Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Historia linii

* * *

Linia 74: Mierzyn Szkoła < -- > Zakłady Piekarnicze < -- >
Łukasińskiego Ogrody < -- > Bezrzecze

Trasa:
Łukasińskiego Ogrody – Łukasińskiego – Czorsztyńska – Mickiewicza – Wernyhory (z powrotem: Wernyhory – Reduty Ordona – Łukasińskiego) – Klonowica – Żołnierska – Szeroka – Modra – Koralowa – Bezrzecze: Koralowa – Górna – Bezrzecze

Linia 74 od 16 marca 1972 roku jeździła na trasie: Plac Żołnierza Polskiego - Granica Państwa (Kołbaskowo). Długość trasy wynosiła 16.5 km, przelot trasy natomiast 30 minut. Obsługiwana była 1 autobusem i jeździła w dni powszednie i świąteczne.
Kroniki nie mówią, kiedy została ona faktycznie uruchomiona i zawieszona (lub zlikwidowana).

Ponowne uruchomienie linii nastąpiło dopiero 12 grudnia 1980 roku na trasie Basen Górniczy – Osiedle Słoneczne. Długość linii wynosiła 7,1 km, przelot trasy wynosił 18/17 minut, a w święta 17 minut. Obsługiwana była 5 autobusami w szczycie, z co 8-9 minutową częstotliwością, a po szczycie 4 autobusami z co 11-12 minutową częstotliwością. Natomiast w dni świąteczne linie obsługiwały odpowiednio 3/2 autobusy z co 14/22 minutową częstotliwością kursowania.

Na tej trasie linia kursuje do 18 listopada 1985 roku. W tym okresie - jak wiadomo komunikacja jest żywym organizmem miejskim – dokonywano licznych zmian tzn. zmniejszano-zwiększano ilość kursującego taboru, zmniejszano-zwiększano częstotliwość kursowania linii, synchronizowano rozkłady jazdy z innymi kursującymi liniami.

Od 18 listopada 1985 roku następuje zmiana trasy linii – skierowano ją przez Zdroje. Kursuje na trasie Basen Górniczy – Zdroje – Osiedle Słoneczne. W związku z tym następuje wydłużenie linii. Długość wynosi 7,8 km, przelot trasy w ciągu całego dnia wynosi 18 minut. Obsługiwana była przez 3 autobusy w dni powszednie i świąteczne z 15-minutową częstotliwością. Na tej trasie jeździ do 7 lutego 1986 roku.

Od tego dnia linia 74 zaczyna jeździć na trasie Basen Górniczy – Osiedle Bukowe. Długość trasy wynosi 8,5 km, przelot trasy wynosił w różnych okresach 16 – 21 minut. Obsługiwana była przez 3 autobusy w dni powszednie i świąteczne z co 15 minutową częstotliwością kursowania. 18 października 1988 roku trasa linia została wydłużona do pętli na Osiedlu Bukowym. Długość trasy wynosiła 8,6 km. Linia 74 kończy swoją działalność na tej trasie 1 marca 1991 roku.

Od marca 1991 roku następuje zmiana trasy. Od tego momentu linia 74 jeździ z Basenu Górniczego do Osiedla Słonecznego – trasą linii 54 od ulicy Handlowej. Długość trasy wynosiła 7 km, przelot trasy w ciągu 16/15 minut, obsługiwana była 2/1 autobusami w szczycie i po szczycie z 20/40 minutową częstotliwością. W dni świąteczne obsługiwana była 1 autobusem co 40 minut.

19 grudnia 1991 roku linia 74 kursująca na tej trasie zostaje zlikwidowana.

1 lipca 1993 roku linia zostaje reaktywowana. Skierowano ją na trasę Dworzec Główny – Plac Sprzymierzonych. Długość trasy wynosiła 2,9 km, przelot wynosił 9 minut w szczycie i po szczycie, obsługiwana była 2 autobusami w ciągu całego dnia przez zajezdnię Dąbie z co 15 minutową częstotliwością. Jeździła w godzinach 9:00 – 18:00. 1 sierpnia 1993 roku linia zostaje zawieszona.

Linię 74 odwieszono w dniu 3 stycznia 1994 roku i skierowano ją na trasę Zakłady Piekarnicze – Bezrzecze (Zaściankowa). Linia przejmuje kursy zlikwidowanej linii 105 (Zakłady Piekarnicze - Dobra). Długość linii wynosiła w początkowym okresie 5.250 metrów. Przelot trasy 14 minut w ciągu całego dnia powszedniego, obsługiwana była 2/1 autobusami w szczycie i po szczycie z co 20/40 minutową częstotliwością.

Trasa linii wydłużana jest w okresie sezonu działkowego do ogrodów na Łukasińskiego, a po tym okresie wprowadzany jest rozkład zimowy. Długość trasy wynosi 6.420 metrów, przelot trasy wynosi 19/17 minut.

W tym okresie zmieniano minutowy przelot na trasie linii, zmieniano częstotliwość kursowania. korygowano odległości między przystankami i długości linii, wprowadzono też zimowy rozkład jazdy (2 listopada 1994 roku).

Linia 74 jeździ na tej trasie do chwili obecnej. Tabor solowy, często niskopodłogowy wystawia zajezdnia Klonowica.

Długość trasy w kierunku Łukasińskiego Ogrody wynosi 7.290 metrów, a w kierunku Bezrzecza 7.410 metrów. Natomiast na skróconej trasie: w kierunku Zakładów Piekarniczych trasa wynosi 5.970 metrów, a w kierunku Bezrzecza 6.190 metrów.

Dwa autobusy kursują w dzień powszedni:

74/1 – (05:11–22:58) – rozkład letni
74/2 – (04:51–09:09, 14:04–18:04) - rozkład letni

74/1 – (05:12–23:06) – rozkład zimowy
74/2 – (04:51–08:54, 13:54–17:51) - rozkład zimowy

Jeden autobus obsługuje linię w dni świąteczne:
74/1 – (05:00–22:47) – rozkład letni
74/1 – (05:00-22:54) – rozkład zimowy.

Z dniem 1 listopada 2006 roku przywrócono jesienno - zimową organizacje ruchu na liniach autobusowych 52, 61 i 74.

• linia 74 relacji Bezrzecze - Zakłady Piekarnicze, jeździ z 11 kursami wydłużonymi do ogrodów działkowych przy ulicy Łukasińskiego, w dni powszednie w godzinach 7:00-8:00 i 14:30-16:30. Częstotliwość kursowania autobusów w dni powszednie co 20 - 23 minuty w godzinach szczytu i co 40 minut w godzinach po szczytowych i w dni świąteczne. Od dnia 1listopada obowiązywały rozkłady świąteczne a od 2 listopada rozkłady powszednie.

Budowa sieci kanalizacyjno - wodociągowej od dnia 27 sierpnia - 2 października 2007 roku wymusiła zamknięcie dla ruchu odcinka jezdni ulicy Łukasińskiego pomiędzy ulicą Bracką a ulicą Taczaka w obu kierunkach. Linia 80 i 74

• jeździły po częściowo zmienionej trasie. W kierunku do Osiedla Arkońskiego i Bezrzecza od przystanku ,,Łukasińskiego” zlokalizowanego na ulicy Łukasińskiego kursowały ulicami Taczaka, Witkiewicza, Grota Roweckiego do przystanku ,,Reduty Ordona” zlokalizowanego na ulicy Łukasińskiego i dalej po obecnie obowiązującej trasie wg specjalnego rozkładu jazdy. Likwidacji ulega przystanek ,,Kleeberga”.

• w kierunku do Zakładów Piekarniczych i Łukasińskiego Ogrody od przystanku ,,Reduty Ordona” zlokalizowanego na ulicy Łukasińskiego jeździły ulicami Grota Roweckiego, Witkiewicza, Taczaka do przystanku ,,Łukasińskiego” zlokalizowanego na ulicy Łukasińskiego i dalej po obecnie obowiązującej trasie wg specjalnego rozkładu jazdy.

• wyznaczono dodatkowy przystanek w tym kierunku ,,Berlinga” zlokalizowany na ulicy Grota Roweckiego. Likwidacji uległ przystanek: ,,Kleeberga”. 13 października 2007 roku linie wróciły na swoje stałe trasy

Zakończeniem budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na ulicy Szerokiej, na odcinku od ulicy Drozdowej do ulicy Modrej, z dniem 26 stycznia 2008 roku pozwoliło liniom autobusowym 74, 75, 521, 527 na powrót na stałe trasy przez ulice Szeroką.

• linia 74 kursuje na trasie Zakłady Piekarnicze Łukasińskiego - Bezrzecze wg zimowego rozkładu jazdy. Uległy likwidacji tymczasowe przystanki „Zawadzkiego Kościół” – „Zawadzkiego” – „Szafera” – „Romera”. Uruchomiono przystanki „Krzekowo Kościół” oraz „Krzekowo”,

Kładzenie nakładki asfaltowej na jezdnie po zakończeniu budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w dniach 11 - 17 maja 2009 roku wymusiło zamknięcie dla ruchu ulicy Szerokiej na odcinku od ulicy Żołnierskiej do ulicy Modrej. Na czas prac obowiązywał objazd ulicami Klonowica – Zawadzkiego – Szafera.

• linia 74 kursowała w obu kierunkach po częściowo zmienionej trasie od przystanku „Klonowica MZK” objazdem ulicami: Klonowica – Zawadzkiego – Szafera do ulicy Modrej i dalej po stałej trasie do Bezrzecza wg specjalnego rozkładu jazdy. Na trasie objazdu obowiązywały przystanki „Zawadzkiego Kościół” – „Zawadzkiego” – „Szafera” – „Romera”. Uległy zawieszeniu przystanki „Krzekowo Kościół” oraz „Krzekowo”. Dojazd do Krzekowa od przystanku „Wernyhory” tramwajami linii 5, 7.

Rozpoczęcie z dniem 6 marca 2010 roku remontu pętli tramwajowej Krzekowo i układu torowego przed pętlą na ulicy Żołnierskiej, wstrzymano ruch kołowy w rejonie pętli na ulicy Żołnierskiej od ulicy Klonowica do ulicy Szerokiej. W związku z powyższym zmianie uległy trasy autobusów tam kursujących.

• linia 74 kursowała wg skorygowanego normalnego rozkładu jazdy na trasie Bezrzecze – Szafera – Zawadzkiego – Klonowica – Wernyhory – Łukasińskiego do pętli przy Zakładach Piekarniczych lub pętli Łukasińskiego Ogrody. Odjazdy z przystanków na stałej trasie pozostały bez zmian.

Zakończenie przebudowy torowiska tramwajowego i remontu pętli tramwajowej Krzekowo wraz z układem torowym przed pętlą na ulicy Żołnierskiej, umożliwiło powrót 2 kwietnia 2010 roku linii tramwajowych 5 i 7 oraz autobusów linii 60, 74, 75, 521, 529 i 531 na swoje normalnie obowiązujące trasy.

• zmianie uległa lokalizacja przystanku Krzekowo w obrębie pętli Krzekowo dla autobusów linii 74 jadących w kierunku Łukasińskiego. Autobusy zatrzymują się na przystanku Krzekowo zlokalizowanym na ulicy Klonowica (wspólny z linią 60).

Z dniem 1 grudnia 2010 roku wprowadzono zmiany na linii 74 obejmujące - przedłużenie wybranych kursów w relacji Bezrzecze – Krzekowo do przystanku Klonowica Zajezdnia i zmianę rozkładu jazdy.

Budowa ronda u zbiegu ulic Szerokiej i Żołnierskiej i zamknięcie dla ruchu kołowego powyższego skrzyżowania, w okresie 24 - 28 sierpnia 2011 roku (dla komunikacji nocnej 24/25 - 27/28 sierpnia 2011) wymusiła zmiany w kursowaniu linii autobusowych 74, 75, 521 i 527.

• Linia 74 jeździła w obu kierunkach częściowo zmienioną trasą, od przystanku „Klonowca Zajezdnia" ulicami Klonowica - Zawadzkiego - Szafera, do ulicy Modrej i dalej po swojej trasie według specjalnego rozkładu jazdy.

Na trasie objazdu obowiązywały przystanki w obu kierunkach:
• „Zawadzkiego Kościół",
• „Zawadzkiego",
• „Szafera",
• „Romera".

Zawieszeniu uległy przystanki:
• „Krzekowo",
• „Krzekowo Kościół".

Przebudową ulicy Łukasińskiego na odcinku od ulicy Taczaka z dniem 5 kwietnia 2012 roku od godziny 10:00 wymusiła częściową zmianę trasy przejazdu oraz lokalizacje przystanków dla linii 74 i 80 w rejonie wykonywanych prac.

• linia 74 jeździ w kierunku ogrodów Działkowych na ulicy Łukasińskiego po stałej trasie. W kierunku Bezrzecza kursuje częściowo objazdem od ulicy Łukasińskiego przez ulicę Żniwną do Szerokiej – Sosabowskiego - do Łukasińskiego i dalej po stałej trasie. Uległy zmianie lokalizacje przystanków.

• przystanek „Łukasińskiego” kierunek Ogrody został przeniesiony ok. 100 metrów za skrzyżowanie z ulicą Żniwną.
• przystanek „Ogrody im. Bema nż” w obu kierunkach, został przeniesiony ok. 100 metrów w kierunku przystanku „Ogrody Działkowe nż”
• przystanek Łukasińskiego kierunek Bezrzecze został zlokalizowany na ulicy Żniwnej przy skrzyżowaniu z ulicą Łukasińskiego.

Całkowite zamknięcie dla ruchu kołowego, (na czas wykonania pięciu przekopów dla uzbrojenia podziemnego) na ulicy Łukasińskiego na odcinku od ulicy Żniwnej do Ogrodów Działkowych w dniu 14 kwietnia 2012 roku, linia została skrócona do przystanku na ulicy Żniwnej (linia nie kursowała na odcinku od ulicy Żniwnej do Ogrodów Działkowych).

• uruchomiono przystanek dla linii 80 na ulicy Żniwnej (wspólny z linią 74), oraz przystanek dla linii 74 (wspólny z linią 80) w obu kierunkach na ulicy Łukasińskiego przy skrzyżowaniu z ulicą Bracką. Po przebudowie linia wraca na swoją stałą trasę z dniem 27 września 2012 roku.

W dniach 12 - 16 lipca 2013 roku wykonywano prace przy remoncie nawierzchni bitumicznej na ulicy Wernyhory. Podczas prowadzonych prac ruch pojazdów został utrzymany i odbywał się wahadłowo (sterowanie ręczne). Prace prowadziła firma Strabag, w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg. W czasie prac występowały utrudnienia, więc autobusy linii 74, 75, 53 i 80 były kierowane objazdem przez ulicę Żołnierską i Klonowica.

Z dniem 1 marca 2014 roku dla linii 74 i 80 zmieniono przystanek stały „Reduty Ordona” na przystanek warunkowy („na żądanie”).

Z dniem 1 marca 2014 roku zmieniona została trasa linii 74. Linia jeździ na trasie Bezrzecze – Mierzyn Szkoła. Linia została wydłużona od ulicy Łukasińskiego przez ulicę Nasienną, Topolowa, Długą do nowej szkoły w Mierzynie.

Przystanek końcowy zlokalizowany jest w zatoce na terenie szkoły. Na terenie szkoły autobus będzie poruszał się „pod prąd”, co umożliwi dzieciom dotarcie z autobusu do szkoły i w drodze powrotnej bez konieczności przechodzenia przez jezdnię.

Na terenie Gminy Dobra zostaną uruchomione następujące przystanki:
• „Mierzyn Nasienna” – zlokalizowane na ulicy Nasiennej w Mierzynie, przy skrzyżowaniach z ulicami Nad Stobnicą i Piotra,
• „Mierzynianka” – zlokalizowane na ulicy Nasiennej w Mierzynie, między skrzyżowaniami z ulicami Jakuba i Natalii,
• „Mierzyn Szkoła” – zlokalizowany w zatoce autobusowej na terenie szkoły.

Kursy do szkoły wykonywane są w dni powszednie w godzinach 7.00 – 17.00 z częstotliwością, co 60 minut. W pozostałym okresie autobusy jeżdżą na skróconych trasach do Zakładów Piekarniczych z częstotliwością, co 24 – 30 minut lub do przystanku Łukasińskiego Ogrody z częstotliwością 24 – 60 minut w zależności od pory dnia i roku (w okresie od kwietnia do października kursy są wykonywane, co 24 – 30minut).

W celu poprawy częstotliwości kursowania linii w godzinach szczytu na odcinku Bezrzecze - Zajezdnia Klonowica uruchomiono dodatkowe, skrócone kursy autobusów tej linii (powrót w kierunku Bezrzecza dodatkowych autobusów obywał się ulicą Żołnierską). Dzięki temu na trasie Bezrzecze – Klonowica Zajezdnia kursy są wykonywane, co 12 minut.

W soboty i dni świąteczne linię obsługują dwa autobusy, co pozwoli na zwiększenie częstotliwości do 30 minut. Jednocześnie od marca zmieniono nazwę przystanku „Koralowa” na „Bezrzecze Koralowa” Linię obsługują cztery pojedyncze autobusy należące do Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego „Klonowica”.

Podział brygad

Powszedni zimowy
- 74/1 - (4:54 - 18:47),
- 74/2 - (5:09 - 23:16),
- 74/3 - (5:23 - 18:16),
- 74/4 - (6:16 - 9:28), (14:54 - 22:26)
niektóre kursy do Mierzyna Szkoły, Zakładów Piekarniczych, Łukasińskiego Ogrody.

Powszedni działkowy: niektóre kursy do Mierzyna Szkoły, Łukasińskiego Ogrody, Bezrzecze. Kurs wieczorny na 74/4 Zakłady Piekarnicze _ Bezrzecze
- 74/1 - (4:54 - 18:47),
- 74/2 - (5:09 - 23:16),
- 74/3 - (5:23 - 18:16),
- 74/4 - (6:16 - 9:28), (14:54 - 22:26)

Powszedni letni
- 74/1 - (4:54 - 9:28), (12:47 - 18:47),
- 74/2 - (5:49 - 22:26),
- 74/3 - (5:09 - 23:16),
wykonuje kursy na trasie Łukasińskiego Ogrody - Bezrzecze.

Świąteczny działkowy
- 74/1 - (5:00 - 22:26),
- 74/2 - (6:05 - 23:16),
wykonuje kursy na trasie Łukasińskiego Ogrody - Bezrzecze, na brygadzie pierwszej z rana i wieczorem kurs Zakłady Piekarnicze - Bezrzecze.

Świąteczny zimowy
- 74/1 - (5:00 - 22:26),
- 74/2 - (6:05 - 23:16),
wykonuje kursy na trasie Zakłady Piekarnicze - Bezrzecze.

Z dniem 1 marca 2014 roku, wprowadzono też skomunikowanie na linii autobusowej 74. W soboty i dni świąteczne, autobusy oczekują na przystanku „Klonowica Zajezdnia„ w kierunku Bezrzecza na autobusy linii 80 jadące z Rugiańskiej, kursami o godzinie 7:24, 9:24, 10:24, 11:24, 12:24, 13:24, 14:24, 15:24, 16:24. Maksymalny dodatkowy czas oczekiwania autobusu wynosi 2 minuty.

30 sierpnia 2015 roku w godzinach 8:00 - 13:00 odbywał się XXXVI PKO Półmaraton Szczeciński, wprowadzono zmiany w komunikacji miejskiej.

• autobusy linii 74 – kursowały w obu kierunkach z pominięciem ulicy Wernyhory od ulicy Łukasińskiego jechały ulicami Sosabowskiego – Szeroką – Żołnierską do pętli autobusowej ,,Krzekowo’’ z pominięciem przystanków ,,Klonowica Zajezdnia’’, ,,Wernyhory’’, ,,Kleeberga’’, ,,Reduty Ordona’’,

Z powodu awarii sieci wodociągowej w dniu 12 lutego 2016 roku w godzinach 8:00 - 18:00 została zamknięta dla ruchu samochodowego ulica Reduty Ordona na odcinku od ulicy Mickiewicza do ulicy Łukasińskiego, z możliwością dojazdu do posesji znajdujących się na wyłączonym odcinku.

• linie 74 i 80 wykonywały kursy w kierunku pętli Zakłady Piekarnicze od przystanku Wernyhory przez ulice Żołnierską, Szeroką, Sosabowskiego, Łukasińskiego i dalej swoją trasą. Na czas trwania objazdu wyłączono z ruchu dla przedmiotowych linii przystanki Reduty Ordona i Kleeberga.

W dniach 7 czerwca - 31 października 2016 roku trwała przebudowa skrzyżowania ulic Mickiewicza, Żołnierskiej, Wernyhory i Reduty Ordona. Prace powodowały perturbacje w kursowaniu linii 53, 74, 75, 80, 521, 527 i 529, które w czasie trwania inwestycji często zmieniały trasy z powodu etapowania tych prac. Tramwaje i autobusy wróciły na swoje trasy 9 listopada 2016 roku.

Organizacja biegu XXXVII PKO Półmaratonu Szczecińskiego w dniu 28 sierpnia 2016 roku w godzinach 8:00 - 13:00 spowodowała zmianę trasy między innymi:

• linii 74 i 80 od godziny 4:30 do czasu zakończenia biegu przez ulice Mickiewicza, Łukasińskiego i Grota Roweckiego kursowały w obu kierunkach z pominięciem ulic Łukasińskiego od ulicy Wernyhory jechały ulicą Reduty Ordona (w kierunku Bezrzecza przez ulice Czorsztyńską), Witkiewicza, Taczaka i od przystanku ,,Łukasińskiego’’ swoją trasą.

Na trasach objazdu obowiązywały istniejące przystanki. Zamknięcie i otwarcie ruchu samochodowego ulic w trakcie biegu odbywało się dynamicznie, a wszelkie zmiany w kursowaniu pojazdów komunikacji miejskiej odbywały się na polecenie Centrali Ruchu ZDiTM.

Przebudowa ulicy Długiej w Mierzynie na odcinku od ulicy Kolorowej do ulicy Ślicznej, w dniach 12 czerwca - 28 września 2017 roku wymusiła zmiany na liniach 74 i 124.

• na linii wprowadzono letni rozkład jazdy. Trasa linii została skrócona do przystanku „Łukasińskiego Ogrody”, nie były wykonywane kursy na odcinku Łukasińskiego Ogrody — Mierzyn Szkoła. Po remoncie linia wróciła na swoją trasę i w dni powszednie jeździła w relacji Łukasińskiego Ogrody — Mierzyn Szkoła, zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy dla okresu nauki w szkołach.

Z dniem 2 stycznia 2018 na wniosek pasażerów i Rady Osiedla Krzekowo - Bezrzecze wprowadzono w rozkładzie zimowym linii 74 dodatkowe kursy w dni powszednie na odcinku Łukasińskiego Ogrody — Zakłady Piekarnicze.

Kursy wykonywane są w godzinach 19:45, 20:45 i 21:45. W kierunku Łukasińskiego Ogrody wydłużono kursy z Bezrzecza o godzinie 19:22, 20:22 i 21:22, z przystanku „Wernyhory” odpowiednio o 19:33, 20:33 i 21:33.

Zawieszenie zajęć dydaktycznych w szkołach z powodu trwającej pandemii Covid - 19, od 9 listopada 2020 roku do odwołania, spowodowała wstrzymanie wybranych kursów do Mierzyna tzw. szkolnych. Linia 74 kursowała tylko do przystanku „Łukasińskiego Ogrody”, autobusy odstawały do planowanej godziny odjazdu w kierunku Bezrzecza. Wznowiono jej kursowanie do Mierzyna z dniem 17 maja 2021 roku z powodu wznowienia nauki w szkołach dla klas 4–8.

Od 1 września 2021 roku nastąpiła zmiana rozkładów jazdy linii 74 polegająca na korekcie godzin odjazdów i czasów przejazdu. Częstotliwość kursowania nie uległa zmianie. Jednocześnie uruchomiono nowe przystanki „Modra”, zlokalizowane w ciągu ulicy Szerokiej, po południowej stronie skrzyżowania z ulicą Modrą (nr 37751 w kierunku Bezrzecza, 37752 w kierunku Krzekowa). Przystanki są przystankami na żądanie.

Od 1 listopada 2021 roku na liniach 61 i 74 w okresie od listopada do marca na stałe utrzymane zostały działkowe rozkłady jazdy. W związku z powyższym na obu liniach obowiązywał następujący podział rozkładów jazdy:

• dni powszednie poza okresem wakacji letnich,
• dni powszednie w okresie wakacji letnich,
• soboty i dni świąteczne (rozkład całoroczny).

1 maja 2022 roku na terenie gminy Dobra nastąpiło uruchomienie nowej siatki połączeń komunikacji miejskiej, co skutkowało również zmianą numeracji. W związku z tym zmieniono numeracje na 227, a linia 74 została zlikwidowana. Przed zlikwidowaniem linia jeździła na trasie:

ZAKŁADY PIEKARNICZE < — > BEZRZECZE
Szczecin: Łukasińskiego — Czorsztyńska — Mickiewicza — rondo Karskiego (z powrotem: rondo Karskiego — Reduty Ordona — Łukasińskiego) — Wernyhory — Klonowica — Żołnierska — rondo Prymy — Szeroka — Modra — Koralowa — Bezrzecze: Koralowa — Górna

ŁUKASIŃSKIEGO OGRODY < — > BEZRZECZE
Szczecin: Łukasińskiego — Czorsztyńska — Mickiewicza — rondo Karskiego (z powrotem: rondo Karskiego — Reduty Ordona — Łukasińskiego) — Wernyhory — Klonowica — Żołnierska — rondo Prymy — Szeroka — Modra — Koralowa — Bezrzecze: Koralowa — Górna

MIERZYN SZKOŁA < — > BEZRZECZE
Mierzyn: Kolorowa — Długa (z powrotem: Długa) — Topolowa — Nasienna — Szczecin: Łukasińskiego — Czorsztyńska — Mickiewicza — rondo Karskiego (z powrotem: rondo Karskiego — Reduty Ordona — Łukasińskiego) — Wernyhory — Klonowica — Żołnierska — rondo Prymy — Szeroka — Modra — Koralowa — Bezrzecze: Koralowa — Górna.


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.