Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Historia komunikacji w Szczecinie w latach 2023 - 2028

* * *

Opracowanie tematu następnego pięciolecia na podstawie informacji i materiałów własnych jak też Tramwajów Szczecińskich, spółek autobusowych "Dąbie", "Klonowica", "Police", ZDiTM, UM, strony miłośników komunikacji miejskiej "Komis" i mediów szczecińskich, spółki miejskiej - Szczecińskie Inwestycje Miejskie, strony internetowej nik.gov.pl.


Historia pisana w od stycznia 2023 roku, w 162 - lecie komunikacji szczecińskiej, 126 - lecie tramwaju elektrycznego i 78- lecie komunikacji miejskiej po II wojnie światowej tudzież 780 rocznicy nadania praw miejskich Szczecinowi (1243). Opowiedziana historia, to zbiór faktów i zdarzeń zebranych w jednym miejscu, jest spojrzeniem subiektywnym i może być dla czytających innym oglądem rzeczywistości niż piszącego. A oto fakty z poszczególnych lat.

2023

Stan taboru na 1 stycznia 2023 roku w zajezdni autobusowej w Policach wynosił 46 autobusów różnych marek. Są to: MAN NL 283 LIONS CITY - 12, MAN NG 323 LIONS CITY G - 14, SOLARIS URBINO 12 - 8, SOLARIS URBINO 18 - 8, MAN NL280 Lion’s City 12 EfficientHybrid - 2, MAN NG330 Lion’s City 18 EfficientHybrid - 2.

2 stycznia 2023 roku, "Budimex" odwołał się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie od decyzji Tramwajów Szczecińskich w sprawie wyboru wykonawcy konsorcjum firm: TORMEL sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz STANLED I sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie jako: „Konsorcjum TORMEL-STANLED”, do robót budowy dalszej części trasy tramwajowej i ulicy Szafera w kierunku Krzekowa, zarzucając TS, że wybrał konsorcjum niezgodnie z treścią złożonej przez tego wykonawcę oferty, i co jest niezgodna z warunkami zamówienia. Jednak 13 stycznia "Budimex" zdecydował się wycofać zarzuty związane z wynikiem przetargu na przebudowę ulicy Szafera, więc umowa na kolejny odcinek ulicy Szafera może zostać podpisana. Sprawa 14/ZP/DZ/7/UM/2022;

2 stycznia 2023 roku Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne rozstrzygnęło ofertę w przetargu z dnia 26 września 2022 roku na dostawę czterech autobusów hybrydowych o dwóch różnych długościach. W postępowaniu startował jedynie Solaris. Są to dwa pojazdy 12 metrowe, i dwa przegubowe 18 metrowe. Zamawiający zaakceptował złożoną ofertę. Nie wiadomo jeszcze, kiedy umowa zostanie podpisana. SPPK musi jeszcze podpisać umowę na dofinansowanie z CUPT, a dokumentacja przetargowa musi być zatwierdzona przez nich. Po podpisaniu umowy na dofinansowanie będzie można podpisać umowę z firmą "Solaris". Na realizacje zamówienia dostawca będzie miał 270 dni od zawarcia umowy. Całość zamówienia wynosi 7,134 mln zł brutto. Police zarezerwowały kwotę 7,257 mln zł brutto.

Tramwaje Szczecińskie 4 stycznia 2023 roku rozpisały przetarg na dostawy nadwozi, elementów i podzespołów do zmontowania dwóch tramwajów dwukierunkowych. TS już wcześniej zamawiał „tramwaje w częściach”, które do tej pory objawiały się pod postacią Moderusów Beta. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych nadwozi, elementów, podzespołów, wyposażenia, części mechanicznych i elektrycznych niezbędnych do montażu przez zamawiającego pod nadzorem wykonawcy dwóch tramwajów. Termin składana ofert do 7 lutego. Sprawa 27/ZP/DZ/2022.

Tramwaje Szczecińskie z początkiem nowego roku dalej nie potrafią zaradzić problemom z torowiskami na trasie SST. Jak podaje wyborcza.pl i autor artykułu Andrzej Kraśnicki jr. z dnia 4 stycznia 2023 roku "Szczeciński Szybki Tramwaj spowalnia na całą zimę. Wymuszają to wady torowiska mającego zaledwie siedem lat". Projekt zakładał, że tramwaje pojadą na trasie SST 70 km na godzinę, a 55 km/h na zakręcie w rynnie w kierunku do pętli Turkusowa. Niestety, tak się nie stało (ograniczono tam prędkość, bo tramwajami na zakręcie zbyt mocno rzucało na boki). Położone szyny nie trzymają parametrów koniecznych dla tego typu tras. W lipcu 2016 roku szyny na tym zakręcie wygięły się. Wysokie temperatury spowodowały ich wydłużenie się. Miasto w 2017 roku musiało wyłożyć pół miliona złotych na tzw. urządzenia wyrównawcze niwelujące rozciąganie się stali. Po przeprowadzeniu tych prac na łuku obowiązuje prędkości do 40 km/h. Zapłacili za to podatnicy, a nie wykonawca, bo owych urządzeń nie było w projekcie.

Niestety nie tylko wysokie temperatury powodowały problemy z szynami, pękanie szyn następowało w niskich temperaturach na trasie od Basenu Górniczego do Mostu Długiego. Oba odcinki budowane były przez różnych wykonawców, ale łączył je jeden producent szyn. Na przestrzeni 7 lat od oddania trasy nie udało się wyjaśnić przyczyn masowego pękania stali. Wady torów nigdy nie zostały w wyeliminowane. Dowodem są najnowsze problemy. Podczas grudniowych 2022 roku mrozów Tramwaje Szczecińskie poinformowały, że w kilkunastu miejscach na trasie SST popękały spawy. Wprowadzone zostało ograniczenie prędkości tramwajów do 30 km na godzinę. Ograniczenia objęły odcinek między Basenem Górniczym a wjazdem w betonową wannę w Zdrojach, w której ulokowany jest przystanek ZUS Jaśminowa.

Policja, 4 stycznia 2023 roku poinformowała, że zatrzymała trzech nieletnich (14 - 16 lat) odpowiedzialnych za zniszczenie szyb w środkach komunikacji miejskiej, którzy ostrzeliwali pojazdy z wiatrówki. O pierwszym uszkodzeniu szyb w autobusie linii 87 przy ulicy Niemcewicza policjanci otrzymali informację przed wigilią oraz o dwu następnych w poniedziałek 2 stycznia 2023 w wagonach linii 1 (przy ulicy Potulickiej) i 9 (nie wiadomo na jakim odcinku trasy).

4 stycznia 2023 roku w siedzibie ZDiTM otwarto oferty do przetargu ogłoszonego 2 grudnia 2022, dotyczące usług przewozowych na liniach autobusowych w dziennej i nocnej komunikacji miejskiej oraz na telefon „Transport na żądanie" na obszarze działania organizatora komunikacji miejskiej. Wpłynęła tylko jedna oferta od PKS Szczecin, która opiewała na kwotę: 51 904 540,30 zł brutto. Sprawa DZP/66/PN/2022.

Rozpoczęto kolejny etap przebudowy torowisk tramwajowych w ciągu ulicy Kolumba, w związku z niniejszym ruszyły ostro prace na ulicy, po miesiącach ustaleń, przerabiania dokumentacji (to, co było w dokumentacji, nie odpowiadało faktycznemu stanowi podziemnej infrastruktury znajdującej się w ulicy), ustalania właścicieli niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej. Od 8 stycznia 2023 roku całkowite zamknięty dla ruchu samochodowego został fragment ulicy Kolumba pomiędzy kamienicą nr 12 do kamienicy nr 3/3a oraz dalej przy kamienicach tzw. Wenecji Szczecińskiej (dojazd na Wyspę Jaskółczą). Aby dostać się w te rejony obowiązywał objazd do ulicy Kolumba przez Śródmieście tj. Wyszyńskiego, Plac Brama Portowa, Plac Zwycięstwa, Aleja Piastów.

Do ruchu samochodowego dopuszczona została połowa szerokości jezdni od strony Mostu Długiego po Nabrzeże Wieleckie i część Kolumba (tzw. „dolnym tarasie” wzdłuż muru oporowego). Jednocześnie dla ruchu samochodowego zamknięta została górna część jezdni przy dworcu PKP. Kolumba będzie również bez przejazdu w kierunku dworca PKP, zamknięta w połowie długości pomiędzy stacją Orlenu i budynkiem dworca.

W tym samym dniu nastąpiła korekta rozkładu jazdy i trasy autobusów linii 75, 521, 526, 527, 528 i 806. Dla komunikacji miejskiej wprowadzony został objazd po ulicami Piekary i Potulickiej (skręt z Kolumba na wysokości skrzyżowania ulic Dąbrowskiego i Zapadłej. Czytaj więcej w: komunikacie

Budowa nowego skrzydła i remont zabytkowej kamienicy na terenie dawnej zajezdni tramwajowej przy ulicy Niemierzyńskiej (Muzeum Techniki i Komunikacji) zakończyła się w kwietniu 2022 roku, a 18 stycznia 2023 roku została oddana zwiedzającym. Było to możliwe w ramach projektu interregionalnego INT 152 „Historia techniki na Pomorzu - transgraniczna współpraca muzeów w Anklam i Szczecinie”.

Kamienica przy Niemierzyńskiej przeszła gruntowną przebudowę. Podbito fundamenty kamienicy oraz podwyższono kondygnację piwnicy aby powstały w niej nowe pomieszczenia techniczne i użytkowe. Pomieszczenia wewnątrz przeszły generalny remont, w których znalazły się dodatkowe przestrzenie ekspozycyjne, sale edukacyjne i pomieszczenia administracyjne. Odmieniono również elewację kamienicy. Odtworzony został jej historyczny kolor. Szklany łącznik muzeum, to nowa strefa wejściowa, znajdują się w niej szatnie, recepcja a także nowa strefa wystawowa. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EBUD” - Przemysłówka Spółka z o.o. Koszt to ponad 18,2 mln zł brutto.

20 stycznia 2023 roku Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport na temat budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Przedmiotem kontroli NIK, zakończonej w marcu 2022 roku, była realizacja zadania pod nazwą „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej”. Kontrole przeprowadzono w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Urzędzie Miasta Szczecin oraz w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Zachodni.

W dokumencie, NIK pisze o opieszałości i niesolidności wykonawcy głównych inwestycji realizowanych w projekcie „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej”. Stwierdzono, że roboty prowadzono bez odpowiedniego przygotowania i nadzoru. Izba negatywnie oceniła działalność PKP PLK w zakresie przygotowania, realizacji i nadzoru nad realizacją zadania Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

PKP PLK nie wykonała żadnego z dwóch projektów inwestycyjnych objętych zadaniem. W zakresie działalności Stowarzyszenia NIK stwierdziła, że nie posiadało ono wobec Partnerów, w tym PKP PLK kompetencji o charakterze władczym pozwalającym na podjęcie decyzji, które mogłyby podlegać wyegzekwowaniu w sposób przymusowy. Wzajemne działania Partnerów miały charakter współdziałania równorzędnych stron. Każdy Partner odpowiadał za realizację swojej części Projektu.

Obowiązki Stowarzyszenia, jako Beneficjenta z umowy o dofinasowanie polegały głównie na rozliczaniu finansowym zadania wobec Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Stowarzyszenie podejmowało, w miarę posiadanych kompetencji, szereg działań wobec Partnerów odpowiedzialnych za opóźnienia w realizacji zadania oraz informowało o ryzyku utraty unijnych środków finansowych przeznaczonych na jego wykonanie. Gmina Miasto Szczecin odpowiedzialna była za wykonanie czterech zadań, z tego dwa zostały zrealizowane (jedno bezpośrednio przez objęty kontrolą Urząd Miasta Szczecin, drugie przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Dwa pozostałe są w trakcie realizacji przez Spółkę Szczecińskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. Wykorzystanie środków unijnych na koniec 2021 roku wyniosło tylko 12%.

Głównym celem Zadania było przywrócenie dla mieszkańców obszaru położonego między Stargardem, Goleniowem, Gryfinem, Szczecinem i Policami możliwości korzystania z komunikacji kolejowej w celu szybkiego i sprawnego przemieszczania się pomiędzy tymi miastami. Odnowione linie kolejowe miały stanowić kręgosłup komunikacji publicznej łączącej cały obszar, a stacje i przystanki kolejowe zaplanowano, jako centra przesiadkowe skomunikowane z doprowadzoną do nich komunikacją autobusową i tramwajową, wyposażone w parkingi dla samochodów osobowych i rowerów. W porównaniu do obecnego stanu byłaby to rewolucja komunikacyjna.

Wprowadzenie projektowanych rozwiązań w życie miało m.in. na celu znaczne skrócenie czasu przejazdów między miejscowościami i w samym Szczecinie, ograniczenie ruchu samochodowego, zwiększenie atrakcyjności mieszkaniowej i inwestycyjnej terenów położonych przy szlakach SKM i liniach komunikacji publicznej prowadzących do poszczególnych stacji i przystanków SKM. Całość prac miała zostać oddana do użytku do końca września 2022 roku a stanowiące podstawę całego systemu linie kolejowe miały zostać zmodernizowane lub wybudowane do końca sierpnia 2020 roku. Koszt wykonania Zadania oszacowano, według danych na koniec 2021 roku, na kwotę 848,3 mln zł. Na jego realizację uzyskano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 512,2 mln zł. Żadne z planowanych zamierzeń do końca 2022 roku nie zostało w pełni zrealizowane.

Kontrola NIK skupiła się m.in. na ustaleniu przyczyn niewykonania Zadania w zakładanych terminach. Beneficjentem środków Unii Europejskiej jest Stowarzyszenie. I to ono odpowiada przed Centrum Unijnych Projektów Transportowych, z którym zawarło 9 maja 2018 roku umowę o dofinansowanie, za terminowe i rzeczowe wykonanie Zadania. Jednak samo Stowarzyszenie nie miało żadnych możliwości samodzielnego jego zrealizowania. Z tego powodu wykonanie Zadania regulowała m.in. umowa partnerstwa z 18 lipca 2017 roku podpisana po między Stowarzyszeniem, Województwem Zachodniopomorskim, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Gminą Miasto Szczecin, Gminą Miasto Stargard, Gminą Goleniów, Gminą Gryfino, Gminą Kobylanka, Gminą Police i Gminą Stargard.

Na jej podstawie każda ze stron/Partnerzy miała przypisane zadania do wykonania, w tym Samorząd Województwa zobowiązał się zabezpieczyć tabor kolejowy do obsługi SKM. Dopełnieniem zasad wzajemnych powiązań między powyższymi podmiotami były zawarte w maju 2018 roku z gminami a we wrześniu 2018 roku z PKP PLK umowy o współpracy. Określono w nich odpowiedzialność gmin i PKP PKL za rzeczowe wykonanie określonych w umowach części prac, terminy ich wykonania oraz wartość robót, w tym kwotę wydatków kwalifikowanych. Zdecydowana większość dofinansowania unijnego przypadała na rzecz PKP PLK (503,7 mln zł ze 512,2 mln zł). W pierwszej kolejności miały zostać ukończone prace na liniach kolejowych, do których wykonania zobowiązała się PKL PLK. Do nich miały być dołączone inwestycje realizowane przez gminy. Samorząd Województwa zobowiązał się do współfinansowania zakupu pociągów obsługujących SKM.

PKP PKL udzieliła dwóch zamówień publicznych na ich realizację w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawcą była Trakcja S.A., która zaoferowała najkrótsze terminy wykonania i najniższą cenę. I od tego czasu rozpoczęły się problemy.

Wybrany przez PKP PLK Inżynier Kontraktu stwierdził, że głównymi przyczynami niezrealizowania umów były błędy w sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej oraz nieuzyskanie wymaganych pozwoleń na budowę. Kontrola NIK ustaliła, że wbrew przepisom prawa zamówień publicznych, PKP PLK nie opracowała programu funkcjonalno-użytkowego służącego m.in. do ustalenia wartości zamówienia. PKP PLK jako zamawiający nieprawidłowo ocenił uzyskane wyjaśnienia Wykonawcy dotyczące m.in. zadeklarowanych terminów wykonania i mimo poważnych wątpliwości, co do ich realności podnoszonych na etapie oceny oferty, udzielił zamówienia. Zamawiający dopiero po upływie terminów wykonania inwestycji kolejowych rozważał odstąpienie od umowy z Wykonawcą. Centrum Realizacji Inwestycji sześciokrotnie wystąpiło do Zarządu PKP PLK z propozycją odstąpienia od umów z winy Wykonawcy. Za każdym razem Zarząd tych wniosków nie akceptował. Zamawiający nie naliczał również Wykonawcy kar umownych z tytułu nieterminowego wykonania poszczególnych etapów umów.

PKP Polskie Linie Kolejowe 8 lipca 2022 roku podpisały umowę objęcia akcji Trakcji S.A. za kwotę 200 mln zł, co pozwoliło uzyskać status akcjonariusza większościowego. Obecnie PKP PLK posiada 74,31% akcji, drugim największym akcjonariuszem jest Agencja Rozwoju Przemysłu (16,09% akcji). Jednak do dziś nie zostały zawarte aneksy określające nowe terminy realizacji umów.

Według danych zaprezentowanych przez Stowarzyszenie część kolejowa inwestycji dokończona będzie w latach 2024-2025. Z tego też powodu Stowarzyszenie 30 września 2022 roku wystąpiło do Centrum Unijnych Projektów Transportowych o fazowanie Zadania z podziałem zakresu na dwie fazy:

fazę I – realizowaną do 31 grudnia 2023 roku na liniach kolejowych nr 273 do Gryfina, 356 do Stargardu i 401 do Goleniowa i fazę II – prace na linii kolejowej nr 406 do Polic, które mają być zrealizowane do 31 grudnia 2025 roku. Na realizację fazy I zapewnione jest dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Natomiast na wykonanie prac objętych fazą II niezbędne jest dodatkowe dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Koszt budowy SKM aktualnie wynosi ponad 1,184 miliarda złotych, z czego przyznane już dofinansowanie środkami pomocowymi to 512 mln zł, a wnioskowana kwota na fazę II to 307 milionów złotych. W ciągu 2022 roku koszt wykonania Zadania wzrósł o 335,7 mln zł, tj. o prawie 40%.

Stan na dzień 21 stycznia 2023 roku wielomilionowej (262 mln zł) inwestycji, jaką jest wymiana torowisk na ulicach: Nowej, Dworcowej, Kolumba, Chmielewskiego, Smolańskiej i Powstańców Wielkopolskich (od Pomorzan do placu Szyrockiego) wraz budowa od podstaw nowej, ponad dwa razy większej pętli tramwajowej na Pomorzanach. Inwestycja obejmuje również przebudowę jezdni i chodników wraz z przebudową infrastruktury podziemnej - wygląda następująco. Umowa z firmą ZUE podpisana została 16 listopada 2021 roku i jest już opóźniona o co najmniej 10 miesięcy i w związku z tym zagrożona są fundusze europejskie. Termin wykonania całości inwestycji opiewał na 720 dni chwili podpisania umowy.

31 marca 2022 roku prace na ulicy Kolumba zostały wstrzymane z powodu błędów projektowych i kolizji podziemnych nie ujętych w dokumentacji budowlanej stworzonej przez firmę Safege S.A.S. oddział w Polsce (chodzi o wszelkie uzbrojenie podziemne w tym sieci wodociągowe, gazowe, elektryczne, kanalizacyjne, teletechniczne, c.o.). Nie wyciągnięto wniosków z przebudowy ciągu ulic Kolumba i Chmielewskiego z lat od 1985 - 1990, gdzie wykonawca (Szczecińskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych) przebudowy ulicy oprócz braków materiałowych i środków na jej dokończenie, mieli te same problemy, co dziś ZUE (brak inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego). Podziemne sieci trzeba było przeprojektować i po wielomiesięcznym przestoju 8 stycznia 2023 roku, na ulicę Kolumba powróciły ekipy, które rozpoczęły przebudowę infrastruktury podziemnej. Zgodnie z umową prace miały zakończyć się jesienią tego roku.

W międzyczasie na te wszystkie problemy podane wyżej nałożyły się konsekwencje wojny w Ukrainie, czy problemy z dostawami stali i innych materiałów budowlanych, a także braki kadrowe - pracownicy brygad z Ukrainy wyjechali do swojego kraju, by walczyć o ojczyznę. Te same problemy dotknęły drugiej prowadzonej inwestycji przez ZUE na ulicy Wyzwolenia na odcinku plac Witosa - rondo Giedroycia. To także przebudowa dofinansowana z funduszy unijnych, które trzeba rozliczyć do końca 2023 roku.

Widać gołym okien, że obecnie nie ma najmniejszych szans na zakończenie do końca 2023 roku przebudowy dwóch szlaków tramwajowych na trasie Pomorzany – Śródmieście. Ulica Powstańców Wielkopolskich jest nietknięta. Budowa nowej pętli Pomorzany jakby spowolniła. Ulica Smolańska torowisko jest częściowo gotowe i jeszcze jest daleko do efektu końcowego. Dalej z autopsji wynika, że sytuacja na pozostałej części inwestycji nie przedstawia zbyt różowo np.:

• na ulicy Chmielewskiego budowany jest jeden z dwu torów na wysokości browaru. Od browaru do kładki nad torami kolejowymi rozebrano część starych torów i jezdni. Na skręcie z ulicą Smolańską a Chmielewskiego trwają roboty przy brukowaniu chodnika. Położono już w ciągu ulicy instalacje kanalizacyjne. Koło szkoły położono chodnik. Niewielu pracowników znajduje się na placu budowy.

• na ulicy Kolumba od Chmielewskiego do stacji paliw Orlen robotnicy przy kładce nad torami kolejowym układają instalacje gazowe, a dalej nic się nie dzieje, w rejonie stacji paliw robotnicy układają bruk w ciągu krótkiego odcinka nowego torowiska, od stacji paliw do dworca ekipy prowadzą pierwsze prace przy przebudowie infrastruktury podziemnej, a vis-à-vis dworca rozebrano nawierzchnię jezdni z starej kostki brukowej na górnym tarasie, natomiast dolny taras jest niemal gotowy, po którym jeżdżą autobusy linii 75 i nocnych. Jakoś tak ulica jest poszatkowana, tu jest coś robione a dalej nic się nie dzieje.

• na Nabrzeżu Wieleckim tory tramwajowe są już ułożone, połączono je z torami już położonymi na na górnym tarasie przy dworcu, wyprowadzono ich część w kierunku Dworcowej do wysokości ulicy Św. Ducha i przy moście kolejowym w kierunku ulicy nowej, osadzono je w betonie i tłuczniu. Też się nic nie dzieje.

• na ulicy Dworcowej nic się nie dzieje. Na początku przystąpienia do prac prowadzone były roboty przy układaniu infrastruktury podziemnej i nie wiadomo czy już je zakończono. Roboty zatrzymały się na tym etapie.

• na ulicy Nowej nic się nie dzieje, jest nietknięta, bo musi być przez nią zachowany przejazd autobusów kursujących z pętli Dworzec Główny (Owocowa).

• na ulicy Powstańców Wielkopolskich nic się nie będzie działo do czasu zakończenia rozbudowy pętli Pomorzany i prac wzdłuż Nabrzeża Wieleckiego oraz ulicy Kolumba. Plan zakładał, że dopiero po zbudowaniu od podstaw szlaku wzdłuż ulic Kolumba i Chmielewskiego przebudowana zastanie Powstańców Wielkopolskich. Tramwaje Szczecińskie nie chciały jednocześnie rozkopać dwóch najważniejszych tras komunikacyjnych łączących Pomorzany ze Śródmieściem.

Jak informowała wyborcza.pl z dnia 23 stycznia tego roku, Tramwaje Szczecińskie, które w imieniu miasta prowadzą inwestycje, potwierdziły fakt posypania się harmonogramu prac, a w efekcie jej opóźnienia. Nie wiadomo kiedy uda się je zakończyć. Nie ma jeszcze aneksu do umowy, więc spółka miejska nie jest w stanie powiedzieć, kiedy dokładnie uda się zakończyć inwestycje. Tramwaje Szczecińskie stwierdziły również, że „nie ma zagrożenia dla dofinansowania". Ale te tłumaczenia są niewiarygodne na ten moment. W zaowalonej formie stwierdziły, że koszty inwestycji wzrosły, bo zwiększone wydatki „skonsumowały" część funduszy unijnych, które miały wystarczyć na dofinansowanie całej inwestycji.

23 stycznia 2023 roku podpisana została umowa z firmą Solaris Bus&Coach Sp. z o.o. na dostawę nowych pojazdów z przetargu ogłoszonego 2 września 2022 roku. Umowa obejmuje zakup dwóch zeroemisyjnych autobusów przegubowych. Pojazdy zostaną wyposażone w silnik elektryczny i system odzyskiwania energii podczas hamowania oraz jazdy z góry. Zakupione pojazdy muszą zapewniać możliwość ładowania plug-in oraz przez pantograf. Pojazdy będą objęte znacznie dłuższą gwarancją, wynoszącą nie 48 a 72 miesiące, co przełoży się na oszczędności eksploatacyjne.

Koszt zakupu to 9 102 000 zł brutto, z czego 5 715 447,20 zł to dotacja Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Zielony transport publiczny”. Operatorem pojazdów będzie Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica” Sp. z o.o. Autobusy trafią do miasta w terminie 365 dni od dnia zawarcia umowy.

* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


Linki


Copyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.