Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Zajezdnia autobusowa "Police"

* * *

Posiłkowałem się materiałami z kronik WPKM z lat 1978 – 1989 prowadzonych przez p. Stefanię Wieland. Korzystałem również z materiałów znajdujących się w archiwach MZK, ZKM Szczecin, biuletynów informacyjnych wydawanych przez MZK, ZKM, informacji znajdujących się na stronach internetowych SPA "Dąbie", "Klonowica", "SPPK", "KOMIS", jak i materiałów własnych.

* * *

Początki komunikacji aglomeracji szczecińskiej sięgają końca XIX wieku i początku XX wieku, kiedy pan Pabst prywatny przedsiębiorca uruchomił pierwsze połączenie autobusowe z Głębokiego na ulicę Arkońską.

Linia ta nie istniała długo została zlikwidowana w 1906 roku. Powrót komunikacji autobusowej na ulice aglomeracji szczecińskiej następuje w grudniu 1927 roku. Zostaje uruchomione połączenie pomiędzy Lotniskiem a Dąbiem. Linia ta cieszyła się dużym powodzeniem i w związku z tym zaczęły powstawać następne linie.

W roku 1929 uruchomiono linie na trasie Gocław – Police i oznakowano ją jako linie "P". Na otwarcie tej linii zaproszono oficjeli Szczecina i Polic. Autobus tej linii kursował z częstotliwością co 1,5 godziny. Jego trasa wynosiła około 11 kilometrów. Koniec przedwojennej komunikacji autobusowej nastąpił w związku z silnymi nalotami bombowymi w roku 1944 na Szczecin, gdzie zostały obrócone w perzynę połączenia tramwajowe. Autobusy zostały skierowane do obsługi tras tramwajowych.

Autobusy po wojnie powróciły na trasę Gocław – Police dopiero w 1947 roku. Linie oznaczono jako "B" i miała ona 12 kilometrów długości. Autobus kursował od rana do późnych godzin nocnych. Na koniec 1947 roku zmieniono nazwę linii z "B" na "52".

W końcu 1957 roku uruchomiono linie pośpieszną nr "70" na trasie Pl. Żołnierza Polskiego – Police. Linia ta cieszyła się sporym zainteresowaniem pasażerów w związku z rozbudową nowych osiedli mieszkaniowych. Istniała do połowy lat 60 XX wieku. Jednocześnie przedłużono trasę istniejącej linii "52" do Szkoły /przez Rynek/.

Na początku lat 70 XX wieku rozpoczęto budowę potężnych Zakładów Chemicznych w oparciu o technologię na licencji francuskiej. Powstała więc konieczność uruchomienia nowych połączeń autobusowych z Polic do Szczecina i z powrotem.

Uruchomione w 1971 roku linie to:
* linia "71" kursująca na trasie Plac Hołdu Pruskiego – Jasienica,
* linia "65" kursująca na trasie Zakłady Chemiczne – Tanowo.
Nastąpiła konieczność rozgraniczenia linii miejskich i podmiejskich. W związku z tym zmieniono numerację linii polickich zaczynających się na 100:
i tak linia "101" /dawna 71/, linia "102" /dawna 52/, linia "103" /dawna 53/. Pod koniec lat 70 XX wieku zaczęły kursować nowe linie na terenie Polic:
* linia "102bis" na trasie Police Rynek – Szkoła /w latach 80 XX wieku zmieniono numeracje na "109",
* linia "106" na trasie Police Rynek – Zakłady Chemiczne II. Linia "106" została zawieszona na początku lat 90 XX wieku a później przywrócono jej kursowanie na trasie Głębokie – Police Rynek.

1974 - w sierpniu tego roku, rozpoczęto budowę przy ulicy Fabrycznej w Policach stacji obsługi autobusów z przeznaczeniem dla Komunikacji Miejskiej w Szczecinie. Wtedy też pojawiły się pierwsze ekipy budowlane. Generalnym wykonawcą było Nadodrzańskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego, a podwykonawcami - dwa duże szczecińskie przedsiębiorstwa „Instal" i „Elektromontaż" oraz POM Dobrzany.

Zastanawiano się nad uruchomieniem linii pośpiesznej ze Szczecina do Polic i w roku 1980 uruchomiono linie "P" na trasie Plac Lenina /dzisiejszy Plac Sprzymierzonych/ – Osiedle Chemik. Po jakimś czasie linia pośpieszna została przemianowana na linię zwykłą wraz ze zmiana trasy i oznaczoną ją jako linie "107".

foto archiwum MZK autor nieznany
W roku 1985 - po jedenastu latach budowy, kosztem prawie 350 mln zł, została oddana do eksploatacji zbudowana od podstaw nowa zajezdnia autobusowa w Policach. Inwestycja ta, najwyraźniej nie miała szczęścia - raz budowę wstrzymywano, to znowu rozpoczynano. Spowodowane to było, brakiem pieniędzy na tę inwestycję. Inwestycję finansował z budżetu Urząd Wojewódzki, przy wsparciu Zakładów Chemicznych „Police".

Policka zajezdnia zajmuje powierzchnię 39 tys. m kw. Przewidywano, że zajezdnia pomieści 130 autobusów. W chwili oddania było ich na terenie zajezdni 45, w tym na liniach kursowało 33, były to „Ikarusy" i "Berliety M-ll" (produkowane w kooperacji z Węgrami). W polickiej zajezdni wprowadzono nowy system. Kierowcy byli „przywiązani" do autobusów, na których jeździli. Nie wiem jak jest w tej chwili.

Oddanie nowo zbudowanej zajezdni autobusowej do eksploatacji umożliwiło znaczne poprawienie komunikacji autobusowej ze Szczecinem i na terenie samych Polic. Również w ten sposób zlikwidowano dojazdy do i z Polic, co było nie bez znaczenia dla sytuacji finansowej firmy.

W zajezdni autobusowej Police garażowały autobusy: Jelcz Berliet PR-110U jak również Ikarusy 280. Po pewnym czasie autobusy Berliet zastąpiono autobusami Jelcz M-11.

Lata 1985 - 1996 na początku nastąpiła dostawa 17 autobusów Jelcz M11 i Ikarusy 280.26. W następnych latach też dostarczano nowy tabor. Później panowała stagnacja, jak w całej komunikacji.

Na początku 1997 roku w związku z przekształceniami w MZK Szczecin wyodrębniono ze struktur MZK zajezdnie autobusową Police. Na jej bazie powołano spółkę autobusową pod nazwą "Szczecińsko – Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne" z siedzibą w Policach przy ulicy Fabrycznej z połową udziałów każdej z gmin. Funkcję jednoosobowego szefa objął wówczas Kazimierz Trzciński i był nim w latach luty 1997 - grudzień 2002. Zmiany własnościowe przyniosły ogromne korzyści. Zreformowano wówczas cały system zarządzania spółką. Zmieniono również barwy firmy z kremowo – czerwonej na zielono – żółte. Później prezesem był pan Andrzej Markowski (styczeń 2003 - lipiec 2008). Ponownie na stanowisko po pięcioletnie przerwie powrócił pan Kazimierz Trzciński od sierpnia 2008 roku i pełni tą funkcję do dnia dzisiejszego.

Na przełomie XX i XXI wieku zaistniała konieczność wymiany /częściowej/ w ramach posiadanych środków finansowych parku autobusowego. Zakupiono dla potrzeb spółki Police:

* autobusy przegubowe 7 szt,
* autobusy trzyosiowe 5 szt,
* autobusy solówki 9 szt.
Wszystkie autobusy są jednej marki tj. "MAN" - przegubowe niskopodłogowe. Kursują one na różnych liniach.

Wraz z wymianą taboru autobusowego wymieniono również autokomputery SRG – 2000D na autokomputery SRG – 3000.
foto Janusz Światowy
Autokomputer panelowy SRG – 3000P jest panelem sterującym, wyposażonym w klawiaturę i wyświetlacz, procesor sterujący, pamięć danych oraza interfejsy transmisji danych. Moduł podstwowy steruje systemami informacji pasażerskiej, oraz kasownikami.

Rozbudowany o kolejne moduły może również dokonywać pomiarów obciążenia pojazdu, prędkości (np.: czarna skrzynka), parametrów technicznych silnika, rejestracji zdarzeń (otwarcia drzwi, użycia hamulców itp.) w postaci raportu przekazywanego na bieżąco drogą radiową lub inną metodą na koniec dnia (szybka transmisja podczerwieni). Autokomputer wyposażony jest w duży podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny oraz membranową hermetyczną klawiaturę.

Lata 1997 - 2008 charakteryzowały się sporym finansowym wysiłkiem spółki. Zaczęto przystosowywać zajezdnie do wymogów 21 wieku. Remontowano i unowocześniano zaplecze techniczne w związku z zakupami nowego taboru. Remontowano i unowocześniano budynek administracji aby poprawić warunki pracy zatrudnionym.
Zakupiono w przetargach autobusy marki Man - różne typy:

NL222 - 6 sztuk (1999-2000),
NG312 - 6 sztuk (1998-1999),
NL223 - 6 sztuk (2000-2003),
NL283 - 2 sztuki (2004),
NL313-15 - 5 sztuk (2002,
NG313 - 6 sztuk (2001-2004),
SG313 Lion's Classic G - 4 sztuki (2006).

W związku z marną sytuacją finansową, spółka zdecydowała się na zakupy autobusów używanych marki "MAN". Zakupiono 14 pojazdów różnych typów takich jak: NG262 i NG312, NL222, NL262 oraz NL313.

Spółka obsługuje linie: 101, 102, 103, 106, 107, 109, 111, linię 63 (wspólnie ze SPA Klonowica), pospieszną linię F i linie nocne 524 i 526. Autobusy spółki jeżdżą na liniach pracowniczych Zakładów Chemicznych Police, jak również Samorządowej i Działkowej organizowanych przez Gminę Police.

Autobusy spółki wykonują również regularne przewozy międzynarodowe na trasie Police - Löcknitz i z powrotem oraz turystyczne na terenie całej Europy. Spółka również służy powierzchnią reklamową na swoich pojazdach.

Na terenie polickiej zajezdni znajduje się również Stacja Kontroli Pojazdów, która wykonuje wszelkie badania techniczne pojazdów. Jest również myjnia dla wszystkich typów pojazdów. SPPK jako pierwsza firma komunikacji miejskiej regionu szczecińskiego w 2004 roku otrzymała certyfikat "Systemu Zarządzania Jakością" obejmujący: transport zbiorowy komunikacji miejskiej, przewozy turystyczne na terenie Polski i Europy oraz usługi diagnostyczne w Stacji Kontroli Pojazdów.

Szefem polickiej spółki od stycznia 2003 roku był pan Andrzej Markowski. Zastąpił na tym stanowisku pana Kazimierza Trzcińskiego. W roku 2004 zakupiono ostatnie nowe autobusy były to dwa MANy NL 283 (A21), i trzy NG 313 (A23).

W 2005 roku zakupiono 7 używanych autobusów w tym: 4 MANy NG 312 (A11) oraz 3 MANy NL 262 (A10) - wszystkie z Berlińskiego BVG rok produkcji 1997.

Za jego rządów nastąpiło pogorszenie kondycji finansowej spółki, a szczególnym faktem który zaważył na jej kondycji, było ogłoszenie mającego być ratunkiem, przetargu ZDiTM na długoterminową obsługę linii autobusowych. Spółka była jedyna, która zgłosiła akces na obsługę 3 linii.

ZDiTM unieważnił przetarg z powodu zaoferowania zbyt dużych stawek przez inne spółki. Spółka nie zgadzał się z unieważnienie przetargu i wkroczyła na drogę odwoławczą, a następnie sądową, zdobywając w końcu w sierpniu 2006 roku kontrakt.

Jak się później okazało upór pana Prezesa Markowskiego w tej sprawie, jak i inne decyzje były przysłowiowym gwoździem do trumny w dalszym ciągu pogarszającej się sytuacji finansowej spółki.

Niekorzystna umowa podpisana z ZDiTM na obsługę linii nie uwzględniała rewaloryzacji stawek wozokilometra, o coroczny wzrost zgodny z inflacją.

Zły stan taboru, zagrożone finanse spółki, niskie pensje skutkowały licznymi odejściami pracowników. Na początku 2008 roku pracownicy weszli w spór zbiorowy ze spółką żądając podwyżki płac, dokapitalizowania spółki, a w późniejszym czasie także odwołania prezesa.

Z powodu przeciągającego się sporu oraz stanu spółki pojawiła się groźba odebrania około połowy taboru będącego w leasingu, co doprowadziłoby firmę do niemal natychmiastowego upadku. Ostatecznie podpisano porozumienie, dzięki któremu wynagrodzenia wzrosły średnio o 10 procent, zaś udziałowcy spółki zobowiązali się do podwyższenia kapitału zakładowego. Efektem tego było także odwołanie w sierpniu 2008 prezesa Markowskiego i ponowne przyjęcie na te stanowisko Pana Kazimierza Trzcińskiego.

Pan Kazimierz Trzciński nowy prezes spółki czynił starania o rozwiązanie niekorzystnej dla spółki 10-letniej umowy przewozowej. Efektem tych działań było unieważnienie umowy w 2010 roku.

Prezes stanął również przed problemem wymiany starych autobusów Jelcz jak również wcześniej zakupionych autobusów niskopodłogowych. Zdecydował się na zakupy taboru używanego.

W roku 2009 zakupił 2 autobusy MAN NL 263 (A21) wyprodukowane w 2000 roku. Poprzednim właścicielem] tych pojazdów była spółka Maas Reisen GmbH z Balingen, a także jednego MANa NL 283 Lion's City (A21) z 2005 roku, jeżdżącego wcześniej dla polskiej spółki ForBus.

W roku 2010 zakupił następne używane pojazdy, dzięki dokapitalizowaniu spółki po zgodzie radnych na XLIII zwyczajnej sesja Rady Miasta Szczecina. Kapitał zakładowy spółki został podwyższony o 700 tysięcy złotych. W 2009 roku Gmina Miasto Szczecin również dokapitalizowała SPPK kwotą 2 mln zł. Były to autobusy MAN NL 262 (A10) i MAN NL 263 (A21) - wyprodukowane w 1998 roku.

Jednak rok 2010 to także zdobycie dotacji na pierwszy od lat zakup fabrycznie nowych pojazdów. 16 lutego 2010 roku podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Police radni podjęli decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego oraz o przyznaniu środków na zakup nowych autobusów.

Dzięki zgodzie rajców spółka autobusowa chce kupić 13 nowych autobusów. Pozostałe pieniądze mają pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego. Jednocześnie na tej samej sesji rajcy zdecydowali również, o wydłużeniu spółce okresu dzierżawy na zajezdnie w Policach do 2016 roku.

SPPK w dniu 14 lipca 2010 roku ogłosiła przetarg na zakup 8 autobusów solowych i 5 przegubowych. Pojazdy mają być wyposażone w klimatyzację przedziału pasażerskiego i automaty biletowe. Jest to pierwszy ogłoszony przetarg od czasu zawirowań finansowych w spółce.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 26 lipca 2010 roku podjął decyzję o dofinansowaniu projektów umieszczonych na liście rankingowej w ramach konkursu nr RPOWZ/6.4/2010/1 - Działanie 6.4 Zintegrowany system transportu publicznego na obszarze metropolitalnym. Police otrzymały 10,67 mln zł (całkowita wartość projektu wynosi 15,32 mln zł).

30 sierpnia 2010 roku spółka wybrała ofertę złożoną przez konsorcjum MAN Truck & Bus Polska sp. z o.o. i MAN Bus sp. z o.o. na dostawę 13 autobusów niskopodłogowych.

W dniu 12 października 2010 roku pojawiło się kolejne ogłoszenie o przetargu na dostawę 10 autobusów solowych i 4 przegubowych. Otwarcie ofert ma nastąpić 23 listopada. Zamówienie będzie zrealizowane między 16 a 20 maja 2011 roku.

W dniu 26 lutego 2011 roku dotarły do zajezdni Police 3 autobusy niskopodłogowe z 5 zamówionych marki Solaris. Nowo przybyłe autobusy oznaczono numerami bocznym 773 - ZPL26935, 774 - ZPL26936, 775 - ZPL26937. Dwa pozostałe przyjechały w terminie późniejszym są to pojazdy: 776 - ZPL 28076, 777 - ZPL 28077. Wyjechały na trasę w dniu 4 marca, obsługując linie 101 i 107.

Na stronie internetowej spółki autobusowej w Policach w dniu 29 marca 2011 roku ukazało się ogłoszenie o przetargu na sprzedaż używanych autobusów, który ma się odbyć w maju 2011 roku. Są to następujące pojazdy: MAN NG 312 - 752, 762, 763, 764, MAN NL 222 - 3013, 3014, 3015, MAN NL 262 - 3030, 3031, 3032. Wszystkie autobusy przeznaczone do sprzedaży wyprodukowano w 1997 a jeden 1998 roku.

W dniach 16 - 17 maja 2011 roku do zajezdni w Policach trafiło 10 autobusów Solaris ( 8 krótkich i 2 przegubowe). Autobusy oznaczono numerami bocznym 3041 - ZPL 28041, 3042 - ZPL 28042, 3043 - ZPL 28043, 3044 - ZPL 28044, 3045 - ZPL 28045, 3046 - ZPL 28046, 3047 - ZPL 28047, 3048 - ZPL 28048 i 776 - ZPL 28076, 777 - ZPL 28077.

Spółka autobusowa w Policach w dniu 2 kwietnia 2012 roku ogłosiła przetarg na dostawę czterech fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych - jednego MAXI i trzech przegubowych. Dostawa pojazdów przewidziana została na październik i listopad 2012 roku.

11 maja 2012 roku otwarto oferty. Złożyło je trzech producentów autobusów tj. Solaris, który zaoferował pojazdy za cenę 5,058 mln zł brutto, firma Lider Trading & Blue Line oferująca autobusy marki Solbus za cenę 4,622 mln zł brutto i MAN dostawę autobusów za cenę 5,158 mln zł brutto. Wybrano ofertę firmy MAN jako najkorzystniejszą.

Autobusy tej marki w dniach 27 października 2012 roku (2 pojazdy) i 10 listopada (2 pojazdy) dotarły do zajezdni z przetargu 2 kwietnia 2012 roku. Na pokładzie autobusów między innym znajduje się panel sterowania SRG-4000p i termometr elektroniczny ETM38. Autobusy pomalowane są w standardowe barwy polickie. Są to pojazdy:

MAN NG 363 i MAN NL283 Lion's City
• 778 ZPL - 35078,
• 779 ZPL - 35079,
• 780 ZPL - 35080,
• 3049 ZPL - 35149. Autobusy wyjechały na trasy w dniu 14 listopada.

Również w tych dniach spółka przekazała do sprzedaży cztery pojazdy typu MAN. Są to pojazdy NL222 - 3016, Ng312 - 749, 752 i 753. Wśród tych pojazdów znajduje się pierwszy w pełni niskopodłogowy MAN (749) jeżdżący do tej pory w barwach zajezdni Police. W czasie czternastoletniej służby na policko - szczecińskich trasach przejechał około 1,2 mln kilometrów.

W lutym 2013 roku pan Grzegorz Ufniarz radny miasta Polic poinformował na swojej stronie internetowej, że powstają plany nowej pętli autobusowej w Policach. Prace projektowe prowadzi firma "Pracownia Projektowa Dróg i Mostów - Andrzej Chmielewski ze Szczecina z ulicy Papieża Jana Pawła II 15/6".

Nowo budowana pętla autobusowa wraz z obiektem socjalnym dla kierowców będzie znajdowała się przy ulicy Wyszyńskiego (działka 286/7 obr. Police 16), przy drodze do Siedlic (po lewej stronie jadąc od Polic do Siedlic), za dzisiejszym parkingiem strzeżonym przy SM Odra.

Modernizacja pętli miała być wykonana w 2014 roku, ale ze względu na brak środków w budżecie gminy została przeniesiona na rok 2015. Środki na ten cel zabezpieczono w budżecie na 2015 rok.

Policka spółka ogłosiła na swojej stronie w dniu 1 lipca 2013 roku przetarg na dostawę 2 fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych. Otwarcie ofert ma nastąpić 19 sierpnia. W dniu 21 sierpnia spółka powiadomiła o wyborze kontrahenta na dostawę 2 autobusów niskopodłogowych. Została wybrana firma MAN, która jako jedyna złożyła ofertę.

Autobusy z tego przetargu trafiły do zajezdni pod koniec 2013 roku i nadano im numery boczne 781 - ZPL 40281 i 3050 - ZPL 40350. Wyjechały na trasy w styczniu 2014 roku.

W 2013 roku kierownictwo oraz pracownicy spółki wyszli z inicjatywą uczczenia zasłużonych pracowników, którzy odchodzą na emeryturę. Jeśli byli pracownicy wyrażą taką wolę, na specjalnie wydzielonym placu zwanym "Aleją Emerytów" mogą zasadzić drzewo, a firma wykona tabliczkę z nazwiskiem pracownika.

Pierwszymi, którzy wyrazili wolę zasadzenia drzew byli pan Jan Broniszewski, kierowca, który w polickiej zajezdni przepracował 22 lata i pan Adam Garstka, który pracę w komunikacji miejskiej zaczynał w WPKM w 1964 roku. W komunikacji miejskiej przepracował niemal 39 lat, a w styczniu 2010 roku przeszedł na emeryturę.

Stan taboru w SPPK na dzień 23 października 2013 roku wynosił 56 autobusów różnych marek: tj. MAN (różne typy), Solaris i w tym techniczny Ikarus.

W dniu 8 maja 2014 roku spółka ogłosiła przetarg na kupno 3 fabrycznie nowych autobusów (2 przegubowe, 1 solówka), a 24 czerwca 2014 poinformowała o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę tych autobusów.

Ofertę wygrała firma MAN Truck & Bus Polska sp. z o.o. (jedyna oferta złożona w przetargu). Autobusy mają trafić do zajezdni najprawdopodobniej pod koniec tego roku.

Zmieniła się w tych latach struktura własnościowa spółki. Police posiadają w tej chwili 70 % udziałów, a Szczecin 30 %.

16 lutego 2015 roku Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. ogłosiło przetarg na dostawę 3 fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych wyprodukowanych w 2015 roku (w tym 1 solowy i 2 przegubowe). Oferty w trybie przetargu nieograniczonego złożono do 23 marca 2015 roku w siedzibie firmy. Jednym z warunków specyfikacji jest przygotowanie autobusów w infrastrukturę elektryczną do obsługi urządzeń Centralnego Systemu Zarządzania Komunikacją montowaną przez GMV. Dostawa autobusów w ciągu 5 miesięcy od podpisania umowy.

Do spółki dotarła tylko jedna oferta w przetargu na zakup 3 nowych niskopodłogowych autobusów i w dniu 27 marca dokonano wyboru dostawcy. Jest nim firma MAN Truck&Bus Polska z Wolicy koło Nadarzyna.

W dniach 25 i 26 września 2015 roku trafiły na płytę zajezdni zakupione 3 nowe niskopodłogowe autobusy:
• jeden 12 metrowy MAN - 3052 - ZPL 48852 VIN WMAA21ZZ2FR015628
• dwa 18 metrowe - 784 - ZPL 48884 VIN WMAA23ZZ7FR015619 i 785 - ZPL 48885 VIN WMAA23ZZ9FR015637.

16 października 2015 w siedzibie polickiej spółki odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu nr WND-RPZP.06.04.00-32-003/14 pn. „Zakup taboru autobusowego na potrzeby SPPK Sp. z o. o. – etap II”

W uroczystości wzięli udział:
• Olgierd Geblewicz – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
• Władysław Diakun – Burmistrz Polic
• Kazimierz Trzciński – Prezes Zarządu SPPK SP. z o.o.

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w okresie od lipca 2012 roku do września 2015 roku realizuje projekt pn. „Zakup taboru autobusowego na potrzeby SPPK sp. z o.o. – etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 6 „Rozwój Funkcji Metropolitalnych”, Działania 6.4 „Zintegrowany system transportu publicznego na obszarze metropolitalnym”.

Planowana, całkowita wartość projektu wyniesie 11.513.531,85 zł. Jak dotąd Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. pozyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1.000.000 zł. Projekt przewiduje maksymalną kwotę dofinansowania na poziomie niemal 8 mln złotych. W ramach projektu zakupionych zostało łącznie 9 nowych autobusów niskopodłogowych, 6 przegubowych i 3 solowe(2012 rok – 4 autobusy, 2013 r. – 2 autobusy, 2014 r. – 3 autobusy).

W trakcie podpisywania umowy Marszałek Województwa zadeklarował, że gdy tylko pojawią się kolejne wolne środki z oszczędności w realizacji działania 6.4, trafią one do SPPK aż do uzyskania wnioskowanej przez Spółkę kwoty.

Autobusy są niskopodłogowe, wyposażone w udogodnienia dla pasażerów niepełnosprawnych, wyposażone w całopojazdową klimatyzację oraz spełniające najwyższe normy emisji spalin EEV i Euro 6. Dostawcą autobusów wyłonionym w przetargach jest firma MAN.

15 marca 2016 roku na stronie SPPK ukazało się zamówienie publiczne na dostawę 4 nowych autobusów niskopodłogowych z możliwością złożenia dodatkowego zamówienia na dwa kolejne. Mają to być, 2 autobusy solówki i 2 przegubowe. Oferty otwarto 24 kwietnia w siedzibie spółki.

5 maja 2016 SPPK wybrało jedyną zgłoszoną ofertę na zakup nowych autobusów, jest nią MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o.

29 października 2016 do zajezdni w Policach przyjechały 4 autobusy, dwa solowe i dwa przegubowe z przetargu ogłoszonego 15 marca 2016 roku. Dostawcą jest firma MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o. Następne przyjechały 2 listopada.

• 3053 - ZPL 55453 VIN WMAA21ZZ4HF003355
• 3054 - ZPL 55454 VIN WMAA21ZZ0HF003353
• 786 - ZPL 55386 VIN WMAA23ZZ7HF003331
• 787 - ZPL 55387 VIN WMAA23ZZ9HF003380

Są to autobusy Lion's City i Lion's City G. Nowe autobusy, to pojazdy niskopodłogowe na całej długości z przyklękiem w czasie postoju na przystanku. Mają automatyczną skrzynie biegów, silniki na olej napędowy i spełniają najwyższą normę emisji spalin Euro 6. Silnik został umieszczony w komorze wyposażonej w automatyczny system wykrywania i gaszenia pożaru.

W związku z dostawą nowych autobusów stan taboru na dzień 3 listopada 2016 w SPPK "Police wynosi 63 wozy.

13 stycznia 2017 roku, SPPK ogłosiło przetarg nieograniczony na zakup 5 autobusów niskoemisyjnych w tym 3 solówki i 2 przegubowe. Zakupione przez spółkę autobusy są niskopodłogowe, klimatyzowane, nowe z produkcji tegorocznej. Termin składania ofert do 24 lutego. 24 lutego otwarto złożone oferty. Chęć wyprodukowania pojazdów wyraziły dwie firmy: Solaris Bus & Coach, oraz MAN Truck & Bus Polska. Komisja przetargowa w dniu 15 marca wybrała dostawcę 5 zamówionych autobusów. Dostawcą została firma "Solaris" z Bolechowa. Dostawa 5 pierwszych autobusów nastąpiła na przełomie września i października tego roku.

Solaris Urbino 12
3055 ZPL 61155 vin SUU 241161 HB 018179
3056 ZPL 61156 vin SUU 241161 HB 018180
3057 ZPL 61157 vin SUU 241161 HB 018181

Solaris Urbino 18
• 788 ZPL 60988 vin SUU 341211 HB 017901
• 789 ZPL 60989 vin SUU 341211 HB 017902

10 marca podpisano umowę na dofinansowanie projektu „Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego” który przewiduje zakup przez SPPK 15 nowych autobusów w latach 2017-2019 (po 5 sztuk rocznie). Spółka uzyskała na inwestycje dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 10,5 mln złotych.

Umowę podpisali Prezes SPPK Kazimierz Trzciński i Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz przy udziale Władysława Diakuna – Burmistrza Polic, Michała Przepiery Zastępcy Prezydenta Szczecina, Witolda Króla – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Policach, Romana Walaszkowskiego – Dyrektora Biura SOM oraz Joanny Żurowskiej – radnej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

28 lutego 2017 roku na stronach Gminy Police ukazało się ogłoszenie burmistrza Władysława Diakuna o przetargu na budowę węzła przesiadkowego na ulicy Wyszyńskiego w Policach.

Przedmiotem zamówienia była budowa pętli autobusowej wraz z parkingami dla samochodów osobowych, stanowiskami postojowymi dla rowerów oraz przebudowa dwóch zatok autobusowych zlokalizowanych w ciągu tej ulicy na odcinku pomiędzy ulicą Roweckiego i ulicą Okulickiego w Policach. Oferty należało złożyć do 16 marca do godziny 10:30 w siedzibie urzędu. Termin wykonania zlecenia to 30 października 2017.

16 marca zostały złożone oferty na wykonanie tego zadania. Zgłosiły się 2 firmy - Przedsiębiorstwo Budowlane BIS Sp.z o.o Szczecin zaoferowała kwotę 2 644 964,50 zł, KONSORCJUM FIRM Zakład Ogólnobudowlany Jarosław Muszyński i FDO Sp. z o.o. Police na kwotę 3 751 500,00 zł. 27 marca ogłoszono wyniki przetargu. Wybrana została firma: Przedsiębiorstwo Budowlane BIS Sp. z o.o. z ulicy Stołczyńskiej 178 ze Szczecina.

Gmina otrzymała na inwestycję dofinansowanie z RPO w wysokości 85% kosztów. Umowa została zawarta z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego w grudniu poprzedniego roku. Czytaj więcej: tutaj

Stan taboru na 13 lipca 2017 roku w zajezdni autobusowej w Policach wynosił 55 autobusów różnych marek. Są to autobusy - MAN NL 223 - 5, MAN NL 262 - 2, MAN NL 283 - 3, MAN NL 283 LIONS CITY - 6, MAN NL 313 - 6, MAN NG 262 - 1, MAN NG 313 - 5, MAN SG 313 - 4, MAN NG 323 LION'S CITY - 10, SOLARIS URBINO 12 - 8, SOLARIS URBINO 18 - 5.

31 sierpnia 2017 roku do Polic w godzinach popołudniowych dotarły, 2 przegubowe nowe autobusy przegubowe Solaris Urbino 18 z 5 zamówionych w firmie "Solaris".

W związku z tym stan taboru na 5 września 2017 roku w zajezdni autobusowej w Policach wynosił 56 autobusów różnych marek. Są to autobusy - MAN NL 223 - 5, MAN NL 262 - 2, MAN NL 283 - 3, MAN NL 283 LIONS CITY - 6, MAN NL 313 - 6, MAN NG 313 - 5, MAN SG 313 - 4, MAN NG 323 LION'S CITY - 10, SOLARIS URBINO 12 - 8, SOLARIS URBINO 18 - 7.

Pod koniec września 2017, a dokładnie 21 pojawiły się na placu postojowym 3 nowe autobusy solowe Solaris Urbino 12 z 5 zamówionych na rok 2017.

W związku z tym stan taboru na 26 września 2017 roku w zajezdni autobusowej w Policach wynosił 58 autobusów różnych marek. Są to autobusy - MAN NL 223 - 4, MAN NL 262 - 2, MAN NL 283 - 3, MAN NL 283 LIONS CITY - 6, MAN NL 313 - 6, MAN NG 313 - 5, MAN SG 313 - 4, MAN NG 323 LIONS CITY - 10, SOLARIS URBINO 12 - 11, SOLARIS URBINO 18 - 7.

28 września 2017 roku spółka ogłosiła przetarg na następne 5 nowych autobusów niskopodłogowych z partii 15 dofinansowywanych przez UE. Oferty należało składać do 10 listopada. Przetarg dotyczył jak w poprzednim przetargu zakupu 3 autobusów niskopodłogowych solowych i 2 niskopodłogowych przegubowych.

10 listopada otwarto oferty, które wpłynęły do firmy. W ustalonym terminie wpłynęła tylko jedna oferta firmy MAN z Wolicy/Nadarzyn, która zaoferowała wykonanie dostawy za 5 013 000 złotych. Spółka miała przeznaczone na ten cel 5 155 000 złotych.

5 grudnia spółka wybrała ofertę firmy MAN Truck & Bus. Oferta uzyskała 97,25 punktów, i MAN został wykonawcą zadania. Od dnia podpisania umowy, producent miał pół roku na dostarczenie pojazdów do Polic.

20 listopada 2017 roku, spółka w Policach podała, że wzbogaci się o nowy holownik. Stary Ikarus o numerze 743, służący przez wiele ostatnich lat jako pogotowie techniczne, zastąpi specjalistyczny pojazd pomocy drogowej marki IVECO. Holownik pozyskano od duńskiej armii.

7 czerwca 2018 roku na stronie SPPK ukazało się ogłoszenie o przetargu na sprzedaż 5 autobusów. Są to pojazdy:

• autobus przegubowy MAN NG-313 (A23) nr rej. ZPL 27056 rocznik 2003 (nr ewid. 756) stan licznika 1 281 503 km
• autobus trzy osiowy 15m MAN NL-313 (A21) nr rej ZPL 25124 rocznik 2002 (nr ewid. 3024) stan licznika 1 012 202 km częściowo zdekompletowany - potrzebny będzie holownik
• autobus pojedynczy 12m MAN NL-223 (A21) nr rej. ZPLF393 rocznik 2000 (nr ewid. 3018) stan licznika 1 439 333 km
• autobus pojedynczy 12m MAN NL-313 (A21) nr rej. ZPL 04644 rocznik 1999 (nr ewid. 3033) stan licznika 1 219 625 km
• autobus pojedynczy 12m MAN NL-262 (A21) nr rej. ZPL 19527 rocznik 2000 (nr ewid. 3036) stan licznika 1 281 503 km

Oferty należało składać do 22 czerwca 2018 podając cenę brutto za autobus.

Sprzedawane autobusy zastąpiono 5 nowym marki MAN NL 283 Lion's City - 3 sztuki solowe

3058 ZPL 65558 vin WMAA21ZZ0JF007246,
3059 ZPL 65559 vin WMAA21ZZ08JF007317,
3060 ZPL 65560 vin WMAA21ZZXJF007318,

MAN NG 323 Lion's City G - 2 sztuki przegubowe

790 ZPL65590 vin WMAA23ZZ3JF007222
791 ZPL 65591 vin WMAA23ZZ2JF007230

Zakupu dokonano 11 czerwca a zarejestrowano je 13 czerwca.

W związku z dostawami i skreśleniami autobusów stan taboru na 14 czerwca 2018 roku w zajezdni autobusowej w Policach wynosił 58 autobusów różnych marek. Są to autobusy - MAN NL 223 - 3, MAN NL 262 - 1, MAN NL 283 - 3, MAN NL 283 LION'S CITY - 9, MAN NL 313 - 4, MAN NG 313 - 4, MAN SG 313 - 4, MAN NG 323 LION'S CITY - 12, SOLARIS URBINO 12 - 11, SOLARIS URBINO 18 - 7.

SPPK pochwaliło się 1 marca 2019 nowym/starym nabytkiem, czyli holownikiem Iveco 410 E 428x8 Eurotrakker z nadanym numerem 007. Holownik trafił do Polic przez pośrednika z duńskiej armii pod koniec 2017 roku. Ma 18 lat i 53 tysiące kilometrów przebiegu. Waży prawie 25 ton. Na dachu kabiny ma pomost manewrowy. Jego wyposażenie stanowi żuraw HDS, trzy wyciągarki hydrauliczne i specjalny dyszel do holowania pojazdów. Pojazd ma silnik diesla o pojemności 13 798 cm i moc 420 KM. Po przystosowaniu holownika dla potrzeb spółki trafi do służby.

Stary 29-cio letni pojazd pomocy technicznej o numerze 743 idzie na zasłużoną emeryturę. Pozyskano go z wycofanego z eksploatacji autobusu liniowego (Ikarus 280 z 1990). W marcu 2007 roku skrócono go o człon B i od tej chwili służył jako pogotowie techniczne polickiej spółki. Prawdopodobnie zostanie sprzedany lub zlikwidowany.

Stan taboru na 29 kwietnia 2019 roku w zajezdni autobusowej w Policach wynosił 57 autobusów różnych marek. Są to autobusy - MAN NL 223 - 2, MAN NL 262 - 1, MAN NL 283 - 3, MAN NL 283 LIONS CITY - 9, MAN NL 313 - 4, MAN NG 313 - 4, MAN SG 313 - 4, MAN NG 323 LIONS CITY G - 12, SOLARIS URBINO 12 - 11, SOLARIS URBINO 18 - 7.

Stan taboru na 29 lipca 2019 roku w zajezdni autobusowej w Policach wynosił 56 autobusów różnych marek. Są to autobusy - MAN NL 262 - 1, MAN NL 283 - 3, MAN NL 283 LIONS CITY - 12, MAN NL 313 - 3, MAN NG 313 - 3, MAN SG 313 - 4, MAN NG 323 LIONS CITY G - 12, SOLARIS URBINO 12 - 11, SOLARIS URBINO 18 - 7.

W dniach 30 - 31 sierpnia 2019 z terenu zajezdni w Policach wyjechały sprzedane autobusy marki MAN NG 313 - 757, MAN NL 223 - 3023 i 3027 i MAN NL 313 - 3021. W tym samym okresie na teren zajezdni przyjechały nowe autobusy marku MAN (3 solówki i 2 przegubowe) z ogłoszonego przetargu z dnia 23 lipca 2018 roku, w którym 26 września tego roku wybrano jako dostawcę firmę MAN Track & Bus Polska S.A Jak informuje SPPK dwa nowe autobusy przegubowe wróciły do dostawcy ze względu na stwierdzone usterki, jak też niezgodności z warunkami technicznymi zamówienia.

31 sierpnia 2019 na trasy wyjechały nowo zakupione autobusy marki MAN LIONS CITY (3 solowe - 3061 - ZPL 73661, 3062 - ZPL 73662, 3063 - ZPL 73663 i przegubowe MAN NG 323 LIONS CITY G 792 - ZPL 73592, 793 - ZPL 73593). Jest, to ostatnia dostawa realizowanego od 3 lat projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu w ciągu trzech lat zostało zakupionych 15 autobusów. W 2017 roku były to autobusy marki Solaris (5 szt.), w latach 2018 - 2019 dostawy autobusów marki MAN po 5 szt w każdym roku. Autobusy wyposażone są w silniki Diesla spełniające normę emisji spalin Euro 6, są w pełni klimatyzowane i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w dniu 21 stycznia 2020 roku wystawiło na swojej stronie internetowej ogłoszenie o sprzedaży wycofanych z eksploatacji następujących autobusów:
• autobus miejski MAN NL 313 rok produkcji 2002 nr rej. ZPL 25122, nr ewidencyjny - boczny 3022
• autobus miejski MAN NL 283 rok produkcji 2004 nr rej. ZPL 32328, nr ewidencyjny - boczny 3028
• autobus miejski MAN NG 313 rok produkcji 2004 nr rej. ZPL 32360, nr ewidencyjny - boczny 760

21 lutego 2020 na terenie zajezdni w Policach przedstawiciele firmy MAN Truck & Bus Polska sp. z o.o zaprezentowali swój nowy produkt - autobus MAN Lions City CNG Hybrid.

Stan taboru na 21 lutego 2020 roku w zajezdni autobusowej w Policach wynosił 55 autobusów różnych marek. Są to autobusy - MAN NL 223 - 3, MAN NL 262 - 1, MAN NL 283 - 2, MAN NL 283 LIONS CITY - 9, MAN NL 313 - 3, MAN NG 313 - 3, MAN SG 313 - 4, MAN NG 323 LIONS CITY - 12, SOLARIS URBINO 12 - 11, SOLARIS URBINO 18 - 7.

Stan taboru na 2 marca 2020 roku w zajezdni autobusowej w Policach wynosił 54 autobusów różnych marek. Są to autobusy - MAN NL 262 - 1, MAN NL 283 - 2, MAN NL 283 LIONS CITY - 12, MAN NL 313 - 1, MAN NG 313 - 2, MAN SG 313 - 4, MAN NG 323 LIONS CITY - 14, SOLARIS URBINO 12 - 11, SOLARIS URBINO 18 - 7.

Na stronie SPPK 9 lipca 2020 roku ukazało się ogłoszenie o chęci sprzedaży lub zamiany za rozliczeniem na mniejszy (bez HDS-a) holownik EUROTRAKKER IVECO 410 E42H W 8 X 8. Cena minimalna netto 500 000 zł. Pojazd posiada pełną dokumentację dozorową techniczną i eksploatacyjną, jest sprawny technicznie.

SPPK 8 września 2020 roku ogłosiło przetarg na zakup czterech autobusów hybrydowych, w tym dwóch 12-metrowych i dwóch przegubowych. Termin realizacji zamówienia w ciągu 9 miesięcy od podpisania umowy. 16 października otwarto oferty. Zgłosiły się 2 firmy - MAN Truck & Bus Polska Nadarzyn, zaoferował kwotę 5 997 480,00 zł i 48 miesięcy gwarancji, EvoBus Polska z Wolicy zaoferował kwotę 6 763 770,00 i 36 miesięcy gwarancji. Police przeznaczył na zakup autobusów kwotę 6 150 000 zł brutto. 13 listopada 2020, SPPK wybrało dostawcę, została nim firma MAN Truck & Bus Polska Nadarzyna.

Stan taboru na 20 października 2020 roku w zajezdni autobusowej w Policach wynosił 52 autobusy różnych marek. Są to autobusy:
MAN NL 283 - 2, MAN NL 283 LIONS CITY - 12, MAN NG 313 - 2, MAN SG 313 - 4, MAN NG 323 LIONS CITY G - 14, SOLARIS URBINO 12 - 11, SOLARIS URBINO 18 - 7.

25 maja 2021 roku, na stronie spółki ukazało się ogłoszenie o sprzedaży autobusów. Autobusy były sprawne technicznie.

• autobus przegubowy 18 m - MAN NG-313 (A23) nr rej. ZPL 32358, rok prod. 2004, nr ewid. 758), stan licznika: 1 368 426 km
• autobus przegubowy 18 m - MAN SG-313 (A75) nr rej. ZPL 32369, rok prod. 2005, nr ewid.769, stan licznika: 1 025 712 km
• autobus solowy 12 m - MAN NL-283 (A21) nr rej. ZPL 32329, rok prod. 2004, nr ewid. 3029, stan licznika: 1 324 627 km
• autobus solowy 12 m - MAN NL-283 (A21) nr rej. ZPL 20496, rok prod. 2006, nr ewid. 3038, stan licznika: 755 703 km

9 czerwca 2021, Police ogłosiły przetarg na zakup 3 - 4 używanych autobusów miejskich przegubowych, niskopodłogowych, zasilanych olejem napędowym (diesel) wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2009 roku, sprawnych technicznie. Oferty należało złożyć w siedzibie Spółki w terminie najpóźniej do 20 sierpnia 2021.

Stan taboru na 9 lipca 2021 roku w zajezdni autobusowej w Policach wynosił 49 autobusów różnych marek.

MAN NL 283 LIONS CITY - 12, MAN NG 313 - 2, MAN SG 313 - 3, MAN NG 323 LIONS CITY G - 14, SOLARIS URBINO 12 - 11, SOLARIS URBINO 18 - 7.

W dniach 28 i 29 lipca 2021 roku trafiły do zajezdni Police zamówione przez spółkę 4 autobusy hybrydowe (2 przegubowe i 2 solówki) z przetargu ogłoszonego 8 września 2020 roku, w którym wygrała firma MAN. Dostarczone autobusy to MAN NG330 Lion’s City 18 Efficient Hybrid (794 - ZPL 84694 i 795 - ZPL 84695)i MAN NL280 Lion’s City 12 Efficient Hybrid (3064 - ZPL 84664 i 3065 - ZPL 84665). Autobusy zostały zakupione ze środków własnych SPPK za prawie 6 mln zł. brutto. Pojazdy wyprodukowane zostały w Polsce, w fabryce MAN-a w Starachowicach. Policka spółka jako pierwsza w Polsce jest użytkownikiem tego typu pojazdów przegubowych. Pierwszy z nich MAN 3064 wyjechał na trasę 5 sierpnia, a następne 6 sierpnia 2021 roku.

5 sierpnia 2021 roku o godzinie 12 w zajezdni w Policach zaprezentowano nowe, hybrydowe autobusy MAN Lion’s City EfficientHybrid zakupione przez spółkę. Były to dwa pojazdy przegubowe i dwa solowe. W prezentacji uczestniczył m.in. prezes SPPK Kazimierz Trzciński, burmistrz gminy Police Władysław Diakun, jego zastępca Maciej Grajnert, przedstawiciele rady nadzorczej spółki i załogi. Producenta – firmę MAN – reprezentował Piotr Kwiatkowski, regionalny kierownik ds. sprzedaży. Autobusy zostały zakupione ze środków własnych SPPK. Ich cena brutto to prawie 6 mln zł. Autobusy wyprodukowano w Polsce, w fabryce MAN-a w Starachowicach.

Wyposażone są w silniki napędzane olejem napędowym, są kwalifikowane jako autobusy hybrydowe spełniające normę EURO 6 najnowszej generacji. W pojazdach jest klimatyzacja. Przystosowane są do przewozu osób niepełnosprawnych.

Stan taboru na 6 sierpnia 2021 roku w zajezdni autobusowej w Policach wynosił 52 autobusy różnych marek. Są to autobusy - MAN NL 283 LIONS CITY - 12, MAN NG 313 - 1, MAN SG 313 - 3, MAN NG 323 LIONS CITY G - 14, SOLARIS URBINO 12 - 11, SOLARIS URBINO 18 - 7, MAN NL280 Lion’s City 12 EfficientHybrid - 2. MAN NG330 Lion’s City 18 EfficientHybrid - 2.

24 sierpnia 2021 roku wyjechał z zajezdni MAN-a NG313 759, sprzedany innemu użytkownikowi.

Stan taboru na 8 września 2021 roku w zajezdni autobusowej w Policach wynosił 51 autobusów różnych marek. Są to autobusy: MAN NL 283 LIONS CITY - 12, MAN SG 313 - 3, MAN NG 323 LIONS CITY G - 14, SOLARIS URBINO 12 - 11, SOLARIS URBINO 18 - 7, MAN NL280 Lion’s City 12 Efficient Hybrid - 2, MAN NG330 Lion’s City 18 Efficient Hybrid - 2.

1 października 2021 roku, SPPK w Policach ogłosiła przetarg na zakup 2 używanych autobusów jednej marki tego samego typu, z tego samego rocznika, przegubowych niskopodłogowych 18 metrowych, zasilanych olejem napędowym, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2010 roku. Zgłosiła się tylko firma Solaris, którą wybrano jako dostawcę tych autobusów.

28 października 2021 roku dotarły do spółki dwa używane autobusy Solaris Urbino 18 IV. Wyprodukowano je w 2017 roku dla holenderskiego przewoźnika Connexxion z Hilversum. Pojazdy są 3-drzwiowe, mają wygodne miękkie siedzenia, są w pełni klimatyzowane. Poprzednie numery taborowe to #9319 i #9320. W Policach dostały numery taborowe, 796 - ZPL 86196 i 797 - ZPL 86197, które zadebiutowały na trasie linii samorządowej w dniu 30 października 2021.

W związku z powyższym stan taboru w Policach na dzień 2 listopada 2021 roku wynosił 53 autobusy różnych marek - MAN NL 283 LIONS CITY - 12, MAN SG 313 - 3, MAN NG 323 LIONS CITY G - 14, SOLARIS URBINO 12 - 11, SOLARIS URBINO 18 - 9, MAN NL280 Lion’s City 12 EfficientHybrid - 2, MAN NG330 Lion’s City 18 EfficientHybrid - 2.

Patrz też linia samorządowa, bilety, historia


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.