Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Komunikaty ZDiTM - rok 2007
2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023,

* * *

Zmiany na liniach autobusowych

Data ogłoszenia 28.12.2007 roku

Z dniem 2 stycznia 2008 r. z uwagi na trudności kadrowe w grupie kierowców wprowadzone zostaną następujące zmiany w funkcjonowaniu n/w linii autobusowych obsługiwanych przez SPA Klonowica:
1. Linia nr 70 - ograniczony zostanie czas kursowania linii do godziny 16, kursy pomiędzy godziną 7 i 8 pozostają bez zmian, natomiast w pozostałych godzinach linia funkcjonować będzie z 25 minutową częstotliwością.
2. Linia nr 57 - godziny odjazdów linii pozostają bez zmian, realizowane będą wszystkie dotychczasowe kursy. W dni powszednie, w okresie funkcjonowania linii z 15 minutową częstotliwością skróceniu ulegają posotje na pętli "Kołłątaja".

* * *

Zmiany na liniach tramwajowych

Data ogłoszenia 28.12.2007 roku

Z dniem 02.01.2008 r. wprowadzone zostają nw. zmiany na liniach tramwajowych:
1. Przywrócone zostaje funkcjonowanie linii nr 8. Linia kursować będzie we wszystkie dni tygodnia:
- z częstotliwością 10-minutową w godzinach szczytu w dni powszednie,
- w pozostałych godzinach z częstotliwością obowiązującą na całej sieci tramwajowej.
2. Kurs z Potulickiej do Gumieniec zostaje przesunięty z godziny 19:31 na 19:32.
3. Funkcjonowanie linii nr 8BIS zostaje zawieszone.

* * *

Korekta w rozkładzie jazdy

Data ogłoszenia 21.12.2007 roku

W dniach 19.12. – 31.12.2007 r. (w dni powszednie) (z wyjątkiem 24.12.2007 r.):
• kurs zjazdowy linii nr 5 z Krzekowa o godz. 22.47 wykonywany będzie do zajezdni Golęcin,
• na linii nr 4 nie będzie realizowany kurs z Potulickiej o godz. 17.53
W dniu 24.12.2007 r.:
• kurs zjazdowy linii nr 5 z Krzekowa o godz. 22.27 wykonywany będzie do zajezdni Golęcin.
• na linii nr 4 nie będzie realizowany kurs z Potulickiej o godz. 17.40

* * *

Komunikacja miejska w okresie Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku

Data ogłoszenia 20.12.2007 roku

W okresie Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku komunikacja miejska będzie kursować w następujący sposób:
W dniu 24.12.2007 r. (poniedziałek – Wigilia):
Tramwaje linii 6 bis będą kursowały wg powszedniego rozkładu jazdy.
Tramwaje linii 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bis, 9, 11 i 12 będą kursowały według powszedniego rozkładu jazdy do godziny 17:30. Po godzinie 17:30 nastąpi stopniowe ograniczenie częstotliwości poprzez wycofywanie poszczególnych brygad z ruchu i tak po godzinie 17:30:
• linia tramwajowa 1 będzie kursowała 60 minutową częstotliwością,
• linia 3, 5, 6, 7, 8 bis, 9 i 11 z 40 minutową częstotliwością,
• linia 2 i 12 z 20 - 40 minutową częstotliwością,
• Na linii nr 4 nie będzie realizowany kurs z Potulickiej o godz. 17.53.
Autobusy wszystkich linii do godziny 17:00 będą kursowały według powszedniego rozkładu jazdy. Po godzinie 17:00 na liniach autobusowych A, B, C, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 67, 71, 73, 75, 77, 78, 79, 81, 87, 101, 102, 103, 107 pozostaną autobusy dyżurne, na pozostałych liniach autobusy będą kursowały wg powszedniego rozkładu jazdy.
Szczegółowe rozkłady jazdy autobusowe i tramwajowe na dzień 24.12.2007 r. (Wigilia) dostępne będą na stronie internetowej ZDiTM – www.zditm.szczecin.pl
W dniach 25.12. i 26.12.2007 r. (wtorek i środa – I i II dzień Świąt Bożego Narodzenia) tramwaje wszystkich linii kursować będą wg specjalnych rozkładów jazdy z częstotliwością co 20 minut w godzinach 11.00 – 18.00 i co 24 minuty w pozostałych godzinach.
Autobusy linii C, 52, 55, 56, 61, 63, 64, 69, 73, 76, 80, 82, 84, 101, 102 będą kursowały wg świątecznego rozkładu jazdy.
Pozostałe linie autobusowe będą kursowały wg specjalnego rozkładu jazdy, i tak:
• linia autobusowa A, B i 107 będzie kursowała z 20 minutową częstotliwością,
• linia 51, 75 z 18 minutową częstotliwością,
• linia 53, 60, 65 z 25 minutową częstotliwością,
• linia 54, 106 z 60 minutową częstotliwością,
• linia 57, 87 z 30 minutową częstotliwością,
• linia 59 z 56 minutową częstotliwością,
• linia 67 z 20 – 24 minutową częstotliwością,
• linia 71 z 19 minutową częstotliwością,
• linia 74, 77 z 40 minutową częstotliwością,
• linia 58, 79 z 80 minutową częstotliwością,
• linia 81 z 70 minutową częstotliwością,
• linia 103 z 50 minutową częstotliwością,

W dniach 27.12.-31.12.2007 r. (czwartek – poniedziałek) tramwaje i autobusy wszystkich linii kursować będą wg normalnie obowiązujących rozkładów jazdy, z wyjątkiem linii zawieszonych z uwagi na ferie świąteczne.
W dniu 01.01.2008 r. (wtorek – Nowy Rok) tramwaje i autobusy wszystkich linii kursować będą wg rozkładów jazdy obowiązujących w dniach 25.12. i 26.12.2007 r.
Komunikacja nocna w okresie od 24.12.2007 r. do 01.01.2008 r. kursować będzie wg normalnie obowiązujących rozkładów jazdy.
W okresie ferii świątecznych w szkołach tj. od 24.12.2007 r. do 31.12.2007 r. zawiesza się kursowanie linii autobusowych 109, 110, D, E i 61 BIS. Na linii nr 111 obowiązywać będzie rozkład jazdy ważny w okresie wolnym od nauki w szkołach. Na linii nr 106 nie będzie realizowany kurs, który wykonywany jest na tej linii tylko w okresie nauki w szkołach.

* * *

Koniec remontu na Krzywoustego

Data ogłoszenia 30.11.2007 roku

W związku z zakończeniem remontu torów w ul. Krzywoustego i al. Bohaterów Warszawy oraz poprawą sytuacji kadrowej, z dniem 01.12.2007 r. wprowadzone zostają zmiany na nw. liniach tramwajowych:
1. Linia 1 będzie kursować wg stałego rozkładu jazdy z częstotliwością:
* co 12 min. w godzinach szczytu,
* co 24 min. poza godzinami szczytu (w dni powszednie na skróconej trasie Zajezdnia Pogodno – Potulicka),
* co 20 min. na skróconej trasie – w dni powszednie po godz. 20, w soboty do godz. 9 i po 18, w święta do godz. 11 i po 18.
Kursy na skróconej trasie skomunikowane są z tramwajami linii 9, czas oczekiwania wynosi 2-3 min. przy częstotliwości kursowania 24 min. i 5-6 min. przy częstotliwości 20 min.
2. Linia 2 będzie kursować wg dotychczasowego rozkładu jazdy z uwzględnieniem zmiany trasy kursów dojazdowych i zjazdowych z/do zajezdni Pogodno przez ul. Krzywoustego.
3. Linia 4 będzie kursować wg nowego (stałego) rozkładu jazdy uwzględniającego zwiększenie częstotliwości na linii 12.
4. Linia 7 będzie kursować na stałej trasie przez ul. Krzywoustego:
* w dni powszednie wg rozkładu jazdy uwzględniającego zawieszenie linii 8, z częstotliwością co 4-8 minut w godzinach szczytu;
* w soboty i święta wg stałego rozkładu jazdy,
5. Linia 7bis zostaje zlikwidowana.
6. Linia 8 zostaje czasowo zawieszona.
Jednocześnie zostaje uruchomiona linia 8bis, kursująca na trasie Gumieńce – Dworcowa:
* w dni powszednie wg rozkładu jazdy uwzględniającego zawieszenie linii 8, z częstotliwością co 9 min. w godzinach szczytu;
* w soboty i święta wg stałego rozkładu jazdy;
7. Linia 9 będzie kursować na stałej trasie (Głębokie – Potulicka) wg stałego rozkładu jazdy,
8. Linia 12:
* w dni powszednie będzie kursować wg stałego rozkładu jazdy z częstotliwością co 6 min. w godzinach szczytu.

* * *

Zmiany na liniach autobusowych

Data ogłoszenia 23.11.2007 roku

Od 3 grudnia 2007 roku nastąpią zmiany na liniach autobusowych 58, 61 Bis, 63, 68, 77 Bis, 101, 103, 106, 107, 109, 111, B i D, a także uruchomiona zostanie linia 110.
Zlikwidowana zostaje brygada 2 linii 61 Bis, linia szkolna 77 Bis, oraz brygada 6 linii D. Zmiany na tych liniach mają na celu dostosowanie do możliwości kadrowych przewoźnika.
Na linii B uruchomiony zostanie przystanek "Rayskiego nż" w obu kierunkach. Przystanek będzie zlokalizowany na alei Wyzwolenia przy przejściu podziemnym, w zatokach przystankowych dla linii nocnych 522, 523, 525, 532.
Na wniosek Rady Osiedla Bukowo, w celu wydłużenia okresu kursowania linii autobusowej przez osiedle, nastąpi zmiana trasy linii 101. Od przystanku "Nehringa pomnik" autobusy kursować będą ulicami: Szosa Polska, Ogrodniczą, Ludgardy, Zagórskiego, Szosa Polska do przystanku "Ogrody »Neptun« nż" (dotychczasowy "Stacja energetyczna nż"). Na nowej trasie obsługiwane będą przystanki: "Górna", "Dywizjonu 303", "Ludgardy", "Średnia nż" i "Zagórskiego 10 nż". Na nowej trasie realizowane będą wszystkie kursy z wyjątkiem kursu o godz. 4:50 z placu Rodła, który we wszystkie dni tygodnia będzie wykonywany dotychczasową trasą z pominięciem osiedla Bukowo. Autobusy będą kursować w dni powszednie w godzinach szczytu co 30 minut, a poza godzinami szczytu co 40 minut. W soboty, niedziele i dni świąteczne obowiązywać będzie 45-minutowa częstotliwość kursowania.
Jednocześnie z osiedla Bukowo wycofana zostanie linia 58. Obowiązywać będzie nowa, stała trasa: od przystanku "Nehringa pomnik" ulicą Szosa Polska i ulicą Policką do przystanku "Fabryka domów" i dalej jak dotychczas. Na nowej trasie autobusy będą się zatrzymywać na przystankach: "Kolonistów nż" (dotychczasowy "Szosa Polska nż") i "Zagórskiego". Kursy będą wykonywane we wszystkie dni tygodnia w godzinach 5-18. W dni powszednie obowiązywać będzie 36-minutowa częstotliwość kursowania, natomiast w soboty, niedziele i dni świąteczne ok. 80-minutowa.
Na linii 63 w soboty, niedziele i dni świąteczne zostanie uruchomiony dodatkowy kurs o godzinie 4:39 z przystanku "Zagórskiego" do pętli "Kołłątaja".
Na linii 68 wprowadzony zostanie nowy rozkład jazdy z wydłużonym okresem kursowania. Autobusy będą kursować w dni powszednie w godzinach 5-18 z częstotliwością 12 minut w godzinach szczytu i 20 minut w okresie międzyszczytowym.
Na linii 103 nastąpi zmiana powszedniego rozkładu jazdy polegająca na przesunięciu kursu z Głębokiego z godziny 5:32 na godzinę 5:44 oraz uruchomieniu dodatkowego kursu o godz. 5:53 w relacji Police Starostwo Powiatowe - Police Zakłady Chemiczne.
Na linii 106 nastąpi korekta godzin odjazdów wybranych kursów we wszystkie dni tygodnia oraz uruchomienie dodatkowych kursów wykonywanych w dni nauki w szkołach: o godz. 6:35 z pętli "Police rynek" i 7:04 z Głębokiego.
Na linii 107 wprowadzony zostanie rozkład jazdy z następującą częstotliwością kursowania: w dni powszednie: w porannym szczycie co 5-6 minut, w okresie międzyszczytowym co 10 minut, w popołudniowym szczycie co 6 minut, w godzinach wieczornych co 15-20 minut, w soboty: do godziny 10 co 15 minut, do godziny 20 co 10 minut, po godzinie 20 co 15-20 minut, w niedziele i dni świąteczne: do godziny 10 co 20 minut, do godziny 12 co 15 minut, do godziny 18 co 12 minut, do godziny 20 co 15 minut, po godzinie 20 co 20 minut.
Autobusy linii 109 kursować będą w dni powszednie w okresie nauki w szkołach, w godzinach 6-18, ze zmienną częstotliwością. Do godziny 16 kursy będą wykonywane na trasie Police rynek - Police Tanowska szkoła, po godzinie 16 na skróconej trasie Police rynek - Police Osiedle Chemik.
Uruchomiona zostanie nowa linia 110, kursująca w dni powszednie w okresie nauki w szkołach na trasie Police rynek - Grunwaldzka - Batorego - Szkolna - Kołłątaja - Mazurska - Piłsudskiego - Grzybowa - Piaskowa - Siedlice. Na linii będą wykonywane trzy kursy z rynku (7:00, 14:01, 15:45) i cztery kursy z Siedlic (7:21, 13:06, 14:21, 16:06).
Autobusy linii 111 kursować będą w dni powszednie w godzinach szczytu ze zmienną częstotliwością. Zachowane zostaną kursy wydłużone do Jasienicy.
Na linii 524 dopuszcza się opóźnienie odjazdu o godz. 23:45 z pętli "Police zajezdnia" maksymalnie o 3 minuty.
Ponadto na liniach 101, 106, 107, 109, 111 i 524 nastąpi ujednolicenie nazw przystanków z nazwami wprowadzonymi wraz z nowym rozkładem jazdy linii 103 z dniem 1 października, tj.:
"Police Szkoła" na "Police Tanowska Szkoła" (109),
"Tanowska" na "Police Tanowska nż" (109, 111, 524),
"Siedlecka MOK nż" na "Police MOK nż" (106, 524),
"Siedlecka przychodnia" na "Police szpital" (106, 524),
"Piłsudskiego" na "Police Piłsudskiego rondo" (106, 107, 524),
"Wyszyńskiego" na "Police Wyszyńskiego" (106, 107, 109, 111, 524),
"Osiedle Chemik" na "Police Osiedle Chemik" (106, 107, 109, 111, 524),
"Piaskowa szkoła" na "Police Piaskowa szkoła" (109, 111, 524),
"Grzybowa" na "Police Grzybowa" (109, 111, 524),
"Przybora" na "Police Przybora" (107, 109, 111, 524),
"Mazurska" na "Police Mazurska" (107, 109, 111, 524),
"Police kościół" na "Police Mazurska kościół" (109, 111, 524),
"Dubois nż" na "Police Dubois nż" (101, 111, 524),
"Kamienna nż" na "Police Kamienna nż" (101, 111, 524),
"Kanał nż" na "Police Kuźnicka nż" (101, 111, 524),
"Zakłady Chemiczne" na "Police Zakłady Chemiczne" (101, 111).
Jednocześnie nastąpią następujące zmiany nazw przystanków:
"Jasienica pętla" na "Police Jasienica pętla" (101, 111, 524),
"Jasienica" na "Police Jasienica" (101, 111, 524),
"Mostostal" na "Police Piotra i Pawła" (111),
"Jasienica krzyżówka nż" na "Police Jasienica krzyżówka nż" (101, 111, 524),
"Polgaz" na "Police Messer nż" (101, 111, 524),
"Taśmociąg nż" na "Police Jasienicka nż" (101, 111, 524),
"Kombinat krzyżówka nż" na "Police kombinat krzyżówka nż" (101, 111, 524),
"Police klub" na "Police Wojska Polskiego" (101, 524),
"Mścięcino krzyżówka" na "Police Mścięcino krzyżówka" (101, 107, 524),
"Mścięcino dworzec" na "Police Palmowa" (101, 107, 524),
"Ofiar Stutthofu nż" na "Police Ofiar Stutthofu nż" (101, 107, 524),
"Przęsocin nż" na "Przęsocin Kościelna nż" (101, 107, 524),
"Grunwaldzka" na "Police Grunwaldzka" (106, 109, 111, 524),
"Szkolna" na "Police Szkolna" (109, 111),
"Osiedle V" w kierunku ulicy Tanowskiej na "Police Klub Nauczyciela" (109, 111),
"Osiedle V" w kierunku ulicy Piłsudskiego na "Police Chodkiewicza" (109, 111),
"Police szkoła II" na "Police Tanowska szkoła II" (109),
"Liceum Prywatne" na "Police Liceum Prywatne" (109),
"Zajezdnia Police" na "Police Zajezdnia" (111, 524),
"Zajezdnia Police II" na "Police Zajezdnia dla wys." (111, 524),
"Stacja energetyczna nż" na "Ogrody »Neptun« nż" (101, 107, 524),
"Szosa Polska nż" na "Kolonistów nż" (101, 107),
"Policka" na "Bajeczna" (58, 524).
Status przystanków "na żądanie" otrzymają przystanki: "Police Tanowska" dla linii 109 i 111 oraz "Police Messer" dla linii 101 i 111.
Do czasu zakończenia prac budowlanych na ulicy Stołczyńskiej, dla linii 63, 102 i 526 obowiązywać będą dotychczasowe nazwy przystanków.

* * *

Remont torowiska

Data ogłoszenia 22.11.2007 roku

W związku z naprawą torowiska tramwajowego w ciągu ul. Niemierzyńskiej - Arkońskiej w dniach od 23.11.2007 r. od godz. 19:00 do dnia 26.11.2007 r. do godz. 4:00 zostanie wstrzymany ruch tramwajowy.
Organizacja ruchu:
Linia 3 - będzie kursować na trasie: Pomorzany – Brama Portowa – Wyzwolenia – Dworzec Niebuszewo wg specjalnego rozkładu jazdy.
Komunikacja zastępcza autobusowa:
Linia DA 803 – będzie kursować na trasie: Las Arkoński – Niemierzyńska – Krasińskiego – Wyzwolenia – Kołłataja do Ronda Sybiraków wg specjalnego rozkładu jazdy.
Na trasie przejazdu ul. Arkońską, Niemierzyńską, Krasińskiego, Wyzwolenia będą obowiązywać przystanki jak dla linii tramwajowej nr 3. Przystanek końcowy na ul. Kołłątaja będzie zlokalizowany na przystanku linii tramwajowej nr 2, 12 przed Rondem Sybiraków.
Przystanek początkowy w kierunku Lasu Arkońskiego będzie zlokalizowany na ul. Kołłątaja na odcinku pomiędzy Rondem Sybiraków a ul. Św. Barbary.

* * *

Przejazd kolejowy zamknięty

Data ogłoszenia 22.11.2007 roku

W związku z zamknięciem dla ruchu, przejazdu kolejowego w ciągu ulicy Tczewskiej w Szczecinie Dąbiu od dnia 26.11.2007 r. od godz. 8:00 do dnia 30.11.2007 r. do godz. 18:00 ulegnie zmianie trasa kursowania linii autobusowej nr 73Z i 73D.
Organizacja ruchu:
Trasa linii 73D i 73Z zostanie podzielona na dwie części:
Basen Górniczy – Tczewska z przystankiem końcowym na ul. Nowogardzkiej przed przejazdem kolejowym. Powrót w kierunku Basenu Górniczego ulicami: Nowogardzką, Warmińską do ul. Goleniowskiej i dalej po stałej trasie. Na ul. Goleniowskiej autobus dodatkowo będzie zatrzymywał się na przystanku „Jugosłowiańska”.
Basen Górniczy – Zdunowo - Wielgowo – Tczewska przystanek „Słupska” przed przejazdem kolejowym. Zawrót ul. Słupską i tymczasową pętlą.
Linia będzie kursować wg specjalnego rozkładu jazdy.

* * *

Przedłużony termin

Data ogłoszenia 31.10.2007 roku

W związku z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na ul. Stołczyńskiej, przedłużony został termin organizacji ruchu linii autobusowych 63, 102, 102A i 526 w tym rejonie do dnia 21.12.2007 roku.

* * *

Komunikacja na „Wszystkich Świętych”

Data ogłoszenia 26.10.2007 roku.

W związku z dniem „Wszystkich Świętych” przedstawiamy funkcjonowanie komunikacji miejskiej w dniach od 27.10.2007 r. do 02.11.2007 r. Więcej o komunikacji na Wszystkich Świętych tutaj

* * *

Jesienno – zimowe rozkłady jazdy

Data ogłoszenia 26.10.2007 roku

Z dniem 1 listopada 2007 r. przywrócona zostaje jesienno – zimowa organizacja ruchu na liniach autobusowych nr 52, 61 i 74.
Od dnia 1.11.07 r. obowiązują rozkłady świąteczne, a od 2.11.07 r. rozkłady powszednie.
1. Linia nr 52 ( Tkacka – Wyspa Pucka ) kursować będzie z 40 minutową częstotliwością.
2. Linia nr 74 ( Bezrzecze – Zakłady Piekarnicze , z 11 kursami wydłużonymi do ogrodów działkowych przy ul. Łukasińskiego, w dni powszednie w godzinach 7–8 oraz 14.30–16.30 ), z dotychczasową częstotliwością, wg specjalnego rozkładu jazdy uwzględniającego zamknięcie ulicy Szerokiej.
3. Linia nr 61 – wycofane zostają kursy przez ulicę Południową, zapewniające obsługę ogrodów działkowych „Górki Ustowskie” przy ulicy Południowej. Wszystkie kursy w kierunku Dworca Głównego realizowane będą przez ulicę Cukrową.

* * *

Zmiany w komunikacji tramwajowej

Data ogłoszenia 18.10.2007 roku

W celu poprawy obsługi komunikacyjnej, z dniem 18.10.2007 r. zostaną wprowadzone zmiany na liniach tramwajowych:
• Dwa składy na linii nr 1 obsługiwane będą taborem dwuwagonowym. Ponadto zjazd tramwaju linii nr 1 z pętli Głębokie zostanie przesunięty z godz. 20.23 na godz. 20.36.
• Trzy składy na linii nr 8 obsługiwane będą taborem dwuwagonowym (dwa wagony KT4) oraz trzy składy obsługiwane będą trójwagonowo (trzy wagony 105N).
• Na linii nr 12 nastąpi zmiana rozkładu jazdy. Uruchomiony zostanie dodatkowy kurs z Dworca Niebuszewo o godz. 7.26.

* * *

Budowa kładki

Data ogłoszenia 18.10.2007 roku

W związku z budową kładki dla pieszych nad ul. Przyjaciół Żołnierza przy zamkniętym ruchu na tej ulicy, od dnia 20.10.2007 r. godz. 22:00 do dnia 21.10.2007 r. godz. 5:00 zmieniona zostanie trasa kursowania linii autobusowych 69, 523.
Organizacja ruchu
Linia 69 - będzie kursować po częściowo zmienionej trasie: od przystanku „Łucznicza” będzie kursowała ul. Warcisława – Kresową – Bandurskiego do przystanku „Pasterska” i dalej po stałej trasie, wg normalnego rozkładu jazdy.
Linia 523 – będzie kursowała po częściowo zmienionej trasie: od przystanku „Pasterska” ul. Bandurskiego – Kresową – Bandurskiego do przystanku „Łucznicza” i dalej po stałej trasie, wg normalnego rozkładu jazdy.
W czasie wykonywania prac ulegnie likwidacji w obu kierunkach przystanek „Przyjaciół Żołnierza” dla linii 69 i 523.

* * *

Ulica zamknięta dla ruchu

Data ogłoszenia 17.10.2007 roku

Informujemy, że została zamknięta dla ruchu ul. Dąbrowskiego na odcinku ok. 200 m od skrzyżowania z ul. Kolumba, z uwagi na wymianę nawierzchni.
Prace potrwają do 20.10.2007 r. Objazd odbywa się zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu.

* * *

Zakończenie budowy ronda

Data ogłoszenia 12.10.2007 roku

W związku z zakończeniem budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Ku Słońcu – Derdowskiego – Europejska – Okulickiego, z dniem 15.10.2007 r. od godz. 10:00 nastąpi zmiana lokalizacji przystanków dla linii autobusowej nr 53 i 60.
Przystanek „Ku Słońcu” kierunek Pomorzany będzie zlokalizowany w wybudowanej zatoce autobusowej na ul. Derdowskiego.
Przystanek „Ku Słońcu” kierunek Stocznia będzie zlokalizowany w zatoce na ul. Europejskiej przed wjazdem na rondo.
Jednocześnie ulegają likwidacji tymczasowe przystanki zlokalizowane na Okulickiego 1 - kierunek Cukrowa oraz na ul. Dworskiej przed skrzyżowaniem z ul. Europejską - w obu kierunkach.

* * *

Zmiany na linii 74 i 80

Data ogłoszenia 12.10.2007 roku

W związku z zakończeniem prac na ulicy Łukasińskiego (realizacja programu „Poprawa jakości wody w Szczecinie”) i trwającymi pracami na ulicy Szerokiej z dniem 13 października 2007 roku wprowadza się zmiany na liniach:
* linia 74 w obowiązującym specjalnym rozkładzie jazdy zostaną wprowadzone korekty godzin odjazdów i czasu przejazdów,
* linia 80 powraca do stałego rozkładu jazdy.

Zmiany na linii 102A

Data ogłoszenia 28.09.2007 roku

W związku z dalszymi pracami przy budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na ul. Stołczyńskiej, przedłuża się termin obowiązywania organizacji ruchu środków komunikacji miejskiej od dnia 01.10.2007 r. do dnia 31.10.2007 r.
Ponadto w okresie tym pozostawia się kursowanie linii 102a, jednak zmianie ulegnie jej rozkład. Linia 102a kursować będzie w dni powszednie oraz w soboty wg specjalnych rozkładów jazdy.

* * *

Inauguracją roku akademickiego

Data ogłoszenia 25.09.2007 roku

W związku z uroczystą inauguracją roku akademickiego, na zlecenie Akademii Morskiej w Szczecinie w dniu 6.10.2007 r. w godz. 6:30 – 13:30 nastąpi zamknięcie dla ruchu tramwajowego ul. Jana z Kolna. Ulegnie zmianie trasa linii tramwajowej nr 6, 6bis.
Organizacja ruchu:
Linia 6 w obu kierunkach kursować będzie po trasie: Gocław – Dubois – Parkowa – Matejki – Brama Portowa - Wyszyńskiego – Pomorzany wg normalnego rozkładu jazdy.
Linia 6bis kursować będzie w obu kierunkach po trasie: Ludowa – Dubois – Matejki – Brama Portowa - Wyszyńskiego – Pomorzany wg normalnego rozkładu jazdy.

* * *

Zmiana tras - objazdy

Data ogłoszenia 24.09.2007 roku.

W związku z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla lewobrzeżnej części Szczecina od dnia od 1.10.2007 r. do odwołania (przewidywany termin zakończenia - 31.12.2007r.) zamknięta dla ruchu zostanie ul. Szeroka na odcinku od ul. Drozdowej do ul. Modrej. Na czas prac obowiązuje objazd ulicami Klonowica – Zawadzkiego – Szafera.

Organizacja ruchu:
Linia 74 – będzie kursować w obu kierunkach częściowo zmienioną trasą: od przystanku „Klonowica MZK” objazdem ulicami: Klonowica – Zawadzkiego – Szafera do ul Modrej i dalej po stałej trasie do Bezrzecza wg specjalnego rozkładu jazdy. Na trasie objazdu będą obowiązywać przystanki „Zawadzkiego Kościół” – „Zawadzkiego” – „Szafera” – „Romera”. Ulegną zawieszeniu przystanki „Krzekowo Kościół” oraz „Krzekowo”. Dojazd do Krzekowa od przystanku „Wernyhory” możliwy będzie tramwajami linii 5, 7.
Linia 75 – będzie kursować wg specjalnego rozkładu jazdy, częściowo zmienioną trasa: od przystanku „Zawadzkiego Kościół” ulicami: Benesza – Romera do przystanku „Romera” gdzie autobus będzie oczekiwał do czasu odjazdu w kierunku Dworca Głównego. Na czas zmiany trasy ulegają zawieszeniu przystanki:
- w kierunku Krzekowa: „Zawadzkiego” – „Szafera” – „Romera” – „Krzekowo Kościół” – „Krzekowo”
- w kierunku Dworca Głównego: „Krzekowo” „Krzekowo Kościół”. Na czas zmiany trasy uruchomione zostaną tymczasowe przystanki na ul. Benesza i Romera. Dojazd do Krzekowa od przystanku „Wernyhory” możliwy będzie tramwajami linii 5, 7.
Linia 521 – będzie kursować na trasie: Krzekowo – Dworzec Główny częściowo zmieniona trasą wg normalnego rozkładu jazdy:
- w kierunku Dworca Głównego od Krzekowa przez ulice Klonowica – Benesza – Romera do przystanku „Romera” i dalej po stałej trasie,
- w kierunku Krzekowa od przystanku „Romera” ulicami Romera – Benesza – Klonowica do Krzekowa.
Linia 527 – będzie kursować na trasie: Bezrzecze – Dworzec Główny częściowo zmienioną trasą wg normalnego rozkładu jazdy:
- w kierunku Dworca Głównego od przystanku „Modra” ulicami Romera – Benesza – Klonowica do Krzekowa i dalej po stałej trasie do Dworca Głównego
- w kierunku Bezrzecza od przystanku „Krzekowo” ulicami Klonowica – Benesza – Romera do przystanku „Modra” i dalej po stałej trasie do Bezrzecza.

* * *

Zmiany w komunikacji

Data ogłoszenia 24.09.2007 roku

Z dniem 01.10.2007 r. wprowadzony zostaje nowy układ komunikacji tramwajowej, uwzględniający braki kadrowe, trwający remont torów w al. Bohaterów Warszawy, wyniki badań potoków pasażerskich oraz zmiany w czasach przejazdów.
Na wszystkich liniach tramwajowych wprowadzone zostaną nowe (z wyjątkiem linii nr 1 i 9) rozkłady jazdy. Ponadto na wszystkich liniach tramwajowych obowiązywać będą następujące częstotliwości kursowania:
 w dni powszednie do godz. 6.00 tramwaje kursować będą co 15 minut, od 6.00 do 20.00 tramwaje kursować będą co 12 minut, po godz. 20.00 tramwaje będą kursować z 20 minutową częstotliwością;
 soboty do godz. 9.00 i od 18.00 tramwaje będą kursować co 20 minut, w godzinach od 9.00 do 18.00 tramwaje kursować będą co 12 minut;
 w dni świąteczne do godz. 11.00 i po godz. 18.00 tramwaje kursować będą co 20 minut, w godzinach od 11.00 do 18.00 tramwaje kursować będą z 12 minutową częstotliwością;
 w Nowy Rok, Wielkanoc i Boże Narodzenie do godz. 11.00 i po godz. 18.00 tramwaje kursować będą co 24 minuty, w godzinach od 11.00 do 18.00 tramwaje kursować będą z 20 minutową częstotliwością.
I. Ogólne zasady kursowania linii tramwajowych.
1. Linie 1 i 9
 kursują wg rozkładów jazdy i tras wprowadzonych w dniu 18.09.2007 r.
2. Linia 2 będzie kursować nową trasą: Dworzec Niebuszewo – Basen Górniczy wg stałego, nowego rozkładu jazdy,
3. Linia 3 kursować będzie wg stałego, nowego rozkładu jazdy,
4. Linia 4 kursować będzie tylko w dni powszednie, według specjalnego rozkładu jazdy uwzględniającego zmiany w kursowaniu linii 12,
5. Linia 5 kursować będzie według stałego, nowego rozkładu jazdy,
6. Linia 6 kursować będzie według stałego, nowego rozkładu jazdy,
7. Linia 6bis kursować będzie tylko w dni powszednie w godzinach szczytu, według stałego, nowego rozkładu jazdy,
8. Linia 7 nadal obowiązuje dotychczasowa trasa objazdowa, tramwaj linii nr 7 kursuje tylko w dni powszednie w godzinach szczytu, według specjalnego rozkładu jazdy,
9. Linia 7bis zostanie uruchomiona na trasie Krzekowo – Jagiellońska – pl. Rodła – Brama Portowa – Dworcowa na czas remontu al. Bohaterów Warszawy i będzie kursowała według specjalnego rozkładu jazdy,
10. Linia 8 będzie kursowała według specjalnego rozkładu jazdy,
11. Linia 11 będzie kursowała według stałego, nowego rozkładu jazdy,
12. Linia 12 będzie kursowała według specjalnego rozkładu jazdy,
II. Ustalenia szczegółowe.
1. Dojazd z centrum miasta na linię 6 w kierunku Gocławia zapewnia linia 11, a przy częstotliwości kursowania 20 min. – linia 5. Czas na przesiadkę wynosi od 1 do 5 min.
2. Linia 6 z Gocławia umożliwia przesiadkę na linię 5 z czasem oczekiwania od 0 do 5 min.
3. Linia 7bis umożliwia przesiadkę z/na linię 2 z/do Basenu Górniczego.
4. W godzinach szczytu tramwaje będą kursowały:
• Na Basen Górniczy co 4 minuty,
• Na Pomorzany (dot. tramwajów kursujących przez Al. Piastów) co 4 minuty,
• Na Krzekowo co 4 minuty, z Krzekowa średnio co 4 minuty.
III. Inne zmiany.
1. Przystanki „Brama Portowa” (peron linii 2) i „Wyszyńskiego” w kierunku Basenu Górniczego zostają przekwalifikowane na podwójne.
2. Przystanek „Pomorzany (dla wysiadających)” zostaje przesunięty na początek peronu. Uruchomiony zostanie dodatkowy przystanek (przed rozjazdem z pętli), na którym tramwaje będą oczekiwały w godzinach kursowania linii nr 6bis na zwolnienie peronu zewnętrznego na pętli. Maksymalny postój na ww. przystanku będzie wynosił 6 minut, po godz. 7 czas ten będzie wynosił 3 minuty.
3. Przystanek tramwajowy „Kotwiczna” zostaje przemianowany na „Merkatora”.
4. Nazwa przystanku „Dworzec Główny PKP” zostaje ujednolicona do nazwy „Dworzec Główny”.
Z dniem 1 października przywraca się jesienno – zimowe rozkłady jazdy na liniach autobusowych 53, 60, 61bis i 81 oraz wprowadzone zostaną zmiany rozkładów jazdy dla linii 102, 103 i 106.
Linie C i C bis zostają połączone w jedną linię, poprzez włączenie kursów linii C bis do rozkładu jazdy linii C.
Linie funkcjonować będą w następujący sposób:
Linie 53 i 60 – przywrócone zostaną jesienno-zimowe rozkłady jazdy obowiązujące przed rozpoczęciem przebudowy ronda na ul. Ku Słońcu.
Linie 61 bis i 81 – obowiązywać będą rozkłady jazdy sprzed wakacji.
Linia C kursować będzie jak dotychczas, co 20 minut w szczycie dnia powszedniego, ze wzmocnieniem szczytu rannego kursami na skróconej trasie Dąbie Osiedle – Plac Rodła (dotychczasowej linii C bis) i co 40 minut w pozostałych godzinach oraz co 80 minut w dni świąteczne.
Na linii 102 zostanie wprowadzony nowy rozkład jazdy dostosowany do nowego rozkładu jazdy linii 6. Autobusy do czasu przywrócenia kursowania przez ul. Stołczyńską będą kursować z następującą częstotliwością:
• w dni powszednie: w godzinach szczytu co 24 minuty, poza godzinami szczytu co 30 minut, w godzinach wieczornych co 40 minut,
• w soboty i dni świąteczne: co ok. 48 minut.
Ponadto na linii 102 nastąpi zmiana nazwy przystanku z „Cegłówki” na „Nad Odrą Huta”.
Na linii 103 zostanie wprowadzony nowy rozkład jazdy dostosowany do nowego rozkładu jazdy linii 1 i 9. Autobusy będą kursować z następującą częstotliwością:
• w dni powszednie: w godzinach szczytu co 24 minuty, poza godzinami szczytu co 30 minut, w godzinach wieczornych co 40 minut,
• w soboty i dni świąteczne: od godz.10.00 do godz. 19.00 co 36 minut, w pozostałym okresie co 40 minut.
Jednocześnie nastąpi zmiana nazw następujących przystanków na trasie linii 103:
• „Zakłady Chemiczne” na „Police Zakłady Chemiczne”,
• „Kanał nż” na „Police Kuźnicka nż”,
• „Kamienna nż” na „Police Kamienna nż”,
• „Dubois nż” na „Police Dubois nż”,
• „Kołłątaja” na „Police Kołłątaja”
• „Police Kościół” na „Police Mazurska Kościół”,
• „Mazurska” na „Police Mazurska”,
• „Przybora” na „Police Przybora”
• „Grzybowa” na „Police Grzybowa”
• „Piaskowa” na „Police Piaskowa”
• „Piaskowa Szkoła” na „Police Piaskowa Szkoła”
•„Osiedle Chemik” na „Police Osiedle Chemik”
• „Wyszyńskiego” na „Police Wyszyńskiego”
•„Piłsudskiego – PCK” na „Police PCK”
•„Piłsudskiego” na „Police Piłsudskiego Rondo”
•„Siedlecka Przychodnia” na „Police Szpital”
•„Siedlecka MOK nż” na „Police MOK nż”
•„Tanowska Cmentarz” na „Police Starostwo Powiatowe”
•„Tanowska nż” na „Police Tanowska nż”
• „Police Szkoła” na „Police Tanowska Szkoła”
• „Police Szkoła I” na „Police Tanowska Szkoła I”
•„Tanowo Las” na „Tanowo Wojska Polskiego”.
Na linii 106 zostanie wprowadzony nowy rozkład jazdy dostosowany do nowego rozkładu jazdy linii 1 i 9. Autobusy będą kursować z dotychczasową, 60-minutową częstotliwością, z korektą godzin odjazdów z obu pętli. Uruchomione zostaną ponadto dodatkowe kursy.

* * *

Zmiany w komunikacji miejskiej

Data ogłoszenia 14.09.2007 roku

W związku z trwającym remontem torów w alei Bohaterów Warszawy, wprowadzaniem nowego układu komunikacji tramwajowej oraz brakami kadrowymi w MZK Szczecin, z dniem 18.09.2007 r. wprowadzone zostają nw. zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej:
1. Linia 1 będzie kursować na trasie Głębokie – Potulicka wg specjalnego rozkładu jazdy:
* w dni powszednie do godz. 6 co 15 minut, od 6 do 20 co 12 minut, po 20 co 20 minut;
* w soboty do godz. 9 i od 18 co 20 minut, w godzinach 9-18 co 12 minut;
* w dni świąteczne do godz. 11 i po 18 co 20 minut, w godzinach 11-18 co 12 minut;
2. Linia 9 będzie kursować na trasie Głębokie – al. Wojska Polskiego – Piastów (powrót ul. Jagiellońską – al. Bohaterów Warszawy – ul. Wawrzyniaka) wg specjalnego rozkładu jazdy – tylko w dni powszednie w godzinach szczytu co 12 min. Na obu liniach wprowadzone zostają nowe czasy przejazdów.
3. Zawieszone zostaje funkcjonowanie pociągów rezerwowych R/1, R/2, R/3 wraz z kursem na trasie Potulicka – Las Arkoński – Potulicka wykonywanym jako 3/7.
4. Do czasu wprowadzenia nowych rozkładów jazdy na liniach 103 i 106 (01.10.2007 r.) nie obowiązują skomunikowania linii tramwajowych z autobusowymi na pętli Głębokie.
5. Pasażerowie posiadający bilety okresowe na linię 9 upoważnieni są dodatkowo do przejazdu (wraz z liniami pokrywającymi się): linią 1 na całej trasie, liniami 5 i 7 na odcinku Wawrzyniaka – Plac Sprzymierzonych, liniami 4, 11 i 12 na odcinku Plac Sprzymierzonych – Plac Kościuszki, linią 8 na odcinku Brama Portowa – Plac Kościuszki oraz linią 75 na odcinku Turzyn Dworzec – Plac Zwycięstwa.

* * *

Awaria techniczna na skrzyżowaniu Emilii Plater - Firlika

Data ogłoszenia 7.09.2007 roku

W związku z awarią techniczną pod torowiskiem na skrzyżowaniu Emilii Plater – Firlika w dniu 9 i 10.09.2007 r. nastąpi zmiana trasy linii tramwajowej nr 6, 6bis na kierunku do Pomorzan.
Organizacja ruchu:
Linia - 6 w kierunku Pomorzan kursuje na trasie: Gocław – Dubois – Parkowa – Matejki – Brama Portowa - Wyszyńskiego – Pomorzany wg normalnego rozkładu jazdy.
Linia - 6bis kursuje na trasie: Ludowa – Dubois – Matejki – Brama Portowa - Wyszyńskiego – Pomorzany wg normalnego rozkładu jazdy.
W kierunku Ludowej i Gocławia linie kursują po stałej trasie przez ul. Jana z Kolna.
Wyjazdy z zajezdni Golęcin:
- na linię 12 trasą przez Pl. Rodła i Pl. Kościuszki,
- na linię 8 w kierunku Gumieniec trasą przez Matejki, pl. Hołdu Pruskiego, Wyszyńskiego, Dworcową,
- na linię 2 w kierunku Dworcowej trasą przez Matejki - Wyszyńskiego

* * *

Zmiany w związku z organizacją koncertu "Zakończenie Lata – Przystań na Bosmana"

Data ogłoszenia 5.09.2007 roku

W związku z organizacją koncertu „Zakończenie Lata – Przystań na Bosmana” na terenie Wałów Chrobrego i ul. Jana z Kolna w dniach od 6.09.2007r. godz. 18:00 do 9.09.2007r. godz. 4:00 nastąpi zmiana trasy linii tramwajowej nr 6, 6bis oraz linii autobusowych 70, 526.
Organizacja ruchu:
Linia - 6 kursuje na trasie: Pomorzany - Wyszyńskiego – Brama Portowa – Matejki – Dubois – Gocław wg specjalnego rozkładu jazdy.
Linia – 6bis kursuje na trasie: Pomorzany – Wyszyńskiego – Brama Portowa – Matejki – Dubois – Ludowa wg specjalnego rozkładu jazdy.
Wyjazdy z zajezdni Golęcin:
- na linię 12 trasą przez Pl. Rodła i Pl. Kościuszki,
- na linię 8 w kierunku Gumieniec trasą przez Matejki, pl. Hołdu Pruskiego, Wyszyńskiego, Dworcową.
- na linię 2 w kierunku Dworcowej trasą przez Matejki, pl. Hołdu Pruskiego, Wyszyńskiego.
Linia – 70 kursuje po częściowo zmienionej trasie:
1. W kierunku Urzędu Miejskiego kursuje, od Dworca Głównego ulicami: Kolumba – Nabrzeże Wieleckie – Trasa Zamkowa – Małopolska – Jarowita do Szczerbcowej i dalej po stałej trasie wg normalnego rozkładu jazdy. Ulegają czasowej likwidacji przystanki "Admiralska" "Urząd Wojewódzki". Uruchamia się przystanek zastępczy na ul. Jarowita przed skrzyżowaniem z ul. Szczerbcową.
2. W kierunku Dworca Głównego od ul. Starzyńskiego kursuje ul. Szczerbcową – Henryka Pobożnego – Małopolską – Pl. Hołdu Pruskiego – Farna – Sołtysia – Wyszyńskiego i dalej po stałej trasie wg normalnego rozkładu jazdy. Przystanek „Teatr Współczesny” czasowo zostaje przeniesiony na ul. Henryka Pobożnego pomiędzy ul. Szczerbcową a Zygmunta Starego.
Linia – 526 kursuje na trasie: Dworzec Główny – Nabrzeże Wieleckie – Trasa Zamkowa – pl. Holdu Pruskiego – Matejki – Dubois i dalej po stałej trasie do Zajezdni Police, wg normalnego rozkładu jazdy.

* * *

Zamknięcie Piotra Skargi

Data ogłoszenia 28.08.2007 roku

W związku z organizacją "XXVIII Półmaratonu Gryfa", w dniu 02 września w godz. 12:00-15:00 nastąpi zamknięcie dla ruchu ul. Piotra Skargi.
Organizacja ruchu:
Linia 67 w godz. 12:00 – 15:00 kursuje w obu kierunkach częściowo po zmienionej trasie ulicami Zaleskiego i Słowackiego z pominięciem ul. Piotra Skargi. Czasowej likwidacji ulegają przystanki: ,,Lodogryf”, ,,Piotra Skargi” i ,,Jasne Błonia”. Na trasie objazdu autobusy zatrzymują się na istniejących przystankach dla linii 53, 60.

* * *

Komunikacja po wakacjach

Data ogłoszenia 22.08.2007 roku

W dniach 1 i 3 września 2007 r., w związku z kończącym się okresem wakacyjno – urlopowym i trwającym remontem torowiska tramwajowego w ciągu al. Bohaterów Warszawy, nastąpią zmiany przywracające jesienno – zimową organizację funkcjonowania komunikacji miejskiej oraz wynikające z trwającego remontu:
1. KOMUNIKACJA TRAMWAJOWA:
od 1 września 2007 r.:
• Linia 1 – w dni powszednie, soboty i dni świąteczne będzie kursować wg specjalnego zimowego rozkładu jazdy. W okresach szczytowych kursy wykonywane będą do Głębokiego, po szczycie na skróconej trasie do Zajezdni Pogodno.
• Linia 9 – nadal będzie kursować objazdem przez ul. Jagiellońską, Piłsudskiego, pl. Żołnierza do ul. Potulickiej wg dotychczas obowiązującego rozkładu jazdy.
od 3 września 2007 r.:
• Linia 3 – przywrócone zostają szkolne kursy wspomagające wykonywane przez R/2 z Potulickiej.
• Przywrócone zostaje kursowanie linii nr 4 i 6bis. Likwidacji ulega kurs wspomagający linię 6 realizowany przez R/2 w dni powszednie; kurs realizowany przez R/1 w soboty zostaje wydłużony do Ludowej.
• Linia 5 – linia obsługiwana będzie przez zajezdnię Golęcin.
• Linie 7 i 8 – w dni powszednie będą kursować wg specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością co 6 minut w godzinach szczytu. Ponadto linia nr 7 kursuje objazdem przez ul. Jagiellońską, Pl. Rodła i dalej do Basenu Górniczego.
• Linie 11 i 12 – przywrócony zostaje jesienno-zimowy rozkład jazdy w dni powszednie.
2. KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA:
od 3 września 2007 r.:
• Przywraca się jesienno – zimowe rozkłady jazdy na liniach 69, 103 i 107.
• Przywrócone zostanie kursowanie linii pospiesznych C bis, D, E, F i G, szkolnej linii 109 w Policach oraz kurs wykonywany przez linię 77 Bis.
• Na linii F z uwagi na korekty czasów przejazdu obowiązywać będzie nowy rozkład jazdy, z dotychczasową, 24 minutową częstotliwością.
• Dla linii 102 wprowadzone zostaną podjazdy pod Prywatne Liceum w Policach.
• Na linii 102A na wniosek pasażerów wprowadzone zostaną dodatkowe kursy zapewniające możliwość dojazdu i powrotu ze szkoły.

* * *

Linia 80, 74 i 529 inaczej

Data ogłoszenia 20.08.2007 roku

W związku z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla lewobrzeżnej części Szczecina od dnia 27.08.2007r. do 02.10.2007 r. zostanie zamknięty dla ruchu odcinek jezdni ulicy Łukasińskiego pomiędzy ul. Bracką a ul. Taczaka w obu kierunkach.
Organizacja ruchu:
Linia 529 będzie kursować częściowo po zmienionej trasie. W kierunku do Głębokiego - od przystanku ,,Kmieca” zlokalizowanego na ul. Taczaka będzie kursować ulicami: Witkiewicza, Grota Roweckiego do przystanku ,,Reduty Ordona” zlokalizowanego na ul. Łukasińskiego i dalej po obecnie obowiązującej trasie wg skorygowanego rozkładu jazdy.
Likwidacji ulegają przystanki: ,,Taczaka”, ,,Bracka” i ,,Kleeberga”.
W kierunku do pl. Rodła - od przystanku ,, Reduty Ordona” zlokalizowanego na ul. Łukasińskiego będzie kursować ulicami: Grota Roweckiego, Witkiewicza do przystanku ,,Taczaka” zlokalizowanego na ul. Taczaka i dalej po obecnie obowiązującej trasie wg specjalnego rozkładu jazdy. Wyznacza się dodatkowy przystanek w tym kierunku ,,Berlinga” zlokalizowany na ul. Grota Roweckiego.
Likwidacji ulegają przystanki: ,,Kleeberga” i ,,Bracka”.
Linia 80 i 74 będą kursować częściowo po zmienionej trasie. W kierunku do Osiedla Arkońskiego i Bezrzecza - od przystanku ,,Łukasińskiego” zlokalizowanego na ul. Łukasińskiego będą kursować ulicami: Taczaka, Witkiewicza, Grota Roweckiego do przystanku ,,Reduty Ordona” zlokalizowanego na ul. Łukasińskiego i dalej po obecnie obowiązującej trasie wg specjalnego rozkładu jazdy.
Likwidacji ulega przystanek ,,Kleeberga”.
W kierunku do Zakładów Piekarniczych i Łukasińskiego Ogrody - od przystanku ,,Reduty Ordona” zlokalizowanego na ul. Łukasińskiego będą kursować ulicami: Grota Roweckiego, Witkiewicza, Taczaka do przystanku ,,Łukasińskiego” zlokalizowanego na ul. Łukasińskiego i dalej po obecnie obowiązującej trasie wg specjalnego rozkładu jazdy.
Wyznacza się dodatkowy przystanek w tym kierunku ,,Berlinga” zlokalizowany na ul. Grota Roweckiego. Likwidacji ulega przystanek: ,,Kleeberga”.

* * *

Linie autobusowe 70 i 526 powracają na stałe trasy przez ul. Jana z Kolna

Data ogłoszenia 13.08.2007 roku

W związku z otwarciem dla ruchu drogowego ul. Jana z Kolna i ulic w rejonie Wałów Chrobrego od 16.08.2007 r. linie autobusowe nr 70 i 526 powracają na stałe trasy przez ul. Jana z Kolna.

* * *

Zmiany na linii 6 i 526

Data ogłoszenia 9.08.2007 roku

W związku z koniecznością ponownego zamontowania sieci trakcyjnej na ul. Jana z Kolna po zakończeniu finału regat The Tall Ships’ Races 2007 zmiana trasa linii tramwajowej nr 6, będzie obowiązywała do dnia 19.08.2007 r.
Od dnia 20.08.2007 r. linia tramwajowa powraca na stałą trasę.
Organizacja ruchu:
Linia - 6 kursuje na trasie: Pomorzany - Wyszyńskiego – Brama Portowa – Matejki – Dubois – Gocław wg specjalnego rozkładu jazdy.
Odjazd kursu z Pomorzan wykonywanego w dni powszednie przez R/2 jako 6bis pozostaje bez zmian.
Odjazd kursu z Pomorzan wykonywanego w soboty przez R/1 jako 6bis zostaje przesunięty na godzinę 5:17.
Linia 526 również do odwołania jeździ objazdem z pominięciem ul. Jana z Kolna.
Wyjazdy z zajezdni Golęcin:
- na linie 12 trasą przez Pl. Rodła i Pl. Kościuszki,
- na linię 8 w kierunku Gumieniec trasą przez Matejki, pl. Hołdu Pruskiego, Wyszyńskiego, Dworcową.

* * *

Komunikacja w czasie regat

Data ogłoszenia 1.08.2007 roku

W związku z organizacją w dniach 4-7.08.2007 r. The Tall Ships Races` 2007 oraz imprezami towarzyszącymi wprowadzone zostaną następujące zmiany w kursowaniu środków komunikacji miejskiej.
I. Komunikacja tramwajowa w dniach 2 i 3.08.2007r. będzie kursować wg powszedniego rozkładu jazdy.
• Ponadto uruchomione zostaną dodatkowe kursy na linii nr 3:
- z Lasu Arkońskiego 22:50, 23:25, 23:50 – zjazd do zajezdni,
- z Pomorzan 22:55, 23:20, 23:55 – zjazd do zajezdni.
• Linia nr 6 będzie kursować na trasie: Gocław – Dubois – Wyszyńskiego – Pomorzany.
Ponadto uruchomione zostaną dodatkowe kursy na linii nr 6:
- z Gocławia 22:40, 23:10, 0:00, 0:30, 1:20 – zjazd do zajezdni, 1:50 – zjazd do zajezdni,
- z Pomorzan 23:20, 23:50, 0:40, 1:10,
• Ponadto uruchomione zostaną dodatkowe kursy na linii nr 7:
- z Basenu Górniczego 23:10, 23:30,
- z Krzekowa 22:50, 23:50 – zjazd do zajezdni, 0:10 - zjazd do zajezdni,
• Ponadto uruchomione zostaną dodatkowe kursy na linii nr 8:
- z Basenu Górniczego 23:20, 23:40, 0:20 – zjazd do zajezdni, 0:40 – zjazd do zajezdni,
z Gumieniec 23:10, 23:50, 0:10.
2. W dniach 4 i 5.08.2007 r. komunikacja tramwajowa będzie kursować według świątecznego rozkładu jazdy.
• Dodatkowo uruchomiona zostanie linia tramwajowa nr 800, która będzie kursować na trasie: Basen Górniczy – pl. Rodła wg specjalnego rozkładu jazdy.
Linia rozpocznie kursowanie z Basenu Górniczego o godz. 10.14 a zakończy na pl. Rodła ok. godz. 1.30. W godzinach 10.30 – 18.30 linia będzie kursować z 12 minutową częstotliwością a poza tym okresem co 20 minut.
• Ponadto uruchomione zostaną dodatkowe kursy na linii nr 3:
- z Lasu Arkońskiego 22:45, 23:25, 23:55, 0:35, 1:05 – zjazd do zajezdni,
- z Pomorzan 22:50, 23:20, 00:00, 0:30, 1:05 –zjazd do zajezdni,
• Linia tramwajowa nr 6 będzie kursować na trasie: Gocław – Dubois – Wyszyńskiego – Pomorzany.
Ponadto uruchomione zostaną dodatkowe kursy na linii nr 6:
- z Gocławia 22:30, 23:10, 23:50, 0:30, 1:10 – zjazd do zajezdni, 1:50 – zjazd do zajezdni,
- z Pomorzan 23:10, 23:50, 0:30, 1:10.
• Ponadto uruchomione zostaną dodatkowe kursy na linii nr 7:
- z Basenu Górniczego 22:50, 23:30, 0:10, 0:50, 1:30 – zjazd do zajezdni,
- z Krzekowa 22:50, 23:30, 0:10, 0:30 – zjazd do zajezdni, 0:50.
• Ponadto uruchomione zostaną dodatkowe kursy na linii nr 8:
- z Basenu Górniczego 23:00, 23:40, 0:00, 0:40, 1:00 – zjazd do zajezdni, 1:40 – zjazd do zajezdni,
- z Gumieniec 23:00 zamiast 22.49 (dotyczy dnia 4.08.2007r.), 23:30, 23:10, 0:10,0:30 , 1;10.
3. W dniu 6.08.2007 r. komunikacja tramwajowa będzie kursować według powszedniego rozkładu jazdy.
• Ponadto uruchomione zostaną dodatkowe kursy na linii nr 3:
- z Lasu Arkońskiego 22:50, 23:25, 23:50 – zjazd do zajezdni,
- z Pomorzan 22:55, 23:20, 23:55 – zjazd do zajezdni.
• Linia tramwajowa nr 6 będzie kursować na trasie: Gocław – Dubois – Wyszyńskiego – Pomorzany.
* Ponadto uruchomione zostaną dodatkowe kursy na linii nr 6:
- z Gocławia 22:40, 23:10, 0:00, 0:30, 1:20 – zjazd do zajezdni, 1:50 – zjazd do zajezdni,
- z Pomorzan 23:20, 23:50, 0:40, 1:10.
• Ponadto uruchomione zostaną dodatkowe kursy na linii nr 7:
- z Basenu Górniczego 23:10, 23:30,
- z Krzekowa 22:50, 23:50 – zjazd do zajezdni, 0:10 – zjazd do zajezdni.
• Ponadto uruchomione zostaną dodatkowe kursy na linii nr 8:
- z Basenu Górniczego 23:20, 23:40, 0:20 – zjazd od zajezdni, 0:40 – zjazd do zajezdni,
- z Gumieniec 23:10, 23:50, 0:10.
II. Komunikacja autobusowa
1. Komunikacja autobusowa w dniach 3.08.2007 r. będzie kursować wg powszedniego rozkładu jazdy. Ponadto dnia 3.08.2007 r. wydłużone będzie kursowanie linii autobusowych nr 75 oraz 107 do godz. 0:30. Na linii 75 i 107 kursować będzie dodatkowo po 3 autobusy.
2. W dniach 4 i 5.08.2007 r. komunikacja autobusowa będzie kursować według świątecznego rozkładu jazdy, za wyjątkiem linii autobusowej nr 67, która dnia 04.08.2007 r. będzie kursować według sobotniego rozkładu jazdy. Ponadto w dniach 4 i 5.08.2007 r. wydłużone będzie kursowanie linii autobusowych nr 75 oraz 107 do godz. 0:30. Na linii 75 kursować będzie dodatkowo 3 autobusy a na linii 107 kursować będzie dodatkowo 5 autobusów.
Z pętli Basen Górniczy kursować będzie dodatkowo 6 autobusów dla wspomożenia linii autobusowych nr 55, 56, 65, 71, 73, przewidywane jest kursowanie tych autobusów w godzinach 10.00 do 1:30.
3. W dniu 6.08.2007 r. komunikacja autobusowa będzie kursować według powszedniego rozkładu jazdy. Ponadto dnia 6.08.2007 r. wydłużone będzie kursowanie linii autobusowych nr 75 oraz 107 do godz. 0:30. Na linii 75 i 107 kursować będzie dodatkowo po 3 autobusy.
Z pętli Basen Górniczy kursować będzie dodatkowo 6 autobusów dla wspomożenia linii autobusowych nr 55, 56, 65, 71, 73 przewidywane jest kursowanie tych autobusów w godzinach 10.00 do 1:30.
III. Obsługa parkingów w dniach 4 - 7.08.2007 r.
Linie dowozowe do parkingów w czasie finału The Tall Ships Races 2007.
1. Linia 820 - obsługa parkingów na ul. Struga i Gdańskiej kursuje na trasie: Energetyków (teren pod Urzędem Celnym) – Bulwar Gdański – Energetyków – Gdańska /przejazd pod Estakadą Pomorską/ – Basen Górniczy – Struga Zajezdnia – Pomorska. Przystanki na trasie:
1.Energetyków (teren pod Urzędem Celnym),
2.Gdańska pod Estakadą na wysokości parkingu i Bulk Cargo – oba kierunki,
3.Basen Górniczy – zatoki autobusowe wzdłuż ul. Gdańskiej w obu kierunkach,
4. Bagienna w obu kierunkach,
5.Struga Zajezdnia – w obu kierunkach,
6.Botaniczna (w ciągu ul.Struga) oba kierunki. Autobus będzie kursować z 25 minutową częstotliwością.
2. Linia 821 - obsługa parkingu na ul. Twardowskiego kursuje na trasie Twardowskiego – 26 Kwietnia – Krzywoustego – Plac Zwycięstwa – Wyszyńskiego – Dworcowa. Przystanki:
1.Twardowskiego,
2.Wyszyńskiego /w obu kierunkach/,
3.Dworcowa. Autobus będzie kursować co 30 minut.
3. Linia 822 / obsługa parkingu przy ul. Hryniewieckiego / kursuje na trasie: Hryniewieckiego – Bytomska – Energetyków.
Przystanki:
1.Hryniewieckiego parking,
2.Energetyków. Autobus będzie kursować co 20 minut.
4. Linia 823 / obsługa parkingów przy ulicy Bronowickiej / kursuje na trasie Bronowicka parking – Cukrowa – Mieszka I – Piastów – Narutowicza – Kopernika – Plac Zwycięstwa – Wyszyńskiego – Dworcowa.
Przystanki:
1.Bronowicka parking,
2.Wyszyńskiego,
3.Dworcowa. Autobus będzie kursować co 20 minut.
5. Linia 824 / jako ewentualna linia rezerwowa obsługująca parkingi w rejonie lotniska Dąbie, w przypadku ich uruchomienia / trasa: Energetyków – Bulwar Gdański – Energetyków – Gdańska /przejazd pod Estakadą Pomorską/ – Most Cłowy – Przestrzenna – A.Krzywoń – Gryfińska – Hangarowa – Eskadrowa – Basen Górniczy – Energetyków.
Przystanki:
1.Energetyków,
2.Gdańska pod Estakadą – w obu kierunkach,
3.Basen Górniczy – oba kierunki,
4.Lotnisko parking,
5. Bagienna (Top Shopping). Autobus będzie kursować co 20 minut.
Przewidywane kursowanie linii obsługujących parkingi w godz. 9.00 do 1.00. Funkcjonowanie linii obsługujących parkingi uzależnione będzie od frekwencji podróżnych i sterowane przez Centralę Ruchu ZDiTM Szczecin. Linie dowozowe do parkingów są bezpłatne.
IV. Dnia 04.08. i 05.08.2007 r. kursować będzie linia tramwajowa nr „0”. Linia tramwajowa nr „0” kursować będzie na trasie: Dworzec Główny, Dworcowa, Brama Portowa, pl. Żołnierza, Matejki PZU, pl. Rodła, pl. Sprzymierzonych, Al. Piastów, Jagiellońska, Bohaterów Warszawy, Wawrzyniaka, pl. Gałczyńskiego, Al. Wojska Polskiego, Al. Piastów, Powstańców Wielkopolskich, Pomorzany pętla, Chmielewskiego, Kolumba, Dworzec Główny.
Na trasie linii obowiązywać będą następujące przystanki: Dworzec Główny jako przystanek początkowy i końcowy oraz Matejki PZU.
Odjazdy tramwaju z przystanku Dworzec Główny nastąpią o godz. 14:00, 15:20 i 16:40 i będą to kursy z tłumaczeniem na język angielski, oraz o godz. 14:40, 16:00 i 17:20 i będą to kursy z tłumaczeniem na język niemiecki. Linia tramwajowa „O” jest linia bezpłatną.
V. Na wszystkich liniach tramwajowych i autobusowych poza liniami 820, 821, 822, 823, 824 oraz linią „0” obowiązuje opłata za przejazd zgodna z Uchwałą Rady Miasta Szczecina z 27 maja 2003 r. z późn. zm.
VI. Od dnia 03.08. do 06.08.2007 r. wydłużone zostają godziny pracy dwóch kas biletowych ZDiTM tj. kasy biletowej na Pl. Rodła i na Basenie Górniczym. Kasy czynne będą do godz. 1.00. Dyspozytornia liniowa „Pomorzany” również do godz. 1.00 prowadzić będzie sprzedaż biletów komunikacji miejskiej.
W dniach od 03.08.do 06.08.2007 r. uruchomione zostaną dwa dodatkowe punkty sprzedaży biletów komunikacji miejskiej: na przystanku tramwajowym Dworzec Główny i w okolicy skrzyżowania Wyszyńskiego/Nabrzeże Wieleckie. Przedmiotowe kasy czynne będą od godz. 8.00 do godz. 21.00.
VII. W dniach od 3.08. do 7.08.2007 r. uruchomiony zostanie całodobowy telefoniczny punkt informacyjny o kursowaniu komunikacji miejskiej pod nr telefonu: 091 4 800 401.
VIII. Informujemy, że w dniach od 04.08. do 07.08. 2007 r. w rejonie imprezy The Tall Ships Races 2007 nie będzie możliwości parkowania pojazdów, także przez mieszkańców, przy następujących ulicach: Małopolska (od ul. Starzyńskiego do ul. Jarowita), S. Starzyńskiego , H. Pobożnego, Jarowita, Z. Starego, Szczerbcowa, Wawelska, Wały Chrobrego.
Prosi się o nie pozostawianie samochodów na ww. ulicach od godz. 22.00 w dniu 03.08.2007 r.. Zaparkowane samochody będą usuwane na koszt właściciela. Na potrzeby mieszkańców ww. ulic uruchomiony zostanie parking przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej 22.

* * *

Przedłużenie zmiany tras komunikacji miejskiej w okolicy budowanego ronda na ul. Ku Słońcu

Data ogłoszenia 31.07.2007 roku

W związku z budową ronda przy skrzyżowaniu ulic Ku Słońcu, Europejskiej i Okulickiego zmiana tras autobusów linii nr 53, 60, 528, 529 i 853 zostaje przedłużona do dnia 01.08.207 r. włącznie.

* * *

Zmiana rozkładu linii 75

Data ogłoszenia 27.07.2007 roku

W związku ze zmniejszającymi się przewozami w okresie wakacji i okresem urlopowym, wprowadzone zostają następujące zmiany w kursowaniu środków komunikacji miejskiej.
TRAKCJA AUTOBUSOWA:
W okresie od 1.08.2007r. do 30.09.2007 r. - na linii nr 75 wprowadzony zostanie letni rozkład.

* * *

Powrót linii 529 na ul. Taczaka

Data ogłoszenia 27.07.2007 roku

W związku z zakończeniem budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla lewobrzeżnej części Szczecina w jezdni ulicy Stanisława Taczaka pomiędzy ul. Witkiewicza a ul. Derdowskiego w kierunku do centrum z dniem 27.07.2007r. linia autobusowa nr 529 powraca na trasę przez ul. Taczaka. Zostaje ponownie uruchomiony przystanek „Taczaka” kierunek ul. 26 Kwietnia.

* * *

Zmiana tras linii 70 i 526

Data ogłoszenia 27.07.2007 roku

W związku z pracami przygotowawczymi związanymi z organizacją finału regat The Tall Ships' Races, od dziś do odwołania obowiązuje zmieniona trasa linii 70 i 526.
Autobusy linii 70 od Dworca Głównego kursują ulicami: Kolumba, Nabrzeże Wieleckie, Wyszyńskiego, al. Niepodległości, Matejki, Zygmunta Starego, Starzyńskiego, Małopolską do ul. Matejki i dalej po dotychczasowej trasie. W kierunku Dworca Głównego od placu Rodła autobusy kursują ulicami: Matejki, Małopolską, Starzyńskiego, Zygmunta Starego, Matejki, plac Rodła, al. Wyzwolenia, al. Niepodległości, Wyszyńskiego i dalej do Dworca Głównego. Zawieszone zostały przystanki:
* w kierunku Urzędu Miejskiego: "Piotra i Pawła" i "Jarowita",
* w kierunku Dworca Głównego: "Teatr Współczesny".
Autobusy linii 526 od Dworca Głównego kursują ulicami: Kolumba, Nabrzeże Wieleckie, Wyszyńskiego, al. Niepodległości, Matejki, Malczewskiego, Parkową, Dubois do ul. Firlika i dalej po dotychczasowej trasie. Na trasie objazdu autobusy zatrzymują się na wysokości przystanków tramwajowych. Rozkłady jazdy nie uległy zmianie.

* * *

Zmiany na Gumieńcach

Data ogłoszenia 27.07.2007 roku

W związku z przejściem do kolejnego etapu budowy ronda Gierosa, w dniach 30 i 31 lipca obowiązywać będą tymczasowe zmiany w organizacji komunikacji miejskiej.
Autobusy linii 53 i 60 dojeżdżać będą od strony Stoczni Szczecińskiej tylko do budowanego ronda. Od przystanku "Szkoła Salezjańska" autobusy pojadą przez ul. Ku Słońcu do ul. Derdowskiego, gdzie będzie zlokalizowany przystanek końcowy "Ku Słońcu". W kierunku Stoczni Szczecińskiej autobusy będą kursować przez ul. Derdowskiego do przystanku "Kmieca" i dalej na dotychczasowej trasie. Obowiązywać będą specjalne rozkłady jazdy.
Na trasie Pomorzany Dobrzyńska - Milczańska - Mieszka I - Wierzbowa - Dworska - Europejska - Wrocławska - Krakowska - Cukrowa uruchomiona zostanie zastępcza linia 853. Autobusy będą się zatrzymywać na dotychczasowych przystankach linii 53 i 60.
Autobusy linii 528 i 529 w obu kierunkach będą kursować przez ul. Ku Słońcu, z pominięciem ul. Kwiatowej.

* * *

Otwarcie wiaduktu i inne zmiany

Data ogłoszenia 27.07.2007 roku

W związku z otwarciem dla ruchu wyremontowanego wiaduktu w ciągu ul. Druckiego-Lubeckiego, 30 lipca nastąpią zmiany w organizacji komunikacji miejskiej w tamtym rejonie.
Tramwaje linii 11 kursować będą na trasie Pomorzany - Ludowa z dotychczasową częstotliwością. Linia będzie w dni powszednie i świąteczne obsługiwana przez 6 wagonów GT6 z zajezdni Golęcin.
Autobusy linii 67 kursować będą według nowego rozkładu jazdy na trasie Karola Miarki - Stocznia Szczecińska z wydłużonymi kursami do Ludowej w dni powszednie w godzinach szczytu, a w soboty i w dni świąteczne w godzinach porannych.
Autobusy linii 69 powrócą na stałą trasę z wybranymi kursami wydłużonymi do pętli "Ludowa".
Autobusy linii 525 i 526 powrócą na stałą trasę.
1 sierpnia na stałe trasy powrócą autobusy linii 53 i 60. Kursować będą według letniego rozkładu jazdy, który będzie obowiązywać do 30 września. W dni powszednie na linii 53 w godzinach porannych wprowadzone zostaną kursy wydłużone do Ludowej.
Ponadto 1 sierpnia na linii 75 zostanie wprowadzony powszedni rozkład jazdy ze zlikwidowaną brygadą 7 i lekko ograniczoną częstotliwością. Powodem wprowadzenia zmiany jest brak kierowców. Zmieniony rozkład będzie obowiązywać do 30 września.

* * *

Nowa linia autobusowa

Data ogłoszenia 19.07.2007 roku

Od dnia 23.07.07 na wniosek mieszkańców i rady osiedla Skolwin nastąpi uruchomienie dodatkowej linii autobusowej kursującej w dni powszednie na trasie od przystanku ,,Nowy Świat” do przystanku ,,Górnicza”. Nawrót linii następował będzie przez pętlę uliczną na ul. Pancernej. Nawrót na przystanku ,,Nowy Świat” zabezpieczany będzie przez pracowników Hydrobudowy 9.
Linia 102A kursowała będzie na trasie: ul. Stołczyńska ,,Nowy Świat” – Orłowska – Artyleryjska do przystanku ,,Górnicza” według specjalnego rozkładu jazdy. Linię obsługuje SPPK.

* * *

Zmiany na linii 6

Data ogłoszenia 16.07.2007 roku

W związku z koniecznością rozpoczęcia prac związanych z budową infrastruktury finału regat The Tall Ships’ Races 2007 w ul. Jana z Kolna w dniach od 20.07.2007 r. do 10.08.2007 r. ulegnie zmianie trasa linii tramwajowej nr 6.
Organizacja ruchu:
Linia 6 kursuje na trasie: Pomorzany - Wyszyńskiego – Brama Portowa – Matejki – Dubois – Gocław wg specjalnego rozkładu jazdy.
Odjazd kursu z Pomorzan wykonywanego w dni powszednie przez R/2 jako 6bis pozostaje bez zmian.
Odjazd kursu z Pomorzan wykonywanego w soboty przez R/1 jako 6bis zostaje przesunięty na godzinę 5:17.
Wyjazdy z zajezdni Golęcin:
- na linie 12 trasą przez Pl. Rodła i Pl. Kościuszki,
- na linię 8 w kierunku Gumieniec trasą przez Matejki, pl. Hołdu Pruskiego, Wyszyńskiego, Dworcową.

* * *

Przedłużenie prac na ul. Taczaka

Data ogłoszenia 13.07.2007 roku

W związku z nie zakończeniem budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla lewobrzeżnej części Szczecina zamknięcie odcinka jezdni ulicy Stanisława Taczaka pomiędzy ul. Witkiewicza a ul. Derdowskiego w kierunku do centrum zostaje przedłużone do 20.07.2007 r.
Organizacja ruchu:
Linia 529 – kursuje na częściowo zmienionej trasie. Od przystanku „Bracka” na ul. Taczaka kursuje ulicami: Witkiewicza – Derdowskiego do przystanku „Zielenogórska” na ul. 26 Kwietnia i dalej po obecnie obowiązującej trasie wg normalnego rozkładu jazdy. W przeciwnym kierunku kursuje po stałej trasie ul. Taczaka. Czasowej likwidacji ulega przystanek „Taczaka” kierunek ul. 26 Kwietnia.

* * *

Wznowienie ruchu kołowego ul.Stołczyńskiej na odcinku od ul. Ornej - Celulozowej do wjazdu do papierni

Data ogłoszenia 11.07.2007 roku

Od dnia 16.07.2007 r. nastąpi wznowienie ruchu kołowego ul.Stołczyńskiej na odcinku od ul. Ornej -Celulozowej do wjazdu do papierni Skolwin.
Likwidacji ulega linia nr 102A oraz 526A. Ponadto linie autobusowe nr 63 i 102 wracają na ul. Stołczyńska z częściowo zmienionymi trasami.
Od dnia 16.07 do 30.09.2007 r. (termin zakończenia może ulec zmianie) nastąpi zamknięcie dla ruchu kołowego ul.Stołczyńskiej na odcinku od ul. Orłowskiej do przejazdu kolejowego przy skrzyżowaniu ulic: Stołczyńskiej i Inwalidzkiej. Powodem zamknięcia jest budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej przez HYDROBUDOWĘ 9. W związku z tym zmienione zostają trasy i rozkłady jazdy kursujących tam linii autobusowych.
Organizacja ruchu:
1. Linia 63 kursuje na trasie w relacji: Kołłątaja – ul.Stołczyńska - ul.Inwalidzka - ul.Kamienna - Skolwin (ul. Pancerna) według specjalnego rozkładu jazdy.
2. Linia 102 kursuje na zmienionej trasie: Police Szkoła - Mścięcino krzyżówka - ul.Stołczyńska - ul.Orłowska - ul.Artyleryjska - ul.Kamienną - ul.Inwalidzka - ul.Stołczyńska i dalej swoja trasą do Gocławia według specjalnego rozkładu jazdy.
3. Linia 526 kursuje na trasie: Police Szkoła – Mścięcino krzyżówka - ul.Stołczyńska - ul.Orłowska - ul.Artyleryjska - ul.Kamienna - ul.Inwalidzka - ul.Stołczyńska - Gocław pętla - Dworzec Główny według specjalnego rozkładu jazdy.
W dalszym ciągu z uwagi na remont wiaduktu w ciągu ulicy Lubeckiego, na kierunku do Dworca Głównego, obowiązuje objazd ulicami: Hożą, Obotrycką, Komuny Paryskiej, Rugiańską. Wyłączone z ruchu zostały następujące przystanki: „Wodna” i „Nowy Świat”.

* * *

Przedłużenie prac

Data ogłoszenia 11.07.2007 roku.

W związku z nie zakończeniem prac przy budowie kanalizacji, zamknięcie ul. Przodowników Pracy na odcinku od skrzyżowania z ul. Mechaniczną do skrzyżowania z ulicą Widzewską zostaje przedłużone do dnia 24.07.2007r. Organizacja ruchu linii autobusowych pozostaje bez zmian.

* * *

Przedłużenie prac

Data ogłoszenia 29.06.2007 roku

W związku z nie zakończeniem budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla lewobrzeżnej części Szczecina zamknięcie odcinka jezdni ulicy Stanisława Taczaka pomiędzy ulicą Witkiewicza a ulica Derdowskiego w kierunku do centrum zostaje przedłużone do 15 lipca 2007 r.
Organizacja ruchu:

Linia 529 – kursuje na częściowo zmienionej trasie. Od przystanku „ Bracka ” na ul. Taczaka kursuje ulicami: Witkiewicza – Derdowskiego do przystanku „Zielenogórska” na ul. 26 Kwietnia i dalej po obecnie obowiązującej trasie wg normalnego rozkładu jazdy. W przeciwnym kierunku kursuje po stałej trasie ul. Taczaka.
Czasowej likwidacji ulega przystanek „Taczaka” kierunek ul. 26 Kwietnia.

* * *

Linia autobusowa 70 dalej objazdem

Data ogłoszenia 29.06.2007 roku

W związku z nie zakończonymi pracami przy budowie rurociągów tłocznych dla pompowni Grabów i Dolny Brzeg w ul. Jana z Kolna, linia autobusowa nr 70 do dnia 15.08.2007 r. kursuje wg poniższej organizacji ruchu.
Organizacja ruchu:
Linia 70 kursuje po częściowo zmienionej trasie:
1. W kierunku Urzędu Miejskiego, od Dworca Głównego ulicami: Kolumba – Wyszyńskiego - Sołtysia – Farna – przejazd pod Trasę Zamkową ( przy Zamku) do podjazdu w kierunku Pl. Św. Piotra i Pawła - Małopolską - Jarowita do Szczerpcowej i dalej po stałej trasie wg normalnego rozkładu jazdy.
Ulegają czasowej likwidacji przystanki „Wyszyńskiego”, „Admiralska”, „Urząd Wojewódzki”.
Uruchamia się tymczasowe przystanki: - na ul. Wyszyńskiego (przystanek wspólny z L 75), Pl. Św. Piotra i Pawła, ul. Jarowita przed skrzyżowaniem z ul. Szczerbcową.
2. W kierunku Dworca Głównego od przystanku „Teatr Współczesny” kursuje ulicami: Małopolską – Pl. Hołdu Pruskiego – Farną - Sołtysią do przystanku „ Wyszyńskiego ” i dalej po stałej trasie wg normalnego rozkładu jazdy.

* * *

Remont kapitalny torowiska

Data ogłoszenia 27.06.2007 roku

Z powodu remontu kapitalnego wydzielonego torowiska tramwajowego w ulicy Bohaterów Warszawy od dnia 2.07.2007 r. do 15.09.2007 r. zostaje wstrzymany ruch tramwajowy od skrzyżowania Bohaterów Warszawy / Jagiellońska do Pl. Kościuszki.
Organizacja ruchu:
Linia 7 – kursuje na trasie: Krzekowo – Basen Górniczy częściowo zmienioną trasą od ul. Bohaterów Warszawy ulicami: Jagiellońską – Piastów – Piłsudskiego – Matejki – Pl. Żołnierza – Niepodległości do Bramy Portowej i dalej po stałej trasie wg specjalnego rozkładu jazdy. ( zmieniona trasa obowiązuje w obu kierunkach ).
Linia 9 – kursuje na trasie: Potulicka – Głębokie częściowo zmieniona trasą od Bramy Portowej ulicami: Niepodległości – Pl. Żołnierza - Matejki – Piłsudskiego – Piastów – Jagiellońską do Bohaterów Warszawy i dalej po stałej trasie wg specjalnego rozkładu jazdy. ( zmiana trasy obowiązuje w obu kierunkach ).
Na trasie objazdu obowiązują wszystkie przystanki jak dla linii tramwajowych kursujących po tej trasie. Nieczynne będą przystanki dla linii 7, 9 „Pl. Kościuszki” i „Turzyn”.
Komunikacji zastępczej nie przewiduje się.

* * *

Dni Morza – Szczecin 2007

Data ogłoszenia 6.06.2007 roku

W dniach 8 – 10. 06. 2007 r. będą odbywały się uroczystości Dni Morza – Szczecin 2007, których organizatorem jest Urząd Miejski w SZCZECINIE. Miejscem imprez będzie rejon Łasztowni oraz Scena na Jasnych Błoniach.
Dla rozwiezienia uczestników imprez zostają uruchomione dodatkowe połączenia transportu miejskiego.
Dla uczestników koncertów na Łasztowni w dniu 9/10.06.2007 r.
Autobusy oznakowane:
* L-107 odjazd autobusów z zatoki autobusowej przystanku „Wyszyńskiego” kierunek Brama Portowa z przystankiem Pl. Rodła i dalej po stałej trasie linii do Polic - Osiedla Chemik.
* L – 75 kursuje na trasie: Wyszyńskiego – Krzekowo.
* L- B kursuje na trasie: Wyszyńskiego - Osiedle Słoneczne.
Odjazd autobusów na polecenie Nadzoru Ruchu ZDiTM po zakończeniu pokazu sztucznych ogni.
Dla uczestników imprezy na Jasnych Błoniach w dniu 10.06.2007 r.
Autobus oznakowany:
* L – 107 kursuje na trasie: Piotra Skargi – Staszica – Emilii Plater – Sczanieckiej i dalej po trasie linii do Polic - Osiedla Chemik.
* L – 67 kursuje na trasie: Piotra Skargi - Karola Miarki – Derdowskiego – Wernyhory do Klonowica.
* L- B kursuje na trasie: Piotra Skargi – Wyzwolenia - Niepodległości - Osiedle Słoneczne.

* * *

Komunikacja w okresie wakacji

Data ogłoszenia 6.06.2007 roku

W związku ze zmniejszającymi się przewozami wraz z rozpoczęciem wakacji i okresu urlopowego, wprowadzone zostają następujące zmiany w kursowaniu środków komunikacji miejskiej.
TRAKCJA AUTOBUSOWA:
W okresie od 25.06.2007r. do 31.08.2007 r.
* Linie autobusowe pospieszne: C bis, D, E i G oraz linie szkolne 77 bis i 109 w Policach zostają zawieszone.
* Linia nr 69 kursować będzie według letniego rozkładu jazdy z 12 minutową częstotliwością w godzinach szczytów przewozowych w dni powszednie / po szczycie i w dni świąteczne bez zmian.
* Na linii nr 102 – zawieszone zostają podjazdy pod Prywatne Liceum w Policach.
* Na linii nr 103 wprowadzony zostanie letni rozkład jazdy z jednoczesną likwidacją podjazdów pod Gimnazjum nr 1 w Policach.
W okresie od 25.06.2007r. do 30.09.2007 r.
* Zawieszona zostaje linia 61 bis
W okresie od 02.07.2007r. do 31.08.2007 r.
* Linia pospieszna F – zostaje zawieszona,
* Linia nr 107 – kursować będzie według letniego rozkładu jazdy z 10 – 11 minutową częstotliwością w dni powszednie / w godzinach wieczornych i w dni świąteczne bez zmian/.
W okresie od 2.07.2007r. do 30.09.2007 r.
* Linia nr 81 – kursować będzie według letniego rozkładu jazdy z 20 minutową częstotliwością w godzinach szczytów dnia powszedniego i co 35 minut po szczycie. W dni świąteczne bez zmian.

* * *

Utrudnienia w ruchu

Data ogłoszenia 30.05.2007 roku

W celu zorganizowania biegu ulicznego „Biegaj z Trójką” w dniu 03.06.2007 r. od godz. 10.00 do godz. 13.00 wystąpią utrudnienia na trasie biegu ulicznego. Bieg rozpocznie się o godz. 12.00 spod siedziby Telewizji Szczecin ul. Niedziałkowskiego 24 i będzie przebiegać ulicami: al. Wojska Polskiego – pl. Sprzymierzonych, al. Woj. Polskiego – ul. Jagiellońska – pl. Lotników (okrążenie placu) – al. Jedności Narodowej – pl. Grunwaldzki – al. Jedności Narodowej – pl. Armii Krajowej – ul. Szymanowskiego - ul. Ogińskiego do Pomnika Czynu Polaków.
W związku z procesją w dniu 07.06.2007 r. w godz. od 14:45 do godz. 16:30 wystąpią utrudnienia w ruchu na trasie procesji. Trasa procesji będzie przebiegać ulicami: Ogrodniczą, Szosa Polską, Nehringa, Dzielnicową.
* w dniach 8,9,11,12,13,14.06.2007 r. w godz. od 18:30 do godz. 19.00 i w dniu 10.06.2007 r. w godzinach 17.30 – 18.00 wystąpią utrudnienia w ruchu na trasie procesji. Trasa procesji będzie przebiegać ulicami: Niklową, Karpią, teren Kościoła, Niklową (powrót do Kościoła).
* w dniu 13.06.2007 r. w godz. od 19:15 do godz. 20.30 wystąpią utrudnienia w ruchu na trasie procesji. Trasa procesji będzie przebiegać ulicami: Bogurodzicy, Św. Wojciecha, Jagiellońską, pl. Lotników, Al. Jedn. Narodowej, pl. Grunwaldzki, Al. Jedności Narodowej, Pl. Armii Krajowej do Pomnika Jana Pawła II.
Zabezpieczenie biegu i procesji będzie się odbywało w sposób dynamiczny, tzn. przy zabezpieczeniu ruchu przez ruchome patrole Policji drogowej.

* * *

Linia 70 dalej objazdem

Data ogłoszenia 14.05.2007 roku

W związku z nie zakończonymi pracami przy budowie rurociągów tłocznych dla pompowni Grabów i Dolny Brzeg w ul. Jana z Kolna, linia autobusowa nr 70 do dnia 30.06.2007 r. kursuje wg poniższej organizacji ruchu.
Organizacja ruchu:
1. W kierunku Urzędu Miejskiego, od Dworca Głównego ulicami: Kolumba – Wyszyńskiego - Sołtysia – Farna – przejazd pod Trasę Zamkową ( przy Zamku) do podjazdu w kierunku Pl. Św. Piotra i Pawła - Małopolską - Jarowita do Szczerpcowej i dalej po stałej trasie wg normalnego rozkładu jazdy.
Ulegają czasowej likwidacji przystanki „Wyszyńskiego”, „Admiralska”, „Urząd Wojewódzki”.
Uruchamia się tymczasowe przystanki:
- na ul. Wyszyńskiego (przystanek wspólny z linią 75)
- na Pl. Św. Piotra i Pawła
- na ul. Jarowita przed skrzyżowaniem z ul. Szczerbcową.
2. W kierunku Dworca Głównego od przystanku „Teatr Współczesny” kursuje ulicami: Małopolską – Pl. Hołdu Pruskiego – Farną - Sołtysią do przystanku „Wyszyńskiego” i dalej po stałej trasie wg normalnego rozkładu jazdy.

* * *

Przystanek zastępczy dla linii 66

Data ogłoszenia 10.05.2007 roku

W związku z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ul. Przodowników Pracy i braku możliwości wyjazdu autobusu linii 66 z przystanku końcowego „Żydowce” zlokalizowanego na ul. Tokarskiej od dnia 10.05.2007 r. do 30.06.2007 r. linia autobusowa będzie kursowała do przystanku zastępczego zlokalizowanego na ul. Mechanicznej.
Nawrót autobusu będzie się odbywał na pętli w Kluczu. Autobus kursuje wg dotychczasowego rozkładu jazdy z wprowadzeniem korekty długości trasy.
Przystanek „Żydowce’ zostaje czasowo przeniesiony na ul. Mechaniczną przed skrzyżowanie z ul. Tokarską.

* * *

Impreza „Policka Piętnastka”

Data ogłoszenia 10.05.2007 roku

W dniu 3.06.2007 r. od godz. 8:00 do godz. 15.30 zostają zamknięte dla ruchu ulice Wyszyńskiego, część ul. Bankowej, ul. Zamenhofa i Piaskowa w Policach, oraz droga do Siedlic w związku z organizacją imprezy „Policka Piętnastka”.
Organizacja ruchu:
Linia 103 – kursuje w dwóch kierunkach ul. Piłsudskiego, objazd ronda z pominięciem ulic Wyszyńskiego – Piaskowej – Grzybowej i dalej stałą trasą wg obowiązującego rozkładu jazdy.
Linia 106 - kursuje na trasie: Głębokie – Siedlice wg obowiązującego rozkładu jazdy.
Wyrównanie czasu przejazdu nastąpi na pętli w Siedlicach, gdzie linia ta w godzinach 8:00 – 15:00 będzie miała przystanek końcowy.
Linia 107 - kursuje na trasie Pl. Rodła – Wyszyńskiego ( przystanek końcowy w zatoce przy kościele ) wg obowiązującego rozkładu jazdy. W kierunku Pl. Rodła kursuje ul. Bankowa, Grzybową przez rondo do ul. Pilsudskiego i dalej stałą trasą.
Linia Samorządowa – ul. Wyszyńskiego ( przystanek końcowy w zatoce przy kościele ) – Bankową – Grzybową do ronda i dalej stałą trasą.

* * *

Zamknięcie ulicy Stanisława Taczaka

Data ogłoszenia 08.05.2007 roku

W związku z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla lewobrzeżnej części Szczecina od dnia 10.05.2007 r. godz. 11:00 do 11.06.2007 r. zostanie zamknięty odcinek jezdni ulicy Stanisława Taczaka pomiędzy ul. Witkiewicza a ul. Derdowskiego w kierunku do centrum. Ulegnie częściowej zmianie trasa linii 529, która będzie kursowała zgodnie z obowiązującym objazdem.
Organizacja ruchu:
Linia 529 – kursuje na częściowo zmienionej trasie. Od przystanku „Bracka” na ul. Taczaka kursuje ulicami: Witkiewicza – Derdowskiego do przystanku „Zielenogórska” na ul. 26 Kwietnia i dalej po obecnie obowiązującej trasie wg normalnego rozkładu jazdy. W przeciwnym kierunku kursuje po stałej trasie ul. Taczaka.
Czasowej likwidacji ulega przystanek „Taczaka” kierunek ul. 26 Kwietnia.

* * *

Korekta rozkładu jazdy na linii 82

Data ogłoszenia 07.05.2007 roku

Z dniem 1 czerwca 2007 r. realizując wnioski pasażerów, wprowadzone zostaną korekty rozkładu jazdy linii 82.
Linia rozpocznie kursowanie wcześniej tzn. pierwszy kurs z Kołłątaja realizowany będzie o 6.30, zaś z przystanku Krucza – Dom Kombatanta o 6.45, natomiast przyspieszony będzie kurs z Kołłątaja z godz. 7.30 na 7.01, a z przystanku Krucza – Dom Kombatanta z 7.45 na 7.25. Jednocześnie skróceniu ulegnie kursowanie linii w godzinach wieczornych. Ostatni kurs z Kołłątaja w kierunku Kruczej będzie realizowany o 20.12, powrotny o 20.30.

* * *

Częściowo zmieniona trasa linii 52 i 76

Data ogłoszenia 04.05.2007 roku

W związku z uroczystością pogrzebu ks. abp. Kazimierza Majdańskiego która odbędzie się w Bazylice Katedralnej, dnia 5.05.2007 r. od godz. 9:00 do 23:00 zostanie częściowo zmieniona trasa linii 52 i 76.
Organizacja ruchu:
Linia 52 – kursuje na trasie: Niepodległości (KFC) – nawrót na wysokości ul. Bogurodzicy – Wyszyńskiego i dalej po stałej trasie do przystanku Wyspa Pucka wg obowiązującego rozkładu jazdy.
Linia 76 – kursuje na trasie: Niepodległości (KFC) – nawrót na wysokości ul. Bogurodzicy - Wyszyńskiego i dalej po stałej trasie do przystanku Nabrzeże Ewa wg obowiązującego rozkładu jazdy.
Czasowej likwidacji ulegają przystanki „Tkacka” „Grodzka”

* * *

Autobusem na mecz

Data ogłoszenia 27.04.2007 roku

W celu zabezpieczenia przewozów związanych z obsługą meczu Futbolu Amerykańskiego rozegranego na boisku przy ul. Bałtyckiej nr 36 w Wielgowie, w dniu 29.04.2007 r. uruchamia się połączenie autobusowe na trasie: pl. Rodła „LOT” – Wielgowo. Przystanki pośrednie w obu kierunkach to: Bałtycka, Wyszyńskiego.
Odjazdy autobusu z przystanku pl. Rodła „LOT” realizowane będą w następujących godzinach: 9.55, 11.15, 13.00, 14.25, 15.50, 17.15.
Odjazdy autobusu z przystanku Wielgowo realizowane będą w następujących godzinach: 10.35, 11.55, 13.40, 15.05, 16.30, 17.55.

* * *

Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Ku Słońcu, Europejskiej i Okulickiego

Data ogłoszenia 26.04.2007 roku

Od dnia 28.04.2007 r. do 31.07.2007 r. nastąpi zmiana organizacji ruchu kołowego na budowanym rondzie przy skrzyżowaniu ulic: Ku Słońcu, Europejskiej i Okulickiego, w związku z kolejnym etapem tej budowy.
Termin wznowienia ruchu może ulec zmianie. W związku z tym zmienione zostają trasy i rozkłady jazdy kursujących tam linii autobusowych.
Organizacja ruchu:
1. Linia 53 kursuje w relacji: Stocznia Szczecińska - Pomorzany Dobrzyńska według specjalnego rozkładu jazdy. Od ul. Derdowskiego w kierunku Pomorzan autobus jedzie ulicami: Świerczewską, Santocką, Ku Słońcu, Kwiatową, Okulickiego (w kierunku do budowanego ronda) i włącza się na swoja stałą trasę od tymczasowego przystanku Ku Słońcu zlokalizowanego na ul. Dworskiej.
W kierunku Stoczni Szczecińskiej od przystanku Ku Słońcu (na ul. Dworskiej) obowiązuje objazd ulicami: Ku Słońcu, Santocka, 26 Kwietnia do przystanku „Kmieca” i dalej swoją stałą trasą.
Dodatkowe przystanki na trasie objazdowej w kierunku do Pomorzan: Świerczewska-Derdowskiego, Szkoła Salezjańska, Gumieńce, Ku Słońcu (na ul. Dworskiej).
2. Linia 60 kursuje w relacji: Stocznia Szczecińska - Cukrowa według specjalnego rozkładu jazdy. Trasa linii obowiązuje zarówno w dni powszednie jak i świąteczne. Od ul. Derdowskiego w kierunku Cukrowej autobus jedzie ulicami: Świerczewską, Santocką, Ku Słońcu, Kwiatową, Okulickiego i włącza się na swoja stałą trasę od przystanku Kwiatowa.
W kierunku Stoczni Szczecińskiej od przystanku Ku Słońcu (na ul. Okulickiego) obowiązuje objazd ulicami: Ku Słońcu, Santocka, 26 Kwietnia do przystanku „Kmieca” i dalej swoją stałą trasą.
Dodatkowe przystanki na trasie objazdowej w kierunku do Cukrowej: Świerczewska-Derdowskiego, Szkoła Salezjańska, Gumieńce.
3. Linia 528 powraca na swoją stałą trasę: Gumieńce – ul. Ku Słońcu – pl. Kościuszki – Pomorzany Dobrzyńska, z wyłączeniem przystanku „Ku Słońcu” w kierunku Gumieniec.
4. Linia 529 kursuje na trasie: Głębokie Jaworowa – pl. Rodła według stałego rozkładu jazdy. Od przystanku „Szkoła Salezjańska” w kierunku do pl. Rodła autobus jedzie ulicami: Ku Słońcu, Kwiatową, Okulickiego i dalej już własną trasą.
Na trasie linii wyłączeniu ulega przystanek „Ku Słońcu” zlokalizowany w kierunku do Gumieniec. Zamiast niego uruchamia się przystanek „Kręta”.

* * *

Komunikacja w dniu 2 maja 2007 roku

Data ogłoszenia 17.04.2007 roku

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego informuje, że w dniu 02.05.2007 roku /środa/ wszystkie linie tramwajowe i autobusowe kursować będą jak w każdą sobotę.

* * *

Zmiana organizacji ruchu przy skrzyżowaniu ulic: Ku Słońcu, Europejskiej i Okulickiego

Data ogłoszenia 11.04.2007 roku

Od dnia 12.04.2007 r. do 25.04.2007 r. nastąpi zmiana organizacji ruchu kołowego na budowanym rondzie przy skrzyżowaniu ulic: Ku Słońcu, Europejskiej i Okulickiego, w związku z kolejnym etapem tej budowy. Termin wznowienia ruchu może ulec zmianie. W związku z tym zmienione zostają trasy i rozkłady jazdy kursujących tam linii autobusowych.
Organizacja ruchu:
1. Linie 53 i 60 kursują na skróconej trasie w relacji: Stocznia Szczecińska do przebudowywanego ronda przy ul. Ku Słońcu. Godziny odjazdów, z wyjątkiem kursów skróconych, pozostają bez zmian. Od ul. Derdowskiego autobusy jadą ulicami: Świerczewską, Santocką, Ku Słońcu, Derdowskiego, gdzie znajduje się przystanek końcowy. Uruchamia się dodatkowy przystanek „Świerczewska–Derdowskiego” na ul. Świerczewskiej przy sklepie Plus.
2. Linia nr 853 kursuje na trasie: Pomorzany – Dworska (trasą linii 53) – Europejska – Wrocławska i dalej do pętli przy ul. Cukrowej trasą linii 60. Autobus kursuje wg specjalnego rozkładu jazdy. Na trasie autobusu obowiązują dotychczasowe przystanki dla linii nr 53 i 60. Na ul. Dworskiej za skrzyżowaniem z ul. Europejską uruchomiony zostaje dodatkowy przystanek „Ku Słońcu” dla autobusów jadących w kierunku Pomorzan. Dotychczasowy przystanek „Ku Słońcu” przeznaczony zostaje dla autobusów jadących w kierunku Cukrowej.
Ponadto utrzymany zostaje dla tej linii przystanek „Europejska” na kierunku do Ku Słońcu, zlokalizowany w zatoce na ul. Europejskiej. Wybrane kursy dojazdowe i zjazdowe linii nr 853 wykonywane są przez ul. Kwiatową i wpisane w rozkład jazdy linii nr 53 (kursy do Pomorzan) i linii nr 60 (kursy do Cukrowej oraz kursy zjazdowe).
Po dojechaniu do przebudowywanego ronda, pasażerowie mogą kontynuować dalszą jazdę po przejściu pieszo ul. Ku Słońcu do autobusów oczekujących na przystankach „Ku Słońcu” na ul. Dworskiej i „Ku Słońcu” na ul. Derdowskiego.
3. Linia nr 528 kursuje na trasie: Gumieńce pętla – ul. Ku Słońcu – pl. Kościuszki – Pomorzany Dobrzyńska. Pozostaje zawieszony przystanek „Kwiatowa” na ul. Okulickiego oraz likwidacji ulega dla tej linii przystanek „Ku Słońcu” na ul. Derdowskiego. Autobus od przystanku „Szkoła Salezjańska” jedzie już normalna trasą.
4. Linia nr 529 kursuje na trasie: Głębokie(Jaworowa) – pl. Rodła. Od przystanku „Wrocławska” autobus jedzie ulicami: Okulickiego, Kwiatowa, Ku Słońcu do przystanku „Szkoła Salezjańska” i dalej już własną trasą. Pozostaje zawieszony przystanek „Kwiatowa” na ul. Okulickiego. Likwidacji dla tej linii ulegają przystanki: „Ku Słońcu” na ul. Derdowskiego oraz tymczasowy przystanek na ul. Europejskiej. Natomiast dodatkowo dla tej linii obowiązuje przystanek „Kwiatowa”, dotychczasowy przystanek linii nr 60 w kierunku do Stoczni Szczecińskiej.
Pasażerowie posiadający bilety miesięczne na linię nr 53 upoważnieni są dodatkowo do przejazdu linią nr 853 do Pomorzan.
Pasażerowie posiadający bilety miesięczne na linię nr 60 upoważnieni są dodatkowo do przejazdu linią nr 853 do pętli przy ul. Cukrowej.

* * *

Ulica Ludowa dwukierunkowa

Data ogłoszenia 6.04.2007 roku

W celu umożliwienia ruchu dwukierunkowego na ul. Ludowej, od 12.04.2007 r. do odwołania wprowadzone zostają zmiany w kursowaniu nw. linii tramwajowych:
1. Kursowanie linii 6bis w dni powszednie zostaje zawieszone. Dotychczasowe kursy zostają włączone do rozkładu jazdy linii 6, która w godzinach szczytu będzie kursować z 6-minutową częstotliwością.
2. Kurs wspomagający linii 6bis wykonywany w soboty zostaje skrócony do Stoczni Szczecińskiej.
3. Trasa linii 11 zostaje wydłużona do Zajezdni Golęcin (z pominięciem odcinka ul. Ludowej i przystanku „Stocznia Remontowa nż”). Linia będzie kursować z częstotliwością 12-minutową w godzinach szczytu, w pozostałych okresach jak dotychczas. Jako uzupełnienie linii 11, w dni powszednie w godzinach szczytu uruchomiona zostaje linia 11bis, kursująca z 12-minutową częstotliwością na trasie Pomorzany – Stocznia Szczecińska.

* * *

Zmiana statusu przystanku

Data ogłoszenia 5.04.2007 roku

Z dniem 16.04.2007 r. na wniosek pasażerów komunikacji miejskiej zmieniony zostanie status przystanku „Stacja Doświadczalna na żądanie” na przystanek stały dla linii 77 i C.

* * *

Kasy biletowe w okresie Świąt Wielkanocnych

Data ogłoszenia 5.04.2007 roku

Godziny otwarcia punktów kasowych i kasowo-dyspozytorskich w okresie Świąt Wielkanocnych w dniach 07 - 09.04.2007 roku obsługiwanych przez ZDiTM i agentów. Patrz tutaj

* * *

Zamknięcie ulicy Przodowników Pracy

Data ogłoszenia 4.04.2007 roku

W związku z prowadzonymi pracami przy budowie kanalizacji w okresie od 16.04.2007 r. do 30.06.2007 r. będzie zamknięta dla ruchu ul. Przodowników Pracy na odcinku od skrzyżowania z ulicą Mechaniczną do skrzyżowania z ul. Widzewską.
Organizacja ruchu:
Autobusy linii 55, 64 i 533 w obu kierunkach kursować będą objazdem przez ul. Mechaniczną i Widzewską według obecnie obowiązującego rozkładu jazdy. Lokalizacja przystanków nie ulega zmianie. Trasa przejazdu linii 66 pozostaje bez zmian.

* * *

Zmiany w rozkładach jazdy

Data ogłoszenia 27.03.2007 roku

W związku z wnioskami pasażerów, przedłużeniem terminu zakończenia kolejnego etapu prac na ul. Stołczyńskiej oraz zamknięciem wiaduktu w ciągu ul. Lubeckiego, z dniem 01.04.2007 r. wprowadzone zostają nw. zmiany na liniach 102, 102A, 526, 526A:
1. Linia 102 - przyspieszenie pierwszego kursu (w dni powszednie i świąteczne) w kierunku Gocławia.
2. Linia 526 - zmiana rozkładu jazdy związana z zamknięciem ul. Lubeckiego i przyspieszeniem ostatnich kursów z Dworca Głównego i Zajezdni Police.
3. Linie 102A i 526A - dostosowanie rozkładów do zmian na liniach 102 i 526 oraz korekta czasów przejazdu. Na linii 102A w godzinach szczytu podjazdy do papierni wykonywane będą tylko w jednym kierunku.

* * *

Zmieniona organizacja ruchu

Data ogłoszenia 22.03.2007 roku

W związku z całkowitym zamknięciem dla ruchu kołowego wiaduktu w ciągu ul. Lubeckiego, od wyjazdów porannych w dniu 26.03.2007 r. do odwołania (ok. 4 miesiące) nastąpi zmiana organizacji ruchu na nw. liniach autobusowych:
1. Linia 53 w dni powszednie będzie kursować wg specjalnego rozkładu jazdy – bez wydłużeń kursów do Ludowej. Godziny odjazdów nie ulegają zmianie, z wyjątkiem przesunięć kursów rozpoczynanych z przystanku „Zawadzkiego Kościół” w kierunku Stoczni Szczecińskiej z godziny 6.05 na 6.39 i 14.24 na 14.35.
2. Przystanek końcowy dla linii autobusowej nr 58 „Stocznia Szczecińska” zostanie przesunięty z pętli na ul. Firlika przy posesji 43.
3. Linia 67 będzie kursować na trasie Karola Miarki – Stocznia Szczecińska (dotychczasowy peron linii 58) wg specjalnego rozkładu jazdy. Godziny odjazdów nie ulegają zmianie, z wyjątkiem kursów w kierunku Stoczni Szczecińskiej w godzinach porannych i wieczornych.
4. Linia 69 będzie kursować wg specjalnego rozkładu jazdy z zachowanymi godzinami odjazdów. Dotychczasowe kursy wydłużone zostaną do przystanku Ludowa i wykonywane będą na trasie Rugiańska – Stalmacha – Lubeckiego – Rugiańska z obsługą przystanków „Dobromiry” (tymczasowy przystanek końcowy zlokalizowany na ul. Lubeckiego za skrzyżowaniem z ul. Ludową) i „Rugiańska 71” (w kierunku Kołłątaja).
5. Linie 525 i 526 będą kursować w kierunku Krzekowa i Dworca Głównego, od ul. Dębogórskiej ul. Robotniczą, Hożą, Bogumińską, Obotrycką, Rugiańską do ul. Lubeckiego (bez przystanków pośrednich) i dalej stałą trasą. Czasowej likwidacji ulegnie przystanek „Konarskiego”.
6. Linia 525 będzie kursować wg specjalnego rozkładu jazdy – odjazdy z Wiszesława przyspieszone zostaną o 3 min.
7. Linia 526 do 31.03/01.04.2007 r. będzie kursować wg obecnie obowiązującego rozkładu jazdy.
Możliwość przejazdu odcinka Stocznia Szczecińska – Ludowa zapewnią linie tramwajowe 6, 6bis i 11, z których mogą korzystać pasażerowie posiadający bilety okresowe liniowe na linie 53, 67 i 69.
Ruch pojazdów będzie się odbywać zgodnie z zatwierdzona czasową organizacją ruchu C-72/2007 z dnia 19.03.2007 r. przez zarządzającego ruchem tj. WGKiOŚ UM.

* * *

Przystanek końcowy "Jezierzyce" czasowo przeniesiony

Data ogłoszenia 22.03.2007 roku

W związku z remontem nawierzchni w dniach 24 i 25 marca 2007 roku nastąpi zamnkniecie ulicy Topolowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Buczynową do skrzyżowania z ulicą Mostową.
W związku z tym przystanek końcowy "Jezierzyce" dla linii 79 zostanie czasowo przeniesiony w pobliże skrzyżowania ulicy Topolowej i ulicy Buczynowej (przed kościołem). Rozkład jazdy autobusów pozostaje bez zmian.

* * *

Linia 76 wraca na starą trasę

Data ogłoszenia 21.03.2007 roku

W związku z zakończeniem budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na ulicy Bulwar Gdański (na odcinku od ulicy Celnej do ulicy Św. Floriana) od dnia 22.03.2007 r. autobusy linii 76 powracają na stałą trasę. Likwidacji ulega tymczasowy przystanek zlokalizowany na ulicy Energetyków.

* * *

Projektu zmian w rozkładach linii 103 i 106

Data ogłoszenia 21.03.2007 roku

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego informuje o przygotowaniu projektu zmian w rozkładach linii 103 i 106.
Rozkład jazdy dla wszystkich przystanków dostępny jest na stronie internetowej ZDiTM (www.zditm.szczecin.pl).
Wnioski i uwagi do projektu można składać do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego:
* pisemnie na adres ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin,
* pocztą elektroniczną na adres zditm@zditm.szczecin.pl,
* telefonicznie pod nr 091 480 04 72, w terminie do 04.04.2007 roku.

* * *

Zmiana czasu z zimowego na letni

Data ogłoszenia 20.03.2007 roku

W nocy z 24 na 25 marca 2007 nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni. Polegać będzie ona na przesunięciu wskazań zegarów z godziny 2.00 na 3.00 i spowoduje zmiany w kursowaniu autobusów komunikacji nocnej na liniach:
521
 kurs z Dworca Głównego o godz. 1.50 czasu zimowego dojedzie na Krzekowo o godz. 3.12 czasu letniego.
 nie zostaną zrealizowane kursy o godz. 2.48 z Krzekowa i 3.13 z Dworca Głównego.
522
 kurs z Kormoranów o godz. 1.40 czasu zimowego zostanie wydłużony do Osiedla Kasztanowego (przyjazd godz. 3.27 czasu letniego), a kurs z Dąbia Osiedla o godz. 1.42 czasu zimowego – wydłużony do Warszewa (od godz. 3.00 czasu letniego pojedzie w planie kursu z godz. 2.42).
 nie zostaną zrealizowane kursy o godz. 2.35 z Kormoranów do Osiedla Kasztanowego i 2.42 z Dąbia Osiedla do Warszewa.
523
 kurs z Wiszesława o godz. 2.50 zostanie przesunięty na godz. 1.50 czasu zimowego i dojedzie do Przecławia o godz. 3.24 czasu letniego.
 nie zostaną zrealizowane kursy o godz. 1.25 z Wiszesława i 2.00 z Cukrowej.
524
 kursy z Zajezdni Police do Jasienicy o godz. 2.41 i z Jasienicy do Zajezdni Police o godz. 2.54 zostaną przyspieszone o godzinę, tj. wykonane wg czasu letniego.
 kurs z Pomorzan Dobrzyńskiej o godz. 1.45 czasu zimowego dojedzie do Zajezdni Police o godz. 3.40 czasu letniego.
 nie zostaną zrealizowane kursy z Pomorzan Dobrzyńskiej o godz. 2.59 i z Zajezdni Police o godz. 1.45.
525
 kurs z Krzekowa o godz. 1.58 czasu zimowego dojedzie na Wiszesława o godz. 3.26 czasu letniego.
 nie zostaną zrealizowane kursy o godz. 2.58 z Krzekowa i 2.30 z Wiszesława.
526
 kurs z Zajezdni Police o godz. 1.20 czasu zimowego dojedzie do Dworca Głównego o godz. 3.17 czasu letniego.
 kurs z Dworca Głównego o godz. 3.15 czasu letniego zostaje przesunięty na godz. 3.18.
527
 kurs z Krzekowa o godz. 1.45 czasu zimowego dojedzie do Dworca Głównego o godz. 3.01 czasu letniego.
 nie zostaną zrealizowane kursy o godz. 2.45 z Krzekowa i 2.10 z Dworca Głównego.
528
 kurs z Gumieniec o godz. 1.55 zostanie przesunięty na godz. 1.50 czasu zimowego i dojedzie do Pomorzan Dobrzyńskiej o godz. 3.10 czasu letniego.
529
 nie zostaną zrealizowane kursy o godz. 2.35 z Krzekowa i 2.30 z Placu Rodła.
531
 kurs z Krzekowa o godz. 1.50 czasu zimowego dojedzie na Osiedle Bukowe o godz. 3.27 czasu letniego, a z Osiedla Bukowego o godz. 1.50 czasu zimowego - na Krzekowo o godz. 3.28 czasu letniego.
 nie zostaną zrealizowane kursy o godz. 2.30 z Krzekowa i 2.50 z Osiedla Bukowego.
532
 kurs z Osiedla Arkońskiego o godz. 1.34 czasu zimowego dojedzie na Osiedle Bukowe o godz. 3.06 czasu letniego, a z Osiedla Bukowego o godz. 1.30 czasu zimowego - na Osiedle Arkońskie o godz. 3.02 czasu letniego.
 nie zostaną zrealizowane kursy o godz. 2.14 z Osiedla Arkońskiego i 2.20 z Osiedla Bukowego.

* * *

Utrudnienia w ruchu drogowym

Data ogłoszenia 16.03.2007 roku

W związku z procesjami w dniu 30.03.2007 r. mogą nastąpić utrudnienia w ruchu drogowym i tak:
- w godz. od 19:00 do godz. 21:00 trasa procesji będzie przebiegać ulicami: Witkiewicza – Kaliny – Jodłową – Santocką - 26 kwietnia – zakończenie procesji przy krzyżu na ul. 26 Kwietnia.
- w godz. od 18:30 do godz. 19:30 trasa procesji będzie przebiegać ulicami: Kościelna – Nehringa do posesji nr 13 i powrót ta samą trasą na plac kościelny gdzie nastąpi zakończenie procesji.
W obu przypadkach zabezpieczenie procesji będzie odbywało się w sposób dynamiczny, tzn. przy zabezpieczeniu ruchu przez ruchome patrole Policji drogowej.

* * *

Komunikacja miejska w okresie Świąt Wielkanocnych

Data ogłoszenia 13.03.2007 roku

Komunikacja miejska w okresie Świąt Wielkanocnych w dniach 08 – 09 kwietnia br. funkcjonować będzie w następujący sposób:
TRAKCJA TRAMWAJOWA
Pociągi tramwajowe na wszystkich liniach, z wyjątkiem linii nr 3 kursującej według świątecznego rozkładu jazdy, kursować będą według specjalnych rozkładów jazdy z następującą częstotliwością:
Linia 1 - 3 pociągi co 22 minuty
Linia 2 - 2 pociągi co 18 minut
Linia 5 - 3 pociągi co 22 minuty
Linia 6 - 4 pociągi co 18 minut
Linia 7 - 3 pociągi co 22 minuty
Linia 8 - 4 pociągi co 15 minut
Linia 9 - 3 pociągi co 22 minuty
Linia 11 - 4 pociągi co 18 minut
Linia 12 - 3 pociągi co 18 minut
Rezerwa tramwajowa na Basenie Górniczym – według świątecznego rozkładu jazdy.
AUTOBUSY
Autobusy linii nr: C, 55, 56, 58, 61, 63, 64, 69, 73, 74, 76, 80, 82, 84, 102, 102A, 106 będą kursowały wg świątecznych rozkładów jazdy.
Autobus linii nr 82 wykona dodatkowe kursy jako 87/2.
Autobusy niżej wymienionych linii będą kursowały według specjalnych rozkładów jazdy w następujący sposób:
LINIE POSPIESZNE
Linia A - 4 autobusy co 20 minut
Linia B - 4 autobusy co 20 minut
LINIE NORMALNE
Linia „51” - 2 autobusy co 18 minut
Linia „52” - 1 autobus co 40 minut
Linia „53” - 4 autobusy co 25 minut
Linia „54” - 1 autobus co 60 minut
Linia „57” - 2 autobusy co 30 minut
Linia „59” - 1 autobus co 56 minut
Linia „60” - 3 autobusy co 25 minut
Linia „65” - 2 autobusy co 25 minut
Linia „67” - 4 autobusy co 18 minut
Linia „71” - 2 autobusy co 19 minut
Linia „75” - 4 autobusy co 18 minut
Linia „77” - 2 autobusy co 40 minut
Linia „79” - 1 autobus co 80 minut
Linia „81” - 1 autobus co 70 minut
Linia „87” - 1 autobus co 30 minut
Linia „101” - 3 autobusy co 35 minut
Linia „103” - 2 autobusy co 42 minuty
Linia „107” - 4 autobusy co 20 minut
Komunikacja nocna odbywać się będzie wg normalnie obowiązujących rozkładów jazdy.
W okresie ferii świątecznych w szkołach tj. od 5 do 10 kwietnia 2007 r. zawiesza się kursowanie:
• szkolnej linii nr 109 w Policach,
• kursu szkolnego wykonywanego przez linię 77 Bis,
• wspomagających linii pospiesznych „C Bis”, „D” i „E”,
• linii 61 Bis,
• wspomagającego kursu na linii nr 3 wykonywanego przez R/2 z Potulickiej jako 3/7.

* * *

Przebudowa Ku Słońcu – Derdowskiego – Europejska – Okulickiego

Data ogłoszenia 23.02.2007 roku

W związku z wprowadzeniem drugiego etapu organizacji ruchu, na czas przebudowy skrzyżowania ulic Ku Słońcu – Derdowskiego – Europejska – Okulickiego, z dniem 27.02.2007 r. ulegnie zmianie trasa linii autobusowej nr 60 i 529. Przewidywany termin zakończenia etapu 15.04.2007 r.
Organizacja ruchu:
Linia 60 będzie kursować po częściowo zmienionej trasie wg normalnego rozkładu jazdy. W kierunku Cukrowej od przystanku „Ku Słońcu” będzie kursować ulicami Ku Słońcu – Kwiatową do ul. Okulickiego i dalej po stałej trasie. Lokalizacje przystanków nie ulegają zmianie.
W kierunku Stoczni od przystanku „Wrocławska Rubież” będzie kursować ul. Europejską do ul. Derdowskiego (z pominięciem ul. Wrocławskiej, Okulickiego) i dalej po stałej trasie.
Uruchamia się tymczasowy przystanek w zatoce autobusowej na ul. Europejskiej przy skrzyżowaniu z ul. Wrocławską.
Przystanek „Ku Słońcu” z ul. Okulickiego zostaje przeniesiony na ul. Derdowskiego za skrzyżowanie z ul. Ku Słońcu (przystanek wspólny z liniami nocnymi 528 i 529). Ulegają czasowej likwidacji przystanki: „Wrocławska” i „Kwiatowa”.
Linia 529 będzie kursować po częściowo zmienionej trasie wg normalnego rozkładu jazdy. W kierunku Osiedla Przyjaźń odprzystanku „Wrocławska – Rubież” będzie kursować ulicami Europejską - Derdowskiego – Świerczewską do ul. Santockiej i dalej po stałej trasie wg normalnego rozkładu jazdy.
Uruchamia się tymczasowy przystanek w zatoce autobusowej na ul. Europejskiej przy skrzyżowaniu z ul. Wrocławską.
Przystanki „Wrocławska”, „Kwiatowa” zostają czasowo zawieszone.
W kierunku ul. Krakowskiej od przystanku „Ku Słońcu” będzie kursować ulicami Ku Słońcu – Kwiatową do przystanku „Kwiatowa” na ul. Okulickiego i dalej po stałej trasie.

* * *

Zmiany na linii 82

Data ogłoszenia 23.02.2007 roku

Z dniem 26.02.2007 r. na wniosek użytkowników i pensjonariuszy Domu Kombatanta, wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu linii 82, polegające na wydłużeniu godzin kursowania linii. Autobusy tej linii kursować będą w godzinach : 7.30 – pierwszy odjazd z Kołłataja, do 22.28 – ostatni kurs z ul.Kruczej (22.42 - przyjazd na Kołłataja). Autobus nadal będzie kursował z 60 minutową częstotliwością.

* * *

Zmiany rozkładów jazdy

Data ogłoszenia 23.02.2007 roku

W związku z zakończeniem eksploatacji wagonów tramwajowych typu 102Na, z dniem 01.03.2007 r. wprowadzone zostają następujące zmiany rozkładów jazdy:
1. Linia 3: W dni powszednie i świąteczne obsługiwana będzie taborem 2x105N. Nastąpi korekta godzin odjazdów oraz międzyprzystankowych czasów przejazdu linii.
2. Brygady linii nr 4 kończące służbę na pętli Pomorzany [od godz. 17.30] przechodzić będą na linie 7 i 8.
Na linii 7 nie będzie realizowany kurs zjazdowy z Krzekowa o godz. 17.49.
Trasa przejazdu na linię 7: Pomorzany – pl. Kościuszki – Jagiellońska –Krzekowo.
Trasa przejazdu na linię 8: Pomorzany – pl. Kościuszki – Krzywoustego – Basen Górniczy. Na obu trasach obowiązuje oznakowanie odpowiednio linią 7 i 8 i obsługa wszystkich przystanków.

* * *

Procesja

Data ogłoszenia 21.02.2007 roku

W związku z procesją w dniu 09.03.2007 r. w godz. od 18:40 do godz. 20:15 wystąpią utrudnienia w ruchu na trasie procesji. Trasa procesji będzie przebiegać ulicami: Wielkopolską, przejście podziemne przy al. Wyzwolenia, Malczewskiego, Bazarową, zakończenie na placu za Centrum Handlowym Fala.
Zabezpieczenie procesji będzie się odbywało w sposób dynamiczny, tzn. przy zabezpieczeniu ruchu przez ruchome patrole Policji drogowej.

* * *

Korekta rozkładu jazdy

Data ogłoszenia 5.02.2007 roku

Z dniem 01.03.2007 r. na wniosek pasażerów , wprowadzona zostanie korekta rozkładu jazdy linii autobusowej nr 54, polegająca na dodaniu kursu o godz. 22.08 z Zakładów Mięsnych do przystanku Wiosenna ulicą Struga. Dla kursu obowiązywać będzie wariant trasy z przystankami :Zakłady Mięsne, Pomorska, Struga nż, Botaniczna i Wiosenna (przystanek końcowy).

* * *

Autobus na "Gubałówkę"

Data ogłoszenia 2.02.2007 roku

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie uruchomił bezpłatne przewozy na Szczecińską Gubałówkę. Bezpłatne przewozy zostały uruchomione dla wszystkich chętnych, chcących skorzystać z atrakcji oferowanych przez Szczecińską Gubałówkę.
Przewozy rozpoczną się w sobotę tj. 03.02.2007 r. i potrwają do 11.02.2007 r. tj. do niedzieli.
Autobus będzie odjeżdżał z przystanku autobusowego Pl. Rodła dla linii pospiesznej F. Przystankiem docelowym będzie przystanek końcowy dla linii autobusowej nr 51 „Osów”. Autobus nie będzie zatrzymywał się na trasie przejazdu.
Poniżej godziny odjazdów:
Przystanek Pl. Rodła dla linii F - 09.05, 10.05, 11.15, 12.30, 13.45, 15.05, 16.05, 17.05.
Przystanek Osów dla linii nr 51 - 09.40, 10.40, 11.40, 12.55, 14.15, 15.30, 16.40, 17.40.
Godziny odjazdów zostały tak ustalone by umożliwić przede wszystkim skorzystanie z lodowiska Szczecińskiej Gubałówki. Ponadto godziny odjazdów zostaną umieszczone na słupkach przystankowych Pl. Rodła i Osów.
Szczegółowych informacji o godzinach odjazdu udziela Centra Ruchu ZDiTM przez całą dobę pod nr tel. 09 4800 403.

* * *

Koniec budowy sieci kanalizacyjnej na ul. Krzemiennej

Data ogłoszenia 25.01.2007 roku

W związku z zakończeniem budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla prawobrzeżnej części miasta na ul. Krzemiennej , z dniem 29.01.2007 r. linia autobusowa 55bis powraca na stała trasę wg rozkładu jazdy obowiązującego przed rozpoczęciem prac.
Organizacja ruchu:
Linia 55bis – kursuje w obu kierunkach po stałej trasie: Podjuchy pętla – Metalowa – Krzemienna do Smoczej – Falskiego wg normalnego rozkładu jazdy.

* * *

Zmiany na Ku Słońcu - Derdowskiego - Europejskiej - Okulickiego

Data ogłoszenia 11.01.2007 roku

W związku z przebudową skrzyżowania ulic Ku Słońcu – Derdowskiego – Europejska – Okulickiego od dnia 11.01.2007r. do odwołania zostaje zamknięty dla ruchu wlot ulicy Europejskiej do ulicy Ku Słońcu oraz południowa jezdnia ulicy Ku Słońcu na odcinku od skrzyżowania do wjazdu do jednostki wojskowej. Pojazdy poruszające się po ulicy Ku Słońcu w kierunku Centrum skierowane zostają na objazd. Dodatkowo poszerza się wylot ulicy Europejskiej (jezdnia zachodnia) dla wprowadzenia ruchu dwukierunkowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Ku Słońcu do zjazdu w ulicę Dworską. Co pozwoli na utrzymanie kursowania linii autobusowej nr 53.
Linii autobusowa nocna nr 528 kursuje objazdem.
Organizacja ruchu:
Linia 53 kursuje po stałej trasie. Przystanek „Ku Słońcu” kierunek Stocznia zostaje czasowo przeniesiony na ul. Dworską pomiędzy posesjami 12 - 14.
Linia 528 kursuje w kierunku Centrum po częściowo zmienionej trasie, od skrzyżowania Ku Słońcu Europejska ulicami Derdowskiego – Świerczewską – Santocką do ul. Ku Słońcu i dalej po stałej trasie wg normalnego rozkładu jazdy.
Przystanek „Szkoła Salezjańska” zostaje czasowo przeniesiony na ul. Derdowskiego za skrzyżowanie z ul. Ku Słońcu. W kierunku Gumieniec kursuje po stałej trasie.
Linia 529 kursuje w kierunku Osiedla Przyjaźni po częściowo zmienionej trasie, od skrzyżowania Ku Słońcu - Europejska ulicami Derdowskiego – Świerczewską – do ul. Santockiej i dalej po stałej trasie wg normalnego rozkładu jazdy.
Przystanek „Szkoła Salezjańska” zostaje czasowo przeniesiony na ul. Derdowskiego za skrzyżowanie z ul. Ku Słońcu. Przystanek „Piękna” zostaje czasowo zawieszony. W kierunku Gumieniec kursuje po stałej trasie.

* * *

Zakończenie przebudowy ul. Niedźwiedziej (I etap)

Data ogłoszenia 09.01.2007 roku

W związku z zakończeniem przebudowy ulicy Niedźwiedziej na odcinku od ul. Zwierzynieckiej do ul. Zoologicznej (pierwszy etap) od dnia 10.01.2007 r. od godz. 12:30 autobusy linii 54, 84, 534 powracają na stała trasę.
Uroczyste otwarcie remontowanego odcinka ul. Niedźwiedziej odbędzie się w dniu 10.01.2007 r. o godz. 12:00.
Autobusy linii nr 54 kursami do i z Zakładów Mięsnych nie będą wjeżdżać na pętlę Kijewo, zatrzymując się:
- w kierunku Zakładów Mięsnych na przystanku zlokalizowanym na ul. Niedźwiedziej naprzeciw pętli autobusowej.
- w kierunku Basenu Górniczego na przystanku zlokalizowanym w zatoce na ul. Niedźwiedziej przy skrzyżowaniu z ul. Świstaczą.
Autobusy linii 534 zatrzymują się na przystankach na ul. Niedźwiedziej bez wjazdu na pętlę Kijewo.

* * *

Tymczasowe zmiany na ulicy Stołczyńskiej, Orłowskiej i Artyleryjskiej

Data ogłoszenia 05.01.2007 roku

Od dnia 8.01.2007 r. do 15.05.2007 r. (termin ten może ulec zmianie) w związku z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej nastąpi zamknięcie dla ruchu kołowego:
- ul. Stołczyńskiej na odcinku od ul. Ornej-Celulozowej do wjazdu do papierni Skolwin,
- ul. Orłowskiej i Artyleryjskiej.
Z tego powodu zmienione zostają trasy i rozkłady jazdy kursujących tam linii autobusowych.
Organizacja ruchu:
1. Linia 63 kursuje na skróconej trasie w relacji: Kołłątaja – Skolwin (ul. Orna– Celulozowa) według dotychczasowego rozkładu jazdy.
2. Linia 102 kursuje na zmienionej trasie: Police Szkoła – Mścięcino krzyżówka – Przęsocin – Policka (Stołczyn) – Gocław według dotychczasowego rozkładu jazdy.
3. Linie wspomagające 102A i 526A kursują na trasie: Skolwin (ul. Pancerna) przez ul. Kamienną – Skolwin(kościół) – ul. Stołczyńską do wjazdu do Papierni gdzie nastąpi nawrót i dalej do przystanku Mścięcino krzyżówka wg specjalnego rozkładu jazdy. Nawrót linii następuje poprzez ul. Asfaltową, skręt w prawo w ul. Dębową i dalej własną trasą do przystanku Mścięcino Park. Wybrane kursy linii 102A i 526A będą realizowane z pominięciem zajazdu do Papierni.
4. Linia 526 kursuje na trasie: Zajezdnia Police – Mścięcino krzyżówka – Przęsocin – Policka (Stołczyn) – Skolwin Orna-Celulozowa (nawrót) – Gocław – Dworzec Główny według dotychczasowego specjalnego rozkładu jazdy.
5. Dla linii nr 58, 63, 102 i 526 utrzymany zostaje dodatkowy przystanek: ”Kościelna ZBiLK nż” zlokalizowany na ul Kościelnej pomiędzy przystankami Dąbrówki a Stołczyn kościół.
Pasażerowie posiadający bilety miesięczne na linię nr 63 upoważnieni są dodatkowo do przejazdu liniami zwykłymi na odcinku: Zagórskiego – Mścięcino krzyżówka – Inwalidzka - Skolwin (kościół) i dalej ul. Kamienną do ul. Pancernej.
Pasażerowie posiadający bilety miesięczne na linię nr 102 upoważnieni są dodatkowo do przejazdu linią 102A na odcinku: Mścięcino krzyżówka – Skolwin Papiernia oraz linią nr 63 na odcinku: Dąbrówki (ul. Kościelna) – Skolwin do przystanku Orna-Celulozowa.

* * *

Zawieszenie linii wspomagających

Data ogłoszenia 02.01.2007 roku

Na okres od 29 stycznia do 11 lutego 2007 roku w związku z rozpoczynającymi się feriami szkolnymi zostaną zawieszone linie wspomagające tj. - C bis, D, E, 77 bis, 109 [POLICE] oraz rezerwy R/2 wspomagającą kursy linii tramwajowej 3.

* * *

2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023,Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.