Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wiekuPrzebudowa torowiska w ciągu ulicy Mickiewicza


* * *

Opóźnia się pierwszy, duży przetarg na modernizację torów tramwajowych


Oferty na modernizację torów wzdłuż ulicy Mickiewicza miały być otwarte w środę, ale termin został przesunięty na lipiec. To przez mnóstwo pytań od wykonawców i zauważone błędy w dokumentacji przetargowej

Otwarcie ofert zostało przesunięte na 10 lipca 2018. Dopiero wtedy – o ile nie dojdzie do kolejnego przesunięcia – dowiemy się ile może kosztować modernizacja torów tramwajowych wzdłuż ulicy Mickiewicza na odcinku od wiaduktu kolejowego do ul. Brzozowskiego. Czytaj więcej tutaj

Opracowanie: "akr", "wyborcza.pl", 21 czerwca 2018

Przetarg na przebudowę torowiska


Tramwaje Szczecińskie w dniu 17 kwietnia 2018 roku ogłosiły przetarg na przebudowę torowiska w ciągu ulicy Mickiewicza na odcinku od ulicy Brzozowskiego (wraz z przejazdem) do mostu Akademickiego (ulica Twardowskiego). Prace mają polegać na przebudowie torowiska i sieci trakcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Przebudowa obejmie 1,5 km trasy tramwajowej. Szacunkowa wartość inwestycji to 25 milionów złotych.

Wykonawca będzie miał na roboty, planowane na przyszły rok, 360 dni kalendarzowych od podpisania umowy.

Realizacja inwestycji dofinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach oś Priorytetowa VI. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dokumentacja projektowa jest już w posiadaniu zlecającego, którą wykonało biuro projektowe Projekt-Infra Sp. z o.o., oraz Żak Tomasz WPT Projekt w 2017 roku. Oferty należy przesłać na adres Tramwajów Szczecińskich do 20 czerwca tego roku.

* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


Linki


Copyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Optymalizacja pod Internet Explorer