Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Przebudowa torowiska w ciągu ulicy Mickiewicza

* * *

Drugie podejście do przetargu


Tramwaje Szczecińskie 16 października 2018 roku ogłosiły drugi przetarg na wykonanie modernizacji torów wciągu Mickiewicza. W poprzednim przetargu zgłosiła się tylko jedna firma, która zaproponowała dwukrotność ceny, jaką spółka chciała przeznaczyć na ten cel (24,89 mln zł). Pierwszy przetarg został ogłoszony w kwietniu 2018 roku. Termin składania ofert upływa z dniem 14 stycznia 2019 roku.

Źródło: Tramwaje Szczecińskie, 16 października 2018

Falstart rewolucji na torach


Falstart torowej rewolucji w Szczecinie. Program „Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie - etap II” to zapowiedziany w marcu br. przełom, który ma się odbywać w ok. 20 etapach. Niestety, już na początku rozpoczęły się „schody”

Przypomnijmy: na początek z ruchu zostanie wyłączone torowisko w ciągu ul. Mickiewicza. Na niemal rok Spółka Tramwaje Szczecińskie ogłosiła przetarg na „Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego do skrzyżowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem)”. Firmy, które chciałyby się podjąć tego zadania, miały złożyć oferty do 20 czerwca. Czytaj więcej tutaj

Opracowanie: "Tomasz Tokarzewski", "Kurier Szczeciński (149)", 2 sierpnia 2018

Otwarcie ofert


W dniu 18 lipca 2018 roku w siedzibie Tramwajów Szczecińskich otwarto oferty z przetargu na przebudowę torowiska na ulicy Mickiewicza na odcinku od ulicy Brzozowskiego do Mostu Akademickiego.

Zainteresowany modernizacją torowiska na Mickiewicza jest tylko jeden chętny. Jest nim konsorcjum warszawskich firm: TOR-KAR-SSON i Przedsiębiorstwo TOR-KAR-SSON Zbigniew Kargul z Warszawy. Swoją pracę konsorcjum wyceniło na kwotę 53,6 mln złotych, natomiast Tramwaje Szczecińskie przeznaczyło na ten cel kwotę 24,8 mln złotych.

Co zrobi TS, okaże się po przeanalizowaniu złożonej oferty. Różnica w cenie jest ogromna. Albo brakujące pieniądze zostaną dołożone, albo przetarg będzie unieważniony.

Źródło: "Tramwaje Szczecińskie", 18 lipca 2018

Opóźnia się pierwszy, duży przetarg na modernizację torów tramwajowych


Oferty na modernizację torów wzdłuż ulicy Mickiewicza miały być otwarte w środę, ale termin został przesunięty na lipiec. To przez mnóstwo pytań od wykonawców i zauważone błędy w dokumentacji przetargowej

Otwarcie ofert zostało przesunięte na 10 lipca 2018. Dopiero wtedy – o ile nie dojdzie do kolejnego przesunięcia – dowiemy się ile może kosztować modernizacja torów tramwajowych wzdłuż ulicy Mickiewicza na odcinku od wiaduktu kolejowego do ul. Brzozowskiego. Czytaj więcej tutaj

Opracowanie: "akr", "wyborcza.pl", 21 czerwca 2018

Przetarg na przebudowę torowiska


Tramwaje Szczecińskie w dniu 17 kwietnia 2018 roku ogłosiły przetarg na przebudowę torowiska w ciągu ulicy Mickiewicza na odcinku od ulicy Brzozowskiego (wraz z przejazdem) do mostu Akademickiego (ulica Twardowskiego). Prace mają polegać na przebudowie torowiska i sieci trakcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Przebudowa obejmie 1,5 km trasy tramwajowej. Szacunkowa wartość inwestycji to 25 milionów złotych.

Wykonawca będzie miał na roboty, planowane na przyszły rok, 360 dni kalendarzowych od podpisania umowy.

Realizacja inwestycji dofinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach oś Priorytetowa VI. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dokumentacja projektowa jest już w posiadaniu zlecającego, którą wykonało biuro projektowe Projekt-Infra Sp. z o.o., oraz Żak Tomasz WPT Projekt w 2017 roku. Oferty należy przesłać na adres Tramwajów Szczecińskich do 20 czerwca tego roku.

* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


Linki


Copyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.