Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Podstacja Las Arkoński


* * *

Podstacja „Las Arkoński” została wybudowana w latach 70-tych XX wieku w technologii tradycyjnej. Budynek podstacji usytuowany jest na działce nr ewid. 3/4 obręb 2031 Szczecin, przy ulicy Międzyparkowej. Jest budynkiem jednokondygnacyjnym, w kształcie prostokąta, wpisanym w skarpę. Tylna ściana podłużna oraz szczytowa są jednocześnie żelbetowymi ścianami oporowymi. Pozostałe ściany wewnętrzne i zewnętrzne są murowane z cegły. Ściany zewnętrzne jednowarstwowe, nieocieplone. Obiekt wyposażony jest w kanały technologiczne oraz misy olejowe i kosze wentylacyjne przy komorach transformatorowych. Boczne ściany oporowe, wydzielające podjazdy do budynku, są wolnostojące i oddylatowane od obiektu. Ściany oporowe zwieńczone są betonowymi czapami bez obróbki blacharskiej.

 Foto: Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy,
budynek podstacji
8 luty 2020 rok
Stropodach pełny, oparty na ścianach podłużnych, żelbetowy, gęstożebrowy. Pokrycie dachu papowe. Podstacja wyposażona jest w instalacje wodno - kanalizacyjną, elektryczną, teletechniczną, odgromową, urządzenia zasilania sieci trakcyjnej, ogrzewanie elektryczne. Teren wokół stacji jest utwardzony i ogólnie dostępny.

Maksymalne wymiary budynku - 18,53x9,68m o wysokości 5,25m. W istniejącym budynku zlokalizowane są pomieszczenia hali głównej, dyżurki i WC oraz komory transformatorowe.

Ekspertyzę o stanie podstacji opracował w czerwcu a projekt budowlany w grudniu 2018 roku Elektroprojekt SA. Oddział w Lublinie. Celem opracowania była ocena stanu technicznego istniejącego budynku podstacji „Las Arkoński”, w związku z zamiarem dokonania jego remontu mającego poprawić warunki użytkowe i funkcjonalne. Zakres opracowania objął przede wszystkim elementy konstrukcyjne mające wpływ na bezpieczeństwo użytkowania obiektu. Ekspert stwierdził, że uszkodzenia ścian budynku polegają głównie na występowaniu rys pionowych i ukośnych o rozwarciu 1 - 1,5mm. Pozwolenie na budowę wydane zostało 15 stycznia 2019 roku.

15 kwietnia 2019 roku Urząd Miasta ogłosił, że szuka wykonawcy na remont podstacji i wymianę urządzeń układu zasilania sieci trakcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. W czerwcu postępowanie zostało unieważnione z powodu braku ofert. Kolejny przetarg ogłoszono w sierpniu 2019 roku. Wpłynęły dwie oferty. PKP Energetyka wyceniła swoje usługi na 9,55 mln zł. Ofertę złożyła też Eurovia Polska, która zaproponowała cenę 8,81 mln zł. Została przyjęta oferta Eurovii, która miała osiem miesięcy na wykonanie zadania.

 Foto: Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy,
budynek podstacji
6 maja 2020 rok
W lutym 2020 roku ruszyły prace przy modernizacji podstacji "Arkońska" zasilającej trakcję napowietrzną. Nastąpiła modernizacja układu zasilania sieci trakcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. W ramach III etapu tego przedsięwzięcia zostało wykonane przyłącze telekomunikacyjne kablem światłowodowym relacji stacja prostownikowa „Las Arkoński” – Zajezdnia „Pogodno”.

 Foto: Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy,
budynek podstacji
6 maja 2020 rok
Wykonano też kompleksowy remont istniejącego budynku stacji prostownikowej wraz z dociepleniem i dostosowaniem do współczesnych wymagań technicznych technologicznych.

W ramach tego remontu wykonano prace rozbiórkowe i demontaż niepotrzebnych elementów, przebudowano instalację wodno – kanalizacyjną, wykonanio instalację wentylacji mechanicznej, ułożono nowe warstwy posadzkowe, zamontowano podłogi podniesionej, ocieplono ściany budynku, wyremontowano stropodach z jego dociepleniem, zamontowano nowe drzwi zewnętrzne, wykonano roboty tynkarskie oraz malowanie budynku, wykonano montaż stałych elementów wyposażenia wnętrza, tj. podokienników, drzwi do pomieszczeń, elementów wyposażenia sanitarnego, położono nowe instalacje elektryczne, oświetlenia, odgromowa. Postawiono także płot zabezpieczający budynek przed osobami niepowołanymi, którego poprzednio nie było.

20 maja 2020 roku, odbył się przejazd techniczny tramwajów po nowo wybudowanym odcinku trasy tramwajowej Las Arkoński - rondo Olszewskiego. Współgrało, to z oddaniem do eksploatacji (po remoncie i unowocześnieniu stacji prostownikowej znajdującej się przy ulicy Międzyparkowej). Przejazd rozpoczął o godzinie 9.00 z zajezdni Pogodno. W przejeździe uczestniczyły dwa wagony - Moderus Beta MF 15 AC - 602 i Tatra KT4D - 134.

Źródło: Tramwaje Szczecińskie, materiały własne.Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.