Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Zasłużeni pracownicy minionego 60 – lecia.
Pionierzy komunikacji szczecińskiej

* * *

W roku jubileuszu cofamy myśli w stecz, wracając do pierwszych powojennych lat istnienia firmy. Musimy wspomnieć pionierskie czasy i ludzi, którzy pracowali przy odbudowie komunikacji miejskiej w Szczecinie. Są, to pionierzy, którzy w chwili obecnej są już na emeryturze. Oto niektórzy z nich, którzy tworzyli podstawy działalności firmy :
Tadeusz Mandes – zatrudniony od 15 sierpnia 1945 roku pracował w zajezdni Pogodno
Jan Podgórski – zatrudniony 15 sierpnia 1945 roku pracował w ośrodku szkoleniowym
Antoni Knobel – zatrudniony 28 sierpnia 1945 roku pracował na podstacjach
Stanisław Jeżewski – zatrudniony 4 września 1945 roku zatrudniony w WKR
Stefan Napióra – zatrudniony 18 września 1945 roku w zajezdni Pogodno
Stafan Pawlik – zatrudniony 9 października 1945 roku w WKR
Józef Pałyska – zatrudniony 24 paździenika 1945 roku w zajezdni Pogodno
Hieronim Starosta – zatrudniony 25 paździenika 1945 roku w WKR
Zenon Stachowiak – zatrudniony 7 listopada 1945 roku w WTT
Bogdan Ortlieb – zatrudniony 24 listopada 1945 roku w przychodni
Bernard Zawodniak – zatrudniony 24 listopada 1945 roku w CW
Henryk Zając – zatrudniony 8 grudnia 1945 roku w zajezdni Pogodno.


* * *

Pracownicy wpisani do złotej księgi zasłużonych

Piotr Zaremba – pierwszy Prezydent Miasta Szczecina – honorowy dyrektor
Stanisław Klabecki, Stanisław Adamski, Walenty Andrzejak, Marian Dec, Jan Jankowski, Czesław Marciniak, Jan Mazurkiewicz, Franciszek Miszczuk, Kazimierz Przybylski, Edmund Skibiński, Zenon Stachowiak, Henryk Zając, Ryszard Zakrzewski, Bernard Zawodniak, Czesław Kołacz, Stanisława Nowicka, Stefan Pawlik, Władysław Renke, Zbigniew Szajewski, Zbigniew Dziedzic, Stanisław Lubka, Wacław Momot, Hieronim Starosta, Tadeusz Stec, Henryk Hałka, Czesław Latusek, Mieczysław Jarosz, Bolesław Karabela, Ryszard Seta, Władysław Wojcieszak, Stefan Wojcieszak, Bogusz Błaszczyk, Władysław Hupert, Henryk Kacalski, Jan Kiełbasiewicz, Czesław Kućko, Stanisław Reczkin, Zygmunt Siemiuchin, Andrzej Anczykowski, Stanisław Babiński, Wacław Czarnecki, Zygmunt Cielesz, Mieczysław Girer, Mieczysław Dziemiańczuk, Tadeusz Hnat, Henryk Jasiński, Stefan Napióro, Czesław Ślusarz, Bogusław Śliwiński, Tadeusz Socha.

* * *

Jubileusz 60 – lecia komunikacji miejskiej

Rok 2005 jest rokiem jubileuszu 60-cio lecia powstania firmy pod polską jurysdykcją w 126 letniej historii komunikacji miejskiej Szczecina. Po podjęciu decyzji przez mocarstwa zachodnie o przyznaniu Szczecina Polsce (oficjalna data 05.07.1945). Polska przejęła władzę nad miastem. Skończyło się szczecińskie prowizorium trwające 68 dni od 28 kwietnia 1945 roku po wielokrotnym opuszczaniu miasta przez władze. Był to okres wydarzeń wielkich i brzemiennych w skutki. Dzień 5 lipca 1945 roku stał się dla Szczecina symbolem przejęcia i odbudowy miasta po zniszczeniach wojennych przez mieszkańców. Zaczęły powstawać pierwsze przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej miedzy innymi "Tramwaje i Autobusy miasta Szczecina". Więcej
historia , dyrektorzy

* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


Linki


Copyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.