Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Przebudowa torowisk na ulicy Energetyków,
Gdańskiej wraz z Basenem Górniczym


* * *

Rys historyczny

26 sierpnia 1964 roku zawieszona została komunikacja tramwajowa na Prawobrzeże w związku z modernizacją ulicy Gdańskiej. Wzdłuż ulicy Gdańskiej tramwaje zastąpiła komunikacja autobusowa.

Po siedmiu latach po długotrwałej modernizacji (przebudowy) ulicy Gdańskiej 2 stycznia 1973 roku przywrócono ponownie komunikację tramwajową na Prawobrzeże (Basen Górniczy). Skrócono wszystkie linie autobusowe kursujące do śródmieścia przedłużone na czas remontu. Stałymi przystankami dla komunikacji autobusowej została pętla na Basenie Górniczym.

42 lata od ostatniego zakończenia remontu, miasto i Tramwaje Szczecińskie przystąpiło do modernizacji torowiska i infrastruktury komunikacyjnej w ciągu ulic Energetyków i Gdańskiej w ramach programu „Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie” współfinansowanych przez Unię Europejską. Przebudowywane torowisko w ciągu tych ulic jest uzupełnieniem trasy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju, które powstaje pomiędzy Basenem Górniczym a ulicą Turkusową.

* * *

Tory, spawy i... naprawy

Mimo wcześniejszych (sprzed kilku miesięcy) zapowiedzi przedstawicieli Tramwajów Szczecińskich roboty przy naprawach nowych torów na ulicach Energetyków i Gdańskiej nie zakończyły się w 2017 roku. Wygląd torowisk od mostu Długiego po pętlę na Basenie Górniczym wskazuje, że jeszcze sporo czasu upłynie, zanim spółka Energopol-Szczecin SA, która była wykonawcą inwestycji, upora się z tym zadaniem. Deklaruje, że nastąpi to do końca tego miesiąca, ale - jak z góry zastrzegają jej przedstawiciele - to zależeć też będzie od pogody

Odkrywki”, wypełnione prowizorycznie drewnianymi podkładami i deskami mocowanymi klinami, są nadal w około jednej trzeciej miejsc na odcinkach, w których nowe szyny popękały zimą na przełomie lat 2015/2016, nawet nie po pół roku od oddania ich do eksploatacji.

Pojawiły się też one na trzech torach manewrowych - objazdowych, prowadzących do nieużytkowanych obecnie peronów postojowych na nawrotach w obrębie pętli na Basenie Górniczym (tramwaje korzystają z nich jedynie w sytuacjach awaryjnych).

Do tego dochodzą jeszcze miejsca, gdzie po naprawach wciąż na załatanie czekają fragmenty wcześniej skuwanej po raz kolejny nawierzchni. Jest ich jeszcze ponad.... czterdzieści! Czytaj więcej: Kurier Szczeciński

Opracowanie "Mirosław Winconek", "Kurier Szczeciński (7)", 10 stycznia 2018 roku

* * *

Milionowa kara dla Energopolu za spóźnioną
przebudowę Energetyków i Gdańskiej

Ponad 4,3 mln zł straciła firma Energopol Szczecin za opóźnienie modernizacji torów wzdłuż ulicy Energetyków i Gdańskiej

Modernizacja torów zakończyła się w sierpniu tego roku, ale jak wynika z informacji uzyskanych w magistracie, finał inwestycji miał miejsce dopiero 4 listopada. Tego dnia miasto przelało Energopolowi wynagrodzenie za zrealizowanie kontraktu. Czytaj więcej: wyborcza.pl

Opracowanie "Andrzej Kraśnicki jr.", "wyborcza.pl", 30 listopada 2015 roku

* * *

Ile zapłacą i czy będzie kara?

Do końca tego tygodnia spółka Tramwaje Szczecińskie powinna wystawić rachunek Energopolowi Szczecin S.A. za wykonaną z kilkumiesięcznym opóźnieniem wymianę trasy tramwajów w ulicach Energetyków i Gdańskiej oraz przebudowę samej pętli na Basenie Górniczym. Z wnioskiem do magistratu o naliczenie kar za poślizg. Przedstawiciele Energopolu twierdzą, że obcięcia wypłaty się nie spodziewają mimo niedotrzymania terminu. Czytaj więcej: Kuriera Szczecińskiego

Opracowanie "Mirosław Winconek", "Kurier Szczeciński", 14 października 2015 roku

* * *

Nowe torowiska jak rozlewiska (galeria)

Wystarczyła jedna deszczowa noc z minionego czwartku na piątek, by wymienione na nowe torowiska w ulicy Gdańskiej i na pętli Basen Górniczy zamieniły się w wielu miejscach w rozlewiska.

Piątkowy poranek odsłonił w pełni obraz niedoróbek nie tylko na samej trasie dla tramwajów. Oto dzieło, które kosztowało prawie 80 mln zł, nie licząc kilkumiesięcznego poślizgu. Przeczytaj całość na stronie: 24kurier.pl

Opracowanie "Mirosław Winconek", "24kurier.pl", 28 sierpnia 2015 roku

* * *

Testy techniczne na Energetyków, Gdańskiej i Basenie Górniczym
12 sierpnia 201512 sierpnia 2015 odbył się drugi zaplanowany przejazd techniczny tramwaju niskopodłogowego. Wziął w nim udział Swing - 825 prowadzony przez pana Romana Mirka. Przejazd rozpoczął się również o godzinie 11.

Sprawdzane są te same parametry trasy, ale pod kontem tramwajów niskopodłogowych. Przejazd tym razem trwał krócej niż pierwszy, czyli 2 godziny. Testy przeszły pomyślnie.

Komisja sprawdzająca przydatność trasy tramwajowej jest zadowolona z wyników i skłonna jest uznać, że trasa nie ma wad dyskwalifikujących ją z dopuszczenia do eksploatacji, a zastrzeżenia do sposobu montażu i wykonania dylatacji na moście Portowym zostały uwzględnione przez firmę "Taumer" i dylatacja zostanie poprawiona.

* * *
* * *

Testy techniczne na Energetyków, Gdańskiej i Basenie Górniczym
11 sierpnia 2015

11 sierpnia 2015 odbył się pierwszy z dwu przejazdów technicznych tramwaju. Kilka minut po godzinie 11 na zmodernizowaną trasę tramwajową w ciągu ulic Energetyków i Gdańskiej wjechał po raz pierwszy od roku wagon Tatra KT4Dt - 131 prowadzony przez pana Romana Mirka znanego z linii turystycznej "0". Sprawdzano sprawność zasilania sieci napowietrznej, stan nowych torów, poprawność wykonania peronów na przystankach z uwzględnieniem bezpieczeństwa pasażerów, jak też eksploatacji taboru.

Po trzygodzinnym przejeździe komisja miała kilka zastrzeżeń. Między innym na Basenie Górniczym - na peronie przystanku tramwajowego - do przestawienia są dwa słupki ze znakami informacyjnymi, na przystanku rezerwowym pętli postawiony słup trakcyjny jest za blisko skrajni torów tramwajowych, więc będzie musiał być przesunięty, aby tramwaje mogły bezpiecznie przejeżdżać, również były uwagi do samoczynnego przestawiania zwrotnic w czasie testu nie udało się ich przestawić automatycznie z kabiny motorniczego, trzeba było je przestawiać ręcznie. Według ustaleń komisji, jeden z elementów automatyki pozwalających przestawić zwrotnice jest uszkodzony.

Z kolei na Moście Portowym na styku stałego lądu a mostem, tory na dylatacji zostały spięte na stałe, a powinny zachodzić jedna na drugą, gdyż jest to reakcja na prace przeprawy na styku konstrukcji z lądem.

Jak stwierdziła komisja następny przegląd trasy tramwajowej z wykonania zaleconych poprawek odbędzie się 17 sierpnia.

12 sierpnia 2015 odbędzie się drugi zaplanowany przejazd techniczny tramwaju niskopodłogowego. Weźmie w nim udział Swing o numerze 825. Przejazd rozpocznie się też o godzinie 11. Sprawdzane będą te same parametry trasy ale pod kontem tramwajów niskopodłogowych.

Jeśli testy będą pozytywne, to w przyszłym tygodniu tj. 18 sierpnia ma odbyć się przejazd techniczny trasy tramwajowej na odcinku Basen Górniczy, Eskadrową, Hangarową, Jaśminową aż do pętli Turkusowa. Jeśli wszystko będzie w porządku, cała nowa trasa tramwajowa na prawobrzeże zostanie udostępniona pasażerom 29 sierpnia 2015.

* * *


* * ** * *

Plac robót - Energetyków, Gdańska, Basen Górniczy
9 sierpnia 2015 roku

Wydaje się, że Energopol i podwykonawcy uporali się z inwestycją. Basen Górniczy został już w 99% uporządkowany. Całość torowisk wraz z pętlą i przystanki na trasie w ciągu ulicy Gdańskiej czekają na werdykt komisji odbiorczej o dopuszczeniu do eksploatacji.

Na całej długości ulicy Gdańskiej do Mostu Portowego udrożniono trzeci pas ruchu po obydwu stronach. Jedynie jeszcze trwają prace wykończeniowe przy przystanku "Energetyków" na ulicy Energetyków. Również tu udrożniono trzeci pas ruch w kierunku centrum za przystankiem.

Zastanawiam się, czy odbędzie się zapowiadany na wtorek (11.08.15) lub środę (12.08.15) przejazd techniczny sprawdzający torowiska i trakcję napowietrzną, kończący odbiór robót.
* * *

Letnia kumulacja na torach

No to będzie jazda!

W pierwszej połowie przyszłego tygodnia planowane są pierwsze jazdy techniczne tramwaju po nowych torowiskach ulicami Energetyków i Gdańską do pętli na Basenie Górniczym w Szczecinie. Testy na trasie, budowanej przez Energopol w permanentnym poślizgu od poprzedniego lata, mają odbyć się we wtorek lub w środę. O ile do tego czasu skończą się porządki na tym wciąż placu budowy. Przeczytaj całość w artykule: Kuriera Szczecińskiego

Opracowanie "Mirosław Winconek", "Kurier Szczeciński", 7 sierpnia 2015 roku

* * *

Kiedy jazdy Gdańską?

Po ponad roku od rozpoczęcia dopiero w najbliższy wtorek, 4 sierpnia, powinno być wiadomo, kiedy wreszcie będą mogły odbyć się pierwsze jazdy techniczne tramwajów po nowych torowiskach ulicami Energetyków i Gdańską do Basenu Górniczego

Przypomnijmy, że projekt, którego wykonanie spółka Tramwaje Szczecińskie powierzyła Energopolowi Szczecin S.A., został rozpisany na 270 dni, ale nawet z wydłużonego aneksem do umowy terminu zakończenia robót do 15 czerwca ten nie był w stanie również się wyrobić.

Jednym z powodów poślizgu były zmiany w dokumentacji dotyczące wzmocnienia podbudów pod nowe słupy oświetleniowe i trakcji oraz podbudów torów i dodatkowe roboty przy palowaniu gruntu. Przeczytaj całość na stronie: 24kurier.pl

Opracowanie "Mirosław Winconek", "24kurier.pl", 2 sierpnia 2015 roku

* * *

Plac robót - Energetyków, Gdańska, Basen Górniczy
28 lipca 2015 roku

Pomimo zgłoszenia gotowości do odbiorów przez "Energopol" 16 lipca 2015 dalej jest to plac budowy, na którym trwają prace. Na przystanku Energetyków poznańska firma "Inter Asphalt" uzupełnia asfalt pomiędzy torami a peronem. W dalszym ciągu nie jest wypełnione pobocze przy bus-pasie od przystanku do Mostu Portowego. Geodeci za Mostem Portowym sprawdzają geometrię i parametry położonego torowiska.

Przy i za przystankiem "Baltona" trwają prace porządkowe i uzupełniające. To samo dzieje się na przystanku "Parnica", gdzie brygady podwykonawców uzupełniają na wjeździe i wyjeździe krawężniki. Na samym przystanku jest wykańczana wiata w stronę Basenu Górniczego.

W dalszym ciągu najwięcej pracy jest na Basenie Górniczym, gdzie też jest porządkowany teren, poprawiane są usterki wytknięta przez komisje odbiorową. PKP Energetyka sprawdza naprężenie sieci na pętli.

* * ** * *

* * *

Końca nie widać

To będzie „rosyjska ruletka”, tramwaj ruszy albo i nie…

Firma Energopol zgłosiła do odbioru linię tramwajową wzdłuż ulic Energetyków i Gdańskiej. Zgodnie z procedurami przedstawiciele Tramwajów Szczecińskich rozpoczęli odbiory. Na początek przegląd sieci i przystanków. Przeczytaj całość na stronie: Prawobrzeże.info

Opracowanie "EL", "Prawobrzeże.info", 27 lipca 2015 roku

* * *

Pierwsze odbiory

Rozpoczęły się pierwsze odbiory techniczne na trasie tramwajów od Basenu Górniczego przez ul. Gdańską i ul. Energetyków w Szczecinie

Komisja odbiorowa ruszyła w obchód od poniedziałku, choć jest to wciąż plac budowy. Energopol zgłosił nam gotowość do odbiorów w miniony czwartek. Od początku tygodnia sprawdzamy, jak roboty zostały wykonane. Przeczytaj całość na stronie: 24kurier.pl

Opracowanie "Mirosław Winconek", "24kurier.pl", 21 lipca 2015 roku

* * *

Plac robót - Energetyków, Gdańska, Basen Górniczy
18 lipca 2015 roku

Jak już wspomniałem prace wykończeniowe pochłaniają bardzo dużo czasu i energii.

• na ulicy Energetyków na przystanku, wiaty zostały już postawione, ale w dalszym ciągu budowane są perony a postawione wygrodzenia od jezdni miejscami jeszcze trzeba oszklić. Trwają prace przy wylewaniu betonu na poboczach. Prace prowadzi podwykonawca Energopolu, firma "BUD-MAX"

• na przystanku Baltona dalej trwają prace wykończeniowe. Pobocza zasypano splantowano teren. To samo jest w rejonie przystanku Parnica. Tu tez pracuje firma "BUD-MAX".

• okolice przystanku Merkatora i samego przystanku zostały już wykończone. Przystanek jest gotowy do odbioru.

• najwięcej pracy jest nadal na Basenie Górniczym. W dalszym ciągu miejscami nie są wykończone chodniki pomiędzy budynkami. Dalej buduje się krawężniki przy chodnikach na wewnętrznym placu pętli, za to został już wylany asfalt pomiędzy torowiskami. Prace wykończeniowe trwają też na wewnętrznym peronie postojowym pętli. Kończone są prace brukarskie peronu, a wygrodzenia od jezdni zostały już postawione i oszklone płytami z pleksiglasu. Jeszcze zostało trochę terenu do splantowania i uporządkowania. Prace prowadzą brygady "Energopolu" i "INS-DROG".


* * *

Plac robót - Energetyków, Gdańska, Basen Górniczy
10 lipca 2015 roku

10 lipca 2015 roku jest 25 dniem opóźnienia zakończenia budowy - licząc, to od 15 czerwca, kiedy to inwestycja miała być zgłoszona do odbioru - spółka Energopol, jak do tej pory straciła ca 2 mln złotych za nieterminowe oddanie budowy.

Jak widać niżej na załączonych zdjęciach Energopol i podwykonawcy mają jeszcze sporo do zrobienia na całej długości trasy tramwajowej łącznie z pętlą na Basenie Górniczym.

• na ulicy Energetyków na przystanku, wiaty zostały już postawione, ale budowane są perony i stawiane wygrodzenia od jezdni. Trzeba jeszcze miejscami wyrównać przytorza i zasypać pobocza.

• na przystanku Baltona trwają jeszcze prace wykończeniowe. Pobocza zasypano splantowano teren. To samo jest w rejonie przystanku Parnica.

• okolice przystanku Merkatora i samego przystanku zostały już wykończone tzn. położono chodniki na peronach, postawiono wiaty, trwają prace porządkowe. Jeszcze tylko trzeba zaasfaltować wjazdy i zjazdy na/z przystanku.

• najwięcej pracy jest na Basenie Górniczym. Nadał trwają prace przy układaniu chodników na peronach autobusowych i tramwajowych jak również chodnikach pomiędzy budynkami. Zamontowano już siedziska dla pasażerów na niektórych peronach, jak również gabloty informacyjne.

Dalej trwają prace przy torowiskach na placu objazdowym dla tramwajów na pętli. Trzeba jeszcze fragmentami wyłożyć warstwę ścieralną pomiędzy torami, a w części autobusowej pętli na całym obszarze, na drogach dojazdowych jak i pomiędzy peronami. Wykonywane są prace wykończeniowe i porządkowe obiektu.
* * *

Torowisko na ul. Gdańskiej i Energetyków.
Kiedy koniec prac? [zdjęcia]

Do końca tygodnia wykonawca prac na ul. Gdańskiej i Energetyków ma zgłosić do odbioru technicznego torowisko i sieć trakcyjną

Chodzi o to, żeby przejść i zobaczyć usterki, takie zapisy mamy w umowie, ewentualnie można podjąć decyzję o przejeździe technicznym - mówi Krystyna Gawrońska, zastępca dyrektora do spraw inwestycji spółki Tramwaje Szczecińskie. Przeczytaj całość na stronie: Moje Miasto

Opracowanie "Marek Jaszczyński", "Moje Miasto", 8 lipca 2015 roku

* * *

Obsuwa tramwajowa w pełni

Zgodnie z planem firma Energopol nie zakończyła prac przy modernizacji torowiska tramwajowego w ul. Energetyków i Gdańskiej, a także przy przebudowie pętli autobusowo-tramwajowej na Basenie Górniczym

Mimo, że 30 czerwca był już kolejnym z ustalonych i deklarowanych przez Energopol Szczecin S.A. terminów oficjalnego powiadomienia spółki Tramwaje Szczecińskie o finale robót zasadniczych i gotowości do odbioru inwestycji. Pierwotny, zapisany w umowie, termin finału wymiany torowisk i przebudowy samej pętli wyznaczony był na 15 lutego tego roku. Przeczytaj całość na stronie: 24kurier.pl

Opracowanie "Mirosław Winconek", "24kurier.pl", 30 czerwca 2015 roku

* * *

Niekończące się zapewnienia

Jest sobota 27 czerwca 2015 roku godzina 17.00, a na budowie trasy tramwajowej Energetyków - Gdańska - Basen Górniczy pracuje słownie pięciu ludzi. Energopol pomimo, że zapewniał iż odda trasę do końca czerwca jest daleki od jej zakończenia.

Fakt, że na całej trasie rozwieszona została trakcja napowietrzna, ale to głównie zasługa "Energetyki PKP", która nie patrząc na innych wykonawców robiła swoje, ale to też dzięki temu, że zostały położone tory i posadowione słupy na całej długości trasy włącznie z połączeniem ich z torami trasy SST.

Na ulicy Energetyków położono już na większości bus-pasa asfaltową nakładkę ścieralną, to samo na Moście Portowym i zjeździe z niego, ale pozostają rozgrzebane przytorza i pobocza. Z kolei na Gdańskiej na wysokości Baltony częściowo już ułożono krawężniki, zamontowano nową wiatę, układane są chodniki. Dalej idąc do przystanku Parnica częściowo splantowany jest teren wokół torowisk, gdzie część torowiska będzie torowiskiem zielonym. Buduje się dalej zjazdy i krawężniki z bus-pasów. Na przystanku Merkatora trwają dalej prace przy budowie peronów przystankowych - układa się krawężniki, stawia się płotki zabezpieczające pasażerów przed zejściem na jezdnie, postawiono też wiaty. Dalej buduje się zjazdy i wjazdy na bus-pas, trzeba je będzie jeszcze zaasfaltować i tak jak na całości trasy rozgrzebane są przytorza i pobocza.

Ale najwięcej jest jeszcze do zrobienia na samym Basenie Górniczym. Trzeba jeszcze położyć nakładkę ścieralną na wjazdach i zjazdach z bus-pasów, jak również na zadaszonej pętli dla autobusów. Budowane są chodniki na przystankach autobusowych i tramwajowych, stawiane są płotki odgradzające pasażerów przed zejściem na jezdnie. Budynek socjalno-kasowy wydaje się, że jest wykończony i trwa jego uzbrojenie. Za to na samej pętli w większości torowiska są już położone i zabetonowane. Jeszcze pomiędzy torami trzeba położyć ścieralną nakładkę asfaltową i uporządkować teren. To tyle co zauważyło niewprawne oko laika.

W związku z tym nasuwa się pytanie, jak Energopol uzasadni kolejną wpadkę z nie dotrzymaniem kolejnego przez siebie zaproponowanego terminu oddania inwestycji. Czy firma, która nie dba o swoje dobre imię powinna uczestniczyć w przetargach. Robienie z gęby cholewy w tym jej nie pomaga. Firma Energopol w tej chwili wykonuje prace na takich inwestycjach jak:
• przebudowa ulicy Potulickiej - termin zakończenia wrzesień 2015 wydaje się być terminem zagrożonym,
• przebudowa ulicy Warcisława - termin zagrożony,
• budowa mariny na Wyspie Grodzkiej,
• odwołanie od przetargu na remont wschodniej strony alei Niepodległości.

Moim skromnym zdaniem Enegopol winien zakończyć wcześniej rozpoczęte inwestycje, a nie ubiegać się o kolejne, skoro nie ma mocy przerobowych. Przeszkadzanie innym wykonawcom w pracy poprzez odwoływanie się do Krajowej Izby Odwoławczej, bo złożył ofertę z najniższą ceną na wykonanie robót. Wydaje się, że jakiś czas temu zostało zmienione Prawo Zamówień Publicznych w którym nie obowiązuję już najniższa cena, a doświadczenie i zdolność wykona zadania w określonym terminie zawartym w umowie pomiędzy kontrahentami.

Jak już wspomniałem firma Energopol nie ma sama zdolności przerobowych i ad hoc dobiera sobie nie zawsze sprawdzonych podwykonawców robót, co skutkuje przeciągającymi się inwestycjami i problemami z podwykonawcami. Nie ma jak to się mówi w polityce "zdolności koalicyjnych". Rodzi się więc pytanie czy z Energopolem nikt nie chcę współpracować poprzez założenie konsorcjum na daną inwestycję, czy jest jakaś inna przyczyna?

Zastanawiam się, kiedy wreszcie Tramwaje Szczecińskie i WIN Urząd Miasta zacznie nakładać kary za każdy dzień opóźnienia oddania inwestycji do eksploatacji.

Mieszkańcy Szczecina oczekują od firmy Energopol szybkiego zakończenia inwestycji i udrożnienia ulic Energetyków, Gdańskiej i Basenu Górniczego, bo stojąc w korkach tracą tysiące złotych za spalone paliwo i jednocześnie tracą na zanieczyszczeniu środowiska.

* * *

Plac robót - Energetyków, Gdańska, Basen Górniczy
25 czerwca 2015 roku


* * *

Energopol nie dał rady

Najwcześniej pod koniec lipca pojedziemy tramwajem do Basenu Górniczego

We wtorek odbyła się rada budowy, podczas której główny wykonawca prac - Energopol - poinformował, że do końca czerwca powinien się uporać z zadaniem. Procedura wygląda tak, że po otrzymaniu zgłoszenia o zakończeniu prac mamy 7 dni na powołanie komisji. Przeczytaj całość na stronie: 24kurier.pl

Opracowanie "ToT", "24kurier.pl", 16 czerwca 2015 roku

* * *

Bez odbioru?

W poniedziałek spółka Tramwaje Szczecińskie powinna rozpocząć odbiory torowiska w ciągu ul. Gdańskiej i Energetyków oraz przebudowanej pętli autobusowo-tramwajowej Basen Górniczy

Tak przynajmniej od kilku tygodni zapewniał główny wykonawca prac, firma Energopol. Jednak wizja lokalna, jaką spółka "TS" przeprowadziła w piątek wspólnie z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego wskazuje, że opóźniona o kilka miesięcy inwestycja będzie miała kolejny poślizg. Przeczytaj całość na stronie: 24kurier.pl

Opracowanie "ToT", "24kurier.pl", 14 czerwca 2015 roku

* * *

Plac robót - Energetyków, Gdańska, Basen Górniczy
11 czerwca 2015 roku

* * ** * *

Torowisko na Energetyków - wyjaśnienie

W związku z pytaniami dziennikarzy oraz nierzetelnymi informacjami, które pojawiają się w mediach informujemy, że miasto Szczecin nie zamierza wyburzać nowopowstającego torowiska na ul. Energetyków

Plany związane z budową Mostu Kłodnego (wraz z torowiskiem) oznaczają m.in. budowę nowej relacji tramwajowej (m.in. przez Łasztownię) i nie wiążą się z likwidacją jakichkolwiek innych torowisk w Szczecinie.

Poprawa drogowego dostępu do portu w Szczecinie to jedna ze strategicznych inwestycji miasta w nowej perspektywie unijnej. W skład zadania wchodzi m.in. budowa Mostu Kłodnego oraz remonty i modernizacje wielu ulic w tym: Gdańska, Energetyków, Basenowa, Górnośląska, Bytomska, Rybnicka, Kujota.

W ramach prac powstanie również torowisko, które połączy ulicę Energetyków z Łasztownią i dalej z Nabrzeżem Wieleckim. Całość szacowana jest na około 350 mln złotych. Jednak dziś miasto na ww. inwestycję nie ma zapewnionych środków finansowych, a projektowanie jest w trakcie. Trudno zatem ostatecznie przesądzać jaki będzie finalny kształt inwestycji.

Podkreślamy jednocześnie, że nie ma w planach likwidacji torowiska biegnącego ul. Energetyków i dalej Mostem Długim w stronę centrum miasta.

Źródło: Urząd Miasta, 9 czerwca 2015 roku

* * *

Plac robót - Energetyków, Gdańska, Basen Górniczy
4 czerwca 2015 roku

Prace przy wymianie torowisk na ulicy Energetyków i Gdańskiej jak również na Basenie Górniczym przyspieszyły jak się wydaje kosztem inwestycji (np. na ulicy Potulickiej, gdzie pracuje niewielu robotników Energopolu i ich podwykonawców).

• na ulicy Energetyków od Mostu Długiego do Trasy Zamkowej torowisko zostało już położone i zalane asfaltem. Po oddaniu inwestycji do eksploatacji po tzw. buspasie będą poruszały się tramwaje, autobusy i pojazdy służb ratunkowych. Ale to jeszcze chwilę potrwa. Brygady stawiają słupy trakcyjne na wbudowane w jezdnie podstawy. Ustawiane są krawężniki na całej długości ulicy przyległej do buspasa. Od Trasy Zamkowej do Mostu Portowego trwają prace przy tworzeniu podbudowy torowiska. Układane jest zbrojenie z elementów stalowych. Na samym Moście Portowym ułożono już tory.

• na ulicy Gdańskiej już praktycznie położono tory w ciągu całej ulicy. Postawione są słupy trakcyjne wraz z latarniami. Na Estakadzie Pomorskiej brygady zsypują tłuczeń pomiędzy torowiska. Pracuje podbijarka torowa. Miejscami porządkowany jest teren przyległy do torowisk. Od Estakady Pomorskiej do Basenu Górniczego pracownicy Energetyki PKP rozwiesili trakcję napowietrzną, łącząc ją z trakcją SST.

• na Basenie Górniczym - pętla nabrała wyrazistości a w szczególności robią wrażenie zadaszone perony autobusowe w pokojowych barwach. Robi wrażenie również postawiony od podstaw budynek socjalno-kasowy, jak też dla obsługi taboru. Nie ma jeszcze torów postojowych, do zawracania i objazdu na samej pętli. Nie jest wylana nakładka asfaltowa na peronach postojowych dla autobusów. Na peronach tramwajowych pozostaje jeszcze położenie chodnika, gdzie w tej chwili panuje ogromny rozgardiasz. Dopiero po uporządkowaniu terenu będzie to wyglądało lepiej.

Na pętli do wykonania zostały jeszcze torowiska wraz z rozjazdami. Stoją już słupy trakcyjne i czekają na zakończenie prac przy ułożeniu torowisk. Miejsce postojowe w części środkowej pętli jest już uporządkowane, układane są jeszcze chodniki. Jak już wspomniałem trakcja napowietrzna zawieszona na ulicy Gdańskiej od Estakady Pomorskiej jest już połączona z trakcją SST.

Patrząc na zaawansowanie robót i ogrom pracy do wykonania, nie sądzę aby Energopol zakończył je do 16 czerwca 2015 roku, jak zapowiadał i jak mami Tramwaje Szczecińskie jako zastępczego inwestora Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta.

Ciekaw jestem czy Tramwaje Szczecińskie i Urząd Miasta nałożą na Energopol jakieś kary za nieterminowe wykonanie inwestycji i czy w przyszłości będą preferowały tą firmę przy następnych przetargach miejskich. Aż się prosi, aby ją wykluczyć za brak mocy przerobowych i przeciąganie wszystkich możliwych terminów na inwestycjach prowadzonych przez Energopol.

* * *Basen Górniczy
Basen Górniczy
Basen Górniczy
Basen Górniczy
Basen Górniczy
Basen Górniczy
Basen Górniczy
Basen Górniczy
Basen Górniczy
Basen Górniczy
Basen Górniczy
Basen Górniczy
Basen Górniczy
Basen Górniczy
Basen Górniczy
Basen Górniczy
Basen Górniczy
Basen Górniczy
Basen Górniczy
Basen Górniczy
Basen Górniczy
Basen Górniczy
Basen Górniczy

* * *

Tramwaj na prawobrzeże ma pojechać zgodnie z planem

Prace przy wymianie torowisk na ulicy Gdańskiej przyspieszyły, a pętla przy Basenie Górniczym też już nabrała kształtu. Inwestycja będzie zrealizowana w terminie - zapewniają wykonawcy

16 czerwca wykonawca prac chce złożyć raport o zakończeniu budowy - informuje inż. Bogusław Gościniak z Energopolu Szczecin. Przeczytaj całość na stronie: radio-szczecin

Opracowanie Marek Borowiec", "radio-szczecin", 17 maj 2015 roku

\

* * *

Plac robót - Energetyków, Gdańska, Basen Górniczy
14 maja 2015 roku
ulica Energetyków
ulica Energetyków
ulica Energetyków
ulica Energetyków
ulica Energetyków
ulica Energetyków
ulica Energetyków
ulica Energetyków
ulica Gdańska
ulica Gdańska
Basen Górniczy
Basen Górniczy
Basen Górniczy
Basen Górniczy
Basen Górniczy
Basen Górniczy
Basen Górniczy
Basen Górniczy
Basen Górniczy
Basen Górniczy
Basen Górniczy
Basen Górniczy
Basen Górniczy
Basen Górniczy
Basen Górniczy

* * *

Plac robót - Energetyków, Gdańska, Basen Górniczy
21 kwietnia 2015 roku

Z chwilą poprawy pogody nasiliły się prace odtworzeniowe torowisk w ciągu ulic Energetyków, Gdańskiej i na Basenie Górniczym. Na ulicy Energetyków układane jest torowisko na przygotowanej podbudowie, gdzie powstać ma odcinek wspólnego pasa ruchu dla tramwajów i autobusów, nie ma słupów, oczekuje na zabetonowanie. Podbudowa przygotowywana jest od Trasy Zamkowej do Mostu Portowego. Na samym moście trwają prace przy odtworzeniu dylatacji na obu przyczółkach.

W ciągu ulicy Gdańskiej idąc od Mostu Portowego w korycie torowiska wyrównano teren i przygotowano podbudowę. Brygady podwykonawców zatrudnionych przez "Energopol" przygotowali szalunki pod pas wspólny dla autobusów i tramwajów. W większości już betonowa podbudowa została wykonana. Na Estakadzie Pomorskiej układana są tory i montowane są słupy na nowych podporach. W dalszej części ulicy Gdańskiej aż do Basenu Górniczego leży już nowe torowisko.

Na samym Basenie Górniczym zrobiło się niebiesko od postawionych słupów na przystankach tramwajowych i peronach autobusowych. W stanie surowym stoi już budynek socjalny, gdzie znajdzie się kasa biletowa i dyspozytornia służb nadzoru. Brygady podwykonawców i Energopolu przygotowują podbudowy pod torowiska i krzyżownice.

ulica Energetyków
ulica Energetyków
ulica Energetyków
ulica Energetyków
ulica Energetyków
most Portowy
ulica Gdańska
ulica Gdańska
ulica Gdańska
ulica Gdańska
ulica Gdańska
ulica Gdańska
ulica Gdańska
ulica Gdańska
Basen Górniczy
Basen Górniczy
Basen Górniczy
Basen Górniczy
Basen Górniczy
Basen Górniczy
Basen Górniczy
Basen Górniczy
Basen Górniczy
Basen Górniczy
Basen Górniczy
Basen Górniczy
Basen Górniczy
Basen Górniczy
Basen Górniczy
Basen Górniczy

* * *

Długi z blokadami bez zmian

Nie będzie wcześniejszego zniesienia blokad w ruchu kołowym przez most Długi w Szczecinie. Nadal obowiązuje termin ograniczeń w przejeździe zarówno nim, jak i dojazdowymi do niego ulicami Energetyków, Celnej, Jana z Kolna, Wyszyńskiego i Nabrzeże Wieleckie do 31 marca

Jak poinformowała w środę Krystyna Gawrońska, dyrektor ds. inwestycji spółki Tramwaje Szczecinie, Energopol Szczecin S.A., generalny wykonawca inwestycji, zamierza utrzymać w tym rejonie wprowadzoną tymczasową organizację ruchu z objazdami dla aut osobowych, dostawczych i ciężarowych do końca marca. Przypomnijmy, że wyjątkiem, gdy chodzi o poruszanie się przez przeprawę, są sprzęt dojeżdżający do urządzonego tam placu budowy, a także autobusy, autokary, busy, taksówki, karetki pogotowia ratunkowego, wozy straży pożarnej, policyjne radiowozy, a także pojazdy innych służb komunalnych i mundurowych. Przeczytaj całość na stronie: 24kurier.pl

Opracowanie "Mirosław Winconek", "24kurier.pl", 18 marzec 2015 roku

* * *

Przy moście Długim tory w betonie

W tym tygodniu powinno zacząć się wylewanie nowej nakładki asfaltowej między nowymi torami przed i za mostem Długim. Tym samym jesteśmy bliżej końca robót związanych z wymianą torów tramwajowych na jego obu przyczółkach, będących częścią inwestycji w ulicach Energetyków i Gdańskiej włącznie z pętlą na Basenie Górniczym. Jej generalnym wykonawcą jest spółka Energopl Szczecin SA

Prace najbardziej zaawansowane są od wjazdu na most przez skrzyżowanie z ul. Wyszyńskiego, Jana z Kolna i Nabrzeże Wieleckie. Tam pomiędzy szynami beton był wylany w pierwszej kolejności. W piątek i w sobotę robotnicy jednego z podwykonawców kontraktu firmy Uslugi Transportowe Budowlane Benard Baranowski skuwali z jezdni na wyłączonym z ruchu środka skrzyżowania po obu stronach świeżo ułożonych i zabetonowanych już szyn starą nakładkę asfaltu. Przeczytaj całość na stronie: 24kurier.pl

Opracowanie "Mirosław Winconek", "24kurier.pl", 16 marzec 2015 roku

* * *

Plac robót - Most Długi, Gdańska, Basen Górniczy
12 marzec 2015 roku

przyczółki - Most Długi
przyczółki - Most Długi
przyczółki - Most Długi
przyczółki - Most Długi
przyczółki - Most Długi
przyczółki - Most Długi
przyczółki - Most Długi
przyczółki - Most Długi
ulica Gdańska
ulica Gdańska
ulica Gdańska
ulica Gdańska
ulica Gdańska
ulica Gdańska
ulica Gdańska
ulica Gdańska
ulica Gdańska
ulica Gdańska
ulica Gdańska
ulica Gdańska
ulica Gdańska
ulica Gdańska

* * *

Most Długi może zostać otwarty dla ruchu dużo wcześniej,
niż planowano

Nie 1 kwietnia, ale już 20 marca Most Długi może zostać ponownie otwarty dla ruchu. - Nie ma opóźnień, wręcz przeciwnie, wszystko idzie szybciej, niż planowaliśmy - tłumaczy przedstawiciel wykonawcy prac

Zarówno przed, jak i za Mostem Długim zakończyły się już prace przy infrastrukturze podziemnej. To właśnie ta część prac była najbardziej niepewna. Nie było jednak większych kłopotów - mówi Bogusław Gościniak, dyrektor kontraktu z firmy Energopol Szczecin. Przeczytaj całość na stronie:gazeta.pl

Opracowanie "Andrzej Kraśnicki jr.", "wyborcza.pl", 4 marzec 2015 roku

* * *

Energopol w poślizgu na torach

Z końcem maja bądź najpóźniej w połowie czerwca tego roku tramwaje powrócą na trasę przez most Długi, ulice Energetyków i Gdańską do nowej pętli na Basenie Górniczym

Takie dziś płyną zapewnienia z ust prezesa spółki Tramwaje Szczecińskie, która w imieniu miasta prowadzi inwestycję. A to oznacza, że do tego czasu nie pojedziemy również dalej nowym torowiskiem na prawobrzeże do ul. Turkusowej, które ma być gotowe do użytku z końcem...kwietnia.

Nie pierwszy raz to, co zapisane było wcześniej w dokumentacji przebudowy brutalnie zweryfikowała rzeczywistość. Efekt? Projekt, którego wykonanie zostało rozpisane na 270 dni, zaliczy - jak już wiadomo - minimum czteromiesięczny poślizg. Przeczytaj całość na stronie:24kurier.pl

Opracowanie "Mirosław Winconek", "24Kurier.pl", 4 marzec 2015 roku

* * *

Prace przy na przyczółkach Mostu Długiego
- 21 luty 2015

przyczółki - Most Długi
przyczółki - Most Długi
przyczółki - Most Długi
przyczółki - Most Długi
przyczółki - Most Długi
przyczółki - Most Długi
przyczółki - Most Długi

* * *

Zmiany w organizacji ruchu
na czas zamknięcia Mostu Długiego

Od 21 lutego do końca marca nieprzejezdny będzie Most Długi w Szczecinie.

Zamknięcie obiektu związane jest z kolejnym etapem przebudowy torowiska na ul Gdańskiej i Energetyków oraz pętli na Basenu Górniczym. Za utrudnienia związane z inwestycją przepraszamy i jednocześnie zachęcamy do korzystania komunikacji miejskiej oraz z pociągów Przewozów Regionalnych.

Zamknięcie Mostu Długiego wiąże się z inwestycją: Modernizacja torowisk na ul. Energetyków, ul. Gdańskiej oraz na pętli Basen Górniczy. W ramach tego zadania modernizacji podlega ponad 8 tysięcy metrów toru pojedynczego od Mostu Długiego do Basenu Górniczego. Przebudowywana jest także sieć trakcyjna oraz przystanki, a także pętla autobusowo – tramwajowa na Basenie Górniczym. Dzięki inwestycji na ul. Energetyków i Gdańskiej zwiększy się atrakcyjność komunikacji miejskiej pomiędzy prawo a lewobrzeżem Szczecina, poprawi bezpieczeństwo i skróci czas przejazdu. Przebudowane torowisko na ul. Gdańskiej i Energetyków będzie uzupełnieniem trasy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju, które powstaje pomiędzy Basenem Górniczym a ul. Turkusową. Wartość umowy z firmą Energopol - wykonawcą inwestycji - wynosi 79 775 601, 99 zł. Jednym z etapów tej inwestycji jest remont przyczółków drogowych Mostu Długiego.

Zakres prac na Moście Długim

Zamknięcie przejazdu przez Most dla ruchu ogólnego ma związek z koniecznością wykonania przebudowy torowiska tramwajowego na przyczółkach mostu, tj. na skrzyżowaniu ul. Nabrzeże Wieleckie z ul. Wyszyńskiego oraz Energetyków z ul. Celną. Przebudowa zaplanowana jest na 5 tygodni.

Prace polegać będą między innymi na rozbiórce istniejącego torowiska, wykonania odwodnienia szyn wraz z włączeniem do istniejącego kanału deszczowego, zabezpieczenia sieci teletechnicznych, wykonania warstwy stabilizacji, podbudowy z betonu, montażu szyn, wykonanie betonu międzyszynowego oraz warstwy ścieralnej z asfaltu.

Tymczasowa organizacja ruchu

W związku pracami przejazd przez Most zachowany zostanie wyłącznie dla pojazdów komunikacji publicznej, taxi, służb miejskich, oraz pojazdów budowy po jednym zewnętrznym pasie ruchu, w każda stronę. W związku z tym nie będzie możliwy przejazd przez ul. Wyszyńskiego wzdłuż ul. Nabrzeże Wieleckie. Pojazdy zmierzające ul. Nabrzeże Wieleckie od strony ul. Jana z Kolna zmuszone będą wykonać manewr skrętu w prawo w ul. Wyszyńskiego w stronę Bramy Portowej. Zamknięte zostanie również tzw. „Ucho Sternickiego”. Od strony ul. Kolumba ruch pojazdów ogólnych skierowany zostanie wzdłuż ulic Nowa i Dworcowa. Wyjazd z ul. Celnej wzdłuż ul. Energetyków będzie odbywał się wyłącznie prawo w stronę Mostu Portowego.

Objazd drogi krajowej nr 10 (m.in. ul. Wyszyńskiego i ul. Energetyków) odbywać się będzie poprzez al. Niepodległości, Trasa Zamkowa, Gdańska. W związku z powyższym nastąpi zmiana programu sygnalizacji świetlnej i umożliwienie skrętu w prawo z dwóch pasów ruchu al. Niepodległości w ciąg pl. Żołnierza. Objazd ul. Nabrzeże Wieleckie poprzez ul. Nową, ul. Dworcową, al. Niepodległości, pl. Żołnierza do ul. Jana z Kolna.

Dojazd do Kępy Parnickiej - Niepodległości, Trasa Zamkowa, Gdańska, zawrotka pod Estakadą Pomorską, Gdańska Most Portowy, Władysława IV, Bytomska, Bulwar Gdański, Celna.

Źródło "ZDiTM", 16 luty 2015 roku

* * *

Energopol z remontem teraz na Długim

Znany jest termin zamknięcia dla ruchu samochodowego szczecińskiego mostu Długiego

Energopol Szczecin SA, generalny wykonawca opóźnionej już o minimum dwa miesiące przebudowy torowisk w ulicach Energetyków i Gdańskiej wraz z Basenem Górniczym, na przyczółki przeprawy przez Odrę z obu jej stron od ulic Wyszyńskiego i Celnej z robotami chce wkroczyć w najbliższą sobotę. Czeka nas komunikacyjny kataklizm? Więcej w artykule

Opracowanie "Mirosław Winconek", "Kurier Szczeciński", 16 luty 2015 roku

* * *

Most Długi i Nabrzeże Wieleckie zamknięte na 5 tygodni.
Czeka nas paraliż miasta?

Wiemy jak będzie wyglądała organizacja ruchu na czas remontu przeprawy przez Odrę. Szykują się spore utrudnienia, ale przede wszystkim dla jadących z Pomorzan w kierunku północnych osiedli miasta

Przebudowa ma potrwać maksymalnie do końca marca - mówi Andrzej Grabiec, dyrektor Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska szczecińskiego magistratu. Przez most będzie wstrzymany ruch pojazdów z wyjątkiem autobusów i pojazdów uprzywilejowanych. Nie mamy jeszcze opinii policji oraz Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego do projektu tymczasowej organizacji ruchu.

Po uzyskaniu zgody w najbliższych dniach prace przy moście mogłyby się zacząć po 20 lutego. Prace będą wykonywane na przyczółkach mostowych, to oznacza, że nie będzie przejazdu przez Nabrzeże Wieleckie na skrzyżowaniu z ulicą Wyszyńskiego.

Zakres przebudowy obejmie odcinek od mostu aż do torowiska "szóstki" i z drugiej strony do ulicy Heyki - mówi Jerzy Barański, zastępca dyrektora ZDiTM. Cały ruch poprzeczny będzie skierowany przez Bramę Portową.

To nie koniec prac remontowych. W marcu ma ruszyć przebudową al. Niepodległości na odcinku od Bramy Portowej do pl. Żołnierza Polskiego. Prawdopodobnie w kwietniu bądź w maju zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu most portowy.

Opracowanie "Marek Jaszczyński", "gs24.pl", 12 luty 2015 roku

* * *

Plac budowy Basen Górniczy
22 stycznia 2015 roku

Po moich ostatnich odwiedzinach (5 listopada 2014) placu budowy w rejonie Basenu Górniczego, krajobraz znacznie się zmienił. Po rozebraniu budynku w którym mieściły się kasy biletowe i dyspozytornia, jak i starych nawierzchni jezdni wraz z peronami autobusowymi, rozpoczęły się roboty palowania dla wzmocnienia terenu. Prowadzono prace przy układaniu nowej infrastruktury podziemnej. Na nowych fundamentach stawiany jest nowy budynek socjalnym, w którym znajdzie się na powrót kasa biletowa i dyspozytornia.

W obrębie byłych peronów autobusowych wylewane są fundamenty pod podpory przyszłego zadaszenia peronów. Widać już zarysy śladów torowisk na samej pętli przy budynku nowej podstacji.

Na całej długości ulicy Gdańskiej widać pracowników, którzy wykonują prace przy stawianiu fundamentów pod słupy trakcyjne. Na Moście Portowym trwają prace przy wzmacnianiu płyty nośnej pod torowisko tramwajowe. Na odcinku od Mostu Portowego w ciągu ulicy Energetyków do Mostu Długiego jak na razie nic się nie dzieje.

ulica Gdańska
ulica Gdańska
ulica Gdańska
ulica Gdańska
ulica Gdańska
ulica Gdańska
ulica Gdańska
ulica Gdańska
ulica Gdańska
ulica Gdańska
ulica Gdańska
ulica Gdańska
ulica Gdańska
ulica Gdańska
ulica Gdańska
ulica Gdańska
ulica Gdańska
ulica Gdańska
ulica Gdańska
ulica Gdańska

* * *

Remont na ulicy Energetyków i Gdańskiej
powoduje spore zamieszanie na drogach

Irytujemy się z powodu korków na drogach. Trzeba zacisnąć zęby i przeczekać najgorsze

Zachęcam do zainteresowania się tymczasową organizacją ruchu na ulicy Gdańskiej - mówi Konrad Zaremba, nasz czytelnik.

Wyłączenia pasów powodują gigantyczne korki. Rano po ulice Struga wieczorem natomiast po Trasę Zamkową. Wyłączone pasy służyć mają modernizacji torowiska, na którym od trzech miesięcy widać może kilku aktywnych pracowników. Niezrozumiałe dla mnie jest kompletnie, dlaczego pasy nie mogą chociaż czasowo być oddawane dla ruchu samochodowego.

Nie jest to odosobniony głos. Ktoś na tej samej ulicy ustawił tablicę z tekstem "Korek im. Piotra Krzystka". Jadąc 15 grudnia o godzinie 9.50 w stronę Basenu Górniczego spotkałem ciekawą tablicę, jadąc dwie godziny później tą samą trasą tablicy z patronem już nie było - mówi Paweł Kusiak, który zawiadomił nas o zajściu.

To powtórka z przeszłości. Jesienią mieszkańców irytowało zajęcie pasa ruchu ulicy Gdańskiej w czasie, gdy nie widzieli postępu prac. W efekcie na początku października wykonawca prac, Energopol Szczecin udostępnił wewnętrzne pasy ulicy.

Będzie poślizg

A teraz? Nie ma takich szans. Nie zgadzam się z tym, że nic się nie dzieje na placu budowy - mówi Krystian Wawrzyniak, prezes spółki "Tramwaje Szczecińskie". Do tej pory wbito 50 pali. Prace trwają, póki aura jest sprzyjająca Zdaję sobie sprawę, że są trudności, bo w okresie przedświątecznym jest wzmożony ruch.

Jest jeszcze jedna niespodzianka, przebudowa torowiska na ulicy Gdańskiej będzie opóźniona. Nie skończymy w lutym, termin zakończenia prac został przesunięty na maj przyszłego roku - informuje Krystian Wawrzyniak.

Jeden z naszych Czytelników zaproponował nawet pomysł w jaki sposób rozładować zatory drogowe. W porannych godzinach szczytu odblokować w godzinach 7 do 9 pas w stronę centrum, a w godzinach 15 - 18 z centrum w kierunku prawobrzeża - proponuje Wojciech Spychała. Budowlańcy będą mieli zawsze czynny jeden pas rano i po południu a dwa w pozostałych godzinach. A jak technicznie? Można przecież ustawić sygnalizację świetlną wpuszczającą w tych godzinach auta a potem wyświetlającą informację o zakazie wjazdu. Proste?

Nadal nie wiadomo, kiedy miałby zostać zamknięty most Długi. Na pewno nie będzie to w tym roku. Prawdopodobnie styczeń - luty 2015 roku - mówi prezes Wawrzyniak. Na pewno musi to być skoordynowane z innymi pracami w mieście m.in. z przebudową alei Niepodległości i inwestycją Szczecińskiej Energetyki Cieplnej.

Ostatni w rankingu

Co ciekawe z powodu grudniowych zatorów Szczecin został zaliczony do najwolniejszych miast w Polsce. Pojedziemy tu wolniej o 4 kilometry na godzinę niż w listopadzie.

Wyniki badania przeprowadzanego przez portal Korkowo.pl wskazują, że wszystkie miasta zwalniają w okresie przedświątecznym. W badaniu porównano średnie prędkości z listopada z jedenastu polskich miast ze średnimi prędkościami w tych samych miejscach w grudniu 2014.

Największy spadek prędkości został odnotowany w Szczecinie Na drugim miejscu znalazł się Wrocław i Łódź, które odnotowały po 2,5 km/h obniżenia prędkości.

Opracowanie "redakcja", "Moje Miasto", 4 stycznia 2015 roku

* * *

Energopolu lekkie odbicie

Na szczecińskim Basenie Górniczym po rozbiórkach starych nawierzchni jezdni, peronów autobusowych, a także parterowego punktu dyspozytorskiego ZDiTM rozpoczęły się roboty ziemne przy układaniu nowej infrastruktury w ziemi, w tym kanalizacji. Na nowych fundamentach trwają też roboty murarskie przy wznoszeniu ścian nowego piętrowego budynku z kasami, dyspozytornią, zapleczem dla kierowców i motorniczych

Spółka Energopol Szczecin SA rozpoczęła roboty przy wymianie torowiska w ulicach Energetyków i Gdańskiej 28 lipca tego roku. Zgodnie z warunkami przetargu i zapisami w kontrakcie zawartym z Tramwajami Szczecińskimi, na realizację inwestycji dostała 270 dni. Jak łatwo obliczyć, nowe torowisko z trakcją, włącznie z przebudowaną pętlą na Basenie Górniczym, powinno być gotowe do połowy lutego. Roboty na samej pętli rozpoczęły się w drugiej połowie października. W wykopach na całej długości między jezdniami ulic Energetyków i Gdańskiej nadal prowadzone są roboty ziemne, w tym kanalizacyjne, podobnie jak na samej pętli.

Po przestojach wymuszonych przez zmiany w dokumentacji projektowej, która nie uwzględniała tzw. przeszkód-niespodzianek na przyczółkach części z przepraw mostowych biegnących nad torowiskiem, Energopol ruszył ponownie z robotami. Od kilku tygodni równolegle do uzbrajania gruntu w instalacje na Basenie Górniczym, trwają tam także prace przy ustawianiu podpór nowych słupów trakcji. Część tych prac przy użyciu ciężkiego sprzętu wykonana została do tej pory również na podjazdach do Estakady Pomorskiej do wysokości elektrociepłowni. Na moście nad Parnicą mocowane są elementy stalowe podbudowy pod nowe tory.

Roboty przy palowaniu i wylewaniu fundamentów pod nową infrastrukturę trakcyjną powinny zakończyć się do stycznia. Wtedy - o ile pogoda pozwoli - rozpoczną się roboty już torowiska. Aktualny harmonogram zakłada, że inwestycja powinna zakończyć się w maju przyszłego roku - informuje Krystian Wawrzyniak, prezes spółki Tramwaje Szczecińskie.

Po przebudowie wraz z wymianą torowisk w ulicach Energetyków i Gdańskiej pętla stanie się uzupełnieniem nowej infrastruktury komunikacyjnej na szlaku prowadzącym odcinkiem powstającej trasy szybkiego tramwaju przez Zdroje do obrzeży osiedla Słonecznego z pętlą pośrednią przy ul. Turkusowej.

Całkowicie przeprojektowana została geometria układu torowego na pętli Basen Górniczy. W wyniku dowiązania do projektu szybkiego tramwaju na pętli dodany będzie jeden tor główny. Zmienione zostały również przebiegi torów postojowych, dzięki czemu z nich wszystkich będzie możliwy wyjazd w kierunku centrum, jak i w kierunku prawobrzeża. Do przebudowy jest siedem torów o długości ponad 1,2 km.

Przy pętli tramwajowej pojawią się dwa przystanki awaryjne bez wiat o dł. 32 m, w tym jeden tramwajowo-autobusowy od nitki wjazdowej ul. Gdańską w kierunku centrum, a drugi jako awaryjny tramwajowy na wysokości zewnętrznego toru do nawracania lub wyjazdu z niego w kierunku prawobrzeża. Do bieżącej obsługi podróżnych urządzone będą dwa przystanki o dł. 70 m do zadaszonej na całej długości peronów (przystanki końcowy i początkowy).

Wewnątrz pętli - jak dotąd - znajdować się mają stanowiska postojowe wraz z jezdniami manewrowymi dla autobusów - przewidzianych jest sześć nowych wysp przystankowych. Pas autobusowo-tramwajowy został zaprojektowany na przystanku Basen Górniczy dla pojazdów poruszających się w kierunku centrum. Na wszystkich peronach i pochylniach, od strony jezdni, zaprojektowano przeciwbryzgowe wygrodzenia ochronne o wysokości 1,14 m.

W nowym budynku o dwóch kondygnacjach mają się mieścić: lokal komercyjny, kasa biletowa, pomieszczenia socjalne i sanitarne dla personelu z dyspozytornią na piętrze z wejściem schodami od zewnątrz. Osobna toaleta będzie dla pasażerów przystosowana do korzystania z niej przez osoby niepełnosprawne. Stanie tam też budynek socjalny dla kierowców i motorniczych z aneksem kuchennym i sanitariatami. Nadal tam działać będzie po remoncie istniejąca od lat piekarnia-cukiernia.

Opracowanie "Mirosław Winconek", "Kurier Szczeciński", 18 listopada 2014 roku

* * *

Zamknięcie z przesunięciem

To będzie komunikacyjny horror. Energopol przymierza się bowiem do zamknięcia najważniejszego wjazdu do Szczecina: przez most Długi i ul. Wyszyńskiego. O mały włos przeprawa przez Odrę już byłaby zamknięta, ale złożona w Urzędzie Miasta dokumentacja dotycząca tymczasowej organizacji ruchu jest niekompletna. To oznacza zwłokę

Wykonawca prac - Energopol Szczecin - złożył w urzędzie dokumentację nowej, tymczasowej organizacji ruchu w tym rejonie 27 października. Jak się dowiedzieliśmy, musi ją jednak uzupełnić, m.in. z powodu negatywnej opinii policji. Termin zamknięcia przejazdu przez most Długi zostanie więc przesunięty - na razie nie wiadomo, do kiedy.

Ale od czekających nas utrudnień nie uciekniemy. Prędzej czy później most zostanie przecież zamknięty. Przejeżdżać przez niego będą mogły tylko autobusy komunikacji miejskiej. Pozostałym podróżnym chcącym się dostać do centrum pozostanie jedynie Trasa Zamkowa i ul. Autostrada Poznańska.

Planujemy, że prace te potrwają około miesiąca - twierdzi Bogusław Gościniak z Energopolu. Wiele jednak zależy od pogody. Trzeba bowiem pamiętać, że niektórych prac nie możemy wykonywać przy minusowych temperaturach lub kiedy pada.

Wjazd do lewobrzeżnej części Szczecina ulicami Gdańską, Energetyków i Wyszyńskiego będzie zamknięty na czas wymiany (łącznie) 150-metrowego odcinka torów po obu stronach mostu Długiego - w tym rozjazdów w jezdniach u zbiegu ulic Wyszyńskiego, Jana i nabrzeża Wieleckiego do przyczółka mostu Długiego.

Przebudowa torowiska przy moście jest tylko jednym z elementów większej całości. Energopol przebudowuje w sumie ponad 8 km torów. Poza tym wymienia sieć trakcyjną, buduje nowe przystanki przy ul. Energetyków i Gdańskiej oraz modernizuje pętlę na Basenie Górniczym, która zmieni swój charakter po połączeniu jej z pierwszym odcinkiem budowanej równolegle trasy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju.

Po modernizacji na sporym odcinku torowiska powstanie wspólny pas autobusowo-tramwajowy. Pas ten ciągnąć się będzie od mostu Długiego przez wiadukt drogowy nad Bulwarem Śląskim i most Portowy, aż do przystanku „Baltona”. Na całej trasie (z nową pętlą włącznie) niemal wszystkie przystanki będą wspólne dla tramwajów i autobusów.

Cała inwestycja związana z wymianą torowiska potrwa do wiosny przyszłego roku. Będzie kosztować prawie 80 mln zł (59 proc. tej sumy pochodzi z funduszy europejskich).

Opracowanie "Leszek Wójcik, (mir)", "Kurier Szczeciński", 12 listopada 2014 roku

* * *

Przebudowa Gdańskiej wyjdzie na prostą?

Drogowcy poprawili już błędy w dokumentacji projektowej i zapewniają, że prace ruszą pełną parą. Zmian wymagał między innymi projekt fundamentów, które znajdą się pod słupami trakcyjnymi

Jak okazało się na początku października, gdyby wykonawca postawił je według planów które otrzymał od miasta, mogłyby się one przewrócić. Teraz prezes spółki Tramwaje Szczecińskie, Krystian Wawrzyniak zapewnia, że to koniec problemów z modernizacją. Pogoda nam sprzyja, w przyszłym tygodniu prace zostaną bardzo mocno przyspieszone - deklaruje Wawrzyniak.

W ramach remontu modernizację przejdzie również pętla przy Basenie Górniczym. Tu wszystko przebiega zgodnie z planem zapewnia Krystyna Gawrońska z Tramwajów Szczecińskich. Cała infrastruktura jest przygotowywana do założenia instalacji kanalizacyjnych, jest przygotowana też do układania torowiska tramwajowego - tłumaczy Gawrońska.

Torowisko musi być wykonane tak, aby wytrzymało co najmniej 25 lat eksploatacji. W związku z tym w przyszłym tygodniu Energopol Szczecin powinien rozpocząć wbijanie ponad 140 potężnych pali aby wzmocnić grunt pod nowe torowisko. Łączny koszt prac to 80 milionów złotych.

Opracowanie "Marek Borowiec", "Polskie Radio Szczecin", 10 listopada 2014 roku

* * *

Tramwaj wyłania się z chaosu

Trwa budowa tzw. Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju

Na całej długości ulicy Gdańskiej i Energetyków robotnicy w części układają już szyny, trwa przygotowanie pod ułożenie podkładu, a także miejsc pod przyszłe fundamenty na słupy trakcyjne.

Generalny wykonawca dzięki sprzyjającej pogodzie, prowadzi szereg prac związanych m.in. z nasadzaniem pierwszych krzewów i zieleni oraz układaniem torów na pętli Turkusowa gdzie budowany jest także tunel dla pieszych.

Obok przystanku „Lotnisko” budowana jest kładka dla pieszych. W ostatnich tygodniach odbyły się jej próbne obciążenia. W miejscu gdzie stała Willa Gruneberga rozpoczął się demontaż szyn ślizgowych. Po usunięciu wszystkich elementów rozpoczną się prace związane z różnego rodzaju instalacjami podziemnymi.

Na naszych zdjęciach prace w rejonie Basenu Górniczego, gdzie trwa wyburzanie resztek peronów, a największy w Polsce kafar wibruje pale pod przyszłe zabudowania. Warto dodać, że budynek cukierni nie będzie zburzony, stanowi on własność prywatną.

Opracowanie "EL", "Prawobrzeże.info", 8 listopada 2014 roku

* * *

Plac budowy - 5 listopada 2014

ulica Gdańska
ulica Gdańska
ulica Gdańska
ulica Gdańska
ulica Gdańska
ulica Gdańska
ulica Gdańska
ulica Gdańska
ulica Gdańska
ulica Gdańska

* * *

Plac budowy - 27 października 2014

ulica Gdańska
ulica Gdańska
ulica Gdańska
ulica Gdańska
ulica Gdańska
ulica Gdańska - tyle zostało z kasy biletowej, dyspozytorni i poczekalni
ulica Gdańska - tyle zostało z kasy biletowej, dyspozytorni i poczekalni
ulica Gdańska
ulica Gdańska
ulica Gdańska

* * *

Pętla w gruz

Sprzęt do kruszenia betonu, koparki i wywrotki opanowały teraz zamkniętą pętlę na Basenie Górniczym. Przejdzie kapitalny remont. Po modernizacji jedną z nowości będą już perony z zadaszeniami dla zatrzymujących się tu tramwajów i autobusów

Od kilku dni trwają tam roboty przy wyburzaniu baraku starej parterowej dyspozytorni ZDiTM, zrywane są nawierzchnie z kostki brukowej jezdni między nieczynnymi od prawie tygodnia peronami przystanków autobusów, likwidowany jest kanał rewizyjny służący niegdyś do przeglądu i doraźnych napraw podwozi autobusów na placu do nawracania pośrodku zdemontowanych starych torów tramwajowych.

Po przebudowie wraz z wymianą torowisk w ulicach Energetyków i Gdańskiej pętla stanie się uzupełnieniem nowej infrastruktury komunikacyjnej na szlaku prowadzącym odcinkiem powstającej trasy szybkiego tramwaju przez Zdroje do obrzeży osiedla Słonecznego z pętlą pośrednią przy ul. Turkusowej.

Całkowicie przeprojektowana została geometria układu torowego na pętli Basen Górniczy. W wyniku dowiązania do projektu szybkiego tramwaju na pętli dodany będzie jeden tor główny. Zmieniony został również przebieg torów postojowych, dzięki czemu ze wszystkich torów postojowych będzie możliwy wyjazd zarówno w kierunku centrum, jak i w kierunku prawobrzeża. Do przebudowy jest siedem torów tramwajowych o łącznej długości ponad 1,2 km.

Przy pętli tramwajowej pojawią się dwa przystanki awaryjne bez wiat o dł. 32 m, w tym jeden tramwaj owo-autobusowy od nitki wjazdowej ul. Gdańską w kierunku centrum, a drugi jako awaryjny tramwajowy na wysokości zewnętrznego toru do nawracania lub wyjazdu z niego w kierunku prawobrzeża. Do bieżącej obsługi podróżnych urządzone będą dwa przystanki o dł. 70 m zadaszone na całej długości peronów (przystanki końcowy i początkowy).

Wewnątrz pętli - jak dotąd - znajdować się mają stanowiska postojowe wraz z jezdniami manewrowymi dla autobusów przewidzianych jest sześć nowych wysp przystankowych. Pas autobusowo-tramwajowy został zaprojektowany na przystanku Basen Górniczy dla pojazdów poruszających się w kierunku centrum.

Na wszystkich peronach i pochylniach, od strony jezdni, zaprojektowano przeciwbryzgowe wygrodzenia ochronne o wysokości 1,14 m.

W nowym budynku o dwóch kondygnacjach mają się mieścić: lokal komercyjny, kasa biletowa, pomieszczenia socjalne i sanitarne dla personelu z dyspozytornią na piętrze z wejściem schodami od zewnątrz. Osobna toaleta będzie dla pasażerów przystosowana do korzystania z niej przez osoby niepełnosprawne. Stanie tam też budynek socjalny dla kierowców i motorniczych z aneksem kuchennym i sanitariatami. Nadal tam będzie działać po remoncie istniejąca od lat piekarnia-cukiernia.

Opracowanie "Mirosław Winconek", "Kurier Szczeciński", 24 października 2014 roku

* * *

Zmiany na Basenie Górniczym

Pętla autobusowa na Basenie Górniczym zostanie w sobotę, 18 października zamknięta. Pasażerowie muszą przyzwyczaić się do zmian w kursowaniu komunikacji miejskiej

wizualizacja: Tramwaje Szczecińskie - tak będzie wygłądał budynek na Basenie Górniczym
Wizualizacja: Tramwaje
Szczecińskie

W związku z rozpoczęciem przebudowy pętli autobusowo-tramwajowej na Basenie Górniczym w sobotę, 18 października (sobota) zmieni się organizacja komunikacji miejskiej pomiędzy prawo a lewobrzeżem Szczecina - mówi Dariusz Wołoszczuk, rzecznik Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.

Wszystkie autobusy linii zwykłych dojeżdżające obecnie do pętli Basen Górniczy oraz autobusy linii 807 swój przystanek końcowy będą miały na ul. Eskadrowej, gdzie będzie zlokalizowana tymczasowa pętla. Przystanki będą umieszczone po stronie lotniska.

Pętla jest modernizowana w ramach przebudowy torowiska na ulicy Gdańskiej i Energetyków. Nowością będą zadaszone perony dla autobusów i tramwajów. Prace wykonuje firma Energopol Szczecin. Przebudowane torowisko na ul. Gdańskiej i Energetyków będzie uzupełnieniem trasy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju, które powstaje pomiędzy Basenem Górniczym a ul. Turkusową.

Spytaliśmy, czy w związku z pracami utrudnienia w ruchu czekają kierowców? Na samym Basenie Górniczym będą prowadzone prace nie mające większego wpływu na ruch pojazdów wzdłuż dawnej pętli - tłumaczy Marcin Charęza, szef Zespołu ds. Organizacji Ruchu szczecińskiego magistratu.

Istotna zmiana czeka natomiast w organizacji ruchu na skrzyżowaniu Eskadrowej z Przestrzenną. Autobusy wyjeżdżające z okolic lotniska będą miały pierwszeństwo - mówi Dariusz Wołoszczuk.

Opracowanie "redakcja", "gs24.pl", 15 października 2014 roku

* * *

Zmiany na Basenie Górniczym.
Drogowcy zamkną pętlę autobusową

Pętla autobusowa na Basenie Górniczym w Szczecinie będzie zamknięta. W związku z wymianą torowisk na Gdańskiej i budową linii szybkiego tramwaju wszystkie autobusy będą od soboty zatrzymywać się na ulicy Eskadrowej

Zmiany odczują przede wszystkim pasażerowie autobusów. Od najbliższego weekendu żaden pojazd komunikacji miejskiej nie wjedzie na teren Basenu Górniczego. Wszystkie linie autobusowe zwykłe oraz 807 będą kończyły kursy w rejonie ulicy Eskadrowej, tuż przy stacji benzynowej - informuje Marcin Charęza ze szczecińskiego magistratu.

Dla kierowców zmiany pojawią się tylko na skrzyżowaniu Eskadrowej z Przestrzenną. Pojazdy jadące Przestrzenną zarówno od strony Dąbia, jak i Mostu Cłowego, będą musiały ustąpić pierwszeństwa samochodom nadjeżdżającym od strony ulicy Eskadrowej - dodaje Charęza.

Przebudowa pętli na Basenie Górniczym ruszy w sobotę rano. Natomiast do piątku na Eskadrowej mają stanąć wiaty przystankowe i kasa biletowa. Utrudnienia potrwają pół roku.

Opracowanie "Marek Borowiec", "Polskie Radio Szczecin", 13 października 2014 roku

* * *

Tramwaje pojadą później

To już pewna informacja, choć w potoku innych, raczej nie zaskakuje.

Na remontowanym odcinku ulicy Gdańskiej tramwaje pojadą nie w marcu, ale jak dobrze pójdzie w maju. To kolejna opóźniona inwestycja w Szczecinie. Tym razem ewidentnie nie z winy wykonawcy.

Jak informuje przedstawiciel wykonawcy, potrzebny jest zupełnie nowy projekt dla fundamentów, które będą podtrzymywać słupy trakcyjne. Energopol rozbiera właśnie ostatnie z dotychczasowych bloków fundamentowych. Gdyby nowe budowano według planów dostarczonych przez inwestora, mogłyby się przewrócić. To groziłoby uszkodzeniem konstrukcji i paraliżem komunikacyjnym.

Umowa podpisana pomiędzy firmą Energopol a miastem, mówiła o terminie zakończenia prac z dniem 30 marca przyszłego roku. Z powodu błędów w dokumentacji zakończy się dwa miesiące później, czyli w maju.

Modernizacja torowiska obejmuj kilkukilometrowy odcinek od Basenu Górniczego do Mostu Długiego. Wymianie podlega całe torowisko wraz z siecią trakcyjną i budową nowych przystanków. Ma to kosztować 80 min złotych.

Wykonawca trzy dni temu zdjął ograniczenia na nitce wjazdowej i można teraz jechać trzema pasami. Nadal jednak zwężenie przy Basenie Górniczym jest powodem gigantycznych porannych korków, które gnębią mieszkańców Prawobrzeża. Cztero, a nawet sześciokilometrowe korki to w porannym szczycie komunikacyjnym norma. Z powodu błędów w dokumentacji postoimy w nich dwa miesiące dłużej.

Opracowanie "EL","Prawobrzeże.info", 11 października 2014 roku

* * *

Dwa miesiące opóźnienia na budowie
torowiska na ulicy Gdańskiej w Szczecinie

Potrzebny jest nowy projekt między innymi dla fundamentów, które znajdą się pod słupami trakcyjnymi

Gdyby wykonawca postawił je według planów które otrzymał od miasta, mogłyby się one przewrócić - powiedział podczas programu "Czas Reakcji" dyrektor kontraktu z firmy Energopol - Bogusław Gościniak. Może to spowodować uszkodzenie konstrukcji - mówił Gościniak.

Remont torowiska miał zakończyć się 30 marca, a teraz prace zakończą się prawdopodobnie w maju.

Modernizacja torowiska na odcinku Most Długi - Basen Górniczy kosztuje prawie 80 milionów złotych.

Opracowanie "Jarosław Gowin","Polskie Radio Szczecin", 6 października 2014 roku

* * *

Torowe niespodzianki podziemne

Od piątku pachołki blokujące przejazd z prawobrzeża do centrum Szczecina lewym pasem na części ul. Gdańskiej przesunięte zostały do krawężnika. Kierowcy, na odcinku od Estakady Pomorskiej do wysokości przystanku przy Baltonie, mają więc do dyspozycji ponownie trzy pasy ruchu. Wykonawca przebudowy torowiska - Energopol Szczecin S.A. - do odwołania udrożnił ten pas jezdni po zamknięciu go w końcu lipca

Wprowadzenie podobnych ułatwień dla kierowców drogowcy zapowiadają na odcinku od Basenu Górniczego do wjazdu na estakadę. Będzie to jednak możliwe po zakończeniu robót instalacyjnych przy torowisku oraz po rozbiórce fundamentów słupów trakcyjnych, czyli nie wcześniej niż ok. 15 października. Organizacja ruchu w kierunku prawobrzeża na razie się nie zmieni.

Po kilkunastu dniach przestoju w końcu minionego tygodnia i na tej komunalnej inwestycji ponownie pojawili się robotnicy. Po rozbiórce torowisk w ulicach Gdańskiej i Energetyków oraz starej trakcji i słupów teraz trwają roboty przy kruszeniu betonowo-stalowych cokołów słupów trakcyjnych. Na odcinku ul. Energetyków te roboty już się zakończyły, teraz trwają natomiast za Estakadą Pomorską aż do pętli na Basenie Górniczym. Energopol zatrudnia teraz na placu budowy spółki „SPEC-MIN” i PKP Energetyka. Do usunięcia pozostały jeszcze betonowe fundamenty podstaw słupów za estakadą do wysokości mostu nad Parnicą. Na samej Estakadzie Pomorskiej cokoły trakcji nie będą wyburzone – po renowacji posłużą do mocowania nowych słupów.

Generalny wykonawca nie zszedł z placu budowy. Fakt, że nie widać było robotników na pasie torowiska przez pewien czas, wcale nie oznacza, że nic na budowie się nie dzieje. Pojawiły się niespodziewane problemy i teraz trzeba wprowadzić poprawki do projektów - wyjaśnia Krystyna Gawrońska, dyrektor ds. inwestycji infrastrukturalnych spółki Tramwaje Szczecińskie. Podczas robót ziemnych zostały odkryte fundamenty trzech obiektów po byłych mostach. Czekaliśmy na uzupełnienia projektu, trzeba było do nich nanieść poprawki.

Odkrycie podziemne to kilka starych przyczółków mostowych w okolicy mostu Portowego. Konieczne było - używając fachowego języka - przeliczenie tzw. niwelety, czyli punktów wysokościowych posadowienia torowiska.

Zdaniem dyrektor Gawrońskiej, przestój ż powodu „niespodzianki" pod ziemią nie powinien mieć wpływu na termin zakończenia inwestycji. Zgodnie z umową, Energopol na jej realizację wraz z przebudową pętli na Basenie Górniczym i wymianą krótkich odcinków torowisk także na obu przyczółkach mostu Długiego ma czas do połowy lutego 2015 roku.

Opracowanie "Mirosław Winconek","Kurier Szczeciński", 6 października 2014 roku

* * *

Mieszkańcy Prawobrzeża skarżą się na korki

Po przestoju, ruszyły prace przy modernizacji torowiska na ulicy Gdańskiej i Energetyków. Kierowcy nie mają co marzyć o udrożnieniu pasów jezdni w kierunku prawobrzeża

Czytelnicy nie kryją emocji, dzwoniąc do redakcji w sprawie budowy, na której nie widzą postępu prac. Dlaczego dzieci osób z prawobrzeża muszą po 10 godz. w szkole siedzieć? Bo my, rodzice, stoimy w korkach rano i po południu, a na remontowanej trasie tramwajowej nic się od tygodnia nie dzieje i pewnie przez najbliższy czas dziać się nie będzie. Czy nie można tych pachołków przesunąć i dać ludziom spokojnie do pracy dojechać! – mówi pani Agnieszka, Czytelniczka.

Opóźnienie w pracach spowodowało nieoczekiwane odkrycie na placu budowy. Na trasie odkryliśmy cztery stare przyczółki mostowe w okolicach mostu portowego – mówi Krystian Wawrzyniak, prezes spółki Tramwaje Szczecińskie.

Konieczne było przeliczenie niwelety przez projektantów, czyli punktów wysokościowych posadowienia torowiska.Otrzymaliśmy już niweletę, jest obecnie sprawdzana przez geodetę. Jeżeli będzie w porządku, wykonawca przystąpi do robót zasadniczych – tłumaczy Krystyna Gawrońska, zastępca prezesa TS ds. inwestycji.

Od Basenu Górniczego do estakady pomorskiej trwają prace przy rozbiórce fundamentów pod słupy trakcyjne i pod układanie kabli. Od wczoraj na torowisku pracują dwie maszyny ze spółki PKP Energetyka do kruszenia fundamentów – mówi prezes Wawrzyniak.

Nasza redakcja otrzymała zapewnienie, że w ciągu tygodnia prace rozpoczną się na całej długości. Tym samym nie ma co liczyć na uwolnienie pasów jezdni.

Zdaję sobie sprawę z utrudnień, ale prace lada dzień ruszą pełną parą – zapewnia prezes Wawrzyniak. Nie chcemy dezorientować kierowców dlatego utrzymujemy tymczasową organizację ruchu – mówi Krystyna Gawrońska.

Nadal jednak nie wiadomo, kiedy zostanie zamknięty dla ruchu most Długi. Według nieoficjalnych informacji miałoby to nastąpić jeszcze w październiku.

Zgodnie z umową, wykonawca ma 270 dni na wykonanie zadania. W ramach inwestycji wymienionych zostanie 8 296 metrów toru pojedynczego, sieć trakcyjna, wybudowane zostaną nowe przystanki pomiędzy Basenem Górniczym a Mostem Długim, przebudowana będzie także pętla autobusowo - tramwajowa.

Nowością będą zadaszone perony dla autobusów i tramwajów. Na pętli będzie nowy budynek obsługujący podróżnych. Na przejazdach przez torowisko położona będzie nowa nawierzchnia asfaltowa. Na ul. Energetyków powstanie wspólny pas autobusowo - tramwajowy.

Opracowanie "redakcja","Moje Miasto", 2 października 2014 roku

* * *

Problem z remontem torowisk na Gdańskiej.
Prace wstrzymane

Od dwóch tygodni nie widać pracowników remontujących torowisko od Mostu Długiego do Basenu Górniczego w Szczecinie

Tymczasem wyłączony jest jeden z trzech pasów ruchu dostępnych dla kierowców - informują nas słuchacze.

Od kilkunastu dni ani człowieka ani sprzętu dosłownie nic - skarży się słuchacz. Pachołki stoją i blokują pas. To jest jedna wielka porażka - komentuje kolejny.

Marcin Charęza ze szczecińskiego magistratu tłumaczy, że urzędnicy nie przewidują zmiany w organizacji ruchu na ul. Gdańskiej, gdzie trwa remont torowiska. Nie wpłynęły do nas informacje, że mamy zmieniać organizację ruchu - mówi Charęza.

Energopol czyli firma remontująca torowisko nie zeszła z placu budowy. Pojawiły się niespodziewane problemy i teraz trzeba wprowadzić poprawki do projektów - mówi Krystyna Gawrońska ze spółki Tramwaje Szczecińskie. Przy robotach ziemnych zostały odkryte fundamenty trzech obiektów po byłych mostach. Czekamy na uzupełnienia projektu - tłumaczy Gawrońska. Gawrońska dodała, że prace powinny być wznowione w przyszłym tygodniu.

Na razie nie wiadomo czy przestój będzie miał wpływ na oddanie inwestycji w terminie. Modernizacja torowiska na odcinku Most Długi - Basen Górniczy kosztuje prawie 80 milionów złotych, a prace mają być zakończone wiosną przyszłego roku.

Opracowanie "Kamil Nieradka","Polskie Radio Szczecin", 26 września 2014 roku

* * *

Plac budowy - 5 września 2014
ulica Gdańska
ulica Gdańska
ulica Gdańska
most Portowy
ulica Energetyków

* * *

Most Długi będzie zamknięty.
Utrudnienia prawdopodobnie od października

Trwa przebudowa torowiska na ulicy Gdańskiej i Energetyków. W związku z tym ekipy remontowe wejdą także na przeprawę przez Odrę

Nadal jednak nie wiadomo, kiedy zostanie zamknięty dla ruchu most Długi. Według nieoficjalnych informacji najpóźniej miałoby to nastąpić w październiku tego roku. Wykonawca prac - Energopol Szczecin musi też pamiętać o utrudnieniach w śródmieściu.

Złożyliśmy projekt tymczasowej organizacji ruchu. Myślę, że w ciągu najbliższego tygodnia okaże się, czy most Długi będzie całkowicie zamknięty dla ruchu - mówi Paweł Gładkowski z Energopolu Szczecin.

Opracowanie "jasz","gs24.pl", 30 sierpnia 2014 roku

* * *

Plac budowy - 28 sierpnia 2014

ulica Energetyków
ulica Energetyków - demontaż starego torowiska
ulica Energetyków
ulica Energetyków
most Portowy

* * *

Plac budowy - 8 sierpnia 2014

ulica Gdańska
ulica Gdańska - demontaż starego torowiska
ulica Gdańska
ulica Gdańska
ulica Gdańska
ulica Gdańska
ulica Gdańska - demontaż starego torowiska
ulica Gdańska
ulica Gdańska
Most Portowy

* * *

Plac budowy - 1 sierpnia 2014

Podwykonawcy firmy "Energopol", między innymi firma "Barański" demontuje płyty i tory na Moście Portowym. Zostały przywiezione i złożone na ulicy Energetyków tory tramwajowe. Na Energetyków jeszcze nie została ściągnięta trakcja napowietrzna.

Również na Estakadzie Pomorskiej trwają prace rozbiórkowe starego torowiska. PKP Energia ściąga ostatnie metry trakcji napowietrznej na Basenie Górniczym.

Basen Górniczy - ściąganie trakcji
Most Portowy - demontaż starego torowiska
pętla Basen Górniczy
pętla Basen Górniczy
pętla Basen Górniczy

* * *

Utrudnienia na ul. Gdańskiej.
Robią fragment torowiska, ale zajęli cały pas

Oto jak niektórzy potrafią sobie ułatwić pracę kosztem setek kierowców i korków w mieście

Na torowisku przy ul. Gdańskiej i Energetyków trwają prace. W związku z tym zamknięto lewe pasy jezdni w kierunku Szczecina i prawobrzeża.

Ale wystarczy dokładniej się przyjrzeć i widać, że coś nie jest w porządku. Dziś - piątek 1 sierpnia - prace trwały na maksymalnie dwustu-trzystumetrowym odcinku torowiska. A dla kierowców zamknięty był cały lewy pas od Basenu Górniczego, aż do wjazdu na Trasę Zamkową.

To jakieś szaleństwo. Przecież mogą dostosowywać zamykanie lewego pasa do postępu prac na torowisku, a nie zamykać od razu cały - skarżą się kierowcy. Ciekawe co na to zarządca drogi?

Opracowanie "Mariusz Parkitny","gs24.pl", 1 sierpnia 2014 roku

* * *

Plac budowy - 30 lipca 2014

Jak na razie mało się dzieje na placu budowy. Pomimo, że Energopol podpisał umowę na budowę (odtworzenie) torowiska pod koniec maja 2014 roku miał od chwili podpisania 270 dni na jej wykonanie - stracił już 60 - bezproduktywnie. Prace rozpoczął 28 lipca. Jak tak dalej pójdzie, to zabraknie wykonawcy czasu na jej skończenie.

Jedynie co się wykonawcy inwestycji udało, to zabranie po jednym pasie jezdni w obu kierunkach na całej długości inwestycji, gdzie tworzą się potężne korki.

Na placu budowy jest jedynie PKP Energia oddział Pomorski, która ściąga starą trakcje napowietrzną.

ulica Energetyków - stare torowisko
ulica Energetyków - stare torowisko
ulica Energetyków - stare torowisko
most Portowy
most Portowy
most Portowy
ulica Gdańska
ulica Gdańska
ulica Gdańska
ulica Gdańska
ulica Gdańska
ulica Gdańska
ulica Gdańska
ulica Gdańska
ulica Gdańska

* * *

Rusza przebudowa torowisk
na ulicach Gdańskiej i Energetyków

Od poniedziałku 28 lipca 2014 roku wprowadzone zostaną zmiany w komunikacji miejskiej i organizacji ruchu związane z remontem torowisk na ulicach Gdańskiej i Energetyków. Zawieszona zostaje komunikacja tramwajowa. Na trasie Basen Górniczy – Brama Portowa kursować będą autobusy zastępczej linii 807.

Przystanki dla linii 807:
• Basen Górniczy (dla wysiadających) – przystanek zlokalizowany między wjazdem na pętlę tramwajową a przystankiem dla linii „A” i „B” w kierunku prawobrzeża. przystanek dla wsiadających zostanie usytuowany wewnątrz pętli tramwajowej;
• Merkatora (w obu kierunkach) – przystanek linii nocnych,
• Parnica (w obu kierunkach) – przystanek linii nocnych,
• Baltona (w obu kierunkach) – przystanek linii nocnych,
• Energetyków (w obu kierunkach) – przystanek linii nocnych,
• Wyszyńskiego (kierunek Brama Portowa) – przystanek autobusowo-tramwajowy,
• Wyszyńskiego (kierunek Basen Górniczy) – przystanek wspólny z liniami 52 i 76,
• Brama Portowa (dla wysiadających) przystanek autobusowo-tramwajowy wspólny z linią 2 i liniami pośpiesznymi w kierunku Dworca Niebuszewo,
• Brama Portowa (dla wsiadających kierunek Basen Górniczy) – przystanek autobusowo-tramwajowy wspólny z liniami pośpiesznymi w prawobrzeża.

Autobusy będą kursować w dni powszednie w szczycie co 4 minuty, pomiędzy szczytami przewozowymi oraz w soboty w godz. 9 -18 i niedziele w godz. 11 – 18 co 6 minut, w pozostałym okresie co 10 minut.

Kursowanie linii 2 jeżdżącej obecnie na trasie Dworzec Niebuszewo – Basen Górniczy zostanie zawieszone. Do Dworca Niebuszewo skierowane zostaną tramwaje linii 8. Linia ta będzie jeździć na trasie Gumieńce – Dworzec Niebuszewo z dotychczasową częstotliwością.

Linia 7 jeździć będzie na trasie Krzekowo – Dworcowa wg specjalnego rozkładu jazdy.

Dodatkowe zmiany na liniach tramwajowych:

Zmienione zostaną rozkłady jazdy linii 5 (na trasę skierowane zostaną dodatkowe tramwaje niskopodłogowe), 10 i 12. Pasażerowie posiadający bilety na linie 2, 7 i 8 upoważnieni są do korzystania z linii 807.

Wprowadzone zostaną także zmiany w organizacji ruchu na ul. Gdańskiej i Energetyków. Zawężone zostaną wewnętrzne pasy ruchu w obu kierunkach na odcinku od Basenu Górniczego do ul. Celnej. Na Moście Portowym w kierunku centrum dostępny dla ruchu ogólnego będzie jeden pas ruchu a stronę prawobrzeża dwa z możliwością wyłączenia pasa wewnętrznego w dni wolne od pracy lub w nocy. Zamknięty zostanie skręt w lewo z ul. Energetyków w Celną. Dojazd do ul. Celnej poprowadzony będzie przez ul. Władysława IV, ul. Bulwar Gdański, ul. Heyki.

Częściowo zachowany zostanie bus pas na ul. Energetyków. Ruch ogólny w kierunku centrum na odcinku od Mostu Portowego do wjazdu od strony portu (na wysokości ul. Świętego Floriana) możliwy będzie jezdnią równoległą do ul. Energetyków. Bez zmian kursować będą autobusy komunikacji miejskiej i taksówki.

Prace wykonywać będzie firma Energopol Szczecin Wykonawca zmodernizuje torowiska na ul. Energetyków, ul. Gdańskiej oraz na pętli Basen Górniczy. Szczecińska firma przebuduje 8 296 metrów toru pojedynczego torowisk, sieć trakcyjną, przystanki. Ustawi nowe wiaty przystankowe. Przebuduje także pętlę autobusowo – tramwajową na Basenie Górniczym.

* * *

Przebudowa torowiska na Gdańskiej.
Od połowy lipca spore utrudnienia

Wykonawca przebudowy torowisk na ulicy Gdańskiej i Energetyków zapowiada, że prace rozpoczną się w połowie lipca

Plac budowy przejmiemy po tym jak zostanie zatwierdzona czasowa organizacja ruchu, z tym bezpośrednio związana jest także komunikacja zastępcza, którą uzgadniamy z zarządem dróg – mówi Anna Dyszak z firmy Energopol Szczecin.

Wykonawca ma 270 dni na wykonanie zadania. To czas liczony od dnia podpisania umowy, czyli od 22 maja 2014. W ramach inwestycji wymienionych zostanie 8 296 metrów toru pojedynczego, sieć trakcyjna, wybudowane zostaną nowe przystanki pomiędzy Basenem Górniczym a Mostem Długim, przebudowana będzie także pętla autobusowo – tramwajowa. Nowością będą zadaszone perony dla autobusów i tramwajów. Na pętli będzie nowy budynek obsługujący podróżnych.

Na przejazdach przez torowisko położona będzie nowa nawierzchnia asfaltowa. Na ul. Energetyków powstanie wspólny pas autobusowo – tramwajowy.

Wiadomo, że trzeba będzie liczyć się z utrudnieniami. Na czas prac na ulicy Energetyków zajmiemy wewnętrzny pas, ale nie na całej długości tylko fragmentami na obu jezdniach – mówi Anna Dyszak. Natomiast od splotu obu tras do Basenu Górniczego zajmiemy wewnętrzny pas na całej długości. Natomiast most Długi od przyczółka przy ulicy Wyszyńskiego będzie odrębnym zadaniem.

W chwili podpisania umowy wykonawca prac zapewniał, że najbardziej uciążliwe prace, a więc skrzyżowanie ul. Wyszyńskiego z mostem Długim będzie przeprowadzone w wakacje.

To nie jedyne utrudnienia w ruchu, które napotkamy w czasie wakacji. Na przełomie lipca i sierpnia Szczecińska Energetyka Cieplna przystąpi do realizacji kolejnego etapu "Modernizacji Systemu Ciepłowniczego Szczecina – Lewobrzeże”. Prace na al. Niepodległości powinny się zakończyć na przełomie października i listopada.

Opracowanie "Marek Jaszczyński","Głos Szczeciński", 2 lipca 2014 roku

* * *

Będą kłopoty przy wjeździe

Przynajmniej pięć-sześć miesięcy mogą potrwać utrudnienia w poruszaniu się po mieście spowodowane przebudową torowiska na ul. Gdańskiej i Energetyków w Szczecinie

Kiedy roboty ruszą - nie wiadomo, ale wykonawca już przejął plac budowy. Zamówiliśmy już tory tramwajowe, wbrew pozorom nie ma dużo hut zajmujących się ich produkcją - mówi Marcin Konarzewski, dyrektor spółki Energopol Szczecin, która wykona prace wspólny pas autobusowo- tramwajowy.

Wykonawca ma 270 dni na wykonanie zadania. W ramach inwestycji wymienionych zostanie 8296 metrów toru pojedynczego, sieć trakcyjna. Wybudowane zostaną nowe przystanki pomiędzy Basenem Górniczym a Mostem Długim, przebudowana będzie także pętla autobusowo-tramwajowa. Nowością będą zadaszone perony dla autobusów i tramwajów. Na pętli będzie nowy budynek obsługujący podróżnych. Na ul. Energetyków powstanie wspólny pas autobusowo-tramwajowy.

Jest jasne, że pasażerowie komunikacji miejskiej i kierowcy muszą liczyć się z wielomiesięcznymi utrudnieniami. Na czas przebudowy zapewnimy autobusową komunikację zastępczą - wyjaśnia Konarzewski. Okres prac uda się skrócić do pięciu-sześciu miesięcy. Te najbardziej uciążliwe roboty, a więc skrzyżowanie ul Wyszyńskiego z mostem Długim chcemy przeprowadzić w wakacje. Czasami jest tak, żeby było lepiej trzeba uzbroić się w cierpliwość. Z powodu prac wyłączony zostanie jeden pas jezdni.

Wykonawca swoje prace wycenił na prawie 80 mln zł. Inwestycja dofinansowana jest z Unii Europejskiej w ramach projektu „Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie”.

Wartość całego projektu wynosi ponad 273 mln. zł z czego wysokość dofinansowania to ok. 131 min zł. Za te pieniądze już zmodernizowany został układ torowy na Bramie Portowej, skrzyżowaniu al. Bohaterów Warszawy z ul. Jagiellońską. Kończy się przebudowa torowisk w al. Piastów. Trwa modernizacja torowiska na ul. Wawrzyniaka.

Nowa zajezdnia

Wkrótce rozpocznie się także przebudowa zajezdni tramwajowej w al. Wojska Polskiego. Będzie dostosowana do obsługi pojazdów niskopodłogowych. Układ torowy zostanie przebudowany i rozbudowany w taki sposób, aby umożliwić wyjazd zarówno w kierunku Głębokiego jak i centrum miasta. Przebudowa zakończy się w drugiej połowie 2015 roku.

Opracowanie "Marek Jaszczyński","Głos Szczeciński", 22 maja 2014 roku

* * *

Umowa podpisana

Najpóźniej za 270 dni pojedziemy wyremontowanymi torowiskami na ul. Gdańskiej i Energetyków

wizualizacja: Tramwaje Szczecińskie - tak będzie wygłądał budynek na Basenie Górniczym
Wizualizacja: Tramwaje
Szczecińskie

W czwartek 22 maja prezydent Piotr Krzystek podpisał umowę z firmą Energopol Szczecin S.A na modernizację torowisk na ul. Energetyków, ul. Gdańskiej oraz na pętli Basen Górniczy. Szczecińska firma w dziewięć miesięcy będzie musiała przebudować 8 296 metrów toru pojedynczego torowiska od Mostu Długiego do Basenu Górniczego.

Przebudowana zostanie także sieć trakcyjna, przystanki, ustawione nowe wiaty przystankowe. Zmodernizowana zostanie także pętla autobusowo - tramwajowa na Basenie Górniczym. Na ulicy Energetyków pojazdy komunikacji miejskiej będą poruszać się po pasie autobusowo - tramwajowym. Na przejazdach przez torowisko położona będzie nowa nawierzchnia asfaltowa.

Dzięki modernizacji torowisk na ul. Energetyków i Gdańskiej zwiększy się atrakcyjność komunikacji miejskiej pomiędzy prawo a lewobrzeżem Szczecina, poprawi bezpieczeństwo i skróci czas przejazdu. Przebudowane torowisko na ul. Gdańskiej i Energetyków będzie uzupełnieniem trasy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju, które powstaje pomiędzy Basenem Górniczym a ul. Turkusową.

Wartość umowy z Energopolem wynosi 79 775 601, 99 zł. Inwestorem zastępczym jest spółka Tramwaje Szczecińskie sp. z o.o. Inwestycja dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu "Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie". Wartość projektu wynosi 273 443 215, 80 zł z czego wysokość dofinansowania to 131 170 000 zł.

W ramach tego projektu zmodernizowany został układ torowy przy Bramie Portowej, na skrzyżowaniu al. Bohaterów Warszawy z ul. Jagiellońską. Kończy się przebudowa torowisk w al. Piastów (ruch tramwajów został przywrócony 15 kwietnia). Trwa modernizacja torowiska na ul. Wawrzyniaka.

Wkrótce rozpocznie się także przebudowa zajezdni tramwajowej w al. Wojska Polskiego. Inwestycja ta realizowana jest w formule zaprojektuj i wybuduj.

Opracowanie "Urząd Miasta", 22 maja 2014 roku

* * *

Modernizacja kolejnych torowisk

Spółka Tramwaje Szczecińskie może podpisać umowę na przebudowę torowisk na ul. Gdańskiej i Energetyków

Urząd Zamówień Publicznych zakończył kontrolę uprzednią, podczas której nie dopatrzył się uchybień związanych z przeprowadzonym przez spółkę Tramwaje Szczecińskie wyborem wykonawcy.

Najkorzystniejszą ofertę na modernizację ciągu torowisk na odcinku od Mostu Długiego do Basenu Górniczego wraz z przebudową pętli autobusowo - tramwajowej złożył Energopol Szczecin. Wykonawca swoje prace wycenił na 79 775 601, 99 zł. Druga oferta złożona przez konsorcjum Tor Kar Sson Warszawa - ZUE Kraków - Strabag Pruszków była o ponad 35 milionów złotych wyższa i wyniosła 115 055 579, 48 zł.

Po podpisaniu umowy Energopol będzie miał 270 dni na wykonanie prac. W ramach inwestycji wymienionych zostanie 8 296 metrów toru pojedynczego, sieć trakcyjna, wybudowane zostaną nowe przystanki pomiędzy Basenem Górniczym a Mostem Długim, przebudowana będzie także pętla autobusowo - tramwajowa. Na ul. Energetyków powstanie wspólny pas autobusowo - tramwajowy.

Inwestycja będzie miała istotny wpływ na poprawę funkcjonowania komunikacji miejskiej pomiędzy prawo a lewobrzeżem Szczecina, W połączeniu z budowaną trasą Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju pozwoli na skrócenie czasu podróży i podniesienie atrakcyjności transportu miejskiego.

Przebudowa torowisk na ul. Gdańskiej i Energetyków jest realizowana w ramach programu „Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie”. Wartość projektu wynosi 273 443 215, 80 zł (brutto), z czego dofinansowanie wynosi 131 170 000 zł (netto). Kwota dofinansowania stanowi 59 % kosztów kwalifikowanych.

Opracowanie "szczecin.eu", 7 maja 2014 roku

* * *

Przebudowa torowiska na ulicy Energetyków i Gdańskiej.
Policja krytykuje plany organizacji ruchu

Przed rozpoczęciem przebudowy torowiska na ulicy Energetyków i Gdańskiej policja ma zastrzeżenia do organizacji ruchu

Według policji, dokumentacja dotycząca organizacji ruchu w trakcie przebudowy nie spełnia wymogów formalnych. Mundurowi powołują się na rozporządzenie ministra infrastruktury z września 2003 roku, dotyczące szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach.

Dostarczona dokumentacja nie posiada pełnego opisu technicznego - mówi podkomisarz Przemysław Kimon z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Projekt nie zawiera projektów sygnalizacji świetlnych ani parametrów geometrii dróg oraz rozwiązań technologicznych wykorzystanych przy modernizacji torowiska i przystanków komunikacji publicznej. W dokumentacji brak jest powiązania projektowanej organizacji ruchu z istniejącą oraz przedstawienia organizacji ruchu na skrzyżowaniach dróg.

"Ze względu na obowiązujące na ulicy Gdańskiej podniesienie prędkości jazdy (można tu jechać nawet "siedemdziesiątką" - przyp. red.) projektowana obsługa przystanków autobusowych (zjazd na wydzielone torowisko i włączanie się do ruchu) stwarza zagrożenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego" - czytamy w opinii policyjnej.

Co jeszcze nie podoba się policji?

Projektowana sygnalizacja świetlna na włączeniu się pasa ruchu dla autobusów do ul. Gdańskiej opracowana jest w oparciu o nigdy niezrealizowaną i nieaktualną dokumentacje sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Gdańskiej i ul. Kanał Parnicki - informuje podkomisarz Przemysław Kimon.

Podobne zastrzeżenia policja miała do czasowej organizacji ruchu spowodowanej remontem torowiska na Alei Piastów, Jagiellońskiej - Alei Bohaterów Warszawy.

Nie jest tak, że nie uwzględniamy zaleceń, uwagi policji przekazujemy wykonawcy, ale jako organ zarządzający ruchem podejmujemy decyzję - wyjaśniał wówczas "Głosowi" Marcin Charęza, kierownik Zespołu ds. Organizacji Ruchu Urzędu Miasta Szczecin.

Przypomnijmy, że to Energopol Szczecin zaoferował najkorzystniejszą ofertę na modernizację torowiska od mostu Długiego po Basen Górniczy. Usługi wycenił na ponad 79 mln złotych. Od chwili podpisania umowy wykonawca ma 270 dni na realizację zadania.

Zadanie obejmuje modernizację torowisk wraz z siecią trakcyjną od przyczółku przed Mostem Długim do Basenu Górniczego wraz z pętlą. Z inwestycji wyłączone jest torowisko na samym Moście Długim. Łącznie przebudowanych będzie 8 296 metrów toru pojedynczego, powstanie także wspólny pas autobusowo - tramwajowy na ul. Energetyków, wspólne przystanki tramwajowo - autobusowe na ul. Gdańskiej (wykonane zostaną wjazdy na przystanki i zjazdy z nich), śluza dająca priorytet pojazdom komunikacji miejskiej wjeżdżającym na Most Długi od strony ul. Energetyków.

Opracowanie "Marek Jaszczyński ", "Moje Miasto" 13 kwiecień 2014 roku

* * *

Nowymi torami aż do Basenu Górniczego.
Remont ruszy w połowie roku

Energopol Szczecin zaoferował najkorzystniejszą ofertę na modernizację torowiska od mostu Długiego po Basen Górniczy. Usługi wycenił na ponad 79 mln złotych

Czekamy 10 dni na ewentualne odwołania - mówi Krystyna Gawrońska, zastępca dyrektora ds. inwestycji spółki Tramwaje Szczecińskie. Następnie cała dokumentacja z uwagi na dofinansowanie będzie poddana kontroli uprzedniej. Po kontroli podpiszemy umowę. Od chwili podpisania umowy wykonawca ma 270 dni na realizację zadania.

Optymistyczny wariant - bez odwołań to podpisanie umowy w maju - czerwcu tego roku. Wykonawca musi mieć jeszcze zatwierdzony plan organizacji ruchu na czas remontu. Ekipy remontowe mogłyby się pojawić na placu budowy w czerwcu - lipcu tego roku. Zadanie obejmuje modernizację torowisk wraz z siecią trakcyjną od przyczółku przed Mostem Długim do Basenu Górniczego wraz z pętlą. Z inwestycji wyłączone jest torowisko na samym Moście Długim.

Łącznie przebudowanych będzie 8 296 metrów toru pojedynczego - mówi Dariusz Wołoszczuk, rzecznik Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. W ramach inwestycji powstanie także wspólny pas autobusowo - tramwajowy na ul. Energetyków, wspólne przystanki tramwajowo - autobusowe na ul. Gdańskiej (wykonane zostaną wjazdy na przystanki i zjazdy z nich), śluza dająca priorytet pojazdom komunikacji miejskiej wjeżdżającym na Most Długi od strony ul. Energetyków.

Przebudowa torowisk pomiędzy prawo a lewobrzeżem Szczecina znacznie usprawni funkcjonowanie komunikacji miejskiej pomiędzy obiema częściami miasta a połączeniu z budowaną obecnie trasą Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju sprawi, że komunikacja tramwajowa będzie atrakcyjna zarówno pod względem czasu podróży jak i komfortu. Dodatkowym atutem komunikacji tramwajowej na ul. Gdańskiej i Energetyków jest to, że ruch odbywa się po całkowicie wydzielonym torowisku.

Opracowanie "Marek Jaszczyński ", "gs24.pl" 4 kwiecień 2014 roku

* * *

Wybór najkorzystniejszej oferty/P>

28 marca 2014 roku Tramwaje Szczecińskie wybrały wykonawcę prac przy przebudowie torowisk tramwajowych na odcinku od ulicy Energetyków przez Gdańska wraz z pętlą na Basenie Górniczym.

Wykonawcą została firma „Energopol – z siedzibą w Szczecinie z ulicy Św. Floriana 9/13. Więcej w ogłoszeniu

* * *

Przetarg na inżyniera nadzoru

20 marca 2014 roku Tramwaje Szczecińskie ogłosiły przetarg na wykonywanie nadzoru inwestorskiego, który jest powiązany z robotami budowlanymi do zadania pn. „Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie torowisk tramwajowych wraz z siecią trakcyjną w ciągu komunikacyjnym Energetyków – Gdańska – Basen Górniczy wraz z pętlą Basen Górniczy. Oferty należy składać do 29 kwietnia do godziny 8.30. Więcej w siwz

* * *

Ogłoszenie przetargu

Tramwaje Szczecińskie w dniu 20 grudnia 2013 roku ogłosiły przetarg na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową torowisk tramwajowych wraz z siecią trakcyjną w ciągu ulic Energetyków, Gdańskiej wraz z pętlą przy Basenie Górniczym. Przetarg w ramach projektu "Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie".

Przedmiotem tego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zlokalizowanych w ciągu tras komunikacyjnych na odcinkach:

• od przyczółka prze Mostem Długim,
• ulicy Energetyków,
• Mostu Portowego,
• ulicy Gdańskiej,
• pętla Basen Górniczy,
• przebudowa obiektów komunikacyjnych, kubaturowych i socjalnych na pętli.

Wykonawcy chcący brać udział w przetargu muszą złożyć oferty do dnia 7 lutego 2014 roku do godziny 9.00 wraz z wpłatą wadium w wysokości 500 tysięcy złotych.

* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


Linki


Copyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.