Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Historia linii

* * *

Linia 99: Kołłątaja < - - > Zajezdnia Golęcin


Po raz pierwszy linie uruchomiono 1 września 2018 roku jako transport na żądanie. Z propozycją wprowadzenia takiej formy transportu wyszli mieszkańcy i Rada Osiedla.

Trasa linii przebiegała:

Warszewo < — > Osów
Złotowska — Perlista — Szwedzka (z powrotem: Szwedzka — Dzierżonia — Złotowska) — Duńska — Wapienna — Północna — Andersena — Miodowa

Obsługiwana zgodnie z planowanymi kursami w godzinach 6:00 - 22:00 w dni powszednie oraz w godzinach 9:00 - 19:00 w soboty, niedziele, dni świąteczne, Wielkanoc Nowy Rok i Boże Narodzenie. Wybrany kurs należało zamówić przez telefon nie później niż 20 minut przed jego planowanym rozpoczęciem.

Jak informował ZDiTM od września do połowy listopada 2018 roku z nowych linii w ramach Transportu na Żądanie skorzystało blisko 7000 osób. Od 19 listopada 2018 ZDiTM wprowadził dodatkowe kursy w relacji Warszewo — Jaworowa Las ulicami: Złotowska — Perlista — Szwedzka (z powrotem Szwedzka — Dzierżonia — Złotowska) — Duńska — Wapienna — Północna — Andersena — Miodowa — Zegadłowicza — Jaworowa.

Na trasie uruchomiono przystanki: Warszewo (przystanek końcowy), Szwedzka, Warszewo Szkoła, Północna, Królowej Śniegu, Bajkowa, Andersena, Osów, Pod Urwiskiem, Miodowa Leśniczówka, Głębokie, Jaworowa, Jaworowa Szkoła, Kokosowa, Jaworowa Las (nowy przystanek końcowy).

Linia na wydłużonej trasie wykonywała 4 kursy dziennie, tylko w dni nauki w szkołach.

Z dniem 1 stycznia 2020 roku, zgodnie z zarządzeniem nr 384/19 Prezydenta miasta z 4 września 2019 roku zmieniającym regulamin przewozu osób, mówiący o zmianie dotychczasowej numeracji linii zwykłych kursujących dotychczas na terenie miasta (w zakresie 51–99), który został prawie w całości wykorzystany. Nowe zakresy (900 - 999) umożliwiają uporządkowanie numeracji linii kursujących po terenie powiatów ościennych, i przewidują miejsce na uruchomienie nowych linii tego typu. W związku z tym linie 99 zmieniono na 901.

Druga odsłona linii nastąpiła 1 lutego 2021 roku. Celem jej uruchomienia było wzmocnienie obsługi komunikacyjnej dzielnic północnych miasta. Linia jeździ na trasie:

Kołłątaja < — > Zajezdnia Golęcin
Kołłątaja — Barbary — Długosza — aleja Wyzwolenia (z powrotem: aleja Wyzwolenia — rondo Giedroycia — Kołłątaja) — Krasińskiego — Duńska — Szczecińska — Rostocka — Łączna — Hoża — Robotnicza (z powrotem: Robotnicza — Studzienna — Zgorzelecka) — Dębogórska — Wiszesława

(z powodu trwającej przebudowy torowisk tramwajowych w ciągu ulic Kołłątaja i Asnyka, między pętlą „Kołłątaja” a ulicą Krasińskiego obowiązuje zmieniona trasa jak dla linii 87).

Między przystankami „Kołłątaja” i „Wapienna” obowiązują przystanki jak dla linii 87. Dalsze przystanki:

• „Warszewo Kościół” (wspólne z linią 57),
• „Świergotki” (w ciągu ul. Łącznej po wschodniej stronie skrzyżowania z ul. Świergotki — nr 48611 w kierunku pętli „Kołłątaja”, nr 48612 w kierunku pętli „Zajezdnia Golęcin”),
• „Pelikana” (w ciągu ul. Łącznej po wschodniej stronie skrzyżowania z ul. Pelikana — nr 49811 w kierunku pętli „Kołłątaja”, nr 49812 w kierunku pętli „Zajezdnia Golęcin”),
• „Piaskowa” nż (w ciągu ul. Hożej po południowej stronie skrzyżowania z ul. Piaskową — nr 49711 w kierunku pętli „Kołłątaja”, nr 49712 w kierunku pętli „Zajezdnia Golęcin”),
• „Żabia” (w ciągu ul. Hożej po zachodniej stronie skrzyżowania z ul. Ostrowską — nr 49611 w kierunku pętli „Kołłątaja”, nr 49612 w kierunku pętli „Zajezdnia Golęcin”),
• „Hoża” (wspólne z liniami 58 i 59),
• „Żelazna” (wspólny z liniami 58 i 59, tylko w kierunku pętli „Zajezdnia Golęcin”),
• „Zgorzelecka” (wspólny z liniami 58 i 59, tylko w kierunku pętli „Kołłątaja”),
• „Robotnicza 5 (wspólne z liniami 58 i 59),
• „Robotnicza (wspólne z liniami 58 i 59),
• „Zajezdnia Golęcin” (wspólne z liniami 6, 58 i 59),
• „Zajezdnia Golęcin” (wspólny z liniami 523 i 525, przystanek końcowy).

Kursy wykonywane są z częstotliwością:

• w dni powszednie i soboty: co 20 minut,
• w niedziele, święta, Nowy Rok, Wielkanoc, Boże Narodzenie: co 30 minut.

Z dniem 9 października 2021 roku nastąpiły kolejne zmiany w rejonie Niebuszewa z powodu remontu torowisk - zawieszono przystanki zlokalizowane na pętli autobusowej „Kołłątaja” oraz na ulicy Barbary (nr 12711–17).

W związku z powyższym autobusy linii 51, 78, 92 i 99 oraz 87 (kursy skrócone do Kołłątaja) od przystanku „Krasińskiego Wiadukt” kursowały przez ulice Krasińskiego, Niemcewicza, Długosza, Barbary, Kołłątaja, rondo Sybiraków, Niemcewicza, Długosza, Wyzwolenia, do Krasińskiego i dalej bez zmian. Przystanek „Krasińskiego” w kierunku Kołłątaja przeniesiony został na Naruszewicza na odcinek pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Krasińskiego i Niemcewicza (nr 14591). Przystanek końcowy „Kołłątaja” zlokalizowano w ciągu ulicy Kołłątaja na odcinku pomiędzy rondem Sybiraków a skrzyżowaniem z ul. Barbary:

• przystanek dla linii 51, 78 i 92 bliżej ronda Sybiraków (nr 12795),
• przystanek dla linii 87 i 99 bliżej ul. Barbary (nr 12794)

Z dniem 18 grudnia 2021 roku nastąpiły kolejne zmiany w rejonie Niebuszewa z powodu remontu torowisk autobusy linii 51, 78, 92, 99 i 87 (kursy skrócone do Kołłątaja) w obu kierunkach kursowały ulicami Kołłątaja i Orzeszkowej, z pominięciem przystanków „Krasińskiego”. Dla obu kierunków obowiązywały przystanki „Niemcewicza” i „Orzeszkowej”.

W dniach 9 - 11 maja 2023 nastąpiło wyłączenie z eksploatacji ul. Rostockiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Łącznej, na czas usunięcia awarii sieci wodociągowej. Autobusy jeździły objazdami od przystanku ”Wapienna” (nr 459120) jechały ul. Szczecińską, nawrót następował przez ul. Poznańską (skręt w lewo za skrzyżowaniem z ul. Rostocką) dalej ul. Szczecińską i trasą linii 57 do przystanku „Warszewo”. Powrót tą samą trasą. Na zmienionych trasach obowiązywały istniejące przystanki.


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


Linki


Copyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.