Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Zajezdnia autobusowa "Police"

* * *

Posiłkowałem się materiałami z kronik WPKM z lat 1978 – 1989 prowadzonych przez p. Stefanię Wieland. Korzystałem również z materiałów znajdujących się w archiwach MZK, ZKM Szczecin, biuletynów informacyjnych wydawanych przez MZK, ZKM, informacji znajdujących się na stronach internetowych SPA "Dąbie", "Klonowica", "SPPK", "KOMIS", jak i materiałów własnych.

* * *

Początki komunikacji aglomeracji szczecińskiej sięgają końca XIX wieku i początku XX wieku, kiedy pan Pabst prywatny przedsiębiorca uruchomił pierwsze połączenie autobusowe z Głębokiego na ulicę Arkońską.

Linia ta nie istniała długo została zlikwidowana w 1906 roku. Powrót komunikacji autobusowej na ulice aglomeracji szczecińskiej następuje w grudniu 1927 roku. Zostaje uruchomione połączenie pomiędzy Lotniskiem a Dąbiem. Linia ta cieszyła się dużym powodzeniem i w związku z tym zaczęły powstawać następne linie.

W roku 1929 uruchomiono linie na trasie Gocław – Police i oznakowano ją jako linie "P". Na otwarcie tej linii zaproszono oficjeli Szczecina i Polic. Autobus tej linii kursował z częstotliwością co 1,5 godziny. Jego trasa wynosiła około 11 kilometrów. Koniec przedwojennej komunikacji autobusowej nastąpił w związku z silnymi nalotami bombowymi w roku 1944 na Szczecin, gdzie zostały obrócone w perzynę połączenia tramwajowe. Autobusy zostały skierowane do obsługi tras tramwajowych.

Autobusy po wojnie powróciły na trasę Gocław – Police dopiero w 1947 roku. Linie oznaczono jako "B" i miała ona 12 kilometrów długości. Autobus kursował od rana do późnych godzin nocnych. Na koniec 1947 roku zmieniono nazwę linii z "B" na "52".

W końcu 1957 roku uruchomiono linie pośpieszną nr "70" na trasie Pl. Żołnierza Polskiego – Police. Linia ta cieszyła się sporym zainteresowaniem pasażerów w związku z rozbudową nowych osiedli mieszkaniowych. Istniała do połowy lat 60 XX wieku. Jednocześnie przedłużono trasę istniejącej linii "52" do Szkoły /przez Rynek/.

Na początku lat 70 XX wieku rozpoczęto budowę potężnych Zakładów Chemicznych w oparciu o technologię na licencji francuskiej. Powstała więc konieczność uruchomienia nowych połączeń autobusowych z Polic do Szczecina i z powrotem.

Uruchomione w 1971 roku linie to:
* linia "71" kursująca na trasie Plac Hołdu Pruskiego – Jasienica,
* linia "65" kursująca na trasie Zakłady Chemiczne – Tanowo.
Nastąpiła konieczność rozgraniczenia linii miejskich i podmiejskich. W związku z tym zmieniono numerację linii polickich zaczynających się na 100:
i tak linia "101" /dawna 71/, linia "102" /dawna 52/, linia "103" /dawna 53/. Pod koniec lat 70 XX wieku zaczęły kursować nowe linie na terenie Polic:
* linia "102bis" na trasie Police Rynek – Szkoła /w latach 80 XX wieku zmieniono numeracje na "109",
* linia "106" na trasie Police Rynek – Zakłady Chemiczne II. Linia "106" została zawieszona na początku lat 90 XX wieku a później przywrócono jej kursowanie na trasie Głębokie – Police Rynek.

1974 - w sierpniu tego roku, rozpoczęto budowę przy ulicy Fabrycznej w Policach stacji obsługi autobusów z przeznaczeniem dla Komunikacji Miejskiej w Szczecinie. Wtedy też pojawiły się pierwsze ekipy budowlane. Generalnym wykonawcą było Nadodrzańskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego, a podwykonawcami - dwa duże szczecińskie przedsiębiorstwa „Instal" i „Elektromontaż" oraz POM Dobrzany.

Zastanawiano się nad uruchomieniem linii pośpiesznej ze Szczecina do Polic i w roku 1980 uruchomiono linie "P" na trasie Plac Lenina /dzisiejszy Plac Sprzymierzonych/ – Osiedle Chemik. Po jakimś czasie linia pośpieszna została przemianowana na linię zwykłą wraz ze zmiana trasy i oznaczoną ją jako linie "107".

foto archiwum MZK autor nieznany
W roku 1985 - po jedenastu latach budowy, kosztem prawie 350 mln zł, została oddana do eksploatacji zbudowana od podstaw nowa zajezdnia autobusowa w Policach. Inwestycja ta, najwyraźniej nie miała szczęścia - raz budowę wstrzymywano, to znowu rozpoczynano. Spowodowane to było, brakiem pieniędzy na tę inwestycję. Inwestycję finansował z budżetu Urząd Wojewódzki, przy wsparciu Zakładów Chemicznych „Police".

Policka zajezdnia zajmuje powierzchnię 39 tys. m kw. Przewidywano, że zajezdnia pomieści 130 autobusów. W chwili oddania było ich na terenie zajezdni 45, w tym na liniach kursowało 33, były to „Ikarusy" i "Berliety M-ll" (produkowane w kooperacji z Węgrami). W polickiej zajezdni wprowadzono nowy system. Kierowcy byli „przywiązani" do autobusów, na których jeździli. Nie wiem jak jest w tej chwili.

Oddanie nowozbudowanej zajezdni autobusowej do eksploatacji umożliwiło znaczne poprawienie komunikacji autobusowej ze Szczecinem i na terenie samych Polic. Również w ten sposób zlikwidowano dojazdy do i z Polic, co było nie bez znaczenia dla sytuacji finansowej firmy.

W zajezdni autobusowej Police garażowały autobusy: Jelcz Berliet PR-110U jak również Ikarusy 280. Po pewnym czasie autobusy Berliet zastąpiono autobusami Jelcz M-11.

Lata 1985 - 1996 na początku nastąpiła dostawa 17 autobusów Jelcz M11 i Ikarusy 280.26. W następnych latach też dostarczano nowy tabor. Później panowała stagnacja, jak w całej komunikacji.

Na początku 1997 roku w związku z przekształceniami w MZK Szczecin wyodrębniono ze struktur MZK zajezdnie autobusową Police. Na jej bazie powołano spółkę autobusową pod nazwą "Szczecińsko – Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne" z siedzibą w Policach przy ul. Fabrycznej z połową udziałów każdej z gmin. Funkcję jednoosobowego szefa objął wówczas Kazimierz Trzciński. Zmiany własnościowe przyniosły ogromne korzyści. Zreformowano wówczas cały system zarządzania spółką. Zmieniono również barwy firmy z kremowo – czerwonej na zielono – żółte.

Na przełomie XX i XXI wieku zaistniała konieczność wymiany /częściowej/ w ramach posiadanych środków finansowych parku autobusowego. Zakupiono dla potrzeb spółki Police:

* autobusy przegubowe 7 szt,
* autobusy trzyosiowe 5 szt,
* autobusy solówki 9 szt.
Wszystkie autobusy są jednej marki tj. "MAN" - przegubowe niskopodłogowe. Kursują one na różnych liniach.

Wraz z wymianą taboru autobusowego wymieniono również autokomputery SRG – 2000D na autokomputery SRG – 3000.
foto Janusz Światowy
Autokomputer panelowy SRG – 3000P jest panelem sterującym, wyposażonym w klawiaturę i wyświetlacz, procesor sterujący, pamięć danych oraza interfejsy transmisji danych. Moduł podstwowy steruje systemami informacji pasażerskiej, oraz kasownikami.

Rozbudowany o kolejne moduły może również dokonywać pomiarów obciążenia pojazdu, prędkości (np.: czarna skrzynka), parametrów technicznych silnika, rejestracji zdarzeń (otwarcia drzwi, użycia hamulców itp.) w postaci raportu przekazywanego na bieżąco drogą radiową lub inną metodą na koniec dnia (szybka transmisja podczerwieni). Autokomputer wyposażony jest w duży podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny oraz membranową hermetyczną klawiaturę.

Lata 1997 - 2008 charakteryzowały się sporym finansowym wysiłkiem spółki. Zaczęto przystosowywać zajezdnie do wymogów 21 wieku. Remontowano i unowocześniano zaplecze techniczne w związku z zakupami nowego taboru. Remontowano i unowocześniano budynek administracji aby poprawić warunki pracy zatrudnionym.
Zakupiono w przetargach autobusy marki Man - różne typy:

NL222 - 6 sztuk (1999-2000),
NG312 - 6 sztuk (1998-1999),
NL223 - 6 sztuk (2000-2003),
NL283 - 2 sztuki (2004),
NL313-15 - 5 sztuk (2002,
NG313 - 6 sztuk (2001-2004),
SG313 Lion's Classic G - 4 sztuki (2006).

W związku z marną sytuacją finansową, spółka zdecydowała się na zakupy autobusów używanych marki "MAN". Zakupiono 14 pojazdów różnych typów takich jak: NG262 i NG312, NL222, NL262 oraz NL313.

Spółka obsługuje linie: 101, 102, 103, 106, 107, 109, 111, linię 63 (wspólnie ze SPA Klonowica), pospieszną linię F i linie nocne 524 i 526. Autobusy spółki jeżdżą na liniach pracowniczych Zakładów Chemicznych Police, jak również Samorządowej i Działkowej organizowanych przez Gminę Police.

Autobusy spółki wykonują również regularne przewozy międzynarodowe na trasie Police - Löcknitz i z powrotem oraz turystyczne na terenie całej Europy. Spółka również służy powierzchnią reklamową na swoich pojazdach.

Na terenie polickiej zajezdni znajduje się również Stacja Kontroli Pojazdów, która wykonuje wszelkie badania techniczne pojazdów. Jest również myjnia dla wszystkich typów pojazdów. SPPK jako pierwsza firma komunikacji miejskiej regionu szczecińskiego w 2004 roku otrzymała certyfikat "Systemu Zarządzania Jakością" obejmujący: transport zbiorowy komunikacji miejskiej, przewozy turystyczne na terenie Polski i Europy oraz usługi diagnostyczne w Stacji Kontroli Pojazdów.

Szefem polickiej spółki od stycznia 2003 roku był pan Andrzej Markowski. Zastąpił na tym stanowisku pana Kazimierza Trzcińskiego. W roku 2004 zakupiono ostatnie nowe autobusy były to dwa MANy NL 283 (A21), i trzy NG 313 (A23).

W 2005 roku zakupiono 7 używanych autobusów w tym: 4 MANy NG 312 (A11) oraz 3 MANy NL 262 (A10) - wszystkie z Berlińskiego BVG rok produkcji 1997.

Za jego rządów nastąpiło pogorszenie kondycji finansowej spółki, a szczególnym faktem który zaważył na jej kondycji, było ogłoszenie mającego być ratunkiem, przetargu ZDiTM na długoterminową obsługę linii autobusowych. Spółka była jedyna, która zgłosiła akces na obsługę 3 linii.

ZDiTM unieważnił przetarg z powodu zaoferowania zbyt dużych stawek przez inne spółki. Spółka nie zgadzał się z unieważnienie przetargu i wkroczyła na drogę odwoławczą, a następnie sądową, zdobywając w końcu w sierpniu 2006 roku kontrakt.

Jak się później okazało upór pana Prezesa Markowskiego w tej sprawie, jak i inne decyzje były przysłowiowym gwoździem do trumny w dalszym ciągu pogarszającej się sytuacji finansowej spółki.

Niekorzystna umowa podpisana z ZDiTM na obsługę linii nie uwzględniała rewaloryzacji stawek wozokilometra, o coroczny wzrost zgodny z inflacją.

Zły stan taboru, zagrożone finanse spółki, niskie pensje skutkowały licznymi odejściami pracowników. Na początku 2008 roku pracownicy weszli w spór zbiorowy ze spółką żądając podwyżki płac, dokapitalizowania spółki, a w późniejszym czasie także odwołania prezesa.

Z powodu przeciągającego się sporu oraz stanu spółki pojawiła się groźba odebrania około połowy taboru będącego w leasingu, co doprowadziłoby firmę do niemal natychmiastowego upadku. Ostatecznie podpisano porozumienie, dzięki któremu wynagrodzenia wzrosły średnio o 10 procent, zaś udziałowcy spółki zobowiązali się do podwyższenia kapitału zakładowego. Efektem tego było także odwołanie w sierpniu 2008 prezesa Markowskiego i ponowne przyjęcie na te stanowisko Pana Kazimierza Trzcińskiego.

Pan Kazimierz Trzciński nowy prezes spółki czynił starania o rozwiązanie niekorzystnej dla spółki 10-letniej umowy przewozowej. Efektem tych działań było unieważnienie umowy w 2010 roku.

Prezes stanął również przed problemem wymiany starych autobusów Jelcz jak również wcześniej zakupionych autobusów niskopodłogowych. Zdecydował się na zakupy taboru używanego.

W roku 2009 zakupił 2 autobusy MAN NL 263 (A21) wyprodukowane w 2000 roku. Poprzednim właścicielem] tych pojazdów była spółka Maas Reisen GmbH z Balingen, a także jednego MANa NL 283 Lion's City (A21) z 2005 roku, jeżdżącego wcześniej dla polskiej spółki ForBus.

W roku 2010 zakupił następne używane pojazdy, dzięki dokapitalizowaniu spółki po zgodzie radnych na XLIII zwyczajnej sesja Rady Miasta Szczecina. Kapitał zakładowy spółki został podwyższony o 700 tysięcy złotych. W 2009 roku Gmina Miasto Szczecin również dokapitalizowała SPPK kwotą 2 mln zł. Były to autobusy MAN NL 262 (A10) i MAN NL 263 (A21) - wyprodukowane w 1998 roku.

Jednak rok 2010 to także zdobycie dotacji na pierwszy od lat zakup fabrycznie nowych pojazdów. 16 lutego 2010 roku podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Police radni podjęli decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego oraz o przyznaniu środków na zakup nowych autobusów.

Dzięki zgodzie rajców spółka autobusowa chce kupić 13 nowych autobusów. Pozostałe pieniądze mają pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego. Jednocześnie na tej samej sesji rajcy zdecydowali również, o wydłużeniu spółce okresu dzierżawy na zajezdnie w Policach do 2016 roku.

SPPK w dniu 14 lipca 2010 roku ogłosiła przetarg na zakup 8 autobusów solowych i 5 przegubowych. Pojazdy mają być wyposażone w klimatyzację przedziału pasażerskiego i automaty biletowe. Jest to pierwszy ogłoszony przetarg od czasu zawirowań finansowych w spółce.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 26 lipca 2010 roku podjął decyzję o dofinansowaniu projektów umieszczonych na liście rankingowej w ramach konkursu nr RPOWZ/6.4/2010/1 - Działanie 6.4 Zintegrowany system transportu publicznego na obszarze metropolitalnym. Police otrzymały 10,67 mln zł (całkowita wartość projektu wynosi 15,32 mln zł).

30 sierpnia 2010 roku spółka wybrała ofertę złożoną przez konsorcjum MAN Truck & Bus Polska sp. z o.o. i MAN Bus sp. z o.o. na dostawę 13 autobusów niskopodłogowych.

W dniu 12 października 2010 roku pojawiło się kolejne ogłoszenie o przetargu na dostawę 10 autobusów solowych i 4 przegubowych. Otwarcie ofert ma nastąpić 23 listopada. Zamówienie będzie zrealizowane między 16 a 20 maja 2011 roku.

W dniu 26 lutego 2011 roku dotarły do zajezdni Police 3 autobusy niskopodłogowe z 5 zamówionych marki Solaris. Nowo przybyłe autobusy oznaczono numerami bocznym 773 - ZPL26935, 774 - ZPL26936, 775 - ZPL26937. Dwa pozostałe przyjechały w terminie późniejszym są to pojazdy: 776 - ZPL 28076, 777 - ZPL 28077. Wyjechały na trasę w dniu 4 marca, obsługując linie 101 i 107.

Na stronie internetowej spółki autobusowej w Policach w dniu 29 marca 2011 roku ukazało się ogłoszenie o przetargu na sprzedaż używanych autobusów, który ma się odbyć w maju 2011 roku. Są to następujące pojazdy: MAN NG 312 - 752, 762, 763, 764, MAN NL 222 - 3013, 3014, 3015, MAN NL 262 - 3030, 3031, 3032. Wszystkie autobusy przeznaczone do sprzedaży wyprodukowano w 1997 a jeden 1998 roku.

W dniach 16 - 17 maja 2011 roku do zajezdni w Policach trafiło 10 autobusów Solaris ( 8 krótkich i 2 przegubowe). Autobusy oznaczono numerami bocznym 3041 - ZPL 28041, 3042 - ZPL 28042, 3043 - ZPL 28043, 3044 - ZPL 28044, 3045 - ZPL 28045, 3046 - ZPL 28046, 3047 - ZPL 28047, 3048 - ZPL 28048 i 776 - ZPL 28076, 777 - ZPL 28077.

Spółka autobusowa w Policach w dniu 2 kwietnia 2012 roku ogłosiła przetarg na dostawę czterech fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych - jednego MAXI i trzech przegubowych. Dostawa pojazdów przewidziana została na październik i listopad 2012 roku.

11 maja 2012 roku otwarto oferty. Złożyło je trzech producentów autobusów tj. Solaris, który zaoferował pojazdy za cenę 5,058 mln zł brutto, firma Lider Trading & Blue Line oferująca autobusy marki Solbus za cenę 4,622 mln zł brutto i MAN dostawę autobusów za cenę 5,158 mln zł brutto. Wybrano ofertę firmy MAN jako najkorzystniejszą.

Autobusy tej marki w dniach 27 października 2012 roku (2 pojazdy) i 10 listopada (2 pojazdy) dotarły do zajezdni z przetargu 2 kwietnia 2012 roku. Na pokładzie autobusów między innym znajduje się panel sterowania SRG-4000p i termometr elektroniczny ETM38. Autobusy pomalowane są w standardowe barwy polickie. Są to pojazdy:

MAN NG 363 i MAN NL283 Lion's City
• 778 ZPL - 35078,
• 779 ZPL - 35079,
• 780 ZPL - 35080,
• 3049 ZPL - 35149. Autobusy wyjechały na trasy w dniu 14 listopada.

Również w tych dniach spółka przekazała do sprzedaży cztery pojazdy typu MAN. Są to pojazdy NL222 - 3016, Ng312 - 749, 752 i 753. Wśród tych pojazdów znajduje się pierwszy w pełni niskopodłogowy MAN (749) jeżdżący do tej pory w barwach zajezdni Police. W czasie czternastoletniej służby na policko - szczecińskich trasach przejechał około 1,2 mln kilometrów.

W lutym 2013 roku pan Grzegorz Ufniarz radny miasta Polic poinformował na swojej stronie internetowej, że powstają plany nowej pętli autobusowej w Policach. Prace projektowe prowadzi firma "Pracownia Projektowa Dróg i Mostów - Andrzej Chmielewski ze Szczecina z ulicy Papieża Jana Pawła II 15/6".

Nowo budowana pętla autobusowa wraz z obiektem socjalnym dla kierowców będzie znajdowała się przy ulicy Wyszyńskiego (działka 286/7 obr. Police 16), przy drodze do Siedlic (po lewej stronie jadąc od Polic do Siedlic), za dzisiejszym parkingiem strzeżonym przy SM Odra.

Modernizacja pętli miała być wykonana w 2014 roku, ale ze względu na brak środków w budżecie gminy została przeniesiona na rok 2015. Środki na ten cel zabezpieczono w budżecie na 2015 rok.

Policka spółka ogłosiła na swojej stronie w dniu 1 lipca 2013 roku przetarg na dostawę 2 fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych. Otwarcie ofert ma nastąpić 19 sierpnia. W dniu 21 sierpnia spółka powiadomiła o wyborze kontrahenta na dostawę 2 autobusów niskopodłogowych. Została wybrana firma MAN, która jako jedyna złożyła ofertę.

Autobusy z tego przetargu trafiły do zajezdni pod koniec 2013 roku i nadano im numery boczne 781 - ZPL 40281 i 3050 - ZPL 40350. Wyjechały na trasy w styczniu 2014 roku.

W 2013 roku kierownictwo oraz pracownicy spółki wyszli z inicjatywą uczczenia zasłużonych pracowników, którzy odchodzą na emeryturę. Jeśli byli pracownicy wyrażą taką wolę, na specjalnie wydzielonym placu zwanym "Aleją Emerytów" mogą zasadzić drzewo, a firma wykona tabliczkę z nazwiskiem pracownika.

Pierwszymi, którzy wyrazili wolę zasadzenia drzew byli pan Jan Broniszewski, kierowca, który w polickiej zajezdni przepracował 22 lata i pan Adam Garstka, który pracę w komunikacji miejskiej zaczynał w WPKM w 1964 roku. W komunikacji miejskiej przepracował niemal 39 lat, a w styczniu 2010 roku przeszedł na emeryturę.

Stan taboru w SPPK na dzień 23 października 2013 roku wynosił 56 autobusów różnych marek: tj. MAN (różne typy), Solaris i w tym techniczny Ikarus.

W dniu 8 maja 2014 roku spółka ogłosiła przetarg na kupno 3 fabrycznie nowych autobusów (2 przegubowe, 1 solówka), a 24 czerwca 2014 poinformowała o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę tych autobusów.

Ofertę wygrała firma MAN Truck & Bus Polska sp. z o.o. (jedyna oferta złożona w przetargu). Autobusy mają trafić do zajezdni najprawdopodobniej pod koniec tego roku.

Zmieniła się w tych latach struktura własnościowa spółki. Police posiadają w tej chwili 70 % udziałów, a Szczecin 30 %.

16 lutego 2015 roku Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. ogłosiło przetarg na dostawę 3 fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych wyprodukowanych w 2015 roku (w tym 1 solowy i 2 przegubowe). Oferty w trybie przetargu nieograniczonego złożono do 23 marca 2015 roku w siedzibie firmy. Jednym z warunków specyfikacji jest przygotowanie autobusów w infrastrukturę elektryczną do obsługi urządzeń Centralnego Systemu Zarządzania Komunikacją montowaną przez GMV. Dostawa autobusów w ciągu 5 miesięcy od podpisania umowy.

Do spółki dotarła tylko jedna oferta w przetargu na zakup 3 nowych niskopodłogowych autobusów i w dniu 27 marca dokonano wyboru dostawcy. Jest nim firma MAN Truck&Bus Polska z Wolicy koło Nadarzyna.

W dniach 25 i 26 września 2015 roku trafiły na płytę zajezdni zakupione 3 nowe niskopodłogowe autobusy:
• jeden 12 metrowy MAN - 3052 - ZPL 48852 VIN WMAA21ZZ2FR015628
• dwa 18 metrowe - 784 - ZPL 48884 VIN WMAA23ZZ7FR015619 i 785 - ZPL 48885 VIN WMAA23ZZ9FR015637.

16 października 2015 w siedzibie polickiej spółki odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu nr WND-RPZP.06.04.00-32-003/14 pn. „Zakup taboru autobusowego na potrzeby SPPK Sp. z o. o. – etap II”

W uroczystości wzięli udział:
• Olgierd Geblewicz – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
• Władysław Diakun – Burmistrz Polic
• Kazimierz Trzciński – Prezes Zarządu SPPK SP. z o.o.

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w okresie od lipca 2012 roku do września 2015 roku realizuje projekt pn. „Zakup taboru autobusowego na potrzeby SPPK sp. z o.o. – etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 6 „Rozwój Funkcji Metropolitalnych”, Działania 6.4 „Zintegrowany system transportu publicznego na obszarze metropolitalnym”.

Planowana, całkowita wartość projektu wyniesie 11.513.531,85 zł. Jak dotąd Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. pozyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1.000.000 zł. Projekt przewiduje maksymalną kwotę dofinansowania na poziomie niemal 8 mln złotych. W ramach projektu zakupionych zostało łącznie 9 nowych autobusów niskopodłogowych, 6 przegubowych i 3 solowe(2012 rok – 4 autobusy, 2013 r. – 2 autobusy, 2014 r. – 3 autobusy).

W trakcie podpisywania umowy Marszałek Województwa zadeklarował, że gdy tylko pojawią się kolejne wolne środki z oszczędności w realizacji działania 6.4, trafią one do SPPK aż do uzyskania wnioskowanej przez Spółkę kwoty.

Autobusy są niskopodłogowe, wyposażone w udogodnienia dla pasażerów niepełnosprawnych, wyposażone w całopojazdową klimatyzację oraz spełniające najwyższe normy emisji spalin EEV i Euro 6. Dostawcą autobusów wyłonionym w przetargach jest firma MAN.

15 marca 2016 roku na stronie SPPK ukazało się zamówienie publiczne na dostawę 4 nowych autobusów niskopodłogowych z możliwością złożenia dodatkowego zamówienia na dwa kolejne. Mają to być, 2 autobusy solówki i 2 przegubowe. Oferty otwarto 24 kwietnia w siedzibie spółki.

5 maja 2016 SPPK wybrało jedyną zgłoszoną ofertę na zakup nowych autobusów, jest nią MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o.

29 października 2016 do zajezdni w Policach przyjechały 4 autobusy, dwa solowe i dwa przegubowe z przetargu ogłoszonego 15 marca 2016 roku. Dostawcą jest firma MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o. Następne przyjechały 2 listopada.

• 3053 - ZPL 55453 VIN WMAA21ZZ4HF003355
• 3054 - ZPL 55454 VIN WMAA21ZZ0HF003353
• 786 - ZPL 55386 VIN WMAA23ZZ7HF003331
• 787 - ZPL 55387 VIN WMAA23ZZ9HF003380

Są to autobusy Lions City i Lions City G. Nowe autobusy, to pojazdy niskopodłogowe na całej długości z przyklękiem w czasie postoju na przystanku. Mają automatyczną skrzynie biegów, silniki na olej napędowy i spełniają najwyższą normę emisji spalin Euro 6. Silnik został umieszczony w komorze wyposażonej w automatyczny system wykrywania i gaszenia pożaru.

W związku z dostawą nowych autobusów stan taboru na dzień 3 listopada 2016 w SPPK "Police wynosi 63 wozy.

Patrz też linia samorządowa, bilety, historia


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Optymalizacja pod Internet Explorer