągu Autostrady Poznańskiej będą zbudowane dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Infrastruktury i Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej i mają mieć parametry zbliżone do autostrady. Pomiędzy rondem Hakena i krzyżówką w Podjuchach powstaną dwie jednokierunkowe jezdnie o szerokości siedmiu metrów - każda po dwa pasy ruchu. Na Regalicy i Odrze Zachodniej będą po dwa mosty, każdy dla osobnej jezdni.

* * *

Przeszkody przy moście pokonane

1.12.2006 roku.

Ponad 300 tys. zł będzie kosztować usunięcie z wody szczątków starego mostu na Odrze Zachodniej.

Czyszczenie dna ma być zakończone w przyszłym tygodniu. - Do końca roku planowaliśmy wyjść z podporami nad wodę. Nie uda się - mówi Marek Roszak, dyrektor oddziału poznańskiego Mostów Płockich (wykonawcy robót). Czy w związku z tym zagrożony jest termin zakończenia inwestycji?

Koniec kontraktu minie w połowie 2008 r. - mówi Tadeusz Żabiński, dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich. Nikt nam nie zgłaszał, że termin może być zagrożony.
Jest on nieprzekraczalny, bo wtedy mija czas rozliczania pieniędzy unijnych, które w połowie pokrywają budowę nowych mostów. Będziemy musieli w przyszłym roku podkręcić tempo - mówi Roszak.

W maju miasto podpisało umowę z firmą Mosty Płockie na wybudowanie za 80 mln zł nowych mostów na Autostradzie Poznańskiej. Prace ruszyły w sierpniu. Udzielając zgody na prace, zażądaliśmy tzw. atestu czystości dna - mówi Krzysztof Woś, kierownik działu utrzymania wód Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. I został on wykonany. W połowie września podczas wbijania w dno Odry Zachodniej pali pod przyszłe podpory mostu robotnicy natknęli się na głazy i metalowe elementy dawnego mostu. Był cały fragment przęsła, a nawet kawałek starej drogi - mówi Roszak.

Dlaczego wcześniej niczego nie znaleziono? Stare przęsło było zatopione w mule. RZGW oficjalnie o nim nie wiedział. Przeszkoda nie widnieje w żadnej dokumentacji. Zdaniem Wosia nie można winić nurków za to, że niczego nie znaleźli. Winni są ci, którzy podczas wojny wysadzili most i muł, który pokrył to wszystko - mówi Roszak.

Palowanie wstrzymano na ponad dwa miesiące. W tym czasie roboty przeniesiono na Regalicę, gdzie też ma powstać nowy most. Jednocześnie po kawałku z dna Odry Zachodniej wyjmowano kamienie i stalowe elementy zalegające przy moście Świerczewskiego. Miasto będzie musiało za dodatkowe prace zapłacić ponad 300 tys. zł. Dostaniemy na to pieniądze z Ministerstwa Transportu w ramach robót dodatkowych tego kontraktu, nie obciąży to budżetu gminy - zapewnia Tadeusz Żabiński, dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich.

Opracowanie Mariusz Rabenda, "Gazeta Wyborcza" 1 grudnia 2006 roku.

* * *

Mosty drogowe na autostradzie poznańskiej

Most gen. Karola Świerczewskiego i Most I Armii Wojska Polskiego. Niezależnie od podjęcia przez władze hitlerowskie decyzji o budowie autostrady Berlin - Królewiec, niezbędne było zbudowanie przepraw kołowych i kolejowych na Prawobrzeże i dalej.

Miało to ułatwić szybkie przemieszczenie się wojsk garnizonu szczecińskiego i innych garnizonów stacjonujących w Meklemburgii - Vorpommern. W tym celu podjęto od podstaw budowę przepraw nad Odrą i Regalicą oraz polderami

[ Poldery - osuszony, nisko położony teren w pobliżu rzek, jezior lub morza, oddzielony od nich przeciwpowodziowym wałemochronnym ] położonymi między tymi rzekami.

Przeprawy miały służyć niemal wyłącznie przerzucaniu wojsk transportem kołowym i eszelonami [ Eszelon - specjalny pociąg przewożący wojsko i sprzęt (czołgi, armaty, transportery, pojazdy wojskowe itp.) np. z miejsca skoszarowania na front, na manewry itd.] w kierunku wschodnim.

W tym celu usypano wysokie nasypy ziemne, a zbudowane nad Odrą i Regalicą mosty posiadły światło [ Światło mostu - pionowa odległość między najniższą częścią mostu a powierzchnią lustra wody oraz pozioma odległość między filarami mostu ] liczące ok.18 m nad lustrem wody.

Po wkroczeniu wojsk sowieckich do miasta 26 kwietnia 1945 r. o godzinie 10.30 kapitulację cywilnych mieszkańców Szczecina przyjął dowódca 193 dywizji - gen. K. Skorobogatkin. Następnego dnia żołnierze sowieccy przeprowadzili dwudniową operację budowania mostów pontonowych na Regalicy i Odrze w ciągu komunikacyjnym Autostrady Poznańskiej. Równocześnie podjęto budowę wysokiego, prowizorycznego mostu drewnianego.

Już w maju 1945 r. oddano do użytku pierwsze dwa drewniane mosty kolejowe. Most na Regalicy znajdował się na wysokości 18 m, toteż ruch pieszy i konny był na nim zabroniony. Na wysokości Dziewoklicza pasażerowie opuszczali pociąg i, pomimo zakazu, pokonywali most piechotą. W późniejszym okresie mosty kolejowe udostępniono także dla ruchu kołowego, lecz wyłącznie podczas dnia.

8 lutego 1948 r. w obecności ambasadora Wielkiej Brytanii oddano do użytku dwa stalowe mosty będące darem rządu brytyj skiego.

foto: autor nieznany, archiwum ZDiTM Szczecin
foto: autor nieznany,
archiwum ZDiTM Szczecin
W 1959 r. oddano do eksploatacji prowizoryczne mosty drogowe - zbudowane i zaprojektowane przez wojsko - posadowione na żelbetowych poniemieckich filarach i przyczółkach uzupełnionych o konstrukcje drewniane. Most nad Regalicą otrzymał imię I Armii Wojska Polskiego, a most nad Odrą - imię generała Karola Świerczewskiego. Stalowe konstrukcje przęseł mostu wykonała Stocznia Szczecińska im A. Warskiego.
foto: autor nieznany, archiwum ZDiTM Szczecin
foto: autor nieznany,
archiwum ZDiTM Szczecin
W 1972 roku konstrukcje drewniane zastąpiono stalowymi. Pierwszy z mostów, o długości 216 m, posiada 6 przęseł liczących parami po 24,36 i 48 m. Drugi długości 233,4 m posiada przęsła skrajne po 13,3 m, nadwodne zewnętrzne po 60,53 m a środkowe liczy 81,81 m. Przy mostach, ze względu na ich strategiczne znaczenie, początkowo postawiono kontrolne posterunki wojskowe, zabezpieczające przeprawy przed sabotażem.

Oba mosty posiadają nośność do 20 ton. W ostatnich kilkudziesięciu latach te „prowizoryczne" mosty odgrywały ważną rolę (zwłaszcza przy wspomnianych kłopotach z Mostami Długim i Cłowym). Corocznie też remontuje się ich nawierzchnię.

Opracowanie Ryszard Kotla, "Zeszyty szczecińskie - historia szczecińskich mostów - Lange Brücke, Hansa Brücke, Most Długi", zdjęcia Pan Leszek Stępień, wydawnictwo Publishers, 2002 rok.

* * *

Most drogowo - kolejowy nad Regalicą w Podjuchach im. 1 Armii Wojska Polskiego, foto Leszek Stępień
Mosty kolejowe nad Odrą w okolicy Dziewoklicza są darem rządu brytyjskiego, foto Leszek Stępień
Mosty nad Odrą w pobliżu kąpieliska Dziewoklicz drogowy im. gen. K. Świerczewskiego i kolejowy, foto Leszek Stępień

* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.