Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Historia linii

* * *

Linia D: Osiedle Słoneczne < -- > Plac Rodła

Trasa: Osiedle Słoneczne – Łubinowa – Struga – Gryfińska – Zdroje Krzyżówka – Most Pionierów Miasta Szczecina – Gdańska – Energetyków – Most Długi – Wyszyńskiego – Brama Portowa – Niepodległości – Plac Żołnierza Polskiego – Wyzwolenia – Plac Rodła

W latach 90-tych XX wieku zwiększyły się przewozy pasażerskie pomiędzy lewobrzeżem i prawobrzeżem miasta. Przyczyną tego, było dynamiczne rozbudowywanie osiedli na prawym brzegu Odry, gdzie jakby nie patrzeć powstało drugie miasto. Wymusiło to utworzenie dodatkowych linii autobusowych.

Tramwaje kursujące do Basenu Górniczego oraz autobusy istniejących już linii pospiesznych A i B były wiecznie przepełnione, co najbardziej było widać w godzinach szczytu. Wobec tej sytuacji kierownictwa szczecińskiej komunikacji miejskiej podjęło decyzję o powstaniu linii kursujących w szczytach przewozowych. Były to linie D i E.

Okazało się to strzałem w dziesiątkę. Linie szczytowe pospieszne z przystankami końcowymi zlokalizowanymi w ścisłym centrum miasta. Linie te kursują jedynie w dni powszednie, a w okresie ferii, świąt czy wakacji były zawieszane. Na przeciwległych końcówkach linii przystanki końcowe znajdowały się w sercu dwóch największych osiedli mieszkaniowych prawobrzeża, a trasa przejazdu prowadzi przez większe węzły komunikacyjne Szczecina przy zachowaniu jak najkrótszego czasu przejazdu.

10 lutego 1992 roku na trasę wyjechała szczytowa nowo powstała linia pospieszna. Jedną z nich była linia D.

Przystanek końcowy w mieście zlokalizowano na Placu Rodła. Nie ma jednak on wydzielonego peronu ani czasu na postój. Autobus zatrzymuje się na przystanku "Plac Rodła" (przystanek dla linii A i B w kierunku Niebuszewa), następnie zawraca przez plac aby zatrzymać się na pobliskim przystanku "Plac Rodła LOT". Po dokonanej wymianie pasażerów, od tej chwili trasa linii pokrywa się z trasą linii B. Na niej znajdują się ważniejsze węzły komunikacyjne takie jak Brama Portowa, ulica Wyszyńskiego, Basen Górniczy czy krzyżówka w Zdrojach umożliwiające przesiadkę na inny autobus lub tramwaj. Przystankiem końcowym na prawobrzeżu jest pętla "Osiedle Słoneczne".

Z chwilą powstania linia jeździła na trasie o długości 12,4 kilometrów, przy przelocie trasy 23-24 minuty. Obsługiwana była 5 autobusami kursującymi co 11 minut tylko w godzinach szczytu porannego. Taki stan rzeczy utrzymał się do 7 marca 1994 roku. W międzyczasie czas przejazdu do Osiedla Słonecznego zmniejszono o jedną minutę zaś w odwrotnym kierunku zwiększono o trzy minuty, jednocześnie zwiększając obsługę linii o jeden autobus.

Od 5 września 1994 roku linia jeździ również w szczycie popołudniowym obsługiwana 6 brygadami. Trasa wynosiła 11.960 metrów przy czasie przejazdu 22 minut. Częstotliwość kursowania wynosiła co 24-25 minut rano i co 10 minut po południu.

Remont ulicy Wyszyńskiego wymusił od 1 września 1997 roku zmianę trasy. Linia jeździła następująco: Osiedle Słoneczne – Most Długi – Dworcowa – Niepodległości – Trasa Zamkowa – Most Długi – Osiedle Słoneczne. Długość trasy wynosiła 11.830 metrów z przelotem 22-23 minuty, obsługiwana była tylko 5 brygadami w szczycie porannym z 10-minutową częstotliwością. Remont ulicy sprawił, że od 1 października 1997 roku linia została zawieszona, a autobusy zawieszonej linii wzmocniły obsługę linii 71 (Osiedle Słoneczne – Niepodległości – Osiedle Słoneczne) i dodatku na linii 65.

Remont Mostu Długiego w 2000 roku wymusił zmiany w trasie linii. Z dniem 1 września 2000 roku, gdy linię przywrócono po wakacyjnej przerwie, linie D skierowano do Placu Rodła przez Trasę Zamkową. Sytuacja ta trwała do 23 października 2000 roku.

Kwietniowa akcja cięcia rozkładów jazdy w 2002 roku objęła także linię D. Od tej chwili kursowało na niej sześć brygad. Trwało to do 3 grudnia 2007 roku, gdy z powodu braków kadrowych zdecydowano się zlikwidować jedną z brygad. Wybór padł na brygadę "szóstą" ponieważ wykonywała najmniej kursów w ciągu dnia, co nie było zarazem zbyt odczuwalne dla pasażerów. Wskutek tego zlikwidowane zostały kursy z Osiedla Słonecznego (14:35 i 15:35) oraz z Placu Rodła (15:03 i 16:03).

W związku z oddaniem do eksploatacji Mostu Pionierów Miasta Szczecina nastąpiła zmiana trasy linii D i od 12 lipca 2003 roku jeździ przez Most Pionierów. Poprzednia trasa przebiegała przez ulicę Eskadrową i Most Cłowy.

Linia obsługiwana była przez SPA "Dąbie" autobusami przegubowymi. Na linii "D" kursują zarówno niskopodłogowe jak i wysokopodłogowe autobusy.

Długość linii w kierunku Placu Rodła wynosi 11,06 km, przy czasie przejazdu 22 minut. W odwrotną stronę trasa wydłuża się nieznacznie do 11,51 km, przy czasie przejazdu 24 minut.

Awaria sieci ciepłowniczej w rejonie skrzyżowania ulic Wyzwolenia/Mazowiecka w dniach 14 - 18 września 2006 roku wymusiła do odwołania przeniesienie czasowo przystanku autobusowego „plac Rodła Lot” dla linii A, B, D, 522, 529, 531, 532, za skrzyżowanie z Mazowiecką przed Apteką. Rozkład jazdy autobusów pozostał bez zmian.

3 grudnia 2007 roku nastąpiła zmiana na liniach autobusowych 58, 61 Bis, 63, 68, 77 Bis, 101, 103, 106, 107, 109, 111, B i D.

• zlikwidowano brygadę 6 linii D.

Remont ulicy Przelotowej w rejonie pętli autobusowej „Osiedle Słoneczne” w dniach 6 - 29 padziernika 2010 roku wymusił zmianę przebiegu linii autobusowych w rejonie pętli wraz ze zmianą peronów na postój autobusów. Linie autobusowe B, D, 54, 71, 534 wjazd na pętlę od Przelotowej, wyjazd na Łubinową.

• wprowadzono też na czas remontu możliwość przejazdu na podstawie biletu okresowego na 1 linię A lub E również linią B i D z Centrum do przystanku Os. Słoneczne. Prace zakończono 22 grudnia 2010 roku.

20 sierpnia 2012 roku przystanek „Wyszyńskiego” kierunek Brama Portowa zlokalizowany na torowisku tramwajowym w ciągu ulicy Wyszyńskiego, od tej pory jest przystankiem wspólnym dla linii tramwajowej 2, 7, 8 oraz linii autobusowych pośpiesznych A, B, C, D, G. Jest to przystanek podwójny. Zatrzymanie pierwszego tramwaju czy autobusu na przystanku winno nastąpić na wysokości wyznaczonej linii zatrzymania.

Przejazd autobusów pośpiesznych na odcinku Most Długi – Wyszyńskiego – Brama Portowa odbywa się bus pasem po torowisku – zjazd na jezdnię w ciągu Brama Portowa - Niepodległości. Jednocześnie uległ likwidacji przystanek dla tych linii autobusowych w zatoce autobusowej.

Z dniem 2 stycznia 2014 ZDiTM wprowadził zmiany na liniach pospiesznych między innymi na linii D. Linia pospieszna D kursuje według następujących częstotliwości:

• w dni powszednie – w godz. 6:00-9:15 i 13:40-17:00 co 12 minut,
Obsługę linii zapewnia:
• SPAD tabor MAXI na brygadach 4 i MEGA przegubowy na brygadach 1, 2, 3, 5.

Obsługa taborowa

• D/1 - (06:04 - 09:02) - (13:39 - 16:32)
• D/2 - (06:16 - 09:17) - (13:51 - 16:44)
• D/3 - (06:27 - 08:18) - (14:03 - 16:55)
• D/4 - (06:39 - 08:30) - (14:15 - 17:06)
• D/5 - (06:51 - 08:47) - (14:27 - 16:29)

Rozpoczęcie przebudowy pętli autobusowo – tramwajowej na Basenie Górniczym od 18 października 2014 roku wymusiło reorganizacje komunikacji miejskiej pomiędzy prawo a lewobrzeżem miasta.

• autobusy linii pośpiesznych A, A bis, B, C, D, E, G jadące w kierunku prawobrzeża, na Basenie Górniczym zatrzymywały się w zatoce na wysokości pętli.

Firma Energopol 30 marca 2015 roku oddała do eksploatacji po remoncie torowiska na przyczółkach Mostu Długiego.

• przywrócono stara organizację komunikacji miejskiej sprzed remontu. Linia tramwajowa 3 kursująca w relacji Pomorzany – Las Arkoński jeździ stałą trasą przez ulice Nową i Dworcową. Przystanek „Wyszyńskiego” w kierunku Bramy Portowej dla autobusów linii pospiesznych A, B, C, D, E, G i 807 był zlokalizowany na peronie tramwajowym (jak przed zamknięciem Mostu Długiego).

Ze względów bezpieczeństwa pasażerów w trybie natychmiastowym od dnia 5 stycznia 2016 roku do odwołania wyłączono torowisko na ulicach Gdańskiej i (inwestycja zakończona w 2015 roku przez firmę Energopol Szczecin). Decyzja została podjęta wspólnie przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego i spółkę Tramwaje Szczecińskie na podstawie negatywnych wyniku badań spawów szyn torowiska na ulicach Gdańskiej i Energetyków oraz występujących licznych awarii (pęknięcia). Ekspertyza wykazała nieprawidłowości w 108 na ponad 800 spawów torowisk.

• autobusy linii pośpiesznych A, B, C, D, E i G na całych trasach obowiązuje taryfa jak dla linii zwykłych. Dodatkowo autobusy te zatrzymywały się na przystankach Merkatora, Parnica, Port Centralny Energetyków. Przystanki na żądanie. Dla pasażerów udostępniono też parking Selgrosa czynny w godzinach 6 – 22.

Na wniosek pasażerów w dniach 12 - 27 stycznia 2016 roku obowiązywał przystanek na żądanie Jaśminowa ZUS w obu kierunkach, dla linii pospiesznych B, D i G. Przystanek dla tych linii był wykorzystywany do czasu zakończenia prac torowych w ciągu ulic Gdańskiej i Energetyków, do czasu ponownego uruchomienia linii tramwajowych 2 i 8 do pętli Turkusowa.

W dniach 2 i 27 maja 2016 roku zawieszono kursowanie linii D. Jeździła jako linia wspomagająca, którą jeżdżą głównie uczniowie.

Inwestycja prowadzona przez firmę Eurovia Polska S.A. od sierpnia - 28 grudnia 2016 roku na alei Wyzwolenia wymuszała z etapowaniem częste zmiany w lokalizacji przystanków linii A, B, C, D, 86, 522, 529, 531,532. W ramach inwestycji wyremontowano jezdnie i chodniki, pojawiła się ścieżka rowerowa, podpórki, stojaki i ławki.

• w przypadkach dużego nasilenia ruchu w alei Wyzwolenia pomiędzy placem Rodła a placem Żołnierza Polskiego zezwalano na kursowanie autobusów przez ulicę Piłsudskiego, Matejki, plac Żołnierza Polskiego, Niepodległości.

Linia D po 26 latach znika z krajobrazu miasta i z dniem 29 stycznia 2018 roku przestaje kursować. Ścięcie tej linii z rozkładu jazdy komunikacji szczecińskiej spowodowane zostało niską frekwencją pasażerów korzystających z tej linii. Jak mówi ZDiTM - z badań potoków pasażerskich wyszło, że frekwencja z roku na rok spadała, a szczególnie uwidoczniło się to w roku 2017. Podjęto więc decyzję o jej likwidacji/zawieszeniu.


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.