Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Historia linii

* * *

Linia 99 TNŻ 901: Warszewo < — > Osów


Uruchomioną ją 1 września 2018 roku. Z propozycją wprowadzenia takiej formy transportu wyszli mieszkańcy i Rada Osiedla.

Trasa linii przebiega:

Warszewo < — > Osów
Złotowska — Perlista — Szwedzka (z powrotem: Szwedzka — Dzierżonia — Złotowska) — Duńska — Wapienna — Północna — Andersena — Miodowa

Obsługiwana zgodnie z planowanymi kursami w godzinach 6:00 - 22:00 w dni powszednie oraz w godzinach 9:00 - 19:00 w soboty, niedziele, dni świąteczne, Wielkanoc Nowy Rok i Boże Narodzenie. Wybrany kurs należy zamówić przez telefon nie później niż 20 minut przed jego planowanym rozpoczęciem. ZDiTM do stycznia 2019 roku będzie sprawdzał, jak ta forma transportu przyjmuje się w dzielnicy.

Jak informował ZDiTM od września do połowy listopada 2018 roku z nowych linii w ramach Transportu na Żądanie skorzystało blisko 7000 osób. Od 19 listopada 2018 uczniowie z Osowa mają lepszy dojazd do swoich szkół. Organizator komunikacji w mieście wprowadził dodatkowe kursy w relacji:

Na linii wprowadzono dodatkową trasę w relacji Warszewo — Jaworowa Las ulicami: Złotowska — Perlista — Szwedzka (z powrotem Szwedzka — Dzierżonia — Złotowska) — Duńska — Wapienna — Północna — Andersena — Miodowa — Zegadłowicza — Jaworowa.

Na trasie uruchomiono przystanki: Warszewo (przystanek końcowy), Szwedzka, Warszewo Szkoła, Północna, Królowej Śniegu, Bajkowa, Andersena, Osów, Pod Urwiskiem, Miodowa Leśniczówka, Głębokie, Jaworowa, Jaworowa Szkoła, Kokosowa, Jaworowa Las (nowy przystanek końcowy).

Linia na wydłużonej trasie wykonuje 4 kursy dziennie, tylko w dni nauki w szkołach: z Warszewa o godz 7:48, 13:45, 14:40, 15:40, z Jaworowej Las o godz. 8:10, 14:05, 15:02, 16:00.

Jednocześnie na trasie linii 99 (Warszewo — Osów) został zmieniony rozkład jazdy w dni powszednie w dni nauki w szkołach. Ma to związek z wydłużonymi kursami do ul. Jaworowej. W soboty i dni świąteczne rozkład jazdy nie uległ zmianie.

Z dniem 1 stycznia 2020 roku, zgodnie z zarządzeniem nr 384/19 Prezydenta miasta z 4 września 2019 roku zmieniającym regulamin przewozu osób, mówiący o zmianie dotychczasowej numeracji linii zwykłych kursujących dotychczas na terenie miasta (w zakresie 51–99), który został prawie w całości wykorzystany. Nowe zakresy (900 - 999) umożliwiają uporządkowanie numeracji linii kursujących po terenie powiatów ościennych, i przewidują miejsce na uruchomienie nowych linii tego typu. W związku z tym linia 95 zostaje zmieniona na 901. Ze zmianą numeracji zmieniono też rozkłady jazdy. Kursuje na tej samej trasie co przed zmianą:

Warszewo <—> Osów
Złotowska — Perlista — Szwedzka (z powrotem: Szwedzka — Dzierżonia — Złotowska) — Duńska — Wapienna — Północna — Andersena — Miodowa.

Od 24 lutego 2020 roku, ZDiTM wprowadził korekty w kursowaniu linii 901. Korekty wprowadzono na wnioski rodziców oraz szkół nr 7 (ul. Złotowska) i 16 (ul. Chobolańska), by ułatwić dojazd dzieciom tam uczęszczającym.

Zmiany godzin odjazdów na linii 901:

• kursy Warszewo — Osów: z godz. 07:13 na godz. 07:18, z godz. 12:23 na godz. 12:43, z godz. 13:03 na godz. 13:13;
• kursy Osów — Warszewo: z godz. 07:23 na godz. 07:28, z godz. 12:33 na godz. 12:53, z godz. 13:13 na godz. 13:23;
• kursy Warszewo — Osów — Jaworowa Las: z godz. 13:37 na godz. 13:43, z godz. 14:33 na godz. 14:43, z godz. 15:33 na godz. 15:43;
• kursy Jaworowa Las — Osów — Warszewo: z godz. 15:05 na godz. 15:10, z godz. 16:05 na godz. 16:10.

Nowy kurs o godz. 12:13 Warszewo — Osów oraz 12:23 Osów — Warszewo.

Warszewo <—> Osów
Złotowska — Perlista — Szwedzka (z powrotem: Szwedzka — Dzierżonia — Złotowska) — Duńska — Wapienna — Północna — Andersena — Miodowa

Warszewo <—> Jaworowa Las
Złotowska — Perlista — Szwedzka (z powrotem: Szwedzka — Dzierżonia — Złotowska) — Duńska — Wapienna — Północna — Andersena — Miodowa — Zegadłowicza — Jaworowa


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


Linki


Copyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.