Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Wiadukty nad ulicą Struga

* * *

Od poniedziałku znów zmiany na ul. Struga. Którędy nie pojedziesz?

Rozpoczyna się przebudowa południowej (wyjazdowej z miasta) jezdni wspomagającej ulicę Struga. Zmiany w organizacji ruchu mają być wprowadzone po porannym szczycie

Prace będą wykonywane na odcinku od posesji Struga nr 78a (rejon salonu samochodowego) do skrzyżowania z ul. Wisławy Szymborskiej, na skrzyżowaniu oraz na 70-metrowym odcinku ulicy Szymborskiej) - informuje biuro prasowe szczecińskiego Urzędu Miasta. Przebudowywany odcinek będzie niedostępny zarówno dla kierowców, jak i pieszych.

Na fragmencie ulicy wspomagającej pomiędzy salonem samochodowym a ul. Iwaszkiewicza przywrócony będzie ruch dwukierunkowy. Zmiana ta umożliwi przejazd m.in. od strony ul. Botanicznej i zlokalizowanych tam sklepów do wybudowanego łącznika i dalej do nitki wyjazdowej ulicy Struga.

Dojazd do posesji zlokalizowanych na wyłączonym z ruchu odcinku będzie możliwy przez tymczasową drogę przy salonie samochodowym. Na pozostałym odcinku jezdni wspomagającej, czyli od MTS do ul. Iwaszkiewicza utrzymany będzie ruch jednokierunkowy. Taka organizacja ruchu obowiązywać będzie ok. 3 miesiące.

Opracowanie: "red" "gazeta.pl", 31 stycznia 2013 roku

* * *

Na ul. Struga od środy komunikacyjna rewolucja

Wjazd/wyjazd do miasta od strony Stargardu od środy będzie się odbywał nowymi drogami Częściowo estakadą nad ziemią, częściowo w podziemnej niecce

Foto: Cezary Aszkiełowicz / Agencja Gazeta, Nowe jezdnie ul. Struga
Foto: Cezary Aszkiełowicz/AG
Nowe jezdnie ul. Struga
Nie oznacza to zakończenia inwestycji o nazwie "Poprawa dostępu do portu w Szczecinie". Przebudowa głównego wjazdu do miasta od strony wschodniej zakończy się dopiero w połowie przyszłego roku. Teraz jednak zostanie przekazana kierowcom najważniejsza część koncepcji - drogi główne.

Jadąc od strony Szosy Stargardzkiej, po minięciu skrzyżowania z ul. Kurzą, najpierw wjedziemy na estakadę, a potem (na wysokości sanktuarium na Słonecznym) droga zagłębi się w prawie 5-metrowej niecce, by wyprowadzić nas pod wiadukt przy halach MTS.

Oprócz drogi głównej do użytku oddane zostają dwa wiadukty - na wysokości ul. Jasnej i Wiosennej, dzięki którym mieszkańcy lewobrzeżnych osiedli będą mieli dojazd do handlowo-usługowej części prawobrzeża (Galeria Gryf, Kaufland, salony motoryzacyjne).

Drogę główną otworzymy po porannym szczycie - zapowiada Dariusz Zawadzki, kierownik budowy. Niech rano, przyzwyczajeni do dotychczasowych utrudnień, kierowcy jeszcze pojadą do centrum drogami wspomagającymi, a po południu wrócą już nową, główną jezdnią. W międzyczasie jeszcze dokonamy ostatniego przeglądu nowego oznakowania. Co pisze miasto o otwarciu ul. Struga

Przebudowa ul. Struga rozpoczęła się w październiku 2010 r. W ramach inwestycji kompletnie przebudowany będzie odcinek o długości 1150 m, a wartość kontraktu wynosi 111,5 mln zł. Po zakończeniu budowy, wjeżdżając do centrum, najpierw (na wysokości ul. Pomorskiej) pojedziemy estakadą nad rondem, które będzie rozprowadzało ruch lokalny. Dalej - od wysokości Sanktuarium do hal MTS droga będzie zagłębiona w 4,5-metrowym wykopie. Inwestycja otrzymała centralne dofinansowanie unijne z programu Infrastruktura i Środowisko jako "Poprawa dostępu do portu w Szczecinie" w wysokości 79 mln zł. Prace muszą się zakończyć przed finałem The Tall Ships' Races - późną wiosną 2013 r.

Opracowanie: "Mariusz Rabenda" "gazeta.pl", 17 grudnia 2012 roku

* * *

Struga prawie na Gwiazdkę

Już od środy 19 grudnia kierowcy będą mogli ponownie jeździć ulicą Struga. Oznacza to bardzo istotne zmiany w organizacji ruchu

Wykonawca prac firma Eurovia zakończył już główne prace związane przebudową nowych jezdni i uzyskał także pozwolenie na użytkowanie wiaduktów i estakad.

Co zmieni się od 19 grudnia?

Dla kierowców wjeżdżających do Szczecina i wyjeżdżających z niego oznacza to koniec objazdów jezdniami wspomagającymi. Dostępne będą także nowe wiadukty.

Ulica Struga w dalszym ciągu będzie placem budowy i na całej długości wprowadzone będzie ograniczenie prędkości do 40 km/h oraz zakaz zatrzymywania.

W praktyce już od środy kierowcy będą mieli do dyspozycji nowy układ drogowy o długości ponad dwóch kilometrów pomiędzy ul. Jasną a ul. Zwierzyniecką wraz z nowymi wiaduktami i estakadą. Na wysokości ul. Jasnej jezdnia została umieszczona w kilkumetrowym wykopie. Pozwoliło to na poprowadzenie wiaduktów, które umożliwią wyjazd z ul. Jasnej i Wiosennej. W rejonie ulicy Botanicznej jezdnie „wracają do poziomu zero” by przed ulicą Pomorską wzbić się na estakadę, które przejmą ruch tranzytowy.

Pod estakadą budowane jest rondo, które będzie służyło obsłudze ruchu lokalnego.

Zgodnie z umową wykonawca prac ma czas na zakończenie inwestycji w sierpniu 2013 roku. Na jezdni wjazdowej udostępnione zostaną trzy pasy ruchu. Po jezdni tej odbywać się będzie ruch bezpośrednio w kierunku centrum miasta, bez możliwości zjazdu na ulice wspomagające. Pojazdy jadące do Dąbia, Osiedla Bukowego, Majowego i Słonecznego będą musiały z „Węzła Pomorska” zjeżdżać w ulicę Pomorską, a następnie jechać jezdnią wspomagającą.

Wjazdowa jezdnia wspomagająca, na odcinku od ulicy Pomorskiej do wysokości salonu samochodowego będzie dwukierunkowa. Na dalszym odcinku utrzymany zostanie ruch jednokierunkowy.

Na jezdni wyjazdowej udostępnione zostaną także trzy pasy ruchu w jednym kierunku na odcinku od początku przebudowy do „Węzła Pomorska”. Z uwagi na konieczność dokończenia robót drogowych, przed dojazdem do estakady przejazd zostanie zawężony do dwóch pasów ruchu w jednym kierunku. Po głównej jezdni wyjazdowej odbywać się będzie ruch w kierunku wyjazdowym z centrum miasta, bez możliwości zjazdu na ulice wspomagające. Samochody jadące do Dąbia oraz na Osiedla Bukowe, Majowe, Słoneczne za wiaduktem przy „MTS” będą musiały poruszać się jezdnią wspomagającą, która w dalszym ciągu będzie ulicą jednokierunkową.

W rejonie ulicy Iwaszkiewicza, zapewniony będzie jednokierunkowy przejazd z południowej ulicy wspomagającej na jezdnię główną ulicy Struga. Relacja ta pozwoli na wyjazd pojazdów z osiedli Bukowe, Majowe, Słoneczne kierowcom wyjeżdżającym ze Szczecina.

W związku z oddaniem do użytku nowych wiaduktów przy ul. Jasnej (ruch w kierunku centrum), oraz na wysokości ul. Łubinowej (do centrum i Dąbia) nastąpi zmiana pierwszeństwa: ul. Łubinowa będzie z pierwszeństwem przejazdu, a ulice wspomagające i ul. Wiosenna podporządkowane.

Organizacja komunikacji miejskiej:

Przejazd autobusów od Basenu Górniczego w dalszym ciągu odbywać się będzie południową wspomagającą ulicą Struga.

Przejazd linii B, 66, 71, 77 w kierunku pętli Osiedle Słoneczne będzie odbywał się ul. Łubinową. Trasa autobusów linii A, E i 65 w kierunku ul. Jasnej odbywać się będzie bez zmian.

Autobusy linii G, 73Z, 79 jadące w kierunku Jezierzyc i Zdunowa na wysokości ulicy Iwaszkiewicza wjeżdżać będą na jezdnię główną. Tymczasowy przystanek tych linii wyznaczony na wysokości Reala zostanie przeniesiony na istniejącą zatokę autobusową pomiędzy ulicami Leśmiana i Iwaszkiewicza. Przystanek na wysokości salonu samochodowego zostanie zlikwidowany.

Komunikacja piesza na kierunku ulic Wiosenna – Łubinowa zapewniona będzie poprzez udostępniony dla ruchu pieszych wiadukt zachodni na ulicy Łubinowej.

Modernizacja drogowego dostępu do portu w Szczecinie (bowiem pod taką nazwą odbywa się inwestycja) kosztuje 111 milionów złotych. Inwestycja dofinansowana jest ze środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Więcej w mapka, mapka, mapka

Żródło: "Urząd Miasta", 13 grudnia 2012 roku

* * *

Próba generalna na estakadzie

Cały dzień trwały we wtorek próby obciążeniowe na estakadzie wybudowanej na skrzyżowaniu ul. Struga z ul. Pomorską. Jeśli wypadną pozytywnie, wykonawca będzie się mógł ubiegać o pozwolenie na użytkowanie tej części drogi - a od tego jest już tylko jeden krok do otwarcia całej ulicy. Jak się dowiedzieliśmy, ma się to stać jeszcze w tym roku

Wczorajsze próby obciążeniowe były dwojakiego rodzaju - dynamiczne i statyczne. Pierwsza, to przejazd po nowej drodze odpowiednio obciążonych (najczęściej piachem) ciężarówek. Z kolei próba statyczna polega na ustawieniu kilku tych ciężarówek w wyznaczonych miejscach na estakadzie i pozostawieniu ich jakiś czas bez ruchu. W tym momencie specjaliści mają za zadanie obserwację zachowania poszczególnych części obiektu.

Jeśli wczorajsze próby wypadną pozytywnie, rozpocznie się procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Jest jednak całkiem prawdopodobne, że ulica zostanie udostępniona kierowcom wcześniej - zanim wykonawca otrzyma zgodę. Do czasu zakończenia inwestycji obowiązywać tam jednak będzie tymczasowa organizacja ruchu. Podobnie ma być z dwoma wiaduktami wybudowanymi nad ul. Struga i jezdnią główną ulicy. Jest więc nadzieja, że jeśli nie wydarzy się nic nieprzewidzianego, nowym wjazdem do centrum przejedziemy jeszcze w tym roku.

Opracowanie: "lw", "24kurier.pl" 6 listopada 2012 roku

* * *

Nową ul. Struga pojedziemy dopiero pod koniec listopada

Odwleka się uruchomienie nowej arterii wjazdowej do miasta. Drogę już widać, ale nie jest gotowa

Ruch nowymi jezdniami ul. Struga miał być puszczony przed otwarciem nowego centrum zakupowego Outlet Park Szczecin. Sklepy z markową odzieżą w niskich cenach oraz wielosalowe kino Helios będą czynne od środy, ale droga - jeszcze nie.

Eurovia zrobi dojazdy

Bogusław Gościniak, szef szczecińskiego oddziału Eurovii, która buduje nową arterię, uspokaja:

Nasza budowa nie będzie kolidowała z otwarciem Outletu. Dojazd do sklepów i kina będzie zapewniony zarówno teraz, poprzez drogi wspomagające, jak i potem, gdy je zamkniemy z powodu przebudowy. Wtedy umożliwimy dojazd bezpośrednio z drogi głównej.

Kiedy pojedziemy przebudowanymi głównymi jezdniami Struga? Wszystko wskazuje na to, że pod koniec tego miesiąca - mówi Gościniak. - Zostało nam do wykonania parę elementów tych dróg. Niezbędne jest też uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wiaduktów, a te będą nie wcześniej niż ok. 20 listopada.

Dwa wiadukty

Chodzi o wiadukty na wysokości ul. Jasnej oraz Wiosennej i Łubinowej. Oba, jako nowe obiekty, muszą przejść wszystkie badania obciążeniowe i odbiory techniczne. Wiadukty będą łączyły tzw. jezdnie wspomagające pod obu stronach głównej trasy. Główne jezdnie tranzytowe zbudowane są 4,5 m pod nimi.

Robotnicy budują już fragmenty dróg łączących nowe wiadukty z drogami wspomagającymi oraz jezdnie łączące drogi wspomagające z głównymi. Gotowe są praktycznie jezdnie na estakadach na wysokości ul. Pomorskiej. Tu już wylaliśmy wszystkie warstwy asfaltu. Czekamy tylko na elementy ekranów akustycznych, które wykonywane są na zamówienie - mówi Gościniak. Pod estakadami budowane jest rondo, którym będziemy mogli wjechać/zjechać z drogi głównej na wspomagające oraz pojechać ul. Pomorską w stronę Dąbia.

Brakuje warstwy asfaltu

Niestety, do tej pory nie mamy ułożonej ostatniej warstwy asfaltu na głównych drogach począwszy od estakad aż do końca zadania na wysokości wyjazdu z niecki [przy zajezdni SPA Dąbie - red.] - mówi Gościniak. - Mam nadzieję, że aura w najbliższych tygodniach pozwoli nam na dokończenie tych prac. Jeśli to się nie uda, być może zdecydujemy się na puszczenie ruchu bez położenia tzw. warstwy ścieralnej. Nie możemy bowiem wstrzymywać prac na innych fragmentach budowy.

O inwestycji

Przebudowa ul. Struga rozpoczęła się w październiku 2010 r. W ramach inwestycji kompletnie przebudowywany jest odcinek trasy o długości 1150 m. Wartość kontraktu wynosi 111,5 mln zł. Po zakończeniu budowy wjeżdżając do centrum najpierw (na wysokości ul. Pomorskiej) pojedziemy estakadą nad rondem, które będzie rozprowadzało ruch lokalny. Dalej - od wysokości Sanktuarium do hal MTS droga będzie zagłębiona w wykopie. Inwestycja otrzymała centralne dofinansowanie unijne z programu Infrastruktura i Środowisko jako "Poprawa dostępu do portu w Szczecinie" w wysokości 79 mln zł. Prace muszą zakończyć się późną wiosną 2013 r.

Opracowanie: "Mariusz Rabenda", "gazeta.pl" 5 listopada 2012 roku

* * *

Nową ul. Struga pojedziemy najpóźniej za miesiąc

Drogowcy kończą układanie asfaltu na nowych jezdniach, a inżynierowie już zatwierdzają nową organizację ruchu. Pod koniec października lub na początku listopada do miasta będziemy wjeżdżali nową ul. Struga

Mimo iż wzdłuż całej drogi panuje - jak to na budowie - spory rozgardiasz, to główny szlak staje się z każdą godziną bardziej widoczny. To za sprawą układanego asfaltu. Obecnie prace prowadzone są na kilku frontach.

W niecce - pomiędzy ulicami Jasną i Wiosenną układany jest asfalt na dwóch jezdniach. Każda z nich będzie miała po trzy pasy ruchu (ponad 11 m szerokości). Nowe jezdnie już zostały połączone z dotychczasową drogą opodal zajezdni autobusowej SPA "Dąbie", ale w rejonie wiaduktu na wysokości ul. Wiosennej jeszcze widać betonową podbudowę przyszłej drogi.

Foto: Cezary Aszkiełowicz/Agencja Gzeta,
Jednocześnie trwają roboty na wszystkich wiaduktach, które zastępują dotychczasowe skrzyżowania z ulicami Jasną oraz Wiosenną i Łubinową. Żaden z wiaduktów nie jest jeszcze włączony do sieci drogowej. Na wysokości ul. Jasnej będzie niewielki, dwukierunkowy wiadukt, natomiast Wiosenną i Łubinową łączyć będzie para wiaduktów z ruchem jednokierunkowym oraz oddzielna kładka dla pieszych. Na wszystkich obiektach trwają ostatnie prace kosmetyczne. Gdzieniegdzie brakuje jeszcze balustrad i barier ochronnych.

Trzeci - duży front robót odbywa się na estakadach i wiaduktach na wysokości ul. Pomorskiej. Tu także trwają prace bitumiczne. Drogowcy czekają na ekrany dźwiękochłonne.

Ostatnie chwile asfaltowania

W ciągu kilkunastu dni chcemy skończyć asfaltowanie jezdni głównych - mówi Bogusław Gościniak, dyrektor oddziału Eurovii, która buduje drogę. Potem będziemy musieli uzyskać jeszcze pozwolenie na użytkowanie wszystkich wiaduktów. Bez tego nie będzie możliwe wprowadzenie kolejnego etapu organizacji ruchu. Drogowcy chcą "rewolucyjne" zmiany w ruchu wprowadzić na przełomie października i listopada.

Wjazd i wyjazd do miasta zostanie przeniesiony na nowe jezdnie - mówi Konrad Leszko z firmy To-Max, przygotowującej tymczasową organizację ruchu. Uruchomione muszą być też wiadukty poprzeczne. To umożliwi drogowcom przeniesienie prac tam, gdzie ich prowadzenie dotychczas było niemożliwe. Chodzi głównie o dokończenie budowy ronda na wysokości ul. Pomorskiej, które skomunikuje jezdnie wspomagające ul. Struga z wjazdem do Dąbia. Zmodernizowane zostaną także obie jezdnie wspomagające.

Jezdnia południowa [sąsiadująca z realem i sanktuarium - red.] jest praktycznie do zburzenia i ponownego wybudowania, włącznie z instalacjami podziemnymi - wyjaśnia Gościniak. Północna będzie modernizowana tylko w rejonie skrzyżowań. Do zimy chcemy także zakończyć umocnienia skarp wykopu, w którym zbudowaliśmy nowe jezdnie.

W ramach inwestycji kompletnie przebudowany będzie odcinek o długości 1150 m.

Wartość kontraktu wynosi 104 mln zł. Inwestycja ma dofinansowanie unijne z programu Infrastruktura i Środowisko jako projekt pn. "Poprawa dostępu do portu w Szczecinie". Prace muszą się zakończyć przed finałem The Tall Ships' Races - wiosną 2013. Wykonawcą jest firma Eurovia.

Opracowanie: "Mariusz Rabenda", "gazeta.pl" 8 października 2012 roku

* * *

Jeszcze 2 miesiące korków

Już w tym roku pojedziemy dwoma pasami ruchu nową ulicą Struga. Wykonawca obiecuje, że gotowe będą także wiadukty na jezdnią oraz drogi dojazdowe

Foto: Sebastian Wołosz, Drogowcy z wylewaniem kolejnej warstwy asfaltu czekają aż przestanie padać deszcz.
Wykonawca obiecuje, że gotowe będą także wiadukty na jezdnią oraz drogi dojazdowe. Jeszcze tego nie widać, ale wszystkie prace na tej największej inwestycji drogowej miasta zostaną zakończone do sierpnia 2013 roku, a część już wcześniej.

Do końca tego roku oddamy do użytku cały wykop ulicy Struga, wszystkie wiadukty nad nią oraz drogi dojazdowe – mówi Dariusz Zawadzki, kierownik robót. Nie chcę określać dokładnie terminu co do dnia i godziny, bo to niemożliwe, ale z pewnością w czwartym kwartale kierowcy będą się cieszyć z nowej trasy.

Obecnie prowadzone są roboty wykończeniowe. Jadąc bocznymi drogami nie zauważamy, że wkrótce zniknie wiele utrudnień. Jeszcze królują tu góry ziemi i piachu, zasłaniające prace porządkowe. A te zmierzają do tego, by zbudowane wiadukty wkrótce włączyć do ruchu kołowego.

Śledząc postęp prac w trakcie minionych miesięcy, tempo na budowie jest imponujące. Co ważne, nie ma opóźnień, tak charakterystycznych na innych placach budów. Pracownikom nie przeszkadza ani deszcz, ani słońce. Lada dzień wjazd spod estakady zostanie asfaltem połączony z resztą nowej trasy Struga.

Trwają prace przy estakadzie wyjazdowej i na części od wykopu do estakady oraz wykopu w obu kierunkach. Do końca roku gotowe ma być całkowicie także rondo. Natomiast w przyszłym roku zmodernizowana zostanie jezdnia wspomagająca wyjazdowa od ul. Łubinowej do ul. Maciejowickiej.

Przebudowa ul. Struga, na którą tak długo czekali szczecinianie, możliwa jest dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. Kwota dofinansowania to 79 milionów złotych przy łącznym koszcie około 111 mln zł. Prace wykonuje polsko – czeskie konsorcjum firmy Eurovia, które ma zakończyć inwestycję do sierpnia 2013 roku.

Opracowanie: "Marek Rudnicki", "Moje Miasto" 8 października 2012 roku

* * *

Wiadukty na ul. Struga prawie gotowe

Dwa nowe wiadukty nad nową ulicą są już praktycznie gotowe. Teraz pracownicy wykonują ostatni szlif. Trwać to będzie do października. Jak mówią, najgorsze roboty już za nimi

Prace nad główną ulicą Struga nadal trwają, ale już nad zagłębieniem w ziemi widać dwa nowe wiadukty, które w przyszłości znacznie ułatwią bezkolizyjne przemieszczanie się z jednej strony ulicy na drugą.

Foto: Sebastian Wołosz, Stan surowy obu wiaduktów nad przyszłą ulicą Struga jest już zakończony. Teraz trwają jedynie prace wykończeniowe.
Jeden wybudowano w ciągu ulicy Jasnej. Ma 14 m szerokości. Będą na nim dwa kierunki jazdy, a każdy jedynie po jednym pasie. Drugi jest znacznie szerszy. Ma szerokość 17 m. Prowadzi z ulicy Łubinowej na Jasną. Każdy kierunek ma tu po dwa pasy ruchu. Będą tu też chodniki i ścieżki rowerowe. Oba wiadukty mają długość 35 m.

To była trudna robota – mówi Arkadiusz Bursa, kierownik budowy z firmy Polimex. Teren nie jest najlepszy i dlatego musieliśmy wbić aż 84 pale o długości 12 m i średnicy 800 mm, nim rozpoczęliśmy właściwe prace.

Obok drugiego wiaduktu, tego łączącego Łubinową z Jasną przerzucono z jednej strony Struga na drugą, betonową kładkę o szerokości około dwóch metrów.

To dobrze, że zrobili osobny chodnik – cieszy się pani Katarzyna, pracująca w pobliskim sklepie, vis a vis zejścia z kładki. Będziemy bezpiecznie przechodzić. Szkoda tylko, że jej nie zadaszyli, jak to widziałam w Szwecji, gdy byłam u syna. Tam takie przejścia dla pieszych zawsze mają ochronę przed deszczem i śniegiem.

To nie chodnik – śmieje się kierownik budowy. Wszyscy tak myślą, ale ta kładka ma inne przeznaczenie – pokazuje wiszący nad korytem przyszłej ulicy, przerzucony z jednego brzegu na drugi, ciepłociąg. To on musi zostać przełożony i ułożony na tej właśnie kładce. Na razie go nie ruszamy, by ludziom nie sprawiać kłopotu, bo cały czas płynie nim gorąca woda czy para. W końcu jednak będziemy musieli go przełożyć.

Pod wiaduktami długi rów wybranej ziemi. Tu, w przyszłości biec będzie zagłębiona o kilka metrów przyszła arteria. Na razie nie widać robotników. Jedyne prace trwają przy wiaduktach.

Trzeba było pracować bardzo ostrożnie – wyjaśnia majster, Sławomir Pyza. Dosłownie pięć metrów obok biegnie „Miedwianka” dostarczająca wodę do Szczecina. Wystarczyłoby nieodpowiednie manewrowanie maszynami, czy zbyt duże wibracje gruntu, by uszkodzić rurę. Jak by pękła, to strach pomyśleć. Wszystko by zalała. Teren wokół wiaduktów ma specjalne odwodnienia. Podobnie, jak sam obiekt.

Wkrótce wokół podtrzymujących je bocznych kolumn ułożone zostaną kamienie, a środkowe otoczone barierami energochłonnymi. To już maskujące detale, samo zakończenie, choć też zajmują czas – mówi kierownik budowy. Najgorsze mamy za sobą.

Opracowanie: " Marek Rudnicki", "gs24.pl" 7 sierpnia 2012 roku

* * *

Kolejne zmiany na Struga

Od 30 lipca 2012 roku inaczej pojedziemy w rejonie remontowanej ulicy Struga. Zmiany dotyczyć będą kierowców wjeżdżających do Szczecina. To kolejny etap „Modernizacji drogowego dostępu do Portu w Szczecinie”.

Pracownicy firmy Eurovia przystąpią do prac na południowej nitce ulicy Struga, którą obecnie odbywa się ruch. W odległości około 100 m od skrzyżowania ulic: Zwierzynieckiej – Niedźwiedziej i Kurzej na jezdni północnej ul. Zwierzynieckiej ruch pojazdów będzie rozdzielony. Pas zewnętrzny prowadzić będzie po nowym odcinku najazdu na estakadę i dalej nowo wybudowaną łącznicą węźle „Pomorska”. Pojazdy z pasa wewnętrznego zostaną skierowane na jezdnię południową Struga mapka w załączeniu

Rozdzielone potoki ruchu wprowadzone zostaną na nowe rondo. Z pasa zewnętrznego jezdni ronda dopuszczony zostanie zjazd w ulicę Pomorską i w kierunku Dąbia. Z nowego ronda kierowcy skierowani zostaną dwoma pasami na północną wspomagającą jezdnie Struga, która pełnić będzie funkcję ulicy jednokierunkowej.

Na całym odcinku północnej wspomagającej ulicy Struga wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 40 km/h oraz „zakaz zatrzymywania”

Po przebudowie do ruchu zostanie oddana ulica Pomorska. Na stałą trasę powrócą autobusy linii 54, które będą dojeżdżały do Zakładów Mięsnych.

* * *

We wrześniu pojedziemy już nowymi drogami

Nie ma żadnych przesłanek, by spodziewać się opóźnienia w oddaniu do użytku ulicy Struga. Wszystko idzie zgodnie z planem

Foto: Andrzej Szkocki, Estakadą pojedziemy już pod koniec tego roku.
Trudno mieć jakiekolwiek zastrzeżenia do przebudowy ulicy Struga. Wszystko jest wykonywane wzorcowo, a wykonawcy z Eurovii przekonują, że na tę chwilę nie ma najmniejszych powodów do obaw, że będą jakiekolwiek opóźnienia w oddaniu inwestycji na czas.

Mamy już wybetonowany wiadukt na ulicy Jasnej, podobnie jak estakadę na ulicy Wiosennej – mówi Dariusz Zawadzki odpowiedzialny za prowadzenie przebudowy wjazdu do miasta. W głównym wykopie ułożyliśmy już pierwsze warstwy podbudowy, kładziemy też krawężniki. Zrobiona jest kanalizacja i wszystkie przyłącza. Trzeba ją tylko dokończyć na kawałku drogi przy wyjeździe z miasta.

Kolejną dobrą informacją jest fakt, że już niedługo zostaną otwarte wiadukty na ulicy Jasnej i Wiosennej. Niedługo po tym pojedziemy już w wykopie, po budowanej obecnie jezdni. Udostępnione będą dwie jezdnie. Będzie oczywiście obowiązywało ograniczenie prędkości, ale mimo wszystko korki zostaną zminimalizowane.

Na obiektach mostowych trwają prace wykończeniowe. Oba wiadukty musimy zrobić we wrześniu, by przejść na drogi wspomagające. Uprzedzam, że nie będzie tak, że otworzymy je w tym samym dniu. Z pewnością będzie etapowanie prac i potrwa to wszystko tydzień, może trochę dłużej. Gdy już w całości trasa główna będzie oddana wraz z wiaduktami, od przyszłego roku bierzemy się za odcinek wspomagający od Centrum Słonecznego do ulicy Maciejowickiej. Też wymaga przebudowy – mówi Zawadzki.

Przyszły rok powinny zdominować roboty wykończeniowe. Według planów ulica ma być całkowicie otwarta w sierpniu. Nie widzę powodów, by stało się inaczej – dopowiada pan Dariusz.

Wykonawca przebudowuje ok. 2,5 km drogi będącej główną trasą wjazdową i wyjazdową z miasta. Odcinek od ul. Jasnej do ul. Botanicznej znajdzie się w głębokim wykopie. Pozwoli to na „przerzucenie” nad ul. Struga dwóch wiaduktów, które ułatwią wyjazd z ul. Jasnej oraz Łubinowej i Wiosennej.

W ramach inwestycji zmodernizowane zostanie także skrzyżowanie ul. Struga z ul. Pomorską. Będzie ono dwupoziomowe. Na niższym poziomie powstanie rondo. Będzie obsługiwało ruch lokalny: dojazd do ul. Pomorskiej czy ulic wspomagających. Droga na wyższy poziom wzniesiona będzie na estakadach i posłuży do obsługi ruchu tranzytowego.

Opracowanie: "Andrzej Kus", "Moje Miasto" 9 lipca 2012 roku

* * *

Przebudowa ul. Struga idzie jak po sznurku

Przebudowa ul. Struga, największej inwestycji drogowej, przebiega zgodnie z planem - zapewniają władze miasta i wykonawca. Za tydzień kierowców czeka zmiana organizacji ruchu w okolicach ul. Pomorskiej

Foto: gs24.pl
W poniedziałek plac budowy pokazano dziennikarzom. Przebudowa ul. Struga to największa inwestycja drogowa w Szczecinie. Ma całkowicie zmienić i usprawnić wjazd do miasta.

Wszystkie prace idą terminowo - zapewnia Dariusz Zawadzki, kierownik robót ze spółki Eurovia, wykonawca prac. Od poniedziałku (21 maja) zamknięty będzie wjazd (i wyjazd) w ul. Pomorską z kierunku Stargardu i Pyrzyc. Dojechać będzie można jedynie od Dąbia (szczegóły w ramce). W ciągu dwóch miesięcy powstanie nowa nitka jezdni wraz z częścią ronda, którymi od lipca będziemy dojeżdżać do ul. Pomorskiej.

Dotychczasową nitkę musimy zamknąć, aby ułożyć sieci podziemne kanalizacji, wodociągu, energii - dodaje kierownik Zawadzki.

Rondo powstanie pod 220-metrową estakadą, która jest początkiem nowego wjazdu do Szczecina. Jeśli pogoda nie spłata figla, a w ziemi nie pojawią się niespodzianki, estakada może być gotowa jeszcze w tym roku.

Także do września będą gotowe dwa wiadukty, które usprawnią włączanie się do ruchu z sąsiednich ulic Prawobrzeża. Jeden powstanie nieopodal ul. Jasnej, a drugi na skrzyżowaniu ulicy Struga i Łubinowej.

Ostatnim elementem prac będzie budowa nowej jezdni na ul. Struga. Spora część będzie w niecce, która został już wykopana. Dzięki temu powstaną bezkolizyjne skrzyżowania. Kierowcy jadący z lub do Szczecina będą jechać ul. Struga, a kierowcy z Prawobrzeża będą się włączać do ruchu jadąc przez wiadukty. Całość ma być gotowa latem przyszłego roku. Będzie kosztować ok. 111 mln zł. Dofinansowanie unijne - 79 mln zł.Opracowanie: "Mariusz Parkitny", "gs24.pl" 14 maja 2012 roku

* * *

Nowy wjazd do Szczecina

Ul. Struga powoli nabiera kształtów. Najbardziej zaawansowane prace są na wschodnim jej krańcu, gdzie powstaje dwupoziomowa estakada. W okolicach Kijewa nitka wjazdowa do centrum będzie gotowa lada dzień

Foto: Sławomir Borek
Modernizacja ul. Struga to obecnie największa drogowa inwestycja miejska. Prace prowadzone są na całej jej długości, czyli od skrzyżowania z ul. Jasną (przy hali MTS), do łączącej Zdroje z Dąbiem ul. Pomorskiej. W sumie firma Eurovia ma przebudować około 2,5 km wjazdu do lewobrzeżnego Szczecina.

Foto: Sławomir Borek
Od jakiegoś czasu prace na tym miejskim odcinku drogi krajowej nr 10 skupione są w trzech newralgicznych punktach. W okolicach Kijewa powstaje ważny węzeł komunikacyjny „Pomorska". Będzie dwupoziomowy. Na dole, czyli na obecnym poziomie jezdni, wytyczone zostanie rondo obsługujące ruch lokalny. Nad nim wzniesiona będzie na estakadach droga służąca do obsługi ruchu tranzytowego.

Opracowanie: "Leszek Wójcik", "24kurier.pl" 9 maja 2012 roku

* * *

Rok modernizacji Struga

Mija rok od rozpoczęcia kolejnego etapu modernizacji ulicy Struga. Rok temu gmina Szczecin zawarła z konsorcjum firmy Eurovia umowę na „Modernizację drogowego dostępu do portu w Szczecinie"

Na realizację projektu pod taką nazwą miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości 79 milionów złotych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość tej inwestycji to około 111 milionów złotych. Obecnie modernizowany odcinek ulicy zmienił się nie do poznania. Dobiega końca montaż przęseł estakady, którą poprowadzone będą jezdnie główne ulicy, od strony ulicy Zwierzynieckiej. Po wyłączeniu z ruchu 3 października 2011 roku odcinka ulicy, która docelowo poprowadzona będzie w „wąwozie", wykonano dużą część wykopu pod przyszłe jezdnie główne.

Trwa budowa podpór pod przyszłe wiadukty stawiane w wykopie na skrzyżowaniach z ulicami Jasną i Łubinową. Zakończono betonowanie stropu podziemnego zbiornika retencyjnego, do którego odprowadzane będą wody opadowe. Nowa jezdnia wjazdowa dotarła już od zjazdu z estakady do wysokości sklepu Leroy Merlin. Z dawnego przebudowywanego odcinka ulicy Struga pozostał jedynie niewielki fragment dawnej jezdni wyjazdowej pomiędzy ulicami Botaniczną a Zwierzyniecką. Po niej odbywa się tymczasowo ruch w obu kierunkach. Ten odcinek zostanie także zmodernizowany.

Eurovia planuje w tym roku wykonanie większości prac związanych z modernizacją ulicy Struga. W sierpniu 2012 roku gotowe będą dwa nowe wiadukty nad tą ulicą. Jeden będący przedłużeniem ulicy Jasnej, a drugi łączący ulice Łubinową z Wiosenną. Gotowa będzie także główna jezdnia wjazdowa, prowadzona estakadą nad rondem przy ulicy Pomorskiej. W czwartym kwartale tego roku ma być gotowa estakada wyjazdowa i nitka jezdni od wykopu do estakady oraz nowe biegnące dołem w obu kierunkach jezdnie główne ulicy Struga. Do końca roku gotowe ma być także rondo.

W przyszłym 2013 roku zmodernizowana zostanie wyjazdowa jezdnia wspomagająca od skrzyżowania z ulicą Łubinową do skrzyżowania z ulicą Maciejowicką. Wykonane zostaną także prace wykończeniowe i porządkowe i... przejedziemy nowoczesną, bezkolizyjną arterią. Termin zakończenia tej inwestycji to sierpień 2013 roku. Przebudowa ulicy Struga to część większego zadania, które ma na celu zmodernizowanie miejskiego odcinka drogi krajowej nr 10, stanowiącej element szlaku komunikacyjnego łączącego port z krajowym i międzynarodowym systemem drogowym.

Opracowanie: "sm", "Panorama 7" 23 luty 2012 roku

* * *

Ostatni z czterech

Symboliczną wiechę pracownicy firmy Eurovia zawiesili w czwartek (23 bm.) na ostatnim (jednym z czterech) bloku będącego częścią konstrukcji estakady powstającej na ul. Struga w Szczecinie. W ten sposób zakończył się montaż stalowej konstrukcji, która już wkrótce tworzyć będzie dwupoziomowy węzeł „Pomorska"

To jeden z kluczowych elementów modernizacji drogi krajowej nr 10, czyli wyjazdu (i wjazdu) ze Szczecina. Prace związane z jej przebudową trwają już od roku i prowadzone są na całej długości - od ul. Jasnej do ul. Pomorskiej. Zgodnie z planem magistrala ma być oddana kierowcom do użytku jeszcze w tym roku.

Foto: Sławomir Borek, montaż stalowej konstrukcji, która już wkrótce tworzyć będzie dwupoziomowy węzeł Pomorska
Po modernizacji ul., skrzyżowanie z ul. Pomorską tworzyć będzie bardzo ważny węzeł komunikacyjny „Pomorska". Na obecnym poziomie jezdni utworzone zostanie rondo dla samochodów jadących do dzielnic prawobrzeżnego Szczecina. Nad nim wzniesiona będzie na estakadach droga służąca do obsługi ruchu tranzytowego, również do centrum.

Długość estakady wyniesie 215 m. W czwartek (23 bm.) zamontowana została ostatnia sekcja konstrukcji stalowej ustroju nośnego obiektu. Składa się z czterech bloków o wadze około 19, 5 tony każdy i długości około 19 metrów. Kwadrans po godzinie 13. za pomocą olbrzymiego dźwigu (o udźwigu 200 ton) został zamontowany ostatni z bloków. Łączny ciężar konstrukcji stalowej estakady wraz z pomostami roboczymi wynosi 1257 ton.

Opracowanie: "lew", "24kurier.pl" 24 luty 2012 roku

* * *

Przebudowa ul. Struga w Szczecinie. Wjazd będzie za rok

Nitka wjazdowa po estakadzie w stronę centrum będzie udostępniona w sierpniu. Cały wjazd, czyli także pozostały odcinek w niecce, do końca roku

Do końca stycznia estakada na Struga, od ulicy Pomorskiej do Wiosennej, będzie miała już wszystkie elementy. Jeśli pogoda dopisze, kierowcy pojadą nią w sierpniu – zapowiadają przedstawiciele Eurovii.

Foto: Marcin Bielecki, Ulica Struga,
Czekamy już na ostatnią dostawę elementów tej estakady. Zakładamy, że dotrze do nas do końca stycznia. Wtedy będzie pospawana i będziemy zakładali wszystko na główne dźwigary – mówi Dariusz Zawadzki, odpowiedzialny z ramienia firmy Eurovia za prowadzenie przebudowy ulicy Struga. Na części najazdu są już krawężniki i położyliśmy pierwsze warstwy bitumiczne. Teraz do wiosny nie będziemy już kładli asfaltu, gdyż obawiamy się zimy. I tak jest ewenementem, że udało nam się to robić w styczniu.

Foto: Marcin Bielecki, Ulica Struga,
Od wykonawcy dowiadujemy się, że jeśli nie przyjdą długoterminowe mrozy i nie wynikną nieprzewidziane trudności, na estakadę wjedziemy w sierpniu lub wrześniu tego roku. Zjedziemy z niej po kilkuset metrach, tuż przy skrzyżowaniu z ulicą Wiosenną. Dalej do centrum trzeba będzie przejechać jezdnią wspomagającą. Ale po kilku miesiącach to się zmieni.

W listopadzie lub grudniu gotowy powinien być już odcinek Struga w niecce. Wtedy cały wjazd do Szczecina będzie gotowy – mówi Zawadzki. Trwają również prace przy budowie wiaduktów przy ulicy Jasnej oraz Wiosennej. W okolicach tej pierwszej, powoli zaczynają wyłaniać się pierwsze elementy. Przy Wiosennej natomiast prowadzone są roboty palowe.

Foto: Marcin Bielecki, Ulica Struga,
Dwa kolejne wiadukty będą oddane do użytku również w tym roku. Mogą to być okolice października. Kierowcom przemieszczanie się ułatwi też droga znajdująca się pod nimi. Chcemy jak najbardziej ułatwić im życie, bo to pomaga i naszym pracownikom – mówi wykonawca.

Sporo uwag można mieć jedynie do jezdni wspomagających. Szczególnie południowa, przy sanktuarium, jest w katastrofalnym stanie. Z powodu ogromnego natężenia ruchu bez przerwy pojawiają się nowe wyrwy w jezdni.

Staramy się łatać je na bieżąco, ale by to robić muszą być co najmniej dwa dni suche. Inaczej nie ma sensu, bo wszystko się wypłucze. Tam rzeczywiście ubytki powstają bardzo często i nie można temu zaradzić. Jeździ mnóstwo samochodów. Oczywiście znowu przyjrzymy się temu miejscu i postaramy się rozwiązać problem. Warto przypomnieć, że zamówienie miasta również obejmuje naprawę tej drogi. Zamierzamy to jednak zrobić w 2013 roku, na sam koniec, gdy już udostępnimy całą ulicę Struga. Wtedy nie będzie aż takich utrudnień.

Opracowanie: "Andrzej Kus", "gs24.pl" 23 stycznia 2012 roku

* * *

Przebudowa ul. Struga idzie pełną parą

Wszystko idzie zgodnie z harmonogramem - mówią wykonawcy prac

Wciąż pracujemy nad wykopem. Minęliśmy już z nim ulicę Jasną, jesteśmy na wysokości straży pożarnej. Wykop będzie na całej długości – opowiada przedstawiciel firmy Eurovia Dariusz Zawadzki. Przygotowujemy też kolejne tereny pod palowanie. Podczas prac natrafiono też na kolejne pociski. Kilka dni temu prace wykonawców wstrzymały też odkopane ludzkie szczątki.

Były to najprawdopodobniej kości żołnierza poległego podczas II wojny światowej. Tak stwierdzili pracownicy zakładu medycyny sądowej, którzy je zabezpieczyli i zabrali. To pierwsze takie znalezisko na placu budowy. Ostrzegano nas, że może być tego znacznie więcej. Zaskakuje nas za to liczba znalezionych materiałów wybuchowych. Od rozpoczęcia prac odkopaliśmy kilkanaście pocisków różnego kalibru – mówi Zawadzki.

Na placu budowy widać już potężne hałdy ziemi. Całość jest wykorzystywana do budowy innych obiektów. Część z zebranej podczas robienia wykopu ziemi została użyta do zrobienia nasypu na estakadzie przy ulicy Pomorskiej. Reszta czeka na wykorzystane na ulicy Wiosennej i Jasnej, gdzie do powstających wiaduktów usypane będą niewielkie nasypy najazdowe.

Wszystko idzie zgodnie z harmonogramem. Na ulicy Pomorskiej robimy dojazdy. Układamy też podbudowę asfaltową oraz krawężniki przy wyjeździe ze Szczecina. Wciąż dojeżdżają kolejne elementy konstrukcji stalowych, które od razu montujemy na filarach. Zakładamy, że w przyszłym roku udostępnimy kierowcom część nowych dróg. Oczywiście, wciąż będzie to plac budowy, ale zmniejszymy w ten sposób utrudnienia – mówi wykonawca.

Przekazaliśmy też firmie Eurovia uwagi, które otrzymaliśmy od naszych Czytelników. Chodzi o stan nawierzchni dróg wspomagających: do miasta – przed Galerią Gryf, oraz przy wyjeździe ze Szczecina – przy CH Słoneczne.

W samochodach osobowych wpadnięcie w którąś z nich grozi w najlepszym razie pogięciem felgi lub urwaniem koła. Nietrudno też o wypadek. A zimy i roztopów jeszcze nie było, więc te dziury będą już tylko coraz większe – alarmują mieszkańcy.

Wszystkie te dziury oczywiście załatamy. Staramy się robić to na bieżąco, ale nie codziennie. Wiąże się to z angażowaniem do dodatkowych robót kolejnych pracowników, muszą być spełnione też odpowiednie warunki pogodowe. Przed zimą z pewnością usuniemy wszystkie utrudnienia – zapewniają wykonawcy.

Opracowanie: "Andrzej Kus", "Moje Miasto" 15 grudnia 2011 roku

* * *

Struga w budowie

Ul. Struga, czyli 2,5 km miejskiego odcinka drogi krajowej nr 10 (od skrzyżowania z ul. Jasną do ul. Zwierzynieckiej) jest całkowicie rozkopana. W ramach jej gruntownej przebudowy prowadzone są obecnie prace w trzech miejscach

Przed Kijewem, gdzie powstanie dwukondygnacyjny węzeł komunikacyjny „Pomorska". Na dole, czyli na obecnym poziomie jezdni, wytyczone zostanie rondo obsługujące ruch lokalny. Nad nim wzniesiona będzie na estakadach droga służąca do obsługi ruchu tranzytowego. U wylotu ul. Jasnej, gdzie budowany jest wiadukt łączący osiedla z Krzekoszowem i centrami handlowymi (drugi wiadukt mający pełnić tę samą funkcję powstanie na wysokości ul. Wiosennej).

Foto: Robert Stachnik, Ulica Struga, głębokie wykopy
W okolicach zajezdni SPA Dąbie (patrz zdjęcie). Tu ekipy remontowe robią wykop, w którym później biec będzie część modernizowanej magistrali (pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Jasną a krzyżówką z ul. Botaniczną). Właśnie dlatego, że w przyszłości część ul. Struga poprowadzona zostanie w wykopie, muszą powstać wiadukty spajające, rozdzielone ul. Struga, dwie części miasta.

Modernizacja wjazdu do centrum Szczecina jest obecnie największą miejską inwestycją drogową. Zgodnie z planem, firma Eurovia ma ukończyć prace w 2013 r.

Opracowanie: "lw", "24kurier.pl" 24 listopada 2011 roku

* * *

Struga nieprzejezdna od rana w poniedziałek

Modernizacja miejskich ulic zwykle powoduje kosmetyczne zmiany. Nie w tym przypadku. Zamykana w poniedziałek Struga wchodzi w fazę rewolucyjnej przebudowy. Po kilkunastu miesiącach największa magistrala wjazdowa w mieście zmieni się nie do poznania

Foto: Cezary Aszkiełowicz / Agencja Gazeta, Ulica Struga, w niedzielę jeszcze była przejezdna
Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała przez rok. Drogowcy wybudują nową, dwujezdniową drogę, która będzie biegła w wykopie, 4,5 metra poniżej obecnego poziomu, na odcinku pomiędzy zajezdnią autobusową i sanktuarium. Na wysokości ulic Jasnej i Wiosennej powstaną wiadukty, którymi będzie się toczył ruch lokalny nad główną drogą.

Do wprowadzenia zmian w organizacji ruchu przygotowywaliśmy się kilka dni. Ustawiamy znaki pionowe, nocami w weekend malowaliśmy oznakowanie poziome. Bariery zamykające wjazd na główną jezdnię planujemy ustawić o godz. 5 rano, ale jeszcze potem przez kilka godzin będzie trwało wprowadzania ostatecznych zmian - wyjaśnia Dariusz Zawadzki, kierownik budowy z Eurovii, która wykonuje inwestycję. Chcemy, by główne zmiany w organizacji ruchu zostały wprowadzone przed rozpoczęciem porannego szczytu, czyli przed godz. 6.

Cały ruch na tym odcinku zostanie skierowany na jezdnie wspomagające znajdujące się po obu stronach głównej magistrali. Samochody wjeżdżające do Szczecina kierowane będą na północną jezdnię wspomagającą (przyległą do salonów samochodowych), która będzie funkcjonować jako dwupasmowa ulica jednokierunkowa. Pojazdy wyjeżdżające ze Szczecina skierowane zostaną na jezdnię południową (przylegająca do zajezdni autobusowej). Także ta jezdnia będzie funkcjonować jako jednokierunkowa ulica dwupasmowa.

Ruch w poprzek ulicy Struga będzie odbywał się poprzez wiadukt znajdujący się między zajezdnią autobusową i salonem Skody oraz tymczasową krzyżówkę wybudowaną niedaleko istniejącego dotychczas skrzyżowania z ul. Wiosenną i Łubinową.

Od skrzyżowania z ul. Botaniczną ruch nadal będzie odbywał się tak jak przez ostatnie pół roku, po jednej jezdni, na której wytyczone są cztery pasy ruchu - po dwa w każdym kierunku.

Kierowcy zastanawiają się, czy jezdnie wspomagające wystarczą do tego, by bez stania w korkach wjechać i wyjechać z centrum miasta. W razie tłoku są dwa alternatywne objazdy. Wjeżdżając do miasta, można pojechać przez ul. Pomorską i dalej przez Dąbie - wadą tego objazdu jest często zamykany przejazd kolejowy na ul. Pomorskiej. Drugi objazd prowadzi przez ul. Niedźwiedzią, Zoologiczną i Dąbską do nowego ronda i dalej Pszenną i Walecznych do Zdrojów.

Zaraz po zamknięciu jezdni głównej rozpoczniemy jej rozbiórkę. Najpierw sfrezujemy asfalt, potem rozbierzemy betonową konstrukcję, którą na miejscu rozkruszymy, by w ten sposób uzyskać materiał do podbudowy pod jezdnie czy chodniki. Później będziemy robić wykop, z którego ziemia też posłuży jako materiał budowlany pod nasypy, które powstaną na dalszym odcinku drogi - wyjaśnia Bogusław Gościniak, dyrektor oddziału Eurovii.

Na wysokości sanktuarium - przebudowana ulica Struga "wyjdzie z ziemi", do wysokości sklepu Real będzie biegła na obecnym poziomie, gdzie w kierunku wyjazdu z miasta zostanie poprowadzona estakadą w kształcie paraboli, której drugi koniec przejdzie w ul. Zwierzyniecką przed skrzyżowaniem z ul. Kurzą i Niedźwiedzią. Pod estakadą wybudowane zostanie rondo umożliwiające dojazd do dróg wspomagających oraz ul. Pomorskiej - w kierunku Dąbia.

Drogowcy już wykonali podpory pod przyszłe estakady. W ramach inwestycji kompletnie przebudowany będzie odcinek o długości 1150 m.

Wartość kontraktu wynosi 104 mln zł. Inwestycja ma dofinansowanie unijne z programu Infrastruktura i Środowisko jako projekt pn. "Poprawa dostępu do portu w Szczecinie". Prace ruszyły w lutym tego roku, muszą się zakończyć przed finałem The Tall Ships' Races - wiosną 2013.

Opracowanie: "Mariusz Rabenda", "gazeta.pl" 3 października 2011 roku

* * *

Struga zamkną 3 października. Zobacz mapę zmian

Wkrótce zamknięte zostaną główne drogi wjazdowe i wyjazdowe z miasta na odcinku od ul. Jasnej do Łubinowej

Cały ruch zostanie skierowany na jezdnie wspomagające.Samochody wjeżdżające do Szczecina kierowane będą na północną jezdnię wspomagającą (przyległą do salonów samochodowych), która będzie funkcjonować jako dwupasmowa ulica jednokierunkowa.

Pojazdy wyjeżdżające ze Szczecina skierowane zostaną na jezdnię południową (przylegająca do zajezdni autobusowej). To także będzie jednokierunkowa ulica dwupasmowa.

Przejechać w poprzek ulicy Struga będzie można przez wiadukt w sąsiedztwie wiaduktu kolejowego oraz tymczasowy przejazd poprzeczny w rejonie skrzyżowania ul. Wiosennej i ul. Łubinowej. Zmiany mają zostać wprowadzone 3 października.

W dalszym ciągu wyłączona z ruchu będzie wjazdowa jezdnia północna ul. Struga od skrzyżowania z ul. Pomorską do ul. Wiosennej. Obecnie budowana jest estakada oraz prowadzone są prace drogowe i sieciowe.

Bez zmian funkcjonować będzie komunikacja miejska. W razie konieczności linie kursujące przez ul. Struga będą wspomagane dodatkowym taborem.

Modernizacja ulicy Struga znacznie poprawi wjazd do Szczecina oraz wyjazd z miasta. Główne jezdnie zostaną przebudowane i na odcinku od wiaduktu kolejowego do rejonu ul. Botanicznej zostaną poprowadzone w wykopie o głębokości ok. 5 m.

Foto: Maciek Homis
Dodatkowo wybudowane zostaną dwa wiadukty, które ułatwią wyjazd z ul. Łubinowej – Wiosennej oraz ul. Jasnej. Każdy wiadukt będzie miał ok. 30 metrów długości. Ruch tranzytowy w rejonie skrzyżowania z ul. Pomorską będzie odbywał się po estakadach o długości 215 m. każda.

Opracowanie: "Maciek Homis", "Moje Miasto" 21 września 2011 roku

* * *

Zmiany na ul. Struga. Już od wtorku

Zmieni się nieco organizacja ruchu na ul. Struga. To jednak tylko zapowiedź tego, co nastąpi w przyszłym tygodniu. Ul. Struga w obecnym kształcie przechodzi do historii

Jeszcze przed Wielkanocą zamknięta zostanie północna jezdnia (czyli nitka wjazdowa do miasta) od skrzyżowania z ul. Pomorską do krzyżówki z ul. Wiosenną. Nowa ma być wybudowana w zagłębieniu, kilka metrów niżej niż obecna.

W pierwszym etapie budowy cały ruch przejmie obecna jezdnia wyjazdowa, na której powstaną cztery pasy ruchu (po dwa na każdym kierunku). Żeby to było możliwe, w ubiegłym tygodniu drogowcy z Eurovii położyli na jezdni wyjazdowej nowy asfalt. Od wtorku będą budować poszerzenia i tzw. przewiązki między jezdniami w miejscach, gdzie nastąpi wyłączenie fragmentów dróg. Do soboty poszerzane będą jezdnie na skrzyżowaniu z ul. Pomorską. Dlatego wyłączony z ruchu będzie prawie półkilometrowy zewnętrzny pas ruchu jezdni wyjazdowej i 100 m ul. Pomorskiej.

Opracowanie: "mpr" , "gazeta.pl" 10 kwietnia 2011 roku

* * *

Struga: Łatają dziury przed zamknięciem nitki

Przygotowania do przebudowy ulicy nabierają tempa. Gotowa jest już tymczasowa organizacja ruchu. Za dwa tygodnie wyłączona z użytkowania zostanie nitka wjazdowa do miasta

Organizacja ruchu jest już gotowa. Teraz czas na zlecenie wykonania niezbędnych znaków drogowych oraz tablic informacyjnych, które znajdą się na terenie budowy - mówi Bogusław Gościniak z firmy Eurovia. Organizacja tydzień przed wprowadzeniem musi zostać zgłoszona. Dopiero później możemy rozpocząć intensywne prace. Zaczynamy od wyburzania starej drogi, przestaje ona istnieć na odcinku od Pomorskiej do Wiosennej.

To za dwa tygodnie. Do tego czasu wykonawcy zamierzają uporządkować jezdnię wyjazdową z miasta. Prace nie są objęte kontraktem, ale przedstawiciele Eurovii mają pewne obawy. Dlatego też od kilku dni łatają wszystkie dziury i kawałkami zrywają asfalt, by położyć go na nowo.

Gdybyśmy tego nie zrobili, droga po krótkim czasie by się rozpadła - mówi Gościniak. Za dwa tygodnie zamkniemy nitkę wjazdową do miasta, ruch puścimy drugą stroną. Będzie z pewnością potężne natężenie, dlatego ulica musi być w jak najlepszym stanie. Przez lata nic z nią nie było robione, teraz dopiero doskonale to widzimy. Dodatkowo wykonamy poszerzenie w miejscu, gdzie obecnie rośnie trawa. Posłuży nam do tego, by usprawnić komunikację.

Warto zaznaczyć, że jezdnia wyjazdowa podzielona będzie na cztery pasy ruchu - po dwa w obie strony. Skrajne będą dostosowane do szerokości samochodów ciężarowych, będą miały po trzy metry szerokości. Środkowe natomiast po 2,75 metra.

Przed wykonaniem poszerzenia musimy zrównać teren, następnie położymy asfalt, wymalujemy pasy - mówi Gościniak. Dopiero wtedy będzie można tamtędy jeździć. Obawiamy się jednak korków. Jeśli kierowcy nie zdecydują się na wybieranie dróg alternatywnych i będą się pchali wszyscy przez Struga - nie da się ich uniknąć. Warto będzie wybrać autostradę, którą z pewnością szybciej dostaniemy się do centrum. Oprócz zamknięcia odcinka Pomorska-Wiosenna, nic się na razie nie zmieni. Kierowcy nie będą jeszcze kierowani na drogi wspomagające.

Na początku będzie normalny przejazd ulicą Pomorską. Tak będzie do czasu, aż wybudujemy rondo. Jesienią wejdziemy na etap ziemny przy ulicy Wiosennej. Będziemy musieli uruchomić ulicę Dąbską i inne drogi objazdowe - tłumaczy przedstawiciel wykonawców. Ruch wtedy znowu diametralnie się zmieni. Prosimy kierowców o cierpliwość i wyrozumiałość.

Opracowanie: "Andrzej Kus" , "gs24.pl" 7 kwietnia 2011 roku

* * *

Maszyny pojawią się w połowie marca

Przedstawiciele firmy Eurovia podpiszą dzisiaj umowy z inżynierem kontraktu

Foto: Wizualizacja przebudowy Struga w Szczecinie. (Fot. Wizualizacja).
Wciąż przygotowywana jest zmiana organizacji ruchu obowiązująca podczas przebudowy ulicy Struga.

Wczoraj rozmawialiśmy z inżynierem kontraktu odpowiedzialnym za inwestycję na ulicy Struga, dzisiaj zostanie podpisany formalny dokument - mówi dyrektor oddziału szczecińskiego spółki Eurovia Bogusław Gościniak. Omówiliśmy początkowo zasady współpracy. Teraz czas na podpisywanie umów z podwykonawcami na roboty branżowe. Na placu budowy pojawimy się w połowie marca. Kolejnym krokiem ma być przygotowanie harmonogramu robót. Trwają prace biura projektowego nad opracowaniem zmiany organizacji ruchu.

Każda kolejna faza robót będzie poprzedzona zmianą organizacji ruchu - mówi Gościniak. Wszystko musi być dokładnie przemyślane. Wydaje mi się, że nie będzie paraliżu komunikacyjnego. Uda się tego uniknąć. Zaczynamy od najmniej uciążliwych prac dla kierowców, czyli robót związanych z estakadami.

Później, najprawdopodobniej jesienią przystąpimy do największego przedsięwzięcia związanego z wykopami. Będzie już jednak funkcjonowała ulica Dąbska z rondem, będzie też przejazd przez ulicę Maciejowicką. Będziemy musieli przygotować odpowiednio drogi.

Przebudowa ulicy Struga kosztować będzie ponad 104 miliony złotych. Wykonawca będzie miał 30 miesięcy na realizację zadania. W tym czasie gruntownie przebuduje ok. 2,5 km drogi będącej główną trasą wjazdową i wyjazdową z miasta. Odcinek od ul. Jasnej do ul. Botanicznej znajdzie się w głębokim wykopie. Pozwoli to na "przerzucenie" nad ul. Struga dwóch wiaduktów, które ułatwią wyjazd z ul. Jasnej oraz Łubinowej i Wiosennej.

Dzięki temu, mieszkańcy osiedli sąsiadujących z ul. Struga łatwiej włączą się do ruchu. W ramach inwestycji zmodernizowane zostanie także skrzyżowanie ul. Struga z ul. Pomorską. Będzie dwupoziomowe. Na niższym powstanie rondo. Będzie obsługiwało ruch lokalny: dojazd do ul. Pomorskiej czy ulic wspomagających. Droga na wyższy poziom wzniesiona będzie estakadach i posłuży do obsługi ruchu tranzytowego.

W trakcie prac zmodernizowana zostanie też infrastruktura podziemna, powstaną nowe chodniki i ścieżki rowerowe.

Opracowanie: "Andrzej Kus" , "gs24.pl" 16 lutego 2011 roku

* * *

Struga przed startem

Przebudowa ul. Struga ruszy lada dzień. Po poniedziałkowym przyjęciu przez radnych budżetu Szczecina na 2011 r. nic już nie stoi na przeszkodzie do podpisania umowy z wykonawcą. Jedna z najważniejszych drogowych inwestycji w mieście rozpocznie się w planowanym terminie

A groziła zwłoka. Do końca bowiem nie było pewne, czy radni miejscy przegłosują budżet na 2011 r. Radna niezależna i klub radnych Platformy Obywatelskiej (największy w Radzie) zapowiadali przecież, że będą przeciw - i rzeczywiście głosowali na „nie". Budżet nie zostałby na poniedziałkowej sesji uchwalony, gdyby wsparł ich choć jeden radny (uchwała przeszła stosunkiem głosów: 16 do 15). To z kolei doprowadziłoby do przynajmniej miesięcznego poślizgu z rozpoczęciem budowy wjazdu do centrum. Przypomnijmy, że zgodnie z przepisami, umowę z wykonawcą można podpisać, a w konsekwencji rozpocząć prace, dopiero po przyjęciu budżetu.

Na szczęście (dla tej inwestycji) nie ziścił się czarny scenariusz. Modernizacja miejskiego odcinka drogi krajowej nr 10 rozpocznie się o czasie - dziś miasto podpisze umowę z polsko-czeskim konsorcjum firm Eurovia. Jak wynika z projektu, wygodniej i szybciej powinniśmy wjeżdżać do miasta dokładnie za 30 miesięcy.

W ramach rozpoczynającej się inwestycji wykonawca przebuduje około 2,5 km drogi. Prace mają być prowadzone od skrzyżowania z ul. Jasną, czyli tuż za wiaduktem kolejowym, do łączącej Zdroje z Dąbiem ul. Pomorskiej. Fragment ul. Struga częściowo znajdzie się w wykopie - pomiędzy ul. Jasną a ul. Botaniczną. Ruch lokalny (pomiędzy obiema stronami ulicy) poprowadzony zostanie dwoma wiaduktami. Dodatkowo przed Kijewem powstanie też dwupoziomowy węzeł „Pomorska", tzn. całkowicie przebudowane skrzyżowanie ul. Struga z ul. Pomorską.

***

Jutro (2 bm.) w Urzędzie Miasta uroczyście podpisana zostanie umowa na modernizację ul. Struga. Dokument podpisze prezydent Szczecina Piotr Krzystek oraz przedstawiciele firmy Eurovia: Bogusław Gościniak, dyrektor szczecińskiego oddziału i Paweł Knap, zastępca dyrektora. Eurovia przebuduje ul. Struga za około 104 mln zł.

Opracowanie: "24Kurier.pl" 1 lutego 2011 roku

* * *

Modernizacja ul. Struga rusza w przyszłym roku. Czy czekają nas ogromne korki?

W przyszłym roku ruszy budowa największej i najważniejszej ulicy na Prawobrzeżu. Jest już wybrana firma, która zbuduje tę ulicę. Mieszkańców najbardziej martwi to, że podczas przebudowy dojazd do centrum się będzie korkował

Mieszkańców najbardziej martwi to, że podczas przebudowy dojazd do centrum się będzie korkował. Modernizacja ul. Struga to jedna z najbardziej oczekiwanych inwestycji w naszym mieście. W ramach inwestycji Szczecin zyska bezpieczną, bezkolizyjną drogę zarówno w ruchu lokalnym jak i tranzytowym.

Kierowcy obawiają się, że podczas przebudowy pojawią się problemy z przejazdem przez remontowany odcinek. - W tej chwili mamy dwie budowy na trasie z Bukowego do centrum i dojazd się wydłuża, a to o wiele mniejsze inwestycje niż ulica Struga – mówi Małgorzata Arnowicz z Prawobrzeża. – Boję się, że przy tak dużej modernizacji sytuacja będzie wyglądała o wiele gorzej.

Podczas modernizacji przebudową objęty zostanie odcinek od ul. Jasnej do ul. Pomorskiej wraz z węzłem Pomorska. Przebudowany będzie odcinek o długości ponad 2,5 km z czego odcinek o długości ok. 1,1 km od ul. Jasnej do ul. Botanicznej znajdzie się w wykopie. W ciągu ul. Struga wybudowane zostaną dwa wiadukty, które umożliwią bezkolizyjny wyjazd z ul. Jasnej oraz ul. Łubinowej i ul. Wiosennej.

Część prac zapewniających płynność ruchu już została wykonana.

Na ul. Dąbskiej w celu zwiększenia komfortu przejazdu zaplanowanym objazdem wymieniona została nakładka. W obrębie skrzyżowania ulic: Zwierzyniecka – Niedźwiedzia – Kurza zainstalowano sygnalizację świetlną, która zostanie wykorzystana przy organizacji objazdów.

Ponadto na skrzyżowaniu ulic: Goleniowska – Pomorska wprowadzona zostanie tymczasowa sygnalizacja świetlna funkcjonująca na czas trwania objazdu związanego z przebudową ulicy Struga. W tym celu WGKiOŚ zlecił wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej ww. sygnalizacji świetlnej.

Obszar ulic: Dąbska – Chłopska – Pszenna – Handlowa jest w trakcie przebudowy na rondo. Rozwiązanie to udrożni ruch drogowy w tym rejonie.

Opracowanie: "gs24.pl, Moje Miasto" 19 grudnia 2010 roku

* * *

Jest umowa na przebudowę ul. Struga

79 mln zł unijnej dotacji dostanie Szczecin na przebudowę ul. Struga. Koszt całej inwestycji przekracza 200 mln zł

Umowę na dofinansowanie przebudowy prezydent Piotr Krzystek podpisał w środę w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

Prace mogą zacząć się jeszcze w tym roku i potrwają ok. 30 miesięcy. Lada dzień ogłosimy przetarg, jeśli nie będzie protestów, jest szansa, byśmy jesienią podpisali umowę i w grudniu wpuścili wykonawcę na plac budowy - mówi Paweł Sikorski, dyrektor wydziału inwestycji miejskich. Miasto nie zamierza dzielić zadania na mniejsze kontrakty, bo już jest niewiele czasu na jego wykonanie. Pieniądze unijne trzeba wydać do 2013 roku, a rozliczyć najpóźniej po dwóch latach.

Do przebudowy jest odcinek dwujezdniowej drogi o długości 1150 m. Podstawowa część ulicy, pomiędzy wiaduktem koło salonu Skody i sklepem Real, ma być zagłębiona w ziemi. Na wysokości hipermarketu droga przejdzie estakadą do góry, a pod nią zostanie zbudowane rondo umożliwiające wjazd na drogę główną, połączenie z ul. Pomorską w kierunku Dąbia i ul. Maciejowicką. Obecne skrzyżowania ul. Struga z Jasną oraz Łubinową-Wiosenną zastąpione będą wiaduktami nad jezdniami tranzytowymi i będą łączyły zbudowane przed kilkoma laty tzw. jezdnie wspomagające. Przez cały czas trwania przebudowy będziemy utrzymywali w obu kierunkach ruch dwupasmowymi jezdniami. Będą do tego wykorzystywane obecne jezdnie oraz drogi tymczasowe - zapewnia Sikorski. Przepustowość tej ulicy w czasie budowy znacząco się więc nie obniży.

Budowa rozpocznie się na odcinku najbliższym Płoni. Na krzyżówce ul. Pomorskiej i Struga powstanie rondo. Gdy będzie gotowe, nad nim zbudowane zostaną wiadukty, którymi będzie można jeździć po około roku od rozpoczęcia budowy. Dopiero później powstaną jezdnie, które mają być zagłębione w ziemi. Biorąc pod uwagę, że jeszcze w tym roku chcemy nad ul. Gdańską zbudować dwie kładki dla pieszych, to razem z przebudową ul. Struga otrzymamy znacznie łatwiejsze połączenie między prawo - i lewobrzeżną częścią miasta - mówi prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

Opracowanie: "Mariusz Rabenda", "Gazeta Wyborcza " 27 maja 2010 roku

* * *

Spuszczą Struga do kanału

Jaki ma sens opuszczać jezdnię - na kilkusetmetrowej długości - poniżej jej poziomu, by w takim „wykopie" jeździły samochody?

Czy warto wywalać dwieście milionów złotych w niezbyt prze¬myślaną inwestycję, by zablokować wjazd i wyjazd ze Szczecina na dwa lata? Mam na myśli ul. Struga, która niebawem zostanie rozkopana i ma być „zmodernizowana".

Niedawno jechałem ulicą Struga w sobotni poranek, kiedy była ona zupełnie pusta. Widać więc było doskonale, że trzy pasma ruchu wymagają jedynie wymiany asfaltu, pełnego dzisiaj kolein i połatanych dziur. Ale ktoś bardzo mądry (?) wpadł na taki pomysł, by poziom jezdni obniżyć o kilka metrów, dzięki czemu na skrzyżowaniu z ul. Łubinową i ul. Wiosenną powstanie tunel. A potem i tak trzeba będzie wykonać jakieś ślimaki i inne elementy drogi, które pozwolą na jazdę w stronę centrum samochodom wyjeżdżającym z Łubinowej.

Moim zdaniem, jest to bez sensu, gdyż znacznie taniej, szybciej i bez zablokowania na dwa lata wjazdu do Szczecina byłoby wybudowanie w tym miejscu bezkolizyjnej estakady prowadzącej z ul. Łubinowej i ul. Wiosennej w Struga. Co by to dało? Nie trzeba byłoby opuszczać poniżej poziomu jezdni ul. Struga. Powstałoby bezkolizyjne skrzyżowanie za znacznie mniejsze pieniądze! Budowę estakady wyjazdowej z Łubinowej czy też Wiosennej można prowadzić bez wyłączania Struga na dwa lata z ruchu. Miejsca jest dosyć na prowadzenie tych robót. Po co zatem wydawać dwieście milionów złotych (79 min to dotacja, ale jakie to ma znaczenie?) na zagłębianie jezdni w ziemi, skoro można poprowadzić nad nią znacznie tańszą estakadę? Kilka lat temu wybudowano takową na Struga (na fot. powyżej), więc problemu z budową nowej nie powinno być.

Wybudowano też po latach jezdnie wspomagające po obu stronach ulicy. Dlaczego władze Szczecina realizują jakiś stary kosztowny projekt, który sparaliżuje miasto? Już dziś wiadomo, że prace potrwają dwa lata, a wjazd i wyjazd ze Szczecina zostanie sparaliżowany.

Rozbabrana jest Autostrada Poznańska, na modernizację której zabrakło pieniędzy. Nie ma funduszy na budowę nowych mostów nad Odrą i Regalicą. Nie ma pieniędzy na drugą nitkę tej trasy, która w przypadku korków na Struga będzie trasą wylotową lub wjazdową do Szczecina. Zamiast przeznaczyć te pieniądze na dokończenie modernizacji Autostrady Poznańskiej, urzędnicy wpadli na pomysł zagłębienia Struga w jakimś wykopie! Już dziś można przewidzieć, co się tam będzie działo w czasie deszczów, skoro dziś po każdym większym opadzie pod wiaduktem kolejowym na Struga tworzą się jeziora! Z problemem rym nikt się nie uporał, a teraz ktoś chce nas uszczęśliwić jakimś wykopem!

Inwestycję na Struga trzeba zacząć, bo przepadnie dotacja - argumentują urzędnicy, którzy o nią walczyli. Chcą realizować jakiś abstrakcyjny projekt sprzed lat, by obniżyć poziom jezdni, która wymaga tylko wymiany asfaltu i wybudowania nad nią bezkolizyjnych ślimaków.

Opracowanie: "Mirosław Kwiatkowski", "Kurier Szczeciński" 5 maja 2010 roku

* * *

Wiadukty i wielkie rondo powstaną na ulicy Struga.
Zobacz jak będzie wyglądać jej przebudowa

Przebudowane zostanie 1150 metrów obecnej ulicy. Powstaną wiadukty i wielkie rondo. Struga zostanie zagłębiona w ziemię po to, by zlikwidować jeden poziom z ulicą Jasną. Zakończenie budowy prawdopodobnie w 2014 r.

Przebudowane zostaną obydwie jezdnie ul. Struga oraz towarzysząca im infrastruktura. Powstanie duże rondo na skrzyżowaniu ulic: Struga, Zwierzynieckiej i Pomorskiej.

Foto: BPBK s.a, Przebudowane zostaną na bezkolizyjne dwa duże skrzyżowania. W tych miejscach powstaną kładki nad Struga. Pierwsza w ciągu ulicy Jasnej, druga - w ciągu ulic Łubinowej i Wiosennej.
.
Prace rozpoczną się tam, gdzie zakończono przed laty pierwszy etap, czyli ok. 150 metrów od pierwszego wiaduktu nad Struga. Inwestycja obejmie przebudowę obydwu głównych jezdni. W tym oczekiwane od dawna i zapowiadane wpuszczenie ulicy w głąb ziemi. Wykop zacznie się mniej więcej na wysokości ulic, Wiosenna - Łubinowa.Wspomagająca ulica południowa (stojąc plecami do centrum miasta, ta po prawej stronie) zostanie włączona w ciąg ulicy Botanicznej. Główna ulica zostanie zagłębiona w ziemię po to, by zlikwidować jeden poziom z ulicą Jasną. Tym samym będzie można bezkolizyjnie przejechać z jednej strony głównej arterii na drugą.

Ulica Jasna będzie miała dwa pasy ruchu, a po obu stronach chodniki i ścieżkę rowerową. Straż pożarna zyska osobny wyjazd oznaczony sygnalizatorami świetlnymi. Wlot ulicy Łubinowej zostanie poszerzony. Zyska też dodatkowy pas do skrętu w prawo. Wzdłuż poprowadzone zostaną chodniki ścieżki dla rowerów. Obie ulice: Wiosenną i Łubinową, łączyć będzie wiadukt, z którego będzie można zjechać na równoległe do Struga ulice północną i południową. Pierwszy obejmie wszystkie łączniki, które umożliwią dalszy ruch po ulicach równoległych do Struga. Przebudowana zostanie południowa jezdnia, skrzyżowanie jej z ulicą Jasną, wyjazd ze straży pożarnej oraz ulica Łubinowa wraz z obsługującym ją odcinkiem wspomagającym, południowym.

Foto: BPBK s.a, Proponowana organizacja ruchu na czas inwestycji.
W drugim etapie zmieniona zostanie jezdnia północna i wybudowane łącznice między jezdniami wspomagającymi. Trzeci etap, to głównie wykonywanie wykopu w ciągu ulicy Struga. W tym też czasie budowane będą wiadukty w ciągu ulic Wiosennej i Łubinowej oraz ulicy Jasnej oraz kładki technologicznej.

Ostatni etap obejmie prace na południowej jezdni wspomagającej. Zaplanowano również wiele prac ziemnych, postawienie ekranów akustycznych, powstanie chodników, ścieżek rowerowych, trawników i liczne nasadzenia roślinności. Autorem dokumentacji inwestycji jest Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. z Gdańska.

Opracowanie: "Marek Rudnicki", "Głos Szczeciński" 4 kwietnia 2010 roku

* * *

Przebudowa ulicy Struga ruszy jesienią. Szczecin dostanie 79 mln złotych

Jeszcze jesienią może rozpocząć się przebudowa głównej drogi wjazdowej do miasta. Ministerialni urzędnicy po 3 latach starań zatwierdzili w końcu dokumentację remontu ulicy Struga

Centralny Urząd Projektów Transportowych wysłał do szczecińskiego magistratu informację, że dokumentacja dotycząca inwestycji została oceniona pozytywnie. To oznacza, że Szczecin dostanie 79 mln zł dofinansowana z Unii Europejskiej. Całość prac na ulicy Struga kosztować ma 200 mln złotych. Jest także druga dobra informacja. Wysoki kurs złotówki sprawił, że koszt inwestycji nie przekroczy 50 mln euro, a dzięki temu niepotrzebna będzie zgoda Komisji Europejskiej.

 Foto: Marcin Bielecki, Do jesieni do Szczecina dojeżdżać będziemy ulicą pełną dziur, kolein, z sygnalizacją świetlną zatrzymującą ruch co chwila. Potem będzie tylko gorzej. Dopiero za trzy lata ucieszymy się z nowoczesnej arterii.
Mam nadzieję, że w ciągu miesiąca, może dwóch dokumentacja zostanie zatwierdzona przez urzędników ministerstw infrastruktury i rozwoju regionalnego – mówi Paweł Sikorski, dyrektor wydziału inwestycji urzędu miejskiego. Najpóźniej w maju umowa powinna być podpisana. Nie czekając na złożenie podpisów pod dofinansowaniem, Szczecin przygotowuje się do ogłoszenia przetargów na wybór inżyniera kontraktu i wykonawcę inwestycji. Dla firm budowlanych to bardzo atrakcyjny kąsek. Wiadomo, że chętnych będzie wielu.

Teoretycznie przetarg może trwać 4,5 miesiąca, ale w praktyce nie będzie to mniej niż pół roku – prorokuje Sikorski. Prace podzielone są na dwa etapy, ale będziemy ogłaszali tylko jeden przetarg. To znacznie skróci czas przebudowy. Drogowcy mogliby wejść na plac już jesienią. Zgodnie z wytycznymi Unii, koniec prac powinien nastąpić w 2013 roku.

Dla kierowców jest to dobra, a zarazem zła wiadomość. Nie ma co ukrywać – będą to lata spędzone w korkach przez wszystkich, którzy będą chcieli wjechać lub wyjechać z miasta. Ale po tych męczarniach do Szczecina dojedziemy nowoczesną arterią z bezkolizyjnymi skrzyżowaniami.

Nie można zamknąć wjazdu do miasta – przyznaje szef inwestycji miejskich. Nie ma co jednak ukrywać, że ruch trzeba będzie znacznie ograniczyć. Gdyby nie konieczność zapewnienia przejazdu, pewnie udałoby się przebudowę zakończyć wcześniej. Dla przyszłego wykonawcy przygotowane są już wytyczne jak ma zorganizować objazdy. Szczegóły i harmonogram zamykania ulic będą jeszcze opracowywane.

Co zrobią drogowcy

Etap pierwszy przebudowy polega na obniżeniu o około 4-5 m głównych jezdni ulicy aż za skrzyżowanie z ul. Łubinową i Wiosenną. Etap ten obejmuje budowę trzech wiaduktów: jeden w ciągu ul. Jasnej, kolejne na Wiosennej i Łubinowej. Dzięki temu, skrzyżowania będą bezkolizyjne. W tym etapie powstaną również dwie równoległe do ulicy Struga drogi pomocnicze.

Opracowanie: "Ynona Husaim-Sobecka ", "Głos Szczeciński" 9 marca 2010 roku

* * *

Nowa ulica Struga powstanie najwcześniej w 2014 roku

Nie wiem kiedy robotnicy wejdą na plac budowy – przyznaje Piotr Krzystek, prezydent Szczecina. Wiadomo tylko, że nie ma szans, by prace przy modernizacji ulicy Struga rozpoczęły się w 2010 roku. Władze miasta spóźniają się z przygotowaniem dokumentacji

 Foto: Marcin Bielecki, Koszt przebudowy ul. Struga szacowany jest na 204 mln zł Dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosić ma 79 mln zł. Reszta pochodzić będzie z budżetu Szczecina.
Główny wjazd do miasta wciąż będzie zakorkowany, a skręt do nowych centrów handlowych, czy na os. Słoneczne nadal będzie wymagał ekwilibrystyki i cierpliwości. Nie ma praktycznie dnia, by nie doszło tu do jakiejś stłuczki.
Od 2005 roku władze Szczecina obiecują, że sytuacja wkrótce się zmieni. Tymczasem dokumentacja przebudowy utknęła w ministerstwie infrastruktury i nie wiadomo, kiedy dojdzie do podpisania umowy na dofinansowanie modernizacji z pieniędzy Unii Europejskiej. Bez tego nie ma mowy o rozpoczęciu prac.
Dokumenty w ministerstwie złożyliśmy we wrześniu 2008 roku – przyznaje Paweł Sikorski, dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich w szczecińskim magistracie. Wniosek trafił do Centrum Unijnych Projektów Transportowych. To instytucja, która zajmuje się ocenianiem, czy dokumentacja jest poprawna i może otrzymać unijne wsparcie.
W połowie kwietnia wysłaliśmy uwagi do miasta – przypomina Piotr Kaczmarski, rzecznik CUPT. Czekamy na poprawienie studium wykonalności i innych załączników. Władze miasta twierdzą, że poprawione już papiery są właśnie wysyłane do ministerstwa.
Zmieniły się przepisy i gotowe już opracowania okazały się niewystarczające. Ci, którzy byli najbardziej zaawansowani w przygotowaniach, ucierpieli najbardziej. Czasami lepiej jest zrobić coś od nowa jeszcze raz, niż poprawiać stare papiery – mówi Paweł Sikorski. Trwa to znacznie dłużej. Na koniec trzeba było zrobić od nowa pomiary ruchu. Musieliśmy z tym czekać na koniec wakacji, kiedy ludzie nie są na urlopach, a młodzież wróciła do szkół.
Rzecznik CUPT przekonuje, że jeżeli tylko dokumentacja będzie prawidłowa, w 2010 roku będzie można podpisać umowę o dofinansowanie. Jeżeli nie – miasto znowu będzie musiało wnosić poprawki. W całej sprawie jest jedna dobra wiadomość. Remontem ulicy Struga nie będzie już musiała zajmować się Komisja Europejska, co z pewnością przyspieszy sprawę.
Uratował nas wyższy kurs złotówki – mówi prezydent Piotr Krzystek. Komisja Europejska opiniuje projekty powyżej 50 mln euro, przebudowa Struga to 200 mln złotych, czyli mniej niż 50 mln euro. Kiedy składaliśmy projekt, za euro płaciliśmy około 3,5 zł, teraz kurs oscyluje wokół 4,2 zł. W projekcie przyszłorocznego budżetu Szczecina prezydent przewidział jedynie 6 mln złotych na rozpoczęcie modernizacji drogi.
Nie wiemy kiedy robotnicy będą mogli wejść na budowę – przyznaje Piotr Krzystek. Sama procedura, w której zostanie wybrany wykonawca trwać może nawet 9 miesięcy. Najwcześniej prace rozpoczną się w 2011 roku, a przebudowa trwać ma 3 lata.
Żeby zdążyć z pracami i rozliczeniem potem projektu wprowadziliśmy kilka zmian – przyznaje Paweł Sikorski. Zamiast wybierać w przetargu dwóch różnych wykonawców na dwa etapy robót, zdecydowaliśmy, że wybierzemy tylko jednego, który zajmie się całością.

Opracowanie: "Ynona Husaim-Sobecka ", "Głos Szczeciński" 30 listopada 2009 roku

* * *

Ministerstwo blokuje kluczową inwestycję.
Nie wiadomo, kiedy ruszy przebudowa ulicy Struga

W tym roku nie uda się podpisać umowy na dofinansowanie przebudowy ulicy Struga. A to oznacza, że prace – jeśli ruszą – to prawdopodobnie dopiero na początku 2011 roku. Dokumentacja drogi utknęła w ministerstwie infrastruktury

 Foto: Andrzej Szkocki, Trzy lata trwać będzie przebudowa ulicy Struga. Roboty ruszą najwcześniej w 2011 roku.
Główny wjazd do miasta jest zmorą kierowców, którzy klną na koleiny i korkujące się skrzyżowania.
Można to zrobić szybko i byle jak, albo dobrze, ale dłużej – wyjaśnia Piotr Kaczmarski rzecznik Centrum Unijnych Projektów Transportowych. To tu w listopadzie ubiegłego roku trafił szczeciński wniosek na dofinansowanie przebudowy ulicy Struga. Rzecznik przyznaje, że weryfikowanie dokumentów nieco trwa. Sprawdzane są strona po stronie na wielu etapach. Jak coś jest nie w porządku – wysyłana jest prośba o uzupełnienie.
Dostaliśmy jakieś zastrzeżenia do studium wykonalności – przyznaje Paweł Sikorski szef wydziału inwestycji miejskich. We wrześniu powinniśmy być gotowi. Nie mam żadnego wypływu na to jak długo nasz wniosek jest rozpatrywany.
Piotr Kaczmarski twierdzi, że procedura jest drobiazgowa, wniosek jest kontrolowany na kilku etapach i to za każdym razem linijka po linijce. Takie są wymogi unijne – twierdzi przedstawiciel CUPT.
Lista projektów zatwierdzonych do dofinansowania liczy grubo ponad 200 pozycji. Udało się do tej pory podpisać tylko jedną umowę. To oznacza, że z biurokratycznymi formalnościami zmaga się nie tylko szczeciński samorząd.
Łatwiej mają te projekty, które powstały w ostatnim czasie, według nowych wytycznych dotyczących ochrony środowiska. Stare projekty trzeba uaktualnić – przyznaje Paweł Sikorski ze szczecińskiego magistratu. Na razie robimy wszystko, by nie wygasło nam pozwolenie na budowę. Projekt jest sprzed 4 lat.
Ulica Struga została wpisana na listę o dofinansowanie trzy lata temu. Od tego czasu posłowie zapowiadali, że umowa lada dzień zostanie podpisana, a zaraz za nią pojawią się pieniądze i będzie można ruszyć z robotami.
We wniosku były drobne błędy, które już udało się usunąć. Ministerstwo obiecuje, że teraz będzie już szybciej wszystko załatwiane – mówił nam pół roku temu poseł Michał Marcinkiewicz, członek podkomisji zajmującej się sprawdzaniem jak wykorzystywane są środki z Unii Europejskiej. Dzisiaj poseł jest zdziwiony że wciąż daleko do podpisania umowy.
Rzeczywiście trochę za długo to trwa – przyznaje Marcinkiewicz. Poseł Arkadiusz Litwiński także obiecuje interweniować w ministerstwie.
Jeżeli – tak jak przewidują władze miasta – uda się podpisać umowę na początku przyszłego roku, roboty ruszą najwcześniej na początku 2011 r. Sama procedura wyłaniania wykonawcy przy tak dużych inwestycjach trwa 9 miesięcy. Koszt przebudowy szacowany jest na 183 mln złotych. Dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosić ma 79 mln zł. Reszta pochodzić będzie z budżetu Szczecina.

Opracowanie: "Ynona Husaim-Sobecka ", "Głos Szczeciński" 24 lipca 2009 roku.

* * *

Zmodernizowana ulica będzie za cztery lata

Za dwa lata ul. Struga przebudowana będzie do ul. Botanicznej, za cztery – do ul. Zwierzynieckiej. Takie są plany modernizacji głównej ulicy na Prawobrzeżu, którą się wjeżdża do miasta od strony Gdańska, Poznania i Bydgoszczy.

Ul. Struga jest wpisana na listę kluczową projektów unijnych pod hasłem „poprawa dostępu do portu w Szczecinie”. Miasto ma ważne pozwolenie na budowę i może w każdej chwili ogłosić przetarg na wykonie prac, czeka tylko na przekazanie pieniędzy unijnych, bez których ta modernizacja nie ruszy. Według urzędników prace powinny się rozpocząć na początku przyszłego roku.

Przebudowa ul. Struga rozpoczęła się w 2003 r. Firma Budimex Dromex zbudowała nową jezdnię równoległą po lewej stronie ul. Struga i wyremontowała połowę jezdni po drugiej stronie. Kolejne prace zostały podzielone na dwa etapy.
W II etapie nastąpi modernizacja Struga od ul. Jasnej do ul. Botanicznej – informuje Piotr Landowski z urzędu miasta. Przebudowane będą obydwie jezdnie ul. Struga na odcinku około 1,2 tys. m. Powstaną dwie jezdnie po trzy pasy ruchu szerokości 3 m na 3,5m.
Zbudowany zostanie wiadukt w ciągu ul. Jasnej. Będzie miał 35 metrów długości i czternaście metrów szerokości. Będą także dwa wiadukty podobnej wielkości w ciągu Łubinowej i Wiosennej oraz drogi zjazdowe i wjazdowe wraz z ul. Struga.

Ten etap w zależności od pozyskania unijnych pieniędzy ma potrwać od 2009 roku do 2011 roku – mówi Piotr Landowski. Trzeci etap jest przewidziany na lata 2010-2012. Wtedy ma być zmodernizowana ul. Struga od ul. Botanicznej do ul. Zwierzynieckiej.

Dwie jezdnie po trzy pasy ruchu w każdym kierunku zagłębione będą 4,5 m poniżej obecnego poziomu gruntu. Kierowcy spoza Szczecina będą wjeżdżać do centrum właśnie tą drogą.
Modernizacja ul. Struga ma kosztować 183 mln zł, z czego 79 mln zł to pieniądze z Unii Europejskiej.

Opracowanie: "Małgorzata Klimczak" , "Moje Miasto" 29 listopada 2008 roku.

* * *

Tak za cztery lata będzie wyglądać ul. Struga

Dwie jezdnie po trzy pasy ruchu w każdym kierunku zagłębione 4,5 m poniżej obecnego poziomu gruntu. Wielopoziomowy węzeł z rondem pod estakadą na wysokości krzyżówki z ul. Pomorską. Początek budowy - w przyszłym roku

Wizualizacja przebudowanej ul. Struga.
                
Wizualizacja przebudowanej ul. Struga.
Przebudowa ul. Struga rozpoczęła się w 2003 r. W ciągu 2,5 r. firma Budimex Dromex zbudowała nową jezdnię równoległą po lewej stronie ul. Struga (wyjeżdżając z miasta) i wyremontowała połowę jezdni po drugiej stronie. Te jezdnie w przyszłości mają służyć do ruchu lokalnego. Tranzyt spoza Szczecina do centrum ma się odbywać główną drogą, która będzie biegła w niecce, opuszczonej w stosunku do obecnej o 4,5 m.
Komunikacja między jezdniami wspomagającymi będzie się odbywała systemem wiaduktów nad wkopaną drogą główną. Pierwszy wiadukt już zbudowano na wysokości zajezdni autobusowej.
Na początku przyszłego roku chcielibyśmy ogłosić przetarg na wybór wykonawcy drugiego etapu inwestycji. Kiedy dokładnie to nastąpi, zależy od terminu podpisania umowy na przekazanie nam środków unijnych - mówi Paweł Sikorski, dyrektor wydziału inwestycji miejskich w magistracie.
Ul. Struga jest wpisana na listę kluczową projektów unijnych pod nazwą: poprawa dostępu do portu w Szczecinie. Według ostatnich szacunków, dokończenie wizji ma kosztować 183 mln zł, z czego 79 mln zł to pieniądze unijne.
Mamy ważne pozwolenie na budowę. Możemy ruszać w każdej chwili. Inwestycję podzieliliśmy na dwa etapy. Na zbudowanie każdego z nich wykonawcy będą mieli dwa lata - wyjaśnia Sikorski.
Ul. Andrzeja Struga jest głównym wjazdem do miasta z dróg krajowych nr 6 (z kierunku Gdańska), 3 (z kierunku Poznania i Wrocławia) i 10 (z kierunku Bydgoszczy).

Opracowanie: "Mariusz Rabenda" , "Gazeta Wyborcza" 19 listopada 2008 roku.

* * *

Nowa ulica Struga najwcześniej za pięć lat

Przebudowa ulicy Struga ruszy najwcześniej za rok. Ministerstwo infrastruktury zwleka z podpisaniem umowy o dofinansowaniu.
Przebudowa ulicy ma trwać cztery lata. W tym czasie ruch odbywać się ma pomocniczymi drogami po obu stronach jezdni. foto Marcin Bielecki
Od dobrych 10 lat słyszę, że już rozpoczynamy przebudowę Struga - mówi Andrzej Skowroński, kierowca tira. - Wcale mnie nie dziwi, że remont będzie jeszcze raz przesunięty. To nienormalne, by na drodze wyjazdowej z miasta co 50 metrów były światła. Strach jechać.
Informacja o przesunięciu inwestycji padł wczoraj na posiedzeniu komisji promocji i rozwoju rady miasta. Radni nawet się nie zdziwili.
Wszystkie inwestycje drogowe są bardzo istotne i każda zwłoka jest niedobra - mówi Arkadiusz Pawlak, przewodniczący komisji. Najgorsze jest to, że my zrobiliśmy wszystko, co było można. Teraz możemy tylko czekać. Nie ma w tym naszej winy.

Złą informację przedstawił radnym Paweł Sikorski, dyrektor wydziału inwestycji miejskich. Byłem na spotkaniu w ministerstwie - mówi Paweł Sikorski. Uzyskałem informację, że mało prawdopodobne, by umowy na dofinansowanie były podpisywane jeszcze w tym półroczu. To oznacza, że niewielkie są szanse, by do końca roku można było wbić łopatę na ulicy Struga.
Musimy czekać aż umowa zostanie podpisana - dodaje Sikorski. Nasza uchwała budżetowa zakłada, że wszystkie duże inwestycje mogą się rozpocząć, kiedy będziemy mieli przyznane pieniądze z Unii Europejskiej. Do tego czasu nie możemy nawet ogłosić przetargów.

Najpierw miasto musi wybrać inżyniera kontraktu, który w naszym imieniu będzie nadzorował budowę. Potem dopiero będzie można wybrać wykonawcę.
Jeżeli byśmy podpisali umowę jeszcze w czerwcu, to może wyrobimy się do końca roku - przypuszcza Paweł Sikorski. Pod warunkiem, że wszystko poszłoby bez żadnych problemów.

Przebudowa ma trwać 4 lata. Całość prac wyceniono na prawie 184 mln złotych. Ministerstwo obiecało dołożyć nam około 79 mln zł. Za tę kwotę zostanie przebudowana droga aż do połączenia z ul. Pomorską i Zwierzyniecką. Skrzyżowania z ul. Jasną i Łubinową będą bezkolizyjne - zostaną zbudowane wiadukty drogowe. Ponieważ maja one przebiegać na tej wysokości co dotychczas. Struga musi przebiegać w głębokim wykopie. To zdecydowanie podraża koszty inwestycji.

Opracowanie: Ynona Husaim-Sobecka , "Głos Szczeciński" 26 marca 2008 roku.

* * *

Ulica Struga czeka na pieniądze

Przebudowa mocno zniszczonej i coraz mniej wydolnej arterii odwleka się. Powód: nie ma gwarancji, że miasto będzie stać na dokończenie tej inwestycji
Pomysł na ul. Struga jest znany od kilku lat i częściowo już zrealizowany. Jego podstawowe założenie polega na oddzieleniu ruchu tranzytowego z miasta od ruchu lokalnego do głównych osiedli prawobrzeża (na południowej stronie ulicy) oraz znajdujących się na północnej stronie Struga obiektów handlowych i przemysłowych.
Jezdnie główne stanowiące część drogi krajowej nr 10 (Lubieszyn - Szczecin - Piła - Bydgoszcz) na odcinku od ul. Gryfińskiej do Pomorskiej mają przebiegać w niecce. Nad nią zostaną wybudowane wiadukty umożliwiające ruch lokalny. Wjazd na główną jezdnię będzie możliwy tylko na początku i końcu zagłębionej drogi.
Pierwszy etap budowy jest już za nami. W latach 2005-2007 zbudowany został jeden z wiaduktów (przy zajezdni autobusowej SPA-Dąbie) oraz jezdnie tzw. wspomagające - równoległe do głównej drogi, które już przejęły częściowo ruch lokalny (m.in. komunikację miejską).

Na dokończenie inwestycji potrzeba jeszcze ok. 200 mln zł - mówi Sebastian Wypych z biura prasowego Urzędu Miasta. Budowa miała się rozpocząć w pierwszej połowie tego roku.
Mamy gotowy, zaktualizowany projekt budowlany oraz ważne pozwolenie na budowę drugiego etapu ul. Struga - mówi Bożena Kowalewska-Jurek, zastępca dyrektora wydziału inwestycji miejskich szczecińskiego magistratu. Dlaczego więc do dziś nie ogłoszono nawet przetargu, który miałby wyłonić firmę budowlaną na Struga?

Przetarg zostanie ogłoszony, gdy gmina będzie miała zapewnione finansowanie - z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Czekamy na umowy z Ministerstwa Infrastruktury w tej sprawie - twierdzi Wypych. Nie możemy zaciągać zobowiązań bez pokrycia finansowego, musi być decyzja co do pieniędzy. I tu pojawia się problem. Inwestycja - owszem - została wpisana na tzw. listę indykatywną POIŚ. Oznacza to, że zarówno poprzedni jak i obecny rząd traktuje ją jako istotną dla rozwoju gospodarczego kraju. Niestety, kwota dotacji unijnej jest dużo niższa niż potrzeby miasta. Na ostatnio opublikowanej liście szacunkowa kwota dotacji wynosić ma 79,09 mln zł.
Miasto od roku wysyła pisma do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Transportu o zwiększenie dotacji. Na razie bezskutecznie.

Ta sama lista indykatywna w rubryce "Orientacyjny koszt całkowity projektu" podaje, że przebudowa Struga ma kosztować tylko 107 mln zł . To stare i dawno nieaktualne kwoty - mówi Kowalewska - Jurek. Dlatego właśnie piszemy kolejne pismo z wyjaśnieniem i prośbą o skorygowanie kwot.

Wicedyrektor WIM pytana, co w przypadku jeśli dotacja nie zostanie zwiększona, odpowiada: - Jestem optymistką i wolę tak nie myśleć. Jeżeli już miałoby się tak stać, decyzja będzie należeć do prezydenta. Miasto będzie musiało bowiem zaciągnąć spore zobowiązania kredytowe.

Opracowanie: Mariusz Rabenda , "Gazeta Wyborcza" 22 lutego 2008 roku.

* * *

Dostaliśmy pieniądze na nowy wjazd do Szczecina

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przyznało Szczecinowi 79 mln złotych dotacji z Unii Europejskiej na tę inwestycję.
Sama Struga nie jest taka straszna, fatalne są te wszystkie światła po drodze. Co rusz trzeba stawać. Wyjazd ze Słonecznego w stronę centrum naprawdę jest koszmarem. Czasami trzeba stać dobre kilkanaście minut, by przejechać. To samo jest z drugiej strony. Jak otworzyli hipermarkety na skrzyżowaniu zrobił się kocioł - przyznaje Waldemar Jabłoński, mieszkaniec Słonecznego.
Trzy wiadukty w dwa lata
Jeżeli harmonogram robót zostanie utrzymany, za dwa lata aż do ul. Botanicznej dojedziemy bez większych przeszkód. To ministerstwo narzuci termin podpisania umowy - informuje Krzysztof Nowak. Zaraz potem ogłosimy przetargi na inżyniera kontraktu i wykonawcę robót.
Drugi etap prac na ul. Struga ma rozpocząć się jeszcze w tym roku. Projekt przewiduje przebudowę obydwu jedni na odcinku ok. 1200 metrów po trzy pasy ruchu. Każdy ma mieć 3,5 metra szerokości. W ciągu ulicy Jasnej nad ulicą Struga zostanie postawiony wiadukt o szerokość 14 metrów. Dwa kolejne - obok siebie - zostaną wybudowane w ciągu ulic Wiosennej i Łubinowej. Między nimi będzie prawie dwumetrowy prześwit. Do tego trzeba będzie przygotować wszystkie łączniki umożliwiające wjazd i wyjazd z wiaduktów. Drugi etap zakończy się na ul. Botanicznej. Kosztować będzie 78 mln złotych.
Będzie rondo
Kolejne dwa lata trwać ma przebudowa następnego 1,5-kilometrowego odcinka ulicy Struga. Prace - według harmonogramu - powinny rozpocząć się w 2010 roku. Zakończą się zbudowaniem ulicy Struga nad rondem łączącym ulice Pomorską ze Zwierzyniecką. To będą dwa trzypasmowe wiadukty.
Mamy już gotową dokumentację i pozwolenie na budowę - mówi Krystyna Bartnik, wicedyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich UM w Szczecinie.
To już są znacznie poważniejsze koszty - 105 mln złotych. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przyznało nam na całość prac 79 mln złotych. Chcemy ubiegać się o zwiększenie tej kwoty już przy podpisywaniu umowy - zapowiada Michał Marcinkiewicz, poseł Platformy Obywatelskiej.

Opracowanie: Ynona Husaim-Sobecka , "Głos Szczeciński" 8 lutego 2008 roku.

* * *

Przebudowa ul. Struga jeszcze w tym roku

Za cztery lata ulica Struga będzie nowoczesną, europejską arterią - zapewniają urzędnicy.
Roboty powinny rozpocząć się od pogłębienia drogi aż do skrzyżowania z ul. Łubinową i Wiosenną. Przebudowa będzie jednak kosztowała dwa razy więcej niż planowało miasto.
Tu jest po prostu bałagan - twierdzi Piotr Schroeter, pracownik firmy kurierskiej. Drogi są w fatalnym stanie, co chwilą jakieś światła, na których trzeba się zatrzymywać. Od kiedy zbudowano hipermarkety, każdy jeździ jak chce. Zdarza się, że mam zielone, a z boku wyjeżdża mi jakieś auto.
Pieniądze z Unii
Przebudowa ulicy Struga miała rozpocząć się już w ubiegłym roku. Miasto wciąż jednak czeka na dotację z Unii Europejskiej. Inwestycja znalazła się na liście indykatywnej przygotowywanej przez byłe Ministerstwo Gospodarki Morskiej jako główna droga dojazdowa do portu. To oznacza, że miała zapewnione 60 mln złotych na przebudowę. Teraz ministerstwo zniknęło, ale lista ponoć nadal jest aktualna.
Cała dokumentacja przebudowy Struga jest przygotowana. Nie widzę powodu, by miasto nie dostało pieniędzy - mówi Sławomir Nitras, poseł Platformy Obywatelskiej. Plany są takie, by przekazywać dofinansowanie jeszcze w tym kwartale. Miasto jest przekonane że pieniądze otrzyma, dlatego planuje już rozpisanie przetargu na roboty. Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane w ramach drugiego etapu przebudowy ulicy Struga planowane jest w II kwartale 2008 roku po podpisaniu umowy na dofinansowanie - mówi Piotr Landowski z biura promocji i informacji urzędu miejskiego.
Dwa razy więcej
Miasto miało otrzymać z Unii Europejskiej 60 mln złotych. Do tego miało dołożyć 9 mln z budżetu Szczecina. Okazuje się jednak, że inwestycja będzie znacznie droższa. Koszt II etapu prac oszacowano na 78 mln złotych. Na III, a zarazem ostatni etap, trzeba będzie prawdopodobnie ponad 52 mln zł. Dokładną kwotę poznamy, kiedy tylko będzie gotowa dokumentacja.
W kasie miasta zarezerwowane jest w tym roku 20 mln złotych na roboty budowlane i 600 tysięcy na przygotowanie kolejnego etapu. Cała inwestycja powinna zakończyć się już w 2012 roku.
Co nas czeka?
Drugi etap przebudowy polega na obniżeniu o około 4 do 5 m głównych jezdni aż za skrzyżowanie z ulicami Łubinową i Wiosenną. Obejmuje także budowę trzech wiaduktów: jeden w ciągu ul. Jasnej, kolejne na Wiosennej i Łubinowej. Dzięki temu skrzyżowania będą bezkolizyjne. W tym etapie powstaną również kolejne dwie równoległe do ulicy Struga drogi pomocnicze. Prace powinny zakończyć się w 2010 roku.
Etap trzeci rozpocznie się budową węzła drogowego w rejonie ulicy Pomorskiej, przez co będzie można wyprowadzić ruch w kierunku ulicy Zwierzynieckiej. Oba odcinki mają po około 1 km długości. Roboty rozpoczną się w 2010 roku i będą trwały do 2012.

Opracowanie: aktualności , "Głos Szczeciński" 4 stycznia 2008 roku.

* * *

Najwcześniej za rok

Na stan ulicy Stuga narzekają wszyscy kierowcy i mają ku temu niepodważalne powody. Niestety, szybko to się nie zmieni. Foto: Marcin Bielecki/gs24.plUlica Struga znalazła się na liście projektów, które dostaną dofinansowanie z Unii Europejskiej.
Tylko wyjątkowe niedbalstwo urzędników mogłoby spowodować, że miasto nie otrzyma obiecanych 60 mln złotych.
Mieszkam na os. Słonecznych, a pracuję w centrum - mówi Wacław Zawadzki, informatyk. Szlag trafia mnie dwa razy dziennie, jak jadę samochodem. Zawieszenie mam już w proszku przez te dziury i koleiny. Kiedy w końcu ktoś pomyśli o remoncie?
O remoncie na razie nikt nie myśli, skoro zaplanowana jest gruntowna przebudowa. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego ogranicza się tylko do frezowania zwałkowanego asfaltu, czyli zdzierania go do jednej płaszczyzny i bieżącego łatania co większych dziur. Kierowcy narzekają, że najgorzej jest przed światłami, jak pada deszcz. W koleinach gromadzi się woda i auto podczas hamowania traci przyczepność.
Etap II
Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Remont rozpocznie się bowiem przyszłym roku. Kompletujemy dokumentację. Przypuszczamy, że trzeba będzie ją złożyć w ministerstwie pod koniec roku. Będziemy przygotowani - mówi Elżbieta Turska, wicedyrektor wydziału inwestycji miejskich. Pieniądze może dostaniemy w połowie przyszłego roku.
Po przebudowie ulica będzie miała dwie jezdnie po trzy pasy ruchu. Do tego dochodzą dwie jezdnie wspomagające i trzy wiadukty. Pierwszy etap przebudowy mamy za sobą. Rozpoczął się w 2003 roku, w jego ramach zbudowano jezdnie wspomagające i wiadukt w rejonie Międzynarodowych Targów Szczecińskich.
Drugi etap, to dalsza przebudowa ulicy aż do skrzyżowania z ulicami Wiosenną i Łubinową. Wymienione zostaną wszystkie podziemne instalacje, a jezdnia będzie obniżona o jakieś 4 - 4,5 metra. Nad tymi drogami powstaną wiadukty, dzięki którym będą bezkolizyjne skrzyżowania. Zbudowane zostaną na przedłużeniu ulic Wiosennej i Jasnej. Każdy z wiaduktów ma mieć chodniki i ścieżkę rowerową.
Etap III
Kolejna część remontu, to przebudowa drogi o długości 2,4 km. Nowe jezdnie będą aż do skrzyżowania z ul. Pomorską. Zmodernizowane będzie również to skrzyżowanie.
Z naszych wyliczeń wynika, że potrzeba nam 66 mln złotych - mówi Tadeusz Żabiński, dyrektor wydziału inwestycji miejskich. Bez pomocy Unii Europejskiej trudno byłoby zrobić tę przebudowę. Roboty będą trwały co najmniej 3 lata. Ruch w tym czasie nie powinien być mocno utrudniony, istnieją przecież jezdnie wspomagające.

Opracowanie Ynona Husaim-Sobecka, "Głos Szczeciński" 2 kwietnia 2007 roku.

* * *

A 60 milionów złotych leży...

Z Ministerstwa Gospodarki Morskiej możemy dostać pieniądze na przebudowę wjazdu do portu, czyli także do miasta. A my nie chcemy.
Minister Wiechecki, szczecinianin, chce dać pieniądze swojemu miastu. Twierdzi jednak, że władze Szczecina robią wszystko, żeby ich nie wziąć.
Droga wjazdowa do miasta jest imponująca tylko pozornie. Po trzy pasy w obie strony Droga jednak wymaga remontu. Narzekają kierowcy i pasażerowie autobusów. Miasto czeka na przebudowę i ogranicza się do frezowania asfaltu, czyli po prostu zdzierania wybrzuszeń. Łatane są tylko co większe dziury. Najgorzej jest przed światłami, kiedy kierowcy tirów hamują. Tutaj koleiny są naprawdę niebezpieczne - twierdzi Leszek Kołczewski, mieszkaniec osiedla Słonecznego, który codziennie dojeżdża do pracy w centrum. Woda gromadzi się w tych "rynnach” i auto traci przyczepność. Wypadków jest tu co niemiara. O remont jezdni apelują także pasażerowie autobusów.
Przejście na drugą stronę Struga jest niebezpieczne. Co z tego, że są światła, jak kierowcy nie potrafią wyhamować. Zarzuca ich na koleinach - zapewnia Ewa Kołecka, której córka codziennie dojeżdża do liceum. Sama wiele razy umykałam przed samochodami.
Gdańsk już chce brać
Są pieniądze na poprawienie dostępu do portu, a przecież ulica Struga jest główną drogą dojazdową - twierdzi Rafał Wiechecki, minister gospodarki morskiej. -To pomoc z Unii. Minister upiera się, że pieniądze powinny trafić do Szczecina. Decyzja ta została skrytykowane przez władze Gdańska i Gdyni.
Na pomocy z Unii skorzysta miasto, czekamy na ruch ze strony władz Szczecina, ale nie możemy się doczekać - twierdzi Marian Szołucha, rzecznik ministra. Sam minister jest mniej oględny w słowach. Trzeba ich ciągnąć za uszy - powiedział dziennikarce "Głosu” Rafał Wiechecki. Materiały dostajemy nieprzygotowane, po każdy dokument trzeba dzwonić wielokrotnie. Nasze upominanie się, traktują jak atak na ich suwerenność. Minister przypomina wymianę pism z władzami miasta.
Szczecin twierdził, że na drugi etap prac potrzeba 7 mln euro, na trzeci - 8 mln euro - mówi Wiechecki. Zmienili zdanie. Na wcześniejszy etap potrzeba już 10 mln euro, na kolejny - ponad 5 mln. Obawiam się, że to wszystko jest po prostu nieprzygotowane. Nieporozumieniem jest przysłanie mi propozycji, bym z pieniędzy na transport morski sfinansował jakiś trawnik przy Odrze.
Zdziwieni urzędnicy
Miasto jest zdziwione pretensjami ministerstwa. Wszystkie dokumenty wysyłaliśmy w terminie, bez żadnego opóźnienia, choć czasami trzeba było to robić niemal z dnia na dzień - twierdzi Łukasz Pundyk, dyrektor wydziału funduszy pomocowych w Szczecińskim ratuszu. - Nigdy nie było żadnych zarzutów. Jeżeli chodzi o zmianę kwoty, to po prostu wynikała ona z aktualizacji kosztorysu.
Miasto musi bez zarzutu wypełniać dokumenty. Na 600 mln euro, które ma do wydania ministerstwo wpłynęły zgłoszenia na 1,2 mld euro. Jak pojawią się problemy z jakąś inwestycją, pieniądze pójdą na inną - dodaje minister Rafał Wiechecki.
Nasz komentarz
Za trzy lata do Szczecina możemy wjeżdżać nowoczesną arterią. Sny o nowej drodze się spełnią, jeśli urzędnicy rzetelnie będą wykonywać swoją pracę. Gdybyśmy mieli stracić 60 mln złotych tylko dlatego, że ktoś byle jak wykonuje swoje obowiązki - byłoby to niewybaczalnym błędem. Chętnych na dotacje z Unii jest więcej niż pieniędzy, trzeba o nie zabiegać. Mam nadzieję, że nie w tym jest kłopot, że minister jest z LPR, a prezydent z Platformy.

Opracowanie Ynona Husaim-Sobecka, "Głos Szczeciński" 22 stycznia 2007 roku.

* * *

Czekanie na decyzje finansowe

Ponad rok temu zakończono pierwszy etap modernizacji ulicy Struga. Dofinansowana z funduszy europejskich inwestycja obejmowała przebudowę infrastruktury podziemnej ulicy na odcinku od ulicy Gryfińskiej do Pomorskiej, budowę jezdni wspomagających oraz wiaduktu drogowego. Przypomnijmy, że wprowadzone w ramach pierwszego etapu zmiany umożliwiają wykonanie zasadniczej modernizacji. Projekt przewiduje poprowadzenie jezdni głównych w wykopie o głębokości 5 metrów, połączenie obu stron ulicy wiaduktami wchodzącymi w skład bezkolizyjnych skrzyżowań. Można dyskutować nad trafnością koncepcji, jeśli jednak niemałym kosztem przygotowano teren do tego rozwiązania, to trzeba doprowadzić je dokońca. Jak aktualnie funkcjonują skrzyżowania z ulicami Łubinową-Wiosenną, Jasną czy Gryfińską, wiedzą tylko ci, co próbując włączyć się do ruchu czekają kilka zmian świateł regulacji ruchu. W przedwyborczych obietnicach pojawiał się co prawda wątek dokończenia modernizacji ulicy Struga, lecz o konkretach nie było mowy. Czyżby więc wiadukty nad wykopem i bezkolizyjne połączenia trasy głównej z osiedlowymi ulicami miały pozostać tylkona papierze? Zapytaliśmy o to dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich Tadeusza Żabińskiego.
Modernizacja ulicy Struga jest nadal ważnym przewidzianym do możliwie szybkiej realizacji zadaniem —zapewnia dyrektor Żabiński. Obecnie prowadzona jest aktualizacja projektu drugiego etapu modernizacji ulicy. Dyskutowane są jego różne wersje, mające na celu wprowadzenie optymalnych rozwiązań w ramach istniejących założeń. Tak jak realizacja pierwszego etapu, również dokończenie zadania zakłada dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej. Wymaga to odpowiednich zgłoszeń, których już dokonano, i związane jest z określonymi procedurami. Można mieć nadzieję, że pod koniec przyszłego roku możliwe będzie rozpoczęcie akcji ofertowej na wykonanie drugiego etapu modernizacji. Czy zaktualizowany projekt wniesie nowe rozwiązania, dowiemy się znacznie wcześniej. Tak więc w przyszłym 2007 roku nie będziemy prawdopodobnie jeszcze narzekać na tłok na jezdniach wspomagających i wielkie wykopkina Struga. Miejmy jednak nadzieję, że decyzje o kontynuacji modernizacji zapadną jak najprędzej, nim natężenie ruchu wzrośnie jeszcze bardziej.

Opracowanie artykułu, S.M, "Panorama 7" 21 grudnia 2006 roku.

* * *

Pierwszy z wiaduktów oddany do eksploatacji

Otwarcie nowowybudowanego wiaduktu nad ulicą Struga obok wiaduktu kolejowego oraz zajezdni autobusowej "Dąbie" i Międzynarodowych Targów Szczecińskich nastąpi w dniu 25 stycznia 2006 roku. Wiadukt wybudowano w 2005 roku i jest pierwszym z pięciu, które mają powstać w ciągu ulicy. Zgodę na otwarcie wiaduktu wydał wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego.
Ulica Struga ma być arterią wyjazdową, wjazdową, tranzytową i bezkolizyjną. Wiadukt łączy dwie ulice wspomagającą ulicę Struga. Wszyscy, którzy będą chcieli dostać się do położonych wzdłuż niej firm, sklepów i osiedli, będą korzystali z sieci bocznych ulic połączonych wiaduktami. Pierwszy etap był współfinansowany z unijnego funduszu Phare. W następnym etapie budowy ulica Struga zostanie obniżona o 4,5 metra, ale nastąpi to dopiero prawdopodobnie nie wcześniej niż w 2007 roku.

* * *

struga_1.jpg
struga_2.jpg
struga_4.jpg
struga_6.jpg
struga_8.jpg
struga_9.jpg
struga_10.jpg
struga_11.jpg
struga_17.jpg
struga_18.jpg
struga_19.jpg
struga_20.jpg
struga_21.jpg
struga_22.jpg
struga_23.jpg
struga_25.jpg
struga_26.jpg

* * *

Wreszcie otwarcie

Na nadchodzącą środę zaplanowane zostało wpuszczenie samochodów na nowy wiadukt nad ul. Struga w Szczecinie. Będzie oficjalne otwarcie pierwszego etapu modernizacji wyjazdowej drogi z miasta. Wiadukt gotowy jest od wielu tygodni, ale nie można na niego wjechać. Przed jego udostępnieniem dla ruchu potrzebne było zezwolenie z wojewódzkiego nadzoru budowlanego na użytkowanie.
Pozwolenie, które otrzymaliśmy, jest datowane na piątek 13 stycznia - mówi Tadeusz Żabiński, dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miejskiego. Ta data, to żaden żart, ani pech. Wręcz przeciwnie, wkrótce wiadukt ułatwi życie kierowcom i zmniejszy korki na skrzyżowaniach z ul. Struga. Termin uroczystego otwarcia wiaduktu, a tym samym zakończenia pierwszego etapu przebudowy ulicy Struga, jest od wczoraj znany. Otwarcie zaplanowano na środę 25 stycznia - poinformowała nas wczoraj Magdalena Wysznacka z UM.
Pierwszy etap przebudowy ul. Struga, wart ok. 3,4 mln euro, był współfinansowany z unijnego funduszu Phare. Przebudowano jezdnię południową biegnącą równolegle do Struga. Zniknęły z niej zwężenia, ma nowy asfalt. Od podstaw zbudowano jezdnię północną. Obie drogi łączy wiadukt drogowy stający tuż za kolejowym. Podobnych ma powstać jeszcze kilka, bo ul. Struga ma być w przyszłości obniżona, dzięki czemu ruch między osiedlami, a częścią handlową nie będzie się przecinał z ruchem wjazdowym i wyjazdowym z miasta. Znikną kolizyjne skrzyżowania.

Opracowanie artykułu, Maciej Janiak, "Głos Szczeciński" 20 stycznia 2006 roku.


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.