Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Historia linii

* * *

Hasło linii 82: Kołłątaja - Krucza Dom Kombatanta opublikowane na stronie portalu "Komis" - opracował Marek Pawlukowicz przy współpracy Jacka Kalickiego oraz Janusza Światowego.

Linia 82: Kołłątaja < -- > Krucza Dom Kombatanta

Według zamierzeń ZKM pierwotne uruchomienie linii 82 miało nastąpić w okresie sierpnia 1995 roku. Linia miała połączyć Urząd Miejski z Dworcem Głównym. Autobusy miały jeździć przez centrum miasta obsługiwane przez 3 autobusy z częstotliwością 11 minut. Jak twierdził ówczesny dyrektor ZKM Jerzy Barański, powstanie linii miało być odpowiedzią na wprowadzenie stref ograniczonego postoju jako element zamienny dla cen dyktowanych za nie strzeżone parkowanie w śródmieściu. Przygotowano rozkłady jazdy i trasę. Plany te, nigdy nie zostały zrealizowane.

Autobusy linii miały kursować z pętli Dworzec Główny - Kolumba - Wyszyńskiego - plac Zwycięstwa - Wojska Polskiego - Felczaka - plac Armii Krajowej - powrót - Wąska - Unisławy - Wielkopolska - Wojska Polskiego - plac Zwycięstwa - Wyszyńskiego - Kolumba.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Trasa:
Kołłątaja – Rondo Sybiraków – Asnyka – Boguchwały – Cyryla i Metodego – Sczanieckiej – Wilcza – Przyjaciół Żołnierza – Bandurskiego – Thugutta – Kormoranów – Krucza (z powrotem: Krucza – Obotrycka – Wilcza) – Krucza Dom Kombatanta

Kursuje w godz. 9-16.

Historia linii 82 sięga kilku lat wstecz w stosunku do daty jej uruchomienia. Zarządca komunikacji miejskiej już w połowie lat 90. XX wieku planował uruchomienie linii autobusowej obsługującej pensjonariuszy domu kombatanta znajdującego się przy ulicy Kruczej, jednakże protesty lokalnych mieszkańców wstrzymały te plany na ponad 3 lata.

Przed jej utworzeniem do ulicy Kruczej linia 82 została uruchomiona w dniu 7 lipca 1997 roku, jako wspomagająca wydłużone linie 65 i 71 podczas remontu ulicy Wyszyńskiego na trasie Basen Górniczy - Gdańska - Energetyków - most Długi - Nabrzeże Wieleckie - Dworcowa - Niepodległości - plac Żołnierza Polskiego - plac Hołdu Pruskiego - zjazd z Trasy Zamkowej - Nabrzeże Wieleckie - most Długi - Energetyków - Gdańska - Basen Górniczy.

Podróżując linią 82 (oraz 65 i 71) w kierunku centrum można było zaliczyć normalnie nieistniejący lewoskręt z mostu Długiego w kierunku Dworca Głównego, natomiast w drodze powrotnej przystanek w tzw. "uchu" u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Nabrzeże Wieleckie. Długość trasy wynosiła 5,39 km, przelot 14-17 minut, obsługa 3-4 autobusami z co 10-12 minutową częstotliwością przed południem i po. Brygady 2, 3 i 4 obsługiwała zajezdnia Klonowica, a brygadę 1 zajezdnia Dąbie. W soboty i dni świąteczne linię obsługiwała tylko zajezdnia Klonowica. Zlikwidowano ją po zakończeniu remontu w dniu 29 października 1997 roku.

Ponownie użyto linii 82 na czas remontu torów w ciągu ulicy Energetyków od dnia 15 czerwca 1998 roku. Kursy linii tramwajowych 7 i 8 skrócono do ulicy Dworcowej, a tramwaj linii 2 skierowano na pętlę "Potulicka". Linia 82 jeździła na trasie Basen Górniczy – Tkacka. Długość trasy wynosiła 4,8 km, przelot 12-13 minut, obsługa linii 5-10 autobusami z 3/4 i 6-minutową częstotliwością odpowiednio przed południem i po południu.

Równocześnie z remontem torowiska w ciągu ulicy Energetyków rozpoczęto remont Estakady Pomorskiej w kierunku centrum miasta, a także remont torowiska w ciągu ulicy Niepodległości i w związku z tym linię 82 wydłużono do Placu Rodła. Nastąpiło to 8 lipca 1998 roku (na ten czas zawieszono kursowanie linii 2 i 3).

"Jedynkę" skierowano z Głębokiego przez Plac Rodła do Lasu Arkońskiego. Na linii 12 zwiększono częstotliwość do 4 minut w ciągu dnia – obsługa przez 17 pociągów tramwajowych. Długość wydłużonej trasy "82" wynosiła 5,61 km, przelot 15-16 minut, obsługa 6-10 autobusów z 4-6 minutową częstotliwością. Linię obsługiwały obydwie szczecińskie zajezdnie.

7 sierpnia 1998 roku zakończono remont torów w ciągu ulicy Energetyków i linie tramwajowe 7 i 8 wracają na swoją stałą trasę do Basenu Górniczego. Linia 82 zmienia więc trasę. Kursuje z Placu Rodła do Dworca Głównego (w dalszym ciągu trwa remont estakady Pomorskiej oraz torów w ciągu ulicy Niepodległości. W owym czasie doszedł jeszcze remont Mostu Cłowego. Długość trasy wynosiła 2,23 km, przelot trwał 8-9 minut, obsługa 3-4 autobusami z 6, 9-minutową częstotliwością. Autobusy wystawiały obydwie zajezdnie.

6 września 1998 roku ulega likwidacji linia 82 na tej trasie w związku z zakończeniem remontu torów w ciągu ulicy Niepodległości. Linia tramwajowa "1" wraca na swoją stałą trasę Głębokie – Potulicka, przywrócono też kursowanie linii 2, 3 i 4. Z linii 12 zdjęto dodatkowy tabor i powrócono do poprzednich rozkładów jazdy.

Pierwszy kurs na trasie Kołłątaja - Rondo Sybiraków - Asnyka - Boguchwały - Cyryla i Metodego - Sczanieckiej - Wilcza - Bandurskiego (początkowo linia nie kursowała przez ulicę Przyjaciół Żołnierza, a z ulicy Wilczej skręcała bezpośrednio w Bandurskiego, przez Przyjaciół Żołnierza kursuje od 2002 roku) - Thugutta - Kormoranów - Krucza Dom Kombatanta (z powrotem: Krucza - Obotrycka - Wilcza) został wykonany 1 grudnia 1998 roku. Obsługę zapewniał jeden autobus "mini" z SPA Klonowica kursujący co około 30-40 minut w godzinach 9:00-16:30.

Linia ta jest dość nietypowa jak na szczecińskie warunki. Obsługę zapewnia zazwyczaj jeden konkretny autobus (na początku był to Autosan H6 1748) i kierowca, który kursuje tylko na tej linii przez około 1,5-2 lata (w celu przerw w pracy najczęściej w weekend autobus prowadzi inny kierowca). Po danym czasie następuje zmiana autobusu oraz kierowcy i tak przez kolejne kilkanaście miesięcy.

Poważniejsze zmiany na linii nastąpiły wraz z powstaniem Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Na skutek cięć rozkładów jazdy, 17 kwietnia 2002 roku wprowadzono zmiany na linii 82 zmniejszając częstotliwość kursowania do 60 minut. W zamian puszczono pojemniejszy autobus, jedynego klonowickiego Jelcza L11 - 150.

Kolejną datą w historii linii jest 1 czerwca 2006 roku. Wtedy to zostaje wprowadzony autobus niskopodłogowy oraz adnotacja na rozkładach jazdy "wszystkie kursy obsługiwane taborem niskopodłogowym".

Niecały rok później na prośbę mieszkańców ulicy Kruczej i sąsiadujących dokonano kolejnych zmian. Od 26 lutego 2007 roku wydłużono godziny kursowania linii od 7:30 do 22:30, co wymusiło wprowadzenie dwuzmianowej obsługi linii. Kilka miesięcy później, 1 czerwca 2007 roku wprowadzono korektę rozkładu oraz zmieniono godziny kursowania, od 6:30 do 20:45. W tych godzinach linię obsługuje brygada oznaczona jako 82/1.

Z dniem 1 czerwca 2007 roku na wnioski pasażerów, wprowadzono korekty rozkładu jazdy linii 82. Linia rozpocznie kursowanie wcześniej - pierwszy kurs z Kołłątaja realizowany będzie o 6.30, zaś z przystanku Krucza – Dom Kombatanta o 6.45, natomiast przyspieszono kurs z Kołłątaja z godziny 7:30 na 7:01, a z przystanku Krucza – Dom Kombatanta z 7:45 na 7:25. Jednocześnie skrócono kursowanie linii w godzinach wieczornych. Ostatni kurs z Kołłątaja w kierunku Kruczej był realizowany o 20.:2, powrotny o 20:30.

Budowa kanalizacji sanitarnej, z dniem 30 lipca 2013 roku wymusiła zamknięcie dla ruchu ulicy Thugutta. Na czas budowy uległa częściowej zmianie trasa linii autobusowej 82.

• linia jeździła na trasie Kołłątaja – Krucza Dom Kombatanta po częściowo zmienionej trasie wg obowiązującego rozkładu jazdy. Od przystanku „Axentowicza” jechała przez ulicę Krańcową do Kormoranów i dalej po stałej trasie. Przystanek „Thugutta” został czasowo przeniesiony na ulicę Krańcową na wysokość ulicy Kmicica.

Nowa organizacja ruchu na Niebuszewie (ulice Asnyka, Orzeszkowej, Kołłątaja), która została wprowadzona przez ZDiTM 4 listopada 2013 roku, w celu usprawnienie przesiadek w relacjach tramwaj - autobus - tramwaj, wymusiła wprowadzenie zmian na liniach tramwajowych 2 i 12 oraz autobusowych 51, 57, 63, 69, 78, 82, 87, B, 522 i 523.

Przystanki w kierunku Warszewa/Skolwina:
• „Niemcewicza” (nowy nr słupka – 14312) jako dodatkowy przystanek zlokalizowany na ulicy Asnyka za Rondem Sybiraków, wspólny z liniami tramwajowymi 2 i 12,

Przystanki w kierunku pętli „Kołłątaja”:
• „Niemcewicza” (nowy nr słupka – 14312) jako dodatkowy przystanek zlokalizowany na ulicy Asnyka za Rondem Sybiraków, wspólny z liniami tramwajowymi 2 i 12,

Budową kanalizacji sanitarnej, z dniem 27 marca 2014 roku wymusiła zamknięcie dla ruchu ulicy Kormoranów na odcinku od posesji 26 do skrzyżowania z ulicą Kruczą. Objazd wyznaczono przez ulice Gołębią i Kruczą. Termin zakończenia prac to 18 kwietnia 2014 roku. Na czas budowy uległa częściowej zmianie trasa linii autobusowej 82.

• linia jeździła na trasie Kołłątaja – Krucza Dom Kombatanta po częściowo zmienionej trasie wg obowiązującego rozkładu jazdy.

• od przystanku „Thugutta” jechała ulicą Gołębią do ulicy Kruczej i dalej po stałej trasie. Przystanek „Krucza” został czasowo przeniesiony na ulice Kruczą za skrzyżowanie z ulicą Gołębią.

Organizacja I PZU Maratonu Szczecińskiego, 19 września 2015 roku w godzinach 9 - 16, doprowadzała do perturbacji w komunikacji miejskiej, która powodowały utrudnienia i wymuszały zmianę tras.

• na linii 82 możliwe było wstrzymanie ruchu autobusów na ulicy Wilczej (kierunek Krucza Dom Kombatanta) oraz Obotryckiej (kierunek Kołłątaja).

Z dniem 15 lutego 2016 roku uruchomiono nowy przystanek Staw Brodowski w obu kierunkach dla linii autobusowych 57, 58, 59, 63, 68, 82, 101, 107, 522 i 524.

Prowadzone prace drogowe w ciągu ulicy Sczanieckiej od 6 września 2017 roku do odwołania wymusiły czasową likwidację przystanku „1 Maja” w kierunku Kołłątaja dla linii autobusowych 57, 63, 82, 522. Tymczasowy przystanek dla wymienionych linii został zlokalizowany na ulicy Cyryla i Metodego za skrzyżowaniem z ulicą Sczaniecką.

Z dniem 2 września 2019 roku, na linii 82 ujednolicono rozkład jazdy obowiązujący w niedziele i dni świąteczne oraz w Nowy Rok, Wielkanoc i Boże Narodzenie. Jednocześnie rozkład ten uległ zmianie w celu skoordynowania z linią 57.

Od 9 stycznia 2021 roku do odwołania linia jeździła zmienioną trasą, z powodu prowadzonej przebudowy (I etap) torowisk tramwajowych na odcinku rondo Giedroycia - pętla Dworzec Niebuszewo. Prace prowadziła krakowska firma ZUE.

W ramach inwestycji przebudowane zostało torowisko na tym odcinku, jak też cała infrastruktura podziemna i nadziemna, zamontowana zostanie informacja pasażerska, powstanie nowa aranżacja przestrzeni użytkowej, jak nasadzenia zieleni wysokiej, powstaną od nowa trawniki czy elementy małej architektury.

Pętla przy dworcu stanie się węzłem przesiadkowym powiązanym tunelem z dworcem kolejowym. Przebudowany zostanie układ drogowy w tej okolicy. Na pętli powstaną 2 perony tramwajowe o długości 65 m każdy. Zbudowany też będzie nowy odcinek toru technicznego pomiędzy ulicą Boguchwały i Asnyka zamykający pętlę uliczną.

Na pętli „Kołłątaja” nastąpiła zmiana kierunku ruchu — autobusy wjeżdżały od strony ronda Giedroycia, a wyjeżdżały przez ulice Barbary i Długosza.

Autobusy linii 82 kursowały według specjalnego rozkładu jazdy zmienioną trasą: od ulicy Cyryla i Metodego przez ulice Ofiar Oświęcimia, Staszica, rondo Giedroycia do pętli „Kołłątaja”; powrót przez ulice Barbary, Długosza, Wyzwolenia, rondo Giedroycia, Staszica, Ofiar Oświęcimia do Cyryla i Metodego i dalej bez zmian.

Nieczynne były przystanki „Niemcewicza” i „Boguchwały”. W zamian uruchomiono przystanki „Ofiar Oświęcimia” (w kierunku pętli „Kołłątaja” wspólny z liniami 53, 60 i 67; w kierunku ulic Cyryla i Metodego na ulicy Ofiar Oświęcimia za skrzyżowaniem z ulicą Staszica). Ponadto:
• w obu kierunkach autobusy dodatkowo zatrzymywały się na przystankach „Kołłątaja” w ciągu ulicy Staszica;
• przystanki „Cyryla i Metodego” zostały czasowo przeniesione z dotychczasowej lokalizacji w rejon skrzyżowania ulic Cyryla i Metodego z ulicą Ofiar Oświęcimia.

Kołłątaja <—> Krucza Dom Kombatanta
Kołłątaja — Cyryla i Metodego — Ofiar Oświęcimia - Staszica, rondo Giedroycia (powrót przez Barbary, Długosza, Wyzwolenia, rondo Giedroycia, Staszica, Ofiar Oświęcimia do Cyryla i Metodego) — Sczanieckiej — Wilcza — Przyjaciół Żołnierza — Przyjaciół Ronda — Bandurskiego — Thugutta — Kormoranów — Krucza (z powrotem: Krucza — Obotrycka — Wilcza)

Z dniem 9 października 2021 roku nastąpiły kolejne zmiany w rejonie Niebuszewa z powodu remontu torowisk - zawieszono przystanki zlokalizowane na pętli autobusowej „Kołłątaja” oraz na ulicy Barbary (nr 12711–17).

W związku z powyższym autobusy linii 57, 63 i 82 od przystanku „Cyryla i Metodego” kursowały przez Cyryla i Metodego, Niemcewicza, rondo Sybiraków, Kołłątaja, Barbary, Długosza, Niemcewicza, rondo Sybiraków, Niemcewicza do Cyryla i Metodego i dalej bez zmian. W rejonie skrzyżowania ulic Cyryla i Metodego, Niemcewicza i Boguchwały uruchomiono tymczasowe przystanki „Boguchwały” w obu kierunkach (nr 14691 w kierunki Kołłątaja, nr 14692 w kierunki ul. Sczanieckiej). Przystanek końcowy „Kołłątaja” zlokalizowano w ciągu Kołłątaja na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z Barbary a rondem Sybiraków:

• przystanek dla linii 57 i 82 bliżej ul. Barbary (nr 12792),
• przystanek dla linii 63 bliżej ronda Sybiraków (nr 12793),
• Linie 57, 63 i 82 nie obsługiwały przystanków „Cyryla i Metodego” (tymczasowych przystanków na żądanie), „Ofiar Oświęcimia” i „Kołłątaja” (w ciągu ul. Staszica).

20 listopada 2021 przywrócono lokalizację przystanku końcowego „Kołłątaja” na pętlę.

Z dniem 1 stycznia 2022 roku na linii 82 nastąpiła zmiana rozkładów jazdy w dni powszednie i soboty bez zmiany częstotliwości kursowania.

Asfaltowaniem ronda Sybiraków i ulicy Asnyka - 30 kwietnia 2022 linia ponownie trafiła na dwukierunkowy objazd - przez ulice: Ofiar Oświęcimia, Staszica i rondo Giedroycia do pętli „Kołłątaja”, zaś w przeciwnym kierunku przez ulice: Barbary, Długosza, aleję Wyzwolenia, rondo Giedroycia, Staszica, Ofiar Oświęcimia do przystanku „Cyryla i Metodego” i dalej bez zmian. 9 maja 2022 linia powróciła na trasę sprzed zmian.


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.